x

שיתוף הפרויקט

סגור
9

עופרה שטראוס

יו"ר ובעלי שטראוס גרופ

עופרה שטראוס / צילום: ורדי כהנא

58 | אם לארבעה | תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב

58 | אם לארבעה | תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב

נימוקים לבחירה

עומדת בראש קבוצת המזון השנייה בגודלה בישראל. השנה נכנסה לראשונה לפעילות בגרמניה. ב־2017 הגיעו הכנסות החברה ל־8.5 מיליארד שקל, עלייה של 7% בהשוואה לשנה הקודמת

מחפשת מנכ"ל | שני מוזס

כיו"ר דירקטוריון פעיל אחראית עופרה שטראוס להתוויית האסטרטגיה של החברה, ופיקוח על המנכ"ל וההנהלה הבכירה.

השנה החדשה שלה נפתחת עם אתגר מורכב: עליה לבחור את המנכ"ל שיוביל לצידה את החברה בשנים הבאות, לאחר פרישתו של המנכ"ל הנוכחי, גדי לסין, אחרי כתשע שנים. לסין נחשב למנהל מוערך, ובתקופתו עלתה מניית החברה ב–190%. מבחינה עסקית הייתה זו שנה מוצלחת עבור שטראוס, והביצועים שהציגה מהווים קפיצת מדרגה.

החברה התחזקה מאוד בבסיס הבית, בישראל - הן מבחינת נתח השוק הכללי שהולך וצומח, והן מבחינת פעילות המים שלה, תמי 4, שבה היא שולטת בשוק המקומי. גם בפעילות הבינלאומית המשיכה הקבוצה בהתרחבות - בקפה ובסלטים, כשנכנסה לראשונה לפעילות בגרמניה.

הצג עוד...
לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2019? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?