גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מה צפוי לתושב ישראל שרוצה לקזז הפסדי חברות LLC

פסק דין שניתן בסוגיית מיסוי הכנסותיהן של LLC - חברות באחריות מוגבלת - בידי תושבי ישראל, מדגישה את ההכרח בתכנון מס מקיף בכל הקשור לביצוע השקעות ולניהול עסקים בארה"ב תוך שימוש בחברות כאלה

מה צפוי לתושב ישראל שרוצה לקזז LLC הפסדי חברות / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב
מה צפוי לתושב ישראל שרוצה לקזז LLC הפסדי חברות / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

בית המשפט נדרש בשנים האחרונות לדון פעם אחר פעם בסוגיית מיסוי הכנסותיהן של חברות ה-LLC (חברה באחריות מוגבלת) בידי תושבי ישראל, וזאת מאחר שפעמים רבות בוחרים המשקיעים בארה"ב לבצע את השקעותיהם באמצעות חברות LLC, בעיקר כאשר מדובר בהשקעות בנדל"ן.

בפסק דין סקמסקי, אשר ניתן בימים אלה על-ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, נדרש בית המשפט לבחינת סוגיית קיזוז הפסדים שנבעו לחברת LLC שבבעלות תושב ישראל כנגד רווחים של חברת LLC אחרת שבבעלותו. לצורך הבנת הסוגיה, נפנה תחילה בקצרה לפרט את האופן שבו ממוסה היחיד על הכנסותיו מחברות LLC שבבעלותו.

ככלל, השימוש בחברות LLC בארה"ב, בדומה לשימוש ב"חברות המשפחתיות" בישראל, מאפשר לבעל המניות ליהנות מבחינת הדין הכללי מביצוע הפעילות באמצעות חברה (אחריות משפטית מוגבלת לבעל המניות), בעוד שמבחינת דין המס האמריקאי ייחשבו חברות אלה כשקופות לצורכי מס, היינו, כחברות שהכנסתן מיוחסת לבעלי מניותיהן.

בהתאם לכך, הכנסות חברות ה-LLC מדווחות בדוחות שמגישים בעלי מניותיהן, והם אף אלה המשלמים את המס על חלקם היחסי בהכנסות החברה. השימוש בחברות LLC מתאים, בין היתר, ליחיד המעוניין להחזיק נכס כיחיד בארה"ב, ולהתחייב בגין מכירתו במס רווח הון ברמת היחיד בלבד, אך מנגד מעוניין ליהנות מההגנה המשפטית שמספקת לו ההחזקה באמצעות חברה.

בפסק דין הראל, שניתן על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, ואשר מאוחר יותר אושר על-ידי בית המשפט העליון, אימץ בית המשפט את עמדת מס הכנסה, שעל פיה נישום ישראלי בעל מניות בחברת LLC, המפיק הכנסות מחברת LLC (מכוח היותו בעל מניות בה), יוכל לבחור באחת משתי החלופות: האחת - לראות ב-LLC "חברה אטומה" רגילה, והשנייה - לראות ב-LLC חברה שקופה גם לצורכי מס בישראל.

בהתאם לחלופה הראשונה, ה-LLC תשלם מס בישראל אך ורק במועד חלוקת הדיבידנד ממנה, אך מנגד, בעל המניות לא יוכל לקזז כנגד המס הישראלי החל על הכנסת הדיבידנד את המס ששולם על-ידיו בארה"ב בגין הכנסת החברה שיוחסה אליו.

בהתאם לחלופה השנייה - הנישום יאמץ בישראל את הגישה שנקט בארה"ב, ישלם מס אישי מדי שנה על מלוא הכנסות ה-LLC, בהתאם לסיווג שניתן להן בדוח שהגיש בארה"ב, אך מנגד יוכל להזדכות על המס ששולם בארה"ב, וכמובן גם לא ישלם מס נוסף בישראל בעת חלוקת ההכנסות כדיבידנד.

הווה אומר, בהתאם לפס"ד הראל, הנישום לא יוכל ליהנות משני העולמות: לשלם מס בישראל רק על הכנסת הדיבידנד שחולקה לו, ומנגד לבקש להזדכות על מלוא המס ששולם בגין הכנסתה העסקית של החברה.

חוזר מס הכנסה 5/2004, שבו מפורטות החלופות למיסוי ה-LLC, מדגיש כי מתן האפשרות להשקיף את החברה האמריקאית אף לצורכי מס ישראלי, נועד אך ורק לפתור את כפל המס הפוטנציאלי, תוך מתן אפשרות ליחיד להשקיף את החברה ולהזדכות על המס האמריקאי ששולם על-ידיו בגין החברה. עוד מודגש בחוזר, כי מנגנון ההשקפה אינו משנה את מעמדו של התאגיד לצורכי מס ישראלי, ועל כן הפסדים כתוצאה מפעילות התאגיד בחו"ל לא ייוחסו למחזיק, אלא יישארו בחו"ל, ויקוזזו כנגד הכנסות עתידיות של ה-LLC בשנים העוקבות.

בפסק דין סקמסקי, דן השופט דורות בסוגיית קיזוז הפסדים בין מספר חברות LLC שבבעלות מר גרינפלד. גרינפלד החזיק ב-15 חברות LLC, שאותן השקיף גם לצורכי מס ישראלי, וביקש לקזז את רווחי החברות המרוויחות כנגד הפסדי החברות המפסידות. פקיד השומה לא קיבל את עמדת הנישום, וקבע כי החוזר אינו משנה את העובדה שמדובר בהכנסת התאגיד ולא בהכנסת היחיד, וממילא לא ניתן לקזז בין תוצאות המס של החברות בינן לבין עצמן.

בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה, וקבע כי בהתאם לפקודת מס הכנסה, הכנסות של LLC היו ונותרו הכנסות של תאגיד, ולא ניתן להתייחס לקבוצת תאגידים כאל ישות אחת. מצבו המיסויי של גרינפלד אינו שונה ממצבו המיסויי של בעל מניות המחזיק במספר חברות ישראליות, ואשר אינו רשאי לדווח על סכום הרווח נטו של מספר חברות שבבעלותו, אף אם כולן עוסקות בנדל"ן.

הנישום טען כי כל חטאו מתמצה בכך שלא החזיק בחברות ה-LLC באמצעות חברת LLC מרכזת, אשר לטעמו הייתה מרכזת את הכנסות ה-LLC, וממילא מאפשרת קיזוז בין הכנסות החברות השונות. בית המשפט דחה גם טענה זאת, בקובעו כי עליו לפסוק בהתאם למצב העובדתי בפועל, ולא בהתאם למהלכים שיכול היה הנישום לעשות ולא עשה.

לסיכום ייאמר כי פסק הדין תוחם את ההטבה הגלומה ב"מנגנון ההשקפה" שניתן בחוזר מס הכנסה, ושולל קיזוז הפסדים בין ישויות משפטיות שונות. כאמור, בית המשפט לא דן במסגרת פסק הדין בשימוש בחברת LLC שתחזיק בחברות ה-LLC האחרות - בשאלה האם מבנה מעין זה יוכל דה-פקטו להביא למצב של קיזוז הרווחים וההפסדים של חברות ה-LLC המוחזקות, אשר הכנסותיהן תושקפנה לחברת האם. תוצאת המס של מבנה החזקות מעין זה, כמו גם מבנה מקביל העושה שימוש בשותפות מרכזת, טעונה בדיקה בהתאם לדין המס בישראל.

מכל מקום, אין ספק כי הפסיקה בעניינו של גרינפלד מחדדת את הכללים לעניין קיזוז הפסדים, ומדגישה את ההכרח בתכנון מס מקיף בכל הקשור לביצוע השקעות ולניהול עסקים בארה"ב, תוך שימוש בחברות LLC. 

הכותבים הינם שותפים באשכול המיסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו האפט

עוד כתבות

נעמה יששכר יחד עם אימא יפה / צילום: באדיבות המשפחה

שורת מעשי הונאה: ההאקר הרוסי שסיבך את נעמה יששכר

אלכסיי בורקוב נעצר בישראל לפני כ-4 שנים בנתב"ג, לאחר שבארה"ב הוגש נגדו כתב אישום בגין הונאה בכרטיסי אשראי ● בית המשפט העליון קבע כי אין מניעה להסגירו לארה"ב חרף בקשה דומה מצד רוסיה, בעוד ששם מפעילים לחץ בדמות גזר דין כבד על נעמה יששכר

השחקנית ג'יין פונדה / צילום: רויטרס

השחקנית והאקטיביסטית ג'יין פונדה נעצרה בוושינגטון בעקבות הפגנות משבר האקלים

השחקנית נעצרה יחד 15 אקטיביסטים נוספים, כך דווח ממשטרת גבעת הקפיטול בוושינגטון ● לעצורים צפוי עונש של עד 90 יום בכלא

ההנפקה של ליפט./Shutterstock  צילום:א.ס.א.פ קריאייטיב

אובר לא לבד, גם ליפט תובעת את עיריית ניו יורק: "פוגעת בנוסעים ובנהגים"

חוק חדש בניו יורק קובע כי מעתה על הנהגים יהיה להסיע נוסעים ברכבם לפחות 69% מהזמן ● דובר ליפט: "חוק זה אינו נועד להתמודד ברצינות עם נושא העומס התחבורתי והפקקים, וסופו לפגוע בנוסעים ובנהגים בניו יורק"

נתניהו ומנדלבליט/  צילום: אלכס קולומויסקי / ידיעות אחרונות

היועמ"ש נגד "התערבות נתניהו במדיניות האכיפה ביו"ש": "צבר מקרים חמורים, פגיעה בשלטון החוק"

עו"ד ארז קמיניץ במכתב חריף: ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו פועל למנוע פינוי התיישבות לא חוקית ביהודה ושומרון ● בפגישה שנערכה מנדלבליט דרש מנתניהו כי יבהיר כי אסור למשרדו להתערב בהליכי האכיפה והפיקוח בהתנחלויות

מטבע של 5 שקל /צילום: תמר מצפי

מדוע השקל הוא המנצח הבלתי מעורער של שוק המטבעות?

השאלה היא לא מדוע השקל חזק, אלא מדוע הוא הכי חזק בעולם ● דעה

אפס פסולת / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הרשת שעוברת לקשיות מנייר וחנות למילוי כדי חלב: כך נאבקות רשתות בעולם בהתחממות הגלובלית

רשתות גדולות וגם עסקים פרטיים בישראל עדיין לא משקיעים בתחום הקיימות ● עד שזה יקרה, הנה כמה פתרונות מעוררי השראה מהעולם

מתוך אלבום האינסטגרם של מיכל נגרין

סופו של מותג: על נפילתה של מיכל נגרין

הגורמים שתרמו להצלחה השיווקית של מיכל נגרין, יוצרת התכשיטים שהפכה את האופנה לאומנות, הם גם אלה שנעלו וגידרו את ההצלחה והביאו לדעיכה של מפעל חייה ● דעה

ברט טיילור / צילום: סיילספורס

האיש שהמציא את הלייק ועזב את שתי חברות האינטרנט הגדולות בעולם מסמן את הדבר הבא

אחרי שני אקזיטים והמצאות ששינו את ענקיות הטכנולוגיה, ברט טיילור הוא כיום אחד האנשים הבכירים בסיילספורס, ויש מי שמסמנים אותו כמנכ"ל הבא ● בראיון ל"גלובס" הוא מתאר את הסיפורים מאחורי הפיתוחים של הלייק ו-Google Maps, ומדבר על השפעות המהפכה התעשייתית הרביעית על ארגונים

 סוחרים בבורסתNYSE/  צילום: רויטרס  .rendan McDermid

וול סטריט נסגרה בעליות; מניית אפל הגיעה לשיא כל הזמנים

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים על רקע האיתותים מוושינגטון ומסין על הבנות משמעותיות בשיחות הסחר ● מניית אפל קפצה ב-2.6% לשיא של כל הזמנים עם מחיר של כ-236 דולר למניה ● הפד צפוי להתחיל לרכוש אגרות חוב אמריקאיות לטווחים הקצרים בהיקף של עד 60 מיליארד דולר ● הנפט מזנק בלמעלה מ-2%

הנערים /צילום: רן מנדלסון

היעד המרכזי של שר התקשורת הבא: להתאים את הרגולציה לעולם המדיה המשתנה

המדיה הישראלית מורכבת משרשרת של תעשיות הקשורות זו בזו, וחלקן מתמודדות עם סכנה קיומית ● ולא, הפלטפורמות הבינ"ל הן לא הגורם היחיד לתחלואים ● טעויות בניהול, קריאה לא נכונה של המפה או קרבות אגו אשמים לא פחות ● "גלובס" איתר את כשלי השוק בתחום המדיה - ומציע פתרונות ● חלק שני בפרויקט

נשים סיניות מבוגרות / צילום: רויטרס

יותר מבוגרים, פחות עובדים: המלכוד שמאיים על הצמיחה העולמית

83 מדינות נמצאות במצב שבו אוכלוסייתן מזדקנת בהתמדה, והמשמעות היא אחת: כלכלתן מועדת לדעיכה ● מה קורה להוצאות כשמתבגרים, איך זה משפיע על פעילות המשק ולמה הבייבי בומרס בארה"ב לא מצליחים למכור את בתיהם ● כתבה שנייה על הפצצה המתקתקת של המגמות הדמוגרפיות

אמבולנס של מגן דוד אדום / צילום: תמר מצפי

חשד לחיסול באור יהודה: גבר בן 37 נהרג מפיצוץ רכב

התקרית אירעה סמוך לכניסה לעיר בכביש 412 ● צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של נהג הרכב, תושב העיר המוכר למשטרה וככל הנראה השתייך לארגון הפשיעה של מיכאל מור

נעמה יששכר / צילום: באדיבות המשפחה

בית המשפט ברוסיה גזר 7.5 שנות מאסר לישראלית שנעצרה בגין החזקת סמים

ממשרד החוץ נמסר כי ישראל רואה בחומרה את פסק הדין שניתן בעניינה של נעמה יששכר בת ה-26, העצורה במדינה מאז אפריל לאחר שבתיקה נמצא חשיש ● ראש הממשלה נתניהו ציין כי ביקש להקל בעונשה והבהיר כי לא ניתן לשחרר את ההאקר הכלוא בישראל

עדי סופר תאני / צילום: יונתן בלום

"לא הבנתי כלום. תתחילו מההתחלה": עדי סופר תאני מספרת על ניהול הצד הישראלי של הרשת החברתית הגדולה בעולם

מה עושה מנכ"לית פייסבוק ישראל, עדי סופר תאני, כדי להיות אפקטיבית בניהול ● "האמירה שאם אתה האדם הכי חכם בחדר אז אתה לא בחדר הנכון, נכונה גם למנכ"לים. ואם זה באמת ככה, אז או שצריך לפטר את המנכ"ל או שצריך לפטר את החדר" ●"50 המשפיעות של ליידי גלובס"

אסתטיקה מדברית בקיבוץ לוטן / יותם יעקבסון

תיירות ומשבר האקלים: גם בארץ יש צימרים אקולוגיים

כשאומרים "צימר אקולוגי", למה בדיוק הכוונה? שלוש דוגמאות מקומיות לתיירות שמתחשבת בסביבה

סופת הטייפון הגיביס ביפן / צילום: רויטרס

הרשויות ביפן: על 8 מיליון איש לעזוב את בתיהם בעקבות סופת טייפון

רוחות חזקות וגשמים בהיקף חסר תקדים מכים היום את טוקיו ואזורים נרחבים במרכז יפן ● מזג האוויר החריג, שהגיע במסגרת סופת הטייפון הגיביס, הוביל את ממשלת יפן להצהיר על מצב חירום בכוננות הגבוהה ביותר

אהרון ברק ואיילת שקד /צילום: רפי קוץ

האקדח המעשן שהעליונים הניחו על שולחן הממשלה

מי היו השרים שביקשו לאתגר את מערכת המשפט, ומה גרם לכישלונם הפוליטי בדרך לשינוי? • אילו מחירים אנחנו משלמים בגלל החובה שמטיל ביהמ"ש על שרי הממשלה לפרוש עם הגשת כתב אישום • וגם, מדוע צריך להתנגד למתווה הנבצרות של הנשיא ● דעה

צב ים עם קשית תקועה בפיו/ צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

הגיליון הירוק: פרויקט מיוחד על משבר האקלים

הגיע הזמן להודות בכך: למשבר האקלים יש השלכות כלכליות מובהקות והאחריות מוטלת על כולנו ● למה לא באמת מדובר בסוגייה פוליטית, מה ההשלכות של עוד כמה מעלות ואיך עסקים בעולם כבר נערכים עם פתרונות ● מגזין G של "גלובס" הוקדש השבוע כולו לסיקור משבר האקלים. קבלו הצצה

הפגנת תמיכה בראש הממשלה נתניהו מול ביתו של מנדלבליט  / צילום: שלומי יוסף

הפגנת תמיכה נוספת בראש הממשלה

תחת הכותרת "מצילים את הדמוקרטיה משומרי הסף" התקיימה במוצ"ש הפגנת תמיכה בנתניהו ● בסמוך לביתו של היועמ"ש התקיימה גם הפגנה נגד השחיתות השלטונית ● המשטרה: 3 עצורים בגין הפרות סדר

חולות סמר בערבה./ צילום: Ariel Immerman - מתוך ויקיפדיה

עשה זאת בעצמך: האנשים שהחליטו לשמור על הסביבה במקום הממסד האדיש

במקום לחכות שגופי המדינה שאמונים על כך יתחילו לטפל בענייני הסביבה, יותר ויותר אזרחים מהשורה מתארגנים בעצמם כדי לשמור על קרקעות, לנטוע עצים ולהגן על הטבע ● רן סנדרס, איש הייטק מכוכב יאיר: "זה מכאיב שהרשויות בישראל לא דואגות לכך בעצמן. אנחנו עושים בחינם מה שהיה עולה למועצה עשרות אלפי שקלים"