גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מבחן אלטרנטיבי

כדי להבין כיצד משקיעים בחו"ל במסגרת תיק אלטרנטיבי, כדאי לבחון לעומק את הפעילות בתחום של קאלפרס, קרן הפנסיה הציבורית הגדולה בארה"ב: חלוקת ההשקעות, ההיעזרות בגורמים חיצוניים בהיקף יוצא דופן וכמובן התשואות

אג"ח ממשלתיות / תמונה: שאטרסטוק
אג"ח ממשלתיות / תמונה: שאטרסטוק

בטור הקודם נותח התיק האלטרנטיבי של הראל גמל, מהגופים המובילים בשוק החיסכון לטווח ארוך, כמייצג את המגמות בהשקעה במוצרים אלטרנטיביים בגופים אלו. בעקבות הטור נשאלתי על ידי רבים לגבי תיקים אלטרנטיביים בחו"ל.

את המגמה העולמית בתחום ההשקעה האלטרנטיבית כחלק מתיק ההשקעות, מובילות האוניברסיטאות סטנפורד, ייל והרווארד, שמחזיקות 50%-70% מתיקי הקרנות בבעלותן במוצרים אלטרנטיביים, בעיקר קרנות גידור, קרנות השקעה ונדל"ן. תיקי הפנסיה בכלכלות המובילות בתחום בעולם (ארה"ב, קנדה, הולנד, אוסטרליה, שוויץ, אנגליה ויפן) מחזיקות נכון לסוף שנת 2017 ברכיב אלטרנטיבי של למעלה מ-25%. המרכיב האלטרנטיבי אצל גופי פנסיה אלו גדל מרמה של 4% לפני 20 שנה, המהפך המשמעותי ביותר בתיקי ההשקעות בעשורים האחרונים, וכיום עומד על 1.6 טריליון דולר.

בטור זה אתרכז בגוף הפנסיה הציבורי הגדול בארה"ב, קאלפרס. קרן הפנסיה של עובדי הציבור של מדינת קליפורניה הינה קרן הפנסיה הגדולה בארה"ב ואחד המשקיעים הגדולים בעולם בתחום קרנות ההשקעה. נכון לשנת 2017 מנהלת הקרן 326 מיליארד דולר לטובת 1.9 מיליון לקוחותיה. הקרן משלמת 21.4 מיליארד דולר מידי שנה ומעסיקה כ-3,000 עובדים, בהם מערך השקעות המונה מאות אנשי מקצוע.

נקודה מעניינת, שעזרה לי מאוד, היא רמת השקיפות הרבה בה נוקטת הקרן, כאשר באתר www.calpers.ca.gov מפורטים בין היתר מדיניות ההשקעות שלה, מטרות ההשקעה, המדדים בהן מודדת הקרן כל רכיב בהשקעותיה וכן תוצאותיה לאורך השנים. 

עלויות הניהול של מנהלים חיצוניים של קאלפרס

בחרתי להציג כמה מעקרונות ההשקעה המוצהרים של קרן קאלפרס, שכן עקרונות אלו, מובנים ככל שיהיו, הינם לדעתי בסיס משמעותי להצלחה בעולם ההשקעות ומלמד כי לשוק הישראלי (רגולטורים, משקיעים מוסדיים ואחרים) עדיין יש מה ללמוד מהם:

שימוש במנהלים חיצוניים - למרות צוות ההשקעות העצום, קאלפרס משתמשת רבות במנהלים חיצוניים ובפרט, לניהול חלק משמעותי ברכיב האלטרנטיבי - הקרן מגדירה "אזורים" בהם נכון להשתמש במנהלים חיצוניים - מקומות בהם מתקשה הקרן לייצר בעצמה "יתרון תחרותי" או במקומות "חדשים\ צומחים".

דגש על עלויות - הקרן שואפת למזער את עלויות הניהול בכל עת ופועלת לשם כך בצורה עקבית.

התאמה בין נכסים להתחייבויות - אחד השיקולים המרכזיים בבניית תיק ההשקעות הינו התאמת תיק הנכסים לתזרים ההתחייבויות הצפוי.

אופק השקעה ארוך - ההחלטה על השקעה בנכס, מניה או חוב, מתבססת על ראיה לטווח ארוך ומחשיבה פחות תנודתיות קצרת טווח.

ערכים מוספים - ההשקעות אמורות לייצר ערכים מוספים בטווח הארוך - פיננסי, פיסקלי, אנושי.

פיזור - הפרמטר המרכזי ביצירת תשואה וצמצום הסיכון הוא פיזור ההשקעות בין אפיקים, גיאוגרפיות, מנהלים ואסטרטגיות ליצירת אלפא.

לקיחת סיכוני השקעה - סיכון יילקח כפונקציה של סיכויי התשואה הברורים שלו. הסיכון אינו מתגלם רק בסטיית התקן של הנכס.

יכולות הארגון כמפתח להצלחה - כדי להצליח יש להשקיע ביכולות - תהליכים, עבודת צוות וצוות מקצועי. 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים בקאלפרסחלוקת ההשקעות של קאלפרסחלוקת ההשקעות בייל והרווארד


אלוקציית יעד: פחות מניות

לקאלפרס מבנה תיק אסטרטגי אליו היא מכוונת, החלטה שאינה משתנה תדירות. ניתן לראות כי משנת 2016 החל תהליך של שינוי, שעיקרו צמצום קל ברכיבי המניות ופרייבט אקוויטי והגדלה בנכסים צמודי אינפלציה, נדל"ן ומזומן. כנראה לאור הערכתם כי אנו מתקרבים למיצוי מהלך עליית מחירי המניות.

בתחום האלטרנטיבי יש קיטון קל בקרנות ההשקעה, ומנגד הגדלה של רכיב הנדל"ן וכן רכיבים צמודי אינפלציה, כך שסך הרכיב (המוערך בכ-25%-30%) לא השתנה ואף גדל מעט.

רכיב פרייבט אקוויטי גדול

קאלפרס הינה אחד המשקיעים הגדולים בעולם בתחום קרנות ההשקעה (פרייבט אקוויטי). 8% מסך נכסי הקרן, 26 מיליארד דולר, מושקעים באפיק זה, סכום הקרוב לסכום המושקע בתחום זה על-ידי מובילי השוק הישראלי יחד - מגדל, מנורה, כלל, הראל והפניקס.

לקאלפרס 250 קרנות פרייבט אקוויטי המנוהלות על ידי 96 מנהלים. קאלפרס רואה בקשרים ארוכים עם מנהלי השקעות שהוכיחו את עצמם פרמטר מרכזי בניהול תיק ההשקעות האלטרנטיבי ולכן היא משקיעה פעמים רבות במספר אסטרטגיות של אותו מנהל או בקרנות המשך באותה אסטרטגיה.

שחקני רכש יקרים

אחד מיעדי ניהול ההשקעות של קאלפרס הינו חיסכון בעלויות הניהול. יחד עם זאת, קאלפרס רואה בשימוש במנהלים חיצוניים ושותפים, בכל תחומי פעילותה, חלק משמעותי ביכולת ליצירת אלפא (עודף תשואה).

רק לשם ההמחשה מובאות כאן עלויות הניהול הישירות של המנהלים החיצוניים של קאלפרס בשנת 2016 (ראו טבלה)

למעלה מחצי מיליארד דולר הינו סכום אסטרונומי בו ניתן להקים מחלקת השקעות בת אלפי אנשים. ייתכן וברשות שוק ההון היו מרימים גבה למראה ההוצאה העצומה המוטלת על עמיתי קאלפרס. בפרט לאור העובדה שעלות הצוות הפנימי הינה 69 מיליון דולר בלבד.

הסיבה שבקאלפרס בוחרים להוציא סכום ענק על ניהול חיצוני נובעת מסיבה אחת ברורה - רצון לייצר תשואות טובות יותר לעמיתים. למנהלי הקרן אין ספק כי כדי לייצר פיזור גיאוגרפי עולמי בכל אפיקי ההשקעה בצורה זולה ואפקטיבית, נכון להשתמש באלפי אנשי מקצוע ומומחים חיצוניים.

תוצאות: מה שעולה ומה שפחות

דוחות קאלפרס מספקים הצצה לתוצאות השקעה בחלק מאפיקי ההשקעה המסורתיים והאלטרנטיביים לאורך עשור. העשור שמתחיל בינואר 2008 ומסתיים בדצמבר 2017 כולל בתוכו שני משברים בשווקים - הסאבפריים ב-2008 ומשבר המניות ב-2011, אך גם תקופת גאות ממושכת בשוקי החוב והמניות.

כאמור, ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים אמורה לאורך זמן להוביל לשיפור בתשואה המתוקננת לסיכון. אפיקי ההשקעה האלטרנטיביים אמורים להיות ללא קורלציה מובהקת לשווקים הסחירים ולייצר תשואות עדיפות.

האפיק המנצח בתשואות תיק קאלפרס בעשור הנדון, הינו ההשקעה במניות פרטיות לא סחירות, בעיקר באמצעות קרנות השקעה. אפיק זה הניב תשואה של 143% לעומת 52% בלבד באפיק המנייתי הסחיר, תשואה עודפת אדירה בתנודתיות נמוכה משמעותית.

מנגד ההשקעה בנכסים, בעיקר נדל"ן, היוותה אפיק ההשקעה החלש בעשור. בעיקר עקב המפולת האדירה שחווה תחום זה במשבר הסאב פריים. אפיק זה עדיין לא תיקן את תשואותיו השליליות בעשור, למרות תשואות יפות בשנה, שלוש וחמש השנים האחרונות.

בהסתכלות עתידית, ולאחר שכסף רב זרם לאפיקים הסחירים, יש לצפות כי בשנים הקרובות יוסיפו האפיקים הלא סחירים (אלטרנטיביים) לייצר תשואות עדיפות ביחס לאפיקים הסחירים ובתנודתיות נמוכה יותר.

■ הכותב הוא שותף מנהל וממייסדי קרן חושן קפיטל, קרן השקעות אלטרנטיביות. אין לראות באמור לעיל ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בניירות הערך או בנכסים הפיננסים ("ה מוצרים הפיננסיים ") המאוזכרים בכתבה או כשידול, במישרין או בעקיפין, לקנות, למכור או להחזיק את המוצרים הפיננסים כאמור. אין באמור לעיל כדי להחליף שיקול דעת עצמאי ו/או התייעצות עם יועץ מומחה בקשר לעובדות מקרה פרטניות לרבות שיקולי מס. לכותב או גורמים הקשורים עמו, יש או יכולות להיות החזקות או עניין אחר במוצרים הפיננסים המאוזכרים לעיל. 

עוד כתבות

גלנורקי קמפ בניו זילנד / צילום: שאטרסטוק

תיירות ומשבר האקלים: ניו זילנד מדגימה איך הקפדה על תקן סביבתי מחמיר לא חייב לבוא על חשבון נוחות ופינוק

קמפ גלנורקי: הקמפגראונד האקולוגי הראשון בניו זילנד ● אפס בזבוז אנרגיה, מינימום התפשרות על נוחות ומקסימום מותרות ופינוק

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

נתניהו לא התקדם עם הרכבת הממשלה, אך מתכנן נסיעה ליפן

20 ימים חלפו מאז קיבל נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה, אך נראה כי המו"מ תקוע ● חדשות 12 פרסמו כי רה"מ שוקל נסיעה ליפן החל ממוצאי שבת

משה כחלון / צילום: רפי קוץ, גלובס

קרן המטבע חותכת בפעם נוספת את תחזית הצמיחה לישראל

קרן המטבע צופה צמיחה של 3.1% לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 3.3%, שגם היא הונמכה בחודש אפריל ● בנוסף, קרן המטבע חתכה את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית ל-3% בלבד בצל מתיחות הסחר בין סין לארה"ב ● התחזית הנוכחית שפרסמה קרן המטבע משקפת האטה בקרב 90% מהכלכלות בעולם

דארה קוסררשאהי מנכ"ל אובר / צילום: רויטרס

אובר פיטרה כ-350 עובדים ברחבי העולם

כ-1.5% מעובדי אובר פוטרו בסבב הפיטורים השלישי והאחרון של החברה ● מניית אובר מזנקת בכ-4%

מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי / צילום: רויטרס, STEPHEN LAM

הכירו את פיקסל 4: הטלפון של גוגל שמאפשר לשלוט בו ללא מגע

גוגל ערכה אירוע השקה בניו יורק והכריזה על הסמארטפון החדש שלה ● פיקסל 4 מוצע בשלושה צבעים - שחור, לבן וכתום, יעלה החל מ-800 דולר וזמין מה-24 באוקטובר ● החברה גם השיקה אוזניות חדשות - גוגל פיקסל באדס, ולפטופ מוזל - פיקסלבוק גו

צילום: shutterstock עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מה אומר האופן שבו אנחנו מגישים הוצאות בעבודה על האופי שלנו

האם תגישו בקשה להחזר על הקפה ששתיתם בזמן שמילאתם את תפקידכם, או שתבדקו את גבולות המעסיק עם בקשה להחזרים מופרכים כמו הדברת פרעושים בבית? ● מחקרים ארגוניים ופסיכולוגים מגלים כי דוחות הוצאה שעובדים מגישים מלמדים הרבה על יחסם לכסף ולמקום העבודה

אמיר ירון/ צילום: איל יצהר

מדיניות הריבית ממשיכה לתדלק את השווקים

המשקיעים בארץ מצפים כי בנק ישראל יילך בעקבות הפד ויוריד את הריבית, ובהתאם נרשמות עליות נאות באפיק האג"ח ובמדדי המניות בישראל

הזוכים בפרס נובל לכלכלה 2019: אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר  / צילום:  Karin Wesslen/TT News Agency/via REUTERS

הזוכים בפרס נובל לכלכלה: שלושה חוקרים בתחום העוני העולמי

החוקרים אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר הם שלושת הזוכים בפרס ● דופלו היא האישה השנייה שזכתה בתולדות הפרס, והיא נשואה לזוכה שלצידה, באנרג'י ● הפרס הנחשק בתחום הכלכלה חגג יובל השנה, אחרי שב-1969 הוא הוענק לראשונה

שרון זכות / צילום: אלון רון

שרון זכות ייפרד מרבד עם מענקים של עד 1.7 מיליון שקל 

החברה מבקשת מבעלי מניותיה לאשר את חבילת הפרישה למנכ"ל היוצא, שיחד עם עלות העסקתו השוטפת צפויה להצטבר בסיכום 2019 לכ-3.3 מיליון שקל

טראמפ וארדואן במטה נאט"ו בבלגיה ביולי / צילום: רויטרס

טראמפ עוצר את שיחות הסחר עם טורקיה ומקפיץ את המכס על יבוא פלדה

בנוסף הודיע נשיא ארה"ב כי המכס על פלדה מיובאת מטורקיה יעלה ל-50% וכי הוא צפוי להטיל סנצקיות גם נגד בכירים טורקים

כידן דהרי וירון אדיב  / צילום: איל יצהר, גלובס

"הקונץ זה לקנות אדמה בזול": היזמים שמפסיקים לפזול הצידה

מאז רכשו את תנופורט לפני שנתיים וחצי, הבעלים החדשים ירון אדיב וכידן דהרי עסוקים בהשבחת נכסי החברה ● הם שקלו לרכוש את השליטה בבזק כי "הייתה הזדמנות עסקית", אך החליטו להישאר עם מה שהם יודעים לעשות – נדל"ן בארץ, בלי פזילות החוצה, לא לקנאביס ואפילו לא לנדל"ן בחו"ל

המיליארד והמשקיע קן פישר / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

המשקיע קן פישר איבד חוזה בהיקף 600 מיליון דולר בשל הערה סקסיסטית

מדינת מישיגן משכה את קרן הפנסיה שלה מחברת פישר השקעות של המיליארדר ● זאת לאחר שיו"ר ומייסד חברת ההשקעות העיר הערות סקסיסטיות בכנס בשבוע שעבר

דירות חדשות בבנייה. 20% מהתשלום בעת החתימה על החוזה, ו־80% בכניסה לדירה  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מדד ספטמבר ירד 0.2%; מחירי הדיור עלו ב-1.3% בחישוב שנתי

שיעור האינפלציה נסוג ומעמיד את בנק ישראל בבעיה: קצב האינפלציה הנמוך עשוי להצדיק הפחתה של הריבית ● ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי תרבות ובידור (מינוס 2.8%), ומנגד עליות מחירים נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים (עלייה של 4.3%) ● מחירי הדירות בחודשים יולי-אוגוסט עלו ב-0.1% לעומת יוני-יולי

הפגנה נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית /צילום : רויטרס

ההשקעה בחברה הערבית תניב תשואה לכל המשק

תוכנית 922 שהקצתה 15 מיליארד שקל לשיפור מצבה של האוכלוסייה הערבית בישראל עומדת לפוג ב-2020 • לאור ההצלחה נדרשת כעת תוכנית המשך • השקעה גדולה במגזר הערבי תניב תשואה לכלל המשק - רק צריך לגלות מנהיגות • "גלובס" מנתח את דרישות המגזר הערבי

ג'יימי דיימון / צילום: רויטרס

הבנקים בארה"ב פתחו את עונת הדוחות ברגל ימין: ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ עקפו את התחזיות לרבעון השלישי

הכנסותיו של גי.פי מורגן הסתכמו ב-28.5 מיליארד דולר; בשורה התחתונה, הרווח למניה עלה ב-4.7% ל-2.45 דולר ברבעון השלישי ● סיטיגרופ היכה את תחזית הרווח וההכנסות, ומנגד גולדמן זאקס עמד בתחזית ההכנסות אך פספס את תחזית הרווח למניה ב-2 סנט

נאום מלכת בריטניה אליזבת השנייה בפרלמנט / צילום: REUTERS/Toby Melville

"להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר": שבוע ה"ברקזיט" המכריע של ג'ונסון נפתח בנאום המלכה בפרלמנט

מלכת בריטניה אליזבת השנייה הציגה היום את עיקרי המדיניות של הממשלה הבריטית ● "העדיפות העליונה של ממשלתי הייתה תמיד להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר"

מטוס טורקיש איירליינס / צילום: יחצ

"הנוסעים הישראלים מצביעים ברגליים; יש אפס ניסיונות 'להעניש' את טורקיה על התקיפות בסוריה"

סוכני הנסיעות מספרים כי מספר הנוסעים בחברות התעופה הטורקיות צומח ולא מושפע מההתרחשויות האחרונות, כשמה שמדבר עבור הנוסעים זה בעיקר המחיר ● "לא רק שלא התקבלו פניות לביטול טיסות, אלא ש-2019 תוגדר כשנת שיא בתנועת הנופשים מישראל"

חדווה בר / צילום: יונתן בלום, גלובס

בלי ארנק, בלי כרטיסי אשראי: האם מתקרב היום שבו נצא מהבית "רק עם הסמארטפון"

כסף מזומן? "יהיה הרבה פחות, רוב התשלומים יעברו דרך המובייל" ● תשלומי חשבונות? "לישראל ייכנסו גורמים זרים, וביניהם אפל וגוגל. אפליקציות התשלומים ישנו את חיינו" ● והבנקים? "בעוד שנה יתחיל לפעול בישראל בנק דיגיטלי" ● המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בראיון ל"ליידי גלובס"

מה אפשר לקנות ב-1.2 מיליון שקל בדרום הארץ / צילום: טלי בוגדנובסקי

איזו דירה תוכלו לקנות ב-1.2 מיליון שקל בדרום הארץ

דירת 3 חדרים באילת, קוטג' דו-משפחתי במצפה רמון, דירת 4 חדרים בבאר-שבע או וילה בת 6 חדרים בדימונה

בנימין נתניהו / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

גם רה"מ נתניהו מצטרף לבקשת החנינה מרוסיה לנעמה יששכר

נעמה יששכר, שנשפטה ברוסיה ל-7 שנות שנים בגין החזקת 9 גרם חשיש, נפלה קורבן לריב מעצמות, כאשר רוסיה מבקשת להסגיר לידיה האקר המוחזק בישראל, אשר גם ארה"ב מבקשת את הסגרתו, ובישראל סבורים כי מעצרה של יששכר נעשה כדי שתשמש קלף מיקוח