גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דורית סלינגר יוצאת נגד עמלת ההפצה האוטומטית

בשוק הפנסיוני אומרים כי קביעת הממונה על שוק ההון והביטוח, שלפיה אין לשלם עמלת הפצה בגין מכירה נקודתית של פנסיה, היא דרמטית

דורית סלינגר / צלם: איל יצהר
דורית סלינגר / צלם: איל יצהר

לפני ימים אחדים פרסמה הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, הבהרה סופית בדבר "הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני", שבמסגרתה קבעה כי חלקים ניכרים מענף החיסכון הפנסיוני פועלים בניגוד להוראות החוק, שחוקק כבר לפני 13 שנה. בעקבות זאת, היא קוראת לשנות את אופן התגמול לסוכני הביטוח - הגורם המתווך העיקרי בשוק החיסכון הפנסיוני. לטענתה במקרים רבים מקבלים הסוכנים עמלות שאינן מגיעות להם, משום שהם רק מבצעים מכירה ולא מעניקים שירותי ייעוץ מנומקים ומתמשכים.

לצעד זה עלולה להיות השפעה של ממש על המודל העסקי של סוכנויות ביטוח רבות, ואולי גם על אופן ההצטרפות של חוסכים חלשים יחסית למעגל הפנסיוני, וגם השפעה חיובית על החברות המנהלות - קרנות הפנסיה, וגם חברות הביטוח וקופות הגמל - שיידרשו לשלם פחות לסוכנים שמוכרים את מרכולתן.

במסמך שהוציאה סלינגר נכתב, כי "מביקורות שערכנו בנוגע לצירוף עמיתים למוצר פנסיוני בכלל, וצירוף עמיתים רבים ביחד למוצר פנסיוני (מוצר ברירת מחדל בפרט), עולה שישנם סוכני ביטוח פנסיוני שטרם צירוף עמיתים למוצר פנסיוני אינם מבצעים הליך שיווק פנסיוני. עוד עולה, שעבור פעולת הצירוף הסוכנים מתוגמלים בעמלת הפצה שוטפת, ולעיתים אף גם בעמלת היקף חד-פעמית, כל זאת כאשר פעולת הצירוף לא נעשתה כחלק מהליך שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ". בהקשר זה הרחיבה סלינגר כי "ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בעבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו".

לאור זאת, הבהירה הממונה, כי "סוכן ביטוח פנסיוני שמבצע עסקה לגבי מוצר פנסיוני עבור לקוח, בין היתר צירוף למוצר פנסיוני, מחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני כפי שנקבע בהוראות החוק", ובמסגרת זו עליו לברר את צורכי הלקוח, ולבחור עבורו את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר ואת הגוף המוסדי שמתאימים לו ביותר, ולנמק את המלצתו. היא מבהירה בנוסף, שגוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה רק במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח פנסיוני "עסקה" כחלק מהליך של שיווק פנסיוני.

סלינגר, שבעבר כבר קבעה קביעה ערכית שלפיה הענף פעל בניגוד לחוק במשך שנים - וחשפה אותו לתביעות ייצוגיות (עד שפרסמה עמדה מרוככת באותו נושא) - כוללת בהבהרה החדשה אמירה שלפיה "בנסיבות העניין, ובהתחשב, בין השאר, בהיקפה של הפרקטיקה הקיימת, אציין כי אין בכוונתי להפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות לי בכל הקשור לפעולת הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח הפנסיוני ביחס לעמלת הפצה ששולמה לסוכן ביטוח פנסיוני לפני פרסום הבהרה זו בשל ביצוע עסקה ללא הליך שיווק פנסיוני".

מה כל זה אומר? סלינגר שוב מוצאת כשל של ממש בממשק שבין לקוחות החיסכון הפנסיוני לבין היצרנים (החברות המנהלות או הגופים המוסדיים), כשל שנמצא אצל סוכני הביטוח. הפעם היא שמה את הזרקור על סוכנים שלעיתים מזומנות פשוט מצרפים עובדים לחיסכון הפנסיוני מבלי לעשות בדיקה מעמיקה לגבי הצרכים האינדיבידואליים שלהם, ומבלי לבצע את ההתאמה הפרטנית של היצע המוצרים לצורכי הלקוחות, ושעדיין מתוגמלים כאילו עשו הליך מלא ומעמיק (ולא רק מכירה נקודתית, במסגרת הצטרפות ברבים).

זה אומר שסלינגר קובעת, כי על הצטרפות ברבים אסור לשלם לסוכן הביטוח עמלת הפצה באופן אוטומטי, אלא אם הסוכן "ממש עובד" ונותן ללקוח הליך מנומק וייעוצי מלא ופרטני. כמו כן, הפעם מצפה סלינגר רק לתיקון מכאן ואילך של התשלומים הלא ראויים, ולא לתיקון רטרואקטיבי, והיא מטילה את האחריות לכך על הגופים המוסדיים עצמם.

מה אותם הסכמי הצטרפות ברבים? לחלק מרכזי של המעסיקים במשק יש הסכמי "הצטרפות ברבים" שמיטיבים עם עובדיהם, שכוללים הנחות בדמי הניהול, ושבמסגרתם לעובדים יש אופציה אוטומטית למעשה להצטרפות לחיסכון, דרך המעסיק. הסכמים אלה, שקיימים כיום, יפקעו בעתיד, והחל ממועד זה הם יחודשו רק בכפוף להוראות הפנסיה ברירת מחדל.

"הוראה לא מידתית"

"הממונה שוב קובעת שמה שנהוג בשוק כבר שנים, למעשה מ-2005, הוא בניגוד לחוק. זו דרמה אדירה", אומר גורם בכיר בשוק המוסדי. למה הוא מכוון? נראה שהמהלך ישפיע בראש ובראשונה על שורה של סוכנויות ביטוח בגודל בינוני, שעוסקות בתחום הפנסיוני מול מעסיקים, ושפועלות בהסכמי הצטרפות ברבים ללא מפגש אישי עם כל עובד, ושהמודל העסקי שלהן מאוים עתה. הדבר משמעותי לסוכנים רבים, כי הוא חל גם על גמל והשתלמות. מדובר, נציין, בזרם של מאות אלפי אנשים ברמה ענפית, ועמלות ההפצה שהסוכנים מקבלים על כך שהם מוכרים להם ביטוח פנסיוני מצטברות לסכומים ניכרים.

לכאורה מדובר בהפחתת תשלום שהגופים המוסדיים משלמים לסוכני הביטוח, מה שעשוי להגדיל את הכנסותיהם נטו ובכך ליצור פוטנציאל להפחתת מחירים. אלא שבהליך למימוש אפשרי של פוטנציאל ההנחות (שבוודאי לא יהיו מתנדבים רבים להתניע אותו מיוזמתם) זה גם יביא לכך שאותם לקוחות "יישארו תלויים בנדיבות חברות הביטוח, כי לא תהיה עמלה קבועה והסוכנים יאבדו בהם עניין", או שמעתה הסוכנים ירצו לשמור על העמלות הקבועות והגבוהות - מה שיצריך אותם להגדיל הוצאות לטובת המפגשים הפרטניים עם העובדים (על מערכי תפעול וצוות עובדים מתאים), דבר שעלול דווקא לדחוף את המחיר של החיסכון לקהל מסוים. על כן, אומר אותו גורם מוסדי בכיר - שלפחות בשלב התחלתי נראה כמי שלא נפגע ישירות מהמהלך, ואולי אף עשוי להרוויח ממנו: "זו הוראה כל כך לא מידתית. נראה שגם פה אולי יהיה עוד בג"ץ".

גם איתי ברדה, מנכ"ל הלמן-אלדובי גמל ופנסיה, אחד משני הגופים היחידים שזכו להיות הפנסיה ברירת מחדל לכלל הציבור במשק, התייחס לסוגיה: "נראה כי רשות שוק ההון התכוונה לטוב, אבל בפועל ההבהרה צפויה לעקר את רפורמת ברירת המחדל, ואף עלולה לייקר את דמי הניהול, ובעיקר לאוכלוסיות המוחלשות", אמר. לדבריו, "העובדה שסוכני הביטוח מסייעים לקרן ברירת המחדל בהליך, ומתוגמלים על כך, אינה פוגעת כלל בעמיתים, אינה מעלה את דמי הניהול האפסיים שאותם הם משלמים ואף תורמת למהלך שמוביל האוצר, בבחינת זה נהנה וזה לא חסר. ההבהרה שלפיה סוכני הביטוח יהיו חייבים להיפגש עם העמיתים על מנת לקבל תגמול, עלולה לנתב את אותם עשרות אלפי עובדים למוצרים עם דמי ניהול גבוהים מבקרנות ברירות המחדל".

כאמור, זו הפעם השנייה שסלינגר מוציאה נייר שאינו חוזר או תקנות, שקובע כי מה שקורה בשוק במשך שנים מנוגד להוראות. בפעם הקודמת היה זה נייר עמדה שבו קביעה דרמטית כי הענף שהיא מפקחת עליו פעל בניגוד להוראות הרגולציה לאורך שנים (ותחת הפיקוח של קודמיה). לפני כשלוש שנים סלינגר קבעה כי אין לקשור את גובה העמלות לסוכנים לגובה דמי הניהול שמשלם הלקוח, תוך שהוסיפה שזהו נוהג גורף, שאינו ראוי ואינו עומד בדרישות החוק. במארס אותה שנה היא הוציאה נייר חדש ומרוכך, שההיבט הרטרואקטיבי הוסר ממנו.

עוד כתבות

כ"ץ (מימין) ונתניהו מכריזים על התוכנית. הדרג המקצועי התנגד לחלקים / צילום: צילום מסך מתוך וואלה!NEWS

נתניהו מציג, שוב: תוכנית פוליטית לקראת בחירות בכסות של פתרון מיידי למשק

העלות הכוללת של תוכנית הסיוע הכלכלית שהציגו ראש הממשלה ושר האוצר מוערכת בכ–15 מיליארד ש' והיא תמומן באמצעות הגדלת הגירעון • תוכנית מענק לכל אזרח עוררה את מירב ההתנגדות מצד גורמי המקצוע באוצר, אך נכללה בכל זאת • וההבטחה לדמי אבטלה לעצמאים שוב ריקה מתוכן

יעקב בליטשטיין / צילום: כדיה לוי

עוד מינוי זמני: קובי בליטשטיין מונה למ"מ מנכ"ל משרד האוצר

בליטשטיין משמש כיום בראש מטה התשתיות הלאומיות במשרד האוצר, וימשיך לכהן בשני התפקידים במקביל ● המינוי מגיע לאחר שנציבות שרות המדינה קבעה כי בעת הזו לא ניתן למנות מנכ"ל קבע מחוץ לעובדי שירות המדינה

יו"ר קרן הריט מגוריט, ארז רוזנבוך / צילום: איל יצהר

"נגיע ל-80 אלף איש בלי דירה. בפעם הקודמת קיבלנו את מחאת האוהלים"

יו"ר קרן מגוריט, ארז רוזנבוך, אומר שהקורונה החריפה עוד יותר את מצב הענף, וחושש שבתוך שנתיים יגיע המחסור בדירות לעשרות אלפים • "המובטלים שנוספו עכשיו יצטרכו דירות להשכרה. מי שמרוויח 7,000 שקל הוא לא בשוק של רכישת הדירות"

קרחונים בנורבגיה ממעוף הציפור / צילום: Reuters, Natalie Thomas

הקרח בעולם נמס מהר מאי פעם, אומרים מדעני האקלים

מחקר מראה כי כדור הארץ איבד בעשורים האחרונים שכבת קרח בעובי מאה מטר ששטחה מקביל לשטחה של בריטניה

בקורונה נופשים פחות / צילום: Shutterstock

העובדים שלכם לא רוצים לצאת לחופש? יש לזה פתרון

אם בזמנים רגילים עובדים נוטים לנצל את ימי החופשה שלהם, בימי המגפה התנאים והצרכים השתנו ● איך יכולות חברות להיערך למצב החדש: מחופשה ללא הגבלה ועד הפוגות קצרות של כמה שעות ● ניהול וקריירה 

אתר אשפה תאנים ליד חצור / צילום: אביהו שפירא

המשרד להגנת הסביבה מציג אסטרטגיית פסולת מקיפה, עם סימן שאלה גדול

מטרת התוכנית היא לצמצם את הטמנת הפסולת בישראל מ-80% כיום ל-20% בשנת 2030, ולעבור לכלכלה מעגלית כמקובל באיחוד האירופי ● אבל כשהבחירות בפתח, ועדיין אין טיוטת תזכיר חוק בנושא וגם לא לוחות זמנים, סיכוייה להגיע לשלב הביצוע עומדים בספק

יניב הרוש, בעלי תל יצחק קיטשן אנד גארדן / צילום: מיקאל כהן

"הלקוחות אספו כסף כדי לשלם לי את הקנס, אבל אני יזם, ואת הסיכונים אני לוקח בעצמי. תרמתי את זה"

יניב הרוש, בן 40, נשוי ואב לשלושה, בעלי תל יצחק קיטשן אנד גארדן ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

עו"ד ליאור אבירם / צילום: ליאור דאי

פירמת עורכי הדין שבלת ושות' מינתה 8 שותפים חדשים

חמישה מהשותפים החדשים שמונו צמחו במשרד, ושלושת השותפים הנוספים הצטרפו מפירמות אחרות

משה חוגג - מנהל קרן הון סיכון סינגולריטים / צילום: יונתן בלום

נדחתה תביעה של משקיע קריפטו נגד משה חוגג בבית משפט בארה"ב

ביהמ"ש בסיאטל דחה את תביעתו של שון סניידר האמריקאי בגין נזק כספי שנגרם לו לטענתו ע"י חוגג, בעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, וחברת Stox שבבעלותו ● תביעה אחרת נגד חוגג, הנוגעת גם היא להנפקת מטבע הקריפטו של סטוקס, עדיין מתנהלת במחוזי בת"א

אדלרסברג שבתאי / צילום: נאסד"ק

אודיוקודס סוגרת את 2020 עם קפיצה של 575% ברווחים

אודיוקודס סיימה את הרבעון עם רווח נקי Non-GAAP של 15.2 מיליון דולר, שהם 44 סנט למניה, גבוה ב-7 סנטים מתחזיות האנליסטים ● ב-2020 הסתכם הרווח ב-46.7 מיליון דולר והרווח למניה הגיע ל-1.41 דולר

עגל מתוך המשלוחים החיים / צילום: עמותת אנימלס

דוח פנימי חמור: כך מתנהלת היחידה שנועדה להגן על בעלי החיים ועל מה שמגיע לצלחת שלנו

דוח פנימי שבדק את ביצועי יחידת הפיקוח על הצומח והחי (הפיצו"ח) במשרד החקלאות, והגיע לידי גלובס, מציג ממצאים חמורים ● לפי הדוח, היחידה סובלת ממשבר עמוק ומ"הידרדרות מקצועית שמובילה לסגירת תיקים"

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן / צילום: Reuters, Tom Brenner

ביידן חתם על צו "לקנות תוצרת אמריקה" לרכש ממשלתי

הצו מעדכן את ההגדרה של מוצרים תוצרת ארה"ב כחלק מהניסיון של הנשיא להגביר את הייצור המקומי

700 אלף מנות חיסון חדשות הגיעו אתמול (א') לישראל / צילום: איל יצהר

קופת חולים מכבי: פחות מ-0.01% ממקבלי מנת החיסון השנייה חלו בקורונה

מנתונים של אגף מידע ובריאות דיגיטלית במכבי שירותי בריאות עולה כי 20 אנשים בלבד נדבקו בקורונה מקרב כ-128,600 מחוסנים

בנין בורסה לניירות ערך ת"א / צילום: איל יצהר

מבט שנתי על תיקי ההשקעות: המציאות שוב פגשה את הציפיות

הפתעות או אכזבות מהשווקים מתכתבות באופן ישיר עם הציפיות ● מה אומרות לנו התשואות הגלומות במדדים, וכיצד הן יכולות לסייע להתאמת הציפיות מתיקי ניירות הערך?

שלט של רחוב וול סטריט מחוץ לבורסת ניו יורק / צילום: Reuters, Mike Segar

נעילה מעורבת בוול סטריט: אפל דחפה את הנאסד"ק לשיא כל הזמנים

בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות, הדאקס הגרמני איבד 1.7% ● אפל בלטה בעלייה לשיא כל הזמנים ● טסלה ממשיכה קדימה ונושקת למחיר של 900 דולר למניה ● מניית ION Acquistion Corp זינקה על רקע המיזוג עם טאבולה הישראלית

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פעילות אקזוטית ממשיכה לזרום לשלדים בורסאיים: סייבר, רכב חשמלי וחקלאות ורטיקלית

בעלי שליטה בחברות דלות פעילות מנצלים את הביקוש להשקעה בחברות טכנולוגיה כדי למזג לתוכן פעילויות בהליך מהיר - מהלך שלכל הפחות מסייע לזינוק במניה

אילוסטרציה של החיסון לקורונה של מודרנה / צילום: Reuters, Dado Ruvic

מנכ"ל מודרנה: הרגולציה לחיסונים למוטציות תהיה פשוטה; הקורונה תישאר כאן לנצח

אנליסט הביומד אורי הרשקוביץ: "חדשות טובות עבור חברות החיסונים, פחות עבורנו" ● מניית מודרנה עלתה אתמול ב-12%, לשווי של כ-58 מיליארד דולר

בנימין נתניהו / צילום: אורן בן חקון, פול

פייסבוק הסירה פוסט של נתניהו שביקש פרטים של אזרחים ותיקים שלא התחסנו

פוסט שפורסם בעמוד הפייסבוק הרשמי של בנימין נתניהו, בו ביקש רה"מ לדווח בצ'ט בוט על אזרחים בני 60 ומעלה שלא התחסנו על-מנת שיול לשכנע אותם להתחסן ● בנוסף, פייסבוק השעתה את הצ'ט בוט עצמו ● הליכוד: "המטרה הייתה לעודד ישראלים מעל גיל 60 להתחסן כדי לשמור על חייהם"

הבורסה בתל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מגמה שלילית בבורסה ת"א; אופקו מזנקת, פורסייט צונחת

מדד ת"א 35 מאבד כ-0.5%, ות"א 90 יורד ב-1.2% ● הדולר נסחר ביציבות, האירו נחלש קלות ● אודיוקודס פרסמה דוחות לפיהן רשמה החברה עלייה ברווח ובהכנסות ברבעון הרביעי

נתן חץ / צילום: איל יצהר

אלוני חץ רוכשת מבני משרדים בפארק המדע בקיימברידג' תמורת 193 מיליון שקל

במסגרת העסקה חתמה אתמול EB, ש-96% ממניותיה מוחזקות בידי אלוני חץ, על הסכם לרכישת זכות חכירה ל-150 שנים במתחם בשטח של 17 דונם בפארק המדע קיימברידג' סייאנס פארק ● לדברי אלוני חץ, למתחם פוטנציאל השבחה עתידי להקמת פארק מדע מודרני, תוך כדי הגדלה משמעותית של זכויות הבנייה