גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

טור אורח: הבנקים סוגרים צינור החמצן לעסקים קטנים

בעקבות הביקורת הציבורית על הבנקים שנתנו הלוואות עתק עם מעט ביטחונות לטייקונים שקרסו

בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר

בשנה האחרונה קיימת ביקורת ציבורית נוקבת על הבנקים בישראל, בנוגע להענקת אשראי לא-אחראי לטייקונים שונים, שלימים התברר כי עסקיהם או הם עצמם נקלעו לחדלות-פירעון. הדבר אף הגיע לכדי הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, בראשותו של ח"כ איתן כבל, בעקבות קריסת איש-העסקים, אליעזר פישמן, שחובותיו לבנקים נאמדים בכמה מיליארדי שקלים.

הקריסה של פישמן הייתה, כנראה, הקש ששבר את גב הגמל. הציבור הרחב, ובעיקר מעמד הביניים שנושא על גבו את עיקר נטל המס בעבודה יומיומית קשה, לא יכול היה לסבול יותר הפקרות שבה דווקא לטייקונים שנוטלים ומקבלים הלוואות ענק מהבנקים עם מעט מאוד ביטחונות, הבנקים מוחלים להם על חובם, בין היתר, על-ידי "תספורות" כאלו ואחרות, כאשר הם אינם יכולים לפרוע את חובם.

הציבור לא יכול להשלים עם הסיטואציה שבה אם הגברת כהן מחדרה חייבת לבנק כלשהו 50,000 שקל, היא תהיה יותר מפוחדת מאשר טייקון פלוני שנקלע לחובות של מיליארדי שקלים, אך דאג מבעוד מועד להתארגן ליום סגריר, בין היתר, על-ידי העברת חלק מרכושו הפרטי לקרובי משפחתו.

מבחינה משפטית, כבר נקבע לא אחת על-ידי בתי-המשפט בישראל, לרבות בית-המשפט העליון, שבנק משמש כנאמן על כספי ציבור והוא מופקד על יציבות המערכת הבנקאית ועל שמירת חוסנה הכלכלי. הנגזרת של אמירה זו היא, שמחובתם של הבנקים לבחון בקפידה את השקעותיהם ולהימנע ממתן אשראי לעסק שקיים חשש ממשי, שהוא לא יוכל לפרוע את חובותיו.

ברוח הביקורת הציבורית וקריסתם של טייקונים שונים, כאשר הבנקים שהלוו להם כספים נותרו בפני שוקת שבורה, נדמה כי בתי-המשפט מדגישים גם הם את חשיבות ההתנהלות האחראית של בנקים בעת העמדת אשראי. יתרה מכך, בתי-המשפט נותנים "רוח גבית" לבנקים אשר סירבו להמשיך להעמיד אשראי לעסקים שנראה כי עתידם (הכושל) נחרץ. זאת, גם אם משמעות הדבר הייתה הפרת הסכם העמדת האשראי לכאורה בין הבנק לבין אותו עסק, שהבנק סגר לו, באופן חד-צדדי, את "צינור החמצן", הלוא הוא קו האשראי.

"רוח גבית" כזו נמצאת בפסק-דין עקרוני ומקיף שניתן באחרונה על-ידי השופטת ד"ר דפנה אבניאלי מביהמ"ש המחוזי תל-אביב (ת"א 2684-0-12). במקרה זה, קבוצת משקיעים הכוללת אנשי-עסקים מוכרים, התאחדה במטרה לנסות להבריא חברה כושלת לשיווק מוצרי אופנה. כחלק מהתוכנית העסקית שהגו המשקיעים, הוסכם בינם לבין שני בנקים שהחברה הייתה חייבת להם כספים, כי הבנקים יעניקו לחברה אשראי בנקאי נוסף, כדי לסייע בהליך הבראתה. זאת, בנוסף להזרמת כסף אישי שלהם.

המשקיעים הזרימו לחברה 20 מיליון שקל בהלוואה קצרת טווח, ובכך קיימו, לטענתם, את חלקם בהסכם שעליו דובר עם הבנקים. כחלוף זמן התברר למשקיעים, כי הבנקים מסרבים להעניק לחברה את האשראי המובטח, בתואנה שנודע להם כי המשקיעים מכרו את כל נכסי החברה, ובכך סיכלו את סיכוייה להשתקם.

כלל שיקול-הדעת העסקי - גם בבנקים

בתביעת ענק שהוגשה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב, נדרשו הבנקים לפצות את החברה ואת המשקיעים, בסך 25 מיליון שקל, בטענה כי הבנקים ביצעו תרגיל "עוקץ בנקאי", כאשר סירבו במפתיע להעניק לחברה את האשראי המובטח, על אף שהמשקיעים קיימו את חלקם בהסכם והשקיעו בחברה סכום עתק.

מפסק-הדין עולה, כי הבנקים אכן סירבו ליתן את האשראי לחברה, אך לטענתם אין להטיל דופי בהחלטתם, שהתקבלה משיקולים כלכליים נכונים, ונועדה למנוע מ"כסף טוב" ללכת אחר "כסף רע", בחברה שרוקנה מנכסיה והגיעה למצב של חדלות-פירעון, לאחר כניסת המשקיעים לתמונה.

השופטת אבניאלי קיבלה את כל טענות הבנקים, וקבעה קביעות עקרוניות וחשובות, שלטעמי יחלחלו היטב בוועדות האשראי בבנקים השונים, וייתנו לבנקים "רוח גבית" בסיטואציות שבהן הבנק, חרף מחויבות חוזית שלו להעמיד אשראי לחברות, מגיע למסקנה כי הוא הולך לתת "כסף טוב" שיהפוך ל"כסף רע".

כך, קובע בית-המשפט כי קבלת אשראי מהבנק אינה זכות מוקנית ללקוח, וכי לבנק מוקנה שיקול-דעת עסקי לגיטימי, המתבסס על נסיבות העניין ופרמטרים שונים (בהם מצבו הכלכלי של הלקוח, מטרות המימון וסיכויי ההשבה), אם להעניק אשראי אם לאו ובאיזה היקף. עד כאן מדובר בקביעה משפטית שאינה מחדשת דבר.

אולם, וכאן קיים חידוש משפטי בפסק-הדין, בית-המשפט מחיל על החלטות הבנק את "כלל שיקול-הדעת העסקי", כלל שהוא חלק בלתי נפרד מדיני החברות, ומשמש כטענת הגנה מרכזית לדירקטורים בתביעות שבהן תוקפים החלטות שבהן הם היו מעורבים. בית-המשפט קבע, כי אף שכלל שיקול-הדעת העסקי הוא מתחום דיני החברות הרי שהוא ישים, בהשאלה, גם לסוגיית שיקול-הדעת הבנקאי של בנקים.

כך, קובע בית-המשפט כי בנק, ככל תאגיד אחר, מוסמך לקבל החלטות עסקיות והחלטותיו חסינות מפני ביקורת שיפוטית בהתמלא התנאים הרלבנטיים הבאים: האחד, ההחלטה התקבלה בתום-לב; השני, ההחלטה התקבלה לאחר עיון בנתונים ושקילת השיקולים הרלבנטיים; ותנאי שלישי, ההחלטה התקבלה מתוך רצון להגן על אינטרס לגיטימי של הבנק ושל ציבור החוסכים, שהפקידו את כספם בחזקתו.

בהתאם לדרך הילוכו של בית-המשפט בהפעלת "כלל שיקול-הדעת העסקי" על נושאי משרה בחברות ינהגו גם בבנקים. נזכיר, שהכלל הוא כי נושא משרה שקיבל החלטה תוך עמידה בשלושת התנאים הנ"ל, ייהנה מ"חזקת תקינות", ובית-המשפט ימשוך ידיו מבחינת הפעולה העסקית לגופה. בהשאלה, קובעת השופטת אבניאלי, ניתן לומר שנושאי משרה בבנק, שקיבלו החלטה תוך עמידה בשלושת התנאים הללו, ייהנו מ"חזקת תקינות", ובית-המשפט ימשוך ידיו מבחינת הפעולה העסקית לגופה.

בהתאם לכך, בית-המשפט מגיע למסקנה ומסכם את פסק-הדין, כי בסירובם של הבנקים להעמיד את האשראי, פעלו הבנקים לפי מיטב שיקול-הדעת העסקי, המוקנה להם כתאגיד מסחרי. כל התנהלות אחרת הייתה שקולה להתאבדות כלכלית, ולהמטת שואה עצמית על הבנקים ועל ציבור החוסכים, שהפקידו את כספם בחזקתם.

ונחזור לדעתי בעניין - לא בכדי ציינתי בפתח מאמרי, כי בית-המשפט נותן "רוח גבית" לבנקים בעת סירובם להענקת אשראי בשל הביקורת הציבורית עליהם. זאת, מכיוון שבסיום פסק-הדין, בית-המשפט מעיר, כי בימים אלה, שבהם נחשפים מקרים של בנקים שפעלו בחוסר שיקול-דעת עסקי נאות, או העניקו אשראי לגורמים חסרי יכולת פירעון, בימים שבהם היקף הכישלון הבנקאי הוביל להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת הענקת אשראי חסר תקדים ללקוח חסר יכולת פירעון, משיקולים בלתי ברורים - יש לברך על החלטתם של שני בנקים (הנתבעים בתביעה), שסירבו ללכת בעיניים עצומות אחרי קבוצת משקיעים, ולהעניק לחברה חסרת יכולת החזר וריקה מתוכן, אשראי של עשרות-מיליוני שקלים.

אני משער שפסק-הדין הזה יילמד היטב על-ידי היועצים-המשפטיים בבנקים, ובעיקר על-ידי מקבלי ההחלטות בוועדות האשראי בבנקים, כאשר הם יצטרכו לקבל החלטה (קשה, יש לומר) אם "לסגור את קו החמצן" לחברה מסוימת, שנראה כי אין יותר תוחלת להמשך קיומה. כנראה, מקבלי ההחלטות הבכירים בבנקים יעדיפו להימנע מנטילת סיכונים, אשר לימים יובילו הן לאובדן של כספי הציבור, הן לביקורת ציבורית נוקבת, ולעיתים אף לתביעות אישיות נגד מקבלי ההחלטות בבנקים מטעם בעלי מניות, באמצעות תביעות נגזרות שונות.

* הכותב הוא ראש מחלקת ליטיגציה במשרד עוה"ד זיסמן אהרוני גייר (ZAG S&W)

עוד כתבות

איתן רייסל, מקים קרן VGames / צילום: אריק סולטן

קרן הון סיכון ישראלית גייסה 30 מיליון דולר כדי להשקיע בגיימינג

הקרן, VGames הוקמה על ידי איתן רייסל, לשעבר ראש תחום גיימינג בגוגל ישראל ● בין המשקיעות בקרן - ויולה ונצ'רס

אלפים בהפגנת העצמאים בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית תוספת לתוכנית הסיוע

הוועדה אישרה תוספת של כ-25 מיליארד שקל להתמודדות עם משבר הקורונה ● בין הסעיפים שתקציבים יגדל: מענק סיוע לעסקים ולעצמאים ושיופי המוסד לביטוח לאומי ● הסעיפים שתקציבים ירד: מימון הכשרות מקצועיות וגיבוש תוכנית ליציאה מהמשבר

שלט עידוד שנתלה מחוץ לחלון דירה בארץ בצל הסגר / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בתוך חודשיים של קורונה נמחקו עליות המחיר של תחילת השנה

ירידה בסדר הגודל שנרשמה במחירי הדירות באפריל, לא רואים כל יום ● למעשה, ירידה כזו מופיעה רק אחת לכמה שנים ● האם זה סוף הדרך? – אף אחד לא יהיה מוכן להמר ● על פי הטיפול הממשלתי במשבר עד כה נראה, כי הירידות שבהן אנו נתקלים בימים אלה, יהיו רק הסיפתח

אלי דפס / צילום: איל יצהר

מלחמת ההישרדות של אל על: החברה מודיעה על הפחתת שכר לחברי הדירקטוריון

שכרו של יו"ר אל על אלי דפס יופחת ב-70%, ושכר יתר חברי הדירקטוריון ירד לדרגת המחיר התחתונה ● ההפחתות יהיו בתוקף מה-1 ביולי 2020 ועד ה-31 באוקטובר 2020

קניות ברשת יוחננוף / צילום: כדיה לוי, גלובס

מדד המחירים ירד ב-0.1% בהתאם לצפי; מחירי הדירות ירדו ב-0.7%

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.8% ● האינפלציה ירדה בשנה האחרונה ב-1.1% ● מחירי הדירות באפריל-מאי במחוז ירושלים ירדו ב-2.5% לעומת מרץ-אפריל ● מחירי הדירות במחוז ת"א עלו ב-4.8% ב-12 החודשים האחרונים

בנימין נתניהו ובני גנץ בדיון בכנסת, היום / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

פרויקטור לטיפול במגפה ותקציב מדינה? בליכוד ובכחול לבן עסוקים בכיפופי ידיים פוליטיים

למרות ההבטחות, הממשלה עדיין לא אישרה את תקציב המדינה ולא מונה אחראי לטיפול בקורונה

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים / צילום: תמר מצפי

מנורה מבטחים מאפשרת גישה לאזור האישי באתר באמצעות זיהוי פנים

בקבוצה שבניהול יהודה בן אסאייג טוענים שהם הראשונים בענף הביטוח לאפשר זאת  ● הפיתרון הטכנולוגי הינו של הסטארט-אפ סקנוויט

הפגנת הדגלים השחורים בירושלים / צילום: רויטרס

מחאה מכוננת או מפגן עצוב של חוסר אחריות: שתי דעות על ההפגנה בירושלים

ההפגנה אתמול בירושלים ממשיכה לעורר גלים ולהעלות שאלות: האשמות על אלימות מצד המפגינים ומצד המשטרה, גינויים פוליטיים ואפילו תקיפת עיתונאים ● יריב אופנהיימר ואלי ורד חזן מציגים שתי דעות שונות על המאורעות

אריק קוטלר / צילום: יחצ

עסקה חלומית באמצע משבר הקורונה: מה עומד מאחורי זינוק של 150% במניית חברת תחנות הדלק ארקו

ארקו צפויה להתמזג לתוך חברת רכישה ייעודית שגייסה 400 מיליון דולר ● בשווי נוכחי של 1.5 מיליארד שקל מחיר המניה של ארקו עדיין משקף אפסייד ניכר, אבל גם את הסיכונים המשמעותיים שעדיין קיימים, ובתוכם קבלת אישור העסקה ע"י הרוכשת

משרדי תאגיד השידור הציבורי כאן 11 / צילום: שלומי יוסף, גלובס

האופוזיציונר הראשון של קובלנץ בחוץ: שלומי שטיין, חבר מועצת התאגיד, לא ימשיך לקדנציה נוספת

שטיין קיבל לפני מספר ימים הודעה רשמית מטעם ועדת האיתור כי כהונתו לא תוארך ● שטיין הפך להוות אופוזיציה מרה למנכ"ל גם לפני שכל שאר המועצה שינתה את יחסה אליו

ג'ון רוברטס, נשיא בית המשפט העליון / צילום: AP Photo, AP

למה השופטים שטראמפ מינה לעליון לא מספקים את הסחורה - בינתיים

בית המשפט העליון האמריקאי סיים מושב דרמטי, עם הרבה אכזבות לתומכיו של טראמפ ● איך כל זה ישפיע על הבחירות, ומהי אג'נדת הצללים של בית המשפט? ● ד"ר אודי זומר, ראש המרכז לחקר ארה"ב באונ' ת"א, מגיע לפודקאסט 'המדריך לטראמפיסט' כדי לסכם עונה משפטית חסרת תקדים ● האזינו

רותי ברודו / צילום: עודד קרני

איכוני השב"כ לקחו גם את הבראסרי: רותי ברודו הודיעה על סגירת המסעדה עד יעבור זעם

הערב תופעל המשמרת האחרונה לסועדים ולאחריה תיסגר המסעדה שפתוחה באבן גבירול מאז 2002 עד להודעה חדשה ● "נפתח כשהמדינה תיתן לנשום"

מרקוס בראון, מנכ"ל וויירקארד / צילום: Michael Dalder, רויטרס

תחקיר: "וויירקארד" פירסמה הודעות כוזבות לעיתונות כדי להציג צמיחה

לפי הדיווח, מנכ"ל החברה מרקוס בראון "שם דגש מיוחד" על כך שהחברה תפרסם הודעות לעיתונות המציגות שיתופי פעולה עם חברות שונות ● בפברואר האחרון, למשל, הופתעה ענקית התוכנה הגרמנית SAP לגלות הודעה לעיתונות שפירסמה "וויירקארד", לפיהן הפכה ל"שותף פיתוח רשמי" שלה

דירה למכירה דרך תיווך / צילום: גיא ליברמן

הזוגות הצעירים התנפלו על שוק הנדל"ן, עכשיו יתחילו הבעיות

לפי נתוני הכלכלנית הראשית, משפרי הדיור והמשקיעים לא התרשמו מהאיתותים בדבר הצלחה בהתמודדות עם מצב הקורונה ועצרו עסקאות • לעומתם, הזוגות הצעירים דווקא קנו דירות בהמוניהם וכעת הם חשופים לסיכון כלכלי שעשוי להתגלגל לגל חדש של הקפאת משכנתאות

צבי האוזר / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

חברי הכנסת צבי האוזר ואסנת מארק נבחרו לכהן בוועדה לבחירת שופטים

ההצבעה הייתה חשאית, אך התנהלה לפי ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לכחול לבן ● הפתעה בוועדה למינוי דיינים: ח"כ מרב מיכאלי נבחרה באמצעות 66 קולות, קול אחד יותר לעומת ח"כ אילת שקד

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

עם רוח גבית מהשווקים בעולם: הבורסה ננעלה בעליות חדות

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל ● יציבות בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני  ● עליות בולטות במניות בזן, אנרג'יאן, ויתניה, בית שמש, פורמולה, אנלייט ונורסטאר ● אדם נוימן נכנס להשקעה בקאר2גו של שגריר בהיקף של 10 מיליון דולר

יועז הנדל / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

שר התקשורת החליט לדחות את הבקשות לביטול ההפרדה המבנית בבזק

שר התקשורת ביקש עוד זמן כדי ללמוד את הנושא ● במקביל, הנדל הצהיר שהוא מוכן לשקול הקלות בתחום שיתוף הפעולה של החברות בנות בבזק והבהיר שהוא בוחן שינויים לגבי ביטול הפיצול בין ספק לתשתית באינטרנט

עובדי חברת Wix / צילום: אלון צצקין

אפילו במשבר הקורונה, יש חברות שמגבירות גיוסים

Wix הודיעה על פתיחת מרכז חדש לתמיכה בלקוחות, שייפתח בסתיו הקרוב בדנבר, קולורדו ויעסיק יותר מ-200 עובדים חדשים ● החברה מעסיקה כיום כ-3,200 עובדים ● השיחה

לשכת תעסוקה / צילום: אריאל ירוזלימסקי

מספר דורשי העבודה החדשים כפול ממספר החוזרים למעגל התעסוקה

המגמה המדאיגה בשוק התעסוקה נמשכת: מאתמול ועד היום ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 1,517 דיווחים על חזרה לעבודה, ובמקביל נרשם מספר יותר מכפול של 3,289 דורשי עבודה חדשים

ניר גלעד, משה ברקת, שלמה אליהו / צילום: אלון רון, איל יצהר, תמר מצפי

לא רק כלל ביטוח: הוצאת אליהו ממשרדי מגדל היא סמל לכל השוק

הממונה על רשות שוק ההון זעם על החלטת דירקטוריון מגדל אחזקות להדיח את יו”ר מגדל ביטוח, והורה לאליהו שייצא ממשרדי מגדל ושיוותר על אחד מתפקידיו בקבוצה