גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הביצועים המפתיעים של קרנות הנאמנות שמשקיעות בחו"ל

בעוד שקרנות שמתמחות במניות בישראל היכו את מדד הייחוס, אלה שמתמקדות במניות בחו"ל השיגו תוצאות מאכזבות ■ מדוע זה קורה, ואילו קרנות הצליחו יותר - מוגנות המט"ח או החשופות אליו? ● למדריך קרנות נאמנות

דולר-שקל / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
דולר-שקל / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

בהמשך למאמרים הקודמים שפרסמנו, הפעם נבחן את ביצועי מנהלי הקרנות אל מול ביצועי מדד הייחוס שלהן. במאמר האחרון הראינו שהקרנות המתמחות במניות בישראל מכות, ובגדול, את מדדי הבנצ'מרק. הפעם נתמקד בקרנות המתמחות במניות בחו"ל.

הקטגוריה אותה נבדוק היא זו שמתמחה במניות בעולם, בלי להגביל למדינה או יבשת מסוימת. בקטגוריות אחרות של אלה המתמחות במניות בארה"ב או באירופה, יש מספר מועט של קרנות אקטיביות, מה שלא מאפשר בחינה איכותית וממצה של הנתונים. מדד הייחוס הרלוונטי לבחינה שלנו הוא מדד MSCI World.

בקבוצה של הקרנות המתמחות במניות בחו"ל יש שתי קבוצות משנה: אלה שחשופות למטבע (כלומר, לפיחות או לתיסוף של השקל) ואלה שמוגנות מטבע (כלומר, מנטרלות את הסיכון המטבעי).

הבדיקה בוצעה על-פני 3 תקופות:

1. שנה: 31.12.2017-31.12.2016

2. 3 שנים: 31.12.2017-31.12.2014

3. 5 שנים: 31.12.2017-31.12.2012

בתקופה של 5 שנים, נמצאה רק קרן אחת מוגנת מט"ח, ולכן לא ביצענו בדיקה לגביה.

5 שנים, חשופות מט"ח

בתקופה שבין 2013 ל-2017 (כולל) השיגו 12 הקרנות מקבוצת מניות חו"ל כללי חשופות המטבע, תשואה ממוצעת בשיעור של 53.6% במונחים שקליים, נמוך ב-12.7% ממדד הייחוס שעלה באותה תקופה ב-66.3%. בהתחשב בעובדה שדמי הניהול הממוצעים לקרנות אלו בתקופה הנ"ל בשיעור שנתי נעו סביב 1.8%, אזי באופן מצרפי, אם היינו מנטרלים את דמי הניהול, עדיין נזקף להן פער שלילי של הביצועים מול מדד הבנצ'מרק. סטיית התקן הממוצעת של הקרנות הייתה גבוהה יותר מסטיית התקן של מדד הייחוס ועמדה על 12.6 לעומת 10.2. בהתאם, ציון השארפ הממוצע שניתן לקבוצת הקרנות היה 4.1, ואילו זה של מדד הייחוס היה הרבה יותר גבוה: 6.9.

הקרן הטובה בקבוצה עלתה ב-79.6% והצליחה להכות את הבנצ'מרק, יחד עם עוד שתי קרנות מתוך 12. הקרן עם התשואה הנמוכה ביותר עלתה ב-35.4% בלבד.

3 שנים, חשופות מט"ח

בתקופה בת 3 השנים בה נבחנו ביצועי הקרנות, נמצא כי התשואה הממוצעת, במונחים שקליים, של אלה שהיו חשופות מט"ח, הייתה 10.1%. בדומה לתקופה של 5 השנים שנבדקה באותה קטגוריה, גם הפעם, מדד הבנצ'מרק הניב תשואה גבוהה הרבה יותר של 19.6%, גבוהה ב- 9.5% מאשר השיגו הקרנות.

השפעת החשיפה המט"חית, שהתבטאה בהיחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 10.9%, מגולמת גם בתשואת מדד הייחוס לעיל, כך שההשוואה היא "נקייה". הקרן הטובה בקבוצה במונחי תשואה עלתה ב-23.9%, בעוד שהמפגרת בתשואות ירדה ב-3.5%. 2 מתוך 21 הקרנות שפעלו בתקופה זו השיגו תשואה גבוהה מזו של מדד הייחוס.

סטיית התקן של קבוצת הקרנות הייתה גבוהה באופן ניכר מזו של מדד הייחוס, כשעמדה על 13.6 מול 10.8 של הבנצ'מרק, וכפועל יוצא מכך, ציון השארפ של מדד הבנצ'מרק גבוה בהרבה: 2.8 מול 0.8 בלבד של הקרנות. דמי הניהול השנתיים הממוצעים היו 1.75%, כך שגם בניכוי עלויות אלו, נותר הפיגור של הקרנות ביחס לבנצ'מרק ברמה של 4.25%.

3 שנים, מוגנות מט"ח

קבוצת הקרנות שנסחרו לאורך 3 השנים כללה 3 קרנות בלבד. לפיכך, המשמעות מהנתונים מוגבלת ומאפשרת הצצה מדגמית בלבד, לאבחנה האם ההגנה מהחשיפה המט"חית תרמה לביצועי הקרנות, אם לאו. תשואתן הממוצעת של אותן קרנות עמדה על 17.3%, בעוד שמדד הייחוס עלה בשיעור גדול בהרבה והגיע ל-30.5%, כשאף לא קרן אחת הצליחה להניב תשואה גבוהה יותר.

בהשוואה של קבוצת הקרנות מוגנת המט"ח לזו החשופה, ידן של המוגנות על העליונה, גם כאשר בוחנים את מדדי הסיכון. כאמור, הקרנות חשופות המט"ח נסחרו בסטיות תקן של 13.6 וקיבלו ציון שארפ של 0.8, בעוד שהקרנות מוגנות המט"ח שנסחרו בסטיות תקן מעט נמוכות יותר,13.2, השיגו ציון שארפ מוצלח יותר: 1.3, שכן תשואותיהן לא נפגעו מהתחזקות השקל.

שנה אחת, חשופות מט"ח

30 הקרנות מקטגוריית מניות חו"ל כללי חשופות המט"ח עלו בשנת 2017 בשיעור ממוצע של 10.3%. לעומתן, מדד הייחוס עלה ב-12.6%, בשקלול הפיחות שחל בשער הדולר/שקל בשיעור של 9.8%. כלומר, ביצועי הקרנות היו נמוכים ב-2.3% מאלו של המדד. סטיית הקרן הממוצעת של קבוצת הקרנות הגיעה ל-8.5, גבוהה באופן משמעותי מזו של מדד הייחוס שנקבעה על 5.6 בלבד לאותו פרק זמן.

באופן מתבקש, ציון השארפ של הקרנות עמד על 1.3, בעוד שזה של מדד הייחוס הגיע ל-4. בכל זאת, 13 קרנות הצליחו להכות את מדד הייחוס, כשהטובה שבהן עלתה ב-21.7% והמפגרת בתשואות ירדה ב-13%.

שנה אחת, מוגנות מט"ח

בדומה למה שראינו בבדיקה של התקופה בת 3 השנים, כך גם לגבי שנת 2017, הקרנות מוגנות המט"ח השיגו ביצועים עודפים על-פני אלו של חשופות המט"ח, כיוון שגם בתקופה זו חל פיחות בשער הדולר כלפי השקל, שהיה המשמעותי ביותר בכל התקופות שבדקנו.

בעוד שקבוצת הקרנות עלתה ב-14.5% בממוצע, מדד הייחוס עלה ב-22.4%, פער של 7.9%. עם זאת, ביצועי הקרנות היו גבוהים ב-4.2% מאלה של הקרנות החשופות תודות להיעדר חלקי או מלא של חשיפה לדולר, אף כי סיטואציה זו כרוכה בעלויות גידור.

סטיית התקן של הקרנות עמדה על 6.3 מול 5.6 של מדד הייחוס ו-8.5 שמיוחסת לקבוצת הקרנות החשופות. ציון השארפ, גם הוא מבטא היטב את הצלחת מנהלי הקרנות המוגנות כשנקבע על 2.3, מול זה של החשופות: 1.3.

אף לא אחת מתוך 6 הקרנות שנכללו בקבוצה הצליחה לעלות יותר מאשר עלה מדד הייחוס. הטובה ביותר עלתה ב-17.3%, והאחרונה שבהן עלתה ב-13% בלבד.

לסיכום, שני ממצאים עיקריים עולים מהבדיקה שערכנו. האחד, באופן טבעי ומתבקש, התיסוף של השקל מול הדולר בכל פרקי הזמן פגע קשה בקרנות שהן חשופות מט"ח, והן השיגו פחות מן הקרנות שהגנו על עצמן מפני החשיפה המטבעית, אף שבחלק מן התקופות, ההגנה הזו הייתה כרוכה בעלויות.

השני, אלה גם אלה לא הצליחו להכות את מדד הבנצ'מרק, ולהוציא כמה חריגים, הפערים היו גדולים ונבעו, בעיקר מדמי הניהול הגבוהים. בבדיקה קודמת שערכנו ושממצאיה פורסמו במדור זה ב-18 בפברואר 2018, מצאנו, כאמור, כי הקרנות המתמחות במניות בישראל הצליחו ככלל להכות את מדד הייחוס.

הפער הזה בין שתי הקבוצות הגדולות של הקרנות מוסבר, קודם כל, בכך שהשוק הישראלי הרבה פחות משוכלל משוק המניות האמריקאי שבו מרוכזות רוב ההשקעות של הקרנות המתמחות במניות בחו"ל.

ואכן, ציבור היועצים, שמכיר את הפער הזה, מעדיף באופן ברור את הקרנות האקטיביות ככל שמדובר בהשקעה במניות בישראל, ואת הקרנות המחקות הפאסיביות כאשר מדובר בקרנות המתמחות במניות בחו"ל. המספרים מדברים בעד עצמם. למשל, ב-2017, כל הכסף שזרם לקרנות המתמחות במניות בישראל, נכנס לקרנות האקטיביות, סכום של 2.45 מיליארד שקל (ובקרנות המחקות נרשם פדיון של כ-105 מיליון שקל). לעומת זאת, בזירת הקרנות המתמחות במניות בחו"ל, נכנס סכום של 1.97 מיליארד שקל לקרנות המחקות, וכ-660 מיליון שקל לקרנות המנוהלות.

5 שנים

■ הכותבים הם בעלי בית ההשקעות מיטב דש ויו"ר מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ, ואנליסט ונציג קשרי יועצים בקבוצת תכלית (מבית מיטב דש). אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. 

עוד כתבות

כלב / צילום: שאטרסטוק

ווף על הבוף: חברת קנזון של יוצאי בבילון תשווק קנאביס לכלבים עצבניים

החברה, שהקימה חנות מקוונת למסחר בקנאביס באירופה, תציע שני מוצרים המכילים CBD בלבד (החומר הפעיל הלא ממסטל בקנאביס): לטיפול בכאבי מפרקים ולהרגעה ● השימוש ב-CBD לטיפול בכלבים הוא שוק קיים, אם כי לא גדול, במדינות בהן ה-CBD הוא חוקי

ג'אק סבג, מנכ"ל שותפות רא"מ / צילום: אסף לב

המחשבה להפיק נפט בישראל פרנסה לא מעט סאטיריקנים: ראיון עם האיש שרוצה להחזיר אותה לאופנה

המחשבה להפיק נפט מאדמת הארץ ישראל פרנסה לא מעט סאטיריקנים, אבל לאחרונה נראה כי המשקיעים מאמינים מעט יותר להבטחות של השותפות רא"מ ● בראיון ל"גלובס", המנכ"ל ג'אק סבג מדבר על אתגרי המימון שבדרך ועל התקוות להכנסות גבוהות בעתיד

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

המסחר בבורסה ננעל בירידות; להב אל.אר זינקה ב-18%

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון לשעבר, צפוי להפוך לבעל השליטה בלהב אל.אר ● הכשרת היישוב זינקה ביותר מ-10% על רקע הנפקת מניות מוצלחת ● מחזור המסחר הסתכם ב-575 מיליון שקל

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

לקראת השבוע בשווקים: סין וארה"ב צפויות לקבוע מועד לחתימה; "הדרך להסכם סחר כולל עדיין רחוקה"

אחרי זינוק של 11% מהשפל באוגוסט, האם הליש"ט תמשיך לזנק על רקע הברקזיט המתקרב? ● הדרמה בשוק הריפו נמשכת ● שלל נתוני מאקרו יפורסמו בעולם, בהם הריבית ביפן והייצור בסין ● בשוק המקומי, בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח ● התחזית השבועית של "גלובס"

בוריס ג’ונסון/  צילום: רויטרס

לקחי בריטניה: איך נפלו החומה האדומה והחומה הכחולה

בדומה למה שהוא עשה במשאל העם על ברקזיט, בבריטניה חזר המעמד העובד והעדיף ימין קשוח על פני שמאל קיצוני ● זה מה שעשו האמריקאים בבחירות 2016, האם זה מה שהם יעשו ב-2020? ● ומה ישראלים יכולים ללמוד משיטת בחירות ש"מזייפת" את התוצאות לטובת הגדולים?

אבי ניר, מנכ"ל קשת ויוסי ורשבסקי, מנכ"ל רשת / צילומים: רפי דלויה, תמר מצפי, יח"צ, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

משבר חריף בין קשת לרשת על רקע הדרך לחישוב הרייטינג

המשבר, ששיאו בפיצוץ פגישה שהתקיימה בין שתי בעלות הרישיון, עלול להשפיע על מכירת הפרסום בטלוויזיה החל מינואר 2020

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

מבוי סתום במו"מ: ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה בבנק הפועלים

לטענת ההסתדרות, הרקע לסכסוך הוא מבוי סתום במו"מ על הסכם שכר; חלוקת דיבידנדים בסך מיליארד שקל לבעלי המניות על רקע מכירת המניות בישראכרט, ללא תגמול לעובדים; והליכי התייעלות של ההנהלה, שהרעו את תנאי העובדים ● פועלים: "שלב הדיונים טרם מוצה"

נתן חץ / צילום: איל יצהר

אלוני חץ ממשיכה להתרחב בבריטניה: רכשה פארק עסקים סמוך לאוקספורד תמורת כ-370 מיליון שקל

מתחילת השנה ועד היום רכשה אלוני חץ חמישה נכסים בבריטניה, בהיקף השקעה כולל של כ-2.8 מיליארד שקל ● חמשת הנכסים מניבים כיום הכנסה תפעולית נקייה (NOI) של כ-28 מיליון ליש"ט

בנימין נתניהו / צילום: חיים צח לעמ

רה"מ נתניהו השתבח במדיניות הדיור ושיא המחירים נשבר

מדד מחירי הדירות רשם עלייה נוספת של 0.6% נוספים ובסך הכל ב-2.6% בשנה האחרונה, וב-3% מתחילת 2019 ● אפשר להאחז במדד, אבל יעד הורדת מחירי הדירות כבר לא ייושם בממשלה הנוכחית ויותר סביר, שהשיא יוסיף להשבר בחודשים הקרובים ● פרשנות

פרופ' אביעד הכהן, פרופ' איילת בלכר־פריגת והשופטת אסתר חיות / צילום: כפיר קרן

נשיאת ביהמ"ש העליון אסתר חיות מסבירה מה השלכות המחסור בעובדות ועובדים סוציאליים

לרגל ציון 30 שנה לחתימת ישראל על האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, נערך בשבוע שעבר במרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט" כנס בינלאומי בנושא

דוד מחלב, מנכ"ל פוינטר. מחפש הזדמנויות / צילום: רוני שיצר

מה שכח לספר לנו דוד מחלב, מנכ"ל פוינטר לשעבר

מנכ"ל הפעילות הבינלאומית של פוורפליט, דוד מחלב, יעזוב את התפקיד בסוף חודש ינואר ● מחלב יישאר "על הפיירול" של החברה עד יוני 2021 וימשיך ויקבל עד אז שכר והטבות

דודי אפל / צילום: אמיר מאירי

נדחתה על הסף תביעת דודי אפל נגד מיכאל צ'רנוי וזאב רום

ביהמ"ש קבע כי התביעה על סך 239 מיליון שקל שהגיש דודי אפל התיישנה זה מכבר, שכן מטענות שהעלה אפל בהליכים קודמים עולה כי כל העובדות הנדרשות לצורך הוכחת תביעתו, שנוגעת לעסקה שהתרחשה ב-2001, היו ידועות לו כבר אז

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון / צילום: יוסי כהן

ראש עיריית ראשון לציון רז קינסטליך הודיע על תמיכה בגדעון סער

בפוסט בפייסבוק כתב קינסטליך כי "אני סבור שיש לסער את הכישרון, הניסיון, המנהיגות והיכולות להוביל את הליכוד ואת מדינת ישראל" ● סער קורא לנתניהו לבוא לעימות פוליטי טלוויזיוני

בנימין נתניהו וגדעון סער / צילומים: תמר מצפי, שלומי יוסף, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

גדעון סער לחדשות 12: לדחות את שידור סדרת הכתבות "ימי בנימין"

סער, המתמודד מול נתניהו בפריימריז בליכוד, טוען כי שידור סדרה בת 4 פרקים על רה"מ בעיתוי הנוכחי הוא בלתי סביר ופוגע קשות בעיקרון השוויון בבחירות, בשל החשיפה הרבה שיקבל נתניהו כתוצאה מכך ● פנה בנושא למנכ"ל חדשות 12 וליו"רית הרשות השנייה

בניין של קבוצת רכישה / צילום: רפי קוץ

מתי מארגן קבוצת רכישה צריך לשלם מס רכישה?

מכה נוספת למארגני קבוצות רכישה: ועדת ערר קבעה כי מארגן שהחזיק יחידות קרקע ברשותו עד שיימכרו, יצטרך לשלם מס רכישה על מלוא עלות הדירות הגמורות, כמו כל חבר אחר

חברת הביומד ביוליין / צילום: אתר החברה

הניסוי הצליח, המניה נפלה: ביוליין RX איבדה 12% בנאסד"ק אחרי פרסום תוצאות ניסוי בטיפול לסרטן הלבלב

ביום חמישי דיווחה החברה על התוצאות המלאות מניסוי בהשתתפות 36 חולים, שבו נבחנה התרופה שלה בשילוב עם תרופת האימונותרפיה קייטרודה של חברת מרק ● לנפילה ייתכנו כמה סיבות: השיפור שנרשם נתפס בשוק כלא מצדיק הבאת תרופה חדשה לשוק

מפעל כרמית בראשון לציון / צילום: יחצ

כרמית לא נבהלת מרפורמת הסימון האדום: תשכנע הורים לקנות ממתקים לילדיהם

בעוד שענף המזון כולו עוסק בשינוי הרכבי המוצרים כך שיתאימו לעידן הסימון האדום, חברת הממתקים כרמית פונה לילדים עם מוצרים שיסומנו באדום תחת הסיסמה: "כשמדובר בילדים – לא מתפשרים" ● תגובת כרמית: "הקמפיין תוכנן לפני כשנה, הקמפיין החדש יותאם לרוח התקופה"

שלט חוצות של קמפיין משותף של פרטנר TV ואמזון פריים וידאו / צילום: באדיבות זניט

אמזון רוצה אתכם גם במסך: יוצאת בקמפיין משותף עם פרטנר TV

סלקום לא נותרה אדישה למהלך של המתחרה, והיא מכריזה היום על חתימת הסכם עם אמזון בישראל להפצת אפליקציית אמזון פריים וידאו על גבי ממיר סלקום, ותאפשר גם גישה ישירה מכפתור ייעודי בשלט לתכני אמזון

ג'ודי ניר מוזס / צילום: לם וליץ

הפוגה במאבק השליטה ב"ידיעות": ג'ודי שלום ניר מוזס מיישרת קו עם אחיה על רקע כתב האישום

אחותו של המו"ל הודיעה לעליון כי היא מושכת את הערעור שהגישה על ההחלטה שלא להתיר לה לעיין במסמכי עסקת "ידיעות אחרונות", בעקבות כתב האישום שהוחלט להגיש נגד אחיה ● עורך דינה: "ג'ודי היא אשת משפחה, ובשעת צערו של אחיה היא לא תצטרף לצרים עליו"

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון / צילום: איל יצהר

אבי לוי מפנה חלק מתמורת המכירה של מניות מליסרון לרכישת השליטה בחברת להב אל.אר

מנכ"ל מליסרון לשעבר, שמכר את עיקר מניותיו בענקית הנדל"ן המניב תמורת כ-280 מיליון שקל, צפוי להשקיע כ-100 מיליון שקל במניות חברת הנדל"ן והאנרגיה הירוקה, והוא יהפוך לבעל השליטה בה, במקום אלי להב ואיליק רוז'נסקי