גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גרינפלד והסדר הנושים המשופר: מוותר על הדירה במגדלי אקירוב

לאחר שהתעקשותו של יוסף גרינפלד להמשיך ולהחזיק בדירת היוקרה במגדלים בצפון בת"א היוותה סלע מחלוקת בינו לבין הנאמן לנכסיו - מציע איש העסקים, שנקלע לחובות של 300 מיליון שקל, הסדר משופר שבו הוא מוותר על זכויותיו בדירה

יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר
יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר

איש העסקים, יוסף גרינפלד, המצוי בעיצומו של הליך פשיטת רגל, בהודעה דרמטית לבית המשפט: מוותר על דירת המגורים היוקרתית במגדלי אקירוב שבה הוא מתגורר עם רעייתו ג'ורג'ט, לטובת סיום הליכי פשיטת הרגל נגדו בהסדר נושים וללא הכרזה עליו כפושט רגל.

בסוף השבוע הגיש גרינפלד - באמצעות עורכי הדין עמית פינס ואביחי ורדי - הצעה ל"הסדר פשרה משופר", המציג שורת תיקונים להסדר הנושים הקודם שהציג גרינפלד, ושלשיטתו אמור למנוע את הכרזתו כפושט רגל ולהביא לסיום ההליך נגדו - זאת, באם יאושר ההסדר באסיפת נושים.

ההסדר מציע פתרון לאחת הבעיות המרכזיות שהעלה עד כה הנאמן והמנהל המיוחד של נכסיו של גרינפלד - דירת המגורים היוקרתית של הזוג גרינפלד. במשך תקופה ארוכה טען הנאמן, עו"ד עופר שפירא, כי לא ייתכן שגרינפלד יישמר רמת מחייה של העשירון העליון ויתגורר במגדלי יוקרה, תוך תשלום הוצאות מגורים גבוהות, וזאת על חשבון קופת פשיטת הרגל והנושים. כעת מסיר גרינפלד לכאורה את המכשול האמור, כאשר במסגרת הסדר הנושים הוא מודיע כי יפנה את הדירה כדי שזו תימכר לטובת כיסוי חובותיו.

דירת יוקרה במחלוקת

עד לשנים האחרונות היה גרינפלד אחד האנשים העשירים בישראל. שווי מניותיו בקבוצת קרדן שהייתה בבעלותו עמד בתקופת השיא על מעל 2 מיליארד שקל. אולם הצניחה החופשית בערך המניות, בין היתר, על רקע השקעות שכשלו בנדל"ן בחו"ל, הביאה לכך שחובותיו לבנקים עולים על שווי הבטוחות - עיקרן המניות, והוא נקלע להליך של פשיטת רגל.

לפני למעלה משנה אמור היה גרינפלד להפוך רשמית לפושט רגל, לאחר שכבר ניתן צו כינוס לנכסיו על רקע חובות של מעל 300 מיליון שקל ועל רקע חוסר יכולתו המובהק לשלם את הסכום. אולם ברגע האחרון הצליח איש העסקים לקבל ארכה מבית המשפט לטובת ניהול הליך גישור; ובהמשך אף הציע הסדר הכולל מחיקת חובות בסך מאות מיליוני שקלים - שבו תמך גם המנהל המיוחד על נכסיו, עו"ד שפירא.

אולם, מאז הוגש ההסדר לבית המשפט, התערערו משמעותית היחסים בין גרינפלד למנהל המיוחד, ונתגלעה בין השניים מחלוקת חריפה. בספטמבר נחשף ב"גלובס" כי המו"מ להגעה להסדר נושים התפוצץ, ועו"ד שפירא וגרינפלד נקלעו למאבק חריף טעון האשמות הדדיות.

בדיון האחרון שהתקיים בבית המשפט בתיק גרינפלד, הציג המנהל המיוחד מספר בעיות עם הצעת ההסדר הקודמת של איש העסקים, ובהן אופן מימוש מניות חברת קרדן שהייתה בבעלותו; אולם, אחת המחלוקות החריפות שנתגלעו בין גרינפלד למנהל המיוחד עסקה בבית המגורים של גרינפלד ורעייתו במגדלי אקירוב בתל-אביב.

דירת המגורים של בני הזוג גרינפלד, המורכבת משלוש דירות יוקרה רשומות שחוברו להן, היוותה את סלע המחלוקת בין המנהל המיוחד לבין גרינפלד ואחד מנושיו - בנק איגוד. שתיים מהדירות נמכרו במסגרת ההליך, אך מכירת הדירה השלישית - היוקרתית ביותר - עוכבה. בשעה שעו"ד שפירא ביקש לממש את הדירה עוד בראשית ההליכים לפני כשנתיים וחצי, ולהכניס את הכספים לקופת הכינוס (עו"ד שפירא טען בהקשר זה כי "היה ניתן לצפות מחייב הנקלע להליכי חדלות פירעון להעתיק את מקום מגוריו למגורים צנועים יותר"); בנק אגוד, שהוא בעל שיעבוד על הדירה וגם נושה בסכום משמעותי של רעייתו של גרינפלד, טען כי יש להמתין עם מימוש הנכס, ואף הסכים עם בני- הזוג על הסדר שלפיו החייב ואשתו יוכלו להמשיך ולהתגורר בדירה.

הדירה במגדלים היוקרתיים בצפון תל-אביב נרכשה לפני שנים באמצעות הלוואות שבני הזוג גרינפלד נטלו ושלא פרעו מעולם. במסגרת תיק פשיטת הרגל קיימת מחלוקת בנוגע להיקף השיעבוד הרשום על הדירה לטובת בנק אגוד. במסגרת הסדר הנושים הקודם שהציע, הסכים גרינפלד "לפדות" את הזכויות בדירות תמורת 4.25 מיליון שקל. לפני כחודש, בשעה שעו"ד שפירא ממתין לתשובות מצד גרינפלד בנוגע להסדר החוב, הגיש בנק אגוד בקשה למימוש דירת המגורים של בני הזוג גרינפלד, אך עדיין, לפי הצעת ההסדר של גרינפלד, הדירה הייתה נותרת בבעלותו ובבעלות רעייתו.

פדיון הזכויות בדירת המגורים

בהקשר של דירת היוקרה, הודיע גרינפלד לבית המשפט במסגרת הצעת הפשרה המשופרת, כי לאחר מו"מ מורכב וממושך מול בנק אגוד, הושג הסדר שבמסגרתו מוותר גרינפלד על הבית.ההסכמה שהושגה בהסדר המקורי התבססה על "פדיון" זכויותיהם של גרינפלד ורעייתו בדירת המגורים, על-ידי גרינפלד תמורת סכום של 4 מיליון שקל (ובמקרה ולא יעמוד במועדי פירעון התשלומים - הסכום יהיה 4.25 מיליון שקל), שישולם על-פני ארבע שנים, כאשר מרכז הכובד של התשלום הוא בתום התקופה (3 מיליון של מתוך 4 מיליון שקל).

לפי ההסדר המוצע, הבטוחה היחידה העומדת לזכות קופת ההסדר, להבטחת התשלומים, היא 1.75 מיליון מניות קרדן יזמות (כאשר שווי השוק שלהן נע סביב 1.5 שקל למניה - ובסה"כ שווי הבטוחה: כ-2.6 מיליון שקל). אולם, ההסדר המשופר כולל, ראשית, ויתור של גרינפלד ורעייתו על זכויותיהם בדירת המגורים, תוך הסכמתם מראש למתן פסק דין של מימוש ופינוי, שייכנס לתוקפו בתום 42 חודש מיום אישור ההסדר (או במועד מוקדם יותר - במקרה שגרינפלד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי בנק איגוד מכוח הסכם שביניהם).

גרינפלד מציין כי השינוי שהוא מציע בהסדר הנושים בכל הנוגע לדירת היוקרה הוא "שיפור מהותי לטובת קופת ההסדר", בשלושה מובנים: ראשית, בוויתור המשמעותי שלו ושל רעייתו על זכויותיהם בדירת המגורים; שנית, בקיצור תקופת הזמן שבה תקבל קופת ההסדר את התשלום בגין חלקה בדירת המגורים (וכפועל יוצא - קיצור תקופת ההסדר הכוללת); שלישית, בהסדר המשופר כלול מנגנון המעניק בטוחה קשיחה (אשר לכל דבר ועניין שקולה לשעבוד מדרגה ראשונה) לטובת קופת ההסדר, במובן זה שמכל מימוש של הנכס שיניב לפחות 8 מיליון שקל, תהנה קופת ההסדר מתקבול של 4 מיליון שקל. לדברי גרינפלד, מנגנון זה מבטיח, למעשה (במיוחד בהתחשב ששווי דירת המגורים הוערך על-ידי שמאי מטעם בנק אגוד בכ-14.5 מיליון שקל), כי קופת ההסדר תקבל בכל מקרה - 4 מיליון שקל ממימוש הדירה, במועד מימושה.

"פתרון זה מביא לידי ביטוי את האינטרסים של כל הצדדים המעורבים (קופת ההסדר, החייב, רעייתו ובנק אגוד), מגדר את הסיכונים והסיכויים המשפטיים בהליכים אשר ננקטו ו/או אשר עתידים להינקט ביחס לזכויות בדירת המגורים, ומאזן בין הדרישות השונות שהעלו הגורמים השונים לגבי דירת המגורים באופן מיטבי", טוען גרינפלד.

בנוסף לפתרון בנוגע לדירת המגורים, מציג גרינפלד במסגרת ההסדר המשופר שיפור ביחס להסדר המקורי בשורה של נושאים, בהם היחס לאופן מימוש מניות חברת "קרדן N.V" על-ידי בנק הפועלים ובנק לאומי.

גרינפלד והמנהל המיוחד: כרוניקה של האשמות הדדיות

בספטמבר האחרון נחשף ב"גלובס" כי המו"מ להגעה להסדר נושים בין יוסף גרינפלד לבין המנהל המיוחד לנכסיו, עו"ד עופר שפירא, התפוצץ, והשניים נקלעו למאבק חריף טעון האשמות הדדיות.

בין היתר, תקף עו"ד שפירא את התנהלותו של גרינפלד לאורך הליכי פשיטת הרגל, כאשר לטענתו איש העסקים ניסה להעביר סכומי-עתק לאחד מנושיו - בנק אגוד - על-מנת שלא יפנה אותו מדירת היוקרה במגדלי אקירוב. במקביל, הגיש המנהל המיוחד בקשה לקבוע מועד לדיון בבקשה להכרזה על גרינפלד כפושט רגל, וכן מספר בקשות לאסור את גרינפלד בגין ביזיון בית המשפט. זאת, בטענה כי הוא אינו משלם את התשלומים החודשיים שנפסקו בתיק פשיטת הרגל.

מנגד, הגיש גרינפלד לבית המשפט בקשה למנות ועדת ביקורת לפיקוח וביקורת על פעולותיו של עו"ד שפירא כמנהל המיוחד. בבקשה נטען, כי התברר לו "מעבר לכל ספק כי המנהל המיוחד אינו מסוגל או אינו מעוניין, מטעמים השמורים עמו, להשלים את המו"מ לגבי הסדר הנושים (עליו חתם ולו נתן את ברכתו)". גרינפלד טען כי יש למנות מפקחים על פעולותיו של עו"ד שפירא, מאחר שהוא "אינו מסוגל לראות את טובת הנושים, אינו מסוגל להתעלות מעבר למחלוקות קטנוניות על זוטי דברים, אינו מסוגל לעמוד בסיכומים והסכמות שאליהן הגיע, אינו מסוגל לעמוד בדיבורו ואינו מסוגל להתעלות מעל רצונו להתעמר בגרינפלד, להציק לו, לנהוג בו בשרירות לב, ולקנות לעצמו פרסום ויחסי ציבור על-חשבון גרינפלד".

עוד כתבות

ראש ממשלת לבנון סעאד חרירי / צילום: Aziz Taher, רויטרס

המס על הוואטסאפ הצית הפגנות זעם בלבנון

המס עצמו כנראה יבוטל אבל ההפגנות לא שוככות ● ראש ממשלת לבנון סעד אל-חרירי ביטל את ישיבת הממשלה שאמורה הייתה לדון בהצעת התקציב לשנה הבאה, והקציב לקואליציה שלושה ימים לפתור את המשבר ● מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה: "נגד מסים חדשים, אבל לא תומך בהתפטרות של הממשלה"

מארק הרד, מנכ"ל אוראקל המנוח / צילום: Robert Galbraith, רויטרס

מארק הרד, מנכ"ל חברת התוכנה אורקל, מת בגיל 62

הרד מונה למנכ"ל אורקל בספטמבר יחד עם צפרא כץ ● בעבר כיהן כמנכ"ל HP ועזב בשנת 2010 לאחר שערוריית הטרדה מינית

ליברפול, מרכז העיר. רחוב אופייני של בנייני לבנים אדומות  / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

ליברפול, לא רק ביטלס וכדורגל. טיול אחר בעיר

רוב התיירים שמגיעים לליברפול נוחתים בשדה התעופה ע"ש ג'ון לנון ועושים את הסיבוב המסורתי בעקבות ארבעת המופלאים ● אבל הביטלס לא צמחו מתוך ואקום, וליברפול היא לא רק הביטלס ● יש לה היסטוריה, מורשת כדורגל מפוארת והרבה אווירה

נתניהו ובנט. מי ייצא שבע אחרי הבחירות? / צילום: מוטי מילרוד, הארץ

בנט מתייצב לצד נתניהו, ומתעלם מהתוצאות בבחירות

נתניהו קיבל פחות קולות מגנץ, מחנה הימין ירד ב-5 מנדטים ואף על פי כן, ח"כ נפתלי בנט מציין שהחלפת נתניהו צריכה להיות "דרך פתק" תוך שהוא מתעלם מתוצאות הבחירות ● פרשנות

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

עוקף מלמעלה: תנו לאנשים לעוף, והם יבינו הכל אחרת

לא הייתי צריך לטוס בגובה 800 רגל כדי לאהוב את המקום שאני חי בו, אבל עכשיו אני רואה אותו אחרת לגמרי

דיור מוגן / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אל תשליכני לעת זקנה: זה מה שצריך לתקן בענף הדיור המוגן

דיירי הדיור המוגן כבר שנים "קהל שבוי", וללא התערבות של המדינה - המצב רק יחמיר ● דעה

 

עו"ד עמית ברכה / צילום: יונתן בלום

"הסיפור הסביבתי הוא סיפור קיומי ויומיומי כמו הקוטג'"

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל עמותת "אדם, טבע ודין", בראיון אישי ● על הילדות בבת ים ובתל אביב ("הייתי ילד פוליטי"), על הבחירה במשפטים ("היה לי ברור שאני רוצה עבודה ציבורית"); ועל הצפוי בישראל בשל ההתחממות הגלובלית: "אלפי אנשים ימותו בכל שנה מבעיות של משבר האקלים"

מטוס בואינג 787 דרימליינר של אל על / צילום: יח"צ

עקב תקלה: טיסת אל על מניו יורק תנחת ב-48 שעות עיכוב

נוסעי טיסת אל על מספר 008 ימריאו לישראל רק מחר בערב במקום היום בצהריים, וצפויים לנחות בישראל לאחר החג ● הסיבה: תקלה טכנית בהעמסת תא המטען

בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

לא ביבי, לא חופרים? האם עד נתניהו המדינה לא שיקמה אתרים היסטוריים

רה"מ טען בסרטון תעמולה כי קודמיו לא השקיעו שקל באתרי מורשת ● האמת היא שהמדינה טיפלה באתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים כבר לפני עשרות שנים ● ובכל זאת, נתניהו יכול לרשום לזכותו מהפך בסדרי הגודל

רגולציה / צילום: Shutterstock

ביטוח הבריאות כדוגמה: הרגולציה הנוקשה בישראל פוגעת דווקא בצרכן

מספיק להסתכל על הרגולציה בענף הביטוח כדי להבין שמדובר באבן-נגף לכלכלה המקומית ● דעה

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

ויליגר: "מצרים על מחול השדים שנוצר וניסיונות השווא של ארומה ת"א להתנער מאחריות"

ממצאי בדיקת משרד הבריאות מנקים את האחריות מספקית הטונה ויליגר ● היסטמין הגבוה נבע מאופן הטיפול בטונה לאחר פתיחתה ● ארומה ת"א: "נעשה הכול על-מנת שתקלה מסוג זה לא תחזור" ● אדם נוסף הגיע לחדר מיון לאחר שאכל כריך טונה בקיוסק בנמל ת"א

מטוס של חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס / צילום: שאטרסטוק

קוואנטס האוסטרלית שברה שיא: המספרים מאחורי הטיסה הארוכה בעולם

חברת התעופה האוסטרלית השלימה השבוע את הטיסה הארוכה ביותר בעולם: מטוס הדרימליינר של החברה חיבר בין ניו יורק לסידני במסע שארך 19 שעות וחצי ● מדובר בטיסת ניסוי לקראת השקה רשמית של הקו, כלל הנראה ב-2022

קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

בדרך לפשרה: שופט זימן את מנכ"לי טבע וחברות התרופות האחרות לדיון לפני המשפט

שופט פדרלי זימן בכירים מהחברות על מנת לדון בפיצויים שהחברות מציעות ● טבע תשלם 29 מיליארד דולר, כחלק מהסכם הפשרה, בתרופות ובשירותי הפצה - כך על פי מקורבים לעסקה

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

דרמת הברקזיט: ג'ונסון שיגר לאיחוד שני מכתבים סותרים בנוגע לפרישה

(עדכון) ● אחרי שלא הצליח לאשר את הסכם הברקזיט בפרלמנט הבריטי אתמול, ג'ונסון נאלץ לבקש דחייה מהאיחוד • כלי התקשורת בבריטניה דיווחו כי שלח בקשת הארכה בלתי-חתומה בבריסל, מלווה במכתב חתום נוסף שבו הוא מפציר באיחוד לא לאשר אותה

איילת שקד / צילום: רפי קוץ

מפינוי להסדרה: מה מספרת המדינה לבג"ץ

שקד מתפארת שבתפקידה כשרת המשפטים הפכה את גישת המדינה למאחזים על ראשה • העובדות מלמדות כי בתקופתה פיתחו הרשויות שלל תרופות משפטיות ומנהליות כדי להשאיר מבנים לא חוקיים במקומם • אבל בדיקה מעמיקה מראה כי התפנית התחילה עוד הרבה לפניה ● המשרוקית של גלובס

ראש ממשלת בוריס ג'ונסון בהצבעת הפרלמנט אתמול / צילום: Jessica Taylor, רויטרס

דיון מכריע בפרלמנט הבריטי: האם לאשר הסכם ה"ברקזיט"

זוהי הפעם הראשונה שהפרלמנט הבריטי יושב בשבת מאז המלחמה עם ארגנטינה ב-1982 ● הסיכויים שהעסקה תאושר גברו בשעות האחרונות, אחרי שקבוצת האולטרה-שמרנים בתוך המפלגה השמרנית, שקראו ל"ברקזיט" נוקשה יותר והתנגדו לעסקה של תרזה מיי, הודיעו כי יתמכו בעסקה של ג'ונסון

מנכ"ל ג'ונסון אנד ג'ונסון אלכס גורסקי (במרכז) בחגיגות 75 שנה לרישום החברה בוול סטריט / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

התביעות נגד ג'ונסון אנד ג'ונסון נערמות, והיא לא מצליחה לנצח

חברת הענק ניצבת בפני יותר מ-100 אלף תביעות שקשורות לבטיחות מוצריה ולטקטיקות השיווק שלה ● החברה אימצה אסטרטגיה אגרסיבית של מאבק בתביעות רבות בבתי המשפט, אך היא מפסידה – והרבה

 אוהד סנדלר, רמי לוי ואדם פרידלר./ צילום: שלומי יוסף, גלובס

"אם לא נגיע לשווי של מיליארד שקל, עשינו טעות": מה מחפש רמי לוי ב"גוד-פארם" ומי מחפש עליו חומר מכפיש

מפגש ייחודי בין רמי לוי לאדם פרידלר ואוהד סנדלר הוליד שותפות ברשת הטואלטיקה "גוד פארם" שמונה כבר 18 סניפים ● בראיון משותף ראשון הם מספרים על התוכנית להנפיק, על הקשיים מול הקניונים ועל החיבור בין "הילדים הטובים" מתל אביב לקמעונאי הוותיק מירושלים

 ד"ר אלכסנדרה רבנל / צילום: Ignotz .J.J

כל מה שמסתירים מאיתנו כשמדברים על כלכלה שיתופית

מונית שיתופית, דירה שיתופית, עובדים שיתופיים - מספרים לנו שהכלכלה משנה כיוון, ומזמינים אותנו לקחת חלק במהפכה החברתית. אבל מה מסתתר מאחורי זה? ● הסוציולוגית ד"ר אלכסנדרה רבנל חקרה את המציאות העגומה מאחורי הבאזז, ועכשיו מציעה לעובדים להתפכח מחלום היזמות האישית

פרופ' גבריאל זוקמן / צילום: Genevieve Shiffrar

פרופ' גבריאל זוקמן, רק בן 32 וכבר מצליח להסעיר את אמריקה כשהוא דורש מיסוי אגרסיבי על עשירים

בגיל 32 פרופ' גבריאל זוקמן לא רק מסעיר את אמריקה, אלא גם מסייע לעצב את מדיניות המס האגרסיבית של המפלגה הדמוקרטית ● "העובדה שהמיליארדרים בארה"ב משלמים כעת, לראשונה, פחות מס מכל השאר היא כישלון", הוא אומר בראיון בלעדי ל־G