גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חברות דואליות: דרושה העדפה מתקנת לטובת הישראליות

בסדרת פסקי דין חדשים נקבע כי כללי האחריות החלים על חברה דואלית הנסחרת הן בישראל והן בארה"ב, הם אלה של דיני ניירות הערך של ארה"ב ● אם ניתן להסתפק בכללי האחריות האמריקאים המקלים - מדוע לא להחיל אותם על חברות שנסחרות רק בישראל?

השופטת רות רונן / צלם: איל יצהר
השופטת רות רונן / צלם: איל יצהר

בשני פסקי דין מחוזיים בולטים מהתקופה האחרונה - של השופטת רות רונן בעניין חברת מנקיינד ושל השופט חאלד כבוב בעניין חברת טאואר - נקבע כי כללי האחריות החלים על חברה דואלית הנסחרת הן בישראל והן בארה"ב הם אלה של דיני ניירות הערך של ארה"ב. חוק הרישום הכפול בא למשוך חברות למסחר בארץ, ומבטיח להן כי הן יוכלו לדווח לפי דיני ניירות הערך של ארה"ב, אך החוק אינו קובע במפורש מה יהיו כללי האחריות כאשר מתגלה טעות בדיווח.

השאלה עולה משום שקיים פער גדול בין כללי האחריות של ארה"ב לאלה של ישראל. תיארתי את הדברים בעבר ביחד עם פרופ' אלון קלמנט. שיטת המשפט האמריקאית מבחינה בין תביעות בגין פרט מטעה בתשקיף המתלווה להנפקה לציבור לבין כל הטעיה אחרת בניירות ערך, דוגמת הטעיה בדוח שנתי או רבעוני שהגיש התאגיד. לגבי תשקיף, החוק האמריקאי קובע אחריות ללא אשם. לגבי הטעיות אחרות, התובע נדרש להוכיח לכל הפחות מודעות של הנתבע להטעיה.

גישה זו של המשפט האמריקאי משקפת עמדה שלפיה לצורכי הרתעה, מן הראוי לשים דגש רב בהנפקה לציבור, כלומר, להיזהר מהטעיה של השוק הראשוני. כאשר המנפיק מסתיר מידע שלילי או מספק מידע חיובי שקרי, בשלב ההנפקה, הוא זוכה בתקבול שהוא אינו זכאי לו. הנזק במקרה זה נגרם לכל מי שרוכש את ניירות הערך מהמנפיק או שהוא "מתגלגל" לצד שלישי, שרוכש את הנייר מאותו רוכש ראשוני כל עוד לא התגלתה ההטעיה.

שונה הדבר כאשר מדובר בהטעיה שאינה בתשקיף. במקרה זה החברה אינה מרוויחה במישרין מן ההטעיה, ומכאן שהתמריץ שלה להטעות קטן יותר. מי שמרוויח מן ההטעיה (אם אכן מדובר בהסתרה של מידע שלילי או במסירת מידע לא נכון) הוא מחזיק אחר שמכר את נייר הערך לאחר ההטעיה ולפני שהיא נחשפה. הרווחים וההפסדים מן ההטעיה נגרמים אפוא למחזיקי נייר הערך באופן אקראי למדי, והרווח אינו נופל במישרין לידי החברה המטעה.

בנסיבות אלה, המשפט האמריקאי גורס כי אין להחמיר עם המנפיקים יתר על המידה. הטעיות וטעויות יכולות ליפול בדיווחים גם בתום-לב, ויש להיזהר מהרתעת-יתר של המנפיקים, שעלולה אף למנוע חלק מהם מלפנות לשוק ההון מלכתחילה.

המשפט הישראלי אינו מבחין, לפחות לא באופן מפורש, בין הטעיה של השוק הראשוני (טעות בתשקיף) לבין הטעיה של השוק המשני. ההסדרים המשפטיים המרכזיים לתביעה אזרחית בשל הטעיה, זהים בשני המצבים לפי לשון החוק. סעיף 31 לחוק ניירות ערך, שכותרתו "אחריות לנזק בשל פרט מטעה בתשקיף", קובע חזקה שלפיה קיימת אחריות של המנפיק, ושל צדדים נוספים לרבות הדירקטורים, כלפי מי שרכש ניירות ערך ונגרם לו נזק מחמת פרט מטעה שהיה בתשקיף. אחריות זו היא אחריות מוגברת, והסייגים לה מעטים. הוראה דומה (סעיף 38ג לחוק ניירות ערך) קיימת לגבי הטעיות שאינן בתשקיף, אלא בדיווחים אחרים ובשוק המשני.

מכאן ניתן ללמוד כי להבדיל מהמצב החוקי בשוק האמריקאי, המחוקק הישראלי אינו מייחס חשיבות רבה להבחנה בין הטעיה בתשקיף לבין הטעיה בדיווח אחר, הפוגעת רק בשוק המשני בלי שהתאגיד מתעשר במישרין על-חשבון ציבור הרוכשים של ניירות הערך.

אחריות מקילה על חברות דואליות

בפסקי הדין שניתנו בעניין מנקיינד, ובעניין טאואר, החליטו השופטים כי כללי האחריות המקלים יותר של הדין האמריקאי, הם אלה שצריכים לחול על חברות דואליות. לאור שתיקת המחוקק של חוק הרישום הכפול, הניחו השופטים כי המחוקק ביקש לאמץ לגבי כללי האחריות את העיקרון שהנחה אותו לגבי כללי הדיווח. כלומר, שעל החברות הדואליות יחול רק מערך דינים אחד - זה של ארצות-הברית. אולם השופטים מציינים כי ראוי היה שהמחוקק יעסוק בעניין מרכזי זה במפורש. על אמירה זו חזר ממש לאחרונה השופט עופר גרוסקופף, שמונה לבית המשפט העליון, כאשר בחן (עדיין בכובעו כשופט מחוזי) הסדר פשרה בתביעה על הטעיה בדיווח של חברת וריפון שהייתה חברת דואלית.

לשיטתי, ראוי במיוחד למחוקק לעשות כן, בשים לב לכך שוועדת ברודט אשר הגתה את חוק הרישום הכפול, דנה בעניין כללי האחריות במפורש, וקבעה כי ראוי שיחולו דווקא כללי האחריות של הדין הישראלי (על אף שהדיווח עצמו מתבצע לפי כללים זרים). היעדר דיון מפורש לעניין זה בחוק, מקורו בקומדיה של טעויות שאותה מתארים פסקי הדין שדנו בעניין. שכן בעבר היה בחוק הרישום הכפול סעיף שעסק בעניין כללי האחריות, והוא נמחק ללא הסבר, במסגרת תיקון חקיקה שהתמקד בעניין אחר. מכל מקום, ובלשון המעטה, לא מדובר כאן בנושא שנשקל בקפידה על-ידי המחוקק.

חתירה לשוויון דינים במקום להפלות לרעה

אם וכאשר ידון המחוקק בישראל בעניין משמעותי זה, סביר שהוא יוכרע כדרך שפירשו אותו השופטים. זאת בשים לב שהמדינה התייצבה בהליכים המשפטיים והביעה עמדה חד-משמעות בזכות החלת כללי האחריות של הדין הזר. אולם אם זו עמדת המחוקק, יש לזכור כי קדמה לה עמדה בסיסית אף יותר, שלפיה דיני ניירות הערך של ארה"ב מקנים הגנה מספקת למשקיעים הישראליים בחברות הדואליות. אם כך הדבר, ראוי שהמחוקק הישראלי יקיים בחינה מחודשת לגבי כללי האחריות של הדין המקומי לגבי טעויות שנפלו בדיווחי החברות שנסחרות בישראל בלבד.

לגישת המחוקק האמריקאי, אשר מחמיר עם טעויות בתשקיף אך מקל עם המנפיק לגבי טעויות בתום-לב בדיווח תקופתי, יש היגיון רב. יש לחתור אפוא לשוויון דינים בין שתי המדינות, במקום להתמקד בהקלות לחברות הדואליות. אם המחוקק יימנע מטיפול בנושא למרות הבקשות שהפנו אליו השופטים שדנו בעניין, ייתכן כי בעתיד נראה מגמה פרשנית שתצמצם את הפער בין האחריות של חברות דואליות לאלה של החברות הנסחרות בישראל בלבד.

זהו פער מעורר תהיות, הן מזווית הראייה של החברות והן מנקודת הראות של הגנה על משקיעים ישראלים. אם ניתן להסתפק בכללי האחריות האמריקאים המקלים - מדוע לא להחיל אותם על החברות שנסחרות רק בישראל; ואם לא ניתן להסתפק בכללים אלה מדוע שנחיל אותם על חברות דואליות?

■ הכותב הוא דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ומומחה לדיני חברות. 

עוד כתבות

המודעה שיצאה בשיתוף הפעולה המיוחד של סטימצקי עם צומת ספרים / עיצוב: משרד הפרסום ענבר מרחב G

סטימצקי וצומת ספרים שילבו כוחות בניסיון למנוע עוד סבב בחירות

רשתות הספרים המתחרות פרסמו הבוקר מודעה משותפת שבה הם קוראים לגנץ ולנתניהו שלא להיכנס לספרי ההיסטוריה כמנהיגים שהובילו לסבב בחירות שלישי

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

המסחר בת"א ננעל בעליות: גזית גלוב קפצה לאחר העלאת תחזיות

מדד ת"א 35 עלה ב-0.4%, מדד ת"א 125 הוסיף 0.5% ומדד ת"א 90 טיפס ב-0.9% ● עונת הדוחות נמשכת: ערך פיננסים עלתה על רקע הנפקה באפסייד, ויקטורי התחזקה וחילן נחלשה ● מלם תים דיווחה על עלייה של 19% בהכנסות הרבעון ל-522 מיליון שקל

משטרת ישראל / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

המחוזי: המשטרה תורשה לבצע חיפוש בטלפונים של יועצי רה"מ עופר גולן ויונתן אוריך

זאת לצורך חקירת פרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר ● עופר גולן ויונתן אוריך בתגובה: "במקום שבית המשפט ייתן למשטרה סטירה על שהפרה במתכוון את זכויות היסוד שלנו - הוא נותן לה סוכריה. אבסורד"

מימין ניר קלר ואייל ליפשיץ יזמי BlueVine  / צילום: בלו ויין

חברת הפינטק הישראלית BlueVine גייסה 102 מיליון דולר

את הסבב הובילה קרן הצמיחה הישראלית ION Crossover Partners, משקיעה חדשה בחברה ● צוות BlueVine מתוכנן לגדול ל-400 עובדים לפחות עד סוף 2020 בעקבות הגיוס

 סוחרים בבורסתNYSE/  צילום: רויטרס  .rendan McDermid

מגמה מעורבת בוול סטריט; ירידות חדות במגזר הקמעוני

קוהל'ס והום דיפו צוללות לאחר תוצאות מאכזבות והנמכת תחזיות, וגוררות גם את מייסיס ● נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק: "ברור שהכלכלה האמריקאית ניצבת בפני אתגרים גלובליים, הצמיחה מתחילה להאט" ● עיני המשקיעים נשואות לחדשות נוספות לגבי שיחות הסחר ● מספר היתרי הבנייה בארה"ב זינק לשיא של 12 שנה, עלייה במספר התחלות הבנייה למגורים ● נעילה מעורבת באירופה: פוטסי עלה ב-0.1%, הדאקס נותר כמעט ללא שינוי, הקאק ירד ב-0.4% ומדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-0.2% ● מדד הניקיי היפני איבד 0.5%, והבורסה בהונג קונג קפצה ב-1.5%

מחאת יוצאי אתיופיה / צילום: שלומי יוסף

איך משקמים את האמון האבוד של יוצאי אתיופיה במדינה?

בתי המשפט הם לא הפתרון לבעיה החברתית הזאת. גם לא בתי הסוהר ● הפתרון הוא בגני הילדים ובבתי הספר: כשילדים כהי-עור ולבנים יגדלו ביחד באופן שוויוני, בכל מקום בארץ ולא רק באזורים מסוימים, הגזענות תיעלם, והאמון יחזור ● פרשנות

טים קוק, מנכ"ל אפל /  צילום: רויטרס Thomas Peter

אפל תרמה כמעט מחצית מעליית דאו ג'ונס ב-1,000 נקודות מאז יולי

הרנסנס במניית אפל, שעלתה השנה כבר בקרוב ל-70%, משקף את האופטימיות ביחס לעסקת סחר בין ארה"ב וסין, ואת התוצאות הרבעוניות האחרונות שמצביעות על חוזק בעסקי החברה מעבר למוצר הדגל שלה

יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי

סאני תמשיך לשווק בישראל את מכשירי סמסונג עד תום 2024; מציגה ירידה חדה ברווח

ההסכם עם החברה הקוריאנית, שעל הארכתו דיווחה סאני היום, אמור היה להסתיים בסוף 2020 ● כחלק מהארכת ההסכם נקבע כי אם סמסונג תחליט לשווק מחשבים ניידים בישראל, תינתן לסאני זכות סירוב ראשונה להפצתם בישראל

אליזבת וורן  / צילום:   Shutterstock

וורן: "מאמץ אידיאולוגי בוטה של ממשל טראמפ להסיח את הדעת מכשלונותיו במזה"ת"

המתמודדים הדמוקרטים המובילים במירוץ לנשיאות ממחזרים עמדות ותיקות ● וורן: "עוד ניסיון אידיאולוגי בוטה של ממשל טראמפ כדי להסיח הדעת מכשלונותיו במזה"ת" ● ביידן: "הצהרת פומפיאו פוגעת בדיפלומטיה ומרחיקה אותנו מפתרון של שתי מדינות" ● אייפ"ק: אין לנו עמדה בסוגיית ההתנחלויות

לשכת התעסוקה במדריד / צילום: רויטרס

שוק העבודה באירופה פורח, אז למה כל כך הרבה עובדים כועסים?

שיעור האבטלה באירופה נמצא ברמת שפל של דור, אלא שרבות מהמשרות האלה הן חלקיות או זמניות, ואינן כוללות את ההטבות שעובדים אירופים התרגלו לקבל

הנשיא מעניק את המנדט להרכבת הממשלה לבני גנץ / צילום: חיים צח, לע"מ

מתקרבים לפקיעת המנדט: גנץ ונתניהו ייפגשו הערב ב-22:00

מחר בחצות יפקע המנדט של גנץ להרכבת הממשלה ● "גלובס" עוקב אחרי המאמצים האחרונים להרכבת הממשלה, לפני שהמנדט חוזר לנשיא

קופת חולים כללית / צילום: בר אל

הולכים על כל הקופ"ח: תקציב הפרסום של שירותי בריאות כללית בגובה כ-10 מיליון שקל - בדרך למכרז

מדובר באחד מתקציבי הפרסום האטרקטיביים בענף ● בשונה ממכרזים קודמים, התקציב יכלול הפעם את האונליין ואת האוף-ליין של החברה כמקשה אחת

אילן ישועה וניר חפץ / צילום: איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

ההצעה המדהימה של מנכ"ל וואלה לניר חפץ: "שים אצלי 700 אלף שקל - ותקבל עד חצי המלכות"

בתמלילי שיחות וואטסאפ שנחשפות כאן לראשונה, אילן ישועה מציע לעד המדינה, שבאותו זמן עבד כראש מטה ההסברה של הליכוד, את העסקה הבאה: הליכוד יוציא את כספי מימון המפלגות שלו על פרסום בוואלה - ובתמורה כל האתר יגויס לטובת הליכוד, "בטירוף"

מייסדי אינטסייטס אלון ארבץ, גיא ניצן וגל בן–דוד / צילום: IntSights

חברת מודיעין הסייבר IntSights גייסה 30 מיליון דולר

את הסבב הובילה קרן הצמיחה קומרה קפיטל ● הגיוס הנוכחי מביא את סך גיוסי החברה ל-70 מיליון דולר

דורי סגל וחיים כצמן / צילומים: תמר מצפי, איל יצהר

דורי סגל עושה עסקים עם גזית גלוב: ישקיעו יחד מעל רבע מיליארד שקל בנדל"ן מניב בקנדה

גזית השיקה שותפות חדשה להשקעות בנדל"ן עם דורי סגל, שותפו של חיים כצמן לייסוד החברה, שגם שימש בעבר כמנכ"ל ● סגל יפרוש מחברותו רבת השנים בדירקטוריונים של גזית גלוב ושל חלק מהחברות הבנות

נורד סטרים 2. צינור הגז של פוטין / צילום: רויטרס

"צינור הגז של פוטין" כמעט הושלם, אבל ממשיך ללבות את היצרים בתוך האיחוד האירופי

הפרויקט השנוי במחלוקת גרר לאחרונה סנקציות, קנסות ועימות פומבי בין פולין לצרפת ● האם האמריקאים יהיו אלה שיטרפדו אותו?

מבט אווירי על מתחם הבורסה ברמת גן / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בדרך למנהטן: תוכנית הענק שמבקשת לשלש את מתחם הבורסה ברמת גן

תוכנית ענק שנבחנת בוועדה המחוזית מבקשת לשלש את מתחם הבורסה • החיבור התחבורתי אומנם מצוין, אבל הרחובות הצרים אינם מעודדים הליכה ומעלים סימני שאלה בנוגע לאטרקטיביות של האזור

ההפגנה בשער מפעל אינפימר / צילום: מרתה פיין

הצרות של תמיר לא תמו: בקיבוץ ברקאי מבקשים להוציא את מפעל אינפימר

תושבי הקיבוץ דורשים להוציא את המפעל בטענה כי הוא גורם לזיהום אוויר כבד באזור ● יו"ר אינפימר יובל תמיר: "מקורו של הזיהום לא במפעל. הפליטות של המפעל מנוטרות על ידי המשרד להגנת הסביבה והן מתחת לתקן המחמיר"

האומן17/ אמיר מאירי

עסקת ענק אחרי הליך דרמטי: דמרי ויהלומית פרץ רכשו את מתחם האומן 17 בת"א ב-355 מיליון שקל

המתחם כולל 16 דונם ועל פי הערכת השמאי שוויו הגיע ל-200 מיליון שקל ● המחיר המריא במהלך ההתמחרות על הנכס, שבה לקחו חלק גם החברות יובלים, אקרו וקרן ריאליטי

בניין ג'רוזלם פוסט בירושלים / צילום: איל יצהר, גלובס

"מטעה צרכנים": הרשות להגנת הצרכן תקנוס את ג'רוזלם פוסט

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה לחברת ג'רוזלם פוסט על כוונתה להטיל עליה עיצום כספי של כ-400 אלף שקל ● לטענת הרשות, ג'רוזלם פוסט הסתירה מלקוחותיה את תנאי הביטול של קורס אנגלית שרכשו באלפי שקלים