גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המבקר על מפעל הפיס: ציתותים והאזנות סתר בין בכירים

מבקר המדינה: עוזי דיין, היו"ר היוצא של מפעל הפיס, חשד כי בלשכתו הותקנו אמצעי האזנות סתר, ולפיכך נעשתה התקשרות עם חברת שירותי אבטחה כדי שתבדוק זאת ● דיין אף סופג ביקורת חריפה על פעילותו לטובת בכירה שנחשדה בניסיון הרעלה, מאחורי גבם של ראשי הארגון ובניגוד לדעתם

עוזי דיין / צילום: ענבל מרמרי
עוזי דיין / צילום: ענבל מרמרי

הביקורת של משרד מבקר המדינה במפעל הפיס חושפת כי בתחילת 2016 היו"ר עוזי דיין והמזכיר ירון לוסקי חשדו כי במשרדיהם הותקנו אמצעים להאזנות סתר, וזאת כשברקע מתיחות פנימית בין לשכת המנכ"ל לשעבר אלי דדון ללשכתו של דיין. על רקע החשדות לקיומם של אמצעי להאזנות סתר, מזכיר המפעל התקשר עם חברת אבטחה ושירותי מידע במטרה שתבדוק את אמיתות החשדות. 

● לכל הכתבות על דוח מבקר המדינה 2018

מהדוח עולה כי אף שמפעל הפיס מעסיק קצין ביטחון וכי בתחום סמכויותיו לקיים בדיקות מסוג זה, היו"ר והמזכיר בחרו לבדוק את קיומן של האזנות סתר באמצעות חברה חיצונית - כיוון שעוד קודם לכן הקב"ט בדק אם הותקנו אמצעים כאלה בלשכתו של המנכ"ל דדון. בשל כך, סברו לוסקי ודיין כי לא ניתן להזמין עבודה זו מהקב"ט "מחשש להכשלתה". הזמנת הבדיקות מחברה חיצונית נעשתה מבלי שהקב"ט עודכן בכך. מבקר המדינה העיר כי הבדיקות לקיומם של אמצעי האזנה נעשו כשלושה שבועות לאחר שדדון סיים את תפקידו כמנכ"ל: "ראוי היה כי ההחלטה לבצע את הבדיקה תישקל שנית ובכל מקרה, תיעשה בידי הקב"ט", קבע המבקר.

עוד עולה מהדוח, כי בסוף 2012 חשד מזכיר החברה כי אחד המנהלים במפעל הפיס מוסר דיווחים מוטעים על פעולות שבתחום אחריותו ולהוצאות מיותרת של המפעל. על רקע חשד זה, המזכיר פנה באמצעות הקב"ט לחברת חקירות שבימי שגרה מספרת למפעל הפיס שירותי ייעוץ ואבטחה וביקש ממנה לבדוק את פעולותיו של המנהל - לרבות נסיעותיו לחו"ל במסגרת עבודתו. בהמשך, המזכיר לוסקי ניהל את הקשר עם חברת החקירות בנושא זה, באופן ישיר ובלי מעורבות של גורמים אחרים במפעל.

"היו"ר עקף את סמכות המנכ"ל הקודם"

בנוסף, בדוח מבקר המדינה יש ביקורת חריפה על דיין, בעקבות התנהלותו בפרשה שבה הייתה מעורבת בכירה בארגון, תוך מהלך שהוביל למניעת צעדים משמעתיים נגדה: מדוח המבקר עולה כי באמצע שנת 2013 הבכירה הסתבכה בתקרית שבעקבותיה הדירקטוריון הורה למנכ"ל דאז של הפיס, דדון, לקיים לה שימוע לבירור נסיבות המקרה החריג.

העובדת נעצרה בחשד שניסתה להרעיל עובדת אחרת במפעל הפיס שאיתה התעמתה, באמצעות כספית נוזלית. מצלמות האבטחה שהיו מותקנות במקום תיעדו את הבכירה שופכת את החומר הנוזלי במשרדה של עמיתתה, וקב"ט מפעל הפיס דיווח על כך לגורמים הממונים במפעל והתלונן במשטרה.

מאוחר יותר טענה העובדת הבכירה באמצעות סנגורה כי השפריצה "מים קדושים" שקיבלה ממקובל שאיתו היא התייעצה, למען השכנת "שלום בית" בתוך מפעל הפיס.

מדוח המבקר עולה כי בין חודש יוני 2013 לחודש נובמבר 2014 העובדת נעדרה מעבודתה במפעל הפיס ובאותה תקופה מזכיר הארגון, ירון לוסקי, שקד על גיבוש הסכם שמסדיר את תנאי הפסקת עבודתה. אלא שהמנכ"ל דדון סירב למתווה שגובש, והתעקש לקיים לעובדת הבכירה את השימוע האמור וזאת במועד שובה לעבודה.

הביקורת מצאה כי חרף התנגדותו הנחרצת של דדון, היו"ר דיין חתם עם הבכירה על הסכם להפסקת עבודתה, בהתאם למתווה שגיבש המזכיר לוסקי. על פי אותו הסכם, מועד סיום העבודה הנקוב הוא 9 חודשים מאוחר יותר - סוף אוגוסט 2015 - וזאת תוך ציון ההתניה "אלא אם היו"ר יבקש את המשך העסקתה".

חברי הדירקטוריון של הפיס דווחו על ההסכם שנחתם בידי היו"ר דיין ומאחורי גבו של המנכ"ל דדון רק שבועיים לאחר מכן, ואילו הממונה על השכר במשרד האוצר עודכן על כך רק כעבור חודש וחצי.

החודשים חלפו, והמועד שבו הבכירה הייתה אמורה לסיים את תפקידה על פי ההסכם שעליו חתמה עם דיין - התקרב. אלא שחודשיים לפני כן, ביוני 2015, דיין הודיע לוועדת הביקורת של הפיס כי יש בכוונתו להאריך את משך כהונתה ובהמשך אף החליט להעלות את שכרה בשיעור של 5%. בהמשך, הסיכום על הפסקת עבודתה בוטל.

מבקר המדינה העיר לדיין כי מנע את ביצוע החלטת הדירקטוריון לקיים לבכירה שימוע, וחתם על הסכם שגיבש מזכיר מפעל הפיס מבלי לידע בכך את המנכ"ל, את הדירקטוריון ואת משרד האוצר. "היו"ר עקף את סמכות המנכ"ל הקודם, ביטל את סמכותו של הדירקטוריון כגוף שמפקח על מפעל הפיס ומוסמך להחליט בענייני העסקה והפסקת עבודה של נושאי משרה, ונטל לעצמו את הסמכות לקבל החלטות באופן בלעדי", כתב המבקר.

דיין נהג בחוסר שקיפות

גם בפרשה אחרת, מסוף 2015, דיין התנהל באופן שמעלה שאלות לטובת אותה בכירה מפעל הפיס: מהדוח עולה, כי באותה העת מנהלת האגף למשאבי אנוש עדכנה אותו על תביעה שהבכירה הגישה לביטוח הלאומי בסוגיה מסוימת, ובאופן שהעלה את השאלה אם יש לנקוט נגדה בהליך משמעתי. בדוח נכתב כי העובדת התנהלה באופן שאינו תקין, קיבלה כספים שלא הייתה זכאית להם ומאוחר יותר הם הושבו על ידה. לפי תוצאות הביקורת, חרף דברים אלה, דיין הורה למנהלת האגף למשאבי אנוש להמתין עם ההליך המשמעתי נגד הבכירה.

בהמשך, מפעל הפיס הזמין חוות דעת מעו"ד חיצוני העוסק ביחסי עבודה בנוגע למעמדה של העובדת: באותם הימים דיין כיהן כמ"מ מנכ"ל הפיס, שכן דדון כבר פרש והמנכ"ל הנוכחי, עמרי לוטן, טרם נכנס לתפקידו. בהיותו מ"מ המנכ"ל, דיין כיהן גם כמנהל תחום המשמעת - כך שאת חוות הדעת שחוברה בנושא הוא דרש וקיבל בעותק מודפס אחד, שהיה נגיש עבורו בלבד. כשנציגי המבקר דרשו לעיין בחוות הדעת, נמסר להם שהיא אבדה. רק בחודש ינואר 2017 התקבל עותק של חוות הדעת האמורה.

המבקר העיר לדיין על כך שלא שמר כראוי על חוות הדעת, חרף רגישותה הרבה. עיון בעותק של חוות הדעת חשף כי העובדת עברה על כמה סעיפי משמעת באופן שהצדיק פתיחת הליך משמעתי נגדה. "עולה חשש כי מעורבות היו"ר, אם ישירה ואם באמצעות המזכיר וראש מטה המנכ"ל בנושא חוות הדעת שהוזמנה, נועדה לסכל בירור שחובת מפעל הפיס הייתה לעשות בעקבות חוות דעת זו - אך לא נעשה", נכתב בדוח המבקר. "חוות הדעת שהוזמנה עוסקת בעניין אישי ורגיש, אולם למען הסדר התקין וכדי למנוע קבלת החלטה לא שקולה או ממניעים זרים, היה על היו"ר להעביר את חוות הדעת לעיונה ולבחינתה של מנהלת האגף למשאבי אנוש שהזמינה אותה. יש להעיר ליו"ר כי בחר לשמור את חוות הדעת אצלו מבלי שנימק את החלטתו, ומבלי שלכל הפחות התייעץ בעניין זה עם מנהלת משאבי אנוש - ובכך נהג בחוסר שקיפות".

"בקרה רופפת" על עבודה נוספת

דיין מונה לתפקיד יו"ר מפעל הפיס בספטמבר 2011 בידי ראש הממשלה, בנימין נתניהו. בתקופת כהונתו, כך מצאה הביקורת, הוא היה מעורב בניהול השוטף של מפעל הפיס מבלי שהקפיד על האיזון ועל ההפרדה הדרושים בין פעילות הדרג המנהל לדירקטוריון, ובאופן שחטא לתפקידו העיקרי כמפקח על פעולות הנהלת מפעל הפיס.

הביקורת העלתה כי דיין הורה למנהלת משאבי האנוש להביא לאישורו כל פעולה שקשורה לקליטה או לפיטורים של עובד, כמו גם שינויי דרגות של עובדים ושינויים בשכר. בעקבות ההנחיות שנתן בנושא זה, מנהלת משאבי האנוש נאלצה לשנות את הטופס לאישור קליטת עובדים חדשים ולהוסיף בו מקום שמיועד לחתימת היו"ר. המבקר העיר בהקשר זה כי ההנחיות שנתן דיין בנושא עומדות בניגוד לנהלים ולתקנון שמונהגים במפעל הפיס.

עוד עולה מהדוח, כי הסכם ההעסקה של דיין קובע שהוא לא יוכל לעבודה בעבודה נוספת, אלא אם קיבל לשם כך אישור מהדירקטוריון. הבדיקה מצאה כי דיין לא דיווח לדירקטוריון על מלוא עיסוקיו הנוספים, כמו היותו יועץ אסטרטגי, מרצה בתשלום וכותב מאמרים. כך, במועד תחילת עבודתו במפעל הפיס, דיין שימש בתפקיד מנהל ודירקטור בחברות מסוימות.

הביקורת מצאה עוד, כי ביולי 2016 התברר כי לכמה מבכירי מפעל הפיס אכן היה אישור לעסוק בעבודה נוספת, אולם חלק מהאישורים ניתנו להם בניגוד לכללים ולהנחיות של הממונה על השכר באוצר. לפי המבקר, מדובר באישורים שניתנו לתקופה בלתי מוגבלת, חלקם בני יותר מעשור, וחלק מהם ניתנו ליותר מעיסוק אחד מרשימת העיסוקים המותרים על פי הנחיות הממונה על השכר. "הבקרה של הנהלת מפעל הפיס בנושא זה רופפת", העיר המבקר בדוח, "חלק מעובדי המפעל והמנהלים הבכירים לא דיווחו על עיסוקיהם הנוספים ולא קיבלו אישור כנדרש בעת שהתקבלו לעבודה".

ממפעל הפיס נמסר בתגובה לדוח המבקר: "מפעל הפיס מינה צוות לתיקון ליקויים. חלק מהערות המבקר המופיעות בדוח כבר תוקנו. אלוף (במיל') עוזי דיין כיהן כיו"ר מפעל הפיס מתחילת מאי 2011, וסיים את תפקידו לפני מספר ימים, בתום תקופה בת שבע שנים - הכהונה המקסימלית המותרת על פי התקנון. במהלך כהונתו יישם הפיס שורה ארוכה של מהלכים חשובים בתחומי הממשל התאגידי, המינהל התקין ומדיניות חברתית.

יו"ר מפעל הפיס הוא "יו"ר פעיל" ופעל בהתאם לסמכותו וחובתו, על פי תקנון הפיס, לפקח על הנהלת הפיס, אך לא התערב בסמכויות המנכ"ל וההנהלה. היו"ר לא היה מעורב מעולם באיתור וקליטה של עובדים, למעט עובדים במשרת אמון שלו. מרבית המקרים בדוח המייחסים ליו"ר התערבות פעילה בניהול הפיס, נעשו במהלך שנת 2016 שבה התנהל מפעל הפיס ללא מנכ"ל. לפיכך, מינה הדירקטוריון את היו"ר לממלא מקום מנכ"ל והוא נשא בתפקיד כפול שחייב אותו לקבל גם החלטות ניהוליות על מנת שמפעל הפיס ימשיך לתפקד ולעמוד ביעדיו. במשך תקופה זו, הקפיד היו"ר על הפרדה בין שני התפקידים שנשא בהם, ובחלק מן המקרים התבקשו נושאי משרה אחרים בפיס למלא באופן זמני תפקידים שנועדו למנכ"ל החברה. עם מינוי מנכ"ל קבוע לפיס באוקטובר 2016, הועברו כל התפקידים למנכ"ל. בהתייחס לבכירה יצוין כי הכל נעשה בהחלטה ובשיתוף עם הדירקטוריון". 

האם אביגדור יצחקי יזכה בלוטו?

בחודש אוגוסט 2017 הפתיע יו"ר מטה הדיור אביגדור יצחקי כאשר הודיע על עזיבת התפקיד. בעיתונות פורסם בהרחבה שהוא מיועד להתמנות ליו"ר מפעל הפיס הבא, עם סיום הקדנציה של עוזי דיין בסוף אפריל 2018.

במסגרת הצהרת הכוונות ההיא, נשמטה עובדה בסיסית אחת: יו"ר מפעל הפיס בישראל מתמנה באמצעות מכרז ציבורי. מי שמחליטה היא ועדת איתור, אחרי שבעיתונות מתפרסמות מודעות הקוראות למועמדים ומועמדות להציג את שמותיהם. ועדת האיתור, בראשות מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, אמורה לקבל בימים אלה את ההחלטה, ולאחר מכן להביאה לאישורו של ראש הממשלה נתניהו. ספק אם מועמדים שראו את עצמם כמתאימים טרחו בכלל לגשת למה שנראה כ"מכרז תפור", כאשר יש מועמד מוביל, איש של שר האוצר, שרואה את התפקיד כמצוי בכיסו.

מאחר שעוזי דיין עזב את התפקיד עם סיום הקדנציה שלו, ומכיוון שוועדת האיתור וההליך חייב להתנהל על פי חוק, גם כאשר מדובר בהעמדת פנים, נוצר פער זמנים בין פרסום המודעות על ועדת האיתור ועד להחלטה על המינוי בפועל, וכך בפרק הזמן הזה מונה ראש עירית מעלה אדומים בני כשריאל לכהן בתפקיד באופן זמני, כממלא מקום.

עוד כתבות

דב ליטבינוף / צילום: שלומי יוסף

יוחמר עונשו של ראש המועצה האזורית תמר לשעבר דב ליטבינוף

הפרקליטות הגיעה להסדר טיעון עם ליטבינוף, שלפיו ייגזר עליו עונש של 6 חודשי עבודות שירות, במקום 3 חודשי עבודות שירות שהוטלו עליו בבימ"ש השלום בעקבות הרשעתו בהפרת אמונים בפרשת ישראל ביתנו

השופט דוד רוזן / צילום: תמר מצפי

ההחלטה שלא תמצא חן בעיני היועצים המשפטיים בעיריות

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות סבור כי היועצים המשפטיים בעיריות צריכים לפקח על הטיפול בתיקי הפרות בנייה ● במסגרת החלטה חדשה המליץ הנציב לבחון נהלים חדשים להסדרת התנהלות התביעה העירונית מול מחלקת הפיקוח ברשויות המקומיות, תוך הטלת האחריות החדשה על היועצים המשפטיים

מכלית נפט סעודית שנפגעה / צילום: רויטרס

התקפת מל"טים קיצצה את תפוקת הנפט של סעודיה ביותר מ-50%

מייק פומפיאו, שר החוץ האמריקאי: "התקפה חסרת תקדים של איראן על אספקת האנרגיה הגלובלית" ● המורדים החותים בתימן נטלו את האחריות להתקפה, אך פומפיאו אומר כי אין שום הוכחה שההתקפה יצאה מתימן

משה כחלון / צילום: יוסי אלוני

מחוז המרכז הפיל את מדד מחירי הדירות: האם לכחלון יש סיבה טובה לחייך

זה שמחירי הדירות ירדו, לכשלעצמו, אינו דבר יוצא דופן, מה שכן בולט הוא הסיבה לך ● הירידה החדה שנרשמה במחירי הדירות במחוז המרכז, שמהווה את המחוז השני במשקל שלו מכלל המדד הכולל; ירידה של 2%, במונחים של מחירי דירות, היא אירוע חריג, שלא ניתן להסבירו ● פרשנות

יו"ר הפד פאואל  ודונלד טראמפ./ צילום: רויטרס Carlos Barria

תקיפת רחפנים בסעודיה עשויה להקפיץ את הנפט; דריכות לקראת ריבית הפד; 5 נקודות השבוע בשווקים

בהמשך ללחצים מצד הנשיא טראמפ, הפד עשוי להוריד השבוע את הריבית ● רגיעה במתיחות הסחר בין סין לארה"ב לאחר ההקלות של סין במכסים על יבוא סחורה חקלאית מארה"ב ● מחיר הנפט צפוי לרכז עניין בצל תקיפת שני מתקני הפקה הגדולים בסעודיה ● בארה"ב יפורסמו נתוני אישורי הבנייה לחודש אוגוסט ומדד הייצור של פילדלפיה ● בשוק המקומי, היום יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט ● התחזית השבועית של "גלובס"

משפחת שריד, בעלי חברת שיח / צילום: יח"צ

הכנסות חברת הקנאביס שיח קפצו במחצית, אך הרווח נותר בגדר תעלומה

תוצאות החברה, שעדיין הייתה פרטית בסוף הרבעון השני, מתפרסמות על רקע השלמת המיזוג לתוך ביונד טיים בסוף החודש ● שיח רשמה במחצית הכנסות של 12.9 מיליון שקל - גידול של 50% לעומת התקופה המקבילה

דירה למכירה דרך תיווך / צילום: גיא ליברמן

נמשכת העלייה במכירת דירות חדשות; היצע הדירות רשם ירידה של 12% בשנה

בכל חודש גדל מספר העסקאות על דירות חדשות ב-2.5%, ואולם התחלות הבנייה קטנות, מה שמביא לירידה במלאי הדירות החדשות הבלתי מכורות

אביליטי / צילום: אתר החברה/ צילום: רויטרס

אביליטי: חשד לעבירות על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני

בנוסף נחקר חשד לביצוע עבירות מרמה והברחה וכן עבירות הלבנת הון בהיקפים משמעותיים במסגרת פעילותה העסקית של אביליטי ● על שאר פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום

בני זוג במשבר / צילום: Shutterstock

"הלכת השוויון בנטל המזונות" לא חלה בעניינם של בני זוג מוסלמים

כך קבע ביהמ"ש לענייני משפחה בצפת, שדחה בקשת אב לחייב את אמן של שלוש בנותיו הקטינות במזונותיהן מכוח הלכת העליון מיולי 2017 ● הסיבה: הדין השרעי מחייב את האב אבסולוטית במזונות ילדיו ללא קשר לשאלת המשמורת

המוסד לביטוח לאומי / צילום אילוסטרציה: תמר מצפי

בנק ישראל: המוסד לביטוח לאומי יפשוט רגל ב-2050

בתקופה האחרונה דווח כי המוסד לביטוח לאומי צפוי להגיע למצב של "פשיטת רגל" סביבות שנת 2037, אך מחקר נוסף שנערך מצביע על כך שהמערכת אינה צפויה "לצאת מאיזון" לפני שנת 2050

קווין בקספלר ואיזי וידרה / צילום: דניאל רייטר

איזי וידרה גייס 35 מיליון דולר להשקעה בסטארט-אפים בתחום הבידור

לפי הודעת הקרן שמשקיעה בסטארט-אפים בתחומי הבידור והמדיה, הסכום גויס מתאגידי בידור גדולים כמו סקיי, אקסל שפרינגר ופרוזיבן האירופיות, Adways היפנית, future TV הגרמנית ו-Liontree האמריקאית ● השותפים המנהלים בקרן הם איזי וידרה, לשעבר מנהל גוגל ונצ'רס, וקווין בקספלר שניהל את זרוע ההשקעות של פרוזיבן בישראל

נשיא אלביט, בצלאל מכליס / צילום: אלביט מערכות, יח"צ

אלביט השלימה את רכישת פעילות ראיית הלילה של האריס ב-350 מיליון דולר

אלביט הודיעה על הרכישה לפני כחצי שנה, וכדי לממן אותה היא גייסה בחודש אפריל 665 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים ● הרכישה צפויה לחזק את מעמדה של אלביט בארה"ב - השוק המרכזי שלה

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

מפעילים סלולריים חוששים שחוקי נייטרליות הרשת יקשו עליהם בדור החמישי

במשרד התקשורת מרגיעים: כל עוד המפעילים לא פוגעים במתחרים הפועלים על הרשת, אין מצב שהנייטרליות ברשת תפגוש את הדור החמישי בסלולר

בורסת לונדון / צילום: פול האקט, רויטרס

בורסת לונדון דחתה את הצעת המיזוג עם בורסת הונג קונג

בורסת לונדון LSE דחתה הצעת מיזוג בשווי 36.6 מיליארד דולר של בורסות הונג קונג ● בהונג קונג מאוכזבים מהתגובה, אך הודיעו שימשיכו לשוחח עם בעלי מניות LSE על הצעה בניגוד לרצון הנהלת הבורסה

המייסדות של WFF, אירית קאהן, סיון שמרי-דהן ומרב וינריב / צילום: אורן טסלר

אחרי שתמכו ב-36 סטארט-אפים, האקסלרטור ליזמיות פותח מחזור חמישי

התכנית כוללת ליווי צמוד של "מנטוריות" בתפקידים בכירים בתעשיית ההייטק, והדרכה באסטרטגיית מוצר, גיוסי הון, יציאה לשוק ובניית צוות ● עד כה השתתפו בתכנית 36 מיזמים ב-4 מחזורים

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב / צילום: ורדי כהנא

איך נחלץ עופר נמרודי מהרשעה בהעסקת עובדת זרה בביתו?

ביה"ד הארצי לעבודה קיבל חלקית את ערעורו של נמרודי שהורשע בביה"ד האזורי ופסק כי ייגזר עליו עונש של "ענישה אך ללא הרשעה" ● ההחלטה התקבלה לאחר שהתברר כי פקחי רשות ההגירה שאיתרו את העובדת הזרה נכנסו לחצר ביתו של נמרודי בגניבה

חיים אביטן/ צילום: שלומי יוסף

המדינה תשקיע 5 מיליון שקל בהתחדשות עירונית בשכונות מצוקה

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תשקיע את הסכום בתכנון של מעל 21 אלף יחידות דיור ● 13,112 מתוכן יהיו יחידות דיור חדשות בשכונות ותיקות בעלות פוטנציאל להתחדשות בישובים פרדס חנה-כרכור, יבנה ורמלה

ראובן קפלן / צילום: ענבל מרמרי

דרמה בבית ההשקעות פסגות: ראובן קפלן מונה למנכ"ל, ברק סורני פורש

ברק סורני, מנכ"ל בית ההשקעות פסגות, הודיע על בקשתו לסיים את תפקידו כמנכ"ל לאחר 3 שנים ● קפלן סיים לאחרונה קדנציה של 4 שנים כמנכ"ל עמידר, קודם לכן כיהן 8 שנים בכלל ביטוח כמשנה למנכ"ל וכמנכ"ל כלל בריאות ● סורני: "שוק ההון שינה את פניו באופן משמעותי; גאה בעשייה שלנו"

יניב גרטי (מימין), גלית כהן ודדי פרלמוטר / צילום: דוברות אינטל

אינטל חנכה את "הבניין החכם בעולם", בפתח תקווה

וגם: דב קוטלר עבר בהצלחה את אישור הפיקוח

מתקנים של ארמקו הסעודית./ צילום: רויטרס Ahmed Jadallah

סעודיה תתגבר במהירות על הפגיעה במתקניה, אבל שוקי הנפט יצטרכו להוסיף פרמיית סיכון חדשה

ההתקפה על מתקני הנפט הסעודים בשבת עלולה ליצור למחירי הנפט פרמיה שלא הייתה זמן רב בגלל שאננות, הסוחרים יצטרכו להוסיף כעת למחירים גורם סיכון ● פרשנות