גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דורית סלינגר יוצאת נגד עמלת ההפצה האוטומטית

בשוק הפנסיוני אומרים כי קביעת הממונה על שוק ההון והביטוח, שלפיה אין לשלם עמלת הפצה בגין מכירה נקודתית של פנסיה, היא דרמטית

דורית סלינגר / צלם: איל יצהר
דורית סלינגר / צלם: איל יצהר

לפני ימים אחדים פרסמה הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, הבהרה סופית בדבר "הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני", שבמסגרתה קבעה כי חלקים ניכרים מענף החיסכון הפנסיוני פועלים בניגוד להוראות החוק, שחוקק כבר לפני 13 שנה. בעקבות זאת, היא קוראת לשנות את אופן התגמול לסוכני הביטוח - הגורם המתווך העיקרי בשוק החיסכון הפנסיוני. לטענתה במקרים רבים מקבלים הסוכנים עמלות שאינן מגיעות להם, משום שהם רק מבצעים מכירה ולא מעניקים שירותי ייעוץ מנומקים ומתמשכים.

לצעד זה עלולה להיות השפעה של ממש על המודל העסקי של סוכנויות ביטוח רבות, ואולי גם על אופן ההצטרפות של חוסכים חלשים יחסית למעגל הפנסיוני, וגם השפעה חיובית על החברות המנהלות - קרנות הפנסיה, וגם חברות הביטוח וקופות הגמל - שיידרשו לשלם פחות לסוכנים שמוכרים את מרכולתן.

במסמך שהוציאה סלינגר נכתב, כי "מביקורות שערכנו בנוגע לצירוף עמיתים למוצר פנסיוני בכלל, וצירוף עמיתים רבים ביחד למוצר פנסיוני (מוצר ברירת מחדל בפרט), עולה שישנם סוכני ביטוח פנסיוני שטרם צירוף עמיתים למוצר פנסיוני אינם מבצעים הליך שיווק פנסיוני. עוד עולה, שעבור פעולת הצירוף הסוכנים מתוגמלים בעמלת הפצה שוטפת, ולעיתים אף גם בעמלת היקף חד-פעמית, כל זאת כאשר פעולת הצירוף לא נעשתה כחלק מהליך שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ". בהקשר זה הרחיבה סלינגר כי "ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בעבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו".

לאור זאת, הבהירה הממונה, כי "סוכן ביטוח פנסיוני שמבצע עסקה לגבי מוצר פנסיוני עבור לקוח, בין היתר צירוף למוצר פנסיוני, מחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני כפי שנקבע בהוראות החוק", ובמסגרת זו עליו לברר את צורכי הלקוח, ולבחור עבורו את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר ואת הגוף המוסדי שמתאימים לו ביותר, ולנמק את המלצתו. היא מבהירה בנוסף, שגוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה רק במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח פנסיוני "עסקה" כחלק מהליך של שיווק פנסיוני.

סלינגר, שבעבר כבר קבעה קביעה ערכית שלפיה הענף פעל בניגוד לחוק במשך שנים - וחשפה אותו לתביעות ייצוגיות (עד שפרסמה עמדה מרוככת באותו נושא) - כוללת בהבהרה החדשה אמירה שלפיה "בנסיבות העניין, ובהתחשב, בין השאר, בהיקפה של הפרקטיקה הקיימת, אציין כי אין בכוונתי להפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות לי בכל הקשור לפעולת הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח הפנסיוני ביחס לעמלת הפצה ששולמה לסוכן ביטוח פנסיוני לפני פרסום הבהרה זו בשל ביצוע עסקה ללא הליך שיווק פנסיוני".

מה כל זה אומר? סלינגר שוב מוצאת כשל של ממש בממשק שבין לקוחות החיסכון הפנסיוני לבין היצרנים (החברות המנהלות או הגופים המוסדיים), כשל שנמצא אצל סוכני הביטוח. הפעם היא שמה את הזרקור על סוכנים שלעיתים מזומנות פשוט מצרפים עובדים לחיסכון הפנסיוני מבלי לעשות בדיקה מעמיקה לגבי הצרכים האינדיבידואליים שלהם, ומבלי לבצע את ההתאמה הפרטנית של היצע המוצרים לצורכי הלקוחות, ושעדיין מתוגמלים כאילו עשו הליך מלא ומעמיק (ולא רק מכירה נקודתית, במסגרת הצטרפות ברבים).

זה אומר שסלינגר קובעת, כי על הצטרפות ברבים אסור לשלם לסוכן הביטוח עמלת הפצה באופן אוטומטי, אלא אם הסוכן "ממש עובד" ונותן ללקוח הליך מנומק וייעוצי מלא ופרטני. כמו כן, הפעם מצפה סלינגר רק לתיקון מכאן ואילך של התשלומים הלא ראויים, ולא לתיקון רטרואקטיבי, והיא מטילה את האחריות לכך על הגופים המוסדיים עצמם.

מה אותם הסכמי הצטרפות ברבים? לחלק מרכזי של המעסיקים במשק יש הסכמי "הצטרפות ברבים" שמיטיבים עם עובדיהם, שכוללים הנחות בדמי הניהול, ושבמסגרתם לעובדים יש אופציה אוטומטית למעשה להצטרפות לחיסכון, דרך המעסיק. הסכמים אלה, שקיימים כיום, יפקעו בעתיד, והחל ממועד זה הם יחודשו רק בכפוף להוראות הפנסיה ברירת מחדל.

"הוראה לא מידתית"

"הממונה שוב קובעת שמה שנהוג בשוק כבר שנים, למעשה מ-2005, הוא בניגוד לחוק. זו דרמה אדירה", אומר גורם בכיר בשוק המוסדי. למה הוא מכוון? נראה שהמהלך ישפיע בראש ובראשונה על שורה של סוכנויות ביטוח בגודל בינוני, שעוסקות בתחום הפנסיוני מול מעסיקים, ושפועלות בהסכמי הצטרפות ברבים ללא מפגש אישי עם כל עובד, ושהמודל העסקי שלהן מאוים עתה. הדבר משמעותי לסוכנים רבים, כי הוא חל גם על גמל והשתלמות. מדובר, נציין, בזרם של מאות אלפי אנשים ברמה ענפית, ועמלות ההפצה שהסוכנים מקבלים על כך שהם מוכרים להם ביטוח פנסיוני מצטברות לסכומים ניכרים.

לכאורה מדובר בהפחתת תשלום שהגופים המוסדיים משלמים לסוכני הביטוח, מה שעשוי להגדיל את הכנסותיהם נטו ובכך ליצור פוטנציאל להפחתת מחירים. אלא שבהליך למימוש אפשרי של פוטנציאל ההנחות (שבוודאי לא יהיו מתנדבים רבים להתניע אותו מיוזמתם) זה גם יביא לכך שאותם לקוחות "יישארו תלויים בנדיבות חברות הביטוח, כי לא תהיה עמלה קבועה והסוכנים יאבדו בהם עניין", או שמעתה הסוכנים ירצו לשמור על העמלות הקבועות והגבוהות - מה שיצריך אותם להגדיל הוצאות לטובת המפגשים הפרטניים עם העובדים (על מערכי תפעול וצוות עובדים מתאים), דבר שעלול דווקא לדחוף את המחיר של החיסכון לקהל מסוים. על כן, אומר אותו גורם מוסדי בכיר - שלפחות בשלב התחלתי נראה כמי שלא נפגע ישירות מהמהלך, ואולי אף עשוי להרוויח ממנו: "זו הוראה כל כך לא מידתית. נראה שגם פה אולי יהיה עוד בג"ץ".

גם איתי ברדה, מנכ"ל הלמן-אלדובי גמל ופנסיה, אחד משני הגופים היחידים שזכו להיות הפנסיה ברירת מחדל לכלל הציבור במשק, התייחס לסוגיה: "נראה כי רשות שוק ההון התכוונה לטוב, אבל בפועל ההבהרה צפויה לעקר את רפורמת ברירת המחדל, ואף עלולה לייקר את דמי הניהול, ובעיקר לאוכלוסיות המוחלשות", אמר. לדבריו, "העובדה שסוכני הביטוח מסייעים לקרן ברירת המחדל בהליך, ומתוגמלים על כך, אינה פוגעת כלל בעמיתים, אינה מעלה את דמי הניהול האפסיים שאותם הם משלמים ואף תורמת למהלך שמוביל האוצר, בבחינת זה נהנה וזה לא חסר. ההבהרה שלפיה סוכני הביטוח יהיו חייבים להיפגש עם העמיתים על מנת לקבל תגמול, עלולה לנתב את אותם עשרות אלפי עובדים למוצרים עם דמי ניהול גבוהים מבקרנות ברירות המחדל".

כאמור, זו הפעם השנייה שסלינגר מוציאה נייר שאינו חוזר או תקנות, שקובע כי מה שקורה בשוק במשך שנים מנוגד להוראות. בפעם הקודמת היה זה נייר עמדה שבו קביעה דרמטית כי הענף שהיא מפקחת עליו פעל בניגוד להוראות הרגולציה לאורך שנים (ותחת הפיקוח של קודמיה). לפני כשלוש שנים סלינגר קבעה כי אין לקשור את גובה העמלות לסוכנים לגובה דמי הניהול שמשלם הלקוח, תוך שהוסיפה שזהו נוהג גורף, שאינו ראוי ואינו עומד בדרישות החוק. במארס אותה שנה היא הוציאה נייר חדש ומרוכך, שההיבט הרטרואקטיבי הוסר ממנו.

עוד כתבות

אמיר אוחנה / צילום: יוסי זמיר

בג"ץ מעכב את אוחנה: הקפיא את מינוי אופיר כהן לתפקיד מנכ"ל משרד המשפטים

אחרי שבבוקר הודיע השר אוחנה כי ועדת האיתור אישרה את מינויו של אופיר כהן לתפקיד מנכ"ל משרד המשפטים, קיבל בג"ץ את בקשת התנועה לאיכות השלטון והוציא צו ביניים האוסר על אוחנה להמשיך בהליך המינוי, עד לקיום דיון דחוף והכרעה בעתירה

ג'ו מויניאן / צילום: אתר החברה

בעקבות ביקורת של רשות ני"ע: מויניאן נאלצה להפחית 79 מיליון דולר משווי נכסיה במנהטן

לפי החברה, היא גילתה טעות לא מהותית בדוחותיה בעקבות שאלות שהפנתה אליה רשות ני"ע ביוני 2019, הנוגעות לסבירות הנחות מסוימות שעמדו בבסיס הערכות השווי לשני נכסים במנהטן ● הפחתת השווי העבירה את החברה להפסד נקי של כ-72 מיליון דולר ברבעון השני

בנק ירושלים / צילום: איל יצהר

בנק ירושלים לא מוותר: דורש מדקסיה לא להאריך את הבלעדיות של דיסקונט

במכתב שהעביר בנק ירושלים לדקסיה, הוא דורש מהדירקטוריון שלא להאריך בסוף החודש את תקופת הבלעדיות שניתנה לדיסקונט למיזוג עם הבנק ● המכתב כולל חוות-דעת משפטית לפיה פסילת הצעת בנק ירושלים היא בגדר אפליה לא ראויה

עו"ד יהונתן קלינגר, אלי בז'רנו, מני רוזנפלד / צילום: שלומי יוסף, ניצן בר

מחזיקי הביטקוין יוצאים לקרב נגד הבנקים שמסרבים לשרת אותם

בשורה של תביעות ופניות שהוגשו באחרונה ונחשפות כעת ב"גלובס", מתחילים מחזיקי מטבע דיגיטלי ישראלים להיאבק בסירובם הגורף של הבנקים לאפשר להם להפקיד כספים או לפתוח חשבונות ● בעתירת חופש מידע שהוגשה השבוע, נדרש בנק ישראל להציג לציבור את מדיניות הבנקים בעניין

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון./ צילום: רפי קוץ

בלי בתי ספר בימי שישי, עם מס גודש: המלצות בנק ישראל לשיפור הפריון

פריון העבודה בישראל נמוך ב-24% לעומת מדינות ה-OECD, והפער הזה לא מצטמצם בשנים האחרונות ● הסיבות: איכות חינוך נמוכה, תשתיות תחבורה לא מספקות והשקעה בעיקר בענפי ההייטק ● דוח מיוחד של חטיבת המחקר של בנק ישראל מציע שורת המלצות, שעשויות להביא בטווח הארוך לתוספת של 20% לתוצר

מחיצת ההפרדה בהופעה בעפולה / צילום: שלומי גבאי, וואלה!  NEWS

טוטו, אנחנו לא בקנזס: איך קשור דיון על אפליה בארה"ב למופע בהפרדה בעפולה

מה התרסק השבוע על הגבעה בפארק העירוני של עפולה, ובשם איזה ערך כמעט בוטל המופע החרדי בהפרדה? ● וגם – גיל ברינגר משיב לחן מענית: "הליהוק הקבוע של המחוקק לתפקיד שולל הזכויות – מופרך" ● דעה

בניין טבע בכפר סבא / צילום: סיון פרג'

חברת הפארמה החיפאית שעקפה את טבע: נובוקיור מחיפה נסחרת לפי שווי של יותר מ-9 מיליארד דולר

בחודשים האחרונים מניית נובוקיור נמצאת בנסיקה, ולא על בסיס חלום בלבד - המערכת שלה מטפלת בחולי סרטן ומאריכה חיים, ויש לה קבלות על כך ● המוצר המוביל של החברה הוא קסדת גירוי חשמלי, המיועדת להאטת התפתחות של סרטן מוח מסוג גליובלסטומה - מוצר שקיבל לפני כחודש שיפוי ביטוחי בארה"ב

אירוע קריסת המרפסות בפרויקט של החברה בחדרה / צילום: גיל ארבל

אחרי קריסת המרפסות ואורתם סהר: האם משרד רו"ח דלויט והדירקטורים בחברה עומדים בפני תביעה?

דוח שהגישו נאמני הסדר החוב של אורתם סהר לבית המשפט כולל ממצאי חקירה לגבי נסיבות קריסתה ב–2016 • בין הממצאים: רשלנות של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה ועיוותים בדוחות הכספיים שרואי החשבון החיצוניים לא התריעו לגביהם • דלויט בתגובה: איננו מתייחסים בתקשורת לנושאים הקשורים ללקוחותינו

עמוס דב סילבר, מייסד טלגראס / צילום: כדיה לוי, גלובס

עמוס דב סילבר, מקים טלגראס, הוסגר מאוקראינה לישראל

בית המשפט באוקראינה אישר את הסגרתו של עמוס דב סילבר, מקים רשת הסחר בסמים "טלגראס", לשם העמדתו לדין בישראל בגין עבירות סמים, הלבנת הון ועבירות נוספות ● לשיטת המשטרה והפרקליטות, "טלגראס" פעלה החל משלב מסוים כארגון פשיעה לכל דבר ועניין, שבראשו עמד סילבר

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

מדד ת"א 35 מחק את העליות אחרי נתון הצמיחה המאכזב

המשק רשם צמיחה של 1% בלבד ברבעון השני של 2019 ● ת"א 90 עלה ב-1%, מדד הבנקים טיפס ב-0.7% ● נדחתה העסקה למכירת סומוטו, והמניה צנחה; טרם נמצא פתרון להסרת תוכנות החברה ממערכת ווינדוס ● חלל תקשורת דיווחה על הרחבת הסכם מתן שירותי תקשורת בלוויין עמוס 17 לשנה נוספת

עמיר פרץ/ צילום: תמר מצפי

מה חושב נפתלי בנט על המצע הכלכלי של עמיר פרץ, ולמה הקמפיינים הפוליטיים מקרטעים

במערכת בחירות נטולת תכנים מהותיים בלטה השבוע התוכנית הכלכלית של מפלגת העבודה, אך גם היא התעלמה מנושא הגירעון התופח ● התגובה של נפתלי בנט לא איחרה להגיע: "יהפכו אותנו לוונצואלה" ● בינתיים, בליכוד "סומכים על נתניהו" ● פרשנות

איילת שקד ונפתלי בנט בגוש עציון / צילום: מפלגת ימינה

איילת שקד: "קוראת לנתניהו לחדול ממתקפות בתוך גוש הימין"

יו"רית מפלגת ימינה בסיור בגוש עציון: "צריך להחיל את הריבונות על גוש עציון. זה קונצנזוס. צריך לנצל את התקופה שיש לנו נשיא אוהד בבית הלבן ולהחיל את החוק הישראלי"

בית הרוס בפלורידה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הזדמנות סוערת: משקיעי הנדל"ן שמרוויחים כסף מהוריקנים, משריפות ומסופות טורנדו

כאשר אסון טבע מכה באחד ממדינות ארה"ב, לרוב אנשים חסרי ביטוח, ולעתים גם כאלה בעלי אחד, נאלצים למכור את בתיהם הפגועים בזול ● משקיעים חובבי סיכון קונים את הבתים האלה, משפצים אותם ומציפים לעצמם ערך: "לכו בעקבות נתיב הסערה"

ניוזלטר הייטק הון סיכון מנהל סטארטאפ   / צלם: save as

קנטאר מדיה זכתה במכרז על מדידת הרייטינג ל-7 השנים הבאות

גברה על חברת נילסן ● בוועדת המדרוג הוחלט להשתמש בהזדמנות זאת להשביח את שיטת המדידה באופן שתתאים לעידן החדש: לא עוד נתוני צפייה נפרדים לטלוויזיה ולדיגיטל, אלא תוצאה אחת שמאגדת את נתוני הצפייה בכל הפלטפורמות

קוקה קולה / צילום: שאטרסטוק

לאיפה נעלם המשקה השחור? מחסור ארצי בפחיות קוקה קולה

החוסרים נרשמו בין היתר נרשמו הן ברשתות שיווק גדולות בפריסה ארצית והן במכונות משקאות שמשווקות את המוצרים של החברה ● חוסרים נרשמו רק בפחיות של החברה, וככל הידוע אספקת המשקה בבקבוקים נמשכת כסדרה

ההפגנה בפתח תקווה במוצאי שבת / צילום: דנה קופל

הדבר היחיד שעליו אלדד יניב ובן גביר מסכימים: כך מתעלמת המשטרה מהלכת בג"ץ על ההפגנות בפ"ת

השינוי ביחס המשטרה למפגיני פתח תקווה מעורר תהיות לא רק משום שההנחיות מנוגדות לכאורה להלכת בג"ץ, אלא גם כי ניכר כאן יחס לא עקבי של המשטרה כלפי מחאות והפגנות ● את ההפגנה האלימה לעתים של יוצאי אתיופיה המשטרה בחרה להכיל, ולמפגינים מול בית היועמ"ש היא התייחסה באופן שונה לחלוטין

אודי בן שימול / צילום: טל שחר, יח"צ

העסקה הושלמה: סודקסו רוכשת את חטיבת ההסעדה של ISS ב-30 מיליון שקל

זאת כפי שנחשף ב"גלובס" ● רכישת חטיבת ההסעדה של ISS תהפוך את סודקסו לאחד השחקנים המשמעותיים ביותר בענף ההסעדה לחברות, עם נתח שוק של 14% ● בנוסף לתשלום עבור הפעילות, סודקסו הצרפתית לוקחת על עצמה גם את החובות שהיקפם אינו ידוע

עסקה / צילום: Shutterstock

לאחר 13 שנים: אושרה סופית מכירת קולנוע העצמאות בבת ים

בית המשפט העליון קבע כי הקולנוע נמכר כדין ע"י הנאמן של בעליו שפשט את הרגל, ודחה את הערעור שהגיש אדם בשם אלי עובדיה, שטען כי המבנה שייך לו בשל הלוואה שהעניק בעבר לבעל הקולנוע

אילהן עומאר / צילום: רויטרס

"מחוקקים דמוקרטים בוחנים צעדי גמול נגד שגריר ישראל בארה"ב"

רשת עיתוני מקלאצ'י: זעם במפלגה הדמוקרטית על רון דרמר ועל שגריר ארה"ב בישראל דייוויד פרידמן בשל התפקיד שמילאו בפרשת המחוקקות מסורבות הכניסה לישראל ● תומס פרידמן: "יהודי שחושב להצביע בעד טראמפ כי הוא פרו-ישראלי – אוויל"

חוות גידול קנאביס בצפון הארץ / צילום: רויטרס, Amir Cohen

מהקופקסון לקנאביס: בכירה לשעבר בטבע עוברת לקנאשור

יפית שטרק, שהובילה את הפיתוח הקליני של הקופקסון, תרופת הדגל של טבע, חוברת לחברת הקנאביס קנאשור ● במקביל, דיווחה החברה על קבלת אישור מהיק"ר לעמידה בתנאי האבטחה, תקן IMC-GSP