גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

זליכה נגד תנובה: הכחישה קיום דו"ח על מחירי מוצרי חלב

פרופ' ירון זליכה שהגיש ייצוגית נגד תנובה בטענה לגביית מחיר מופרז על מוצרי חלב, מגיב לבקשת תנובה להותיר את הדוח שקיבלה מחברת הייעוץ מקינזי - חסוי ■ תנובה: "אמרנו אמת. דברי זליכה רצופים עובדות לא נכונות"

מוצרי חלב של תנובה / צילום: שלומי יוסף
מוצרי חלב של תנובה / צילום: שלומי יוסף

בימים אלה מתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים קרב משפטי-צרכני-ציבורי סביב מחיר מוצרי החלב שגבתה חברת תנובה מכלל הציבור בשנים שקדמו למחאת הקוטג' ב-2011; וסביב השאלה אם יש הצדקה להטיל חיסיון על דוח שהזמינה תנובה בינואר 2008, ושבו לכאורה קיימת בחינה של יכולת החברה להעלות את מחירי מוצרי החלב מבלי לפגוע בביקוש למוצרים.

לפני כשבוע וחצי הגישה תנובה למחוזי בירושלים מעטפה סגורה שבה מוחבא מעין כל הדוח שהזמינה מחברת מקינזי. הדוח הוגש לעיונו של ביהמ"ש במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברה בטענה לגביית מחיר מופרז על מוצרי החלב גבינה לבנה ושמנת מתוק. תנובה מבקשת מביהמ"ש לקבוע כי הדוח יישאר חסוי, וייחשף לעיני השופטת הדנה בתיק בלבד, ולא לעיני התובעים או הציבור.

אמש (ד') הגיש התובע הייצוגי, פרופ' ירון זליכה, לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר (החשכ"ל) את תגובתו לבקשה של תנובה בעניין הדוח. פרופ' זליכה מבקש מביהמ"ש לחשוף את כל פרטי הדוח וכן תוקף את התנהלותה של תנובה בהליך. זאת לאחר שלטענתו - באמצעות עוה"ד רנן גרשט ואופיר נאור - תנובה הצהירה הצהרות שקריות בביהמ"ש, כשטענה בתחילת ההליכים המשפטיים נגדה כי "לא קיים" דוח שכזה.

דוח מקינזי שקיומו נחשף לראשונה ב"גלובס", נחשב לבסיס שעליו נשענה תנובה כדי להעלות את מחירי מוצרי החלב לאחר רכישת תנובה על-ידי אייפקס. כפי שפורסם ב"גלובס" (בכתבות שפורסמו בשנים 2011-2014), לאחר הרכישה ביקשה אייפקס לייצר רווחים מהירים ושכרה לשם כך את חברת הייעוץ מקינזי, שיחד עם הכלכלנית הראשית של תנובה, ד"ר שולה פסח, הגישו דוח בעניין מחירי מוצרי החלב. מסקנת הדוח הייתה שהביקוש לגבינה צהובה, גבינה לבנה וקוטג' קשיח, וניתן להעלות את המחיר ב-15% לפחות מבלי לפגוע בביקוש.

עם קבלת הדוח, תנובה הקפיצה את מחירי המוצרים, ועליית המחיר נמשכה עד שכדור הנפץ הזה התפוצץ בחרם הקוטג' שפרץ בקיץ 2011, בעקבות תחקיר "גלובס" על המתרחש בשוק המזון.על הרקע הזה, בין היתר, הוגשה ב-2014 תביעתו של פרופ' זליכה נגד תנובה. במסגרת התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית בהיקף כחצי מיליארד שקל, טען פרופ' זליכה, כי "מחירי מוצרי החלב המופקעים במדינת ישראל אינם גזירה משמיים, אלא תוצאה ישירה של ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי תוך פגיעה חמורה בציבור הצרכנים, על-דרך של קביעת מחירים מופרזים ובלתי הוגנים עבור הנכסים בתחום המונופולין, על-ידי תנובה".

במסגרת התביעה, בספטמבר 2015, הגיש זליכה בקשה לביהמ"ש לגילוי ועיון במסמכים, ובין היתר ביקש לקבל לידיו העתק דוח מקינזי המלא, לרבות ההמלצות והמסקנות. הדוח הוגש לביהמ"ש רק החודש כאמור, בחלוף כשנתיים וחצי, תוך שתנובה מבקשת להותיר את תוכנו חסוי (לחסות את הדוח) מטעמים של חשש לחשיפת דוחות מסחריים, וכן בטענה לחוסר רלבנטיות של ממצאי הדוח לתביעה. זאת, מאחר שלטענת החברה הדוח אינו עוסק במוצרים שבגינם היא נתבעת.

"הכחשה כוזבת של קיום הדוח"

בתגובה שהוגשה אמש לבקשה לחסות את הדוח, מגולל פרופ' זליכה את רצף התגובות של תנובה עד ליום שבו הוגש הדוח לביהמ"ש. לטענתו, תנובה הצהירה הצהרות כוזבות בפני ביהמ"ש, כאשר הכחישה תחילה את קיומו של הדוח.

לדברי זליכה, בתשובתה הראשונה לבקשה לחשיפת דוח מקינזי מאוקטובר 2015 - ושאליה צורף תצהירו של דב רביד, לשעבר היועץ המשפטי של תנובה - הכחישה החברה קיומו של דוח ספציפי כלשהו, וטענה כי עבודות הייעוץ של מקינזי אינן מסתכמות לכדי דוח סדור כלשהו, אלא נפרשות על-פני שיחות טלפוניות, פגישות, סדנאות, כמות עצומה של מסמכים וכיוצב'. על-בסיס טענת תנובה והמידע שהציגה, טוען זליכה, דחה ביהמ"ש את הבקשה לקבל את דוח מקינזי, תוך שהוא קובע כי הבקשה לגילוי של חומר כה רב רחבה ומכבידה יתר על המידה על תנובה.

אולם בכך לא תמה סאגת דוח מקינזי. באוקטובר 2010 פרסם מבקר המדינה את דוח המבקר השנתי, שבמסגרתו קבע כי קיים כשל בעבודת רשות ההגבלים העסקיים בעניין אכיפת האיסור על ניצול מעמד מונופולין לרעה בדרך של גביית מחיר מופרז. המבקר ציין כי כשל זה "בא לידי ביטוי במלוא חומרתו" לאחר רכישת תנובה על-ידי קרן אייפקס, כאשר תנובה נסמכה על דוח ספציפי של חברת הייעוץ מקינזי (בשפה האנגלית, הנושא כותרת ותאריך מסוימים), ובו מידע שעל בסיסו היא ניצלה את כוחה המונופוליסטי והעלתה את מחירם של מוצרי מזון בסיסיים.

כחלק מהתייחסותו לדוח מקינזי, צטט המבקר מדוח מקינזי, שכותרתו הייתה "הגשמת מצוינות בתמחיר". כך, למשל, ציטט המבקר את המשפט הבא מהדוח: "ככלל, נראה שצרכני מוצר מסוים הינם, יחסית, לא רגישים לשינויים במחיר. העלאת מחיר של 10% תגדיל את רווחי קטגוריה זו ב-31 מיליון שקל... כאשר לוקחים בחשבון את ההשפעה המצרפית גם על הרווחים וגם על נתח השוק, נראה שהאופטימום להעלאת מחירי מוצרי המדף הינה בין 10%-12%".

עוד צוין בדוח המבקר, כי בספטמבר 2011 הגיע לממונה על ההגבלים דוח מקינזי, ובו מידע שעל בסיסו לכאורה ניצלה תנובה את כוחה המונופוליסטי והעלתה את מחירם של מוצרי מזון בסיסיים. על בסיס זה, טוען זליכה בתגובתו לביהמ"ש, כי תנובה מסרה לו ולביהמ"ש ולו "דיווח שאינו אמת!".

בעקבות פרסום דוח המבקר פנה זליכה בנובמבר 2017 לביהמ"ש בבקשה נוספת לגילוי דוח מקינזי, אך לטענתו גם בשלב זה, עמדה תנובה על הכחשתה כי לא קיים מסמך שכזה. "גם בשלב זה, המשיכה תנובה שלא לומר אמת - במנותק מהמידע ומהאינדיקציות שהונחו בפניה והמורים אחרת, ומבלי שצירפה לכך תצהיר - בטענה להיעדר קיומו של דוח ספציפי של חברת מקינזי", נכתב בתגובתו של זליכה לביהמ"ש.

בנסיבות שנוצרו, קבע ביהמ"ש דיון בטענות, תוך שהוא מורה לתנובה להצטייד בהעתק של המסמכים השנויים במחלוקת, ובכללם דוח מקינזי. בתגובה לכך, בינואר השנה, הגישה תנובה "בקשה למתן הבהרה" שבמסגרתה חזרה על גרסתה בדבר היעדר קיומו של דוח ספציפי של חברת מקינזי; אך ביהמ"ש הורה לחברה שוב להצטייד בכל המסמכים הרלבנטיים לדיון.

"מהימנות תנובה מוטלת בספק"

וכך מתאר פרופ' זליכה את השתלשלות האירועים לאחר מכן: "משחשה מלכוד, לאחר שגם ניסיונה האחרון לטעון בדבר היעדר קיומו של דוח ספציפי כשל, ב-18.2.2018, ערב הדיון, הודיעה תנובה במסגרת 'בקשה דחופה למתן הוראות' כי באי-כוחה ערכו (סוף כל סוף) חיפוש בין שלל המסמכים שנתפסו על-ידי רשות ההגבלים העסקיים במסגרת החקירה שערכה בעניינה של תנובה, אך לא מצאו את דוח מקינזי המבוקש".

וזליכה ממשיך: "לדברי תנובה, החיפוש העלה מצגת אחת שערכה חברת הייעוץ מקינזי - שאינה כוללת את המובאות ואינה נושאת את התאריך המופיעים בדוח המבקר והמיוחסים לדוח מקינזי המבוקש... במסגרת הדיון שנערך למחרת, ביום 19.2.2018, שבה תנובה על הודעתה מיום קודם לכן, שלפיה לא הצליחה לאתר את דוח מקינזי, והציגה לביהמ"ש ניירות עבודה של מקינזי, אשר הובהר שאינם רלוונטיים כלל לדוח מבקר המדינה (בנושא)".

בתגובה שאלה השופטת תמר בזק רפפורט את נציגי תנובה: "האם למעשה טענתה של תנובה היא שאין בידיה המסמך שתואר בדוח המבקר, כפי שצוטט בבקשתו של זליכה? ... האם לפני שדוח המבקר נערך, הוא לא הועבר לתגובתה של תנובה?".

בסופו של הדיון, הוחלט כי על תנובה להגיש תצהיר עדכני שבו תתמוך את טענתה, שלפיה לא ניתן לאתר את דוח מקינזי, שכן קיימים עשרות אלפי מסמכים, והדבר מהווה נטל מכביד ביותר.

אולם אז, לדברי זליכה, חלה התפנית בעמדת תנובה - הדוח הנעלם נמצא. "במועד האחרון להגשת התצהיר - ב-51 במארס - הגישה תנובה תצהיר מטעם ענת גרוס שון, המשמשת כמנכ"לית חטיבת החלב של תנובה, ובו הצהירה כי - הפלא ופלא - היא דווקא הצליחה לאתר מסמך ש'ככל הנראה' הוא מסמך מקינזי הנזכר בדוח המבקר", נכתב בתגובת זליכה לבקשה לחסות את המסמך. אולם, תנובה הצהירה כי המסמך האמור מתייחס למוצרים שונים מהמוצרים שבייצוגית נגדה. את המסמך שאותר העבירה תנובה (לצד התצהיר) לעיונו של ביהמ"ש בלבד, בד בבד עם בקשה להטיל עליו חיסיון.

"השתלשלות האירועים והלך פעולותיה של תנובה כפי שהוצגו לעיל, מטילים ספק רב במהימנות הצהרותיה, הן ביחס להימצאותו של המידע המבוקש והן ביחס לתוכנו. תנובה הוכיחה פעם אחר פעם כי לא ניתן לייחס מהימנות רבה לאמור בכתבי טענותיה, ובאופן מצער, אף לאמור בתצהירים המוגשים מטעמה", כותב זליכה.

פרופ' זליכה מבקש כי המסמך יימסר לעיונו, מאחר שלדבריו קיימות אינדיקציות רבות לכך כי בדוח מקינזי קיימות התייחסויות ספציפיות למוצרים המופיעים בייצוגית. עוד נטען כי גם אם המסמך שהועבר לביהמ"ש, אינו עוסק במישרין במוצרים שבייצוגית, קיימת חשיבות לאפשר לו לעיין בו, ו"זאת מאחר שניתן ללמוד ממנו על המגמה והכוונה הברורה של תנובה להעלות את מחיר מוצרי החלב".

מתנובה נמסר בתגובה: "תגובת זליכה רצופה עובדות לא נכונות, אבל הנייר סובל הכל. ביהמ"ש קיבל את המסמך שביקש במלואו. תנובה לא הטעתה את ביהמ"ש, לא מסרה עובדות שאינן אמת והיא עומדת מאחורי הצהרותיה לביהמ"ש".

"מחירי החלב הם ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי"

"מחירי מוצרי החלב המופקעים במדינת ישראל, אינם גזירה משמיים, אלא תוצאה ישירה של ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי, תוך פגיעה חמורה בציבור הצרכנים על דרך של קביעת מחירים מופרזים ובלתי הוגנים עבור הנכסים בתחום המונופולין, על-ידי תנובה". כך טען החשב-הכללי לשעבר באוצר (החשכ"ל), פרופ' ירון זליכה, בבקשה לאישור תביעה ייצוגית, שהגיש בשנת 2014 נגד תנובה, בהיקף של כחצי מיליארד שקל.

בתביעה הייצוגית נטען, כי תנובה פגעה באופן חמור בציבור הצרכנים כמונופולין בתחום מוצרי החלב, על-ידי גביית מחיר מופרז שאינו הוגן - וזאת לגבי מוצרי הגבינה הלבנה והשמנת המתוקה, "העולה כדי נזק של מאות מיליוני שקלים, תוך רמיסה גסה של הוראות חוק ההגבלים העסקיים, שתכליתו הראשונה במעלה הינה שמירה על תחרות חופשית והגנה על זכויות הצרכן".

בתביעה הייצוגית שהגיש פרופ' זליכה, נטען עוד, כי במסגרת חוק ההגבלים העסקיים אסר המחוקק באופן מפורש על מונופולין לעשות שימוש לרעה בכוחו המונופוליסטי, בין היתר על-ידי גביית מחיר בלתי הוגן בגין הנכס שבתחום המונופול. "אולם מסתבר", נכתב בתביעה הייצוגית, "כי חרף זאת תנובה מתעלמת מהוראה זו וגובה מחיר מופרז, המגלם רווח העולה במאות אחוזים מעל הרווח הנורמלי הבלתי מופרז וההוגן".

זליכה העריך בתביעתו, כי הקנס שאותו עלולה החברה לשלם לאחר שיתקיים הליך בעניינה, אם בכלל, קטן עשרות מונים מן הרווח האדיר שצברה עקב גזילת הציבור לאורך תקופת מכירת המוצרים, במחיר מופרז ובלתי הוגן.

עוד טען זליכה בתביעתו, כי "מדובר בתופעה נפוצה במדינתנו שיש להוקיעה לאור הריכוזיות הגבוהה הקיימת כיום במשק הישראלי - ניצול תאגיד את העובדה שצבר כוח מונופוליסטי רב-ממדים על-מנת להגדיל את רווחיו על-חשבון פגיעה קשה בכיסם של הצרכנים".

עוד כתבות

בני דרייפוס ועו”ד מירי כהן / צילומים: כדיה לוי ויונתן בלום

מגדל קלפים: כשאין ממשלה ואין תוכניות, הפקידות הבכירה מתפנה מרצונה

האם הקיפאון בקידום תוכניות עבודה ממשלתיות בתחום הנדל"ן מבריח את הפקידות הבכירה? וגם: ג'ף בזוס נרתם למאבק במשבר האקלים, המינויים החדשים של גיא שמש בנוקיה ויעל לפיד באופטימוב, ובאיזה פרס זכתה פרופ' רות ארנון?

ויליאם בר, התובע הכללי של ארה”ב, בנאומו בשבוע שעבר / צילום: Associated Press

דיווחים בארה"ב: שר המשפטים שוקל להתפטר בגלל הציוצים של טראמפ

השר וויליאם באר קרא לנשיא ארה"ב להפסיק לצייץ חוות-דעת על החלטות של משרד המשפטים ● ברקע: מאבק על עצמאות מערכת אכיפת החוק בארה"ב ● טראמפ: "אני עומד בראש מערכת האכיפה"

משה ברקת / צילום: תמר מצפי

בודו-טרכטנברג ועבאדי-בויאנג'ו יסייעו לרשות שוק ההון לקבוע מדיניות קבועה בנוגע ל"הוצאות הישירות"

הממונה על רשות שוק ההון מינה ועדה שתבחן את ההוצאות שהגופים המוסדיים רשאים לגבות ישירות מהחיסכון לטווח ארוך של לקוחותיהם עבור תשלום לצדדים שלישיים שמסייעים בניהול ההשקעות ● הוראת השעה מסוף 2017 תהיה בתוקף עד אמצע יוני, ובמסגרתה תותר גביית התשלומים הללו

אלדד פרשר / צילום: איל יצהר

מנכ"ל בנק רביעי פורש בתוך שנה: אלדד פרשר עוזב את מזרחי טפחות

פרשר, שמכהן כשבע שנים בתפקיד המנכ"ל, מסר היום כי "הביצועים יוצאי הדופן של הבנק בשנים האחרונות הם נקודת הזמן המתאימה ביותר להעביר את עמדת ההובלה למנכ"ל אחר"

נעמה יששכר עם אמא שלה יפה ישככר, שרה ובנימין נתניהו / צילום: קובי גדעון, לע"מ

דעה: על לשון הרע ופילים לבנים - מי קובע עבורכם את עולם התודעה שלכם

כשמספרים לנו משהו על מישהו, גם אם לא נאמין, תמיד נשאל את עצמנו אולי בכל זאת יש חלק קטן של אמת במה שסיפרו לנו ● ואם כולם מדברים על נערה שנמצאת בכלא הרוסי, ולא על נערה אחרת שכמעט נרצחה מסלע שזרקו פלסטינים - אז הנה מישהו קבע עבורכם את עולם התודעה שלכם

בניין קבוצת NSO / צילום: AP Photo, AP

מהשב"כ ל-NSO: מינוי נוסף של איש ביטחון לחברת הסייבר התקפי

איש שירות הבטחון הכללי לשעבר, אלי עמר, ישמש כסמנכ"ל מערכות המידע בחברה ● המעבר של אנשי הבטחון  מתפקידים רגישים ובכירים לשורותיה של אחת מחברות הסייבר השנויות במחלוקת בישראל, מזכיר את המעברים של בכירי משרד האוצר לאורך השנים למשרות נחשקות בשוק הפרטי

אורי פדרמן - בעלים של קפה לנדוור  / צילום: איל יצהר, גלובס

אחרי 13 שנה: קפה לנדוור נפרדת מאסם-נסטלה ותופץ ע"י שסטוביץ

ל"גלובס" נודע כי מוצרי הקפה של לנדוור יעברו בהדרגה להפצת שסטוביץ • לפי הערכות, פעילות זו צפויה להביא לשסטוביץ תוספת למחזור של כ-5 מיליון שקל בשנה

הובלת מכולות מסין לקליפורניה / צילום: רויטרס

משבר הקורונה הוא “מהחמורים שידע ענף הספנות בעשור האחרון”

האטת הכלכלה הסינית מביאה להשעיית עשרות קווים ימיים ומעכבת את קצב הבנייה של אוניות חדשות

 

 

שי אהרונוביץ / צילום: שלומי יוסף, יח"צ

ברשות המסים עובדים על חוק שיבהיר מהו "תא משפחתי" לצורך חיוב במס רכישה

על רקע שפע תכנוני המס שנולדו בעקבות מס הרכישה הגבוה בישראל (8%), שהנפוצים שבהם הם העברת דירה במתנה לבן משפחה, ילד או הורה, הודיע היום סמנכ"ל מיסוי מקרקעין ברשות המסים, שי אהרונוביץ', כי רשות המסים פועלת להסדיר את הנושא בחקיקה

שאול אלוביץ' / צילום ארכיון: יוסי כהן

החלטה גורלית של שאול אלוביץ': מוותר על השימוע בתיק בזק

ל"גלובס" נודע כי אלוביץ' החליט לוותר על זכותו להליך שימוע בפני פרקליטות מיסוי וכלכלה ב"תיק בזק השני" - פרשת המרמה בבזק ● המשמעות: ייאלץ להתמודד כנאשם במקביל עם שני משפטים פליליים – תיק 4000 ותיק בזק

בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, גלובס

אנשי עסקים בכירים פנו לח"כים: "לא לאפשר לנאשם נתניהו לקבל מנדט לשלוט"

120 אנשי עסקים מוכרים פנו היום במכתב ל-120 חברי הכנסת בבקשה שלא לאפשר לרה"מ נתניהו, הנאשם בעבירות חמורות, להקים את הממשלה הבאה ● "כשם שלא יעלה על דעתנו למנות נאשם בעבירות כאלה לתפקיד במוסד חינוכי - כך גם אין להטיל עליו להקים ממשלה"

ניר צוק, מנכ"ל פאלו אלטו  / צילום: תמר מצפי

"יש חברות סייבר מדהימות בישראל, צ'ק פוינט היא לא אחת מהן"

ניר צוק, מייסד חברת פאלו אלטו נטוורקס, החל את דרכו המקצועית בצ'ק פוינט ועזב אותה לטובת הקמת חברות מתחרות • בראיון ל"גלובס" הוא מסביר למה האסטרטגיה של פאלו אלטו טובה יותר משל המתחרות, ועוקץ גם את מיקרוסופט: "הסתכלתי על החברות שהם רכשו ומצאתי דברים חסרי ערך"

בניין הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

עליות במדדים תל אביב; טבע ופריגו מתחזקות בכ-3%; טאואר נחלשת

מניית מזרחי טפחות מאבדת 1% במחזור גדול לאחר הדיווח על עזיבת המנכ"ל אלדד פרשר ● מניית סומוטו קופצת ב-15% על רקע מכירת פעילות הפצת האפליקציות לצביקה בארינבוים ● טאואר בולטת נגד המגמה לאחר שפרסמה אתמול דוחות מאכזבים

אורי גייגר ומורי ארקין / צילומים: איל יצהר ותמר מצפי

המניה שנפלה ב-97% ב-13 שנים: המכירה המאכזבת של אקסלנז ביוסיינס

החברה מפתחת מכשור רפואי לאבחון בעיות עיכול באמצעות בדיקת נשיפה ● מורי ארקין רכש את השליטה באקסלנז ב-2010 והזרים לתוכה לפחות 50 מיליון דולר לאורך השנים ● כיום הוא מופסד לפחות 10 מיליון דולר על העסקה

אריאל הרוש / צילום: שלומי יוסף

שחקני בית"ר ירושלים תבעו פיצויי פיטורים - והופנו להתאחדות לכדורגל

ביה"ד לעבודה קיבל את בקשת בית"ר ירושלים לעכב את הדיונים בתביעה שהגישו הכדורגלנים אריאל הרוש, תומר בן יוסף, אוהד סיידוף, שי חדד, רועי זיקרי וברק משה - והעביר את הסכסוך לדיון במוסדות הבוררות של ההתאחדות לכדורגל ● "להעסקת ספורט יש מאפיינים ייחודיים"

אולם המבואה של בורסת לונדון / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

עליות שערים באירופה; המשקיעים עוקבים אחר חזרת מגזר הייצור בסין לעבודה

מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה בינואר בקצב שנתי של 1.8%, לעומת תחזיות של 1.6% ● תפוקת ענף הבנייה בגוש האירו ירדה ב-3.1% בדצמבר ● בורסות אסיה התאוששו; מדד ניקיי עלה ב-0.9%, ירידות נרשמו בשנחאי

רמי לוי / צילום: שלומי יוסף

רמי לוי הופך לזכיין של דואר ישראל: פותח לראשונה דואר בתוך חנות של הרשת

דואר ישראל מרחיבה את מערך שיתופי-הפעולה הקמעונאיים שלה ותפתח סניף בתוך רשת רמי לוי

ביטוח לאומי / צילום: תמר מצפי

בשורה לאזרחים הוותיקים: בני 80 ומעלה לא יצטרכו להתייבש בתור

הביטוח הלאומי ינפיק 277,684 כרטיסי "פטור מתור" לאזרחים בני 80+ שזכאים לקבל שירות ללא המתנה בתור ● הכרטיס תקף בכל המשרדים הממשלתיים, בשירותי עיריות, ביטוח לאומי, רכבת ישראל, סניפי דואר, בנקים, גנים לאומיים ואפילו בסופרמרקט

גבי אשכנזי / צילום: רפי קוץ, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

עובדות זה לחלשים: כשהקהל בכנס של כחול לבן התקיל את גבי אשכנזי

בשבועיים הקרובים "המשרוקית" תרפה לרגע מהטלוויזיה והרדיו ותצא לשטח, כדי לבדוק כמה המתמודדים שולטים בחומר מול הבוחרות והבוחרים ● הפעם הקשבנו לטיעונים בכנס של כחול לבן בהוד השרון ● המשרוקית של גלובס יוצאת לשטח

שאול אלוביץ' / צילום: איל יצהר

פרשנות: אלוביץ' מקווה שהשופטים ייטו לו חסד יותר מאנשי הפרקליטות

ההחלטה לוותר על זכותו לשימוע בתיק בזק התקבלה אצל שאול אלוביץ' בראש ובראשונה בגלל האכזבה שלו מתוצאות הליך השימוע שנערך לו בתיק 4000, וגם כדי לא לחשוף את טענות ההגנה שלו בפני התביעה