גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון: קופאס לא תקבל מעמד נושה מובטח בכספי אגרקסקו

מפרק אגרקסקו דחה תביעת חוב שהגישה קופאס בסך 4.5 מיליון יורו וקבע כי אין לה קדימות ביחס לכספים ● קופאס ערערה, אך ערעורה נדחה

שופט העליון יורם דנציגר / צילום: איל יצהר
שופט העליון יורם דנציגר / צילום: איל יצהר

איך מצאה את עצמה ענקית המימון קופאס בעסקת מימון של אגרקסקו שקרסה, מבלי שביטחה את עצמה כראוי נגד הסיכון לאי-פירעון החוב על-ידי אגרקסקו? ומה תוקפו של שיעבוד, שנרשם באיחור, לפני תחילת הליך הפירוק אך לאחר שהחלו הליכי הקפאת הליכים של החברה?

שאלות אלה נדונו בפסק דין שניתן אתמול (ג') בבית המשפט העליון, במסגרת ערעורה של חברת קופאס פיננס (ישראל) על פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב. בפסק הדין במחוזי דחה נשיא בית המשפט, השופט איתן אורנשטיין, את תביעת קופאס נגד חברת אגרקסקו ליצוא חקלאי, שנכנסה להקפאת הליכים באמצע 2011 עקב חובות עצומים אליהם נקלעה.

בשנת 2011 התקשרה ענקית הפיננסים הבינלאומית קופאס פייננס בעסקת מימון מורכבת (פקטורינג) עם אגרקסקו, במסגרתה רכשה מאגרקסקו חובות של לקוחותיה, בטרם הגיע מועד פירעונם. החובות הומחו לקופאס. לאחר שניתן צו הקפאת הליכים נגד אגרקסקו, הגישה קופאס בקשה לרשם החברות לרשום את המחאת הזכות. המפרק דחה את תביעת החוב של קופאס על סך 4.5 מיליון יורו וקבע כי אין לה קדימות ביחס לכספים, ובית המשפט המחוזי תמך בעמדת המפרק.

אגרסקו ערערה, אך גם בית המשפט העליון קיבל את עמדת מפרק אגרקסקו וקבע כי "אין מקום ליתן תוקף לרישום ההמחאה שנעשה באיחור. מתן תוקף שכזה לשיעבוד מנוגד לתכליתה של חובת הרישום ויפגע ביתר נושי החברה, לרבות הנושים המובטחים, תוך עקיפת עיקרון השוויון".

השופט יורם דנציגר, באחד מפסקי הדין האחרונים שלו טרם פרישתו מהעליון, ציין כי אינו שולל כי ייתכנו מצבים חריגים שבהם יכיר בית המשפט בתוקפו של שיעבוד שנרשם באיחור ולאחר תחילתו של הליך הקפאת הליכים; "אולם, בעשותו כן, על בית המשפט לבחון את הפגיעה שתיגרם עקב כך ליתר הנושים - הן הנושים המובטחים הן הנושים הרגילים - וכן את תום-לבו של בעל השיעבוד ואת הנסיבות שבעטיין נרשם השיעבוד באיחור".

קופאס, שעוסקת במתן הלוואות ומימון, ואגרקסקו התקשרו ב-2011 בעסקת פקטורינג, שטיבה "הקדמת" תשלום חובות של לקוחות, על-ידי צד שלישי. במסגרת ההסכם קופאס רכשה מאגרקסקו במזומן חובות של לקוחותיה, בטרם הגיע מועד פירעונם. החובות הומחו לקופאס.

עסקת פקטורינג מספקת לבית העסק נזילות מיידית (במקום להמתין למועד התשלום הצפוי שסוכם עם הלקוח) וכן ביטוח מפני סיכון האשראי שהעמיד בית העסק ללקוחות. זאת, מכיוון שבעסקת פקטורינג סיכון אשראי הלקוחות עובר מבית העסק לחברת הפקטורינג. האחרונה גובה עמלות וריבית בגין עסקות מסוג זה.

במאי 2011 שילמה קופאס לאגרקסקו שני תשלומים בסך כולל של כ-4.5 מיליון יורו, וכנגד זאת המחתה אגרקסקו לקופאס חשבוניות מאושרות בגין עסקאות עם לקוחות מגרמניה. בהמשך הועברו מחשבונה של אגרקסקו בגרמניה לחשבונה בארץ כספים של הלקוחות מגרמניה בסך הקרוב ל-4.5 מיליון יורו, אלא שאגרקסקו לא העבירה סכומים אלה לקופאס והשתמשה בהם להחזר הלוואות.

בסוף יוני של אותה שנה ניתן צו הקפאת הליכים נגד אגרקסקו. במועד זה הגישה קופאס בקשה לרשם החברות לרשום את המחאת הזכות לפי ההסכם, וזו נרשמה רק באוגוסט 2011. באותו חודש הגישה קופאס תביעת חוב למפרק על 4.5 מיליון יורו, אך זה קבע כי אין לקופאס נשייה מובטחת בכספי הלקוחות מגרמניה שהתקבלו קודם לצו הקפאת ההליכים.

על כך ערערה קופאס לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, שקבע כי היות שקופאס טוענת כי היא בעלים של הכספים, להבדיל מנושה, היה עליה להגיש בקשה עצמאית (ולא תביעת חוב) לחייב את המנהלים המיוחדים להשיב לה את כספי הלקוחות מגרמניה. משלא עשתה זאת, אין לה קדימות ביחס לכספים.

השופט (בדימוס) יורם דנציגר, שאליו הצטרפו השופטים חנן מלצר ונעם סולברג, בחן ראשית את השאלה האם הצדדים התכוונו להעביר את הבעלות בחובות הלקוחות לקופאס - או שמא מדובר ב"המחאה מותנית" על דרך השיעבוד.

בהקשר זה טען בנק הפועלים, נושה מובטח של אגרקסקו שיוצג על-ידי עורכי הדין עופר שפירא ודנה הילל אברהם ממשרד שפירא ושות', כי קופאס לא נהגה בכספים מנהג בעלים: מצופה היה מבעלים שיפקח על הנכס וידאג לקבלו בתוך התקופה הנקובה בנספח, דבר שלא נעשה, טען הבנק. קופאס בחרה להותיר את הגבייה בידי אגרקסקו, בזמן שברור שזו הייתה בקשיים. בנוסף, קופאס לא פיקחה על קבלת הכספים ולא דרשה את העברתם מהחברה בתוך 3 ימי עסקים כפי שנקבע בהסכם, ללא הסבר.

השופט קיבל את הטענה וקבע כי כוונת הצדדים, כפי שבאה לידי ביטוי בהוראות ההסכם והנספח שחתמו ביניהם וכן בהתנהגותם, הייתה ליצור שיעבוד על חובות הלקוחות כבטוחה להחזרת ההלוואה שנתנה קופאס לאגרקסקו, ולא המחאה על דרך המכר. זאת, בין השאר, לנוכח רישום ההמחאה על-ידי קופאס בפנקסי החברה; העובדה שהיא לא טרחה לברר היכן הופקדו כספי הלקוחות ולא הקפידה שיועברו לחשבונה תוך 3 ימי עסקים כפי שנקבע בהסכם וכן בשל היעדר הפרדה בין כספי הלקוחות מגרמניה לבין יתר כספי החברה.

"לא ניתן להתעלם מהעובדה שנותן המימון הוא תאגיד פיננסי עולמי שתחום עיסוקו במתן הלוואות ומימון. בידיו של גוף כזה לעצב את המערכת ההסכמית בצורה שתגן על זכויותיו בצורה הטובה ביותר. אם כך בחרה קופאס לעצב את ההסכם בינה ובין החברה, הרי שהיא עשתה זאת במודע ומתוך נטילת הסיכון לתוצאות של אי-פירעון החוב על-ידי אגרקסקו", קבע.

משפסק זאת, דן השופט בשאלה האם היה על קופאס לרשום את השיעבוד כתנאי לתוקפו כלפי המפרקים ויתר הנושים, והשיב על כך בחיוב. דנציגר ציין כי לפי סעיף 178(א) לפקודת החברות שקובע כי בהיעדר רישום אצל רשם החברות בתוך 21 יום כקבוע בפקודה, שיעבוד שיצרה חברה יהיה בטל כלפי המפרק וכל נושה של החברה. "תכלית הרישום היא יידוע ופומביות כלפי צדדים שלישיים, ואין לאפשר עקיפת תכלית זו באמצעות עריכת מסמכים נלווים שאינם חשופים ואינם יכולים להיות ידועים לצדדים שלישיים".

בהמשך השיב השופט לשאלה מה תוקפו של רישום ה"הודעה על המחאת זכות", ברשם החברות, כלפי המפרק והנושים האחרים, בהינתן העובדה שהוא לא נעשה בתוך 21 הימים הקבועים בסעיף 179 לפקודה; וקבע כי בשל הדמיון הקיים בין הליך הקפאת הליכים ובין הליך פירוק בכל הנוגע לנושי העבר של החברה, "אותם רציונלים שהובילו למסקנה כי אין תוקף לשיעבוד שנרשם באיחור ולאחר פתיחת הליך הפירוק, חלים גם בהקשר של שיעבוד שנרשם באיחור ולאחר פתיחת הליך של הקפאת הליכים".

לדבריו, "הרצון להגן על הנושים האחרים של החברה, על-ידי יידועם אודות קיומו של שיעבוד ומתן אפשרות לכלכל את צעדיהם כאשר הם מתנהלים מול החברה, חל גם כאשר מדובר בהקפאת הליכים. אותם נושים שערכו עסקים עם החברה או נתנו לה מימון, קודם להליך הקפאת ההליכים, ייפגעו אם תינתן לבעל השיעבוד עדיפות על פניהם, חרף האיחור ברישום השיעבוד, תוך פגיעה בעיקרון השוויון. אותם נושי עבר לא יוכלו לתבוע את אובדן חלקם היחסי בחובות, גם אם בסופו של דבר תצלח החברה את הליך הקפאת ההליכים ותחזור לתפקד כעסק חי".

דנציגר קבע עוד כי הבקשה לרישום המחאת הזכויות שהגישה קופאס לרשם נגועה בחוסר תום-לב. "קופאס עצמה לא סברה מלכתחילה כי עליה לרשום את המחאת הזכויות מכוח ההסכם. אולם עם היוודע לה דבר הקשיים הפיננסיים אליהם נקלעה אגרקסקו, פנתה 'לְבַטֵח' עצמה באמצעות רישום המחאת הזכויות ברשם החברות".

לנוכח האמור נקבע כי לרישום ההמחאה אין תוקף, וכי לקופאס יש מעמד של נושה רגיל ביחס לחוב של אגרקסקו. השופט אף חייב את קופאס בהוצאות לטובת קופת הפירוק והכנ"ר בסך של 35 אלף שקל ובסכום של 15 אלף שקל לטובת כל אחד מהבנקים: הפועלים, לאומי, ומזרחי-טפחות.

עוד כתבות

מימין לשמאל: אפי נוה, אסתר חיות, אביחי מנדלבליט, מרים נאור ואיילת שקד בכנס שנת המשפט ב־2018
צילום: שלומי יוסף

מומחית האתיקה על הנשיאה נאור בפרשת אפי נוה: "גם אנשים ישרים משתתפים לפעמים במעשים לא ראויים"

המומחית לאתיקה, ד"ר לימור זר-גוטמן, ניתחה את תמליל עדותה במשטרה של נשיאת העליון בדימוס מרים נאור בפרשת אפי נוה והוועדה למינוי שופטים • אף שאינה מטילה ספק ביושרה של הנשיאה, היא מסבירה כיצד יכלה נאור להפסיק את ההתנהלות ומדוע לא עשתה זאת בזמן אמת

בניין מלמ תים בפתח תקוה / צילום: בר אל

במלם תים לא אישרו את תנאי ההעסקה החדשים של המנכ"לים המשותפים

וגם: בפארק ההייטק בר לב שבגליל הושק "פורום נשים מנהלות" - ומינויים ביצרנית ומפתחת הצעצועים לתינוקות טייני לאב ובאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות ● השיחה

איימן עודה / צילום: שלומי יוסף

איימן עודה סיפר לתושבי כפר סבא כי "70% מאזרחי הנגב הם בדואים, ולמחציתם אין קלפיות". האמנם?

יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה התייחס השבוע בחוג בית בכפר סבא למספר הבדואים שחיים בכפרים לא מוכרים בנגב ● המספרים לא היו לטובתו ● המשרוקית של גלובס יוצאת לשטח 

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 24 בפברואר

אתמול באיכילוב: 8 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

צביקה שווימר, מנכ"ל אמ"צ / צילום: יחצ

לא רק גיל שרון ואלקטרה צריכה: מצעד המרוויחים מהאקזיט של מכירת גולן טלקום לסלקום

אלקטרה צריכה תרשום רווח של יותר מ-300 מיליון שקל ממכירת חברת הסלולר לסלקום, ואילו שרון ימכור מניות בקרוב ל-70 מיליון שקל ● מנהליה הבכירים של אמ"צ ובעלת השליטה אלקו יזכו למענקים שייגזרו מרווחי החברה

חיבורים פיראטיים על עמוד בירכא / צילום: תמונה פרטית

מפעילי תקשורת פיראטיים הגישו למשרד התקשורת בקשות לרישיון ISP

מפעילי התקשורת הפיראטיים מעוניינים להסדיר את פעילותם הבלתי חוקית, לאחר שבשבועיים האחרונים נותקו ע"י הוט בשל התערבות משרד התקשורת

בנימין נתניהו / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

נתניהו מבטיח להפשיר תוכנית לבניית 3,500 יח"ד בשטח E1

נתניהו אמר כי הוא נתן הנחייה מיידית לפרסם להפקדה את התוכנית לבנייתן של יחידות הדיור בשטח שנמצא בין ירושלים למעלה אדומים ● גנץ: "נתניהו רוצה רק דבר אחד - את 'חוק ההימלטות' שיאפשר לו להימנע מהעמדה לדין בשוחד, מרמה והפרת אמונים"

התפרצות נגיף הקורונה ביפן / צילום: Jae C. Hong, AP

איך למנוע הדבקה והאם צריך מסכות פנים: כל מה שצריך לדעת על הקורונה

עד כמה חמורה המחלה לה גורם הנגיף, האם קיים טיפול, איך מקטינים את הסיכוי להידבק בנגיף, ומהן ההנחיות המיוחדות לחוזרים מחו"ל ● משרד הבריאות מפרסם הוראות מיוחדות גם לחוזרים מאיטליה ● מספר דברים שחשוב לדעת בנוגע לווירוס הקורונה, המכונה COVID19

אבי כץ (מימין) וחנן שמש / צילומים: איל יצהר ותמר מצפי

האם ביהמ"ש יחייב את קרן הגשמה להשיב למשקיעים כמיליארד שקל?

בקשה לייצוגית שהוגשה נגד קרן הגשמה ומייסדיה צפויה להכריע בשאלה התקדימית האם הצעה לציבור שנעשתה ללא תשקיף בטלה ומחייבת את השבת כל הסכום שגויס למשקיעים ● התובעים טוענים כי הקרן כשלה מלקיים את הבטחתה לקבלת תשואות ללא סיכון ● הגשמה: "מדובר בתובעת סדרתית"

מורי קסלר  / צילום: יחצ פריגו

לאחר עיכובים: פריגו תשיק גרסה גנרית למשאף ProAir של טבע – כרגע בכמות מוגבלת

מכירות המוצר המקורי ב-2019 היו 274 מיליון דולר, אך טבע משווקת אותו במקביל גם במסגרת מוזלת של גנריקה מאושרת - כהיערכות לתחרות הגנרית שהייתה אמורה להגיע כבר ב-2018 ● במקביל פריגו הודיעה על רכישת נכסי חברה בתחום בריאות השיניים, וטבע הודיעה על אישור FDA למוצר אחר מתחום הנשימה

קובי בראיינט ובתו ג'יאנה בראיינט / צילום: Stephen R. Sylvanie, רויטרס

אלמנתו של קובי בראיינט תובעת את חברת המסוקים על אחראיות לתאונה

הנתבעת היא חברת איילנד אקספרס הליקופטרז, חברת ההחזקות שלה ויורשיו של הטייס המנוח ארה זובאיין, שנהרג גם הוא בהתרסקות ב-26 בינואר ● ונסה בראיינט האשימה את הנתבעים בכישלון לבצע "הטסה מסודרת של כלי הטיס"

העולם נלחם בפערי שכר מגדריים / צילום: shutterstock

עשרות משרדי עו"ד חתמו על אמנה למיגור פערי השכר המגדריים בתחום

מטרת האמנה של לשכת עוה"ד היא לפעול בצורה יעילה לצמצום פערי שכר מגדריים ולשאוף לשוויון וייצוג מגדרי הולם בכל הדרגים ובכל המשרות הבכירות בענף ● היוזמה נולדה בעקבות פרסום של "גלובס" אודות פערי שכר משמעותיים בין עורכי דין גברים לבין עורכות דין נשים

סחורות בנמל אשדוד. עלייה אחרי תקופה ארוכה של קיפאון וירידות / צילום: איל יצהר

עלתה על סיפון הבלוקצ'יין: חברת נמלי ישראל השיקה פיילוט חדשני להנפקת שטרי מטען

מערכת הבלוקצ'יין הניסיונית של חנ"י אמורה לאפשר מעקב אחרי שטר המטען מהנפקתו ועד למסירת הסחורות בנמל היעד, באופן יעיל, חסכוני ובטוח יותר ● בפרויקט הפיילוט, שהוקם בהשקעה של מאות אלפי שקלים, שותפות גם צים, אדמה וחברות נוספות

גבר מסתכל על המחשב בדאגה / צילום: רויטרס

יום שני רצוף של ירידות בוול סטריט בצל הקורונה; הדאו ג'ונס התרסק

בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות, הפוטסי בלונדון נפל ב-1.94% ● האג"ח הממשלתיות לעשר שנים בארה"ב הגיעו לשפל של כל הזמנים ● הבוקר באסיה הניקיי היפני צנח ב-3.3% ● UBS: "חפשו מניות Ecommerce, גיימינג ומשלוח מזון ומניות דיבידנד, והימנעו ממגזרים החשופים לנסיעות"

מנכ"לי חברות התרופות הגדולות בארה"ב לפני פגישה עם טראמפ בבית הלבן, ינואר 2017. בתי חולים, חברות ביטוח וחברות רכש תרופות בזול התאחדו בקריאה לרסן את רווחי חברות התרופות צילום:ASSOCIATED PRESS PA

מכה לתרופה: כך החלישו הפוליטיקאים את הלובי העוצמתי בוושינגטון

תרעומת ציבורית על מחירי התרופות, כעס על משבר תרופות שיכוך הכאבים הממכרות, חישובים "לא נכונים" של התעשייה, והגל הפופוליסטי שהביא את טראמפ לבית הלבן – כל אלה מרופפים את קשרי הרפובליקאים עם תעשיית התרופות ופותחים את הדלת לרגולציה כפי שלא הייתה מעולם בארה"ב

עופר גרינבאום / צילום: איל יצהר

פריחת שוק ההנפקות ב-2019 הקפיצה את רווחי פועלים אי.בי.אי; התגמול השנתי המצרפי לשלושת בכירי החברה - כמעט 15 מיליון שקל

ירון מוזס, מנכ"ל פועלים אי.בי.אי, ועופר גרינבאום ושי נבו, מנהלי חברת החיתום של אי.בי.אי, מחזיקים גם כל אחד ב-5% ממניות חברת החיתום, שרשמה רווח נקי שנתי של 27.1 מיליון שקל ● החברה נהנתה בשנה שעברה מגידול מהותי בהיקפי הפעילות, בזכות הגאות בשוק ההון שאותה תירגמה להכנסות ולרווחים

יחיאל ספקטור / צילום: איל יצהר

חמש שנים אחרי האקזיט בספקטרוניקס: יחיאל ספקטור ינסה להנפיק בת"א חברת פיתוח בתחום גלאי האש שתתחרה בה

חברת טכנולוגיות גילוי אש וגזים שהוקמה לפני כשלוש שנים מבקשת לגייס 17-35 מיליון שקל לפי שווי של כ-170 מיליון שקל "לפני הכסף" ● לקראת ההנפקה שודרגו תנאי השכר של בעל השליטה ויתר בכירי החברה

צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

חשד: ארבעה ישראלים נתנו שירותי המרת מטבע דיגיטלי ללא רישיון ותוך התחמקות ממס

בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו הבוקר ארבעה חשודים בחשד להמרת מטבעות דיגיטליים ללא דיווח ● עם מעצרם נתפסו סכומי כסף בשווי מיליוני שקלים

סקר הסקרים

שישה ימים לבחירות: לראשונה במערכת הבחירות הנוכחית, שוויון בין הליכוד לכחול לבן בממוצע הסקרים

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

שדה תעופה נטוש בבייג’ינג / צילום: Tingshu Wang, רויטרס

אפקט הדומינו של וירוס הקורונה: "אירוע של פעם בדור"

שני עשורים הספיקו לסין כדי להשתלט על שליש מהמסחר העולמי ● כאשר המדינה מתקשה לתפקד, היא גורמת לנזק גלובלי ● מפעל רכב בטקסס, חברת תוכנה בסידני ויצרן ג’ינס בבנגלדש - כולם עומדים חסרי אונים מול הנזק הכלכלי של נגיף הקורונה