גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המחוזי: להכיר לצורכי מס בהוצאות של שחקני פוקר בתחרויות

ביהמ"ש, שדן במחלוקת של פקיד השומה עם אורי מילר, שחקן פוקר מקצועי המתפרנס מזכיות בטורנירים ברחבי העולם, קבע כי מההכנסות החייבות במס של שחקני הפוקר המקצועיים יש להפחית הוצאות טיסה ושהייה, דמי השתתפות בטורנירים והוצאות אחרות

משחק פוקר / צילום:  Shutterstock / א.ס.א.פ קריאייטיב
משחק פוקר / צילום: Shutterstock / א.ס.א.פ קריאייטיב

אורי מילר, תושב ישראל, הוא שחקן פוקר מקצועי המתפרנס מזכיות בטורנירים של פוקר הנערכים ברחבי העולם. בתחילת דרכו המקצועית, בין השנים 2010-2012, הוא זכה במספר טורנירים שהתקיימו בחוץ לארץ. הזכויות הללו העשירו את כיסו בכמה מיליוני שקלים, אבל גם הובילו אותו אל שולחן הדיונים מול רשות המסים, כשעל השולחן מחלוקת סביב השאלה כמה מס עליו לשלם, והאם יוכרו גם הוצאותיו על טיסות, שהייה במלונות בחו"ל ודמי השתתפות בטורנירים.

אתמול (ג') הכריע בית המשפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת, לאחר שקבע כי יש להכיר בהוצאותיהם של שחקני פוקר במסגרת התחרויות שלהם בעת חישוב המס שעליהם לשלם. נקבע כי מההכנסות החייבות במס של שחקני הפוקר המקצועיים יש להפחית הוצאות טיסה ושהייה, דמי השתתפות בטורנירים והוצאות אחרות.

ההוצאה יחידה שלא הוכרה לשחקן הפוקר אורי מילר הייתה "עמלת מממן" - נתח ששילם מזכייתו לגורם שמימן את נסיעתו לטורנירים, וזאת לאחר שלא הצליח להוכיח כי אכן שילם את העמלה האמורה.

ההכרעה ניתנה לאחר שלאחרונה הכריע בית המשפט העליון בשאלה העקרונית, האם משחק פוקר הוא מקצוע - או שמדובר בזכייה כספית מ"הגרלות והימורים". נקבע כי בנסיבות מסוימות שחקני פוקר מקצועיים ידרשו לשלם מס על זכיותיהם במשחקים כ"הכנסה מעבודה", ואין מדובר בהכנסה שהתקבלה בהגרלה או הימור, אלא ממשלח-יד.

בתחילת הדרך סבבה גם המחלוקת בין אורי מילר ורשות המסים סביב השאלת מהו הסיווג הנכון של מקור ההכנסה מהזכיות במשחקי פוקר - האם מקור ההכנסות מהזכיות הוא ממשלח-יד של מילר כשחקן פוקר מקצועי - ולכן חייבת במס הכנסה בשיעור שעשוי להגיע ל-45%-50% מס; או מ"הימורים או הגרלות" - הכנסה שממוסה בשיעור של 25%.

היות והשאלה הזאת כבר הוכרעה בעליון במהלך הדיונים בתיק של מילר - ונקבע כאמור כי הכנסות שחקני פוקר מקצועיים מטורנירים יסווגו כהכנסה ממשלח-יד - נותרה בין רשות המסים למילר מחלוקת אחת: האם על רשות המסים להתיר בניכוי הוצאות שהוצאו לשם הפקת ההכנסות מהזכיות.

המחלוקת הגיעה אל בית המשפט המחוזי לאחר שמילר ערער על החלטת פקיד השומה שלא להכיר בהוצאותיו. אחת ההוצאות העיקריות שהיו שנויות במחלוקת בין הצדדים היא הוצאה שכונתה "עמלת מממן" - סכום ששילם מילר לכאורה לממנים של הטורנירים שלו.

מילר טען כי השתתף בחלק מהטורנירים בחסות "גורמים מממנים", אשר שילמו עבורו את הוצאות השתתפותו בטורניר, לרבות הוצאות טיסה, שהייה ודמי השתתפות במשחקים, וזאת בתמורה לקבלת חלק הארי מכספי הזכייה. כך, מילר טען למשל כי בטורניר פוקר שהתקיים במלון MERIT בקפריסין בתאריך באוגוסט 2010, במסגרתו זכה בכ-780 אלף שקל (כ-207 דולר), הוא קיבל לידיו רק 10% מכספי הזכייה (כ-56.6 אלף שקל), כאשר יתרת כספי הזכייה הועברה לידי הקזינו שמימן את השתתפותו בטורניר. לטענתו, לא ניתן לחייבו במס על מלוא כספי הזכייה, כאשר הוא קיבל לידיו רק 10% מהסכום.

מנגד, פקיד השומה טען כי מילר לא הביא אסמכתאות משכנעות להוכחת טענתו כי השתתפותו בטורנירים הייתה בחסות מממנים כאלה ואחרים, וממילא לא הוכיח כי חלק הארי מסכום הזכייה שולם לאותם מממנים ולא הגיע לידיו.

עוד טען פקיד השומה כי מילר לא ניהל ספרים כנדרש, לא ערך תיעוד בסיסי בזמן אמת של הכנסותיו והוצאותיו, והתנהל רק במזומנים, באופן שלא אפשר נתיב ביקורת ראוי והתחקות אחר הכנסותיו האמתיות - ועל כן אין להכיר בעמלת מממן כהוצאה המפחיתה את חבות המס שלו.

פקיד השומה דחה גם את בקשתו של מילר להכיר בהוצאות טיסה ושהייה ודמי השתתפות בטורנירים, כיוון שלטענתו מילר לא הוכיח כי עמד בהן. בנוסף הוטל על מילר קנס בגין אי-ניהול ספרים באופן שהגדיל באופן משמעותי את שיעור המס החל על הכנסותיו.

השופטת ירדנה סרוסי ציינה כי "נישום זכאי לנכות את ההוצאות הכרוכות והשלובות בתהליך הפקת הכנסתו. זכות זו משקפת את עקרון היסוד בדיני מסים שהוא מיסוי אמת, דהיינו, מיסוי הכנסתו האמיתית של הנישום לאחר שנוכו ממנה ההוצאות שהוצאו לשם הפקתה".

סייג להכרה בהוצאות, ולעיקרון הבסיסי של גביית מס אמת, הוא שההכרה בהוצאה אינה נוגדת את תקנת הציבור - כאשר לפי ההלכה הפסוקה, ניתן לאסור על ניכוי הוצאות הכרוכות בעבירה על החוק.

בעניין מילר, השופטת ציינה כי אין מחלוקת בשאלת ההיבט החוקי של התרת ההוצאות שהוצאו לשם השתתפות במשחקי פוקר, מטעמים הקשורים בתקנת הציבור.

בשורה של פסקי דין קבעו בתי המשפט כי משחק פוקר הוא "משחק אסור" - משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה-כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת - ואולם בעניינו של מילר ההכנסות משחקי פוקר הופקו בטורנירים שנערכו מחוץ לישראל, במדינות שבהן משחק פוקר לא רק שאינו אסור בדין הפלילי, אלא נחשב לסוג של ספורט אשר העוסקים בו זוכים ליוקרה וכבוד על הישגיהם.

בנסיבות, ציינה השופטת, "לא ניתן לצאת מנקודת הנחה כי הכנסת המערער מעיסוקו בפוקר אינה כשרה באופן המאפשר או מחייב אי הכרה בהוצאות שהוצאו במסגרת עיסוקו משיקולים של תקנת הציבור. מה גם שעסקינן בהוצאות אשר לא דבק בהן כשלעצמן רבב בלתי חוקי".

כפועל יוצא, השופטת קבעה כי בשאלת האיזון הראוי בין תוצאת מס אמת, המביאה בחשבון את ניכוי ההוצאות בהן עמד מילר לשם הפקת הכנסותיו, לבין הגשמת ערכים אחרים הגלומים במונח "תקנת הציבור" - יד העיקרון בדבר גביית מס אמת תהא על העליונה.

השופטת דחתה את גישת פקיד השומה, לפיה מילר לא הוכיח כי הוצאותיו מומנו על-ידי גורם מממן אשר לו שולמה עמלה מהזכיות, ובמקביל לא הוכיח את תשלום הוצאותיו בעצמו. "גישה שאינה מכירה בעלויות מימון של גורם מממן ובאותה נשימה אינה מתירה למערער לנכות את הוצאות הטיסה והשהייה בגין הטורנירים בהם השתתף בחו"ל, אינה סבירה על פניה ואינה יכולה להתקבל. המשיב אינו יכול לטעון כי המערער אינו זכאי להוצאות מימון, מהטעם שלא קיבל מימון מגורם מממן, ובה בעת לטעון כי הוא לא עמד בהוצאות הטיסה והשהייה באופן אישי. אם המערער לא קיבל מימון של הוצאות נסיעותיו לחו"ל ואף לא שילם אותן מכיסו, איך המשיב מסביר את השתתפות המערער בטורנירים בחו"ל שאת הזכיות בהן הוא מבקש למסות במסגרת השומות?", כתבה בפסק הדין.

השופטת סרוסי ציינה עוד בפסק הדין כי "המערער אמנם חייב בתשלום מס על רווחיו, אך רק על רווחיו האמיתיים לאחר שנוכו מהם ההוצאות בהן עמד, ולא מעבר לכך".

השופטת אף ביקרה את פקיד השומה על כך שערך למילר שומה לפי מיטב השפיטה, אך בחר להכיר רק בהכנסות במסגרת השומה ולא הכיר בשום הוצאה. "המשיב הוציא למערער שומה על-פי מיטב השפיטה בהסתמך על פרסומים באינטרנט (שאושרו על-ידי המערער) על זכיותיו במשחקי פוקר בחו"ל. ברם, המשיב לקח בחשבון במסגרת השומה אך ורק את הכנסות המערער וסירב להכיר לו בהוצאותיו באופן גורף, לרבות הוצאות טיסה, שהייה ודמי כניסה שהוצאו לצורך השתתפותו בטורנירים (המשיב חזר בו מעמדה גורפת זו רק בשלב הסיכומים)", ציינה והוסיפה: "שומה על-פי מיטב השפיטה איננה יכולה להתעלם מהמציאות ואינה יכולה שלא להכיר באופן גורף בהוצאות שהיה על המערער לעמוד בהן לצורך הפקת הכנסותיו".

מהעובדות שהוצגו בפני בית המשפט עלה כי סך הוצאותיו של מילר עמדו על כמיליון שקל, וזאת במסגרת מספר טורנירים שנערכו בלאס וגאס, ברצלונה, קפריסין, גרמניה, רומניה, צרפת מדריד והאיים הקריביים. השופטת סרוסי קבעה כי שומת מס ההכנסה שהוצאה למילר תתוקן, כך ששחקן הפוקר ישלם מס רק לאחר ניכוי הוצאות בסך 128 אלף שקל על טיסות וכ-700 אלף שקל דמי השתתפות בטורנירים.

עם זאת, השופטת קבעה כי למרות שעדותו של מילר הותירה בה באופן כללי רושם אמין, והיא אף תואמת את גרסתו הראשונית במסגרת הודעתו בפני חוקרי מס הכנסה, לא ניתן להכיר בהוצאת המימון שלו, שלא הוכחה כנדרש. כך, מילר דרש הכרה בהוצאות מימון בסך של 190,000 דולר מתוך הכנסה של 207,000 דולר, וכל זאת מבלי שהוכחה באופן משכנע, ומבלי שניהל ספרים או ערך תיעוד בזמן אמת של הכנסותיו והוצאותיו בגין המשחקים. דרישה זו נדחתה.

עו"ד שרון פישמן מפירמת דורון טיקוצקי קנטור גוטמן ועמית גרוס, שייצגה את שחקן הפוקר, מסרה: "בית המשפט הורה לפקיד השומה לקבל את עמדת מרשנו, המערער כי לאור פסיקת בית המשפט העליון לאחרונה בפרשת אמית שיש לסווג הכנסות ממשחק פוקר כהכנסות מעסק או משלח-יד, הרי שמנגד יש להכיר גם בכל ההוצאות הנובעות מייצור ההכנסות. בית המשפט מתח ביקורת על התנהלות פקיד השומה, אשר ביקש לאחוז בחבל מ-2 קצותיו - מחד למסות את המערער על מלוא הכנסותיו בגין זכיותיו בטורנירים, ומנגד לא לאפשר לו קיזוז הוצאותיו. בית המשפט גם הטיל על המדינה את הוצאות המשפט, עת קיבל את מרבית טענות המערער. פסק הדין מהווה תקדים לכל שחקני הפוקר המקצועיים המבקשים להסדיר דיווחיהם לרשויות המס, אם קדימה בצפייה לפני העתיד ואם בדיעבד".

עוד כתבות

תיבות דואר בבנין / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

פס"ד: הזכות הבלתי רשומה גברה פעם נוספת על הנושה המעקל

דירה שהוענקה במתנה לא נרשמה על שם המקבל, ובכל זאת נקבע כי יש לו זכות בה ● הפסיקה עלולה להביא לפיחות נוסף במעמדו של מרשם המקרקעין

רוברט לבנדובסקי עם תומאס מולר, באיירן מינכן, בונדסליגה / צלם: רויטרס

הקורונה חיסלה את הספורט? יש ליגות שעוד ירוויחו ממנה

הליגה הגרמנית חזרה מוקדם לפעילות ונהנית מבלעדיות טלוויזיונית וחשיפה שעשויה להיות שווה לה הון ● בכדורגל הישראלי מקווים שהמשבר יאיץ שילוב של הימורים על משחקים בזמן אמת, דבר שנחשב לפוטנציאל הכנסה אדיר

סוחרים בוול סטריט / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות; מדד נאסד"ק נשק לשיא

המדדים דאו ג'ונס, ו-S&P 500 קפצו ב-3.15% ובכ-2.6%, בהתאמה ● כ-2.5 מיליון אמריקאים חזרו לשוק העבודה בחודש מאי ● ראלי בענף התעופה: מניית אמריקן איירלינס זינקה בכ-7% בואינג הוביל את העליות בדאו ג'ונס עם תוספת של 10% ● מחיר הנפט מתקרב ל-40 דולר ● הזהב יורד בכ-2.3%

קישואים ממולאים ושזיפי בוסר של עידו שגב / צילום: עדן דותן

"קרון תענוגות של דליקטסים": פירות בוסר ימתקו

המטבחים המסורתיים אימצו מזמן, ועכשיו גם המטבח המודרני: שימוש בפירות בוסר - משמשים, דובדבנים ובעיקר שזיפים ירוקים - על חמיצותם המודגשת, לתיבול ולרטבים ●  
זו העונה, לקנות ולהקפיא

קריסטין לגארד, נשיאת הבנק האירופי המרכזי / צילום: Kai Pfaffenbach, רויטרס

התחזיות דיברו על משבר בממדים היסטוריים. הן לא טעו

האיחוד האירופי נכנס למיתון הגרוע בתולדותיו ובבריטניה מעריכים כי הכלכלה תתכווץ בשיעור החריף ביותר ב–300 השנים האחרונות • בישראל לעומת זאת המצב מעט יותר טוב: בנק ישראל צופה מיתון קל יותר מהתחזית, אבל זו לא בהכרח סיבה להיות אופטימיים

האלגוריתם של Skyline AI / הדמיה: יח"צ

הסטארט-אפ Skyline AI רואה בקורונה הזדמנות צמיחה

עד היום גייסה החברה 25 מיליון דולר בשני סבבי ההשקעה ● "התקופה הזו יצרה עבורנו הזדמנות צמיחה אדירה והוכחת היתרון הבולט של הטכנולוגיה, בתקופה שבה שוק הנדל"ן בארה"ב קפא והשתנה בפרק זמן קצר מאוד"

שרית פירון / צילום: איל יצהר

עם אקזיטים של למעלה מ-4 מיליארד דולר, שרית פירון מחפשת לקחת את הסיכון הבא

הילדות במשפחה דלת אמצעים, ההתגלגלות המקרית לתחום הטכנולוגי, והאקזיט המרשים בסטארט־אפ דאטורמה ● שרית פירון, מנשות ההייטק הבולטות בישראל, עומדת בראש קרן ההשקעות Team8 Capital שהושקה השבוע, ומשוכנעת ש"חברות עם טכנולוגיה אמיתית" יוכלו לצלוח גם את משבר הקורונה

נתב"ג ריק בצל סגירת השמיים עקב הקורונה / צילום: יוסי פתאל

בענף התעופה רוצים שיפסיקו עם החובה בבידוד לשבים מחו"ל. האם זה יעבוד?

הגישה הזהירה שבה נוקטים במשרד הבריאות מרמזת על כך שאיש לא ירצה להיות חתום על הסרת חובת הבידוד במידה וזו תביא לגל שני ● אבל בנתב"ג ובענף התעופה הישראלי מתחילים לאבד את הסבלנות

דירת 3 חדרים בנהריה נמכרה ב-778 אלף שקל / צילום: יח"צ

באיזה סכום נמכרה דירת 3 חדרים בנהריה?

מדובר בדירת 80 מ"ר, בקומה ראשונה מתוך חמש, עם מעלית, מחסן וחניה

מאיר אלמלם, צלם אירועים מקריית מוצקין / צילום: תמונה פרטית

"אני במצב של שיתוק. וגם כשאני מסתכל קדימה, אני לא אופטימי"

מאיר אלמלם הוא צלם אירועים והבעלים של חברת "קליק צלמים" ● "למה הממשלה לא מפצה את בעלי העסקים על הנזקים במאי וביוני?"● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

לן בלווטניק, בעלי כלל תעשיות / צילום: יח"צ

הכול בגלל מכתב? בלווטניק עצר הזרמת כסף ל"רשת 13"

בעל השליטה בערוץ היה אמור להזרים 15 מיליון שקל, שהיו מיועדים, בין השאר, לתשלום משכורות לעובדים ● ועד עובדי "חדשות 13" שלח השבוע מכתב לרשות השנייה, שבו התריע כי "רשת 13" משלב בניגוד לחוק תכנים המקדמים את תוכניות הערוץ בשידורי החדשות

אילן פז מנכ"ל ברקליס ישראל / צילום: יוסי זליגר

"אימצתי רעיונות טובים מהקולגות באסיה, שהתחילו את המשבר לפנינו"

אתגר המנכ"ל עם אילן פז, מנכ"ל ברקליס ישראל, על ההתמודדות עם משקיעים שצריכים לקבל החלטה מרחוק, על ההתייעצויות עם קולגות בעולם ועל "שעת הקפה" שעברה לזום ● ויש גם טיפ: אחרי מי כדאי לעקוב

טים דרייפר / צילום: STEPHEN LAM, רויטרס

המיליארדר טים דרייפר יחלק ביטקוין בשווי יותר ממיליון דולר

בניסיון למשוך משתתפים לכנס הבלוקצ'יין שתערוך באוקטובר בלוס אנג'לס, מציעה קרן ההון סיכון של דרייפר מתנת ביטקוין בשווי 100 דולר לכל לקוח חדש בבורסת הקריפטו של eToro בארה"ב, שישקיע לפחות 50 דולר ברכישת מטבעות דיגיטליים

שדה התעופה האנדה בטוקיו  / צילום: שאטרסטוק

כבר לא תהיה "גדולה ביפן": אלו קווים אל על מתכננת לבטל?

הקו לטוקיו שאמור היה להיות הראשון שמחבר ישירות בין ישראל ויפן לא ייפתח בינתיים ● קווים נוספים שאל על מבטלת הם הקו לוונציה שסגור להזמנות עד לספטמבר והקו לסופיה שההזמנות אליו סגורות עד לחודש דצמבר ● הקו לסן פרנסיסקו סגור להזמנות עד לחודש מרץ 2021

חשבון הטוויטר של דונלד טראמפ / צילום: שאטרסטוק

ציוץ גורלי: הכירו את האיש שהחליט לסכן מיליארדים ולצאת למלחמה בטראמפ

מה גרם לג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר, לצאת השבוע למלחמה חזיתית וקשה נגד נשיא ארה"ב? ● ולמה הנמסיס שלו, מארק צוקרברג, בחר להתייצב דווקא לצידו של הנשיא? ● הקרב על דמוקרטיה, עתיד האינטרנט ובעיקר על הרבה מאוד כסף ● האזינו לפודקסאט "הצוללת"

הימורים ברשת / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מתופעות הלוואי של הקורונה: אלכוהול, סמים, הימורים ופורנו

הבשורות הרעות: ההסתגרות שגזרה עלינו הקורונה, הביאו לעלייה במספר המתמכרים לאלכוהול, סמים, פורנוגרפיה והימורים מקוונים בארץ ומסביב לעולם ● הבשורות היותר רעות: למרות החזרה לשגרה, מי שהתחילו להתמכר יתקשו מאוד להחזיר לאחור
את הגלגל

מני מזוז ואורי שהם / צילום: רפי קוץ

כששופטים שופטים שופטים: הלקח שלימד אותנו השבוע השופט מני מזוז

החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים אורי שהם בתלונה שהוגשה נגד השופט מני מזוז, מדגימה את הקושי בכך שתלונות שמוגשות נגד שופטי ביהמ"ש העליון מתבררות על ידי שופט עליון בדימוס, עמית שלהם לשעבר

סניף איקאה אשתאול - כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: שלומי יוסף, גלובס

איזה שיא נדל"ני נשבר השבוע והתסבוכת של איקאה באשתאול. כותרות הנדל"ן

איפה יפצו יזמי פינוי בינוי את השכנים במיליון שקל ומדוע ● מה עומד מאחורי התסבוכת של סניף איקאה החדש ● מכת הביורוקרטיה של היתרי הבנייה בישראל, ועסקת הנדל"ן של רומן אברמוביץ' שהדהימה את עולם הנדל"ן

ההתנחלות אפרת ביו"ש / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

כמה ישפיע סיפוח? תלוי אם את ישראלית או פלסטינית

החלת החוק הישראלי על חלקים משטח C לא תהיה רק פעולה סמלית ● הניהול באמצעות צווים צבאיים יפנה מקום לרשויות אזרחיות, ולמשטר שבו קל יותר להפקיע קרקע פרטית ● ההשפעה על חיי היומיום תהיה מוגבלת אצל מתנחלים, אבל מהפכנית לפלסטינים במקרה שיקבלו תושבות

שי באב"ד / צילום: איל יצהר

"סגרתי לאנשים את העסק ביום אחד": מנכ"ל האוצר מסכם קדנציה סוערת בראיון מפויס

שי באב"ד, מנכ"ל האוצר היוצא, מודה בראיון פרידה שהסיוע שהמגזר העסקי נזקק לו בשל הקורונה לא הגיע בזמן, ומסכם קדנציה של עשייה ופעילות ענפה לצד עימותים ומאבקים, בטון מפויס ומפתיע ● "הלב שלי נמצא במגזר הציבורי, אשמח להיות מנכ"ל משרד הביטחון"