גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

למרות שנפתח ללא טופס 4: קניון נעימי בנתניה ימשיך לפעול

ביהמ"ש, שדן בבקשה של הוועדה המקומית לצו סגירה, קבע כי עסקים שכבר נפתחו יוכלו להמשיך לפעול ● הנהלת בתי המשפט: מדובר באיזון ראוי בין עובדות המקרה לבין הפגיעה האפשרית בבעלי העסקים

קניון נעימי  / צילום: איל יצהר
קניון נעימי / צילום: איל יצהר

בית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה אישר לאחרונה הסכמות שהושגו בין הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה, לבין עסקים הפועלים ללא טופס 4 בקניון נעימי בשכונת קרית השרון בעיר. לפי ההסכמות שהושגו, הצו השיפוטי לסגירת חלק מהעסקים ייכנס לתוקף בעוד 60 יום, אך לגבי חלק מהעסקים ייכנס הצו לתוקף רק בעוד חצי שנה. המשמעות: העסקים שפועלים בניגוד לחוק, ימשיכו לעשות זאת בהסכמת הוועדה המקומית ובחסות בית המשפט.

בחודש פברואר הגישה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה באמצעות עו"ד עידית פלד בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי נגד חברת מגדלי נעימי שהקימה את הקניון, ושלושה בעלי עסקים הפועלים בקניון ללא טופס 4 ובהם: מספרה, סטודיו לחוגים, ותחנת מוניות.

בבקשה ציינה הוועדה המקומית כי חברת מגדלי נעימי שבבעלות מיכאל נעימי, ביצעה במהלך השנים 2015-2016 עבודות להקמת שתי קומות מרתף בשטח 24 אלף מ"ר ללא היתר בנייה, והוגש נגד החברה ונגד בעליה כתב אישום באשמת ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר ואי קיום צו הפסקת עבודה. החברה שהוציאה היתר בנייה להקמת קניון ללא חניון תת קרקעי, ביצעה לבסוף עבודות להקמת חניון תת קרקעי בשטח נרחב, לא הצליחה לקבל טופס 4 לאכלוס הקניון, בשל העבירות שבוצעו. זאת כאשר מנגד, עסקים שחתמו על הסכם לשכירת שטחים עם החברה, התקשו לעמוד כלכלית בעיכובים באכלוס הקניון בשל העבירות שביצע היזם. כתוצאה מכך, ומהלחץ הכלכלי בו התקשו לעמוד, החליטו מספר עסקים קטנים לפתוח את העסק ללא טופס 4.

בבקשה צוין כי אכן בביקורת מפקח על הבנייה ממאי 2017 ואוגוסט 2017 נמצא כי אוכלס חלק מהבניין בקומה ג', ומשתמשים בו משרדים שונים מבלי שניתן טופס 4 ואישור להספקת חשמל ומים, ועל כן הוגש כתב אישום מתוקן. על אף הגשת כתב האישום, בביקורת המפקח מינואר 2018 נמצא כי אוכלסו חלקים נוספים מבלי שניתן טופס 4 ובהם: סטודיו למחול "דונה", בשטח 130 מ"ר בקומה א', מספרה בשם "איציק חודידה מעצב שיער" בשטח 50 מ"ר בקומת קרקע, ותחנת מוניות "מוניות צפריר" בשטח 12 מ"ר בקומת הקרקע. "שימושים אלה נעשו ללא אישור להספקת חשמל ומים- טופס 4 בניגוד לתנאי ההיתר", צוין בבקשה.

בנוסף לכך מציינת הוועדה המקומית בבקשה כי בינואר 2018 התבצעה ביקורת במקום על ידי מפקח בטיחות אש מטעם הרשות הארצית לכבאות והצלה תחנה איזורית נתניה ונמצא כי 3 עסקים אלה, מספרה, סטודיו למחול ומשרד מוניות פועלים לא אישרו הרשות הארצית לכבאות והצלה. על כן ביקשה הוועדה המקומית מבית המשפט להורות לבעלי העסקים להפסיק לאלתר את כל השימושים בנכס, ולתת צו סגירה לבניין עד לקבלת אישור להספקת חשמל ומים - טופס 4, ולהורות למשטרת ישראל לסייע באכיפת הצו, ככל שיידרש.

בשני דיונים שהתקיימו בסוף חודש מרץ ובסוף חודש אפריל 2018, אישר שופט בית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה אלי ברנד את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בהמלצת בית המשפט. על פי ההסכמות ניתן צו שיפוטי לכל הבניין הכולל 16 עסקים הפועלים ללא טופס 4, כאשר הצו ייכנס לתוקף בתוך 60 יום, בהסכמת העירייה. אלא שלגבי 6 מהעסקים סוכם כי הצו יידחה בחצי שנה בכפוף לכך שישיגו אישור מכיבוי אש. כלומר, העסקים הפועלים ללא טופס 4, ימשיכו לפעול ללא אישור כחוק. יש ליין כי עיריית נתניה נתנה הסכמתה לפשרה זו המתייחסת לעסקים הפועלים בחזית הבניין בקומת הקרקע, אך התנגדה לדחיית הצו לתקופה כה ממושכת כלפי סטודיו דונה הפועל מהקומה הראשונה של המבנה. למרות התנגדותה קיבל בית המשפט את עמדת סטודיו דונה וקבע כי הצו ייכנס לתוקף לגבי עסק זה רק בעוד חצי שנה.

מעיריית נתניה נמסר: "ב-22 במרץ ניתן לבקשת הוועדה המקומית צו שיפוטי להפסקת שימוש וסגירה לכלל הבניין, בכפוף להסתייגויות באשר לעסקים בקומת קרקע שהיו כבר פתוחים במועד מתן צו ההפסקה השיפוטי (לגביהם הוסכם על דחיית כניסתו לתוקף של הצו למשך 6 חודשים בכפוף לאישור כיבוי אש, וזאת בהתאם לאישור בטיחות אש עבור השטחים המאוכלסים שהוצג והוגש בבית המשפט, ועל פי בקשה חדשה להיתר שהוגשה בוועדה המקומית.

באשר לעסקים נוספים מעל קומת הקרקע ומחזיקי יחידות נוספים בבניין שלא היו צד פורמלי לבקשה, ניתן בדיון שהתקיים ב-30 באפריל צו שיפוטי להפסקת שימוש וסגירה באשר לעסקים הנוספים שנפתחו מעל קומת הקרקע (למעט סטודיו דונה למחול) ובאשר לעסק חדש בקומת הקרקע, בית המשפט קבע כי צווים אלה ייכנסו לתוקף תוך תקופת התארגנות של 60 ימים, וזאת בכפוף להמצאת אישור יועץ בטיחות תוך 48 שעות, וכן בכפוף להפקדת בטוחות בסכומים של בין 10,000 ל- 60,000 לכל עסק לצורך הבטחת ביצוע הצו, כפי שקבע בית המשפט. לגבי סטודיו דונה למחול, הורה בית המשפט, על אף התנגדותנו, כי מועד כניסתו לתוקף של צו הפסקת השימוש והסגירה יידחה למשך 6 חודשים, כמו העסקים בקומת הקרקע".

מהמחלקה להנחיית תובעים עירוניים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים נמסר: "בית המשפט ביצע הבחנה בין אכלוס קומת הקרקע לבין אכלוס הקומות הנוספות. עמדת התובעת העירונית במקרה זה התבססה על שיקולים ענייניים וסבירים. מדובר בעמדה אשר נבחנה ע"י בית המשפט וקיבלה את אישורו . יובהר כי ההסכמה לדחיית הצו להפסקת השימוש היתה בכפוף להמצאת אישור מכבי אש. בהתאם לבקשה חדשה שהוגשה לועדה המקומית לקבלת היתר, ניתנה ארכה לאותם עסקים בקומת הקרקע. בדיון שהתקיים בסוף אפריל בבית משפט השלום בנתניה, במעמד התביעה המקומית נתניה, בעניינם של השוכרים שהחלו בשימוש בקניון לפני טופס 4, בית המשפט קיבל את בקשת התביעה המקומית למתן צו להפסקת שימוש, לגבי המשתמשים בקומות העליונות בקניון, תוך מתן אורכה להתארגנות . האורכות ניתנו בכפוף לאישור יועץ בטיחות בתוך 48 שעות והפקדת בטוחות (אישור יועץ הבטיחות כבר הוגש לבית המשפט) . חריג לכך הוא הסטודיו למחול, הנמצא בקומה הראשונה, אשר לגביו קיבל בית המשפט את הבקשה לצו הפסקת שימוש, אך בניגוד לעמדת התביעה המקומית, הוחל עליו הסדר בדומה לעסקים בקומת הקרקע" .

מהנהלת בתי המשפט נמסר: "לפרויקט נשוא הבקשה קיים היתר בנייה מיום 10.9.14. ברקע מתנהלים הליכים משפטיים נוספים בין היזמים, השכנים והוועדה מקומית לתכנון ובנייה נתניה במסגרתם כבר עלתה הטענה להיעדר טופס 4 אשר אינו נובע מטעמי בטיחות או טענה תכנונית, אלא על רקע חזית מחלוקת בין הצדדים בנושא פתרון חנייה לקניון. במסגרת כתבי הטענות על נספחיהם בהליך כאן, הוברר כי קיים אישור יועץ בטיחות. בהחלטת כבוד השופט ברנד מיום 22.03.2018 ניתן תוקף הסכמות בין הצדדים לאחר שהוברר כי אין סיכון בטיחותי ובשים לב לאיזון הראוי בין הסיבה לאי מתן טופס 4 לבין הנזקים לבעלי העסקים ונסיבותיהם האישיות, תוך קביעה כי יינתן צו סגירה מיידי לגבי כלל הבניין".

עוד כתבות

אדוארדו אלשטיין   / צילום: כפיר זיו

תם עידן אלשטיין באי.די.בי: נושי האג"ח מקווים למכור את השליטה בדסק"ש בכפול ממחיר השוק

לאחר פחות משבע שנים איבד אדוארדו אלשטיין את השליטה בחברת ההחזקות שבה השקיע כ-3 מיליארד שקל, לאחר שבסוף השבוע החליט ביהמ"ש להוציא צווים לפתיחת הליכים נגד אי.די.בי פתוח ולפירוקה לאחר שנקבע כי היא חדלת פירעון ● מחזיקי האג"ח יפעלו לממש את הנכסים כדי לנסות ולמקסם את ההחזר על חוב של כ-2 מיליארד שקל

טל אוחנה, ראש עיריית ירוחם / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מערך אפידמיולוגי עצמאי: כך קטעה ראשת מועצת ירוחם את שרשרת ההדבקה והפכה את העיר מאדומה לירוקה

ירוחם הוכרזה אדומה וראשת המועצה לא חיכתה לממשלה ● ביישוב ש-70% מתושביו פוקדים בחגים את בתי הכנסת, היא הותירה אותם נעולים וסגרה את בתי הספר לפני כולם ● היום המועצה כבר ירוקה

העימות הראשון בין ג'ו ביידן ודונלד טראמפ  / צילום: Patrick Semansky, AP

תוהו ובוהו בשידור חי: טראמפ לא הפסיק להפריע, ביידן קרא לו "שקרן"

ויכוח הטלוויזיה הראשון בין הטוענים לנשיאות ארה"ב היה 90 דקות של תוהו-ובוהו חסר תקדים ● טראמפ היה זקוק לשינוי-דינמיקה, אך ספק אם הוא השיג את מבוקשו ● ביידן היה חלש, אבל אולי לא חלש מדי

מטוס ישראייר / צילום: יחצ

ישראייר לבג"ץ: אפשרו המשך מכירת כרטיסים למדינות ירוקות בטיסות קיימות

הפנייה מגיעה בעקבות מתווה התעופה שעל פיו יכולים לצאת מישראל רק מי שרכשו כרטיסי טיסה עד 25.9 בשעה 14:00, מתווה שמעורר בעייתיות וגם "תמרון" שיאפשר מכירת כרטיסים

אמיר אוחנה / צילום: לשכת עורכי הדין

האם השבדים אוסרים על הפגנות גדולות בזמן הקורונה?

ישראל לא תהיה הדמוקרטיה הראשונה שתגביל הפגנות בזמן הסגר. אלה העובדות ● "המשרוקית של גלובס"

מפגינים במחאת בלפור צועדים בירושלים לעבר כיכר פריז / צילום: מחאת הדגלים השחורים, יח"צ

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד הגבלת ההפגנות: "פגיעה לא מידתית"

התנועה מבקשת מבג"ץ לקיים בנושא דיון בהול ולהוציא צו ביניים לעיכוב כניסת הסעיף לתוקף ● לפי הנטען בעתירה, יש לבטל את הסעיפים המגבילים קיומן של הפגנות למרחק המתבסס על מקום המגורים, ובמתכונת של קבוצות המונות עד 20 איש

בנימין נתניהו ובני גנץ / צילום: Associated Press

שכחו אותנו בבית, עוד בסגר הראשון: גרסת נתניהו וגנץ

לא פלא שבמצב הנוכחי נתניהו, כמו הממשלה כולה, מאבד את אמון הציבור ● ממלכתיות זה לא לשאת נאומים "נכונים". זה לפעול בכיוון הנכון, או לפעול בכלל ● וגם, כחול לבן מציגים: חוסר אונים וכניעה הם לא חומר שיווקי טוב

תומכי חיזבאללה / צילום: Aziz Taher, רויטרס

נחשפו אתרים לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה בלב שכונות מגורים

גורמי ביטחון ישראלים אומרים כי הפיצוצים אשר התרחשו בשנים האחרונות בסביבה אזרחית בשטח לבנון ממחישים את השימוש הציני שעושה ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי המדינה כמגן אנושי

שרונה מרקט / צילום: אלירן אביטל

ביהמ"ש הטיל צו עיקול זמני על נכסי גינדי החזקות בחניון שרונה מרקט

הדיירים במגדלי שרונה מתנגדים לניסיון של גינדי החזקות למכור את החניון הצמוד לבניינים ● בית המשפט הטיל צו עיקול זמני עד לסך 59 מיליון שקל, שיבטיח טיפול בבעיות תברואתיות והסדרת השימוש בחניון

שריפה בקליפורניה, השבוע / צילום: Noah Berger, Associated Press

אם ארה"ב תתחייב למטרות הסכם פריז, קליפורניה יכולה לפעול ולחסוך 4.5 טריליון דולר

זיהום האוויר מתגבר: חמש מתוך 20 השריפות הגדולות ביותר שתועדו במדינה התרחשו ב-2020

מליאת הכנסת / צילום: אורן בן חקון, פול

בדרך ללילה לבן בכנסת: חוק הקורונה יאושר בקריאות שנייה ושלישית

לפי תיקון החוק שנעשה בוועדת חוקה שהכינה את פרטיו, החוק אמור היה להיכנס לתוקף כבר בחצות הלילה בכפוף לאישורו בכנסת

שמעון דהן, בעלים של "מוסך דהן", מוסך פחחות וצבע בבני ברק / צילום: תמונה פרטית

"אם הייתי שכיר הייתי יושב בבית ומקבל 70% מהשכר שהיה לי"

שמעון דהן הוא הבעלים של מוסך פחחות וצבע "מוסך דהן" ● "בבת אחת עברנו ממחזור של מאה לאפס" ● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

חניון היבדק־וסע בת"א, יולי. צריך לשכלל ולייעל את התשאול האפידמיולוגי / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

למרות מיעוט הבדיקות שבוצעו אתמול: 15% מהנבדקים אותרו כחיוביים

אתמול בוצעו כ-32 אלף בדיקות המהוות כמחצית מהבדיקות שבוצעו בחלק מהימים בשבוע שעבר ● עד כה, נפטרו מהמגפה 1528 בני אדם

בני גנץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

לאחר הפצת סרטונים: שר הביטחון גנץ הורה להוציא חיילים מאזורי הפגנות

ההנחייה של שר הביטחון הגיעה לאחר פרסום סרטונים שבהם נראות מפגינות גוערות במילים קשות בחיילים שסייעו לשוטרים

בנימין נתניהו ובני גנץ / צילום: Associated Press

נתניהו תומך בגנץ: הורה לבקש דחייה בעתירה נגד הגדלת פנסיות צה"ל

ראש הממשלה הורה למדינה לבקש דחייה של ארבעה חודשים במתן תשובה לעתירה נגד הגדלות הרמטכ"ל - מדובר בבקשת דחייה שלישית בחצי השנה האחרונה ● עמותת צדק פיננסי מבקשת מבג"ץ לבטל תוספת לפנסיה המשולמת לגמלאי צה"ל בנימוק שהיא ניתנת שלא כדין

מימין: אלשטיין, הרב יאשיהו פינטו ונוחי דנקנר בחתימת השותפות / צילום: יח"צ

הרב כיועץ השקעות: מי הבטיח לאלשטיין כי כספו "יוכפל וישולש"

הרב יאשיהו פינטו נחשב למי שתיווך בעסקה בין נוחי דנקנר ואדוארדו אלשטיין ● פינטו הבטיח, על פי הפרסומים, כי כל מי שישקיע בישראל - "יראה את כספו חזרה ואף יוכפל וישולש" ● שמונה שנים אחרי שנכנס אלשטיין להשקעה בקבוצת אי.די.בי, הכסף לא רק שלא הוגדל - אלא ירד לטימיון

רצפת המסחר בבורסת ניו יורק / צילום: רויטרס

מדוע שוק ההון מעדיף את הטווח הקצר על פני הארוך?

האם ההשקעה לטווח ארוך מתה? לשינויים שהתחוללו בשנים האחרונות בדפוסי השקעתם של המשקיעים האמריקאים, יש יותר מסיבה אחת

חנויות סגורות לאורך הרחוב בעקבות הסגר השני / צילום: כדיה לוי, גלובס

הוסכם: ימי הבידוד ירדו מימי המחלה, התשלום יתחלק בין העובד למעביד

היום הודיעו משרד האוצר, ההסתדרות ונשיאות המעסיקים והעסקים בישראל לבג"ץ כי הם הגיעו להסכמות לגבי אופן התשלום בעבור ימי הבידוד ● אולם לא כל ארגוני המעסיקים מסכימים להסכם: "המדינה מוחקת ברגל גסה את ימי המחלה של העובדים"

אלדד פרי / צילום: איל יצהר, גלובס

מסמכי ביהמ"ש מגלים: כך נפל פרופ' רן בליצר בבועת הנדל"ן של אלדד פרי

וגם: בכמה התקרבה החופשה שלכם לבית, עוזי ברייר עוזב את דוטס נאנו והמינוי החדש של פרופ' יפעת ביטון (לא חברת הכנסת שאשא-ביטון)

בורסת טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

מגמה שלילית בבורסות אירופה; 888 מזנקת ב-25% בלונדון

בסין פורסם היום כי מדד מנהלי הרכש של התעשייה (PMI) לחודש ספטמבר עמד ברמה של 51.5 נק' ● במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות ירידות של כ-1%