גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מרוב שהשווקים דוביים, לא רואים את המיתון המתקרב

בשל התמיכה המשמעותית שהעניקו בעשור האחרון לשווקים הבנקים המרכזיים עשוי להתהוות תרחיש שונה מהותית שבו השווקים יתנהגו כשוק דובי עמוק, למרות שלא יתרחש מיתון בכלכלה הריאלית ● אם המשקיעים ימשיכו לצפות שדפוסי המתאם יישמרו, בעתיד הלא רחוק התנהגות המשקיעים כשלעצמה תיצור הזדמנויות השקעה חדשות

חוגגים עליות ב-NYSE  / צילום: רויטרס
חוגגים עליות ב-NYSE / צילום: רויטרס

לפני כשנתיים כתבנו במדור זה יחדיו אודות ההתארכות החריגה של מחזור העסקים הנוכחי ודפוסי הצמיחה הנמוכה הייחודים בו. אז, הערכנו שאנו עומדים בפני המשך מחזור חיובי, שיהפוך למחזור ארוך היסטורית.

ואכן, המחזור נמשך שנתיים נוספות והשלים עשור. זאת, עד שגלי הירידות בשווקים הפיננסים בסוף 2018 הביאו לירידות דו ספרתיות במדדים המובילים ואף הכניסו את הנאסד"ק האמריקאי לשוק דובי רשמי (ירידה של מעל 20%).

ההיסטוריה מלמדת שברוב המקרים, כאשר מדדי המניות נכנסים לטריטוריה דובית - הדבר מבשר על בוא מיתון (המוגדר לרוב כשני רבעונים רצופים של ירידה בתמ"ג) בכלכלת המדינה.

לדוגמה, מנתוני חברת המחקר Bank Credit Analyst עולה שמאז 1968 התקיימו בארה"ב 8 שוקים דוביים, ו-9 תקופות מיתון. דהיינו, פרט למקרה בודד בשנות ה-80, ביובל האחרון לאחר שוק דובי תמיד התרחש מיתון.

בממוצע, שוק המניות מגיע לשיאו כשבעה חודשים לפני תחילת מיתון, ומשם מתחילה צניחה לעבר שוק דובי. במסגרת הירידות בשווקים דוביים מאז מלחמת העולם השנייה, ירד השוק בממוצע ב-37%. בשני השווקים הדוביים האחרונים בואכה המשברים הכלכליים ב-2000 וב-2008, השווקים ירדו בשיעור גבוה במיוחד של כ-50%.

מאידך גיסא, בניתוח בדיעבד, היקפי הירידות בשווקים בתקופות שאינן מקדימות מיתון נמוכים בהרבה מאשר ירידות בתקופות המקדימות מיתון בכלכלה. בדרך כלל הירידות נבלמות טרם נוצר שוק דובי משמעותי, אם בכלל.

לדוגמה, גם במהלך מחזור העסקים בעשור האחרון חווינו בשוקי המניות מספר תיקונים דו ספרתיים חדים, שכמעט הפכו לשוק דובי, כגון ירידה של 19.4% ב-500 S&P ב-2011, שעוררה חששות מפני חזרה למשבר. אולם בדיעבד, המשך הצמיחה הכלכלית בלם את הירידות הללו, שהתבררו בעיקר כהזדמנויות קניה - "אזעקות שווא", שאחריהן המשיכה מגמת העליות בשווקים והצמיחה בכלכלה הריאלית.

מכאן נובע, לכאורה, שהבנת הקשר בין התנהגות השווקים למיתונים הבאים בעקבותיהם היא בעלת חשיבות רבה לזיהוי התפתחות שווקים דוביים והערכת עוצמת הירידות הצפויות בשוקי ההון.

תנאי השוק והכלכלה הנוכחיים הופכים סוגיה זו לבעלת חשיבות רבה בגיבוש אסטרטגיות ותיקי ההשקעות. זאת, מאחר שלצד הירידות שהחלו לפקוד את שוקי ההון בסוף 2018 - הכלכלה הריאלית, בעיקר בארה"ב, אמנם מאטה אבל עודנה איתנה. איתנות זו באה לידי ביטוי במגוון מדדים, בהם שיעורי אבטלה נמוכים, רווחיות גבוהה בקרב החברות ושיעורי כשל נמוכים באשראי ביחס לממוצע ההיסטורי ובמיוחד לתקופות משבר.

אם כך, על פניו, המסקנה המתבקשת היא שכל עוד לא מסתמן מיתון בכלכלת ארה"ב, לא צפויות ירידות משמעותיות בשווקים, מעבר למה שכבר חווינו. האמנם?

מה שהיה הוא לא מה שיהיה?

להערכתנו, במציאות הנוכחית עשוי להתהוות תרחיש שונה מהותית מהדפוסים ההיסטוריים. במסגרתו, השווקים יתנהגו כשוק דובי עמוק, למרות שלא יתרחש מיתון בכלכלה הריאלית, או שיתרחש מיתון בעוצמה נמוכה ממיתונים קודמים, שלא יהלום את הירידות החדות בשווקים.

אנו מודעים לכך שטענות "הפעם זה שונה" - המושמעות לא אחת בניסיון לתמוך בטיעונים לפיהם חדשנות טכנולוגית או פיננסית תביא להתמשכות הצמיחה הכלכלית - הן מהמסוכנות ביותר למשקיעים. זאת, מאחר שהן עלולות להוביל לגיבוש אסטרטגיות השקעה שגויות, שתובלנה להפסדים כבדים.

ברם, עמדתנו מבוססת על כך שאנו חוזים כיום במחזור עסקים ארוך באופן חריג, המלווה בצמיחה כלכלית מהחלשות בהיסטוריה. מאז 2009 צמחה הכלכלה האמריקאית במונחים ריאליים בשיעור שנתי ממוצע של כ-2%, ובסה"כ בכ-20%. לשם השוואה, הצמיחה הממוצעת לאחר מיתונים מאז שנות ה-50 הייתה כפולה מזו.

הכלכלה הריאלית בארה"ב התאוששה בקצב איטי

גם בהתחשב בכך שלאחר "משבר פיננסי", הצמיחה נוטה להיות חלשה משמעותית מזו המתרחשת לאחר מיתונים מחזוריים "רגילים" - זוהי צמיחה חלשה במיוחד.

מאידך גיסא, הביצועים של שוקי ההון הפוכים לחלוטין: בעוד במחזור חיובי השוק עולה בממוצע בכ-250% - מאז השפל ב-2009 נסק שוק המניות בכ-400%. גם בהתחשב באורכו החריג של המחזור הנוכחי, עליות אלו גבוהות מהממוצע באופן דרמטי.

מה יכול להסביר דפוסים כה משונים ביחס שבין ביצועי השווקים והכלכלה הריאלית? לדעתנו, אחד הנימוקים המרכזיים לכך הוא התמיכה המשמעותית שהעניקו בעשור האחרון לשווקים הבנקים המרכזיים המובילים, ובעיקר ההקלה הכמותית. רכישת האג"ח המסיבית שביצעו במסגרתה וירידת התשואות בשווקים כתוצאה ממנה, הובילה לתמחור יתר משמעותי של נכסים פיננסיים, ובכך ניתקה את הקשר בין ביצועי השווקים הפיננסיים לכלכלה הריאלית.

העליות בשוק ההון מאז 2009

מהלכי הבנקים המרכזיים "ניפחו" את מחירי הנכסים, ובכלל זאת מניות, אג"ח ונדל"ן. עם זאת, מגוון גורמים, בראשם עודף כושר הייצור וסקפטיות לגבי הצמיחה העולמית, הובילו לכך שהשפעת ההקלה הכמותית חלחלה לכלכלה הריאלית באופן מוגבל בלבד.

לדוגמא, בעקבות ההקלה הכמותית, בעשור האחרון צמח המאזן של הבנק המרכזי בארה"ב (הפד) פי חמישה, מ-870 מיליארד דולר לכ-4.5 טריליון דולר בשיאו באוקטובר 2017.

כך, הפד תמך במחירי הנכסים בשווקים הן באמצעות רכישת "נכסים בטוחים" כגון אג"ח ממשלתיות, שהובילו לירידת תשואות ודחפו את המשקיעים לנכסי סיכון, והן על ידי רכישה ישירה של נכסים מסוכנים, כגון אג"ח מגובות משכנתאות (MBS). מהלכי הפד השפיעו דרמטית על ירידת התשואות בשוק החוב הקונצרני והעליות בשוק המניות.

אולם מאוקטובר 2017 החל הפד בתהליך איטי של "הידוק כמותי". זאת, באמצעות הפסקת רכישות אג"ח חדשות ואי השקעה מחדש של תקבולים מאג"ח שהגיעו לפדיון. כך, מאזנו הצטמצם והגיע בסוף 2018 ל-3.9 טריליון דולר. כיום מצטמצם המאזן בקצב הולך וגובר, העומד כעת על כ-50 מיליארד דולר בחודש.

למגמת הידוק זו הצטרפו גם הבנקים המרכזיים של אירופה ויפן. אלה החלו לצמצם את היקפי האג"ח שהם רוכשים (אם כי לא חדלו לחלוטין לרכוש כמו הפד), ובהתאם הקטינו את הביקושים והנזילות בשווקים.

להערכתנו, כפי שההקלה הכמותית תמכה בעליות בשווקים - היפוך המגמה וצמצום רכישות והחזקות נכסים על ידי הבנקים המרכזיים עלולים לגרום כך שהנתק בין הכלכלה הריאלית למחירי הנכסים יתהפך לכיוון הנגדי. כלומר, אף אם הכלכלה לא תגלוש למיתון - שוק המניות עדיין יסבול מירידות כואבות מעצם הצמצום הכמותי. כך, ייווצר מצב ייחודי של שוק דובי שאינו מלווה במיתון כלכלי.

למען הזהירות, ראוי להביא בחשבון שעצם היווצרות שוק דובי משמעותי עלולה ליצור לבסוף מיתון, שלא ינבע מתנאי הבסיס הכלכליים, אלא כתוצאה עקיפה מהמשבר בשוק ההון. זאת, בין היתר מאחר שירידה בשוקי המניות עלולה לפגוע בתחושת ה"עושר" של המשקיעים ובביטחון העסקים והצרכנים, להביא לצמצום הוצאות והשקעות ובכך להשפיע על ההתנהגות הכלכלית.

ההרחבה הכמותית הגדילה את מאזן הבנק המרכזי

להוריד חשיפה לסיכון ולהיזהר מהזדמנויות מתעתעות

על מנת לאמוד את ההשלכות הצפויות של הצמצום הכמותי על השווקים, שאלת "טריליון הדולר" כעת היא מהו ההיקף הצפוי של הצמצום הכמותי?

נגיד הבנק המרכזי בארה"ב, ג'רום פאוול, כבר התבטא ואמר כי מאזן הפד צפוי לקטון באופן משמעותי ביחס לגודלו הנוכחי, אך עדיין יהא גדול מאשר היה טרם המשבר. זאת, בין היתר, כדי לאפשר שימוש במאזן ככלי עוצמתי לניהול רמות הריבית והנזילות בשווקים ובמערכת הבנקאית.

להערכתנו, מאזן הפד עשוי לעצור בהיקף הנע בין 1.5 טריליון ל-2.5 טריליון דולר, טווח כפול או משולש מגודלו לפני המשבר, אך עדיין נמוך מהותית מגודלו בשיאו.

בקצב הצמצום הנוכחי, אם הערכתנו נכונה ואם הפד לא יעצור ואף יהפוך את מגמת הצמצום למראה הירידות בשווקים, הרי שלפנינו שלוש עד חמש שנים של צמצום כמותי משמעותי.

אנו סבורים שהצמצומים הכמותיים שמבצעים הבנקים המרכזיים, והירידה הנובעת מכך בנזילות שוקי ההון בעולם, מצריכים בעתיד הנראה לעין הורדה בחשיפה לסיכון. לדעתנו, ניהול ההשקעות יצטרך להיות כזה המתאים לשוק דובי משמעותי, אף אם הוא לא ילווה, לפחות לפרק זמן מוגבל, בהרעה מקבילה בכלכלה הריאלית.

שנית, ראוי כי משקיעים יכירו בכך שירידות בשוקי המניות אשר תגענה ל-30% ו-40%, ללא מיתון, הן תרחיש אפשרי. לאורך גלי ירידות אלה, מה שעשוי להיראות למשקיעים כהזדמנויות קנייה "קלאסיות" עלול לתעתע. למשל, פרסום נתונים כלכליים חיוביים שלכאורה סותרים את הירידות בשווקים (בשל היעדר מיתון כאמור), או ירידות חדות יחסית ביחס לשווקים דוביים מתונים הנתפסים כמשקפים המשך צמיחה כלכלית, עשויות להפוך שלב ביניים בדרך לירידות חדות יותר.

שלישית, אם יתממש התסריט ששרטטנו, וככל שהמשקיעים ימשיכו לצפות שדפוסי המתאם בין שווקים דוביים ובין מיתונים יישמרו, הרי שבעתיד הלא רחוק התנהגות המשקיעים כשלעצמה תיצור הזדמנויות השקעה חדשות. כלומר, אם שוק המניות אכן יהפוך לדובי עמוק - אזי סביר שהמשקיעים ימכרו את נכסי הסיכון עד הגעתם לתמחור המתאים למיתון בכלכלה הריאלית.

אולם אם מיתון לא יתרחש בפועל, אזי במוקדם או במאוחר שוק המניות יצטרך לתקן את עצמו על מנת לשקף את הכלכלה. הזדמנויות אלה עשויות להתבטא בתמחור מניות ואג"ח בענפים החשופים לתנודתיות גבוהה במחזורי העסקים, כגון נדל"ן מניב, רכבים, תעופה, תיירות, ריהוט ומכונות. במקרה שהשווקים יתמחרו מיתון, סקטורים אלה עשויים להפוך ל"חבוטים במיוחד". כאשר השווקים יתקנו, ייווצרו אפשרויות לתשואות גבוהות.

מעבר לסקטורים ספציפיים, הרי שגם ברמת סוגי נכסים עשוי להיווצר תמחור חסר במיוחד באג"ח זבל ובהלוואות ממונפות (מתחת לדירוג השקעה), כמו גם בשכבות נחותות באיגוחי הלוואות. זאת, מאחר שהצפי לפשיטות רגל בהנחת מיתון יהיה אגרסיבי, בעוד להערכתנו ההפסדים בפועל יהיו נמוכים במידה ניכרת.

לכן, עשויות להיווצר הזדמנויות בבניית תיקי אג"ח והלוואות קונצרניות, ואף בהשקעה בשכבות נחותות באיגוחי הלוואות כגון CLO. מנגד, חשוב להדגיש שהשקעה בנכסים אלה באמצעות קרנות נזילות, עלולה להפוך למלכודת, לאור הסיכון שגלי פדיונות יביאו למכירות כפויות שייקבעו הפסדים למשקיעים. 

הכותבים הם, בהתאמה, שותף ב-PwC ישראל ומנהל תחום מניות בעמיתים, קרנות הפנסיה הוותיקות. העמדות המוצגות במאמר הן הדעות המקצועיות האישיות של כותבי המאמר בלבד ואינן מייצגות את עמדות PwC ישראל או עמיתים.

עוד כתבות

קניון ארנה ביום שמשי וחניון קניון ארנה המוצף עקב השטפון בנהריה / צילומים: ערן גילווארג, קודקוד מזג אוויר

האם הצפת הקניון בנהריה עלולה להטביע את רכישת ארנה גרופ בידי מגה אור?

ההצפה שגרמה לסגירת קניון ארנה בנהריה, במזג האוויר הסוער בראשית החודש, עלולה לסכן את עסקת מכירת השליטה בידי מגה אור

פסולת פלסטיק בחופים  / צילום : Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

צורכים יותר, ממחזרים פחות: צריכת החומרים העולמית מזנקת לשיא של 100 מיליארד טון בשנה

החומרים המשמשים את הכלכלה העולמית גדלו פי ארבעה מאז 1970, הרבה יותר מהר מקצב הגידול באוכלוסייה ● בשנתיים האחרונות הצריכה קפצה אך דווקא השימוש החוזר במשאבים צנח ● הפורום הכלכלי העולמי: כלכלה מעגלית יכולה לייצר הזדמנויות עסקיות בסכום של 4.5 טריליון דולר

אלון מאסק  / צילום: Mike Blake, רויטרס

טסלה כבר שווה יותר מפולקסווגן: האם מדובר בבועה?

יצרנית הרכב החשמלי הקימה מפעל בסין, והמשקיעים בוול סטריט הזניקו את השווי שלה ליותר מ-100 מיליארד דולר ● מי שמאמין בעתיד של טסלה צריך להכיר מקרוב את הסיכונים של שוק הרכב הסיני, שנמצא בשליטה כמעט מוחלטת של הממשלה

רב אלוף גדי איזנקוט/ צילום:  דובר צהל

דעה: "תר"ש גדעון" דרדרה את זרוע היבשה לשפל החמור ביותר של צה"ל

תר"ש גדעון, התוכנית הרב שנתית שהוביל הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הובילה למספר משברים חמורים שלא היו כמותם כבר שנים - ולקשר שתיקה ודיווחים לא אמינים בצה"ל ● נציב קבילות החיילים לשעבר בטור מיוחד על מוכנות הצבא ● דעה

קובי בריאנט  / צילום: Rory Carroll, רויטרס

דיווח: קובי בראיינט נהרג בתאונת מסוק בגיל 41

הלם בעולם הספורט: כוכב העבר של הלייקרס נהרג בהתרסקות מסוק באיזור לוס אנג'לס ● על פי דיווחים בארצות הברית, ארבעת הנוסעים הנוספים נהרגו גם כן

פסטיבל האביב בצל נגיף הקורונה / צילום: רויטרס

בהלה ממגיפה באסיה, דוחות ענקיות הטק וריבית הפד: השבוע בשווקים

לקראת הודעת הריבית בארה"ב השבוע, כלכלני פועלים מעלים את האפשרות שהפד יוריד ריבית בצל החששות מהתפשטות נגיף הקורונה ● מרבית מדדי המניות בסין ירדו בעשרה ימים האחרונים בכ-5%, ובנוסף נרשמה ירידה בתשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות ● עונת הדוחות נמשכת: אמזון, מיקרוסופט, אפל ופייסבוק במוקד ● התחזית השבועית של "גלובס"

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

לקראת הפתיחה בבורסה בת"א: האם הירידות צפויות להימשך?

יום המסחר בת"א נפתח בירידות בצל חששות התפשטות וירוס הקורונה מעבר לגבולותיה של סין ● היום לא מתקיים מסחר בבורסות אסיה ואוסטרליה

אבי בן טל / צילום: ynet

האתגר של מנכ"ל רשת 13: לעשות טלוויזיה שמרוויחה כסף

אבי בן טל ייכנס בחודש הבא לתפקיד מנכ"ל רשת 13 כשלפניו מספר משימות דחופות על סדר היום, ובראשן הגדלת הרווחיות ומציאת אפיקי הכנסה חדשים ● גם שאלת הדיגיטל דורשת הכרעה מהירה ● לשם כך נדרשת גם חשיבה חדשה בכל הנוגע לתוכן שמייצר הערוץ, הנמצא במשבר זהות

הולכת רגל מחוץ לבורסת טוקיו / צילום: רויטרס

בורסת טוקיו צונח על רקע התפשטות וירוס הקורונה; ירידות בחוזים העתידיים בדאו ג'ונס

שווקים רבים באסיה סגורים היום לרגל חגים ● מחיר חבית נפט צונח בכ-2.5% בשל חששות מירידה בביקושים בעקבות התפשטות וירוס הקורונה

מטוס של חברת התעופה הגרמנית קונדור  / צילום: קונדור

קבוצת תעופה חדשה: חברת-האם של לוט איירליינס רכשה את חברת התעופה הגרמנית קונדור

החזון של PGL הוא להפוך את קונדור לשחקנית משמעותית בסגמנט חבילות הנופש, בדגש על שווקי ליבה בגרמניה ובפולין ● נשיא מועצת המנהלים של PGL: "אנו רוצים לפתח את המותג האייקוני של קונדור בגרמניה ולהכיר אותו גם לשווקים אחרים באירופה"

התקנת סיבים אופטיים של IBC / צילום: איל יצהר, גלובס

מיזם הסיבים צפוי לגייס 300-400 מיליון שקל בהובלת אפסילון ולידר

מטרת הגיוס של IBC היא להאיץ פריסת סיבים אופטיים ולקדם את פעילות האינטרנט של המיזם ● הגיוס יתבצע באמצעות הלוואה פרטית או בדרך של הנפקת אג"ח שייסחרו במערכת רצף מוסדיים בלבד

צחי נחמיאס / צילום: מירי נחמיאס

צחי נחמיאס לא עוצר: יזם הנדל"ן ששווה כבר יותר ממיליארד שקל בדרך לרכישת ישפרו תמורת 855 מיליון שקל

חברת מגה אור של נחמיאס צפויה לרכוש את הבעלות המלאה בחברת הקניונים של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש לפי מכפיל של כ-1.06 על ההון העצמי של ישפרו ● לישפרו שבעה קניונים בערים ברחבי הארץ • עבור נכסים ובניין מדובר על חלק ממהלך אסטרטגי של יציאה מתחום הקניונים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ / צילום: טום ברנר, רויטרס

דעה: בקרב בין נתניהו לגנץ על חסדי טראמפ, יזכה כנראה ראש הממשלה

כפי שמצטייר הבוקר – וזה עלול להשתנות – נתניהו ייפגש פעמיים עם טראמפ ויזכה לחשיפה תקשורתית מלאה במסיבת עיתונאים בשידור חי מחר ● גנץ יזכה בפגישה אחת, שאולי תקבל חשיפה מוגבלת בפוטו-אפ ● בניגוד למקובל, הודרה שגרירות ישראל מארגון הביקור של גנץ בבית הלבן ● דעה

חדווה בר / צילום: יונתן בלום

בנק ישראל: רק עסק קטן אחד מתוך 7 מרוצה מהכלים הבנקאיים

סקר של בנק ישראל מגלה כי למרות כל ההבטחות, עדיין קשה להיות עסק קטן בבנק ● רק שליש מהמשיבים מרוצים מהליווי שהבנק מספק להם בקבלת החלטות פיננסיות ● שביעות-רצון גבוהה יותר בבנקים מזרחי טפחות והבינלאומי

הרכבת התחתית בביג'ינג  / צילום: Aly Song, רויטרס

החשש מנגיף הקורונה התגלגל לת"א: ירידות של 1.5% בבורסה

המדדים ת"א 35, ת"א 90 ומדד הבנקים איבדו עד 1.5% ● מגה אור צפויה לחתום על רכישת חברת הקניונים ישפרו מידי נכסים ובניין ● בסוף השבוע האחרון בוול סטריט המדדים נצבעו באדום בצל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה

תושבי סין עם מסיכות פנים / צילום: Koki Kataoka, רויטרס

משרד הבריאות מזהיר: יש להימנע מנסיעות לא הכרחיות לסין

בנוסף, משרד הבריאות קורא לישראלים השוהים בסין להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית במדינה ולכסות את הפה ואת האף במסכה כירורגית או בבד זמין אחר עד לבדיקת רופא ● המועצה לצרכנות: אין לגבות דמי ביטול מנוסעים שמבטלים חבילות נופש לסין

סניף בנק בשנגחאי / צילום: Aly Song, רויטרס

שוק ההלוואות הלא-מתפקדות של סין: מלכודת למשקיעים הזרים

משקיעים זרים צריכים לזכור שבכלכלה הפוליטית הסינית, הם יושבים בתחתית ● בשוק החובות הבעייתיים הצומח בסין, רק למשקיעים מערביים ממולחים או בני מזל יש סיכוי להרוויח

מודי שפריר / צילום: Tracy מחברת Paul clarke

"מחירי הדירות יעלו, השקל ימשיך להתחזק": האסטרטג של מזרחי טפחות לא רואה מיתון באופק

מודי שפריר מעריך כי הצמיחה במשק תימשך השנה, אך בקצב מעט נמוך יותר ● בבנק צופים אפשרות של הורדת ריבית פעם אחת במהלך 2020, לרמה של 0.1%, ללא השפעות משמעותיות למהלך

בני גנץ, בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, תמר מצפי

תוכנית המאה: נתניהו ייפגש עם טראמפ ראשון; גנץ אחריו

פגישת נתניהו תתקיים ביום השני הקרוב מול מצלמות, כפי שמקובל במעמד מסוג זה ● גנץ ייפגש עם טראמפ בשעה 12:00 שעון וושינגטון

דולי פרטון / צילום: Peter Nicholls, רויטרס

אתגר התמונות של דולי פרטון שובר את האינטרנט

זמרת הקאנטרי האמריקאית פרסמה קולאז' תמונות שהצליח להשתלט על כל פיסת אינטרנט בשבוע האחרון ● מפורסמים מכל העולם, ממיילי סיירוס ועד בנימין נתניהו, ראו ורצו גם