גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תיבת הפנדורה של בזק

הרחקת היועץ המשפטי מישיבות הדירקטוריון פגעה בבעלי השליטה ובדירקטורים

שאול אלוביץ / צילום: איל יצהר
שאול אלוביץ / צילום: איל יצהר

ביוני השנה נפרצה תיבת הפנדורה בחברת בזק, וככל שחולפים הימים ומתרחבת חקירת רשות ניירות ערך, נוספות ומתרבות הידיעות בדבר שורה של כשלים בניהול התקין של חברת בזק והדירקטוריון שלה, ומתגלים פגמים מהותיים בהתנהלות הנאותה של החברה הנדרשת לפי כללי ממשל תאגידי תקין.

מהמידע שהגיע עולה קלקול נוסף, והוא כי היועץ המשפטי של החברה וסמנכ"ל הכספים שלה הורחקו על-ידי הדירקטוריון כבר לפני מספר חודשים מישיבות הדירקטוריון ומוועדותיו, והם זומנו רק לישיבות ספורות לפי החלטת הדירקטוריון. עוד נכתב כי את ההחלטה הובילו בעלי השליטה בבזק.

בהנחה שמידע זה נכון, נתייחס לשאלה העקרונית של ייעוץ משפטי החשוב לכל דירקטור אישית וכן לדירקטוריון החברה כולו.

בשיתופו של יועץ משפטי בדיונים חשובים של הדירקטוריון, יש בדרך-כלל כדי לשמש מגן בפני תביעות. בקבלת החלטות ללא ייעוץ משפטי מוקדם, דירקטוריון החברה חושף את עצמו ביתר קלות לתביעות נגזרות ואחרות. זאת, בעוד שבכוחו של ייעוץ משפטי אמין וענייני לנתב עסקאות בעלי עניין לנתיב משפטי תקין, להקפיד למלא את דרישות החוק ואף למנוע עסקאות חריגות עם בעלי שליטה בחברה, שלא קיבלו את האישור כנדרש.

אמנם ייעוץ משפטי לדירקטוריון אינו חזות הכול ואינו הגנה מוחלטת בפני אחריות, והשתתפותו של יועץ משפטי בישיבות אינה חובה על-פי חוק, אך יש בה כדי לסייע לדירקטוריון בדיוניו ובהחלטותיו.

בתקופה גוברת של עודף רגולציה, המשתנה באופן תדיר, היועץ המשפטי משתתף בדרך-כלל באופן קבוע בישיבות הדירקטוריון ובישיבות הוועדות המובילות בחברה, ומעדכן את חברי הדירקטוריון בדרישות החוק והממשל התאגידי.

השתתפות של שומרי הסף בישיבות

ונחזור לבזק - ההחלטה להרחיק את היועץ המשפטי מישיבות הדירקטוריון של החברה ומוועדותיו, הפכה במקרה בזק לרועץ לבעלי השליטה ולדירקטורים. כאשר שומרי-הסף ממלאים תפקידם באמונה ובמקצועיות ראויה כמצופה, ניתן להניח כי העסקאות שנעשו בחברת בזק והביאו למצבה כיום, היו בחלקן נמנעות, ולפחות היו מבוצעות בדרך תקינה, על-פי דרישות החוק והממשל התאגידי, ומקבלות פחות הד ציבורי שלילי.

על-פי חוק החברות, "מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות".

ועדת הביקורת היא השלב הראשון והחשוב באישור עסקאות בעלי שליטה. אם לא נתקבל אישור הוועדה - נחסמה העסקה. עם זאת, לאור חשיבותו של ייעוץ משפטי תקין, נקבע בחוק חריג שלפיו "היועץ המשפטי ומזכיר החברה (שאינם בעלי השליטה או קרוביו) רשאים להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה", ואילו המבקר הפנימי של החברה "יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן". זאת, ללא צורך באישור הוועדה, זו זכותו וזו חובתו.

ועדת הביקורת היא ועדה מצומצמת המורכבת מרוב של דחצי"ם (דירקטורים חיצוניים) ודירקטורים בלתי תלויים. היא חייבת לדון בנושאי הליבה של החברה ללא משקיפים חיצוניים, ללא הדירקטורים האחרים חברי הדירקטוריון, ללא העובדים של החברה וללא המנכ"ל, פרט למקרה שבו ביקשה הוועדה את נוכחותם של עובדי החברה. אולם זאת, רק בעת הדיון ובלבד שההחלטות התקבלו ללא נוכחותם. זאת, להבדיל משומרי-הסף, היועץ המשפטי (באישור הוועדה) ומבקר הפנים, הרשאים להשתתף בכל שלבי הדיון, לרבות שלב ההחלטה.

מכאן ניתן להקיש בקל וחומר כי אם בוועדת הביקורת - הסגורה הרמטית, ושלא ניתן למי שאינו חבר בה, כולל העובדים, להשתתף בדיוניה - הרי שהחוק בדעה כי חשוב ששומרי-הסף כן ישתתפו בדיון ובהחלטה בישיבות הדירקטוריון. לפי החוק, חשוב ששומרי הסף אכן יעשו זאת, כדי שיעירו את הערותיהם ויאירו את עיני חברי הדירקטוריון לדרישות החוק, כדי למנוע קבלת החלטות הנוגדות דין ו/או ממשל תאגידי תקין.

עוד סיבה חשובה לשיתוף היועץ המשפטי היא שלדירקטור, באופן אישי, ההתייעצות משמשת בתנאים מסוימים, כמגן בתביעות נגדם.

שאלת ההסתמכות על חוות-דעת משפטית כהגנה לחבות אזרחית ופלילית לדירקטורים נדונה בשנים האחרונות בשורה של מקרים. בין אלה נזכיר את זיכויו של אלי הורביץ (המנוח) בבית המשפט העליון. המנכ"ל האגדי של חברת טבע זוכה מעבירות מס כאשר טען להגנתו, כי סמך על יועציו המשפטיים.

אין דירקטור שביקש מימון ליועץ חיצוני

בית המשפט קבע את כללי ההסתמכות, תוך שהוא מדגיש כי נדרש שחוות-דעת מקצועית שהתקבלה תהיה רצינית על פניה, ותעמוד במבחן הסבירות, בהתחשב גם בכישוריו ובידיעותיו של נושא המשרה. כאשר חוות-הדעת עומדת במבחן של אמות-מידה משפטיות וחשבונאיות מקובלות, הדירקטור יוכל לטעון ל"הגנת ההסתמכות" בתביעות אזרחיות ופליליות.

כאן המקום להעיר כי בשנים האחרונות קבעו בתי המשפט שורה של תנאים ל"טענת ההסתמכות". לכן, יש להקפיד על קבלת הייעוץ המשפטי בהתאם לדרישות הפסיקה בנושא.

יצוין כי על-פי החוק, זכותו של דירקטור להיעזר בחוות-דעת של מומחים בעלי מקצוע, על-חשבון החברה. אם קורה שהחברה סירבה - וזה נדיר - לממן את עלות הייעוץ, הדירקטור רשאי לפנות לבית המשפט לאישור התשלום. ואכן, במשך כ-18 שנה לתחולת חוק החברות, לא זכור ולו מקרה אחד של פניית דירקטור לבית המשפט בטענה של סירוב לממן ייעוץ חיצוני; כי החברות אינן מסרבות לבקשת הדירקטור.

עם זאת, נדגיש כי קבלת חוות-דעת או עצת מומחה אינה פוטרת דירקטור גם מהפעלת שיקול-דעת עצמאי, תוך שימת דגש על אמינות העצה שקיבל, סבירותה, מומחיות היועץ, היקף החומר שהוצג בפני היועץ ומידת עצמאותו המקצועית. אם אכן הדירקטור פעל כך, והוגשה נגדו תביעה, בית המשפט לא יתערב בשיקול-הדעת העסקי של הדירקטור.

■ הכותב הוא יו"ר איגוד הדירקטורים הישראלי ומרכז הקורסים להכשרת דירקטורים בכירים באוניברסיטת תל-אביב. 

עוד כתבות

דידס 6, ירושלים - התחדשות עירונית / הדמיה: קבוצת מנוס

"אסור שתיגמר היזמות של תמ"א. יש בניינים מאוד מסוכנים"

לדיירים ברחוב דידס 6 בירושלים היה חשוב ששיפוץ הבניין ישמור גם על האופי הייחודי של שכונת המושבה הגרמנית ● דיירת בבניין: "ראיתי איך הם חיזקו ואת החפירות לעומק - זה לביטחון כל התושבים"

הפגנה ליד הפסל של מרטין לות'ר קינג ביום ציון שחרור העבדות / צילום: Jacquelyn Martin, Associated Press

למה המצב מדאיג ומתי המחאה תגיע לכאן: שלוש דעות על המהומות בארה"ב

מותו של ג'ורג' פלויד הצית גל מחאות רחב ברחבי ארה"ב והדיון הציבורי בסוגיה עדיין מתנהל ● האם הגזענות מתדלקת את ההפגנות ברחוב, מתי המחאה תגיע אלינו ולמה המצב בארה"ב מדאיג ● פרויקט מיוחד

אמיר אורעד מנכ"ל סייסנס / צילום: יח"צ

"החלטנו להציע שימוש חינמי של הטכנולוגיה שלנו לכל ארגון שנלחם בקורונה"

אתגר המנכ"ל עם אמיר אורעד, מנכ"ל חברת הבינה העסקית סייסנס ● על התקשורת עם 800 עובדים ב-10 אתרים בעולם בימי קורונה, על ההחלטה לסייע בעזרת הטכנולוגיה של החברה במלחמה בנגיף ועל התמיכה בעובדים שהפגינו נגד האפליה הגזעית בארה"ב ● ויש גם המלצה על ספר

הסלעים המסתוריים של העיר הנבטית שבטה / צילום: יותם יעקבסון

הריחוק החברתי כבר בפנים: טיול לילי באזור פתחת ניצנה

אחת האטרקציות של הקיץ היא טיולי לילה וערב במדבר, בשעות בהן כבר לא כל-כך חם. זה יפה במיוחד בליל ירח מלא, כמו זה שזורח השבוע, שיספק אור גדול ובהיר לטיול רומנטי או משפחתי

התעלומה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

מי הצליח לצאת מהארץ שנייה לפני שמגפת הקורונה סגרה את השמיים?

עומר לרנר תופס את ד"ר שחאדה לשיחה ומטלטל את עולמו ● למחרת שניהם כבר במקום אחר לגמרי, נפגשים בנפרד עם אותו בחור צעיר ● ומה קורה בין הבכירה בבנק לחוקר של משרד רואי החשבון? ● התעלומה: חידה בלשית בהמשכים

אלון מאסק מנכ"ל טסלה / צילום: רויטרס

אינטל מאבדת את הבכורה והשפים שעושים הסבה מקצועית: השבוע בהייטק

למה טסלה, אנבידיה ולמונייד מסמלות על בועה בתעשיית ההייטק ● מה הבעיה בבוטקאמפס, ומה אפל חשפה על הפרקטיקות הפסולות של לינקדאין ● מה קרה השבוע בהייטק

בנייה חדשה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הקץ לדיונים בלי תוצאות? הקרב על עתיד הוותמ"ל מגיע לבג"ץ

הערכאה התכנונית הגבוהה בישראל, שאמורה לייעץ לממשלה כיצד לנהוג בעניין הוותמ"ל, סיימה דיון בנושא הרגיש ללא החלטה ● באדם טבע ודין הגישו עתירה נגד המועצה, תוך דרישה לקבל עמדה של המועצה בנושא ● ובינתיים סיעת כחול לבן החליטה להילחם אף היא בהארכת תוקף הוותמ"ל

מנהטן / צילום: שאטרסטוק

הקורונה מרוקנת את מנהטן, ושכר הדירה ברובע הניו יורקי נופל

שוק השכירות במנהטן מתחיל להראות סימני מצוקה על רקע עזיבה רחבה בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בניו יורק ● שיעור הדירות הריקות ברובע בחודש יוני זינק לשיא של כל הזמנים ● שכר הדירה החציוני צנח ב-6.6% ל-3,242 דולר, הירידה הראשונה במחירי השכירות בשנה וחצי האחרונות

עין הנצי"ב. מעיין בתוך קיבוץ / צילום: אורלי גנוסר

גם בלי להתקבל לחברות: ביקור במעיין שבתוך הקיבוץ

מעיין שבתוך קיבוץ וסדנת אמנות קצת אחרת

קורט יוליין, מנכ"ל ברליץ העולמי / צילום: יח"צ

קורונה שפה קשה: אי אפשר לטוס, אבל אנשים עדיין רוצים ללמוד שפות

בראיון ל"גלובס" מספר מנכ"ל ביה"ס הגדול בעולם ללימודי שפות קורט יוליין על האירוע ששינה את האופן שבו הם מלמדים ועל המזל שהיה להם בזכות הטכנולוגיה ● הוא משיב על שאלה קרדינלית הרבה יותר: מי בכלל צריך ללמוד שפה זרה כשאי אפשר לטוס

תיירות מצטלמות השבוע ליד הספינקס במצרים / צילום: Mohamed Abd El Ghany, רויטרס

מצפצפים על הרופאים, חוזרים לתיירות וקורצים לישראל: כך מתמודדים בעולם הערבי עם הקורונה

הממשלה בקהיר ממהרת לפתוח מלונות, למרות שלא בטוח שהשתלטה על המגפה שעד כה הדביקה 80 אלף מצרים ● תיירי העולם מוזמנים לבוא, אך לא הישראלים ● למרות שהסיפוח עשוי לערער את היחסים עם איחוד האמירויות, חברות מקומיות עושות עסקים עם תעשיות ביטחוניות ישראליות

ז’איר בולסונארו / צילום: רויטרס, Ricardo Moraes

עיתונאים תובעים את בולסונארו: הסיר את המסכה במסיבת העיתונאים בה הודיע שהוא חולה בקורונה

במסיבת העיתונאים בה בישר נשיא ברזיל כי הוא נדבק בנגיף הקורונה הסיר את המסכה מפניו, לאחר שהתרחק מעט מן העיתונאים ● כעת טוען נשיא התאחדות העיתונאים כי "הנשיא בולסונארו ממשיך להתנהג בצורה נפשעת ולסכן חיים של אחרים"

הכוח הגדול של העסקים הקטנים / איור: חן ליבמן

דווקא בעת משבר: הכוח הגדול של העסקים הקטנים

חדשנות, יצירתיות ותעוזה יכולות לסייע לעסקים קטנים לצלוח את משבר הקורונה ואפילו לצאת ממנו מחוזקים ● כך תעשו את זה נכון

מושבים ריקים במשרד הבונדסליגה בגרמניה / צילום: Michael Dalder, רויטרס

זו ההזדמנות לתת את הבמה לספורטאים הצעירים

בענפי הספורט המובילים צופים הפסדים כבדים כתוצאה מהיעדרות הקהל מהמגרשים ● אפשרות אחת עבורם היא להמשיך לדרוש פיצוי מהאוצר ולאיים בהשבתה ● אבל האופציה העדיפה היא לקצץ בהוצאות ולתת לצעירים לתפוס את מקומם של הכוכבים הזרים

משרדי לייטריקס. תפחית השנה בגיוס הג'וניורים (למצולמים אין קשר לכתבה) / צילום: איל יצהר, גלובס

ה"בוטקאמפים" של ההייטק עדיין מלאים. אבל איפה כולם יעבדו?

בכל שנה צעירים חסרי ניסיון ממלאים את ה"בוטקאמפים" - קורסים לתכנות - בשאיפה להשתלב בהייטק ● עובדים מנוסים פוטרו או הוצאו לחל"ת עקב המשבר, מה שמשנה את פני התעשייה • רונן ניר מויולה ונצ'רס: "השקעת משאבי המדינה בחינוך טכנולוגי, מייצרת ג'וניורים שלא ישתלבו בתעשייה"

הדמיה: המסעדה הראשונה בישראל ללא מגע יד אדם
 / צילום: גו נודלס

הריחוק החברתי מגיע לשוק המסעדות: נפתחת המסעדה הראשונה בישראל ללא מגע יד אדם

במסעדה החדשה של גו נודלס אין נותני שירות – לא מארחים ולא מלצרים ● הלקוח נדרש לבצע את ההזמנה באמצעות מסך מקוון, והוא אוסף אותה באמצעות סיסמה מאחד מ-24 הלוקרים שניצבים בחדר

איילת שקד / צילום: רפי קוץ

שופטים בניגוד עניינים: לא באמת המערב הפרוע

שאלת הפיקוח על הרשות השופטת חזרה השבוע למרכז הבמה ● התמונה שמציירים חברי כנסת מהימין, ולפיה שופטים פטורים מראש מקיום עיקרון ניגוד העניינים, ואין מי שיקרא אותם לסדר אם חרגו ממנו, חוטאת לעובדות ● "המשרוקית של גלובס"

עורך דינו של רה"מ נתניהו, עמית חדד, ועורך דינו לשעבר מיכה פטמן  / צילום: עמית שאבי, ידיעות אחרונות

כולם היו סנגוריו של רה"מ - והמחיר כבד

מאז מות עו"ד יעקב וינרוט, החליף ראש הממשלה יותר מעשרה סנגורים • בין היתר, על רקע ענייני שכר טרחה ולאור סירוב ועדת ההיתרים לאפשר לו לקבל מימון להגנתו • את המחיר משלמים לא רק הסנגורים שלא קיבלו שכר טרחה, אלא הציבור כולו שמוסדותיו מותקפים ע"י נתניהו

תחנת המטרו - כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: נת"ע

עסקה ב-512 מיליון שקל בירושלים וקטטה על 18 מיליון בחיפה - כותרות הנדל"ן

קנדה ישראל רוכשת קרקע נחשקת בבירה, המנכ"ל הוותיק של אמות פורש, תקן החנייה בת"א מצטמצם, ירידה בהרוגים בתאונות עבודה בתחום הבנייה – בגלל הקורונה, או שדפוסי העבודה השתפרו ● וגם: כל מה שאפשר להגיד על "מס המטרו" החדש

ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה על הנחיות חדשות למשבר הקורונה / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

לו הייתי בנימין נתניהו: כך הייתי מסכם את מורשתי המשפטית

השבוע בו איכזב רבים במחנה השמרני הוא הזדמנות טובה לנסות ולדמיין כיצד היה מסכם ראש הממשלה בנימין נתניהו את מורשתו המשפטית ● מסמך 10 הנקודות שמעולם לא נכתב, אבל אולי עוד ייכתב