גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

איזו הקלת מס מגיעה למי שמוכר מניות חברה זרה?

במסגרת דיון בחברה ישראלית שמכרה ישירות מניות של חברה אמריקאית, ביהמ"ש קיבל את עמדת הנישומה והוציא פסק דין המונע מצב שבו עיתוי משיכת הדיבידנד מחברה נמכרת ישפיע על נטל המס החל על הנישום המוכר את מניותיו, גם אם הנמכרת היא חברה זרה

חלוקת דיבידנד / צילום: Shutterstock
חלוקת דיבידנד / צילום: Shutterstock

במכירת מניות של חברה פרטית שמניותיה אינן נסחרות בבורסה, וכן במכירת מניות סחירות שההחזקה בהן היא החזקה מהותית (החזקה בשיעור של 10% ומעלה), חל מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה. מנגנון זה נועד לתת הקלה לגבי חלק רווח ההון המשקף את חלקו של בעל המניות המוכר ברווחים הצבורים של החברה הנמכרת, שכבר התחייבו במס בידי החברה הנמכרת או שהיו חייבים במס אלמלא זכו לפטור.

תכלית מתן הקלה זאת, כפי שזאת הוסברה בהרחבה במסגרת הלכת ז'ורבין שניתנה בשנת 2015 על-ידי בית המשפט העליון, היא תכלית כפולה, בעלת שני היבטים: בהיבט האחד - מניעת כפל מס על מוכר המניה, בכך שישלם מס עודף על רווחים צבורים שכבר חויבו במס בידי החברה הנמכרת; ובהיבט השני - יצירת ניטרליות של תוצאת המס בין מוכר מניות שימכור את המניות מבלי שהחברה הנמכרת חילקה דיבידנד ערב המכירה, לבין מוכר מניה שייהנה מחלוקת דיבידנד פטורה ממס ערב מכירת המניות.

מכוח עיקרון הניטרליות נפסק בהלכת ז'ורבין כי במסגרת הרווחים הראויים לחלוקה שכבר התחייבו במס בידי החברה הנמכרת, יש לכלול גם רווחי אקוויטי, שאמנם לא התחייבו במס ישירות בידי החברה הנמכרת, אך התחייבו במס בידי חברות מוחזקות שהוחזקו על-ידיה, ואשר הרווחים שלהן השתקפו ברווחי האקוויטי של החברה הנמכרת.

במילים אחרות, במסגרת הלכת ז'ורבין פסק בית המשפט העליון כי היות שמבחינה מיסויית החברה הנמכרת הייתה יכולה למשוך אליה דיבידנדים פטורים ממס מהחברות המוחזקות על-ידיה, דבר שהיה מגדיל את סכום הרווחים הראויים לחלוקה - אזי מלכתחילה יש לפרש את המונח "רווחים ראויים לחלוקה" ככולל גם רווחים שנתחייבו במס בידי חברות מוחזקות.

רווחים שמוסו בחו"ל לא נכללים

בעקבות הלכת ז'ורבין פרסמה רשות המסים את עמדתה לעניין מתן הקלת הרווחים הראויים לחלוקה לגבי רווחים שהופקו בחו"ל. במסגרת עמדה חייבת בדיווח 24/2016 נקבע כי בעת מכירה ישירה של מניות חברה זרה, אין לכלול במסגרת הרווחים הראויים לחלוקה רווחים שהתחייבו במס בחו"ל. בהמשך, במסגרת חוזר 6/2017, נקבע לעניין רווחי אקוויטי, כי בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה אין לכלול במסגרת רווחי האקוויטי של חברה ישראלית נמכרת רווחים שמקורם ברווחי חברה זרה, אף אם חלוקתם מהחברה הזרה לחברה הישראלית הנמכרת לא הייתה מתחייבת במס בישראל.

במסגרת פסק דין דלק הונגריה נדון מקרה של חברה ישראלית שמכרה ישירות מניות של חברה אמריקאית. בשל שיעורי המס הגבוהים שחלו במועד המכירה בארה"ב, אילו הייתה החברה האמריקאית הנמכרת מחלקת דיבידנד לחברה הישראלית, לא היה דיבידנד זה מתחייב בפועל במס בישראל, שכן החברה הישראלית הייתה משתמשת בזכותה להפעיל את מנגנון הזיכוי העקיף ומזדכה על המס האמריקאי (הן זיכוי על מס החברות האמריקאי והן הניכוי במקור בארה"ב, שהיה מנוכה אילו היה מחולק דיבידנד).

בהתאם לעיקרון הניטרליות המיסויית, טענה החברה המוכרת הישראלית כי אין להטיל עליה מס רווח הון בגין חלק מרווח ההון, שממנו הייתה יכולה להימנע אילו החברה האמריקאית הייתה מחלקת לה דיבידנד ערב המכירה.

בית המשפט המחוזי, מפי כבוד השופט בורנשטיין, קיבל את עמדת הנישומה ופסק כי יש להעניק את הטבת הרווחים הראויים לחלוקה גם לרווחי החברה הזרה שהופקו בחו"ל. השופט נימק את החלטתו בשני טעמים מהותיים עיקריים: הטעם האחד - בהתאם לעיקרון הניטרליות אין לגרום לחברה הישראלית המוכרת נטל מס עודף לעומת מצב שבו ערב המכירה הייתה בוחרת למשוך דיבידנד מהחברה האמריקאית, דיבידנד שכאמור לא היה מתחייב במס בישראל; והטעם השני - אין ליצור אפליה בין חברה ישראלית הפועלת בחו"ל באמצעות חברה-בת ישראלית, לבין חברה ישראלית הפועלת בחו"ל באמצעות חברה-בת זרה.

בשני המקרים, בשל שיעורי המס הגבוהים בארה"ב לא היה משולם בפועל מס בישראל. כשם שהטבת הרווחים הראויים לחלוקה ניתנת במכירת חברה-בת ישראלית הפועלת ישירות בחו"ל, כך יש לתת הטבה זאת גם כאשר מדובר במכירת מניות של חברה-בת זרה הפועלת בחו"ל.

אין ספק כי יש לברך על תוצאתו של פסק דין זה, המבקש ליצור ניטרליות מיסויית ולמנוע מצב שבו עיתוי משיכת הדיבידנד מחברה נמכרת ישפיע על נטל המס החל על הנישום המוכר את מניותיו, וזאת בין אם מדובר במצב שבו החברה הנמכרת היא חברה ישראלית, ובין אם החברה הנמכרת היא חברה זרה.

במישור הפרקטי, אין ספק כי פסק הדין הופך את מלאכת חישוב הרווחים הראויים לחלוקה למלאכה מורכבת. כך, במסגרת רווחים אלה יש להביא בחשבון הן את הרווחים שנתחייבו בפועל במס בישראל והן את הרווחים שהיו מתחייבים במס בישראל אילו היו מחולקים מחו"ל לישראל בהתאם למנגנון הזיכוי העקיף הקבוע בפקודת מס הכנסה. זאת ועוד, יש בפסק הדין גם כדי להבהיר את תחולת מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה גם לגבי רווחי מפעלים מאושרים, לרבות מפעלים שפעלו במסגרת המסלול החליפי הפטור ממס.

לסיום, נציין כי בעקבות הלכה זאת, ובכפוף לכללים הקבועים בדין המס, עומדת לנישום הזכות לפנות לרשות המסים בבקשה לתיקון דוחות מס שהוגשו על-ידיו בעבר, אם וככל שחישוב רווח ההון הכלול בהם לא הביא בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה גם את הרווחים שנתחייבו במס בחו"ל. גם אם רשות המסים תחליט לערער לבית המשפט העליון על תוצאת פסיקה זאת, אין ספק כי על הנישום להגיש את הדוחות המתקנים טרם סגירת חלון הזמנים המוגבל העומד לרשותו.

■ הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו-האפט. 

עוד כתבות

סינגפור  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

מכתב למשרד הבריאות: "דווקא מסינגפור אתם מונעים כניסת זרים?"

במכתב שהעבירו שתי ישראליות תושבות סינגפור לשר הבריאות ולשר החוץ, הן כותבות: "אם יש מדינה שיכולה לווירוס הזה – זו סינגפור! אז דווקא מהם אתם מונעים כניסה?"

המשטרה והמז"פ הגרמניים חוקרת את זירת הירי  / צילום: מייקל פרובסט, AP

אחרי הפיגוע הרצחני, בגרמניה מאשימים את הימין הקיצוני ב"הרעלת האווירה"

הרוצח פתח בירי בבר, נסע לבר אחר שבו רצח ארבעה בני אדם, ואז המשיך לדירתו, שם רצח את אמו והתאבד ● פוליטיקאים מאשימים את "אלטרנטיבה לגרמניה" ביצירת אווירה המכשירה מעשי טרור מסוג זה

בני גנץ / צילום: אלעד מלכה

גנץ: פתיחת החקירה נגד הממד החמישי - מטעמים פוליטיים

יו"ר כחול לבן בראיון ברשת ב': "לא מדובר בחקירה עדיין אלא בפרסום לפיו אחרי הבחירות תחל בדיקה. ידעתי שזה יגיע, כי יש לחצים פוליטיים על הפרקליטות לעשות זאת" ● "אני רגוע לחלוטין, לא היה פגם בהתנהלותי"

מעבדת ביוטק  / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

חברת הביוטק בתחום הסרטן NeoTX גייסה כבר 60 מיליון דולר ונחשפת לתקשורת

חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית, שנמצאת בשלב I של הניסויים בתחום הטיפול בסרטן, הודיעה היום על גיוס נוסף של 45 מיליון דולר, ויוצאת לאור לראשונה

סער ברכה / צילום: ולדימיר אסקין

מצבה הקשה של תהל וכישלון ניסיונות המכירה של החברה הובילו להתפטרות המנכ"ל סער ברכה

את ברכה יחליף בינתיים רוני קומר, שמונה למ"מ המנכ"ל בתיאום עם הבנקים נושי החברה ● עפ"י מקורות בשוק, הבנקים ימשיכו לממן את תהל במסגרת תוכנית התייעלות שתאפשר לפרוע כמה שיותר מחובותיה כלפיהם

שאול מרידור / צילום: רפי קוץ

רגע לפני הבחירות, קרב קשה באוצר על ניהול התקציב. משרד המשפטים נדרש להכריע מי ינהל את תקציב המדינה

המשנה ליועמ"ש יכריע בסוגיה בין שאול מרידור ורוני חזקיהו, הנאבקים על הזכות לאשר החלטות הנוגעות לתקציב המדינה ● תוספת תקציב של 900 מיליון שקל למשרד הביטחון הציתה את המאבק ● משרד המשפטים יכריע

לארי טסלר / צילום:  Yahoo! Inc, Wikipedia

האיש שמאחורי "העתק-הדבק" מת בגיל 74

מדען המחשב לארי טסלר החל לעבוד בעמק הסיליקון בתחילת שנות ה-60, בתקופה שבה מחשבים היו בלתי נגישים לרוב הציבור ● ההמצאות שלו עזרו להפוך את המחשב האישי לכלי נוח לשימוש

משק עזר במושב קדרון נמכר  ב–6.35 מיליון שקל / צילום: יח"צ

בכמה נמכר משק עזר במושב קדרון סמוך לרחובות?

כמה עלה בית בן 6 חדרים במפלס אחד על שטח של 2.38 דונם? ● ועוד נכסים שנמכרו והושכרו לאחרונה

אמסטרדם / צילום: Shutterstock

למרות שאין לה חשיפה ישירה לסין, הולנד עדיין לא מחוסנת מההשפעות הכלכליות הגלובליות של נגיף הקורונה

כמדינה שתלויה מאוד בסחר הבינלאומי, הולנד צפויה להיפגע בטווח הקצר בהיקפים משמעותיים יותר בהשוואה למדינות אחרות ● ולצד זה יש בה השקעות מעניינות, כמו יצרנית האופניים Accell

אורנה דריזין, בעלת השליטה בנקסטייג' / צילום: איל יצהר

חברת המחקר והפיתוח המקומית שתשתמש בקנאביס לשיפור פוריות הגבר

המטרה היא לפתח משפחה של חומרים הפועלים על רצפטורים קנבינואידים בגוף כדי לשפר את תפקוד הזרע

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים / צילום: אמיר מאירי

מגדלים במקום גגות רעפים: אושרה במקומית תוכנית המתאר לגבעתיים

תוכנית המתאר החדשה של גבעתיים, אחת מהערים הצפופות בישראל, מעודדת פרויקט פינוי-בינוי בעיקר בשולי העיר, חניונים תת-קרקעיים ודגש על מרחב הולכי הרגל ● יעד הצפיפות המקסימלי בתוכנית הוא 60 יח"ד לדונם

בניין וואלה  / צילום: איל יצהר, גלובס

בעלי בניין וואלה בת"א מבקשים להגביהו ב-7 קומות

אחרי שהתוכנית להקים במקום מגדל בן 40 קומות נדחתה, מבקשים בעלי השטח - האחים לוסטרניק - לנייד זכויות בנייה למבנה הקיים, וכך להגביהו

דב גילהר / צילום: תמר מצפי, גלובס

דב גילהר פורש מהגשת התוכנית "ערב ערב" בערוץ "כאן 11"

במקום התוכנית של דב גילהר צפויה לעלות לאוויר התוכנית החדשה של שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

רגע לפני הבחירות: שר התקשורת רוצה לבטל את ההפרדה בין מכירת ספק אינטרנט ותשתית

ל"גלובס" נודע כי שר התקשורת זימן ליום רביעי הקרוב ישיבה עם כל גורמי המקצוע ומתכוון להוציא שימוע ציבורי לקראת ביטול ההפרדה ● אם הדבר אכן ייצא לפועל מדובר ברעידת אדמה בשוק התקשורת אולם חשוב להדגיש שהחלטה סופית בעניין תתקבל רק לאחר הבחירות

פלוריאן סיטה, מנכ"ל איי.די.או גרופ  / צילום: יח"צ

"לא הבנו את הכעס של מחזיקי האג"ח על צעד שנועד למנוע תשלום ריבית"

איי.די.או פרעה באחרונה את מלוא החוב למחזיקי האג"ח, ולדברי המנכ"ל פלוריאן סיטה, היא אינה מתכוונת לשלם פיצויים נוספים שדורשים המחזיקים ● "לא יכול למנוע מהם מלפנות לבית המשפט, אבל אנו לא פוחדים מהתדיינות, וגם נגיש תביעה נגדית"

דני מזרחי, אופל בלאנס \ צילום: יח"צ

לאחר עלייה של 90% בשנה: בני משפחת מזרחי מימשו מניות אופל בלאנס בכ-30 מיליון שקל

רכישת המניות על ידי הפניקס ואקסלנס, שהפכו לבעלי עניין בחברה, התבצעה במחיר של 4.55 שקלים למניה ● גם אלטשולר שחם הפך בעל עניין בחברה בחודש אפריל 2019 אשר מחזיק בכ-9.5% ממניות החברה

חיבורים פיראטיים על עמוד בירכא / צילום: תמונה פרטית

המלחמה ברשתות הפיראטיות הביאה לניתוק אלפים מהאינטרנט באזור הצפון

מדובר ברשתות שחברת הוט סיפקה להם את קווי האינטרנט, ושאותם החליטה לנתק כשהבינה שמדובר בשירותים פיראטיים, שמשרד התקשורת מודע להם ● הניתוק הוביל לתגובה אלימה של שריפת ארונות תקשורת של בזק, ששיתקה את שירותי התקשורת לחלוטין באזור

בניה ירוקה באוסטרליה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בדרך למדינת בנייה ירוקה: התקנות שכל ענף הבנייה צריך להכיר

ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה הצביעה היום על ההמלצות לתקן הבנייה הירוקה בישראל ● התקנות החדשות שצפויות להתאשר במועצה הארצית בתוך כשבועיים ייכנסו לתוקף עד 2025

שלמה כפיר / צילום: איל יצהר

עובדי בזק פותחים בעיצומים בעקבות התעכבות המו"מ על ההסכם הקיבוצי

בעקבות גרירת רגליים במו"מ להבטחת זכויותיהם עם כניסת קרן סרצ'לייט לשליטה בבזק, הגיעו העובדים למסקנה שהעיכוב הוא חלק ממהלך כולל שנועד להרוויח זמן ● החל ממחר העובדים הודיעו כי לא יונפקו חשבוניות ללקוחות ולא יאפשרו הכנת הדוחות הכספיים

תצוגת אופנה של ויקטוריה'ס סיקרט / צילום: Lionel Hahn, רויטרס

Sycamore Partners תרכוש את השליטה בוויקטוריה'ס סיקרט בכ-1.1 מיליארד דולר

Sycamore Partners תחזיק ב-55% ממניות החברה, ואילו בעלת השליטה כעת, L Brands, תישאר עם 45%