גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מבחן אלטרנטיבי

כדי להבין כיצד משקיעים בחו"ל במסגרת תיק אלטרנטיבי, כדאי לבחון לעומק את הפעילות בתחום של קאלפרס, קרן הפנסיה הציבורית הגדולה בארה"ב: חלוקת ההשקעות, ההיעזרות בגורמים חיצוניים בהיקף יוצא דופן וכמובן התשואות

אג"ח ממשלתיות / תמונה: שאטרסטוק
אג"ח ממשלתיות / תמונה: שאטרסטוק

בטור הקודם נותח התיק האלטרנטיבי של הראל גמל, מהגופים המובילים בשוק החיסכון לטווח ארוך, כמייצג את המגמות בהשקעה במוצרים אלטרנטיביים בגופים אלו. בעקבות הטור נשאלתי על ידי רבים לגבי תיקים אלטרנטיביים בחו"ל.

את המגמה העולמית בתחום ההשקעה האלטרנטיבית כחלק מתיק ההשקעות, מובילות האוניברסיטאות סטנפורד, ייל והרווארד, שמחזיקות 50%-70% מתיקי הקרנות בבעלותן במוצרים אלטרנטיביים, בעיקר קרנות גידור, קרנות השקעה ונדל"ן. תיקי הפנסיה בכלכלות המובילות בתחום בעולם (ארה"ב, קנדה, הולנד, אוסטרליה, שוויץ, אנגליה ויפן) מחזיקות נכון לסוף שנת 2017 ברכיב אלטרנטיבי של למעלה מ-25%. המרכיב האלטרנטיבי אצל גופי פנסיה אלו גדל מרמה של 4% לפני 20 שנה, המהפך המשמעותי ביותר בתיקי ההשקעות בעשורים האחרונים, וכיום עומד על 1.6 טריליון דולר.

בטור זה אתרכז בגוף הפנסיה הציבורי הגדול בארה"ב, קאלפרס. קרן הפנסיה של עובדי הציבור של מדינת קליפורניה הינה קרן הפנסיה הגדולה בארה"ב ואחד המשקיעים הגדולים בעולם בתחום קרנות ההשקעה. נכון לשנת 2017 מנהלת הקרן 326 מיליארד דולר לטובת 1.9 מיליון לקוחותיה. הקרן משלמת 21.4 מיליארד דולר מידי שנה ומעסיקה כ-3,000 עובדים, בהם מערך השקעות המונה מאות אנשי מקצוע.

נקודה מעניינת, שעזרה לי מאוד, היא רמת השקיפות הרבה בה נוקטת הקרן, כאשר באתר www.calpers.ca.gov מפורטים בין היתר מדיניות ההשקעות שלה, מטרות ההשקעה, המדדים בהן מודדת הקרן כל רכיב בהשקעותיה וכן תוצאותיה לאורך השנים. 

עלויות הניהול של מנהלים חיצוניים של קאלפרס

בחרתי להציג כמה מעקרונות ההשקעה המוצהרים של קרן קאלפרס, שכן עקרונות אלו, מובנים ככל שיהיו, הינם לדעתי בסיס משמעותי להצלחה בעולם ההשקעות ומלמד כי לשוק הישראלי (רגולטורים, משקיעים מוסדיים ואחרים) עדיין יש מה ללמוד מהם:

שימוש במנהלים חיצוניים - למרות צוות ההשקעות העצום, קאלפרס משתמשת רבות במנהלים חיצוניים ובפרט, לניהול חלק משמעותי ברכיב האלטרנטיבי - הקרן מגדירה "אזורים" בהם נכון להשתמש במנהלים חיצוניים - מקומות בהם מתקשה הקרן לייצר בעצמה "יתרון תחרותי" או במקומות "חדשים\ צומחים".

דגש על עלויות - הקרן שואפת למזער את עלויות הניהול בכל עת ופועלת לשם כך בצורה עקבית.

התאמה בין נכסים להתחייבויות - אחד השיקולים המרכזיים בבניית תיק ההשקעות הינו התאמת תיק הנכסים לתזרים ההתחייבויות הצפוי.

אופק השקעה ארוך - ההחלטה על השקעה בנכס, מניה או חוב, מתבססת על ראיה לטווח ארוך ומחשיבה פחות תנודתיות קצרת טווח.

ערכים מוספים - ההשקעות אמורות לייצר ערכים מוספים בטווח הארוך - פיננסי, פיסקלי, אנושי.

פיזור - הפרמטר המרכזי ביצירת תשואה וצמצום הסיכון הוא פיזור ההשקעות בין אפיקים, גיאוגרפיות, מנהלים ואסטרטגיות ליצירת אלפא.

לקיחת סיכוני השקעה - סיכון יילקח כפונקציה של סיכויי התשואה הברורים שלו. הסיכון אינו מתגלם רק בסטיית התקן של הנכס.

יכולות הארגון כמפתח להצלחה - כדי להצליח יש להשקיע ביכולות - תהליכים, עבודת צוות וצוות מקצועי. 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים בקאלפרסחלוקת ההשקעות של קאלפרסחלוקת ההשקעות בייל והרווארד


אלוקציית יעד: פחות מניות

לקאלפרס מבנה תיק אסטרטגי אליו היא מכוונת, החלטה שאינה משתנה תדירות. ניתן לראות כי משנת 2016 החל תהליך של שינוי, שעיקרו צמצום קל ברכיבי המניות ופרייבט אקוויטי והגדלה בנכסים צמודי אינפלציה, נדל"ן ומזומן. כנראה לאור הערכתם כי אנו מתקרבים למיצוי מהלך עליית מחירי המניות.

בתחום האלטרנטיבי יש קיטון קל בקרנות ההשקעה, ומנגד הגדלה של רכיב הנדל"ן וכן רכיבים צמודי אינפלציה, כך שסך הרכיב (המוערך בכ-25%-30%) לא השתנה ואף גדל מעט.

רכיב פרייבט אקוויטי גדול

קאלפרס הינה אחד המשקיעים הגדולים בעולם בתחום קרנות ההשקעה (פרייבט אקוויטי). 8% מסך נכסי הקרן, 26 מיליארד דולר, מושקעים באפיק זה, סכום הקרוב לסכום המושקע בתחום זה על-ידי מובילי השוק הישראלי יחד - מגדל, מנורה, כלל, הראל והפניקס.

לקאלפרס 250 קרנות פרייבט אקוויטי המנוהלות על ידי 96 מנהלים. קאלפרס רואה בקשרים ארוכים עם מנהלי השקעות שהוכיחו את עצמם פרמטר מרכזי בניהול תיק ההשקעות האלטרנטיבי ולכן היא משקיעה פעמים רבות במספר אסטרטגיות של אותו מנהל או בקרנות המשך באותה אסטרטגיה.

שחקני רכש יקרים

אחד מיעדי ניהול ההשקעות של קאלפרס הינו חיסכון בעלויות הניהול. יחד עם זאת, קאלפרס רואה בשימוש במנהלים חיצוניים ושותפים, בכל תחומי פעילותה, חלק משמעותי ביכולת ליצירת אלפא (עודף תשואה).

רק לשם ההמחשה מובאות כאן עלויות הניהול הישירות של המנהלים החיצוניים של קאלפרס בשנת 2016 (ראו טבלה)

למעלה מחצי מיליארד דולר הינו סכום אסטרונומי בו ניתן להקים מחלקת השקעות בת אלפי אנשים. ייתכן וברשות שוק ההון היו מרימים גבה למראה ההוצאה העצומה המוטלת על עמיתי קאלפרס. בפרט לאור העובדה שעלות הצוות הפנימי הינה 69 מיליון דולר בלבד.

הסיבה שבקאלפרס בוחרים להוציא סכום ענק על ניהול חיצוני נובעת מסיבה אחת ברורה - רצון לייצר תשואות טובות יותר לעמיתים. למנהלי הקרן אין ספק כי כדי לייצר פיזור גיאוגרפי עולמי בכל אפיקי ההשקעה בצורה זולה ואפקטיבית, נכון להשתמש באלפי אנשי מקצוע ומומחים חיצוניים.

תוצאות: מה שעולה ומה שפחות

דוחות קאלפרס מספקים הצצה לתוצאות השקעה בחלק מאפיקי ההשקעה המסורתיים והאלטרנטיביים לאורך עשור. העשור שמתחיל בינואר 2008 ומסתיים בדצמבר 2017 כולל בתוכו שני משברים בשווקים - הסאבפריים ב-2008 ומשבר המניות ב-2011, אך גם תקופת גאות ממושכת בשוקי החוב והמניות.

כאמור, ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים אמורה לאורך זמן להוביל לשיפור בתשואה המתוקננת לסיכון. אפיקי ההשקעה האלטרנטיביים אמורים להיות ללא קורלציה מובהקת לשווקים הסחירים ולייצר תשואות עדיפות.

האפיק המנצח בתשואות תיק קאלפרס בעשור הנדון, הינו ההשקעה במניות פרטיות לא סחירות, בעיקר באמצעות קרנות השקעה. אפיק זה הניב תשואה של 143% לעומת 52% בלבד באפיק המנייתי הסחיר, תשואה עודפת אדירה בתנודתיות נמוכה משמעותית.

מנגד ההשקעה בנכסים, בעיקר נדל"ן, היוותה אפיק ההשקעה החלש בעשור. בעיקר עקב המפולת האדירה שחווה תחום זה במשבר הסאב פריים. אפיק זה עדיין לא תיקן את תשואותיו השליליות בעשור, למרות תשואות יפות בשנה, שלוש וחמש השנים האחרונות.

בהסתכלות עתידית, ולאחר שכסף רב זרם לאפיקים הסחירים, יש לצפות כי בשנים הקרובות יוסיפו האפיקים הלא סחירים (אלטרנטיביים) לייצר תשואות עדיפות ביחס לאפיקים הסחירים ובתנודתיות נמוכה יותר.

■ הכותב הוא שותף מנהל וממייסדי קרן חושן קפיטל, קרן השקעות אלטרנטיביות. אין לראות באמור לעיל ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בניירות הערך או בנכסים הפיננסים ("ה מוצרים הפיננסיים ") המאוזכרים בכתבה או כשידול, במישרין או בעקיפין, לקנות, למכור או להחזיק את המוצרים הפיננסים כאמור. אין באמור לעיל כדי להחליף שיקול דעת עצמאי ו/או התייעצות עם יועץ מומחה בקשר לעובדות מקרה פרטניות לרבות שיקולי מס. לכותב או גורמים הקשורים עמו, יש או יכולות להיות החזקות או עניין אחר במוצרים הפיננסים המאוזכרים לעיל. 

עוד כתבות

רדואן אבו עיד  / צילום: הקואליציה למאבק בתאונות בנייה ותעשייה,

מת מפצעיו פועל בניין פלסטיני שנפל מגובה לפני חודש

רדואן אבו עיד, בן 24, תושב יאטה, מת הלילה בבית החולים סורוקה ● מתחילת השנה נהרגו 24 פועלים בתאונות בנייה, ועוד כ-100 נפצעו באורח קשה ובינוני

נאסד"ק / צילום: רויטרס

גמידה סל הודיעה על גיוס שני בהיקף של 30 מיליון דולר בנאסד"ק

החברה נערכת לקבלת תוצאות הניסוי האחרון שלה, והיא כבר החלה בהקמת פעילות ייצור בשיתוף חברת לונזה

הבניין הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

ת"א ננעלה בירידות: אלביט מערכות צנחה ביותר מ-3%

ת"א 35 ירד ב-0.3%, ת"א 90 איבד 0.8% ● נכסים ובנין צנחה ב-7.6% ● טבע עלתה ב-0.7%, פריגו טיפסה ב-1.6% ● המחזור הכולל בשוק המניות הסתכם ב-1.1 מיליארד שקל

רכבים חשמליים תוצרת סין / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

עכשיו כשכלי הרכב ההיברידיים מתייקרים, האם כדאי לעבור למכונית חשמלית?

צמצום הטבת המס לרוכשי מכוניות היברידיות פסח, בינתיים לפחות, על רוכשי מכוניות שמונעות בחשמל בלבד ● "גלובס" עושה סדר: מה הסיכויים שהמס על מכוניות חשמליות יעלה בעתיד, לאיזה מרחק מספיקה הסוללה והאם הן מהוות אלטרנטיבה למכונית רגילה?

יעקב ליצמן / צילום: כדיה לוי

ליצמן חושש מ"חריש 2": דורש הבטחה ממשלתית שהעיר שפיר תשווק לחרדים

סגן שר הבריאות פנה לראש הממשלה נתניהו ודרש "להקפיא כל מהלך שמתבצע כעת ביישוב שפיר" • מדובר בעיר עתידית שצפויה לקום לצד קריית גת • בעבר נטען שהעיר מיועדת לציבור החרדי, אלא שלליצמן נודע כי ברמ"י מתכננים לשווק את הקרקע למגזר הכללי

מתיוס ריגס, יובל שטייניץ ונציגי אנרג'יא ן/ צילום: חן גלילי

נתג"ז תרכוש מאנרג'יאן את המקטע המזרחי בתשתית הולכת הגז, תמורת 369 מיליון שקל

לפי ההסכם שנחתם אתמול אנרג'יאן תבנה ותעביר לנתג"ז את המקטע המזרחי של מערכת הולכת הגז, הכוללת מקטע ימי (המתחיל 10 ק"מ מהחוף) ומקטע חופי ● שטייניץ:  "ההסכם הינו צעד משמעותי בפיתוחם של מאגרי גז קטנים ובינוניים בעתיד, שיוכלו להשתמש באותה תשתית של חברת נתג"ז"

צבי מרום  / צילום: איל יצהר, גלובס

צבי מרום, מייסד באטמ, חוזר לבורסה בתל אביב

החברה משלבת שלושה תחומים – תקשורת, מכשור רפואי למעבדות וטיפול באשפה רפואית ● היא נסחרת בבורסה של לונדון לפי שווי של 175 מיליון ליש"ט ומגיעה בחזרה לתל אביב אחרי תקופה של פריחה ● לאחרונה גייסה באטם 30 מיליון דולר לחברת Ador, חברה בת חדשה

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל  יצהר

החששות הגוברים מהסדר חוב נוסף באי.די.בי ממשיכים להפיל את האג"ח; המחזיקים זומנו לאסיפה מיוחדת

היום פרסמו נאמני ארבע סדרות האג"ח של חברת ההחזקות של אדוארדו אלשטיין זימון לאסיפת מחזיקים מיוחדת, שתתכנס ביום שני הקרוב ● באסיפה ידונו בשאלה אם יש צורך לנקוט פעולות להגנה על זכויות המחזיקים, ובהן מינוי נציגות, יועץ כלכלי ויועץ משפטי

בצלאל סמוטריץ' בכנס לשכת עורכי הדין באילת / צילום: ליאב פלד

סמוטריץ': "לצערי את הנעשה אין להשיב. שדה דב ייסגר. מה שאנחנו מבקשים זה דחייה של 3 שנים"

(עדכון) ● שר התחבורה הנכנס הציע בדיון בוועדת הכספים לדחות את הסגירה בחקיקת בזק בתוך 48 שעות ● גפני: "אנחנו קוראים לראש הממשלה לקבל את המתווה של שר התחבורה" ● אתמול היה אמור להתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה בכדי להכריע האם חקיקת בזק שתאפשר את דחיית סגירת השדה היא ריאלית או לא, אך הדיון לא התכנס בסופו של דבר

מזון תינוקות / צילום: סיון פרג'

הצלחה ישראלית בבורסת קנדה: מניית Else המפתחת מזון לתינוקות זינקה 140% בשבוע

Else פיתחה תרכובת מזון ייחודית שתהווה אלטרנטיבה למזון תינוקות המבוסס על חלב פרה או סויה ● שלושת המייסדים מחזיקים יחד כ-40% מהחברה לאחר הגיוס ● המנכ"לית והמייסדת, חמוטל יצחק: "הבנו שעדיף להמשיך כרגע באופן עצמאי כדי לא להפוך למוצר נישה בתוך חברה גדולה. אנו לא פוסלים השקעה כזאת בעתיד"

אור אלעזרא  / צילום: קבוצת אלעזרא,

אור אלעזרא, בנו של בעל השליטה בקבוצת אלעזרא, לוקח את המושכות

אור אלעזרא (29), בנו של אלי אלעזרא, יחליף בתפקיד את עו"ד שמעון חזות ● מעדכון בנושא שפרסמה החברה עולה כי עבור תפקידו החדש הוא יסתפק בשכר בעלות חודשית של פחות מ-6,500 שקל, וזאת כשהיקף המשרה שלו בתפקיד זה תעמוד על 10% ● אלעזרא החזקות נסחרת בבורסה באמצעות שתי סדרות בהיקף כולל של כ-240 מיליון שקל

מרקו מיקיאלי / צילום: פייסבוק

ראש תחום משרדי הפרסום בפייסבוק מרקו מיקיאלי פורש

מרקו מיקיאלי, שהיה ממקימי הנציגות של פייסבוק בישראל, עוזב את התפקיד לאחר 6 שנים מתוך תחושת מיצוי

נציב התלונות על הפרקליטות - כב' השופט (דימ') דוד רוזן/  צילום: תמר מצפי

זוג עורכי דין הופיע במשטרה והודה: גנבנו 7 מיליון שקל מלקוחות

למרות השנים שחלפו מאז ההודאה, טרם הוגש נגד השניים כתב אישום - מהסיבה הפשוטה שהפרקליטות שכחה מקיומו ● נציב תלונות הציבור על הפרקליטות והמשטרה דוד רוזן: "לא ניתן להסכין עם העלמות ונאלמות קולה של הפרקליטות נוכח התמהמהות ו/או התאחרות שכזו"

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

בדרך להסדר חוב: אג"ח אידיבי נופלות בבורסה בתל אביב

הסחרור בקבוצת אידיבי נמשך: לאחר פרישתו של סמנכ"ל הכספים, דווח כי בעל השליטה אלשטיין לא תפוי להמשיך לספק תמיכה פיננסית ● האג"ח של אידיבי פתוח נסחרות בתשואה לפידיון עמוק ברמת "זבל"

פרופ' אמיר ירון / צילום: רפי קוץ

הציבור חוזר לרכוש דירות – והיקפי המשכנתאות זינקו במאי ב-16% לעומת אפריל

רק בשלושה חודשים בתקופה שבין ספטמבר 2016 ועד אפריל 2018, חצו לקיחת המשכנתאות את רף ה-5 מיליארד שקל לחודש בודד ● לעומת זאת ב-12 החודשים האחרונים הרף ירד מ-5 מיליארד שקלים לחודש רק בשלושה חודשים, שניים מהם בתקופות של חגים

מירי רובינו ורקפת רוסק עמינח / צילומים: יונתן בלום, תמר מצפי

גם בנק לאומי ייצא מתל אביב ויעבור ללוד; העובדים יקבלו בתמורה מענק מיוחד בגובה 2% מהשכר

כך עולה מההסכמות על ההסכם הקיבוצי החדש בבנק לאומי שפורסמו, ושכוללות קיצוץ של 700 משרות, מהם פרישה מוקדמת של עוד 250 עובדים - כ-8% ממצבת העובדים ● שכר המינימום בבנק יועלה ל-6,200 שקל לחודש

איתמר בן גביר  / צילום:תמר מצפי

בן גביר: מפרק את השותפות, לא נרוץ עם איחוד מפלגות הימין

אתמול הודיע נציג עוצמה יהודית באיחוד מפלגות הימין ליו"ר האיחוד השר רפי פרץ על פירוק האיחוד ● לטענתו, פרץ מפר הסכמים שנחתמו בין הבית היהודי ועוצמה יהודית, ומסרב להתפטר מן הכנסת ולאפשר לאורית סטרוק להיכנס

ג'ורג' סורוס/ צילום: רויטרס

מיליארדרים אמריקאים למתמודדים לנשיאות: תעלו לנו מסים

חלק מבני האלפיון העליון פרסמו קול קורא לכל המתמודדים על נשיאות ארה"ב, משתי המפלגות: תמכו במס עושר בגובה מתון ● "בין השאר יוכלו ההכנסות ממס העושר להקל על סטודנטים שנטלו הלוואות כדי לממן אל שכר הלימוד"

אילוסטרציה: shutterstock

"אל תפתחו ציפיות לקראת מפגש הפסגה בין טראמפ לשי"

לקראת פסגת ה-G20 שתתקיים השבוע באוסקה, יפן, באקסלנס לא מפתחים ציפיות לפריצת דרך ● אמיר כהנוביץ', הכלכלן הראשי: "לא סביר שהסינים יסכימו לדרישות האמריקאיות ולא סביר שהאמריקאים יתפשרו על דרישותיהם; הכלכלה האמריקאית מייצרת בשנה תוצר בשווי של יותר מ-21 טריליון דולר, רוב רובו פנימי, ושאינו תלוי בסחר חוץ"

טל גרנות-גולדשטיין, מנכ"לית HOT / צילום: יח"צ

משרד התקשורת מעכב את חבילת ה-500 מגה של הוט עד אוגוסט

הסיבה: סלקום ופרטנר לא ערוכות לשיווק הקצב החדש במסגרת השוק הסיטונאי ● הוט תוכל לשווק את החבילה החל מה-14 באוגוסט