גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

52% מבעלי המוגבלות החמורה אינם עובדים - פי 3 מהממוצע

לפי דוח חדש של הנציבות לשוויון זכויות בעלי מוגבלויות, בישראל חיים כ-1.4 מיליון איש בעלי מוגבלות, ויותר מרבע מהם אינם מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות ■ כמחצית מבעלי המוגבלות שעובדים מעריכים באפס או קרוב לאפס את סיכוייהם למצוא עבודה אחרת

דורית חן  / צילום: איל יצהר
דורית חן / צילום: איל יצהר

בעלי המוגבלויות בישראל משכילים פחות מיתר האוכלוסייה, מועסקים פחות ומשתכרים פחות - מצבם הכלכלי רעוע יותר והם פונים יותר מבעבר לקבל עזרה מהמדינה. כך עולה מדוח חדש שפרסמה אתמול (א') - שהוא היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות - הנציבות לשוויון זכויות בעלי מוגבלויות.

לפי הדוח, המתבסס על נתונים שרובם מ-2015, בישראל חיים כיום כ-1.4 מיליון איש בעלי מוגבלות (הגדרה סובייקטיבית, בהתאם להצהרת המוגבל - ראו מסגרת). מחצית מבעלי המוגבלויות נמצאים בגיל העבודה (20-65) ומהווים כ-15% מכוח העבודה, אך לפי נתונים שפורסמו באחרונה רק 5% מהאוכלוסייה מקבלים מהמדינה קצבת נכות, שליש מבעלי המוגבלויות הם מעל גיל 65, ו-17% הם ילדים ונוער עד גיל 17.

תמונת המצב העולה מהדוח מטרידה: רק כמחצית מ-1.4 מיליון בעלי המוגבליות בישראל מועסקים (לעומת 79% בקרב אנשים ללא מוגבלות), כמחציתם מעריכים בקרוב לאפס/או באפס את סיכוייהם למצוא עבודה אם יאבדו את מקום עבודתם (לעומת 39% בקרב אנשים ללא מוגבלויות), 42% מבעלי המוגבלויות עוסק בעבודה שאינה קשורה לתחום הלימודים שלהם (לעומת 33% מהלא מוגבלים). בנוסף לכך, רמות השכר בקרב עובדים כאלו נמוכות לעומת אנשים ללא מוגבלות: 41% מקרב האנשים בעלי מוגבלות "חמורה" (אנשים שתפקודם היומיומי "נפגע מאוד" עקב בעייתם) מרוויחים פחות מ-5,000 שקל נטו - לעומת 31% מאלו שאינם מוגבלים; ו-27% מהם עובדים במשרות חלקיות בלבד לעומת 16% מקרב מי שאינם מוגבלים.

עוד עולה מהדוח כי 27% מבעלי המוגבלויות דיווחו כי אינם מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות, לעומת כ-8% בקרב האנשים ללא מוגבלות שדיווחו כך. בקרב בני יותר מ-65, 9% מן האנשים בעלי מוגבלות חמורה ו-4% מבעלי מוגבלות מתונה דיווחו כך, לעומת 2% מהאנשים ללא מוגבלות.

הפערים גדולים יותר במגזר הערבי

בדוח המתפרסם כעת מתבצעת לראשונה הבחנה בין המינים. כך, נשים מוגבלות משכילות יותר מגברים מוגבלים - 22% בעלות השכלה אקדמית לעומת 16% בהתאמה - אך מועסקות פחות מהם, וכן מתבצעת הבחנה בין המגזרים הערבי והיהודי.

במגזר הערבי, הפער בין המוגבלים לשאינם כאלו - גדול אף יותר: 27% מן האנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה (20-64) מועסקים, לעומת 60% מהאנשים ללא מוגבלות. לפי החוק, אין להפלות אדם מחמת מוגבלותו, בכל הקשור לעבודה ובתנאי שהוא כשיר לתפקיד.

נציבות שוויון הזכויות כותבת בדוח, ביחס לשיעורי ההעסקה, כי היא "פועלת בכלים שונים ליישם את תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שלפיו גופים ציבוריים המעסיקים יותר מ-100 עובדים צריכים להגיע ליעד ייצוג הולם של 5% לפחות של עובדים עם מוגבלות משמעותית". בין היתר, ציינה, פנתה לכלל המעסיקים הציבוריים בעניין והיא גם "מקדמת הסרה של חסמים בתהליכי הקליטה והמיון למשרדי הממשלה".

מאמצים נוספים שמזכירה הנציבות הם הקמת מרכזי תמיכה למעסיקים ולעובדים ובשיקום תעסוקתי, אך היא מסבירה כי "שיעורי תעסוקה נמוכים יחסית לאנשים עם מוגבלות ופערים גדולים במיוחד בקרב אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית, מעידים על כך שבעלי מוגבלות עדיין לא שולבו בעולם התעסוקה באופן שוויוני. יש להניח כי לפערים אלה גורמים רבים, בהם אפליה על רקע סטיגמות לא מוצדקות, חסמים בהליכי קליטה ומערך שירותים שעדיין אינו עונה על הנדרש".

סיבה נוספת שציינה הנציבות לפערי התעסוקה היא פערי השכלה. אף שהשכלת בעלי המוגבלויות עולה בעקביות, שיעור הזכאים לבגרות ביניהם עדיין נמוך יותר ועומד על כ-54% לעומת 73% בקרב אלו שאינם בעלי מוגבלות, ושיעור בעלי ההשכלה האקדמית הוא כ-19% לעומת 33% בקרב אלו שאינם מוגבלים.

ההסבר לעלייה ברמת ההשכלה עשוי להיות מקושר לתקנות הנגישות החדשות במוסדות להשכלה גבוהה, שלפיהן מחויב המוסד, בין השאר, להנגשת תוכני האתר שלו, להקצאת חניות נגישות בכל חניון, להקצאה בכל ספרייה של אדם שיסייע לאנשים עם מוגבלות, ובחדרי לימוד, מעבדות וחדרי תרגול להספקת מערכת אישית אלחוטית להגברת שמע.

וכשהם כן זוכים ללמוד באקדמיה - החינוך וההנדסה בחוץ: ההתפלגות של תחומי הלימוד בקרב בעלי מוגבלויות מגלה יתרון לניהול ולמשפטים, על חשבון מקצועות ההנדסה, האדריכלות, ההוראה והחינוך.

הנציבות מקבלת מספר הולך ועולה של פניות בנושא תעסוקה, "המעידות על פער בין החוק למצב בפועל", או אולי דווקא על עלייה במודעות לאפשרות לפנות לקבלת עזרה: ב-2017 התקבלו עד כה כ-800 פניות לעומת 527 ב-2016 - עלייה של למעלה מ-50%. הפניות עוסקות בקושי לקבל התאמות, רצון לקבל מידע על זכויות שיאפשרו לאדם לפעול בעצמו מול המעסיק ואיום בפיטורים על רקע מוגבלות, מחלה או החמרה במצב הרפואי.

מועסקים לפי חומרת המוגבלות

"אפליה מובנית"

אנשים עם מוגבלות מדווחים לעתים קרובות יותר על תחושת בדידות ועל היעדר חברים, ולשיעור גבוה יותר מהם אין על מי לסמוך בשעת מצוקה. מחבריו כותבים: "אף כי לאורך השנים חל שיפור בחלק מן המדדים, הפערים עדיין גדולים מאוד. לתפיסתנו, הגורם המרכזי לפערים אלה הוא חסמים חברתיים ואפליה מובנית המונעים מאנשים בעלי מוגבלות להשתתף השתתפות מלאה ופעילה בחיי היומיום ולממש את הפוטנציאל האנושי הטמון בהם".

בפרמטרים מסוימים כלל לא נצפה הבדל בין האוכלוסיות: רמת שביעות הרצון של אנשים בעלי מוגבלות משירותי הרשויות המקומיות, משירותי הביטוח הלאומי ומשירותי רפואה דומה לרמת שביעות הרצון של אנשים ללא מוגבלות משירותים אלה. הם מצביעים לכנסת בשיעורים דומים ועובדים במשלחי יד יחסית דומים (למעט נטייה קלה לתחום המכירות, השירותים ובעלי המלאכה - על חשבון קריירה באקדמיה).

"בעבר מוגבלות נתפסה כמושג רפואי, אך כיום היא נתפסת כמושג חברתי"

הדוח שפרסמה הנציבות מתבסס על הגדרתם העצמית של המחשיבים עצמם כבעלי מוגבלות. המשיבים נשאלו כך: "האם יש לך בעיה בריאותית או פיזית כלשהי הקיימת שישה חודשים או יותר?" ו"האם בעיה זו מפריעה לך בפעולות יום יומיות?" כשהתשובות האפשריות נעו בין "מפריעה מאוד", "מפריעה", "לא כל כך מפריעה" ו"בכלל לא מפריעה". מי שדיווח על בעיה שקיימת אצלו מעל 6 חודשים ומפריעה לו בפעולות יומיומיות סווג כבעל מוגבלות מתונה, ומי שדיווח על בעיה שמפריעה לו "מאוד" סווג כבעל מוגבלות חמורה.

הגדרת מושג המוגבלות, כותבים מחברי הדוח, השתנתה במהלך השנים: "אם בעבר מוגבלות נתפסה כמושג רפואי, כיום היא נתפסת כמושג חברתי", הם מדגישים. "רוב המדינות בעולם המערבי מגדירות כיום מוגבלות ומודדות את מצבם של אנשים בעלי מוגבלות לפי הערכה עצמית. גישה סובייקטיבית זו עולה בקנה אחד עם הסברה כי האדם עצמו יודע טוב מכל גורם אחר אם וכיצד לקויות הבריאות שלו משפיעות על תפקודו ועל השתלבותו בחברה. כמו כן, הטרוגניות קבוצת המטרה ומורכבות תופעת המוגבלות מעוררות ספק אם ניתן להתבסס על הגדרה שאינה סובייקטיבית".

המחברים מוסיפים כי "אמנם קיימות הגדרות אובייקטיביות, כגון אלה המשמשות לקביעת זכאות לתוכניות תמיכה שונות, כמו קצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי, אולם אלה מתמקדות בלקויות הרפואיות, ומתקשות לשקף את המוגבלות התפקודית הנובעת גם מחסמים חברתיים וסביבתיים".

עוד כתבות

שאול שני / צלם: תמר מצפי / צילום: תמר מצפי

לאחר שנכשל בניסיון להנפיק בלונדון: שאול שני מוכר את ECI בשליש מהשווי שלפיו נרכשה ב-2007

הרוכשת האמריקאית ריבון תשלם 450 מיליון דולר עבור חברת ציוד התקשורת למודת המשברים ● משקיעי ריבון לא אהבו את העסקה, ומניית הרוכשת איבדה כשליש מערכה בתוך יומיים - גם על רקע עזיבת המנכ"ל וגיוס חוב מתוכנן של חצי מיליארד דולר למימון הרכישה ופרעון חובות ECI ● הערכות: לא צפויים פיטורים מאסיביים ב-ECI בעקבות הרכישה

עו''ד אביטל רוזנברג / צילום: רפאל

יועצת משפטית חדשה לרפאל; האישה הרביעית בהנהלה הבכירה

עו"ד אביטל רוזנברג תחליף את עו"ד שמואל שנראי שכיהן בתפקיד במשך 13 שנה

קונים בדיזנגוף סנטר/ צילום: שלומי יוסף

נתוני צמיחה מפתיעים לטובה: התוצר של המשק הישראלי זינק ב-4.1% ברבעון השלישי

כך לפי האומדן הראשון של הלמ"ס ● נתון הצמיחה מקטין את ההסתברות להורדת ריבית בסוף החודש ● העלייה מיוחסת בעיקר לצריכה הפרטית

אמזון / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

אמזון תעלה השבוע קמפיין השקה באמצעות מקאן ת"א

הקמפיין יתמקד בדיגיטל ויודיע על הגרסה העברית של האתר ועל מבצע השילוח חינם בקנייה מעל 49 דולר ● זו הפעם הראשונה שבה מעלה אמזון קמפיין מקומי בארץ

גדעון סער / צילום: טל שניידר, גלובס

גדעון סער: בבלפור מפיצים עליי עלילות קונספירציה מופרכות והזויות

סער התייחס לחשבון הטוויטר של יאיר נתניהו ובו ציוץ מחדש לתזה שהופצה הבוקר על ידי בעל הטור גדי טאוב, לפיה סער ימשוך שליש סיעת ליכוד איתו כדי לכונן ממשלה עם כחול לבן

משרדי טריגו 2019 / צילום: תלם ירדן בר

הטכנולוגיות הישראליות שמנסות להציל את שולי הרווח של הקמעונאיות

מרובוטים וחנויות ללא קופאים ועד היכרות טובה יותר עם הלקוח: דוח חדש של חברת הייעוץ דלויט סוקר את תחום הריטייל-טק הישראלי - 450 חברות שגייסו מיליארד וחצי דולר בארבע השנים האחרונות ● אז מה עומד מאחורי הגאות בתחום? ממש לא רק הניסיון להתחרות באמזון

מלחמת סחר / צילום: שאטרסטוק

לקראת השבוע בשווקים: חדשות משיחת הסחר יטו את הכף; "הסיכון מפני אירועים משבשים גדול מהסיכוי להמשך עליות"

המדדים בוול סטריט בשיא כל הזמנים, המשקיעים דרוכים לקראת עדכונים על יחסי סין-ארה"ב; יניב חברון: "שלב ראשון להסכם מגולם בשוק" ● עונת הדוחות מגיעה לישורת האחרונה ● השבוע יפורסמו פרוטוקולי הפד מישיבתו האחרונה ● התחזית השבועית של "גלובס"

הנשיא טראמפ בפלורידה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

המדינה שתכריע את גורל הבחירות המקוטבות ביותר בארה"ב

50 מדינות משתתפות בהצבעה, אבל רק מעטות מהוות לשון מאזניים שקובעת בפועל את התוצאות. אחת מהן היא פלורידה ● מה קרה בה במערכות בחירות קודמות, איזה תפקיד היא משחקת עכשיו בפריימריז הדמוקרטיים, ולמה היא עשויה לקבוע לאן הולכת אמריקה מכאן ● כתבה ראשונה בסדרה

קק"ל / צילום: איל יצהר

אלו חמשת משרדי הפרסום שמתמודדים על תקציב קק"ל

ל"גלובס" נודע כי משרדי הפרסום באומן-בר-ריבנאי, אדלר-חומסקי, יהושע TBWA, בלנקו וגל-אורן עלו לשלב הסופי ● לפי מסמכי המכרז, תקציב הפרסום של קק"ל עומד על 7 מיליון שקל

קורקינט ליאו / צילום: ליאו, יח"צ

אחרי אילת, ים המלח וירושלים: הקורקינטים השיתופיים מגיעים לחיפה

החל ממחר יוצבו 150 קורקינטים שיתופיים להשכרה של LEO ברחבי העיר ● מחיר ההשכרה בחיפה יהיה זהה לזה שמשלמים בכל חלקי הארץ

מנחם מושקוביץ'/ / צילום:  יונתן בלום

"התחדשות עירונית? עוד נבכה על הפרויקטים האלה": יו"ר ועדת האתיקה בלשכת עוה"ד מדבר על אפי נוה ולהקת שלוה

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית בלשכת עוה"ד ובעל משרד המתמחה בחדלות פירעון ובהתחדשות עירונית, בראיון אישי ● על הילדות במשפחה חרדית, על פרויקטים של תמ"א ועל האתיקה של עוה"ד: "יש ירידה ביחס של עו"ד לשופטים ולקולגות"

סייברארק / צילום: מתוך אתר החברה

גיוס מוצלח לסייברארק: הנפיקה אג"ח להמרה ב-500 מיליון דולר בריבית אפסית

ספקית פתרונות אבטחת הסייבר לארגונים הנפיקה למוסדיים אג"ח המיועדות לפירעון בנובמבר 2024 ● היקף הגיוס עשוי לגדול בעוד 75 מיליון דולר

מטוס איירבוס / צילום: רויטרס

מטוס איירבוס שאינו מוחכר יסב לגלובל כנפיים הפסד של 6 מיליון דולר ברבעון השלישי

גלובל כנפיים עדכנה בחודש ספטמבר, בעקבות קריסתה של תומאס קוק, כי היא מחכירה לה מטוס איירבוס 330-300, וכי יתרת דמי החכירה העתידיים להם היא זכאית ממנו עומדת על יותר מ-9 מיליון דולר

איתן יוחננוף, מנכ"ל החברה / צילום: תמר מצפי

רשת הדיסקאונט שמנפיקה ללא דיסקאונט: הכול על הנפקת יוחננוף

ביוחחנוף, כמו בקרב מנפיקים לא מעטים אחרים, בחרו לנצל את תנאי השוק הנוחים ולמקסם תמורות כבר במועד ההנפקה - וחבל שכך

קבלנים / צילום: שאטרסטוק

האם בעל זכות מזערית בקרקע יכול לגרום ליתר הבעלים לאבד אותה?

האומנם כל שותף בקרקע זכאי לדרוש פירוק שיתוף? 

 

ד"ר מטאנס שחאדה, יו"ר מפלגת בל"ד / צילום: איל יצהר, גלובס

המשותפת בתגובה לכנס החירום של הליכוד: חוששים שהסתה תביא לפגיעה באוכלוסייה הערבית

קודם לכן ח"כ איימן עודה לקצין הכנסת, למשטרת ישראל ולשר לביטחון הפנים בבקשה להצמיד לו אבטחה בעקבות איומים על חייו ופרסום תמונתו במדי הג'יהאד האיסלמי ● בפנייתו כתב: "ההיסטוריה לימדה אותנו שבכוחן של תמונות כאלה להוביל לרצח פוליטי"

מפעל זהר דליה בקיבוץ דליה / צילום: דוברות המשרד להגנת הסביבה

קנס של 1.1 מיליון שקל למפעל בקיבוץ דליה בגין זיהום אוויר

לפי המשרד להגנת הסביבה, מפעל "זהר דליה", המייצר חומרי גלם למוצרי ניקוי וטואלטיקה, פלט מזהמי אוויר בריכוז גבוה מהמותר ועבר על חוק אוויר נקי

מודיעין עילית / צילום: Amir Cohen, רויטרס

ציפוף משפחות מתחת לרדאר: כך עלתה עיריית מודיעין עילית על השיטה לחלק דירה אחת לשתי משפחות

מצוקת הדיור בציבור החרדי הולידה המצאה נדל"נית חדשה: "הטאבו המשותף" - כמה משפחות שקונות יחד דירה ומחלקות אותה בקיר • "אשתי ואני עובדים במשרה מלאה ולא יכולים לקנות דירה. העדפתי לגור ב'טאבו משותף' מאשר במחסנים או בדירות מרתף"

הראל ויזל, מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס  / צילום: שוקה כהן, יח"צ

הנשר נחת: איחוד תוצאות אמריקן איגל הקפיץ את רווחי פוקס ברבעון, למרות ירידה במכירות חנויות זהות

קבוצת האופנה סיימה את הרבעון השלישי ברווח של 116 מיליון שקל, עיקרו בגין מעבר להחזקת שליטה באמריקן איגל ● דיווחה על עלייה בפעילות במותגים החדשים ושיפור בפעילות אתר טרמינל איקס ומועדון כרטיס האשראי ● מניית פוקס קרובה לשיא ומשקפת לה שווי של כ-2 מיליארד שקל

יירוט מעל שדרות/ צילום : שי גולדן

עצמאי זה לגמרי לבד: המגזר שסובל יותר מחרדה ודיכאון

אנשים שעובדים בעסק משלהם לא תמיד חוגגים עצמאות ● חוסר ודאות ובעיות כמו לקוחות שדוחים תשלומים או אפילו רצף של חופשות וחגים, גורמים לעצמאים חרדות ● איך מתמודדים עם עסק ביש? ומה עושים עצמאים בעוטף עזה?