גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הדרך האלטרנטיבית לייעול השקעה בחוב

רכיב חוב אלטרנטיבי הבנוי נכון בתיק ההשקעות, עשוי להגדיל את פיזור החוב ולמתן חלק מהסיכון הגבוה יותר לחדלות פירעון, הנובע לעתים מהחוב הספציפי של כל לווה

במאמר הקודם במדור זה ב"גלובס" הצגנו את היתרונות של שילוב מוצרים אלטרנטיביים כחלק מרכיב המניות בתיק ההשקעות. הפעם נמחיש כיצד ניתן לייעל את תוצאות ההשקעה באפיק החוב - כלומר, להגדיל את התשואה או להקטין את סיכון האפיק - באמצעות שילוב נכסים אלטרנטיביים.

השקעה אלטרנטיבית בחוב מאפשרת יצירת רכיב חוב בעל תשואות גלומות גבוהות יחסית, תוך שינוי בפרופיל הסיכון של התיק. רכיב חוב אלטרנטיבי הבנוי נכון יגדיל מאוד את פיזור החוב וימתן בדרך זו חלק מהסיכון הגבוה יותר לחדלות פירעון, הנובע לעתים מהחוב הספציפי של כל לווה.

הפוטנציאל הגלום בחוב האלטרנטיבי ביחס לחוב הסחיר, נובע בעיקר מתופעת "הצפת הכסף" בעולם. בחמש השנים האחרונות עלו מאוד שערי איגרות החוב הקונצרניות, וכיום התשואה הגלומה בהן נמוכה ביותר. לפני שש שנים ניתן היה לקבל תשואה של כ-4% על חוב ממשלתי שקלי במח"מ של 5 שנים, והחוב הקונצרני במח"מ דומה (ודירוג גבוה יחסית) אפשר לרוכשים תשואה של 6%-8%.

כיום, החוב הממשלתי לתקופה דומה מציע למשקיעים תשואה של כ-1%, והחוב הקונצרני 2.5%-3%. התשואה האבסולוטית של האפיק הקונצרני כמובן נמוכה יותר, שכן יש לגלם חדלות פירעון (נדירה ככל שתהיה). את התייקרות החוב הקונצרני ניתן לראות הן בתשואה המוחלטת והן במרווח מעל האג"ח הממשלתיות, שהצטמצם מ-2.5%-3%% ל-2% ופחות.

אגב, לחוב הקונצרני נוסף בשנים האחרונות מרכיב אג"ח קונצרניות אמריקאיות, שנסחרות במרווחים גבוהים יותר - ולכן ההשוואה האמיתית של החוב הישראלי הסחיר הייתה מציגה מרווחים ותשואה נמוכים עוד יותר.

משמעות ירידת התשואות והמרווחים היא שאנו מוכנים כיום להסתפק בהרבה פחות תשואה בתמורה לרמת סיכון נתונה (בהנחה שלא חלה ירידה משמעותית בסיכון החוב הממשלתי או הקונצרני). להשקעה בחוב בכלל (ולא סחיר בפרט) יש כמה מאפיינים שראוי להקדיש להם מחשבה:

היעדר Upside - בניגוד למניות, לחוב סטנדרטי אין Upside. המקסימום שנקבל הוא הקרן המושקעת והריבית שקבענו מראש. מנגד, הסיכון הוא לאובדן מלוא ההשקעה.

בטוחות - הבטוחה המוכרת למרבית האוכלוסייה, היא משכון הדירה כנגד הלוואת המשכנתא. כמובן שעולם האשראי מלא בבטוחות שונות וניתן לשעבד נכסים מסוגים שונים (כלי רכב, מלאי וכדומה).

פיזור - כדי לייצר את התשואה החזויה מחוב ולא להסתכן באובדן מלוא ההשקעה, יש צורך לייצר פיזור משמעותי ברכיב זה.

חדלות פירעון - מרכיב משמעותי בתמחור החוב הוא ההסתברות כי הלווה לא יעמוד בתשלומי הפירעון. מומחיות נותן האשראי בתחום זה קריטית לתוצאת ההשקעה.

מרבית המשקיעים בחוב מושקעים באמצעות מנהלי התיקים וקרנות הנאמנות האג"חיות באסטרטגיית השקעה שעיקרה Long Only. במסגרתה, מנסה מנהל ההשקעות (ובדרך כלל מצליח) לייצר פיזור רחב למספר רב של איגרות חוב ומנפיקים, וכן לאתר אג"ח המתומחרות בזול ביחס לאחרות ולסיכון הגלום בהן.

נכסי ההשקעה האלטרנטיביים באפיק החוב אינם בעלי מתאם מלא לשוק, ופעמים רבות יישאו פוטנציאל לתשואה עדיפה וסטיית תקן נמוכה ביחס לנכסים הסחירים.

להגדיל את תוחלת התשואה מאפיק החוב

השקעה במוצרי חוב אלטרנטיביים בתקופה זו אמורה בעיקר להגדיל משמעותית את תוחלת התשואה החזויה מאפיק החוב, להרחיב את פיזור התיק (לנכסים שאינם סחירים) ובכך לייצר תיק חוב "יעיל" יותר.

קרנות גידור אג"ח - בישראל מספר מועט של קרנות גידור, הפועלות בעיקר באסטרטגיה של Long-Short על אג"ח. באסטרטגיה זו, נוסף על רכישת אג"ח הזולות ביחס לשוק, מנהל ההשקעות פועל גם למכירה בחסר של נכסים הנראים לו יקרים. אסטרטגיה זו מאפשרת (לפחות תיאורטית) לייצר תשואה עדיפה על אסטרטגיית ה- Long Only.

קרנות השקעה בחוב - תחום החוב מתאפיין במספר רב של קרנות השקעה בעלות אסטרטגיות השקעה שונות. לרוב, לכל קרן מומחיות בתחום חוב ספציפי, שאותה היא מנסה לשכלל כדי לייצר עודף תשואה, להקטין את מקרי חדלות הפירעון ולמצות למקסימום את הבטחונות הקיימים בחוב הנתון. קרנות החוב משקיעות לרוב בחוב שאינו סחיר, ומאפשרות בכך למשקיע להיחשף למגוון רחב של אלטרנטיבות חוב, שאין ביכולתו להיחשף אליהן דרך השווקים הסחירים.

אחת הדוגמאות לקרנות השקעה בחוב הפועלות באסטרטגיה ספציפית, היא קרנות ההשקעה ב-P2P - בעולם יש כיום כמות גדולה של פלטפורמות אינטרנטיות, המאפשרות נטילת או מתן חוב מסוגים שונים בתיווך אינטרנטי. פלטפורמות חוב ממוחשבות יעילות מאוד בפן התפעולי של מתן האשראי (ביחס למערך הבנקאי) ופיתוח "חיתום" ממוחשב, המחליף את החיתום האנושי.

בתחילת הדרך, החוב בפלטפורמות ה-P2P גויס מאנשים פרטיים וניתן לאנשים פרטיים, אבל כיום, מרביתו מגויס מגופים מוסדיים גדולים או מקרנות השקעה המתמחות בנושא.

קרנות ההשקעה בחוב מאפשרות ללקוחותיהן יתרון בפיזור התיק, הן בכמות ההלוואות (באלפים), פלטפורמות ובסוגים שונים של לווים (בהיבטים של גיאוגרפיה, מקצוע, מטרת נטילת ההלוואה ועוד). נוסף על כך, ממחזרת הקרן את ההשקעה אוטומטית ומייתרת את הצורך של המשקיע לעסוק בנושא.

דוגמאות לקרנות השקעה בחוב הפעילות בישראל: CCF מבית אי.בי.אי הוותיקה, פאגאייה, המשווקת על ידי מיטב דש, וכן קרן הלמן אלדובי P2P.

יש גם קרנות השקעה המתמחות בחוב נדלנ"י. נדל"ן הוא המוצר בעל השווי הנכסי הגדול בעולם, גודלו ויציבותו היחסית יצרה את שוק החוב הגדול ביותר. מאפיין משמעותי נוסף בחוב הנדלנ"י הוא היכולת לשעבד כנגדו נכס. עלות ההלוואה תלויה בגובה השעבוד וטיב הנכס.

תחום הנדל"ן מאפשר חשיפה לחוב אלטרנטיבי אשר ברובו אינו חוב בכיר. עם זאת, יש לזכור כי מרבית האג"ח הסחיר של חברות הנדל"ן אינן מחזיקות בבטוחות כלשהן ומוגנות בעיקר באמצעות קובננטים שונים. הלוואות להשלמת הון עצמי, הלוואות לקבוצות רכישה והלוואות לפרויקטי תמ"א 38 הם המוצרים המובילים בתחום החוב הלא סחיר.

קרנות המזנין צפויות מספקות חלופה טובה

סוג נוסף של קרנות השקעה בחוב הן קרנות המזנין. חוב מזנין הוא חוב משני מסוכן יחסית או שהבטוחות הניתנות לו "חלשות יחסית". מנהלי קרנות אלו מגינים על החוב על-ידי מעקב צמוד אחר תוצאות החברה (או האדם) ולרוב גם על-ידי בטוחות וערבויות שנותן הלווה. חוב מזנין יישא ריבית גבוהה יחסית (8%-10%) ולרוב יהנו המלווים גם מ-Kicker -אפשרות ליהנות מהצלחת החברה לה ניתן החוב, כך שבתרחישים אופטימיים יכול המלווה ליהנות מתשואה גבוהה היכולה לעלות על 20%.

בישראל פועלות כמה קרנות מזנין, ובהן ארבל, שקד, קוגיטו, פנינסולה, להב, קלירמרק וויולה קרדיט. גם בהתייחס לתחרות בתחום זה, נראה כי קרנות המזנין צפויות לספק אלטרנטיבה מצוינת. בעולם בו החוב הסחיר ל-5 שנים מעניק 1%-3%, ואילו חוב מזנין מעניק כ-10% (לאחר Kicker ולפני דמי ניהול). כדי לייצר תשואה זהה לתשואת תיק החוב הסחיר, צריך תיק המזנין להפסיד כל שנה 7.5%-8% לאחר מימוש הבטוחות.

כמובן שגיוון תיק החוב בנכסים אלטרנטיביים חייב להיעשות תוך תשומת לב רבה לבחירת מנהלים מנוסים בעלי תוצאות, פיזור בין מספר מנהלים ואסטרטגיות השקעה וביצוע בדיקה יסודית ואנליזה של גופי ההשקעה, תוצאותיהם ומכשיר ההשקעה הספציפי.

הכותב הוא שותף מנהל וממייסדי קרן חושן קפיטל, קרן השקעות אלטרנטיביות. אין לראות באמור לעיל ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בניירות הערך או בנכסים הפיננסיים המאוזכרים בכתבה או כשידול לקנות, למכור או להחזיק את המוצרים הפיננסיים כאמור. לכותב או גורמים הקשורים עמו יש או יכולות להיות החזקות או עניין אחר במוצרים הפיננסים המאוזכרים לעיל

עוד כתבות

עו"ד חנן פרידמן - יוני רייף / צילום: יחצ

מנכ"ל לאומי: "בתרחיש פסימי קיצוני התפשטות הקורונה תאט את צמיחת המשק לפחות מ-2% בשנת 2020"

כך אומר חנן פרידמן, מנכ"ל הבנק, שסיכם את 2019 עם רווח נקי של כ–3.52 מיליארד שקל ושיפור בתשואה להון שעלתה ל–9.8% ● מחלק דיבידנד בהיקף 297 מיליון שקל לצד רכישה עצמית של מניות ב–700 מיליון שקל ● גידול של 3.6% חל בהיקף האשראי שהבנק מעמיד לציבור, לכ–282.5 מיליארד שקל

מנחם פרלמן / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מנחם פרלמן יכין את חוות-הדעת למיזוג סלקום וגולן טלקום

פרלמן היה גם מי שהכין את חוות-הדעת לבקשת המיזוג של סלקום וגולן טלקום שנדחתה ב-2016

אסנת רונן / צילום: ישראל הדרי

עסקת הוט-פרטנר: נשיא אלטיס נפגש עם יו"רית פרטנר אסנת רונן

דקסטר גואי, נשיא אלטיס ויד ימינו של פטריק דרהי בעל השליטה בהוט, הגיע לישראל לצורך קידום המו"מ לרכישת פרטנר ● החלטת דירקטוריון פרטנר צפויה בשבועות הקרובים

עובדת של חברת "אינסטקארט" באוהיו / צילום: LISA BAERTLEIN, רויטרס

לידיעת וולט ואובר: צו של בית משפט בארה"ב מאיים על המודל העסקי של "כלכלת החלטורה"

שופט בסן דייגו קבע כי אפליקציית משלוחי מכולת מסווגת באופן שגוי את עשרות אלפי עובדיה כפרילאנסרים, בעוד שמדובר למעשה בשכירים ● מדובר בצעד משפטי ראשון באכיפת חוק חדש, שיכול בהמשך לחייב את כל המעסיקים לספק לעובדי "כלכלת החלטורה" זכויות עבודה בסיסיות

ברני סנדרס חותם לתומכים לטיניים בתיכון בקליפורניה / צילום: דמיאן דוברגנס, AP

הלטינים באים: האם המיעוט הגדול בארה"ב יכריע מי יהיה הנשיא הבא?

ברני סנדרס מסתמן כמועמד המוביל במפלגה הדמוקרטית בבחירות 2020 לנשיאות ארה"ב, במיוחד לאחר הניצחון בנבאדה ● עם הצבעה משמעותית של האוכלוסיה הלטינית ולקראת ההצבעה הנרחבת ב׳סופר טיוזדיי׳ בשבוע הבא, מה השפעת הקול של המיעוט הגדול ביותר בארה״ב? • האזינו

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

לקראת הפתיחה בבורסה: צפי לירידות בצל הלחץ בשווקים

אמש בניו יורק מדד הדאו ג'ונס איבד 0.45%, או 100 נקודות ● מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.2%

חיים סבן, בעלי בפרטנר / צילום: רויטרס

לאחר הכישלון הצורב בפרטנר: חיים סבן מקבע הפסד של מאות מיליוני דולרים בחברת המדיה יוניוויז'ן

קרן ההשקעה האמריקאית סרצ'לייט וחברת ההשקעות פורג'לייט ירכשו מסבן ושותפיו את השליטה בחברת המדיה בשפה הספרדית, וישלמו לפי מקורות שונים כ-800 מיליון דולר עבור 64% מהמניות ● סכום זה משקף ליוניוויז'ן שווי של כ-1.3 מיליארד דולר, נמוך מהותית מהשווי שבו רכשו סבן ושותפיו את השליטה בה

מנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה /  צילום: יחצ

מיקרוסופט: וירוס הקורונה פוגע במכירות הלפטופים – לא נעמוד בתחזיות

ענקית הטכנולוגיה הודיעה כי לא תעמוד בתחזית ההכנסות של חטיבת המחשוב האישי, שאחראית לכשליש מהכנסותיה

פסיכולוגיה  / צילום: שאטרסטוק

אין לכם זמן לפסיכולוג? הבוס יביא לכם אחד למשרד

יותר ויותר חברות גדולות בארה"ב מתחילות לספק טיפול נפשי לעובדיהן, במקום העבודה ● "כולנו מפחדים, כולנו נלחמים. אם לא נדבר על זה, זה יהרוס לנו את החיים", אומרת מנהלת מוצר מחברת סרנר

חשבוניות  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

האחים קבלני העפר והתשתיות שישלמו מיליונים במסים על חשבוניות פיקטיביות

בשנים 2007 עד 2012 עסקו האחים בהשכרת ציוד לעבודות עפר ופיתוח באמצעות מספר חברות ● בתקופה זו, פעלו האחים, בין היתר, להוצאת חשבוניות מס על שם שתי חברות בבעלותם לגורמים שונים בגין השכרת ציוד וביצוע עבודות שונות כביכול

משה כחלון / צילום: רפי קוץ

סוף למשבר? שר האוצר כחלון חתם על הצו ליבוא חמאה פטור ממכס

חרף התנגדויות הרפתנים והגורמים המקצועיים במשרד החקלאות, שר האוצר חתם על הצו ליבוא פטור ממכס של חמאה לישראל, כהוראת שעה לשנה אחת ב-2020 ● המשמעות: במהלך 2020 ניתן יהיה לייבא חמאה לישראל ללא מכס, מבלי להתבסס על חלוקת מכסות

בנימין נתניהו / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

נתניהו מחזר אחרי קולות החברה הערבית: "רק אני יכול להביא שלום"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לביקור בחירות בעיר טמרה ● המטרה: להציג את הליכוד כמפלגה שדואגת לציבור הערבי ולמנוע התחזקות נוספות של הרשימה המשותפת

דוד האן / צילום: איל יצהר

"גם עסק פעיל ומשגשג יכול להיכנס לבעיית מימון בשל המשבר"

פרופ' דוד האן, לשעבר כונס הנכסים הרשמי, מעריך כי אם התפרצות הקורונה לא תיעצר בחודשים הקרובים, לא מעט חברות עשויות להיקלע לבעיות תזרימיות קשות ● להערכתו, אם המשבר יחלוף בחודשים הקרובים, חברות ישראליות יוכלו להגיע להסדרים מול החברות הסיניות וגם מול נותני האשראי

העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

המאבק בחשבוניות הפיקטיביות: שני ישראלים נעצרו בחשד לזיוף והפצת חשבוניות בסך 80 מיליון שקל

מעצרם של השניים הוארך עד ליום שישי ● פרשה זו ואחרות נותנות רוח גבית לתוכנית של רשות המסים, שנחשפה לאחרונה ב"גלובס", לחייב כל בעל עסק שמוציא חשבונית בעל אופי עסקי, בסכום של מעל 5,000, לקבל ממנה אישור מיידי אונליין בזמן ביצוע העסקה

צופים בבורסת טוקיו בדונלד טראמפ/ צילום: רויטרס, Toru Hanai

בהלת הקורונה בשווקים נמשכת: טוקיו צונחת, החוזים בניו יורק לקראת יום נוסף של ירידות

בורסת טוקיו צונחת יותר מ-2%; עליות בשנחאי, החוזים בארה"ב נופלים ב-1.4% ● הבנק המרכזי של קוריאה הפתיע ולא הוריד את הריבית ● טראמפ ניסה להרגיע אמש, אבל ה-CDC בארה"ב אישר מקרה ראשון של הנגיף בצפון קליפורניה ממקור לא ידוע

בדיקת נוסעים בעת הצ'ק אין בנמל תעופה בסין / צילום: רויטרס

זעם בענף התיירות על הנחיית משרד הבריאות: "לא ניתן לסגור את המדינה"

(עדכונים שוטפים) - משרד הבריאות קרא אמש לשקול נחיצות נסיעות לחו"ל; גורם בענף התיירות: "המלצה חריגה" ● מאתמול: כל מי שחזר מאיטליה ב-14 הימים האחרונים חייב בבידוד ● דרום קוריאה עוצרת תרגילים צבאיים עם ארה"ב ● סעודיה עוצרת עלייה לרגל של זרים ● מקרים ראשונים של קורונה בנורבגיה, בגדד, דנמרק ואסטוניה

אריאל קליקשטיין ויוני לוקסנברג, מייסדי ELEMENTOR / צילום: יח"צ

אלמנטור גייסה 15 מיליון דולר כדי להתחרות ב-Wix על בוני האתרים המקצועיים

חברת אלמנטור גייסה את כל הסכום מקרן לייטספיד ● החברה הוקמה ב-2016 ועברה לרווחיות לאחר כמה חודשים

אפי נוה (מימין) וחאלד זועבי / צילום: לשכת עורכי הדין

"ההצבעה שלי בעד אתי כרייף לשיפוט? אני מניח שהייתה לי תאונת עבודה"

כך הסביר עו"ד חאלד זועבי, חבר הוועדה לבחירת שופטים, בעדותו במשטרה את החלטתו לתמוך בכרייף ● השופטת מואשמת בכיפוף לשימוע כי מונתה, בין היתר, בשל יחסיה עם נוה • זועבי גם מפנה את החוקר לנשיאה נאור ולשרה דאז שקד "שהכניסו את כרייף לרשימה"

רשות המסים מגדירה את המשפחה מחדש / אנימציה: טלי בוגדנובסקי

פרשנות: כמו בחוק דירה שלישית - רשות המסים מגדירה את המשפחה מחדש

רשות המסים מתכוונת לבצע שינוי מהפכני בתחום מיסוי הנדל"ן - שינוי הגדרות התא המשפחתי לצורכי מס רכישה ומיסוי מקרקעין בכלל ● האופציה המובילה היא זו שהופיעה בחוק דירה שלישית: כל הנכסים שייכים לשני בני הזוג

שכונה חדשה בקרית אתא / הדמיה: דב קורן אדריכלים

נחתם הסכם גג בקריית אתא לבניית 19 אלף יח"ד

מדובר בהסכם הגג הראשון לשנת 2020 ● ההסכם כולל גם יותר ממיליון מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה ● בנוסף, הונחה אבן הפינה לבית חולים אזורי