גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפטנט החדש של העיריות לגביית מאות מיליוני שקלים

היטל שצ"פ ("שטחים ציבוריים פתוחים") הוא חדש יחסית בנוף היטלי הפיתוח ומיועד לממן עבודות חדשות, אלא שיותר ויותר רשויות מאמצות אותו ופועלות לגבותו גם מבעלי נכסים ותיקים ■ "היקפי עודפי הגבייה עשויים להצטבר למאות מיליוני שקלים"

ברעם מזור  / צילום:רותם שרביט
ברעם מזור / צילום:רותם שרביט

האם הרשויות המקומיות מצאו פטנט חדש המייצר להן עודפי גבייה של מאות מיליוני שקלים בהיטלי השטחים הציבוריים, מתחת לרדאר של משרד הפנים? לדברי עו"ד רוית ברעם מזור, שותפה במשרד שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות', המתמחה במיסוי מונציפאלי, זה בדיוק מה שקרה לאחרונה.

"בתקופה האחרונה אנו עדים ברשויות מקומיות שונות לשיאים חדשים של גביית יתר של היטל פיתוח המיועד לממן שטחים ציבוריים פתוחים (היטל שצ"פ). רשויות מקומיות שונות פועלות לגבות היטל שצ"פ בגין נכסים וותיקים, שנבנו שנים רבות לפני שנולד ההיטל. גבייה כזאת מייצרת עודף בקופת הרשות המקומית, כבר מהשקל הראשון שנגבה, והיקפי עודפי הגבייה בכל רשות מקומית עשויים להצטבר למאות רבות של מיליוני שקלים", מסבירה עו"ד ברעם מזור.

היטלי פיתוח הם תשלומי חובה חד פעמיים, המיועדים להוות מקור עבור הרשויות המקומיות למימון עבודות תשתית שונות שהן נדרשות לבצע בתחומן (במובחן מתחזוקת התשתיות לאחר ביצוען, שאותה יש לממן מתקציב שוטף, המתקבל למשל מארנונה). ההיטלים נקבעים כתעריף למ"ר, המחושב ביחס לכל מ"ר בנכס. היטל סלילה מיועד לממן את סלילת הכבישים והמדרכות ביישוב, היטל תיעול מיועד לממן את תשתיות הניקוז של הרשות המקומית. היטל שצ"פ הוא היטל חדש יחסית בנוף היטלי הפיתוח, ויותר ויותר רשויות מקומיות מאמצות גם אותו בשנים האחרונות, והוא מיועד לממן את עבודות השצ"פ שנדרשת הרשות המקומית לבצע, היינו - לממן את ביצוע הגנים השכונתיים והרובעיים ביישוב.

בהיותו היטל חדש, הוא מיועד היטל לממן רק את את עבודות השצ"פ החדשות, שבכוונת הרשות המקומית לבצע מכאן ולהבא. הגינות הציבוריות שהוקמו לפני שהוטל ההיטל מומנו כבר בשיטות אחרות, כגון - היטלי השבחה, תרומות, מטלות ביצוע שהוטלו על יזמים, רכיבים בהיטלים אחרים כגון היטל סלילה, הכנסות שוטפות של הרשות המקומית ועוד.

תעריף ההיטל מחושב באמצעות תחשיב כלכלי, שכולל פעולה מתמטית בסיסית של חילוק: אומדים את עלות התשתית העירונית, ומחלקים את העלות בכלל השטחים המשלמים. באופן זה מתקבל תעריף למ"ר של הנכס, והטלתו של התעריף על כלל הנכסים החייבים בהיטל, לפי שטחם, אמורה להחזיר את עלותה הכוללת של התשתית. שיטת החישוב אמורה להבטיח, שהרשות המקומית תגבה כספים די הצורך לביצוע התשתית, ולא מעבר לכך.

"גביית יתר היא רעה חולה"

לדברי עו"ד ברעם מזור, "על מנת להבטיח שתושג תכליתו האמורה של החיוב, נדרשת הקפדה יתרה על זיהוי נכון של הנכסים החייבים בתשלום. אם יחויבו נכסים שלצורך חישוב תעריף ההיטל לא נלקחו בחשבון כנכסים חייבים בתשלום, נוסף לעוול שעלול להיגרם לבעלי אותם נכסים, הרי שההיטל שייגבה מהם גם ייצור גביית יתר בקופת הרשות המקומית. גביית יתר של היטלים היא רעה חולה שחשוב למנוע, משום שמעבר להיותה פסולה כשלעצמה, היא עלולה לגרור עמה גם מעשי שחיתות בדרגות חומרה שונות. כספי היטלי פיתוח אמורים להיות מנוהלים ב'משק כספים סגור', כך שכספים שנגבו לתכלית מסוימת ישמשו בפועל רק לאותה תכלית".

וכאן מתחילה הבעיה, מסבירה ברעם מזור: "כאשר שיטת החיוב מייצרת הכנסות עודפות משמעותיות, שכלל לא נדרשות להשגת תכלית הגבייה, נמצאות לעתים דרכים 'קלוקלות' שונות להוצאת הכספים העודפים למטרות זרות, ובמקרי קיצון הכספים העודפים עלולים אף 'לזלוג' מבין האצבעות של הרשות המקומית מבלי שניתן יהיה להבחין בכך ולאתר את הדליפה. למשל - אם כספי היטלים שכן צריכים להיכנס לקופה לא ייגבו בפועל, או ייגבו באופן חלקי בלבד, איש לא יחוש בכך, משום שגביית היתר תגרום לכך שבסך הכל - לא יורגש חסר בקופה".

לטענת ברעם מזור, בתקופה האחרונה נצפים יותר ויותר חיובים של נכסים ותיקים בהיטל שצ"פ על ידי רשויות מקומיות שונות, ובדרך זו, באופן שיטתי מייצרות הרשויות המקומיות עודפי גבייה של היטל השצ"פ, בהיקפים מצטברים אדירי ממדים.

כיצד פועלת השיטה? ברעם מזור: "תחילה הרשות המקומית טוענת כי ביצעה עבודות שצ"פ בסמיכות כזאת או אחרת לנכס, וכי אותן עבודות שצ"פ מיועדות לשימוש הנכס. הרשויות תומכות את טענתן באישור או החלטה של מהנדס העיר שלפיה כביכול השצ"פ שבוצע מיועד לשימושם של נכסים באזור מסוים. בהקשר זה של הנאה מהשצ"פ, בתי המשפט הקלו מאד עם הרשות המקומית, כאשר פסקו, כי זיקת ההנאה הנדרשת בין הנכס לבין השצ"פ אינה חייבת להיות זיקה הדוקה. כך, למשל, דיירי הנכס אינם חייבים לעשות שימוש פעיל בשצ"פ, ודי בכך שהשצ"פ תורם להשבחת הנכס, או משמש עבורו 'נוף', או מהווה מעין 'פיצוי סביבתי' נדרש בגין עצם הבנייה בנכס. זיקות אלה נחשבות מספיקות לצורך הטלת חיוב בהיטל".

בהמשך, מסבירה עוה"ד ברעם מזור, טוענת הרשות המקומית, כי השצ"פ משמש גם נכסים "ותיקים" ולא רק נכסים חדשים, וכי עיקרון השוויון מחייב, שההיטל יוטל גם על נכסים ותיקים ולא רק על הנכסים החדשים. "הרשות המקומית אף מפנה להתכתבות ישנה בין משרד המשפטים לבין משרד הפנים, שממנה עולה דרישה כביכול של משרד המשפטים, שהחיוב בהיטל שצ"פ יוטל באופן שוויוני גם על נכסים ותיקים. דרישה זו לכאורה תומכת בחיובם של הנכסים הוותיקים, וזאת אם מתעלמים מכך שדרישת משרד המשפטים לחיוב נכסים ותיקים התייחסה רק לשכונות ותיקות שמבוצע בהן שצ"פ חדש, כך שחיוב בהיטל במקרה כזה לא יגרום לעודפי גבייה".

לדברי ברעם מזור, כאשר מתחדדת העובדה שדרישת משרד המשפטים לחייב בהיטל גם נכסים ותיקים נוגעת רק למצב שבו מבוצע שצ"פ חדש בשכונה הוותיקה, טוענת הרשות המקומית שלמעשה היא ביצעה עבודת שצ"פ חדשה בשכונה הוותיקה. "הרשות המקומית מפנה לעבודה המהווה תוספת לשצ"פ קיים בשכונה הוותיקה, עבודה שהיקפה לרוב זניח ביחס להקמתו של שצ"פ מלא, וטוענת כי די בעבודה זו כדי למלא אחר הדרישה לביצוע שצ"פ חדש", היא מסבירה..

את מתארת שיטת מצליח.

ברעם מזור: "הרשות המקומית מקווה, כמובן, שבעלי הנכסים ובתי המשפט לא ישימו לב לכך, שכשם שנכללו בתחשיב הנכסים הוותיקים, כך נכללו בו גם השצ"פים הוותיקים, ולכן חיוב הנכסים הוותיקים יגרום למימון חוזר (בכפל) של השצ"פים הישנים. הרשות המקומית מקווה, שבעלי הנכסים ובתי המשפט לא יבינו עד כמה טענותיה שגויות מבחינה כלכלית, או שהם כלל לא יירדו לעומק הטענה ומשמעותה הכלכלית, וגם אם יבינו שיש קושי - לא יבינו את סדרי הגודל העצומים של עודפי הגבייה".

השאלה המתבקשת היא כיצד בעיה כזאת לא מאותרת ומנוטרת על-ידי משרד הפנים, שמבצע בקרה על תחשיבי ההיטלים של הרשויות המקומיות לפני אישור תעריף ההיטל, ומבצע גם בקרה תקציבית שוטפת על הרשויות המקומיות.

לדברי עו"ד ברעם מזור, התשובה לכך מורכבת. "ראשית, תחשיבי ההיטל אינם בהכרח הבעיה. הבעיה נובעת מכך ששיטת החיוב (היישום בפועל על-ידי הרשות המקומית) אינה תואמת את שיטת התחשיב. בתחשיבים המוצגים למשרד הפנים לא מסגירה הרשות את העובדה שבכוונתה להטיל את החיוב גם על הנכסים הוותיקים, ואף להיפך: יש תחשיבים שממש מודגשת בהם העובדה שהחיוב יוטל על נכסים חדשים ותוספות בנייה חדשות בלבד. מבחינת משרד הפנים, לכן - החישוב הוא תקין. רק בהמשך, אחרי שלב הבקרה של משרד הפנים, מפרשת הרשות המקומית את הסמכות שניתנה לה בחוק העזר העירוני לגבות היטל, באופן שמאפשר לה לחייב, כביכול, גם נכסים וותיקים. מעשה החיוב נעשה הרבה אחרי שתעריפי ההיטל וחוק העזר העירוני כבר אושרו, ואינו כפוף לבקרה של משרד הפנים".

שנית, מוסיפה עורכת הדין, למרות שמדובר בחיובי יתר בהיקף עצום, בפועל לא בקלות ניתן לגלות עודפים כאלה בבקרה תקציבית חשבונאית שמבצע משרד הפנים, וזאת מכמה סיבות אפשריות: ייתכן שהרשות המקומית משתמשת בכספים למטרות אחרות, שלא תמיד ניתן לזהות את אי התאמתן לייעוד הכספים בבקרה חשבונאית; ייתכן שעודפי הגבייה "מתקזזים" מול חוסרים שנובעים מהימנעות מגבייה מלאה מנכסים אחרים, שכן חייבים בתשלום מלא, לעיתים בניגוד לדין; וייתכן שגביית העודפים אינה נעשית בבת אחת מכלל הנכסים, אלא טיפין טיפין, כך שלוקח זמן עד להצטברות של עודפים בסכומים בולטים לעין, וגם אז - הרשויות יכולות לטעון שהעודף הוא זמני בלבד, והכספים פשוט מיועדים לעבודות שטרם בוצעו.

עוד כתבות

דונלד טראמפ / צילום: Leah Millis, רויטרס

טראמפ: "בתוך זמן קצר אוכל להיות ראש הממשלה בישראל"

נשיא ארה"ב אמר ליהודים אורתודוכסים בניו-יורק: "אצלנו לפחות יודעים מי הבוס; הישראלים בוחרים שוב ושוב ואיש לא נבחר" ● "98% מהישראלים תומכים בי" ● מחיר הכרטיס לנאום – 25 אלף דולר

קרית אליעזר / צילום: עינת לברון

60 יח"ד לדונם ומגדלים: נחשפה תוכנית קריית אליעזר בחיפה

במפגש שיתוף ציבור שהתקיים השבוע הוצגה לראשונה תוכנית ההתחדשות העירונית לשכונה החיפאית ● לצד בינוי נמוך, ייבנו גם מגדלים עד 22 קומות ● מכפיל הפינוי-בינוי המוצע הוא 3.5

בניין הבורסה לניירות ערך בניו-יורק / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

יציבות בוול סטריט; פאואל לסנאט: לא עוד הורדות ריבית כל עוד הצמיחה נמשכת

יו"ר הפד אמר בפני הסנאט כי "הסיכונים למערכת הפיננסית נותרו נמוכים" ● מדד המחירים לצרכן בארה"ב רושם את העלייה הגבוהה ביותר זה שבעה חודשים, על רקע הזינוק במחירי האנרגיה ● הדאקס איבד 0.4%, מדריד איבדה 1.2%, מילאנו ירדה ב-0.8%, הקאק השיל 0.2%

ג'רום פאואל בנאום הערב אחרי החלטת הריבית / צילום: Sarah Silbiger, רויטרס

פאואל: "ריבית שלילית לא מתאימה לכלכלה האמריקאית"

בעדות שנשא פאואל בסנאט, ציין יו"ר הפד לחיוב את שוק התעסוקה ובמיוחד את שיעור האבטלה הנמוך, שנמצא בשפל של 50 שנה ● לדבריו, "הסיכונים למערכת הפיננסית בארה"ב נותרו נמוכים"

בקבוקוני טואלטיקה של רשת המלונות הייאט / צילום: הייאט

גם רשת הייאט נרתמת למאבק בפלסטיק: תוציא את בקבוקוני השמפו מחדרי המלון

רשת בתי המלון הכריזה כי תוותר על בקבוקוני הפלסטיק שהיא מחלקת לאורחים בחדרים (שמפו, סבון, קרם גוף וכו') ותחליפם בבקבוקים גדולים, בדומה למהלך שרשתות אחרות הצהירו כי יישמו

מהדורת החדשות של ערוץ 12, אמש / צילום: צילום מסך

על רקע ההסלמה: כמה רייטינג רשמו אמש חדשות 12 וחדשות 13?

המהדורה המרכזית המורחבת של חדשות 12 בהובלת קרן מרציאנו ודני קושמרו רשמה אמש רייטינג של 23.9% - פי 2.4 יותר מהרייטינג של מהדורת חדשות 13, שרשמה רייטינג של 10% ● פער דומה נשמר גם במהדורה המוקדמת

פאבל דורוב, מייסד טלגרם. המטבע הדיגיטלי התייקר עוד לפני שהונפק/ צילום: רויטרס

טלגרם כופרת באישומי ה-SEC שבגינם נדחתה הנפקת המטבע הדיגיטלי שלה

החברה, בעלת אפליקציית המסרים המיידיים, שביצעה בשנה שעברה מכירה מוקדמת של המטבע הדיגיטלי גרם בהיקף של 1.7 מיליארד דולר, מבקשת מבית המשפט בניו יורק להסיר את צו המניעה של רשות ניירות ערך האמריקאית, הטוענת כי המטבע נחשב לנייר ערך

הנשיא טראמפ ונשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי/צילום: רויטרס

אימפיצ'מנט הנה הוא בא: אין כמעט ספק שטראמפ יזוכה

היום מתחילים הדמוקרטים בבית הנבחרים של ארה"ב את תהליך הגשת כתב אישום נגד הנשיא טראמפ על שוחד ועל "פשעים חמורים" נגד החוקה ● זה ייקח כנראה חודש וחצי ● בינואר יועמד הנשיא למשפט הסנאט, ואין כמעט ספק שיזוכה ● אבל זה מה שרצו מנסחי החוקה לפני 230 שנה

ונציה לאחר השטפון / צילום: מנואל סילבסטרי, רויטרס

ונציה מוצפת בעקבות הגאות השנייה בעוצמתה בתולדותיה

במהלך הלילה הוצפו חלקים מהעיר ונגרם לה נזק כבד ● ראש העיר הזהיר מפני נזק בלתי ניתן לתיקון והצהיר: "זוהי תוצאה של שינויי האקלים"

נפתלי בנט ובנימין נתניהו עם בכירי צה"ל במפקדת פיקוד דרום / צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון, יח"צ

נתניהו: "יש שינוי של המשוואה. המחבלים יודעים שהם יכולים להיות על הכוונת"

ראש הממשלה בנימין נתניהו לצד שר הביטחון הנכנס נפתלי בנט נפגשו היום עם בכירי צה"ל במפקדת פיקוד דרום ● נתניהו: "אנחנו בעיצומה של מערכה, ומקווים שהיא תהיה קצרה ככל האפשר"

אודי מוקדי / צילום: איל יצהר

לאחר שעקפה את התחזיות בדוחות: סייברארק יוצאת לגיוס של כ-500 מיליון דולר באג"ח ממוסדיים

ספקית הפתרונות לאבטחת IT עשויה להרחיב את הגיוס עד לסכום של כ-575 מיליון דולר, אם יירשמו ביקושים גבוהים בהנפקה ● תמורת הגיוס מיועדת ככל הנראה למימון התפתחות החברה בשנים הקרובות

רפי סער / צילום:  שלומי יוסף

תמ"א אאוט, בנייה מתחמית אין: נעצרו פרויקטי תמ"א בכפר-סבא

באופן תקדימי החליטה הוועדה המחוזית מרכז לעצור שני פרויקטים שכבר החלו בהליכי תכנון ● בכך קיבלה הוועדה את עמדת עיריית כפר-סבא שיש לקדם באזור בנייה מתחמית על פני פרויקטים נקודתיים ● היזם: "הסיכוי להפלת הפרויקט הולך וגדל"

גוף מטוס שנשלח ממפעלי ספיריט / צילום: רויטרס

מוכנה על מסלול ההמראה: החברה שמייצרת רכיבים לבואינג מציגה גידול בביקושים

בזמן שבואינג מתאוששת בהדרגה ממשבר אסון התעופה הכפול, חברת ספיריט אירוסיסטמס שמייצרת עבורה רכיבים, מציגה גידול בביקושים ● כניסתה לאירופה יחד עם תחזית הגידול המואץ של הסקטור, עשויות לסייע להמשך הצמיחה שלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ האמריקאי מייק פומפיאו / צילום: ג'ים יאנג, רויטרס

משרד החוץ האמריקאי: מוטרדים מאוד מהחלטת בית הדין של האיחוד האירופי

מחלקת המדינה בוושינגטון (המקבילה למשרד החוץ בארץ) שיגרה היום התייחסות רשמית להחלטת בית הדין האירופי בנוגע לסימון מוצרים ישראלים: "הנסיבות בנוגע לדרישת הסימון במקרה של יקב פסגות, כפי שהוצגו בפני בית המשפט, מראות שהיתה כאן הטיה נגד ישראל"

עו"ד צבי האוזר וגדעון סער / צילומים: איל יצהר, טל שניידר

הליכוד וכחול לבן בשיתוף פעולה: הצעת חוק לקיום שימוע פומבי למועמדים לעליון

ממשלת האחדות עדיין אינה נראית באופק, אך בזירה הפרלמנטרית נראים ניצנים לשת"פ בין שתי המפלגות הגדולות ● ח"כ גדעון סער מהליכוד הגיש הצעת חוק, שעליה חתום גם ח"כ צבי האוזר מכחול לבן, שלפיה השימוע ייערך בפני הוועדה לבחירת שופטים וההצבעה תהיה חשאית

מארק צוקרברג / צילום: ג'ושוע רוברטס, רויטרס

החזון של צוקרברג וקידום המסחר המקוון: מה עומד מאחורי שירות התשלומים של פייסבוק?

פייסבוק הודיעה על השקת שירות פייסבוק פיי, שיאפשר בעתיד להעביר כסף במסנג'ר, ווטסאפ ואינסטגרם ● כדי להצליח בכך, פייסבוק תצטרך להתגבר על חששות המשתמשים והרגולטורים

ניסים ברכה /  צילום: מתן נעים

טוגדר תגדל קנאביס עבור בעלי "גרין סמוק" לשעבר תמורת 192 מיליון שקל; יוניבו בדרך לרכוש בית מרקחת

ההסכם אמור להניב לטוגדר סכום של 192 מיליון שקל על פני חמש שנים, כש-5 מיליון שקל מתוכם ישולמו מיד ● בעקבות ההודעה זינקה מניית החברה בכ-24% לשווי של 195 מיליון שקל

פרופ' משה שהם, ד"ר קירה רדינסקי ויונתן עמיר, מקימי חברת דיאגנוסטיק רובוטיקס  / צילום: יח"צ

חברת דיאגנוסטיק רובוטיקס של קירה רדינסקי ומשה שהם גייסה 24 מיליון דולר

דיאגנוסטיק רובוטיקה עוסקת בניהול עומסים בבתי חולים ● בין משקיעי הסבב נמצאים כמה מן המשקיעים הבולטים בתחום הבריאות הדיגיטלית והמכשור הרפואי: קרן הון הסיכון של קבוצת אקסלמד בשיתוף עם מבטח שמיר, ד"ר קובי ויהודית ריכטר, דיויד ודניאל אריסון, קרן Maverick Ventures Israel, קרן Alpha Capital ומארק סיגל

עו"ד רונית בכר, ערן יעקב, אילן פלטו, עו"ד ירון סבר וצבי סטפק / צילום: אסף לב

על מס ועל פנס: למה צריכות חברות ציבוריות להיערך

כנס המסים השנתי של איגוד החברות הציבוריות בשיתוף עם פרמת הייעוץ וראיית החשבון דלויט ועם משרד עוה"ד גולדפרב-זליגמן עסק הפעם בגירעון ובאתגרים שעומדים לקראת תקציב 2020

בני גנץ ובנימין נתניהו בפגישה עם הנשיא ראובן ריבלין / צילום: חיים צח, לע"מ

ריבלין ייפגש עם ראשי כחול לבן והליכוד במטרה להבהיר את המתווה שהוא מציע

ב"גלובס" פרסמנו כי במסגרת המגעים מאחורי הקלעים יש הסכמה לעצם המתווה אך חילוקי דעות על אופי יישומו ובין השאר על מועד היציאה לנבצרות, אותם ריבלין מקווה להבהיר לשתי המפלגות