גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המנהל המיוחד של גרין: "על נושאי משרה להשיב את החובות"

לדברי המנהל המיוחד, בעלי גרין התרשלו בעשיית "שיעורי-הבית" המתאימים, בטרם החליטו לרכוש את פעילות הרכב החשמלי של קבוצת בטר פלייס, ולא בדקו מראש את היתכנותה הכלכלית והמשפטית של ההצעה שהגישו

עו"ד אביתר קרמר / צילום: שלומי יוסף
עו"ד אביתר קרמר / צילום: שלומי יוסף

המנהל המיוחד של חברת גרין אי.וי. אופריישן (בפירוק), שרכשה את פעילות הרכב החשמלי של קבוצת בטר פלייס בשעה שהייתה בפירוק, הגיש בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לחייב נושאי משרה בחברה באחריות אישית לחובותיה בהיקף של כ-7 מיליון שקל.

לדברי המנהל המיוחד, עו"ד אביתר קרמר, נושאי המשרה בחברת גרין, שהוקמה במיוחד לצורך רכישת נכסיה ופעילותה של בטר פלייס, התרשלו בעשיית "שיעורי-הבית" המתאימים, בטרם החליטו לרכוש את הפעילות, ולא בדקו מראש את היתכנותה הכלכלית והמשפטית של ההצעה שהגישו.

בקשתו של המנהל המיוחד,מציפה שוב את סיפורו של היזם שי אגסי, מייסד בטר פלייס, שנשלטה על-ידי בעל הון וגופים בעלי עצמה פיננסית לא מבוטלת, כגון החברה לישראל, עידן עופר ובני משפחתו, בנק HSBC וחברות מבית ההשקעות של מורגן סטנלי.

נחתם הסכם רכישה - ובוטל

לפי בקשת המנהל המיוחד, ביולי 2013, כ-4 חודשים לאחר כניסת בטר פלייס להליכי פירוק, הציעו יוסף אברמוביץ, באמצעות חברת סאן רייז והנרי שיינר (באמצעות תאגיד Ontario Inc), לרכוש את פעילותה ונכסיה של בטר פלייס באמצעות חברת גרין, שבראשה עמד אפי שחק, שכיהן בזמנים הרלוונטיים גם כמנכ"ל החברה. במקביל להיותו יו"ר דירקטוריון גרין ומנהלה, כיהן שחק גם כיו"ר העמותה לקידום תחבורה חשמלית בישראל, שהיא בעלת מניות בגרין.

גרין הציעה לרכוש את פעילות בטר פלייס בתמורה ל-18 מיליון שקל עם אופציה להעלאה ל-36 מיליון שקל. במסגרת הצעתה התחייבה גרין, בין היתר, להפעיל את תחנות החלפת הסוללות של כלי הרכב החשמליים לתקופה של שנתיים לפחות וכן להמשיך בהעסקת 36 מעובדי החברה.

לדברי המנהל המיוחד, הצעתה של גרין התקבלה, אך זו לא עמדה בהתחייבויותיה לבטר פלייס ובכלל אלה לא העבירה את התשלום הראשון על חשבון התמורה בסך 3.5 מיליון שקל. בהתאם, ההסכם בין שתי החברות בוטל בהסכמת הצדדים.

בינואר 2014 קבע שופט בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, אילן שילה, כי גרין היא האחראית הבלעדית להפרת הסכם המכר. בית המשפט חייב את גרין בתשלום הפיצוי המוסכם למנהלים המיוחדים והמפרקים של בטר פלייס בסך של 3.3 מיליון שקל וכן שכר-טרחה של 150 אלף שקל. אולם, גרין לא העבירה גם את הסכומים האלה, ובהתאם, במארס 2014 הגישו מפרקי בטר פלייס לבית המשפט בקשת פירוק נגד חברת גרין, שהתקבלה באוקטובר 2014.

מיום כניסתה של גרין להליכי פירוק ועד להגשת הבקשה לחייב נושאי משרה בכירים בה בחובותיה, הוגשו נגד החברה 17 תביעות חוב בהיקף כספי כולל של כ-7 מיליון שקל. זאת, כאשר מנגד בקופת הפירוק מצויים נכון למועד זה כספים בהיקף של כ-640 אלף שקל בלבד. בשנת 2015 אישרה השופטת המחוזי מרכז בלוד, עירית וינברג-נוטוביץ, את העסקתו של רו"ח עופר אלקלעי כחוקר נסיבות קריסתה של חברת גרין.

פעילות רשלנית וחוסר זהירות

בבקשת המנהל המיוחד, עו"ד קרמר, לחייב באופן אישי את אברמוביץ ושחק - שהוגשה באמצעות בא-כוחו, עו"ד אמיר פלמר ממשרד אמיר פלמר ושות', ובהסכמת כונס הנכסים הרשמית (הכנ"ר) - צוין כי במסגרת החקירות שנערכו לאברמוביץ ולשחק, תלו האחרונים את כישלונם בהנעת מיזם הרכב, בין היתר, בתמורה שהייתה צפויה להתקבל אצלם ממכירת כלי הרכב החשמליים שלא הועברו לידי החברה (בשל דרישות משרד התחבורה) וכן "במשקיעים אלמוניים שמסרו להם, בעל-פה או במסמך שאינו מחייב, על כוונותיהם להשקיע במיזם; וכן בנהגים שלא שילמו תמורה בגין שירותים שקיבלו".

תירוצים אלה, מסביר המנהל המיוחד, "רק מחזקים וממחישים את גודל מחדליהם של אברמוביץ ושל שחק". לדבריו, התמונה העולה מהתנהלות השניים מקדשת את תרבות "הסמוך", שאותה יש לדבריו להוקיע.

עוד טוען המנהל המיוחד כי אברמוביץ ושחק בחרו, "בין אם במכוון ובין אם ברשלנות רבתי, שלא לערוך את מכלול הבדיקות הנדרשות מבעוד מועד (היינו טרם שנטלו על עצמם התחייבויות כבדות-משקל לכל הדעות) - ועל כך עליהם ליתן את הדין". לדבריו, במסגרת חקירתם של השניים עלתה תמונה עגומה, של התנהלות לא סבירה של בעלי המניות ונושאי המשרה בחברת גרין בכל הקשור לרכישת החברה ותפעולה.

בהתאם מציין עו"ד קרמר כי "לדעתו המקצועית של החוקר, הפעילות הנ"ל מסתכמת לכדי רשלנות, תוך שבעלי המניות ונושאי משרה בחברה פועלים בחוסר זהירות ומבלי שלקחו בחשבון את הנזקים שעלולים להיגרם לנושים כתוצאה מפעילותם הלא סבירה".

יצוין כי הבקשה לחיוב נושאי המשרה בחברת גרין הוגשה נגד אברמוביץ ושחק בלבד, ולא נגד בעל מניות נוסף בגרין, הנרי שיינר. זאת, ככל הנראה, מהטעם ששיינר הוא תושב קנדה, וצירופו לבקשה היה מסרבל את ניהול ההליך ומחייב את המנהל המיוחד, בין היתר, בקבלת היתר המצאה לחו"ל. 

תגובות: "פעלנו ממניעים ציוניים ולא לצורך רווח. בקשת המפרק היא ניסיון-סרק לנסות ולתבוע מכל הבא ליד"

יוסף אברמוביץ, מהבעלים של חברת גרין אי.וי. אופריישן, מסר בתגובה, באמצעות עו"ד אורית נהיר: "תחילה יצוין כי הבקשה טרם הומצאה לעיוני, ועל כן לא ניתן לתת תגובה עניינית לבקשה.

"טענת המנהל המיוחד, עו"ד אביתר קרמר, איננה נכונה כלל וכלל ואף סותרת קביעות עובדתיות ומשפטיות שניתנו על-ידי בית המשפט העליון בהליכים שונים בעניין בטר פלייס, ביחס לכך שכישלונות הרכישה של פעילות החברה על-ידי הרוכשות השונות נבעו בעיקר בשל הקשיים שהערים משרד התחבורה. כך, למשל, לא שוחררו הרכבים לרוכשות השונות בניגוד למצג שנתן מפרק בטר פלייס כי אין מניעה לשחרור. לאור כך, ברי כי אין כל מקום לחיוב אישי מכל טעם שהוא של אברמוביץ הפעל ממניעים ציוניים ולא לצורך רווח אישי כלל".

אפי שחק, יו"ר העמותה לקידום תחבורה חשמלית בישראל ולשעבר יו"ר ומנכ"ל חברת גרין אי.וי. אופריישן, מסר בתגובה: "יש כאן ניסיון-סרק לנסות ולתבוע מכל הבא ליד. בסופו של דבר הייתה החלטה של בית המשפט והמפרקים למסור את חברת בטר פלייס לחברת גרין. גרין היא החברה היחידה שהביאה רצון להמשך תפעול התחנות והפרויקט של הרכב החשמלי בארץ.

יש כאן שני בעלי מניות (יוסף אברמוביץ והנרי שיינר, מ' ש') שני בעלים של חברת גרין - שאין להם כל קשר אליי - שהציעו לרכוש את בטר פלייס, ואנחנו כעמותה נרתמנו לעזור, כי המטרה שלנו הייתה להמשיך את המיזם. אני וצוות מתנדבים מהעמותה פעלנו יום אחרי יום בחברה שקמה כדי להמשיך ולתפעל את המערכת. זאת, בהתבסס על החלטת בעלי המניות לרכוש את החברה ולהשיג משקיעים. בסופו של דבר הם לא צלחו במשימה זו". 

החלום החשמלי ושברו

מיזם הרכב החשמלי של שי אגסי התחיל בקול תרועה והסתיים בפיאסקו כלכלי, שבו נטלו חלק, בין היתר, החברה לישראל, עידן עופר, בנק HSBC וחברות מבית ההשקעות של מורגן סטנלי. גורמים אלה, אומר המנהל המיוחד של חברת גרין אי.וי. אופריישן, השקיעו בקבוצה סכומים בהיקפים פנטסטיים ועל גבול הדמיוניים, על-מנת שמיזם בטר פלייס יצלח ויניב להם פירות".

אולם, בטר פלייס קרסה ב-2013, תוך שהיא מותירה אחריה חובות. עד הפיכתה לחדלת פירעון רשמה בטר פלייס בישראל הפסדים בלתי נתפסים בסך 812 מיליון דולר. כ-3 שנים אחרי קריסתה הגישו מפרקי בטר פלייס לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה בהיקף של 200 מיליון שקל נגד בכירים בחברה, ובכלל אלה אגסי; עידן עופר, שהיה בעל השליטה; משה קפלינסקי, שהיה יו"ר החברה; רואי החשבון של החברה, משרד KPMG סומך-חייקין; ועוד.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד ד"ר קובי קפלינסקי, טענו המפרקים כי הנתבעים ידעו או היו צריכים לדעת על מצבה העגום של החברה טרם נקלעה לחדלות פירעון, ולכן היו צריכים לפעול בהתאם, כלומר לא ליטול התחייבויות עצומות ללא מתן רשת ביטחון מתאימה לנושים.

התביעה מצויה עדיין בשלביה הראשונים, נוכח בקשות לסילוק על הסף של התביעה שהגישו חלק מהנתבעים. בסוף חודש אפריל השנה ביקשו מפרקי בטר פלייס משופט בית משפט העליון, פרופ' עופר גרוסקופף, (הדן בתביעה בכובעו כשופט מחוזי), להעביר את הדיון בתביעה שהוגשה על-ידם למותב אחר. סגן נשיא בית המשפט המחוזי מרכז' השופט יעקב שינמן, הורה כי ההחלטה על החלפת המותב תינתן לאחר החלטת השופט גרוסקופף בבקשות לסילוק על הסף. 

עוד כתבות

נשיאת לשכת רוה"ח איריס שטרק, כנס רואי חשבון / צילום: כדיה לוי

נדחתה מהפכת השוויון בהליך מינוי נאמן בחוק חדלות פירעון

הוועדה המיוחדת שדנה בדחיית הכניסה לתוקף של הליך מינוי הנאמן בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ישרה פה אחד לקריאות שנייה ושלישית את הדחייה ● החוק היה אמור להיכנס לתוקף בספטמבר הקרוב

קובי הבר / צילום: איל יצהר

קובי הבר מודיע למנהלי ביטוח ישיר שהוא לא שב ללאומי: "אין בדעתי לעזוב; אני איתכם"

מנכ"ל חברת הביטוח שלח ממסר להנהלת ביטוח ישיר, שבו הוא מבהיר כי על אף השמועות כי הוא מועמד לתפקיד מנכ"ל לאומי אינן נכונות ● "אין בדעתי לעזוב באמצע תהליכים ומהלכים שהתחלנו, ביחד, רק לפני שנה"

מפעל לייצור כלי עבודה בסין / צילום: רויטרס

מחיר מלחמת הסחר 1: כלכלת סין צמחה בקצב האיטי ביותר מאז 1992

מתחי הסחר עם ארה"ב והימנעות של עסקים מהשקעות גדולות גברו בהשפעתם על התמריצים שהגיעו מבייג'ינג ● כלכלנים צופים כעת הקלות נוספות מטעם המדינה לעידוד הצמיחה

אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי

אפריקה נכסים רוכשת את מלוא הבעלות בפרויקט איירפורט סיטי בבלגרד

החברה, ששמה צפוי להשתנות בקרוב לאפי נכסים, תרכוש באמצעות החברה הבת אפי אירופה את החזקתה של חברת תדהר ב-66.3 מיליון אירו ● המוכרת תקבל גם את חלקה ברווחי הפרויקט מתחילת הרבעון השני ועד למועד השלמת העסקה

מימין: אייל שוחט ודניאל בירנבאום  / צילום: יח"צ

דניאל בירנבאום מפנה את תפקיד מנכ"ל סודהסטרים לאייל שוחט

דניאל בירנבאום יעבור לתפקיד יו"ר החברה, שנמכרה לפני כשנה לפפסיקו ● שוחט מכהן בשנתיים האחרונות כמשנה למנכ"ל סודהסטרים

איל יגב ודדי גולדברג, Upreal נדל"ן / צילום: תמר מצפי

תא"ל במיל' נגד מפקד הטייסת לשעבר: תביעת מיליונים נגד בעלי אפריל בטענה לתרמית משקיעים

דדי גולדברגר, מפקד טייסת בעברו, ושותפו אייל יגב, נתבעים בסכום של 7.5 מיליון שקל על ידי משקיעים פרטיים מהם גייסו כספים עבור פרויקט נדל"ן בברוקלין ● בראש קבוצת התובעים, שהשקיעו מאות אלפי שקלים כל אחד, עומד תא"ל במיל' בחיל האוויר ● שנה לפני קריסת "ברוקלנד אפריל", בה הוחזק הפרויקט הכושל, מכרו גולדברגר ויגב את מניותיהם בה לשותפם בועז גלעד תמורת מיליוני דולרים

אריק פינטו/ צילום:  איל יצהר

יום של הכרעות בפועלים ובדיסקונט: פינטו הופיע בפני דירקטוריון הפועלים

הדירקטוריונים של הפועלים ושל דיסקונט יבחרו היום מנכ"לים חדשים לבנקים ● הבורד של הפועלים יבחר בין כמה מועמדים: קוטלר, ענתבי וספיר ● אורי לוין צפוי להתמנות למנכ"ל בנק דיסקונט ● על פי הערכות פינטו תומך במועמד פנימי לתפקיד המנכ"ל

 

בנימין נתניהו וזאב אלקין / צילום: קמפיין הליכוד, יח"צ

קמפיין הליכוד במגזר הרוסי מתניע; נתניהו: "בעיות המגזר הרוסי לא נפתרו"

היום נערכה הפגישה הראשונה הרחבה של נתניהו עם 25 פעילים של מטה השטח הרוסי של הליכוד ● לפי הודעה שהוציא מטה הליכוד, הפעילים שהוזמנו היום למפגש עבדו בעבר עם מפלגת ישראל ביתנו ● נתניהו: "ליברמן לא עשה כלום. הוא רק ידע לתת סיסמאות"

נשיאי סין וארה"ב, שי וטראמפ, בוועידת G20 / צילום: רויטרס, Kevin Lamarque

מחיר מלחמת הסחר: יצרניות אמריקאיות מוציאות פסי ייצור מסין

המכסים שהטילה ארה"ב על יבוא מסין גורמים לחברות להעביר את הייצור למדינות אחרות ● אלא שהן כמעט לא מחזירות את הייצור לארה"ב, כפי שקיווה ממשל טראמפ

סוכנות תיווך. "יש הרבה אנשים שעובדים בלי רישיון"  / צילום: איל יצהר

ביטול מבחני הרישוי: כל אחד יוכל להיות מתווך דירות והאמת שזה בסדר גמור

עם כל הכבוד למתווכים ולמוצר המסובך שהם מוכרים, אנחנו עדיין מדברים על אנשי מכירות ● אם איש מכירות בסוכנות רכב או במשרד התיירות לא נדרש לרישיון ולתשלום אגרה שנתית, מדוע המתווכים כן? ● פרשנות

השופט מגן אלטוביה / צילום: בירן בוצ'צ'ו

אחרי ההפסד בבית המשפט המחוזי, ח"כ אריאל קלנר (הליכוד) מערער לעליון נגד המיזוג בין כולנו לליכוד

לפני מספר ימים הפסידו חברי הכנסת מיכל שיר ואריאל קלנר בפנייתם בבקשה להתערבות בהליך הפנימי בתוך תנועת הליכוד ● בפסק הדין של המחוזי נקבע כי הדברים אינם מגיעים כדי צורך בהתערבות של בית המשפט ● בערעור נכתב כי: "קביעת המחוזי הנותנת עדיפות בפרשנות לארגון פנימי של המפלגה, תסכל למעשה את הוראות המחוקק"

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

לא פוראבר: חברת הנדל"ן סטרוברי פילדס בוחנת פדיון מוקדם של האג"ח שהנפיקה בת"א

החברה הזרה, שהנפיקה שתי סדרות אג"ח שהיקפן כ-570 מיליון שקל, צפויה להשתלב במהלך הנפקה של חברה אם בארה"ב ● מדובר בחברת נדל"ן זרה שלישית מתחילת השנה שצפויה לעזוב את הבורסה בת"א

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון./ צילום: רפי קוץ

הנגיד הפיל את הדולר? שפל של למעלה משנה מול השקל

הדולר ירד במהלך המסחר היום לשפל של 3.53 שקלים לדולר, השער הנמוך ביותר מאז אפריל 2018; זאת על רקע דבריו של נגיד בנק ישראל, שאמר כי הבנק עשוי להעלות את שער הריבית בחודשים הקרובים ● גורמים נוספים התומכים במגמת התחזקות השקל היא מכירות מט"ח עונתיות על ידי יצואנים ומחזורי המסחר הדלילים בקיץ

בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן / צילום: חיים בורנשטיין

אחרי עשור רה"מ נזכר "לקחת אחריות" על מחדל הדיור הציבורי: אלה הבעיות הדחופות

זכאי הסיוע בדיור נדחקים כבר שנים מסדר היום ● בסוף השבוע האחרון, כשקמפיין הבחירות ברקע, הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא "לוקח אחריות", וספג ביקורת מ"ישראל ביתנו" כמי שמנסה "לגנוב" מהם מנדטים ● "גלובס" עושה סדר ומנתח את הבעיות הדחופות של התחום

בירת מלטה, ולטה / צילום: שאטרסטוק

למכירה במלטה: נדל"ן אטרקטיבי ואזרחות של האיחוד האירופי

רוכשים זרים ממריצים את שוק הנדל"ן הלוהט של המדינה הזעירה, שמציעה לצד הנכסים גם אפשרות להפוך לאזרחים של האיחוד

נדב פתאל מנכל ROOMS  / צילום: עזרא לוי, יח"צ

פתאל משיקה: מיזם מתחמי עבודה משותפים בתל אביב

רשת פתאל השיקה את "ROOMS", מיזם מתחמי עבודה משותפים שמשתלב עם תחום המלונאות ● הרעיון מיושם בבית אמות הצמוד למלון NYX של הרשת ● "המטרה היא לייצר אינטראקציה בין הקהילה המקומית ובין האורחים"

מוריס תפילין / צילום: לילך תפילין

"אם יש לי חלום ולא אגשים אותו - מצבי גרוע"

מוריס תפילין (47) הוא מהנדס תוכנה בטרידיון ● טווח שכר: 38-33 אלף שקל

בנימין נתניהו, יאיר לפיד / צילומים: יוסי סמיר, אמיר מאירי, עיצוב: טלי בוגדנובסקי

חרף ניסיון נתניהו: שיח הפנים בנושא דת ומדינה "גובר" על האיום האיראני

מוקדם יותר נתניהו שיגר סרטון וידיאו המגנה את ההתייחסות של שרת החוץ של האיחוד האירופי שבו היא מבקשת להחיות את הסכם הגרעין מול איראן ● אולם, בארץ המערכת הפוליטית ממשיכה לגעוש בעקבות המתח בין דת למדינה שעלה לכותרות בימים האחרונים

הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

הבורסה רחוקה מלממש את הפוטנציאל: מחזור שפל של 315 מיליון שקל בת"א אתמול

מחזורי המסחר הגדולים ביותר למניה בודדת עמדו אתמול על פחות מ-10 מיליון שקל בכל אחת משתי מניות הבנקים הגדולים – לאומי והפועלים ● יתר מניות ת"א 35 ריכזו מחזורי מסחר של מיליוני שקלים בודדים כל אחת

IPO / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ותודה למדינת ישראל שהביאה אותנו עד ל-IPO: דירוג ההנפקות הראשוניות הגדולות בבורסה בת"א

מחלקת המחקר בבורסה אספה עבור "גלובס" את 40 ההנפקות הראשוניות הגדולות של שלושת העשורים האחרונים ● מי מההנפקות הגדולות הסתיימה בתספורת ומי בקריסה מהדהדת, איך כבשו החברות הממשלתיות את צמרת ההנפקות ומי המתברגת החדשה לעשיריה הראשונה