גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דונרשטיין: "חקירתי ע"י מנהלי העיזבון נועדה לבסס נגדי תביעה"

בעלי רב-בריח הגיש לעליון בקשת רשות ערעור על ההחלטה לחייבו להיחקר בפני מנהלי העיזבון, באשר לקשרים עסקיים ואחרים שהיו בינו ובין יוסיפוף המנוח ● מנהלי העיזבון: "דונרשטיין הוא היחיד שמסרב להיחקר ומנהל זה חודשים ארוכים קרב משפטי יקר ומיותר"

שמואל דונרשטיין / צילום: יונתן בלום
שמואל דונרשטיין / צילום: יונתן בלום

ייחקר או לא ייחקר - זאת השאלה? סאגת חקירתו של הבעלים של חברת רב-בריח, איש העסקים שמואל דונרשטיין, על קשריו העסקיים ויחסיו עם עו"ד יורם יוסיפוף המנוח - מגיעה עד העליון. דונרשטיין הגיש בימים אלה לערכאה זו בקשת רשות לערער על החלטת המחוזי בתל-אביב, המחייבת אותו להתייצב לחקירה בפני מנהלי העיזבון של עו"ד יורם יוסיפוף המנוח. זאת, באשר לקשרים העסקיים והאחרים שהיו בין השניים ובנוגע לשאלה אם דונרשטיין מחזיק בנכסים או כספים השייכים למנוח.

מדובר בסאגה ממושכת המתנהלת זה תקופה סביב השאלה מה הקשר בין בעלי חברת רב-בריח, חתן פרס התעשייה בישראל, לבין עו"ד יורם יוסיפוף, שהלך לעולמו במפתיע באוקטובר 2016, מאירוע לבבי; ומדוע דונרשטיין מסרב למסור גרסה באשר לקשרים העסקיים או האחרים, שהיו ביניהם למנהלי עיזבונו של יוסיפוף, עורכי הדין עופר שפירא ורז מנגל.

שמו של דונרשטיין הולך לפניו במשק הישראלי עשרות שנים לאחור, כאחד מחלוצי התעשייה הישראלית וחתן פרס ישראל לתעשייה. כיום הוא הבעלים של קבוצת רב-בריח, המעסיקה יותר מ-1,000 עובדים בעולם.

המחלוקת בין בעלי רב-בריח למנהלי עיזבונו של יוסיפוף מתנהלת על רקע פטירתו במפתיע של יוסיפוף, אשר בעקבותיה התברר כי למנוח היו חובות ניכרים. כיום מוערכים חובות העיזבון בכ-700 מיליון שקל.

בנובמבר 2016 מינה בית המשפט את עורכי הדין רז מנגל ועופר שפירא למנהלי העיזבון. השניים פתחו בחקירה לאיתור נכסיו של יוסיפוף בעולם. כאן נכנס לתמונה שמו של דונרשטיין. במסגרת החקירות שמבצעים מנהלי העיזבון לאיתור נכסים של יוסיפוף בארץ ובעולם, לצורך חלוקה לנושיו, נתקלו השניים בשמו של איש העסקים שמואל דונרשטיין, כמי שהיו לו קשרים עסקיים ואחרים עם עו"ד יוסיפוף. השניים ביקשו לזמן את דונרשטיין לחקירה במשרדם - אך דונרשטיין סירב. סירוב זה היווה את יריית הפתיחה לקרב בין דונרשטיין למנהלי העיזבון עורכי הדין שפירא ומנגל, המבקשים לחייבו להתייצב לחקירה. במסגרת הקרב הזה הוסרו כל הכפפות: דונרשטיין מאשים את מנהלי העיזבון בניגוד עניינים, ובניסיון לבסס תביעה נגדו באמצעות חקירתו. מנגד, המנהלים טוענים כי דונרשטיין "מבקש לנצל עליונות שיש לו במידע ובכסף על קופת העיזבון". השבוע הגיע הקרב הזה אל בית המשפט העליון. 

השתלשלות הסאגה

"ניגודי עניינים חריפים"

בקשת רשות הערעור של דונרשטיין הוגשה על החלטת שופטת המחוזי בתל-אביב, איריס לושי-עבודי, שקיבלה את בקשת מנהלי העיזבון לחקור את דונרשטיין. התנגדותו הנחרצת של דונרשטיין להיחקר נדחתה על-ידי המחוזי, ונקבע כי עליו להתייצב לחקירה עד ל-21 ביוני. ואולם, במקביל, ההחלטה הגבילה את מנהלי העיזבון בשאלות שיוכלו לשאול, כאשר נאסר עליהם לשאול שאלות שיש בהן להקנות להם יתרון דיוני בלתי-הוגן בתביעה עתידית, ככל שתוגש, נגד דונרשטיין.

דונרשטיין לא הסתפק במגבלה זו שקבעה השופטת המחוזית על אופי חקירתו ומבקש מהעליון לבטל את ההחלטה, ולקבוע כי אין להתיר למנהלי העיזבון לחקור אותו כלל. במקביל, עתר דונרשטיין לעכב את ביצוע חקירתו עד להכרעה בעליון, ובית המשפט העליון נעתר לבקשתו. בשלב זה הוא לא ייחקר. עוד נקבע כי על מנהלי העיזבון להגיב לבקשת רשות הערעור.

לטענת דונרשטיין בבקשת רשות הערעור שהגיש באמצעות עו"ד ליאור דגן, נפלו בהחלטת בית המשפט המחוזי טעויות יסודיות וקשות. "בהחלטתה, קבעה כב' השופטת קמא כי על המבקש להיחקר בפני מנהלי העיזבון, וזאת למרות שהונחו בפניה שורה של טענות, ראיות ומסמכים המצביעים כי מדובר בחקירה הנגועה בניגודי עניינים חריפים ומובנים; כי לא ניתן לבצע חקירה אובייקטיבית, הגונה ועניינית; וכי מטרתה של החקירה היא לאסוף ראיות לצורך הגשת תביעה נגד המבקש בכל הנוגע לזכויות הנטענות בחברת פרסטון", נכתב בבקשת רשות הערעור.

חברת פרסטון המדוברת הנה חברה זרה, שהייתה בעבר בעלת זכויות (בשרשור) במלון דירות בלונדון, אנגליה. טרם פטירתו ניהל יוסיפוף הליכים משפטיים בישראל ובאנגליה נגד דונרשטיין (הליכים אשר נמחקו), במסגרתם טען כי דונרשטיין מחזיק עבורו בנאמנות 50% ממניות חברת פרסטון.

בערעור טוען דונרשטיין כי בית המשפט המחוזי טעה כאשר התעלם מניגוד העניינים של אחד ממנהלי העיזבון - עו"ד רז מנגל. לטענתו, השופטת המחוזית התעלמה לחלוטין מהעובדה - שלא הייתה במחלוקת לדבריו - לפיה יוסיפוף "המחה" לצבי נתנאל - נושה ויוזם הליך פשיטת הרגל, שהיה מיוצג ע"י עו"ד מנגל טרם מינויו למנהל עיזבון - את "זכויות התביעה" הנטענות שלו בחברת פרסטון נגד דונרשטיין. "כלומר, נתנאל - לקוחו של עו"ד מנגל - הוא בעל אינטרס אישי וכלכלי בתוצאות החקירה וב'פירות' התביעה כנגד המבקש (דונרשטיין, א' ל"ו), בכל הנוגע לזכויות הנטענות בחברת פרסטון", כותב דונרשטיין בבקשת הערעור.

במצב דברים זה, טוען דונרשטיין, מנהל העיזבון עו"ד מנגל - בא כוח נתנאל - מצוי בניגוד עניינים מובהק ומובנה בכל הנוגע לחקירה ולהגשת תביעה, שכן הלקוח שלו - שיזם וביקש את מינויו בתיק - הוא בעל אינטרס אישי וכלכלי ב"פירות" החקירה והתביעה.

"השופטת קמא לא נתנה דעתה לניגוד עניינים חריף ומובנה שאיננו מאפשר קיומה של חקירה אובייקטיבית, הגונה ועניינית", טוען דונרשטיין.

עוד לטענתו, הסדר שכר-הטרחה של מנהלי העיזבון בתיק פשיטת הרגל מעמיד אותם בניגוד עניינים חריף ומובנה בביצוע החקירות, שכן הוא מייצר להם אינטרס אישי וכספי בתוצאות ו"פירות" החקירה (להבדיל מפירות התביעה). לטענת דונרשטיין, לפי בקשת שכר-הטרחה שלהם, מנהלי העיזבון יהיו זכאים לשכר-טרחה שהוא נגזרת של תוצאות החקירה, להבדיל מתוצאותיה של הגשת תביעה.

"בדרך-כלל, בקשות לאישור שכר-טרחה מוגשות לאחר סיום החקירות ובטרם הגשת התביעות (אם וככל שבעל התפקיד הגיע למסקנה שיש יסוד להגשת תביעה). במקרה הנדון, בקשת שכר-הטרחה של מנהלי העיזבון הוגשה לפני ביצוע חקירת המבקש ולא לאחר סיומה. עצם הגשת בקשת שכר-טרחה (לא כל שכן אישורה) לפני ביצוע החקירות (להבדיל מהגשתה לאחר סיום החקירות, גיבוש עמדה סופית, ובטרם הגשת תביעה) מעמידה את בעלי התפקיד בניגוד עניינים מובנה ואינהרנטי בכל הנוגע לחקירות", כותב דונרשטיין לעליון.

על-פי הנטען, בסעיף 62 לבקשת שכר-הטרחה, ציינו מנהלי העיזבון כי "כל לקוח סביר של שירות מסוג זה היה מסכים (ואף עומד) על פסיקת שכר משמעותי באחוזים מתוך פירות החקירות, כדי להביא לזהות אינטרסים בין בעלי התפקיד לבין הנושים, כך שהתוצאה תצא הוגנת והגונה".

ואולם, טוען דונרשטיין, לחקירות אין ולא אמורות להיות "פירות". "מטרתה ותכליתה של החקירות היא לרדת חקר האמת. חקירה איננה אמורה - מראש - להניב 'פירות' או לייצר ציפייה של 'פירות'. חקירות עשויות להוביל להגשת תביעות אולם זו יכולה להיות תוצאה אפשרית של חקירה ולא מטרתה מלכתחילה", טוען דונרשטיין.

דונרשטיין מוסיף וטוען כי שופטת המחוזי התעלמה משורה של ראיות המצביעות כי מנהלי העיזבון נחושים להגיש תביעה נגד דונרשטיין בנוגע לזכויות הנטענות בחברת פרסטון ותכלית החקירה היא איסוף ראיות לביסוס תביעה "לגבי זכויות בבית מלון בשווי של כ-10 מיליון פאונד", כפי שניסח זאת עו"ד עופר שפירא באחד הדיונים בתיק העיזבון.

"חקירה נגדית אינקוויזיטורית"

לטענת דונרשטיין, "מאחר שכבר הוגשו נגדו הליכים בישראל ובאנגליה ע"י יוסיפוף (הליכים שסולקו), ומאחר שכבר ננקטו הליכים באנגליה שבמסגרתם הוגשו והובאו גרסאות (תצהירים, חוות דעת וכיו"ב) בפני בית המשפט באנגליה (כאשר תביעת החייב באנגליה נדחתה), הרי שבמצב דברים זה אין להתיר למנהלי העיזבון לנהל חקירות. זאת, שכן גירסת המבקש - שהוגשה במסגרת ההליכים המשפטיים הנ"ל - פרוסה בפניהם, והם יפעלו בכל דרך לנסות לקעקע את גרסתו ולהכשילו (כפי שניסו לעשות כאשר דרשו את התייצבותו לחקירה בחוסר סמכות, ובלוחות זמנים בלתי אפשריים), ולמעשה יעניקו לעצמם פריבילגיה שהדעת איננה סובלת בשום שיטת משפט בעולם - הזכות לחקור בחקירה נגדית אינקוויזיטורית את המבקש (הנתבע העתידי), כאשר גרסת המבקש (הנתבע העתידי) פרוסה בפניהם, באופן המעניק למנהלי העיזבון יתרונות דיוניים ומהותיים בתביעה עתידית".

דונרשטיין תוקף גם את קביעתה השופטת לושי-עבודי כאילו החקירה נועדה לחקור אודות "נכסיו" של יוסיפוף המנוח, עסקיו, ו"הסיבות לקריסתו הכלכלית", כפי שהצהירו בפניה מנהלי העיזבון, ולאו דווקא בעניין התביעה בנוגע לזכויות הנטענות בחברת פרסטון. "הצהרת מנהלי העיזבון היא הצהרה שניתנה 'מן הפה אל החוץ', שאין כל כוונה אמיתית מאחוריה", כותב דונרשטיין לעליון. לטענתו, עיון בדרישת המסמכים של מנהלי העיזבון מגלה כי כל המסמכים שנדרשו על-ידי מנהלי העיזבון הם מסמכים הנוגעים אך ורק לזכויות הנטענות בחברת פרסטון, ואין שום מסמך או מידע שהתבקש על-ידי מנהלי העיזבון הנוגע ל"עסקים אחרים" או "נכסים אחרים".

"השופטת טעתה כאשר הסתפקה ב'הצהרת' מנהלי העיזבון לפיה, כביכול, לא גיבשו עמדה להגיש תביעה נגד המבקש בעניין זכויות התביעה הנטענות בחברת פרסטון. כפי שהראיות מוכיחות, המדובר ב'מכבסת מלים' שאין בה כדי לרפא את הפגמים וניגודי העניינים בהם נגועה החקירה", נכתב בבקשת רשות הערעור.

במקביל לבקשת רשות הערעור על חיובו להיחקר, מבקש דונרשטיין מבית המשפט להתיר לו לעיין בתיק העיזבון של יוסיפוף. לטענתו, יש לאפשר לו לעיין בתיק פשיטת הרגל מטעמי פומביות, ובמיוחד כאשר מצויים בו מסמכים הנוגעים אליו ושיש בהם כדי להשליך על זכויותיו.

מנהלי העיזבון, עורכי הדין עופר שפירא ורז מנגל, מסרו בתגובה: "בית המשפט הסמיך את מנהלי העיזבון לבצע חקירות בתיק מורכב זה - חקירות שבוצעו ומבוצעות במקומות שונים בעולם. דונרשטין הוא היחיד שמסרב להיחקר ואינו משתף פעולה, וזה חודשים ארוכים מנהל קרב משפטי יקר ומיותר על עצם זימונו לחקירה, תוך שהוא מסרב להשיב לשאלות ולדרישות לקבלת מסמכים שהופנו אליו. בית המשפט המחוזי כבר דחה את כל טענותיו ואף הורה לו להתייצב לחקירה ולמסור מסמכים. למרות זאת - דונרשטין לא עשה זאת. מנהלי העיזבון ימסרו את תגובתם לבית המשפט, ויפעלו לפי הוראותיו".

חובות העיזבון מוערכים בכ-700 מיליון שקל

שמו של יוסיפוף המנוח נקשר בעסקאות של מיליוני אירו, שבהן שימש כעורך דין עבור לקוחותיו באירופה, וגם בעסקאות שבהן היה מעורב בעצמו כאיש עסקים. יוסיפוף נפטר במפתיע באוקטובר 2016 מאירוע לבבי, בעיצומו של הליך פלילי שנוהל נגדו, בטענה להעלמות מס מעסקאות של מיליונים. עם מותו נסגר ההליך הפלילי נגדו, אך מנגד צצו באחת שלל נושים של המנוח - מרביתם מלווים בשוק האפור - שהגישו לבית המשפט תביעות בנוגע לחובות עתק שהותיר אחריו, בהיקף של יותר מ-600 מיליון שקל. בין החובות הנטענים נגד העיזבון, חוב של 520 מיליון שקל למס-הכנסה. כיום מוערכים חובות העיזבון בכ-700 מיליון שקל. את מצבת החובות בתיק הרכיבו מנהלי העיזבון במהירות יחסית, והגיעו לחובות הנאמדים בכ-700 מיליון שקל. מנגד, החיפוש אחר נכסיו מורכב יותר, ועדיין לא הושלם.

עוד כתבות

מה נמכר  בחודש האחרון ב-1.5 מיליון שקל  בדרום הארץ / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

אילו דירות נמכרו לאחרונה ב-1.5 מיליון שקל בדרום הארץ

דירת 5 חדרים בבאר-שבע, אשקלון, קריית גת או אילת ● כל העסקאות דווחו מאז 15 במרץ

מריוס נכט - תמר מצפי

אחרי הבנק הדיגיטלי; מריוס נכט פורש גם מתפקיד יו״ר צ׳ק פוינט

במקומו ימונה לתפקיד היו"ר ג'רי אונגרמן המשמש היום כסגן היו"ר ● לאחרונה הודיע נכט גם על פרישה מהבנק הדיגיטלי וזאת 8 חודשים מקבלת האישור להקמתו מבנק ישראל

איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר / צילום: תמר מצפי

הפעילות הקווית של פרטנר מפצה במעט על השחיקה בסלולר

הכנסות פרטנר ברבעון הראשון הסתכמו ב-807 מיליון שקל, עלייה של 2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד אך ירידה משמעותית לעומת הרבעון הקודם ● הקורונה השפיעה על ההכנסות משירותי סלולר, שנשחקו ב-4% והסתכמו ב-423 מיליון שקל

בדיקות קורונה במעבדה בסין  / צילום: Thomas Peter, רויטרס

מדענים סינים דוחים את ההאשמות: אין סיכוי שהקורונה הגיעה ממעבדה או משוק החיות

בצל המתקפה האמריקאית על סין כאחראית להתפרצות הקורונה, אומר מנהל המכון הווירולוגי בווהאן כי הנגיף החדש שונה מכל ווירוס שנחקר במעבדות ● מומחה מגפות בכיר טוען כי השוק הוא "אחד מקורבנות המגפה"

מנכ"ל שופרסל, איציק אברכהן / צילום: שלומי יוסף

בהלת הקניות במשבר הקורונה ובחג הפסח הזניקה את רווחי שופרסל ב-88%

שופרסל נהנתה גם מצמיחה מואצת בפעילות האונליין שלה בשל נסיבות המשבר ● הגם שמדובר בצמיחה מרשימה מאוד, הרי שחלק משמעותי ממנה הוא בצמיחה ייחודית לתקופה, שלא ברור כמה ממנה יישאר בעתיד עם שינוי הרגלי הצריכה של הציבור

יובל ברונשטיין /  צילום: אלי דסה

פוקס תמנה את מנכ"ל עזריאלי לשעבר יובל ברונשטיין לדירקטור חיצוני בקבוצה

קבוצת האופנה מבקשת לאשר באסיפה הכללית השנתית, שתתקיים ב-7 ביולי, את מינויו של ברונשטיין לכהונה בת שלוש שנים

מימין: מפעל ספאנטק בארה"ב, עובד במפעל של אבגול ומפעל של עלבד / צילום: איל יצהר, עינת לברון ורון שטיינבלט

המניות מזנקות: כך הפיחה הקורונה חיים ביצרניות המגבונים הלחים

אף שהן עוד רחוקות עשרות אחוזים מרמות השיא של 2017, בחודשיים האחרונים נהנו המניות של חברות הבדים הלא-ארוגים מעליות מרשימות, בעיקר בזכות הביקושים הגוברים למגבונים

קפה ביאליק בת"א. מתלבטים אם לפתוח / צילום: איל יצהר, גלובס

תחת ערפל, הנחיות מבלבלות וגל קריסות: המסעדות חוזרות היום, בקושי

רק אתמול בלילה אישרה הממשלה את ההנחיות החדשות באופן רשמי • רונן נמני, בעלי קבוצת "קפה קפה": "אחרי כל ההתנהלות ההזויה עד כה, גם הפעם אנחנו לא יודעים עד הרגע האחרון מה קורה"

שדה דב / צילום: יוסי פישר

יו"ר ההסתדרות דוחף לפתיחה מחודשת של שדה דב: "להציל את אילת הגוססת מהקורונה"

האם בחסות משבר הקורונה שדה דב יקום לתחייה? ל"גלובס" נודע כי יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ורה"מ בנימין נתניהו שוחחו על הנושא בימים האחרונים, וכי נתניהו הפגין גישה חיובית לרעיון ● מנכ"ל ישראייר ל"גלובס": "הרעיון נחמד אבל לא ישים בזמן הנוכחי"

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

התגברו העליות בנעילה בוול סטריט: הדאו זינק ב-2.2%, מדד S&P 500 סגר מעל ל-3,035 נק'

מדד הנאסד"ק קפץ ב-0.8%, ה-S&P 500 זינק ב-1.45% ● באירופה הדאקס קפץ ב-1.3%, הקאק ב-1.7% ● הנפט צנח בכ-5% ● מיקרון זינקה בכ-8% לאחר שהחברה העלתה תחזיות

השרה גילה גמליאל / צילום: רפי קוץ, לע"מ

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: "בקרוב נפרסם תוכנית ליציאה ממשבר הקורונה באמצעות השקעות בסביבה"

השרה להגנת הסביבה הצהירה הערב כי בקרוב יציג משרדה תוכנית "גרין ניו דיל" ישראלית, במטרה ליצר חוסן חברתי-כלכלי באמצעות השקעות בסביבה ● "משבר הקורונה, בצד האתגרים שיצר, מהווה הזדמנות יוצאת דופן לקדם צמיחה כלכלית שתומכת בסביבה ובבריאות"

בזק / צילום: תקשורת תאגידית בזק

תם ונשלם: נפתרה המחלוקת סביב הטלפוניה הסיטונאית של בזק

משרד התקשורת קובע שהפתרון שבזק מציעה לטלפוניה הסיטונאית עומד בדרישות שקבע וכבר בקרוב החברה כבר לא תהיה בהפרה ● אחד האירועים הקשים ביותר שליוו את החברה בשנים האחרונות בא על סיומו

מנכ"ל מודרנה סטפן בנסל / צילום: Andrew Harnik, AP

חשש מחקירה נגד מפתחת החיסון לקורונה מודרנה הפיל את המניה

חשד כי החברה וחלק ממנהליה או דירקטורים מטעמה ביצעו עבירות שלא כדין בקשר לתוצאות הניסוי בחיסון לקורונה שפרסמה החברה בתחילת החודש

מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו  / צילום: ישראל הדרי

אלקו רוצה להציף ערך בסופרגז: מקדמת הנפקת החברה בשווי כפול מזה שבו נרכשה

על פי ההערכות בשוק, את ההנפקה, המתוכננת להתבצע בשבועות הקרובים, מעוניינת אלקו לבצע לפי שווי חברה של כ-1 מיליארד שקל לסופרגז "לפני הכסף", ולגייס לה 200-300 מיליון שקל

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל ובעלי אלטשולר שחם גמל ופנסיה  / צילום: איל יצהר, גלובס

למרות הקורונה: גידול ברווח של אלטשולר שחם גמל ופנסיה

תחלק דיבידנד בהיקף 19 מיליון שקל ● דיווחה על גידול של כ-34% ברווח, לסך של כ-25.4 מיליון שקל ברבעון הראשון

שי לי שפיגלמן / צילום: יח"צ

השר יזהר שי מינה את ראש מטה ישראל דיגיטלית שי-לי שפיגלמן למנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה

שפיגלמן, תושבת סביון ובעלת תואר שני במדיניות ציבורית מהרווארד שימשה מנהלת רגולציה, קשרי ממשל ואחריות חברתית במיקרוסופט ישראל, וכסגנית מנהל מחלקת האסטרטגיה בבנק הפועלים

איריס שטרק,/ צילום: כדיה לוי

שטרק לכ"ץ: להאריך את מועדי הגשת הבקשות למענקים עד סוף השנה

נשיאת לשכת רואי החשבון, איריס שטרק, פנתה לשר האוצר ישראל כ"ץ בבקשה להאריך לעצמאים ועסקים את מועדי הגשת הבקשות למענקים באמצעות חקיקה מהירה או תקנות חירום נוספות ● לטענתה, אם לא יוארכו מועדי הגשת הבקשות, עצמאים רבים לא יעמדו בתנאי הסף שנקבעו

פרופ' חזי לוי / צילום: ענבל מרמרי, גלובס

מנהל ביה"ח ברזילי פרופ' חזי לוי ימונה למנכ"ל משרד הבריאות

המינוי הוא בהתאם להחלטתו של אדלשטיין למנות מנכ"ל מקצועי לאחר שמנכ"ל המשרד היוצא, משה בר סימן טוב, היה למנכ"ל הראשון שאיננו בעל השכלה וניסיון בתפקיד רפואי ● השר אדלשטיין ביקש מראש הממשלה נתניהו להביא את המינוי לאישור הממשלה בהקדם האפשרי

ניר שטרן, רן גוראון, גיל שרון, איציק בנבנישתי / צילומים: תמר מצפי, איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנו

דוח פניות הציבור של משרד התקשורת לשנת 2019: פלאפון בולטת לטובה

פלאפון סיימה את 2019 עם הכי הרבה פחות תלונות מוצדקות ביחס למספר הלקוחות שלה ● פרטנר אחריה במקום השני, ואחריהן גולן טלקום, סלקום והוט מובייל

צביקה לבנת \ צילום: עינת לברון

אל על מוכרת את החזקתה בממן תמורת 15.4 מיליון דולר

אל על החזיקה עד כה ב-6.18 מיליון מניות של ממן (15% ממניות החברה) בעלות שווי שוק של 32 מיליון שקל, וכן ב-4.67 מיליון אופציות לרכישת כ-10% נוספים ממניות ממן