גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גרינפלד והסדר הנושים המשופר: מוותר על הדירה במגדלי אקירוב

לאחר שהתעקשותו של יוסף גרינפלד להמשיך ולהחזיק בדירת היוקרה במגדלים בצפון בת"א היוותה סלע מחלוקת בינו לבין הנאמן לנכסיו - מציע איש העסקים, שנקלע לחובות של 300 מיליון שקל, הסדר משופר שבו הוא מוותר על זכויותיו בדירה

יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר
יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר

איש העסקים, יוסף גרינפלד, המצוי בעיצומו של הליך פשיטת רגל, בהודעה דרמטית לבית המשפט: מוותר על דירת המגורים היוקרתית במגדלי אקירוב שבה הוא מתגורר עם רעייתו ג'ורג'ט, לטובת סיום הליכי פשיטת הרגל נגדו בהסדר נושים וללא הכרזה עליו כפושט רגל.

בסוף השבוע הגיש גרינפלד - באמצעות עורכי הדין עמית פינס ואביחי ורדי - הצעה ל"הסדר פשרה משופר", המציג שורת תיקונים להסדר הנושים הקודם שהציג גרינפלד, ושלשיטתו אמור למנוע את הכרזתו כפושט רגל ולהביא לסיום ההליך נגדו - זאת, באם יאושר ההסדר באסיפת נושים.

ההסדר מציע פתרון לאחת הבעיות המרכזיות שהעלה עד כה הנאמן והמנהל המיוחד של נכסיו של גרינפלד - דירת המגורים היוקרתית של הזוג גרינפלד. במשך תקופה ארוכה טען הנאמן, עו"ד עופר שפירא, כי לא ייתכן שגרינפלד יישמר רמת מחייה של העשירון העליון ויתגורר במגדלי יוקרה, תוך תשלום הוצאות מגורים גבוהות, וזאת על חשבון קופת פשיטת הרגל והנושים. כעת מסיר גרינפלד לכאורה את המכשול האמור, כאשר במסגרת הסדר הנושים הוא מודיע כי יפנה את הדירה כדי שזו תימכר לטובת כיסוי חובותיו.

דירת יוקרה במחלוקת

עד לשנים האחרונות היה גרינפלד אחד האנשים העשירים בישראל. שווי מניותיו בקבוצת קרדן שהייתה בבעלותו עמד בתקופת השיא על מעל 2 מיליארד שקל. אולם הצניחה החופשית בערך המניות, בין היתר, על רקע השקעות שכשלו בנדל"ן בחו"ל, הביאה לכך שחובותיו לבנקים עולים על שווי הבטוחות - עיקרן המניות, והוא נקלע להליך של פשיטת רגל.

לפני למעלה משנה אמור היה גרינפלד להפוך רשמית לפושט רגל, לאחר שכבר ניתן צו כינוס לנכסיו על רקע חובות של מעל 300 מיליון שקל ועל רקע חוסר יכולתו המובהק לשלם את הסכום. אולם ברגע האחרון הצליח איש העסקים לקבל ארכה מבית המשפט לטובת ניהול הליך גישור; ובהמשך אף הציע הסדר הכולל מחיקת חובות בסך מאות מיליוני שקלים - שבו תמך גם המנהל המיוחד על נכסיו, עו"ד שפירא.

אולם, מאז הוגש ההסדר לבית המשפט, התערערו משמעותית היחסים בין גרינפלד למנהל המיוחד, ונתגלעה בין השניים מחלוקת חריפה. בספטמבר נחשף ב"גלובס" כי המו"מ להגעה להסדר נושים התפוצץ, ועו"ד שפירא וגרינפלד נקלעו למאבק חריף טעון האשמות הדדיות.

בדיון האחרון שהתקיים בבית המשפט בתיק גרינפלד, הציג המנהל המיוחד מספר בעיות עם הצעת ההסדר הקודמת של איש העסקים, ובהן אופן מימוש מניות חברת קרדן שהייתה בבעלותו; אולם, אחת המחלוקות החריפות שנתגלעו בין גרינפלד למנהל המיוחד עסקה בבית המגורים של גרינפלד ורעייתו במגדלי אקירוב בתל-אביב.

דירת המגורים של בני הזוג גרינפלד, המורכבת משלוש דירות יוקרה רשומות שחוברו להן, היוותה את סלע המחלוקת בין המנהל המיוחד לבין גרינפלד ואחד מנושיו - בנק איגוד. שתיים מהדירות נמכרו במסגרת ההליך, אך מכירת הדירה השלישית - היוקרתית ביותר - עוכבה. בשעה שעו"ד שפירא ביקש לממש את הדירה עוד בראשית ההליכים לפני כשנתיים וחצי, ולהכניס את הכספים לקופת הכינוס (עו"ד שפירא טען בהקשר זה כי "היה ניתן לצפות מחייב הנקלע להליכי חדלות פירעון להעתיק את מקום מגוריו למגורים צנועים יותר"); בנק אגוד, שהוא בעל שיעבוד על הדירה וגם נושה בסכום משמעותי של רעייתו של גרינפלד, טען כי יש להמתין עם מימוש הנכס, ואף הסכים עם בני- הזוג על הסדר שלפיו החייב ואשתו יוכלו להמשיך ולהתגורר בדירה.

הדירה במגדלים היוקרתיים בצפון תל-אביב נרכשה לפני שנים באמצעות הלוואות שבני הזוג גרינפלד נטלו ושלא פרעו מעולם. במסגרת תיק פשיטת הרגל קיימת מחלוקת בנוגע להיקף השיעבוד הרשום על הדירה לטובת בנק אגוד. במסגרת הסדר הנושים הקודם שהציע, הסכים גרינפלד "לפדות" את הזכויות בדירות תמורת 4.25 מיליון שקל. לפני כחודש, בשעה שעו"ד שפירא ממתין לתשובות מצד גרינפלד בנוגע להסדר החוב, הגיש בנק אגוד בקשה למימוש דירת המגורים של בני הזוג גרינפלד, אך עדיין, לפי הצעת ההסדר של גרינפלד, הדירה הייתה נותרת בבעלותו ובבעלות רעייתו.

פדיון הזכויות בדירת המגורים

בהקשר של דירת היוקרה, הודיע גרינפלד לבית המשפט במסגרת הצעת הפשרה המשופרת, כי לאחר מו"מ מורכב וממושך מול בנק אגוד, הושג הסדר שבמסגרתו מוותר גרינפלד על הבית.ההסכמה שהושגה בהסדר המקורי התבססה על "פדיון" זכויותיהם של גרינפלד ורעייתו בדירת המגורים, על-ידי גרינפלד תמורת סכום של 4 מיליון שקל (ובמקרה ולא יעמוד במועדי פירעון התשלומים - הסכום יהיה 4.25 מיליון שקל), שישולם על-פני ארבע שנים, כאשר מרכז הכובד של התשלום הוא בתום התקופה (3 מיליון של מתוך 4 מיליון שקל).

לפי ההסדר המוצע, הבטוחה היחידה העומדת לזכות קופת ההסדר, להבטחת התשלומים, היא 1.75 מיליון מניות קרדן יזמות (כאשר שווי השוק שלהן נע סביב 1.5 שקל למניה - ובסה"כ שווי הבטוחה: כ-2.6 מיליון שקל). אולם, ההסדר המשופר כולל, ראשית, ויתור של גרינפלד ורעייתו על זכויותיהם בדירת המגורים, תוך הסכמתם מראש למתן פסק דין של מימוש ופינוי, שייכנס לתוקפו בתום 42 חודש מיום אישור ההסדר (או במועד מוקדם יותר - במקרה שגרינפלד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי בנק איגוד מכוח הסכם שביניהם).

גרינפלד מציין כי השינוי שהוא מציע בהסדר הנושים בכל הנוגע לדירת היוקרה הוא "שיפור מהותי לטובת קופת ההסדר", בשלושה מובנים: ראשית, בוויתור המשמעותי שלו ושל רעייתו על זכויותיהם בדירת המגורים; שנית, בקיצור תקופת הזמן שבה תקבל קופת ההסדר את התשלום בגין חלקה בדירת המגורים (וכפועל יוצא - קיצור תקופת ההסדר הכוללת); שלישית, בהסדר המשופר כלול מנגנון המעניק בטוחה קשיחה (אשר לכל דבר ועניין שקולה לשעבוד מדרגה ראשונה) לטובת קופת ההסדר, במובן זה שמכל מימוש של הנכס שיניב לפחות 8 מיליון שקל, תהנה קופת ההסדר מתקבול של 4 מיליון שקל. לדברי גרינפלד, מנגנון זה מבטיח, למעשה (במיוחד בהתחשב ששווי דירת המגורים הוערך על-ידי שמאי מטעם בנק אגוד בכ-14.5 מיליון שקל), כי קופת ההסדר תקבל בכל מקרה - 4 מיליון שקל ממימוש הדירה, במועד מימושה.

"פתרון זה מביא לידי ביטוי את האינטרסים של כל הצדדים המעורבים (קופת ההסדר, החייב, רעייתו ובנק אגוד), מגדר את הסיכונים והסיכויים המשפטיים בהליכים אשר ננקטו ו/או אשר עתידים להינקט ביחס לזכויות בדירת המגורים, ומאזן בין הדרישות השונות שהעלו הגורמים השונים לגבי דירת המגורים באופן מיטבי", טוען גרינפלד.

בנוסף לפתרון בנוגע לדירת המגורים, מציג גרינפלד במסגרת ההסדר המשופר שיפור ביחס להסדר המקורי בשורה של נושאים, בהם היחס לאופן מימוש מניות חברת "קרדן N.V" על-ידי בנק הפועלים ובנק לאומי.

גרינפלד והמנהל המיוחד: כרוניקה של האשמות הדדיות

בספטמבר האחרון נחשף ב"גלובס" כי המו"מ להגעה להסדר נושים בין יוסף גרינפלד לבין המנהל המיוחד לנכסיו, עו"ד עופר שפירא, התפוצץ, והשניים נקלעו למאבק חריף טעון האשמות הדדיות.

בין היתר, תקף עו"ד שפירא את התנהלותו של גרינפלד לאורך הליכי פשיטת הרגל, כאשר לטענתו איש העסקים ניסה להעביר סכומי-עתק לאחד מנושיו - בנק אגוד - על-מנת שלא יפנה אותו מדירת היוקרה במגדלי אקירוב. במקביל, הגיש המנהל המיוחד בקשה לקבוע מועד לדיון בבקשה להכרזה על גרינפלד כפושט רגל, וכן מספר בקשות לאסור את גרינפלד בגין ביזיון בית המשפט. זאת, בטענה כי הוא אינו משלם את התשלומים החודשיים שנפסקו בתיק פשיטת הרגל.

מנגד, הגיש גרינפלד לבית המשפט בקשה למנות ועדת ביקורת לפיקוח וביקורת על פעולותיו של עו"ד שפירא כמנהל המיוחד. בבקשה נטען, כי התברר לו "מעבר לכל ספק כי המנהל המיוחד אינו מסוגל או אינו מעוניין, מטעמים השמורים עמו, להשלים את המו"מ לגבי הסדר הנושים (עליו חתם ולו נתן את ברכתו)". גרינפלד טען כי יש למנות מפקחים על פעולותיו של עו"ד שפירא, מאחר שהוא "אינו מסוגל לראות את טובת הנושים, אינו מסוגל להתעלות מעבר למחלוקות קטנוניות על זוטי דברים, אינו מסוגל לעמוד בסיכומים והסכמות שאליהן הגיע, אינו מסוגל לעמוד בדיבורו ואינו מסוגל להתעלות מעל רצונו להתעמר בגרינפלד, להציק לו, לנהוג בו בשרירות לב, ולקנות לעצמו פרסום ויחסי ציבור על-חשבון גרינפלד".

עוד כתבות

ד"ר מיכאל שראל / צילום: אוריה תדמור

מצב אי-השוויון בישראל לא כל כך נורא כמו שמספרים לנו

מחקר חדש של  ד"ר מיכאל שראל, לשעבר הכלכלן הראשי באוצר, וגלעד גייבל מבקש לפוצץ אץ בועת הנתונים, לפני מצב האי-שוויוון בישראל חמור ואנחנו נמצאים בתחתית הדירוג של מדינות OECD ● שראל: "הנחות בנק ישראל לגבי מדד האי-שוויון בטעות יסודן" ● פרשנות

אלג'יר

ביקורת מוזיקה: 15 שנה מאוחר יותר, המנועים של אלג'יר עוד בוערים

בין שזכיתם להכיר את אלג’יר בזמן אמת ובין שהחמצתם, אלבומם המכונן "מנועים קדימה", שיוצא שוב לרגל 15 שנים לצאתו, הוא הזדמנות להתמכר ולהתמסר

גמלים עפים באוויר/ צילום: עיחצ שבוע העיצוב

שבוע העיצוב הבינלאומי בירושלים עם הפנים מזרחה: "יש בשכונה מסיבה מטורפת שאנחנו לא מוזמנים אליה"

מדור התרבות החדש של G: בשבוע העיצוב הבינלאומי בירושלים בולט הרצון להתחבר למזרח התיכון והמזרח הרחוק ולא לפזול לאירופה, גם אם סצנות העיצוב באזור פורחות בלעדינו ● למה מאבק משפטי מאיים על עזבונו של אמן הפופ ארט רוברט אינדיאנה ● בכמה נמכר פסל של סיגלית לנדאו

מכונית מדגם פג'ו / צילום: יח"צ

נוסעות עם הזרם: הדור הבא של המכוניות החשמליות

המכוניות החשמליות מהדור החדש כבר לא מיועדות רק ללקוחות מבוססים ● הן זולות יותר וצפויות לכבוש את ציי הרכב ואת ההמונים ● בקרוב הן ינחתו בישראל, וככל הנראה ישנו את פני התחבורה המקומית

קיה  ספורטאז' / צילום: יחצ

העם רוצה כוח: בקיה שוברים את היררכיית התמחור

רב המכר המקומי של קיה מוותר על הנעה כפולה וזוכה במנוע טורבו-בנזין נמרץ ובתמחור אגרסיבי, יחסית

 

 

כינרת/ צילום:יותם יעקובסון

כינרת עם ערך מוסף: היסטוריה וארכיאולוגיה בבקעת גינוסר

בקעת גינוסר: שבילי הליכה נופיים, אתרים היסטוריים מרתקים ואטרקציות שכדאי לזכור לפעם הבאה שבאים אורחים מחו"ל

אריה דרעי ואביגדור ליברמן / צילומים: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות, אמיל סלמן הארץ

תגובתו הזועמת של דרעי לליברמן: "לא רלבנטי יותר"

בעקבות דבריו של ליברמן הערב על כוונתו לכפות ממשלת חירום לאומית בהובלת הליכוד, כחול לבן וישראל ביתנו, ועל כך ש"נעשה הכול כדי לחסום את החרדים”, מגיב שר הפנים בחריפות: "ליברמן, שפעם אומר ככה ופעם אחרת, הוכיח שוב שהוא פולטיקאי ציני ולא אמין", והוסיף כי אינם חברים יותר

וול סטריט / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט; מניית פייבר נחתכה בכ-21%, ברודקום נפלה ב-5.5%

הדוחות החלשים של ברודקום גררו את מגזר המוליכים למחצה לירידות ● אכזבה מנתוני הייצור התעשייתי והאבטלה בסין ● בורסות אירופה ננעלו בירידות על רקע המתיחות בין ארה"ב לאיראן ● המסחר בבורסות אסיה ננעל במגמה מעורבת ● פייבר זינקה ב-90% אתמול ביום המסחר הראשון שלה

לפרק את המיתוס

קיבוצניקים שמאלנים, חרדים מצביעים כעדר, וערבים נוהרים לקלפי? מפרקים את המיתוסים של הבחירות

לקראת בחירות 2019 צלל "גלובס" לעומק המיתוסים הגדולים של דפוסי ההצבעה בישראל, וגילה כי התמונה מורכבת בהרבה משחושבים ● הקיבוצים כבר לא בהכרח מזוהים עם מפלגת העבודה ● בחברה החרדית לא בהכרח מקשיבים לרבנים ● והמוני ערבים נמנעים כליל מהצבעה

אביגדור ליברמן במסיבת העיתונאים היום / צילום: שלומי יוסף

ח"כ אביגדור ליברמן: נעשה הכל כדי לחסום את החרדים, נכפה ממשלה של הליכוד, כחול-לבן וישראל ביתנו

"זו תהיה ממשלת חירום לאומית-ליברלית”, אמר ליברמן בתכנית "המטה המרכזי" ● ליברמן ציין כי עודד פורר יגיש בימים הקרובים בקשה לקיום דיון פגרה כדי לקבל מן האוצר תשובות ברורות על עומק הגירעון "קטסטרופה שהציבור עדיין לא כל כך מודע לה בתקציב המדינה"

בנימין ושרה נתניהו \ צילום: יח"צ

נתניהו: התקשורת מאשימה את שרה שלי בכל עזיבה בלשכתי

בפוסט שהעלה הערב ראש הממשלה בעמוד הפייסבוק שלו, טוען נתניהו כי התקשורת פיתחה "נוהג מכוער: בכל פעם שמישהו בסביבתי, ולעיתים גם לא בסביבתי, עוזב את תפקידו או לא נבחר לתפקיד, התקשורת מיד פוצחת במקהלה אחידה — "שרה אשמה""

משחק NBA / צילום: Kyle Terada-USA TODAY Sports

הכדורגל פופולרי? הכסף הגדול של הספורטאים נמצא בארה"ב, ודווקא ב-NBA

רשימת 100 הספורטאים המכניסים בעולם של "פורבס" כוללת 35 שחקני כדורסל ומעט מאוד כדורגלנים ● 25% מהכסף של הספורטאים מגיע מהסכמי חסות ופעולות מסחריות ● ומה עם ספורט הנשים? לשם הכסף הגדול עדיין לא מחלחל

כמה עולות 5 דקות בקלפי / איור: גיל ג'יבלי, צילום: shutterstock, עיצוב: טלי בוגדנובסקי

אנחנו באמת זקוקים ליום שבתון נוסף השנה? פרויקט מיוחד

ב-17 בספטמבר ייצא המשק הישראלי ליום שבתון שלישי בשנה אחת ● "גלובס" בדק איך מחשבים את העלות, מי הם הנפגעים העיקריים מהשבתת המשק ואם הגיע הזמן לוותר על המנהג הישראלי הייחודי לצאת לחופשת בחירות ● מצביעים. לא מבזבזים עוד יום עבודה. פרויקט מיוחד

דב חנין/ צילום: ברק הימן

ביקורת קולנוע: "החבר דב" הוא מכתב אהבה לפוליטיקאי נערץ, שחושף את האבסורד שבכנסת

הח”כ לשעבר דב חנין מקבל טיפול קולנועי אוהב ומחבק, דבר שיוצר תחושה מגויסת מדי, ובכל זאת יש בסרט הזה רגעים עוצמתיים

אירוע למעריצי הסדרה "מר רובוט" / צילום: שלומי יוסף

ההאקר הוותיק בטוח שהתעייפתם מלשמוע על פריצות וממליץ לציבור לא לסמוך על ממשלות

מארק רוג'רס, מההאקרים המוכרים והוותיקים בעולם, מספר בראיון ל"גלובס" על האובססיביות של האקרים והרצון שלהם למרוד, על האדרנלין בפריצות למערכות מתוחכמות, ועל העבודה עם יוצרי הסדרה "מר רובוט", שלה הוא מייעץ ● "כל אדם שיוצא מבית ספר צריך לדעת לזהות התקפות סייבר בסיסיות, הציבור לא יכול לסמוך על הממשלה", אומר רוג'רס

יאיר לפיד/ צילום:  Shutterstock  א.ס.א.פ קריאטיב

ארבע הסיבות של לפיד למה אנחנו בדרך למשבר כלכלי חמור

חבר הכנסת פרסם הבוקר פוסט בעמוד הפייסבוק שלו שמסביר למה בקרוב נאבד את מקומות העבודה שלנו ואת הבית, ולמה נתניהו וכחלון אשמים ● "הקורבנות העיקריים יהיו הצעירים של מעמד הביניים הישראלי... אם אתם משלמים משכנתה גבוהה, תאבדו את הדירה. אם הילדים שלכם קטנים, לא תעמדו בהוצאות"

אאודי A1 / צילום:  יחצ

כוחו של מיתוג: מי ישלם כל כך הרבה על האאודי החדשה?

אאודי A1 החדשה היא מכונית נאה, איכותית, זריזה ומאובזרת, שנראית הרבה יותר גדולה ויקרה ממכוניות סופר-מיני טיפוסיות ● אבל תמחור שאפתני מציב בפניה תחרות קשה, אפילו מבית

הנסיך לורנצו דה מדיצ’י / צילום:  Nancy vuu

"בבנקים עדיין משתמשים באמצעים שהמשפחה שלי המציאה בימי הביניים"

הכירו את לורנצו דה מדיצ'י: הנסיך שהכיר את אשתו בתוכנית ריאליטי ומקים בנק שיעבוד עם מטבעות קריפטוגרפיים

יאיר לפיד, משה כחלון / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

החוש הדרמטי של לפיד ותרחיש האימה: המשק לא דוהר לאסון אבל לפחות מדברים על הגירעון | פרשנות

יאיר לפיד טוען בפוסט שפרסם כי המשק הישראלי "דוהר כמו אוטובוס ללא בלמים" למשבר כלכלי ● אלא שלמרות הטון הדרמטי ולמרות הגירעון הבעייתי המצב טוב בהרבה, וגם חלק מהעובדות של לפיד לא ממש מדויקות ● ואחרי הכל, טוב שמשהו מהפוליטיקאים הבכירים סוף סוף מדבר על כלכלה ● פרשנות

סינטה במילוי עלי גפן חומוס וסלט פריקי/ צילום: עיסאם חרט'ביל

ביקורת מסעדה: לונא היא מסעדה ערבית מודרנית עם נגיעות של שלמות

מסעדת לונא בנצרת אומנם ממוקמת בקניון, אבל לא לטעות: מדובר במסעדה מצוינת, ששווה לנסוע אליה במיוחד