כמו קודמיו, גם הרבעון השלישי בשנת 2017 היה רבעון טוב למדי עבור חוסכים לטווח ארוך שמפרישים את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם לקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, ולפוליסות המשתתפות ברווחים - שנמנות עם תיקי פוליסות החיסכון שמוכרות חברות הביטוח במסגרת פעילות ביטוחי החיים שלהן. מבדיקת "גלובס" את נתוני הפנסיה-נט והביטוח-נט של רשות שוק ההון, לסוף ספטמבר 2017, עולה כי קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, שהן האפיק הפופולרי ביותר בשוק החיסכון לטווח ארוך, רשמו ברבעון האחרון תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת של כ-2.05%, בעוד שהפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח רשמו בתקופה זו תשואה ממוצעת של כ-2.16%.

כך, בשקלול נתוני הרבעון השלישי והמחצית הראשונה של השנה, שהייתה חיובית אף היא, מסתמנת שנת 2017 בשלושת רבעי הדרך אל סופה כשנה טובה נוספת, עם תשואות ממוצעות של כ-5.31% ו-5.68% בקרנות ובפוליסות, בהתאמה.

בבחינת התשואות ל-12 החודשים האחרונים, שהיא התשואה "החשובה" שלפיה נערך הדירוג, עולה כי שני האפיקים - הפנסיה החדשה המקיפה והפוליסות המשתתפות ברווחים - השיגו תשואה ממוצעת של כ-7.36% ו-7.74%, בהתאמה. אלו תשואות נאות, שמתבססות במידה רבה על שוקי ההון הגואים, שאינם מפסיקים לנסוק.

כך, בצל החששות הנמשכים - וההולכים וגוברים ככל שמחירי הנכסים כאן ובעולם ממשיכים לגאות - מסתמנת שנת 2017 לפי שעה כטובה (בחישוב שנתי) מהממוצע השנתי בחמש השנים האחרונות. אתרי הפנסיה-נט והביטוח-נט מלמדים, כי התשואה השנתית הממוצעת שרשמו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות בתקופה זו עמדה על 6.6%, וכי הפוליסות המשתתפות ברווחים רשמו בחמש השנים האחרונות תשואה שנתית ממוצעת של כ-6.97%. בשני המקרים מדובר על תשואה נמוכה מזו שנרשמה עד כה השנה, בחישוב שנתי.

נכון לסוף הרבעון השלישי השנה נוהלו בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות נכסים בשווי כולל של כ-284 מיליארד שקל, בעוד שבפוליסות המשתתפות ברווחים מנוהלים נכסים בשווי של יותר מ-157 מיליארד שקל.

שוק הפנסיה החדשה המקיפה שונה מהותית מזה של הפוליסות המשתתפות ברווחים, או מזה של הגמל וההשתלמות, משום שהוא זוכה לכרית ביטחון ייחודית שמספקת ריבית חסרת סיכון מובטחת וגבוהה מאוד. זאת הודות לאג"ח המיועדות שהמדינה מנפיקה לקרנות, בשיעור של 4.86% לשנה, צמוד למדד המחירים, ושמהוות כ-30% מנכסיהן. אגב, לפני תקופה קצרה יחסית הוחל בשינוי אופן הקצאת האג"ח הלא סחירות והמיטיבות הללו בין עמיתי קרנות הפנסיה - שינוי שיבוא לידי ביטוי מלא בעוד שנים רבות, עם הזדקנות הקרנות.

כמו כן, מדובר בדירוג התשואה הרבעונית הראשון שבו בא לידי ביטוי שינוי משמעותי שביצעה רשות שוק ההון באופן הגילוי וההצגה של התשואות באתרי האינטרנט שלה. החל מדירוג זה הרשות כבר לא מפרסמת את התשואות בשוק הפנסיה כפי שהורגלנו לאורך השנים, וזאת דרמה.

נתוני התשואה בפנסיה-נט פורסמו, מאז ומעולם, בראש ובראשונה באמצעות תשואת סל ממוצעת לכלל הקרן - על כל המסלולים השונים בה. עכשיו זה השתנה. התשואה שלפיה השוק פעל בתחרות השיווקית לא קיימת יותר.

מדוע? רשות שוק ההון שינתה את אופן הדיווח שלה על התשואות - לא עוד תשואה ממוצעת של כל הקרן, כאמור, כי אם תשואות של המסלולים הרלוונטיים, וזאת משום שהתשואה הממוצעת על כלל נכסי הקרן, על כל המסלולים שבה, אינה נכונה לאף חוסך, והיא עלולה גם להיות מוטת מאפייני הקרן (יותר גמלאים לעומת יותר חוסכים צעירים וכיו"ב).

מנגד, התשואות במסלולים השונים רלוונטיות לעמיתים שבאותם מסלולים, אלה שהכסף שהם שמו במסלול בתחילת השנה רושם עבורם את התשואה המדווחת.

בכל אופן, ההיגיון בצעד של הרשות נכון ואף בריא. אבל הדבר מתווסף לעוד צעדים בריאים ונכונים הגיונית של הרשות, שאותם ביצעה בין היתר כשעוד הייתה אגף במשרד האוצר. אלו אף הם צעדים דרמטיים, שגרמו אובדן תשואות עבר - עם המעבר לאופן דיווח ורישום (ובעיקר עם החלוקה למסלולי השקעה חדשים). מדובר כאמור בצעד נכון, אבל גם כזה שיוצר בלגאן של טרק-רקורד, שיסתיים רק בעוד שנתיים. בבדיקתנו החלטנו להתמקד במסלולים עד גיל 50 או הכלליים.

אלטשולר שחם, הראל וכלל בראש

מיהו הגוף המנהל עם המסלול העיקרי המצטיין ביותר? את התשואות בשוק הפנסיה החדשה המקיפה מוביל בית ההשקעות אלטשולר שחם, שאת השקעותיו מנהלים גילעד אלטשולר ודני ירדני. מדובר באחד המסלולים הקטנים ביותר, של אחד משחקני הנישה בשוק הפנסיה החדשה - אך מהשחקנים המרכזיים והחזקים ביותר בשוק הגמל וההשתלמות. אלטשולר שחם הוא הגוף היחיד שמציג תשואות דו-ספרתיות ב-12 החודשים האחרונים, והוא מוביל בפער גדול את טבלת התשואות בענף גם מתחילת השנה, וגם ברבעון השלישי בלבד.

ואולם, שוק הפנסיה המקיפה החדשה כולל בחובו הרבה יותר מניהול חיסכון לשם השאת תשואה. הוא כולל גם רכיב של ביטוח הדדי, וככזה הוא נתפס, בצדק רב, כשוק שיש בו חשיבות לגודל ולחוסן. זו הסיבה שקיים בו פער, שאמנם הולך וקטן בקצב אטי, בין הגופים הגדולים (שבבעלות קבוצות הביטוח) לגופים הקטנים יותר (בבעלות בתי ההשקעות). האחרונים עדיין רחוקים ממימוש תקוותם לעשות לשוק הפנסיה את מה שקופות הגמל הפרטיות עשו לקופות הגמל הבנקאיות בעבר).

כך או כך, מקרב הגופים הגדולים בשוק הפנסיה - אלה שמנהלים סכום דו-ספרתי של מיליארדי שקלים כל אחד, ושנמצאים בבעלות חמש קבוצות הביטוח הגדולות במשק - בולטים שני מסלולים. הראשון הוא הראל גילעד - המסלול הגדול של פעילות הפנסיה החדשה בהראל - שאת השקעותיה מנהל סמי בבקוב, שמובילה את הדירוג ב-12 החודשים האחרונות ואת הדירוג לתשואות מתחילת השנה הנוכחית. השני הוא מסלול ספיר של כלל ביטוח - שאת השקעות העמיתים שלה מנהלת לימור דנש - ושבולט לחיוב עם המיקום השני בכל אחת משלוש תקופות הזמן שבחנו: ב-12 החודשים האחרונים, מתחילת השנה וגם ברבעון השלישי השנה. לצדם נציין לחיוב את המסלול הכללי של מנורה מבטחים פנסיה, שאת השקעותיה מנהל יוני טל, שמוביל את התשואות ברבעון השלישי השנה.

הפניקס זוהרת בצמרת

ומה עם הפוליסות המשתתפות ברווחים? כאן תמיד ישנה מורכבות מסוימת באופן בחירת המסלולים שאותם אנו בוחנים. ראשית, נתחיל מהסיבה המרכזית לכך שאנו בוחרים בהם: מדובר במסלולי הדגל שבהם מצוי חלק הארי של תיק פוליסות החיסכון של חברות הביטוח, וככאלה הם מעידים טוב יותר מכל על אופן ניהול ההשקעות באותה חברת ביטוח שבה הם מנוהלים.

אולם המורכבות האמורה כרוכה בכך שמסלולים אלה סגורים להצטרפות של מבוטחים חדשים כבר מאז 2004, ונכנסים אליהם רק הכספים של המבוטחים שכבר היו בהם עד סוף 2003. המבוטחים החדשים הולכים מאז ועד היום למסלולים חדשים, וחלק מהמסלולים המרכזיים שבהם דומים מאוד למסלולי הכללים של הפוליסות המשתתפות ברווחים הקרויות קרן י' - אלה שאנו בוחנים בדירוג התשואות.

מכל מקום, ללא קשר למורכבות ביחס לבחירת המסלולים המרכזיים שאת התשואות שלהם יש לבחור, הרי שביחס לגוף הבולט לחיוב בניהול כספי הלקוחות שלו עולה כי בתיקי הפוליסות המשתתפות ברווחים יש מנצח בולט אחד בכל שלוש תקופות הבחינה: קבוצת הפניקס, שאת השקעותיה מנהל רועי יקיר.

הפניקס מחזיקה בתיק הפוליסות המשתתפות ברווחים השלישי בהיקפו בשוק הביטוח, והיא מציגה ברבעון השלישי השנה תשואה נומינלית ברוטו של כ-2.36%, ומתחילת השנה היא מציגה תשואה של כ-6.24%, כך שב-12 החודשים האחרונים היא כבר השיגה למבוטחיה בתיק המשתתף תשואות של כ-8.38% - במידה ניכרת מעל הבאה בתור, הראל.

אגב, נתוני הביטוח נט מלמדים כי הפניקס בולטת מעל יתר חברות הביטוח בתשואות ל-3 השנים האחרונות, עם תשואה שנתית ממוצעת של כ-5.42%, והרחק מאחוריה, במקום השני בענף, ניצבת הראל, עם תשואה שנתית ממוצעת של כ-4.83%.

ומה לגבי הגופים שבתחתית הדירוגים? בשני המקרים, הן במקרה של שוק קרנות הפנסיה החדשות המקיפות והן במקרה של הפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח, את התחתית מאכלסות שתי חברות קטנות יחסית: הלמן אלדובי בפנסיה החדשה המקיפה והכשרה ביטוח בתחום הפוליסות המשתתפות ברווחים שנמנות עם ביטוחי המנהלים.