גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

האם תיתכן הפרדה רכושית בין בני זוג גם במס הכנסה?

בכל הנוגע למיסוי מקרקעין, ישנם תנאים מסוימים שבהם ניתן לבצע הפרדה רכושית בתא המשפחתי לצורכי מיסוי ● באיזו מידה ניתן ליישם את ההפרדה הזו גם לעניין מס הכנסה ומס רווחי הון המוטל על מכירת נכסי הון שאינם מקרקעין? ●  למדריך ומחשבון מס שבח

מה הקריטריון לקביעת רכוש משותף או נפרד? / צילום: shutterstock
מה הקריטריון לקביעת רכוש משותף או נפרד? / צילום: shutterstock

שאלת ההפרדה הרכושית בין בני זוג זכתה לפסיקה רבה בשנים האחרונות, בעיקר בתחום מיסוי המקרקעין, שם עלתה שאלה בנוגע לפטור במכירת דירת מגורים מזכה - כיצד יש לספור את הדירות המצויות בידי בני זוג אשר קיים ביניהם הסכם ממון שיוצר הפרדה רכושית.

נושאים רבים הקשורים למעמד המיסויי האישי, כגון הורשה וגירושים, הוסדרו על-ידי המחוקק בחוק מיסוי מקרקעין בלבד, והסדר תחיקתי זה אומץ על-ידי בתי המשפט גם לתוך דין המס הכללי. במסגרת רשימה זו נבקש לברר את האפשרות להעתקת הפרדה רכושית גם לעניין פקודת מס הכנסה.

בטרם נעבור לפסיקה הרלוונטית, נציין כי כיום רשות המסים מאפשרת חריגה מוגבלת בלבד ממנגנון "החישוב המאוחד" הקבוע בפקודת מס הכנסה. ככלל, מנגנון החישוב המאוחד מייחס את הכנסת שני בני הזוג לבן הזוג הרשום. המנגנון נותן אפשרות לחישוב נפרד לגבי הכנסה מיגיעה אישית העונה על תנאים מסוימים, וכן לגבי הכנסה מרכוש שהיה בבעלות בן הזוג שנה לפני נישואיו, או מרכוש שקיבל בירושה בתקופת נישואיו.

מעבר לאמור, רשות המסים מאפשרת הפרדה לגבי בני זוג הנחשבים "פרודים" (טופס 4440) וכן לגבי פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג (מכתב רשות המסים מיום 4/6/18). מטבע הדברים, מתחדדת ועולה השאלה לגבי יכולת הפיצול בין בני זוג בכל הנוגע, למשל, למכירת נכס הון אחר, שאינו מקרקעין.

בת הזוג החזיקה שתי דירות

לפני מספר חודשים ניתנה החלטה על-ידי ועדת ערר מיסוי מקרקעין בעניינו של רועי בלנק. פסיקה זאת עסקה בשאלת זכאותו של בלנק לפטור ממס שבח על מכירת דירתו, שעה שהידועה בציבור שלו החזיקה בבעלותה שתי דירות מגורים נוספות.

מטבע הדברים, מנהל מיסוי מקרקעין טען כי מר בלנק אינו זכאי לפטור, היות שבבעלות זוגתו היו שתי דירות מגורים נוספות - שאחת מהן אף נרכשה במהלך החיים המשותפים עם בלנק, ושימשה למגוריהם של שני בני הזוג.

ועדת הערר, מפי רו"ח לזר, קיבלה החלטה פה-אחד כי מר בלנק זכאי לפטור ממס שבח. בהחלטתה זו הסתמכה הוועדה על פסיקת בית המשפט העליון בעניין יגאל שלמי, שבה נקבע כי החזקה הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין, שעל-פיה מוכר ובן זוגו ייחשבו כמוכר אחד, היא בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.

ככלל, חזקה זו ניתנת לסתירה בהתקיים שני תנאים מצטברים: האחד - קיום הסכם ממון היוצר הפרדה רכושית בין בני הזוג; והשני - קיום הפרדה רכושית בפועל בין בני הזוג (שורה של מבחנים נסיבתיים: חשבונות בנק נפרדים, מימון בנפרד של הנכס הנרכש וכו').

פסק דין בלנק הרחיב אפוא את גבולות הלכת שלמי, בכך שהוא החיל את היכולת לסתור את חזקת התא המשפחתי המשותף - לא רק לגבי מקרקעין שנרכשו קודם לנישואים, אלא אף לגבי מקרקעין שנרכשו לאחר הנישואים (או לאחר ההפיכה לידועים בציבור).

למה מתכוונים כשאומרים "בני זוג"?

לענייננו עולה אפוא השאלה באיזו מידה ניתן ליישם את מנגנון ההפרדה הרכושית אף לעניין מס הכנסה ומס רווחי הון המוטל על מכירת נכסי הון שאינם מקרקעין.

ככלל, בטרם נפנה להוראות "החישוב המאוחד", פקודת מס הכנסה מגדירה "בני זוג" באופן מצמצם. על-פי הגדרה זאת, "בן זוג" הוא אדם המקיים שני תנאים מצטברים: האחד - נישואים; והשני - ניהול משק-בית משותף עם בן זוגו.

אכן, הוראות החישוב המאוחד בכל הנוגע לרכוש הן הוראות ארכאיות המאפשרות מעבר מחישוב מאוחד לחישוב נפרד אך ורק לגבי רכוש שהיה בבעלות בן הזוג שנה קודם לנישואים, וכן לגבי רכוש שהתקבל בירושה. עם זאת, כאמור, כלל לא ברור באיזו מידה בני זוג שמתקיים ביניהם משטר של הפרדה רכושית נחשבים בני זוג לעניין פקודת מס הכנסה.

לסיום ייאמר כי ככלל אין מניעה עקרונית לאימוץ כללי המיסוי של התא המשפחתי המפוצל - שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין לעניין דירת מגורים מזכה - גם לעניין פקודת מס הכנסה. פקודת מס הכנסה, בדומה לחוק מיסוי מקרקעין, נחקקה בתקופה אחרת, שבה ההתייחסות הייתה לתא משפחתי אחד "רגיל", ואשר אליו כוונו הוראות המחוקק.

הוראתו של בית המשפט העליון בעניין שלמי, שעל-פיה יש להכיר במציאות המשתנה ולאפשר סתירה של חזקת התא המשפחתי האחד, יכולה לחול בשינויים המתחייבים אף לעניין פקודת מס הכנסה.

מובן כי היכולת ליהנות, אם בכלל, מהפרדה רכושית זאת, מותנית בהוכחת קיומו של משטר הפרדה רכושית בין בני הזוג. אין צורך לציין כי ייתכן שלהפרדה רכושית זאת יהיו השלכות מס מרחיקות לכת. כך, למשל, לעניין רווח הון ייתכן שניתן יהיה לפצל את רווח ההון בין בני הזוג. כך גם לעניין הכנסה מהשכרת דירת מגורים, ייתכן שניתן יהיה לפצל לצורכי מס הכנסה את הכנסות השכירות בין בני הזוג בהתאם להסכם הממון ביניהם וכו'.

מטבע הדברים, ניתן לצפות כי ההפרדה הרכושית בין בני הזוג לעניין פקודת מס הכנסה תיבחן בשנים הקרובות על-ידי בתי המשפט, כך שנזכה כולנו להסדרת כללים ברורים בסוגיה כה נפוצה, אך בלתי מוסדרת זאת.

■ הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו-האפט. 

עוד כתבות

ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin

יזם הבלוקצ'יין המורשע ערן אייל נעצר וצפוי לגירוש מארה"ב

היזם הישראלי-דרום אפריקאי, שהורשע לפני כחודשיים בהונאת משקיעים בשתי חברות שהקים וניהל, מוחזק במעצר כשבוע ● בינתיים ממשיכה להתנהל התביעה שהוגשה נגד אייל על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית בגין הונאה בהנפקת מטבעות דיגיטליים למיזם Shopin

הסגר בצפון איטליה לאחר התפרצות נגיף הקורונה / צילום: Claudio Furlan/Lapresse, AP

כך מסקרים באיטליה את החלטת ישראל לאסור כניסת איטלקים

בעוד ששכנותיה האירופיות שומרות על גבולות פתוחים, בישראל, בירדן, בסעודיה ובמספר מדינות נוספות החליטו לאסור על כניסת אנשים ששהו באיטליה בשבועיים האחרונים ● התעשיינים והחברות באיטליה התאחדו היום בקריאה לממשלה האיטלקית לשדר רוגע לציבור

אחד הנוסעים הדרום קוריאנים שנדבקו בקורונה מחכים בשדה התעופה בן גוריון / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

אל על: נגיף הקורונה יגרום לפגיעה של עד 70 מיליון דולר בהכנסות

חברה התעופה דיווחה היום לבורסה כי היא מעריכה שהפגיעה בהכנסותיה בין ינואר לאפריל תעמוד על טווח של כ-50 עד 70 מיליון דולר ● בחברה מעריכים כי הפגיעה בתוצאות תתקזז בחלקה עם צמצום בהוצאות התפעוליות ותעמוד על 25-45 מיליון דולר ● מניית אל על צונחת במסחר

בנימין נתניהו / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

דעה: נתניהו מתחזק ואפילו המילה "שוחד" לא מצליחה לעצור את המומנטום

לפני יובלות, עוד לפני השימוע אצל מנדלבליט, רבים העריכו שאם עבירת השוחד תופיע בכתב האישום הדבר יפגע בנתניהו ● הימים האחרונים של המרוץ מוכיחים שלאישום כמעט אין משמעות ● רף הסיבולת לשחיתות של הציבור ממשיך לעלות

מצביעה בקלפי/ צילום: רויטרס

מסתירים את עמדתכם הפוליטית? אתם לא לבד ואין לזה קשר לשמאל או לימין

סקר "גלובס" ומכון שילוב מגלה: האמירה שרק מצביעי ימין מעדיפים שלא לגלות עבור מי הם מצביעים היא במקרה הטוב מיתוס ● לפי הממצאים, הישראלים מרגישים הכי בנוח לגלות למשפחה למי הם עומדים להצביע, והרבה פחות לחברים ולקולגות בעבודה

שיר זכאי-חורש  / צילום: גליה חרמון

אחרי שנתיים וחצי: סמנכ"לית הדיגיטל של תנובה מסיימת את תפקידה

שיר זכאי-חורש עוברת לתפקיד מנכ"לית הפעילות בישראל של חברת שילוט החוצות JCDecaux ● זכאי-חורש הייתה הראשונה בתפקיד CDO בתנובה, וככל הידוע טרם מונה לה מחליף

יו"ר כחול לבן, בני גנץ / צילום: דוברות כחול לבן, יח"צ

יועץ בכיר של כחול לבן: "לגנץ אין אומץ לתקוף באיראן"

בהקלטה שפורסמה בחדשות 12 על ידי עמית סגל נשמע ישראל בכר, יועץ אסטרטגי מוכר, טוען כי "גנץ מסכן את ישראל" ● בכר יעץ בעבר גם לליכוד ולמפלגות אחרות ● כחול לבן: "צר לנו כי תעשיית השקרים מבית היוצר של נתניהו ממשיכה לפעול גם הערב"

נמל התעופה הית'רו / צילום: Shutterstock

תביעת האקלים שכיסחה את הית'רו: העליון בבריטניה ביטל הרחבת שדה התעופה

הרחבת השדה תוכננה להימשך עד 2028 בעלות של 14 מיליארד ליש"ט ● לפי דיווח של 'הגרדיאן' הבריטי הממשלה שוקלת את צעדיה הבאים אך היא איננה צפויה לערער על הכרעת הדין ● ג'ונסון עצמו התנגד לבנייה ואמר שהוא "ישכב מול הדחפורים ויפסיק את הבנייה"

יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

עוד הנפקת נדל"ן של תשובה: אלעד מגורים החדשה תנסה לגייס 100 מיליון שקל באג"ח

באחרונה השלים בעל השליטה יצחק תשובה הנפקת אג"ח של חברת אלעד גרופ, המרכזת את פעילותו בצפון אמריקה

אימוץ ילדים על ידי זוגות להט"בים / צילום: שאטרסטוק

העליון בהחלטה דרמטית: יש לאפשר ללהט"בים הליכי פונדקאות

בית המשפט העליון הקציב למחוקק שנה לתיקון החוק בהתאם לפסיקה החדשה, תוך שנתן דעתו על הפגיעה החמורה והנמשכת בזכות לשוויון ולהורות הנגרמת לגברים יחידים ולבני זוג מאותו מין ● "החרגתה הגורפת של קבוצת הגברים ההומוסקסואלים מתחולתו של הסדר הפונדקאות נחזית כהפליה 'חשודה'"

ירון בלוך/ צילום:עמרי מירון

הפספוס החוץ-בנקאי של לאומי: לאומי פרטנרס מובילה את הנפקת מימון ישיר לפי שווי כפול מזה שבו מכרה את חלקה

פחות משנתיים לאחר שלאומי פרטנרס מימשה את חלקה במימון ישיר לפי שווי של 750 מיליון שקל, מונפקת חברת האשראי הצרכני לפי שווי כפול ויותר ● במקום אקזיט של 300 מיליון שקל, נותרה לאומי פרטנרס "תקועה" עם החזקה במניות חברה פרטית מקבוצת צור שמיר

התפרצות נגיף הקורונה ביפן  / צילום: Jae C. Hong, AP

מעל ל-83 אלף איש נדבקו; חולה קורונה נוספת בישראל

מדובר באישתו של החולה שחזר לפני מספר מימים מאיטליה ● 2,858 איש נפטרו מהמחלה ו-36,593 איש החלימו ● הנגיף התגלה ב-56 מדינות ברחבי העולם ● ניו זילנד, ניגריה, ליטא ובלרוס דיוחו על מקרה ראשון היום

אסתר חיות / צילום: ברני ארדוב וואלה

דעה: ראש הממשלה בני גנץ יגשים את חזון שלטון המשפטנים

בני גנץ מבקש לרסן את המערכת הפוליטית, ומנגד המערכת הפוליטית מבקשת לרסן את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ● מי הנואם מפתיע שטען כי בית המשפט ביצע "השתלטות עוינת על עולם קבלת ההחלטות", ולמה הממשלה תישאר תמיד חלשה למרות כל מאמציה, עד שבאמת יימאס לה

אל על  / צילום:יחצ

תסתכל על הנפט סמוטריץ': האם אל על תופסת טרמפ על הקורונה?

החששות מהשלכות התפרצות נגיף הקורונה הביאו את חברת התעופה להזהיר מפני פגיעה בהכנסות, לפטר עובדים ולדחות את השקת הקו לטוקיו ● האם הירידה במחיר הנפט אמורה לספק אור בקצה המנהרה?

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

סגירה צורמת באחוזת בית: ת"א 35 צלל ב-4.5%, אל על התרסקה ב-7.4%

חברת התעופה אל על דיווחה על פגיעת וירוס הקורונה בהכנסותיה ●ת"א 35 צלל ב-7.1% השבוע ●  דלק צללה ב-9%, פריגו ב-17%, טבע ב-6% ● הפאניקה בשווקים מעבר לים נמשכת: ירידות של 3% באירופה, וול סטריט צבועה באדום בוהק

איתמר בן גביר  / צילום:תמר מצפי

מה עומד מאחורי הורדת החשיפה לעמוד הפייסבוק של מפלגת עוצמה יהודית?

מפלגת עוצמה יהודית התלוננה לוועדת הבחירות על כך שפייסבוק הורידה את החשיפה לעמוד של עו"ד איתמר בן גביר בגלל חשש שהמפלגה תיכנס לכנסת ● בפייסבוק טוענים כי הסיבה היא "ההפרות הרבות והחמורות של כללי הקהילה מצד בן גביר"

צוללת של חיל הים / צילום: יח"צ

גם אבריאל בר-יוסף ושי ברוש יועמדו לדין בכפוף לשימוע בתיק הצוללות

לבר-יוסף, לשעבר המשנה לראש המועצה לביטחון לאומי, מיוחסות עבירות של בקשת שוחד, קבלת שוחד ומרמה והפרת אמונים ● לברוש, מקורבו ואיש חיל הים לשעבר, מיוחסות עבירות של בקשת שוחד, לקיחת שוחד, עבירות מס והלבנת הון

בני גנץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

גנץ פיטר את היועץ ישראל בכר בעקבות פרסום הקלטת

אתמול פורסמה ב"חדשות 12" קלטת שבה נשמע בכר אומר שגנץ יחשוש לתקוף את איראן וכי הוא יהיה ראש ממשלה לא אמיץ ● כחול לבן: "בכר נקלע למארב מתוכנן שכלל ניצול אישי, שימוש באמצעים פסולים והונאה - שיטופלו בציר המשפטי"

ד"ר מטאנס שחאדה, יו"ר מפלגת בל"ד / צילום: איל יצהר, גלובס

יו"ר בל"ד אמטנס שחאדה מבקר את הצעקנים במפלגתו, חושף חילוקי דעות ברשימה המשותפת ומאותת לגנץ שאין לו על מי לבנות

יו"ר בלד, הסמן הקיצוני של הרשימה המשותפת, מותח ביקורת על התנהלותה בעבר ופועל לעשות שינוי ● "אנחנו בהחלט רוצים להמשיך ולנהל מאבק, יש כיבוש וכל עוד יש כיבוש יהיה מאבק. אבל צריך שזה יהיה מאבק פוליטי, לא מאבק צעקני של סיסמאות"

בורסות אירופה / צילום: רויטרס

הבורסות באירופה צוללות בכ-4%; צפי לירידות של עד 2% בארה"ב

בורסות בעולם בדרך לשבוע הגרוע ביותר מאז משבר 2008 ● דאקס מתרסק ב-4% וסטוקס 600 צונח ב-3.6% ● שנזן צנח ב-4.8%, שנחאי וניקיי התרסקו ב-3.7% ● מספר הנדבקים בנגיף הקורונה ברחבי העולם עומד על יותר מ-83 אלף איש