גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שופט הציע לעו"ד להגיש עוד תביעה: "תהיה לך עוד פרנסה"

לפני דיון בתביעת מקרקעין הציע שופט השלום ברמלה, זכריה ימיני, לבא-כוח התובעים להגיש תביעה נוספת הנגזרת מהתביעה הראשית ● הדברים נאמרו ספק בציניות, ספק ברצינות ● נציב תלונות הציבור על שופטים לא אהב את נימת הדברים וקבע: "מדובר באמירה מיותרת שאינה במקומה"

השופט זכריה ימיני / צילום: בירן בוצ'אצ'ו
השופט זכריה ימיני / צילום: בירן בוצ'אצ'ו

מקרה שהתרחש בבית משפט השלום ברמלה והוביל לתלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים, ממחיש עד כמה בית המשפט צריך לשקול את מילותיו בקפידה, על-מנת שאלה לא ישובו אליו בחזרה כמו בומרנג. אותה תלונה נמצאה מוצדקת בחלקה על-ידי נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אליעזר ריבלין

הרקע להגשת התלונה הוא דיון שהתקיים בחודש מארס האחרון בבית משפט השלום ברמלה בפני השופט המוכר זכריה ימיני. עניינו של הדיון בתביעה שהוגשה נגד 21 נתבעים, ובהם ליאור הדר, לפירוק שיתוף במקרקעין של מגרש ברחובות. להדר היו שתי טענות עיקריות נגד השופט ימיני שנגעו לדרך שבה ניהל את הדיון, ובכלל זה המסרים שהעביר לבאי-כוח הצדדים, ובהם בא-כוחו, בטרם החל הדיון - מסרים שלא נרשמו בפרוטוקול הדיון.

הטענה הראשונה שנדחתה על-ידי הנציבות היא כי השופט ימיני "הסית ושידל" את באי-כוחם של התובעים להגיש תביעת "דמי שימוש", במטרה לקבל דמי שכירות במקרקעין. זאת, לטענת הדר, תוך שהוא מציע לתובעים להגיש את התביעה בבית משפט השלום ברחובות.

בעניין זה קיבל הנציב ריבלין את הסברי השופט בתגובתו לתלונה וקבע כי "אין בסיס לשלול את דברי השופט ימיני, כי עניין התביעה (על דמי השימוש, מ' ש') היה על שולחן הדיונים כל העת, והוא ציין שיש להעבירה לבית משפט אחר, אשר לו הסמכות לדיון בתביעה".

"בחיוכים ובזחיחות-הדעת"

אולם תלונה נוספת של הדר הנוגעת לאמירות אחרת של השופט ימיני בקשר לתביעת דמי השימוש, נמצאה כמוצדקת על-ידי הנציב. הדר טען כי במהלך הדיון שאל בא-כוחו את השופט מדוע רלוונטי לדון בתביעה תיאורטית שטרם הוגשה. לפי עדותו של בא-כוחו של הדר, "השופט השיב בחיוך, כאשר הלקוח שלי יושב מאחור, כי 'תהיה לך עוד פרנסה - זה טוב'". השופט ימיני מצידו לא התייחס לאמירה זו המיוחסת לו, במסגרת תגובתו לתלונה.

עוד טען הדר כי חרף העובדה שהדיון בפניו של ימיני היה אמור לעסוק בחוות-דעת של מודד שמינה בית המשפט, הסיט השופט את הדיון פעם אחר פעם לנושא תביעת דמי השימוש. זאת, לפי הנטען, "עם תוספת של חיוך זחוח". לפי התלונה, הסטת הדיון אף אילצה בשלב מסוים את בא-כוח התובעים לבקש מהשופט שידון בשלב זה בחוות-הדעת. בתגובתו דחה השופט ימיני את הטענה כי הציע לצדדים הצעות "בחיוכים ובזחיחות-הדעת", כשלדבריו הוא מנהל את דיוניו "באופן ענייני וברצינות רבה".

הנציב ציין בהחלטתו כי בא-כוחם של התובעים ובאי-כוחם של יתר הנתבעים לא הכחישו את עצם האמירות שיוחסו לשופט ימיני. "כל שאלה טענו", הטעים הנציב בהחלטתו, "כי ככל שחלק מהציטוטים נאמרו - הוצאו הם מהקשרם הנכון" או "כי מדובר בציטוטים מגמתיים שהוצאו מהקשרם". לאור זאת קבע הנציב כי התלונה בכל הקשור לאמירות הללו מוצדקת, וכי "מדובר באמירות מיותרות שאינן במקומן". 

"ההחלטה מתויקת בתיק השופט"

דוברות מערכת בתי המשפט מסרה בתגובה: "על החלטות נציב תלונות הציבור על שופטים חלה חובת סודיות מכוח חוק נציב תלונות הציבור על שופטים. ברמה הכללית ייאמר כי החלטות הנציב, באשר הן, מקבלות את מלוא תשומת-הלב של ראשי מערכת בתי המשפט. הן עוסקות במנעד רחב של נושאים, ועל כן גם דרכי הטיפול בהחלטות הן מגוונות ואינן אחידות.

"החלטה בתלונה שנמצאה מוצדקת מתויקת בתיקו האישי של השופט ומובאת בחשבון כאשר שאלת קידומו עומדת על הפרק. באותם מקרים שבהם עולה מהחלטת הנציב כי יש צורך בטיפול ותיקון נוספים, בין אם מדובר ברמת הפרט ובין אם מדובר ברמה המערכתית, קובעים ראשי המערכת את דרכי הטיפול בהתאם לנסיבות המקרה.

"כמו-כן מועברות על-ידי מנהל בתי המשפט לכלל השופטים במערכת תמצית של החלטות הניתנות על-ידי הנציב בתלונות שהוגשו, ככל שמדובר בהחלטות בעלות השלכות רוחב, וזאת על-מנת להסב את תשומת ליבם להחלטות אלה ולצורך להפיק מהן לקחים ולתקן את הליקויים שעליהם מצביע הנציב".

פרשנות: מערכת המשפט איבדה את חוש ההומור?

התלונה נגד שופט השלום זכריה ימיני נוגעת לאמירה שאותה אמר לבא-כוח אחד הצדדים לפני תחילת הדיון, ושעולה ממנה נימה צינית. האם דבריו של השופט נאמרו ברצינות או בהומור - זאת כנראה לא נדע לעולם בוודאות. מכל מקום, נציב תלונות הציבור על השופטים, אליעזר ריבלין, מצא את התלונה מוצדקת, הגם שהדברים לא הופיעו בפרוטוקול הדיון, וקבע כי מדובר באמירה מיותרת.

ככל הנראה העובדה שימיני בחר בתגובתו לתלונה שלא להתייחס לחלק מהאמירות שיוחסו לו על-ידי המתלונן, הייתה בעוכריו. אולם נשאלת השאלה - האם המסר ששיגר הנציב בהחלטתו באשר לאמירות הומורוסטיות/ציניות מצד שופטים יחול בכל מקרה ומקרה ועל כל שופט ושופט? כלל לא בטוח. 

אתנחתות קומיות הן אנושיות והן כלי נוסף, ולעתים אפקטיבי ממש, העומד לשופט היושב בדין לנהל את הדיון שבפניו. ודאי שהציפייה מהשופט היא לנהל את הדיון באופן הרציני ביותר, להכיר לעומק את התיק, את הראיות ואת טענות הצדדים ולשפוט לפי מה שעיניו רואות. אולם שימוש בהומור לא סותר את יכולתו של שופט לנהל את הדיון שבפניו ברצינות המתבקשת ובאופן הנכון.

הח"מ נתקל בלא מעט שופטים "מחויכים" המצליחים לנהל את הדיון שבפניהם באופן תקין, יעיל, ראוי וגם נינוח. עד כמה שזה יישמע מפתיע, נראה לעתים, כי שימוש בהומור או בציניות הוא מעין "פרקטיקה" נהוגה של שופטים במהלך דיונים, לרבות בדיונים של הליכים פליליים, בעיקר בתיקי צווארון לבן. 

בתקופה האחרונה אנו עדים להכבדה מסוימת בכל הקשור לנורמות המצופות משופטי ישראל. כדוגמה ניתן לציין את ההנחיה החדשה שפרסמה נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, לכלל השופטים בארץ, שתכליתה להסדיר את ממשק העבודה בין שופטים ובין גורמי תביעה וחקירה בבקשות לפני הגשת כתב אישום.

הנחיה זו פורסמה לפני מספר חודשים כחלק מהפקת הלקחים והסקת המסקנות מ"פרשת המסרונים", שהסתיימה באחרונה לא מכבר עם הדחתה מכס השיפוט של שופטת בית המשפט השלום בתל-אביב, רונית פוזננסקי-כץ. זאת, בעקבות המסרונים שהוחלפו בינה ובין חוקר רשות ניירות ערך, עו"ד ערן שחם-שביט, שהופיע בפניה בפרשת בזק (החוקר עלה לדין משמעתי, אך נותר לעבוד ברשות).

ניתן להניח שלהחלטת הנציב בעניין ימיני, אף שהיא אינה מחייבת את יתר השופטים, עלולה להיות השפעה כלשהי על הלך הרוח של השופטים היושבים בדין. אלה יצטרכו להיות זהירים יותר בלשונם, על-מנת שלא ימעדו ויגיעו למצב שבו יצטרכו לנמק בפני נציב התלונות מדוע בחרו להגיד משפט בצורה כזו או אחרת.

עם זאת, נראה כי מוקדם לקבוע כי לא יישמעו עוד באולמות בתי המשפט קולות צחוק, וכי על פניהם של באי בתי המשפט לא יעלו חיוכים מדי פעם. חיוך במאה ה-21 הוא עדיין כלי אפקטיבי, גם באולמות הדיונים.

עוד כתבות

משרדי טריגו 2019 / צילום: תלם ירדן בר

הטכנולוגיות הישראליות שמנסות להציל את שולי הרווח של הקמעונאיות

מרובוטים וחנויות ללא קופאים ועד היכרות טובה יותר עם הלקוח: דוח חדש של חברת הייעוץ דלויט סוקר את תחום הריטייל-טק הישראלי - 450 חברות שגייסו מיליארד וחצי דולר בארבע השנים האחרונות ● אז מה עומד מאחורי הגאות בתחום? ממש לא רק הניסיון להתחרות באמזון

פרוייקט מחיר למשתכן בירושלים/ צילום:רפי קוץ

התפרסמה רשימת זוכי הגרלת "מחיר למשתכן"

משרד הבינוי והשיכון פרסם הבוקר את רשימת הזוכים בהגרלה האחרונה של מסלול "מחיר למשתכן" ● יותר מ-20 אלף משקי בית השתתפו בהגרלת מחיר למשתכן שפורסמה בספטמבר, מתוכם יש 3,316 זוכים

מריו דראגי / צילום: רויטרס

עולם חדש ומופלא? איך הגענו למצב של ריביות שליליות ומי המרוויחים הגדולים

איך הגענו לעולם הזה של ריביות שליליות ומדוע, מי מרוויח מכך ומי מפסיד, ואילו אקסיומות כלכליות נשברו בעשור האחרון? ● האם העולם של ריביות נמוכות צפוי ללווות אותנו עוד הרבה שנים? ואם כן, מה עלולות להיות ההשלכות על חיינו?

הראל ויזל, מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס  / צילום: שוקה כהן, יח"צ

הנשר נחת: איחוד תוצאות אמריקן איגל הקפיץ את רווחי פוקס ברבעון, למרות ירידה במכירות חנויות זהות

קבוצת האופנה סיימה את הרבעון השלישי ברווח של 116 מיליון שקל, עיקרו בגין מעבר להחזקת שליטה באמריקן איגל ● דיווחה על עלייה בפעילות במותגים החדשים ושיפור בפעילות אתר טרמינל איקס ומועדון כרטיס האשראי ● מניית פוקס קרובה לשיא ומשקפת לה שווי של כ-2 מיליארד שקל

הבורסה בהונג-קונג / צילום: שאטרסטוק

שוקי אירופה דורכים במקום ציפייה לחדשות נוספות מחזית הסחר

בסין דווח בסוף השבוע על שיחה חיובית בין סגן הנשיא הסיני ובין שר האוצר האמריקאי בנוגע להסכם סחר "שלב 1" ● ביום שישי חצה הדאו ג'ונס לראשונה רף של 28,000 נקודות, לאחר שהיועץ הכלכלי לבית הלבן אמר כי שתי המעצמות "מתקרבות" לעסקה

שד' טרומן פינת נח"ל בקריית חיים / צילום: מיכה בריקמן

עם הפנים לים: פורסמה תוכנית ההתחדשות העירונית של קריית חיים המערבית

תוכנית ההתחדשות העירונית של קריית חיים המערבית מציעה בניית "חזית ים" ותוספת של 4,500 יחידות דיור ● האדרריכלית פרופ' אירית צרף נתניהו: "שלא כמו ביישובים אחרים שלוקחים את קו החוף - כאן נותנים אותו לציבור"

רחוב נגבה, נס ציונה / צילום: watchwork

שלושת הבניינים בנגבה בנס ציונה עברו תמ"א 38 ומציגים את החניון הרובוטי הראשון בעיר

שלושה בניינים בנס ציונה פנו לחיזוק בזה אחר זה ● אחת הדיירות: "בפעם הקודמת שהיו אזעקות עוד רצנו למקלט, עכשיו יש לנו ממ"ד"

רן גוראון /צילום: שלומי יוסף

פלאפון: שיפור בהכנסות ברבעון השלישי שצמחו ל-446 מיליון שקל

השיפור בהכנסות חברת הסלולר בא על רקע עונתיות חזקה, אך בהשוואה לרבעון המקביל נרשמת שחיקה של 3 מיליון שקל

יעקב ברדוגו וירון דקל / צילומים: תמר מצפי, יונתן בלום

בין ברדוגו לדקל: האם האג'נדה התאימה את עצמה לקומבינה?

הדי פרשת 4000 מתדפקים על דלתות גלי צה"ל - האם תיפתח בדיקה על הקשרים בין מפקדי התחנה דקל ואלקבץ לבין סביבת נתניהו? ● ומדוע מרבית עיתונאי גל"צ שותקים? ● פרשנות

קאר שולץ מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

החלטת בית המשפט באוקלהומה מקפיצה את מניית טבע

בית המשפט באוקלהומה החליט להפחית קנס על חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון בהליך האופיואידים ● ברקשייר האת'וויי צמצמה במידה מסוימת את ההפסד שלה "על הנייר" מרכישת מניות טבע

שדרות ירושלים / צילום: כדיה לוי

עם חלון ראווה לסלון: עד שהרכבת הקלה תגיע, ביפו הופכים חנויות נטושות לדירות מגורים

בהיעדר קונים, בעלי חנויות בשדרות ירושלים מפנים עסקים ומשכירים אותן למגורים ● "יפו היא חצר אחורית, לאף אחד לא אכפת", מספר אחד מבעלי החנויות בשדרה

כיכר סן מרקו בונציה מוצפת / צילום: מנואל סילבסטרי, רויטרס

ונציה מוצפת בפעם השלישית בפחות משבוע; הכיכר המרכזית נסגרה

ראש עיריית ונציה, לואיג'י ברוגנארו, העריך את נזקי ההצפות בעיר בקצת יותר ממיליארד אירו ● ממשלת איטליה הקציבה כ-20 מיליון אירו כדי להתמודד עם המשבר בונציה ותוצאותיו ● מרבית הכספומטים בעיר הושבתו

ד"ר מטאנס שחאדה, יו"ר מפלגת בל"ד / צילום: איל יצהר, גלובס

המשותפת בתגובה לכנס החירום של הליכוד: חוששים שהסתה תביא לפגיעה באוכלוסייה הערבית

קודם לכן פנה ח"כ איימן עודה לקצין הכנסת, למשטרה ולשר לביטחון הפנים בבקשה להצמיד לו אבטחה בעקבות איומים על חייו ופרסום תמונתו במדי הג'יהאד האיסלמי ● בפנייתו כתב: "ההיסטוריה לימדה אותנו שבכוחן של תמונות כאלה להוביל לרצח פוליטי"

ורנר היור, יו"ר בנק ההשקעות האירופי / צילום: FRANCOIS LENOIR, רויטרס

בנק ההשקעות האירופי מסיט הלוואות מדלקים מאובנים

בנק ההשקעות האירופי משנה את מדיניות ההלוואות שלו, ובכך מצטרף לטרנספורמציה האנרגטית בעידן משבר האקלים ובהלימה ליעדי הסכם פריז

בנין הבורסה / צילום: איל יצהר

תל אביב מחפשת כיוון; המדדים מדשדשים סביב רמות הפתיחה

מניית בזק נחלשת לאחר שחברת התקשורת דיווחה על ירידה של כ-18% ברווחי הרבעון השלישי ● עליות חדות בסלקום ובפרטנר; מדד התקשורת מטפס 1.2% ● מיטב דש יורדת אחרי הודעה על פיטורים צפויים ● מניות הקנאביס ממשיכות לרכז עניין

הבריכה במגדלי זיו, שבה התחשמל איתמר יוסף פוקס ז"ל / צילום: ניב אהרונסון, וואלה! חדשות

כשהרוח הופכת לסכנה ממשית: מי אמור לשמור על הבטיחות שלנו ברחוב

ילד נופל מערימת סלעים, אדם נכנס לבריכת נוי ומתחשמל, אישה מועדת על מדרכה שבורה ונפצעת קשה • מי אמור לשמור עלינו בחופים, בפארקים וברחובות - והאם זה בכלל אפשרי

נתניהו בכנס "חירום" בגני התערוכה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"עם הרשימה המשותפת אתה הולך להקים ממשלה? מה עובר לכם במוח?"

כך אמר הערב רה"מ ב"כנס חירום" שערך בגני התערוכה ● נתניהו הוסיף כי "בכל זאת, בזמן שהאזרחים שלנו הותקפו בטילים, באותו זמן בדיוק אתם מנהלים מו"מ עם חברי כנסת התומכים בארגוני הטרור ורוצים להשמיד את המדינה"

בודנהיימר 2 פינת פנקס 43 תל אביב/ צילום: איל יצהר

ההר ממשיך להוליד עכבר: ת"א דרשה היטל השבחה של 22 מיליון שקל – ותקבל 30% בלבד

מכה נוספת לעיריית ת"א, שמנסה באחרונה לגבות היטלי השבחה ברבעים 3 ו-4 בעיר, ופעם אחר פעם מתגלה כי בחלק גדול מהמקרים היא דורשת סכומים מופקעים • מאז שיצאה לדרך תוכנית הרבעים לפני כשנה וחצי, הוגשו כ-300 עררים על היטלי השבחה - רובם התקבל

נחום ביתן/ צילום: תמר מצפי

שלוש וחצי שנים אחרי הרכישה: המיזוג של מגה ויינות ביתן יוצא לדרך

במסגרת המהלך עליו מדווחת היום קבוצת יינות ביתן, היא תאחד תחת מערך ניהולי אחד את כל סניפי מגה ויינות ביתן, והמבנה הארגוני ישתנה

נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין בקלפי / צילום: דוברות בית הנשיא

הנשיא ריבלין גוער בנתניהו וגנץ על שלא השכילו עדיין להקים ממשלת אחדות

בסיור בדרום לאחר ירי הרקטות בשבוע שעבר אמר ריבלין: "הרף לכם! אין צורך בבחירות נוספות, התכבדו ושובו. אני קורא גם לליכוד וגם לכחול לבן להתעשת ולהבין שהעם לא רוצה בחירות נוספות. די לו בבחירות האלו"