גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חברה שפעלה בארץ כזרוע לחברה מחו"ל - רשאית להתחרות בה

ביהמ"ש המחוזי דן בשאלה אם החוק אוסר על חברה ישראלית שפעלה במימונה של חברה מחו"ל וביצעה עבורה משימות, להתחרות בחברה הזרה בתום תקופת ההתקשרות: "אסור לחברה להשתמש בידיעות ובמסמכים שבאו לידיה עקב השליחות, אך אין לשלול מעיקרה את האפשרות להתחרות"

השופט ד"ר גרשון גונטובניק / צילום: אלון רון
השופט ד"ר גרשון גונטובניק / צילום: אלון רון

האם חברה ובעליה שפעלו במשך שנים בשליחות חברה אחרת וההתקשרות ביניהם נפסקה, רשאים להתחרות בחברה שהם היו שלוחים שלה? זוהי השאלה המשפטית המרכזית שעומדת במרכז סכסוך שנדון בימים אלה בפני שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ד"ר גרשון גונטובניק.

חברת MSI, הרשומה בשווייץ, עוסקת במתן שירותי מחקר שוק וביקורת שוק, והלקוחה המרכזית שלה היא יצרנית הענק של סיגריות ומוצרי טבק פיליפ מוריס. לפני למעלה מ-17 שנה החלה MSI להפעיל את דניאל טואטי לשם ביצוע חקירות וסקרים בשמה לטובת לקוחותיה. לצורך כך הקים טואטי חברה בישראל בשם WSPM שפעלה במימונה של MSI.

ב-31 ביולי 2018 הופסקה ההתקשרות בין שתי החברות מסיבות ששנויות במחלוקת בין הצדדים. MSI הודיעה לטואטי ולחברה שלו כי הם אינם זכאים עוד לפעול בשליחותה מול לקוחותיה, לעשות שימוש בשמה כלפי לקוחות או כלפי צדדים שלישיים או לעשות שימוש בציוד מסמכים מתודות וכל חומר אחר שעליו הופיע שמה של MSI. אולם בחודש שעבר דחו טואטי ו-WSPM את הטענה כי אין להם זכות לפנות ללקוחות MSI או לעשות שימוש במידע העסקי שהגיע אליהם.

בעקבות הדברים פנתה MSI לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בבקשה שיוציא צו מניעה שיאסור על טואטי ו-WSPM לפנות אל לקוחותיה ולעשות כל שימוש במידע מסחרי השייך ל-MSI, ובעיקר בספריית הנתונים של החברה ובמידע ביחס לאפן ביצוע בדיקות השטח שלה. המדובר ב"ספרייה" של קופסאות סיגריות משומשות, שנועדה לצורך זיהוי זיופים, ובנק מידע הכולל 70 מדינות ומאות ערים.

MSI נשענה בבקשתה לצו מניעה על סעיף 8 לחוק השליחות, הקובע בין היתר כי כשקיבל אדם להיות שלוח, הוא חייב לנהוג כלפי השולח בנאמנות ולפעול בהתאם להוראותיו. עוד קובע חוק השליחות כי "לא יקבל אדם טובת הנאה או הבטחה לטובת הנאה בקשר לנושא השליחות שלא בהסכמתו של השולח".

איסורים עד גבול מסוים

לאחר שבחן את טענות הצדדים, דחה השופט את בקשת MSI ברובה. גונטובניק קבע כי השאלה אם ניתן לגזור חובה משפטית האוסרת על השלוח להתחרות בעסק של השולח לאחר שדרכיהם נפרדו, אינה פשוטה כלל ועיקר.

"קחו עובד של חברה מסוימת, הפועל בשמה בימים ובלילות בשוק כלכלי מסוים, והנה לאחר זמן הוא מבקש לפרוש כנפיים ולעוף, להפוך עצמאי, לצאת לדרך ולעול באותו השוק ממש. האם העובדה כי היה שלוח של מעסיקו הקודם שוללת ממנו את האפשרות לעשות כן?", כתב השופט, והשיב: "אכן, אסור יהיה לו עד גבול מסוים להשתמש בידיעות ובמסמכים שבאו לידיו עקב השליחות, אך אין לשלול ממנו את האפשרות להתחרות מעיקרה".

השופט המשיך ונימק את עמדתו: "חובות הנובעות משליחות לחוד, ואיסור התחרות לחוד. הצדדים לא התקשרו ביניהם בתניית אי-תחרות כזו או אחרת, וזאת שעה שהטילו על גורמים אחרים חובה להימנע מתחרות. העובדה כי לא התחייבו התחייבות שכזו במערכת היחסים הפנימית ביניהם, משמעה כי לא מצאו לנכון להטיל מגבלות מסוג זה על עצמם". על הרקע הזה, קבע השופט כי קשה יהיה לבסס משפטית את עתירת MSI לקבלת צו המונע מטואטי ומ-WSPM להתחרות בלקוחותיה.

בחינת יחס התשלומים

בשלב הבא של ההחלטה, בחן השופט את השאלה אם ניתן לראות במערכת היחסים שבין הצדדים במערכת יחסים שבין שולח לשלוחיו. השופט ציין כי "צורות ההתקשרות בין צדדים להתנהלות עסקית יכולות להיות מגוונות... מבלי לקבוע מסמרות, קשה לאפיין את מערכת היחסים שבין הצדדים ככזו שבין שולח לשלוח".

חיזוק למסקנה שלא היו יחסי שולח-שלוח בין הצדדים מצא השופט בכך שטואטי קיבל תשלום שנתי של 200 אלף דולר בעבור עבודתו, בעוד שמנכ"ל MSI קיבלת כמחצית מכך. "מבחינת השכל הישר וההיגיון העסקי - יחסים אלה בין התשלומים אינם עולים בקנה אחד עם מערכת היחסים שבין שולח לשלוח", נפסק. בהמשך לכך נקבע כי "קשה לקבוע נחרצות שהזכויות בידע שפותח על-ידי הצדדים שייך קניינית ל-MSI בלבד, ושבפעילות של WSPM יש כדי לעשות עושר שלא במשפט או לעוול מסחרית".

לסיכום, השופט דחה את בקשת MSI לצווי מניעה. לאור הצהרת שתי החברות כי ברצונן לצאת לדרך עסקית נפרדת, ניתן רק צו האוסר על WSPM ועל טואטי להציג את עצמם כפועלים עבור MSI או לעשות שימוש בשמה העסקי או בשם דומה לו.

את דניאל טואטי וחברת WSPM מייצגים עורכי הדין יוסי מרקוביץ, נתניאל אגו ועדי בן-אלי ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ. MSI מיוצגת על-ידי עורכי הדין עמיר סגל וטובי יעקובי.

פרשנות: עליונותו של חופש העיסוק

אחד המצבים הבעייתיים שעמו נאלצות לעתים להתמודד חברות הוא מעבר של עובדים בכירים ומצטיינים לחברות מתחרות לאחר שרכשו ניסיון בחברה הראשונה ונחשפו לסודות המסחריים שלה. לאורך השנים הגנו בתי המשפט ובתי הדין לעבודה על חופש העיסוק של אותם עובדים ופסקו כי ככלל, חופש העיסוק של העובד ששואף להתקדם גובר על האינטרסים המסחריים של החברות המעסיקות שרוצות לשמר את העובדים והמידע אצלם.

בהלכת צ'ק פוינט הידועה נקבע לעניין זה כי "סוד מסחרי" אינו מילת קסם. "על המעסיק הטוען לסוד מסחרי להוכיח את קיומו... אין להסתפק בתיאור כללי או בטענה כללית על קיומו של סוד", נכתב  בפסק הדין. עם זאת, במקרים חריגים הכירו בתי המשפט בכך שתחרות של עובד במעסיק לשעבר עשויה להיחשב הפרת אמונים וחובת תום-לב.

כדי למנוע מצב שבו בכירים בחברה יתחרו בה, חברות רבות כוללות בחוזי העבודה שלהן תניות של אי-תחרות. כלומר, סעיף שבו העובד מתחייב שלא להתחרות במעסיק לפרק זמן לאחר תום תקופת העבודה אצלו. בתמורה להסכמת הבכירים לחתום על סעיף אי-תחרות שעלול לפגוע בפרנסתם, מקובל לתת להם מענקים כספיים. המענק הזה, שמגיע לסכומים של מאות אלפי שקלים ולעתים אף למיליוני שקלים, ניתן לבכירים רבים במשק עם סיום עבודתם בתמורה להתחייבות מצדם שלא להתחרות במעסיק שאצלו עבדו.

מענק כהכנסת עבודה

לאורך השנים עלתה השאלה מהו שיעור המס שעל הבכירים לשלם לקופת המדינה בגין מענקי אי-תחרות וכיצד צריך לסווג את המענק - האם כהכנסה פירותית מעבודה, שתשלום המס בגינה מגיע עד 50%, או כהכנסה הונית שמחייבת תשלום מס מופחת, בשיעור 25%-30%. סוגיית הסיווג העסיקה את רשות המסים לאורך תקופה ארוכה לאור חילוקי הדעות שהתגלעו בנושא זה בין בתי המשפט המחוזיים השונים, שהכריעו פעם כך ופעם אחרת.

בספטמבר 2016 שם בית המשפט העליון סוף למחלוקת הזאת וקבע כי המענק ימוסה לרוב כאילו היה הכנסה מעבודה. העליון פסק כי רק בשני מקרים חריגים המענק ייחשב הכנסה הונית. האחד, כאשר מדובר בתניית אי-תחרות גורפת ובלתי מוגבלת בזמן, אף שספק אם בכלל יינתן תוקף משפטי לתניה כזאת, מאחר שהיא פוגעת באופן קשה ובלתי מידתי בזכויות העובד.

המקרה החריג השני נוגע לתחומים או למקצועות מסוימים, שבהם יציאה ממעגל התעסוקה למשך תקופה משמעותית מונעת את יכולתו של העובד לחזור ולעסוק באותו תחום בתום תקופת האי-תחרות. בית המשפט הביא כדוגמה טייס שנאסר עליו לטוס בחברות תעופה מתחרות למשך תקופה משמעותית. באותו מקרה, ייתכן שהטייס יוכל לטעון כי תניית האי-תחרות הביאה בפועל להוצאתו משוק העבודה שבו צבר ניסיון ומקצועיות, ובכך למעשה מכר את "הונו האישי" למעסיק ואת יכולתו המעשית לחזור ולעבוד במקצועו בעתיד. 

עוד כתבות

מדד דופק התעסוקה של "גלובס"

שוב מהפך: פחות חוזרים לעבודה מנפלטים מהשוק

המספרים של שוק התעסוקה בישראל מבלבלים, שלושה גופים רשמיים מפרסמים נתונים שונים, הפערים גדולים ובלתי מוסברים • "גלובס" מנסה לפזר את הערפל באמצעות מדד יומי חדש לבחינת "הדופק של שוק התעסוקה

דני רופ בקמפיין משרד האוצר / צילום: צילום מסך

על מה הולך הכסף? משרד האוצר - הקמפיין המושקע ביותר מבחינה תקציבית בשבוע החולף

גיאוקרטוגרפיה: הפרסומת האהודה ביותר בשבוע החולף היא של משרד הבריאות עם ישראל קטורזה ● מזגני טורנדו נותרת הזכורה

דרור פויר /  צילום: יונתן בלום

כשלוקחים ממך קוראים לזה ביטוח, כשנותנים - קוראים לזה סיוע

הדרמה הנוכחית על סוגיית התקציב מבהירה שזאת תמיד אותה שיטה: שנים שמכריחים אותנו להתנהג כפושטי יד מול הממשלה; גורמים לנו להיות חסרי ודאות, קצרי נשימה, להתחרות זה בזה על הפרוסה האחרונה ● דרור פויר קיבל כיסא חדש במתנה שגרם לו להרהר על השיטה

ח"כ תהילה פרידמן / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

"צאו לכמה בחירות שתרצו - אף אחד לא יעלם": נאום הבכורה שמסעיר את הכנסת והרשת

"יש בעולם שלי המון אמת ויופי. אבל לא כל האמת. לא כל היופי. אני לא רוצה שכולם יהפכו להיות אני" ● תהלה פרידמן, ח"כ מכחול לבן, נשאה השבוע במשך 11 דקות נאום בכורה יוצא דופן בכנסת שכולו בעד קירוב לבבות ואחדות ● למעלה ממיליון איש כבר צפו

דירות חדשות/צילום: אייל יצהר

הלמ"ס: היקף רכישת הדירות החדשות בחודש יוני זינק לנתוני הימים שלפני הקורונה

רבע מהדירות החדשות בחודש זה נמכרו במחוז הדרום ● בסך הכל כמות רכישת הדירות החדשות במחצית השנה נמוכה ב-2.5% מזו של המחצית הראשונה של 2019

בורסות אסיה / צילום: רויטרס

אירופה נפתחה בירידות; הקאק יורד ביותר מ-1%

"נטפליקס הסינית", iQiyi, צוללת לאחר המסחר ב-20% וזאת לאחר ידיעה שרשויות ארה"ב חוקרות את החברה בחשד להונאה ● המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת בהמשך לנתוני האבטלה שהיו טובים מהצפוי

מלון דוד המלך. כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: יורם אשהיים

למה חודש יוני היה מצוין לקבלנים, וה"מכה" של המשקיעים. כותרות הנדל"ן

נתונים שפרסם האוצר לרבעון הראשון מספקים תמונה עגומה עבור משקיעי הנדל"ן ● את מי מינה השבוע השר דרעי לעמוד באחת מוועדות התכנון החשובות בישראל, איך במלון המלך דוד הירושלמי מתמודדים עם הקורונה, וב"כסף בקיר" קיימנו דיון סביב השאלה האם זה הזמן הנכון להשקיע בחנות

רה"מ בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: בן סטנסל, AP

הורידה 5,000 קורבנות: אנגליה שינתה את הגדרות התמותה מקורונה

באנגליה החליטו מעתה לא לספור במניין המתים מהמגפה אנשים שמתו לאחר יותר מ-28 יום לאחר שאובחנו לראשונה כחולי קורונה ● עכשיו עומד מספר המתים מקורונה בבריטניה כולה על 41,329 בני אדם

משה חוגג, מנהל קרן הון סיכון סינגולריטים / צילום: יונתן בלום

יצרנית הסמארטפונים פוקסקון תובעת את משה חוגג ומנהלי סירין ב-20.3 מיליון שקל בגין אי תשלום חובות

חברת FIH, מקבוצת ענקית האלקטרוניקה הטייוואנית פוקסקון, טוענת בתביעה כי סירין לאבס של חוגג, שפיתחה סמארטפון בלוקצ'יין, חייבת לה יותר מ-6 מיליון דולר על עבודות ייצור ופיתוח שביצעה בעבורה ב-2018

עו"ד ליאת בן־ארי / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

ה"בן-אריסטים" מאמצים את השיטות של ה"ביביסטים"

הם טוענים שהיא לא עשתה שום עבירה וסתם מתנכלים אליה, שהסיפור האמיתי הוא לא המעשה שלה אלא האינטרסים של מתנגדיה, ומזדעזעים מההפגנות נגדה ● כל הטענות שמחנה לוחמי השחיתות לעגו להן עד לפני רגע, מאומצות שם עכשיו בחום רב

הנחה בארנונה? רק בפינוי בינוי / עיצוב: טלי בוגדנובסקי, צילום: יח"צ

רק 13 רשויות מקומיות מבטלות את ההעלאה האוטומטית בתעריף הארנונה. מי צריך את המנגנון הזה?

רק 13 רשויות מקומיות ביקשו להשאיר את הארנונה לשנה הבאה כמו שהיא ולא להעלות אותה • אבל למה בכלל צריך עדכון אוטומטי אחיד לכל הרשויות? הרי לחלשות זה לא יעזור, ולחזקות זה לא נותן סיבה להתייעל

ראג'ה קודורי, מנכ"ל קבוצת הארכיטקטורה, הגרפיקה והתוכנה באינטל / צילום: דוברות אינטל

ראש בראש עם אנבידיה ו-AMD: אינטל נכנסת לשוק המעבדים הגרפיים

בסוגיית המשך הייצור הבהירה אינטל: "נמשיך להשקיע בטכנולוגיות ייצור עתידיות של אינטל. לא חוששים שנפגר אחרי המתחרים" ● אינטל חשפה את המעבד החדש "אלדר לייק", המפותח בישראל ושלטענתה יהיה "המוצר הטוב ביותר של אינטל אי פעם בכל הקשור לביצועים מול צריכת חשמל"

שיעור גאוגרפיה / צילום: משה מילנר - לע"מ. איור: גיל ג'יבלי

שנים של תרגול ותקציבי עתק לא הועילו: איך הגיעה מערכת החינוך כה לא מוכנה ליום הדין של הקורונה

למרות התקציב הגדול ביותר בממשלה, שנים של תרגול לשעת חירום ומבצע גרנדיוזי לתקשוב בתי הספר - בסוף כולם למדו בזום. יצאנו לבדוק מי אחראי למחדל העצום שאת תוצאותיו נרגיש בעוד שנים, ואם למדנו משהו לקראת השנה החדשה ● האזינו

מה נמכר לאחרונה באזור עמק יזרעאל בפחות ממיליון שקל / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

איזו דירה אפשר לקנות באזור עמק יזרעאל בפחות ממיליון שקל

בסכום כזה אפשר למצוא דירות 4 חדרים בנוף הגליל, ביקנעם עילית, בעפולה ובמגדל העמק

התעלומה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

הסחיטה, היחסים הסודיים והמכתב שהוסתר מתחת לכיסא

ד"ר שחאדה נפגש עם מנכ"ל הבנק ומציע לו פיילוט חדשני שכולל שיתוף פעולה עם הסטארט-אפ של עומר לרנר ● במקביל פונה לשחאדה אנדריי אומנסקי ומציע פיילוט משלו ● במשרדו של ניר לאון מתגלה מכתב מבוהל שמיועד לראם סבאג ● התעלומה: חידה בלשית בהמשכים

קובי ריכטר / צילום: תמר מצפי

לא חיכתה לעסקה: מניית סומוטו זינקה ב-110% מתחילת השבוע שעבר

בעקבות הדיווח אתמול (ד') על עסקת מיזוג עם נוסטרומו הפועלת בתחום הלוהט של אגירת וניהול אנרגיה, זינקה מניית סומוטו ב-60% לשווי חברה של 230 מיליון שקל ● עוד לפני הדיווח אתמול קפצה סומוטו בכ-30% בתוך מספר ימים

פרופ' רוני גמזו צילום: איל יצהר

רוני גמזו הניח על שולחן הקבינט תוכנית אסקלציה לסגר

על אף שפרויקטור הקורונה מצדד בהצמדות לניסיון להפחית את התחלואה בהתנהלות הנוכחית, פרופ' גמזו התבקש להכין תוכנית לאפשרות של סגר ● גמזו הניח על שולחן הקבינט 3 תוכניות, בהן סגר חלקי ומלא

ניסוי בחיסון לקורונה של חברת מודרנה בניו יורק   / צילום: Hans Pennink, Associated Press

קורונה זה התרופה שלהן: הנפקות הביוטק בארה"ב גייסו סכום שיא של 9.4 מיליארד דולר מתחילת השנה

הנפקות הביוטק שוברות את השיא של 2018, שבכולה גויסו 6.5 מיליארד דולר ● העלייה הממוצעת במניות ביום המסחר הראשון שלהן, בשיעור של 34% - הזינוק החד ביותר מאז ההייפ של מניות הטכנולוגיה בוול סטריט בשנת 2000

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 12 באוגוסט 2020

אמש באיכילוב: 8 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

קרוון לבדיקת קורונה בעיירה גנגלט. כ־44% מהאנשים ששהו במתחם הסגור במהלך המסיבה חלו בקורונה / צילום: רויטרס

כך הפכה עיירה קטנה במערב גרמניה לשדה ניסויים ענק למדעי הקורונה

פרופ' הנדריק שטריק, וירולוג בן 43 בלבד, היה אחד מהחוקרים בעירייה הקטנה גנגלט והוא גם זה שחתום על גילוי אחד התסמינים העיקריים של הקורונה – אובדן חוש טעם וריח • בראיון ל"גלובס" הוא מספר על מאחורי הקלעים של המבצע המורכב, על הגילויים המדעיים ומספק תחזית אופטימית לישראל