גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפרוטוקול, דוח הביקורת והמידע השגוי: סערה במכון התקנים

דוח פנימי: גילי לוקר מאגף הכספים שינתה פרוטוקול בכתב-יד ומסרה לוועדת המכרזים מידע לא נכון ● מכון התקנים: "הליך ההתקשרות איננו תקין, אך אין כאן עבירה משמעתית או כל עבירה אחרת" ● פרקליטה של גילי לוקר: "מרשתי מעולם לא הטעתה את ועדת המכרזים"

מכון התקנים בת"א / צילום: עינת לברון
מכון התקנים בת"א / צילום: עינת לברון

ועדת הביקורת של מכון התקנים קיבלה דוח של המבקר הפנימי רו"ח מוטי בראלי, על נסיבות העסקתו של הכלכלן רו"ח ניצן שליט במכון התקנים בחמש השנים האחרונות. הדוח עוסק בהחלטות של ועדת המכרזים של המכון בשני אירועים שונים, האחד בשנת 2014 והשני בשנת 2017. עד כה דוח הביקורת לא פורסם ולא התקבלה החלטה על אופן הטיפול בממצאים המפורטים בו.

ניצן שליט, הנחשב למומחה בתחום השכר, הוא חבר בוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון, וחבר בוועדת הביקורת ובוועדת חשבי השכר בלשכה. שליט מקורב ליו"ר לשכת רו"ח, יזהר קנה ממשרד רו"ח פאהן קנה, שהוא משרד רו"ח של מכון התקנים.

על פי דוח המבקר הפנימי של מכון התקנים, בפרשה זו קיבלה ועדת המכרזים מידע לא אמיתי, ופרוטוקול בכתב-יד שונה על ידי מנהלת אגף הכספים במכון, רו"ח גילי לוקר. כתוצאה מכך, אישרה ועדת המכרזים של המכון ב-6.2.17 פעם נוספת את העסקתו של ניצן שליט במכון ללא מכרז ובניגוד לנהלים. בעקבות ההחלטה קיבל שליט בגין בשנה זו 256 אלף שקל.

"ניתן להרחיב את היקף הפטור"

על פי דוח הביקורת, הבקשה הראשונה להעסקת שליט בפטור ממכרז, הוצגה לוועדת המכרזים של המכון ב-23.1.14 על ידי רו"ח לוקר. במסמכי הוועדה נעשו תיקונים בכתב-יד על ידי לוקר, לפיהם "רו"ח ניצן שליט הועסק בעבר על ידי רו"ח של המכון ועל ידי המכון והיינו מאוד מרוצים מתפקודו ומתוצאות עבודתו במכון. לניצן שליט יש ידע וניסיון רב וכן יש לו יחסי אמון עם המכון". על יסוד הבקשה של לוקר ומסמכי הבקשה, ועדת המכרזים מסרה לרו"ח, בפטור ממכרז, את העבודה על דוחות 2013.

המבקר הפנימי קובע, כי "ההתקשרות עם ניצן שליט אושרה לליווי מקצועי וניהול התהליך של הדוחות הכספיים לשנת 2013, ולמטלה זו בלבד. עם סיום מטלה זו במהלך שנת 2014, לא היה לספק אישור פטור ממכרז".

בבדיקה שערך המבקר הפנימי בראלי, נמצא כי התשלום לשליט בגין 2013 היה גבוה מהמותר במסגרת פטור ממכרז. התברר גם, כי למרות שההחלטה חלה על שנה אחת בלבד, אגף הכספים במכון התקנים המשיך להעסיק את שליט עד שנת 2017, אם כי בסכומים שאינם מחייבים הליך של פטור ממכרז.

הפעם השנייה בה התבקש עבור שליט פטור ממכרז היה כאמור בתחילת 2017, בהקשר לחישובי פרישת עובדים במסגרת הרפורמה במכון. מנהלת אגף הכספים גילי לוקר, ביקשה לתת את העבודה לשליט בפטור ממכרז. היא הסבירה ששליט כבר ביצע עבודות בעניין זה, וכשעלו שאלות על ענין הפטור ממכרז הודיעה לוקר: "יש לספק פטור משנת 2013 לליווי סגירת הדוחות הכספיים של המכון, ובמקרה זה מדובר בהרחבה של העסקתו.. מכיוון שהיקף העבודה יגדל, ניתן להרחיב את היקף הפטור אשר תקף עד סוף 2018. החוזה עם הספק יתעדכן כל שנה בהתאם לנפח העבודה".

"פעולה לא תקינה"

חברי ועדת המכרזים קיבלו את דבריה של לוקר כאמת. היועץ המשפטי של המכון עו"ד מוטי שיף אמר למבקר הפנימי, כי "חברי הוועדה האמינו והסתמכו על דבריה של גילי". המבקר קובע: "על סמך הבקשה של מנהלת אגף הכספים, הוועדה החליטה להרחיב את היקף הפטור הקיים וקובעת כי לא נדרש פטור נוסף".

המבקר הפנימי העיר לחברי ועדת המכרזים, כי היה עליהם לשים לב לתיקונים בכתב-יד מהפרוטוקול הקודם, המהווים "פעולה לא תקינה", וכי "ראוי היה כי חברי הוועדה היו דורשים ממנהלת אגף כספים לבסס את דבריה ולהציג בפני הוועדה תיעוד של פרוטוקול קודם של הוועדה, שבו אושרה ההתקשרות עם הספק בפטור ממכרז, כתנאי לאישור הרחבתו של אותו פטור וקביעה כי לא נדרש פטור חדש".

ואלה משפטי המפתח בדוח המבקר על הפרשה: "המידע שמסרה גילי לוקר לוועדה ב-6.2.17, כי ניצן שליט מועסק כיום בפטור תקף משנת 2013 אינו נכון, וממילא גם החלטת ועדת המכרזים, הקובעת כי ניתן להרחיב את היקף הפטור הקיים וכי לא נדרש פטור חדש, אינה נכונה.

"לאור האמור לעיל, העסקת רו"ח ניצן שליט מתחילת שנת 2017 ועד 3.12.2017, בהיקף התקשרות שמסתכם לסך של 256,693 שקל כולל מע"מ, נעשתה מבלי שלהתקשרות עם הספק אושר פטור ממכרז, כנדרש".

עוד נכתב כי "יש להביא את הנושא לדיון מחדש ובחינה משפטית בוועדת המכרזים".

לפי המבקר, לוקר ביקשה בתחילה מהוועדה פטור ממכרז ורק אחר כך חזרה בה וטענה שקיים פטור מ-2013, ולדבריה הוצגו בפני המבקר עובדות שקריות באשר לדברים שנאמרו בישיבת הוועדה. לטענתה, נעשה שימוש בהליך הביקורת כדי לנגח אותה, "תוך הפרחת שקרים על גבי שקרים לצורך הטעיית המבקר". לדבריה, הביקורת צריכה להיות מופנית לחברי הוועדה שאישרו את הפטור, ובין השאר טענה, שהיועץ המשפטי של המכון היה צריך לבדוק את הפטור ואת האפשרות המשפטית להאריכו/להרחיבו.

המבקר ציין בדוח, כי ביקש לקבל מענה לשאלה: "מדוע ביקשה לוקר את אישור הוועדה לפטור ממכרז תחילה, ואז חזרה בה וטענה כי קיים כבר פטור משנת 2013, מה שהתברר בדיעבד כי אינו נכון, שכן הפטור שניתן על ידי הוועדה ב-23.1.2014 יועד למטלה ספציפית - לצורך ליווי מקצועי וניהול תהליך סגירת הדוחות הכספיים לשנת 2023.

"המכון ישפר את הנהלים"

בשני דוחות אחרונים של מבקר המדינה הוצגו ליקויים בתפקוד שומרי הסף של מכון התקנים, כולל מנהלת הכספים לוקר. מבקר המדינה קיבל לפני שבועיים את הדוח הפנימי שממצאיו הובאו כאן.

ממכון התקנים נמסר בתגובה: "דוח ועדת הביקורת מעלה כי הליך ההתקשרות עם רו"ח ניצן שליט איננו תקין, אך אין כאן עבירה משמעתית או כל עבירה אחרת, כפי שמנסים לטפול. לצערנו, הטענות הללו מועלות על ידי גורם אינטרסנטי המכהן כמנהל בכיר במכון התקנים, אשר השתתף בוועדת המכרזים ואישר את הפטור, וכעת מנסה להתחמק מאחריות ופועל באופן שיטתי וללא ליאות לפגוע בפעילות המכון.

"מכון התקנים מכבד את ועדת הביקורת ומקיים משטר קפדני של יישום מסקנות ועדת הביקורת, וכך יקרה גם במקרה זה. בהתאם למסקנות הדוח, המכון ישפר את הנהלים שלו בטיפול בנושאים הנדונים בוועדת המכרזים. המכון ימשיך להתייעל וליישם את הרפורמה, ולהוביל תהליכי תקינה איכותיים ומיטביים".

עו"ד אלי הלפרן מסר בשמה של לוקר: "מרשתי מעולם לא הטעתה את ועדת המכרזים של המכון במקרה נשוא דוח הביקורת. מרשתי העלתה בפני ועדת המכרזים בקשה פשוטה שלפיה תיבחן אפשרות להתקשרות בפטור חדש ממכרז, באופן התואם את הוראות הדין וכפי שיאושר על ידי היועץ המשפטי של ועדת המכרזים. מרשתי מעולם לא ביקשה להאריך פטור קודם ובוודאי שהיא לא הגורם המוסמך להכריע בשאלה המשפטית אם ניתן או לא ניתן היה להאריך פטור שכזה, שכן הגורם הבלעדי שיכול ומוסמך להכריע בסוגיות אלה הינו היועץ המשפטי של ועדת המכרזים".

תגובתו של ניצן שליט לא התקבלה.

עוד כתבות

הצעדה השבוע בוואדי עירון. מימין: ח"כ היבא יזבק, מונה אום חליל שבנה נרצח, ח"כ איימן עודה ונכדה של אום חליל  / צילום: איל יצהר, גלובס

מחיפה לירושלים: הצעדה למיגור האלימות בחברה הערבית יצאה לדרך

החום הכבד ומיעוט הצועדים לא הפחיתו מחשיבות המטרה והמוטיבציה של המשתתפים, שמקווים שבסוף השבוע המחאה תצבור תאוצה ● ביום א’ היא תגיע לבית הנשיא ● "זה אינטרס של כולנו"

דרור פויר /  צילום: יונתן בלום

כשלוקחים ממך קוראים לזה ביטוח, כשנותנים - קוראים לזה סיוע

הדרמה הנוכחית על סוגיית התקציב מבהירה שזאת תמיד אותה שיטה: שנים שמכריחים אותנו להתנהג כפושטי יד מול הממשלה; גורמים לנו להיות חסרי ודאות, קצרי נשימה, להתחרות זה בזה על הפרוסה האחרונה ● דרור פויר קיבל כיסא חדש במתנה שגרם לו להרהר על השיטה

קניון TLV בתל אביב סגור בתקופת הקורונה. רבע מהמ”ר של מרכזי המסחר בישראל פתוח בשבת / צילום: איל יצהר, גלובס

הגבלות חדשות על המסעדות, שטוענות מצדן ל"מחטף פוליטי"

על רקע ההודעה החדשה שתאפשר התקהלות של עד 10 אנשים בשטח של עד 80 מ"ר, המסעדנים זועמים וטוענים שלהחלטה אין דבר וחצי דבר עם שמירה על בריאות הציבור  ● "ההחלטה מנוגדת להסכמות שלנו עם פרופ׳ גמזו על מתווה שיגובש בשקיפות ותוך כדי התייעצות מולנו"

ח"כ תהילה פרידמן / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

"צאו לכמה בחירות שתרצו - אף אחד לא יעלם": נאום הבכורה שמסעיר את הכנסת והרשת

"יש בעולם שלי המון אמת ויופי. אבל לא כל האמת. לא כל היופי. אני לא רוצה שכולם יהפכו להיות אני" ● תהלה פרידמן, ח"כ מכחול לבן, נשאה השבוע במשך 11 דקות נאום בכורה יוצא דופן בכנסת שכולו בעד קירוב לבבות ואחדות ● למעלה ממיליון איש כבר צפו

אבי גבאי / צילום: כדיה לוי

מכשול בעסקת סלקום גולן בשל דרישת מש' התקשורת לערבות

המשרד דורש מגולן להחזיר לו 75 מיליון שקל בגין אגרות תדרים כתנאי להעברת השליטה לסלקום

דונלד טראמפ בתצוגת בייסבול בבית הנשיא / צילום: Evan Vucci, Associated Press

האם ארה"ב תפסיק להיות המבוגר האחראי של המערב?

במשך 70 שנה ארה"ב הייתה הגננת והמטפלת של מדינות העולם המערבי והגנה על חרויותיהן ● מאז עלה טראמפ לשלטון, ולאחרונה ביתר שאת, היוצרות מתהפכים ● מי יגן על אמריקה?

קניון שבעת הכוכבים / צילום: איל יצהר

חיים בסרט: קניון שבעת הכוכבים דורש דמי שכירות מהקולנוע, שסגור כבר חצי שנה

חברת בתי הקולנוע רב-חן הודיעה להנהלת שבעת הכוכבים כי תעזוב את המתחם בסוף אוגוסט עם סיום החוזה שלה בשל מחלוקת על דמי השכירות ● גורמים המעורים בסכסוך טוענים כי בקניון דרשו כי בית הקולנוע ישלם דמי שכירות על ששת החודשים בהם נסגר בשל הנחיות הממשלה ● בחודש שעבר נקלע הקניון לסכסוך עם קבוצת קסטרו

הנשיא טראמפ בחדר הסגלגל עם צוות משרדו בהצהרה על נירמול היחסים  / צילום: Andrew Harnik, Associated Press

נתניהו: "רגע היסטורי של פריצת דרך לשלום במזרח התיכון"

ההסכם נחתם בשיחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויורש העצר מוחמד בין זאיד ● נתניהו: "אני מחויב לריבונות לארץ ישראל ולעולם לא אוותר על זכותנו"

אמיר ברמלי/ צילום: כדיה לוי

התכוון להימלט? אמיר ברמלי נעצר עד לתום ההליכים נגדו

הפרקליטות נימקה את בקשתה לעצור את ברמלי בקיומן של ראיות ישירות וקונקרטיות בעוצמה גבוהה במיוחד, המלמדות על כוונתו להימלט מן הארץ באופן מיידי, חרף צו איסור היציאה מן הארץ נגדו

ראש הממשלה בשיחת טלפון עם נשיא ארה"ב ועם יורש העצר של איחוד האמירויות / צילום: קובי גדעון, לע"מ

משרד החוץ של עומאן: מברכים על ההסכם בין ישראל לאמירויות

בהודעה שפורסמה בטוויטר, נכתב שהיא מקווה שהמהלך יוביל להסכם "מקיף, צודק ובר-קיימא ולשגשוג בכל המזרח התיכון" ●  בראיון לרשת ב' הודיע יועצו של מלך בחריין כי "עד סוף שנת 2020 יהיו עוד מדינה או שתיים שיחתמו על הסכמים על ישראל, וההסכם יוביל לאפקט דומינו"

מירי רגב / צילום: מארק ניימן, לע"מ

מירי רגב: "הצלחנו בעבודה מאומצת לאפשר לישראלים להיכנס לשתיים וחצי מדינות"

רגב התייחסה למתווה הראשוני של פתיחת השמיים, ואמרה "ישראל מוגדרת כמדינה אדומה, ולכן רוב המדינות הירוקות לא ששות לקבל אותנו" ● ישראל מתכננת להפעיל טיסות לבולגריה, קרואטיה וחלקים מיוון כבר ב-18 באוגוסט

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה ביציבות; הזהב שבר רצף עליות של 10 שבועות

שירות הדואר האמריקאי עדכן על העלאת מחירים זמנית ● המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ביולי בשיעור הנמוך מהתחזיות ● אפל קרובה לשווי של 2 טריליון דולר ● בריטניה הכריזה על בידוד של 14 ליום לנכנסים אליה משלל מדינות אירופאיות

הקיי־פופיסטית שירה סגל / צילום: איל יצהר

הם מעריצים פופ קוריאני, סיכלו עצרת בחירות של טראמפ, רוצים לעשות את העולם טוב יותר - והם רק ילדים

הם כבר הצליחו להפיל עצרת בחירות של טראמפ, השביתו את האפליקציה של משטרת דאלאס אחרי רצח ג'ורג' פלויד, ומתגייסים למען ילדים רעבים ברואנדה ופליטים מסוריה ●מעריצי הפופ קוריאני הם האקטיביסטים הגלובלים החדשים, והם עושים את זה בטיקטוק ובטוויטר

קו הרקיע של דובאי / צילום: שאטרסטוק

מקפצת יחסי הסחר: אלו ההיבטים הכלכליים של נרמול היחסים עם איחוד האמירויות

הנורמליזציה עם אחוד האמירויות תפגיש את המגזר העסקי הישראלי עם מושגים ונורמות שעד כמה לא היו מוכרות במחוזותינו ● ההסכם עשוי לשמש כמקפצה לכינון יחסי סחר עם שכנותיה של איחוד האמירויות, וגם לתיירות שלנו צפוי שיפור משמעותי, בעיקר לאחר משבר הקורונה

עופר מרום וגלית אבישי / צילום: תומר יעקובסון, תמר מצפי

לשירותכם זמנית: מה קורה בראשות הגוף שאמור להגן על הצרכנים

גלית אבישי בדרך לראשות המועצה לצרכנות (לפחות באופן זמני) לאחר שהגוף שאמור לשמור על האינטרסים של הצרכנים בישראל פועל מזה יותר משנתיים ללא מנכ"ל קבוע ● וגם: הפגנות נגד "היהודים באים", ליין הופעות במלון קורונה, ועוד ● השיחה

משנים את הקודים / עיצוב: גלובס

משנים את הקודים: מצמיחים את ההייטק בחברה הערבית

שיעור עובדי ההייטק הערבים אמנם בעלייה, אבל עדיין נמוך ביחס לחלקם בשוק העבודה ● היכן מתחילים הפערים, ואיך נכון לטפל בהם? ● ועידת "גלובס" וארגון צופן תתקיים ב-24 באוגוסט ותועבר בשידור חי באתר ובעמוד הפייסבוק

אולם בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו

השופט מזוז, פלא סטטיסטי ואיוולת הימין

פסיקת בג"ץ שמנעה את הריסת בית המחבל הביאה את ראש הממשלה נתניהו לדרוש מהעליון דיון נוסף ועקרוני בנושא ● אלא שהדרישה הזו היא איוולת ● אם ראש הממשלה רוצה ללמוד כיצד מנתבים את הפסיקה לתוצאה הרצויה כדאי לו לתפוס את השופטת נאור לשיחה קצרה

מיליציות של חמאס ברצועה  / צילום: רויטרס, Ibraheem Abu Mustafa

ארה"ב חילטה מטבעות קריפטו בשווי כ-2 מיליון דולר מידי ארגוני טרור אסלאמיים

במבצע האכיפה הגדול ביותר עד כה של הממשל האמריקאי נגד מימון טרור באמצעות מטבעות קריפטו, נתפסו יותר מ-300 ארנקים דיגיטליים ששימשו את דאעש, אל-קאעידה והזרוע הצבאית של חמאס ● תרומות ביטקוין לחמאס נחשפו ב"גלובס" כבר ב-2019

ניר ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס

הצ"ח: יום השבתון ביום בחירות - רק לבעלי זכות הצבעה

כיום השבתון ביום בחירות חל גם על מי שאינו בעל זכות הצבעה, דבר אשר השית עלויות כלכליות כבדות ובלתי מידתיות על המגזר העסקי

אבו דובאי, עיר הבירה של איחוד האמירויות הערביות / צילום: שאטרסטוק

כלכלה, פוליטיקה וחברה: 6 דברים שכדאי לדעת על איחוד האמירויות

מי ה"פאוור-קפל" של האיחוד, כמה גדולים באמת מצבורי הנפט, ומה היחס לנשים שם? ● "גלובס" מציג בקצרה את השותפה החדשה של ישראל