גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מה צפוי לתושב ישראל שרוצה לקזז הפסדי חברות LLC

פסק דין שניתן בסוגיית מיסוי הכנסותיהן של LLC - חברות באחריות מוגבלת - בידי תושבי ישראל, מדגישה את ההכרח בתכנון מס מקיף בכל הקשור לביצוע השקעות ולניהול עסקים בארה"ב תוך שימוש בחברות כאלה

מה צפוי לתושב ישראל שרוצה לקזז LLC הפסדי חברות / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב
מה צפוי לתושב ישראל שרוצה לקזז LLC הפסדי חברות / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

בית המשפט נדרש בשנים האחרונות לדון פעם אחר פעם בסוגיית מיסוי הכנסותיהן של חברות ה-LLC (חברה באחריות מוגבלת) בידי תושבי ישראל, וזאת מאחר שפעמים רבות בוחרים המשקיעים בארה"ב לבצע את השקעותיהם באמצעות חברות LLC, בעיקר כאשר מדובר בהשקעות בנדל"ן.

בפסק דין סקמסקי, אשר ניתן בימים אלה על-ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, נדרש בית המשפט לבחינת סוגיית קיזוז הפסדים שנבעו לחברת LLC שבבעלות תושב ישראל כנגד רווחים של חברת LLC אחרת שבבעלותו. לצורך הבנת הסוגיה, נפנה תחילה בקצרה לפרט את האופן שבו ממוסה היחיד על הכנסותיו מחברות LLC שבבעלותו.

ככלל, השימוש בחברות LLC בארה"ב, בדומה לשימוש ב"חברות המשפחתיות" בישראל, מאפשר לבעל המניות ליהנות מבחינת הדין הכללי מביצוע הפעילות באמצעות חברה (אחריות משפטית מוגבלת לבעל המניות), בעוד שמבחינת דין המס האמריקאי ייחשבו חברות אלה כשקופות לצורכי מס, היינו, כחברות שהכנסתן מיוחסת לבעלי מניותיהן.

בהתאם לכך, הכנסות חברות ה-LLC מדווחות בדוחות שמגישים בעלי מניותיהן, והם אף אלה המשלמים את המס על חלקם היחסי בהכנסות החברה. השימוש בחברות LLC מתאים, בין היתר, ליחיד המעוניין להחזיק נכס כיחיד בארה"ב, ולהתחייב בגין מכירתו במס רווח הון ברמת היחיד בלבד, אך מנגד מעוניין ליהנות מההגנה המשפטית שמספקת לו ההחזקה באמצעות חברה.

בפסק דין הראל, שניתן על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, ואשר מאוחר יותר אושר על-ידי בית המשפט העליון, אימץ בית המשפט את עמדת מס הכנסה, שעל פיה נישום ישראלי בעל מניות בחברת LLC, המפיק הכנסות מחברת LLC (מכוח היותו בעל מניות בה), יוכל לבחור באחת משתי החלופות: האחת - לראות ב-LLC "חברה אטומה" רגילה, והשנייה - לראות ב-LLC חברה שקופה גם לצורכי מס בישראל.

בהתאם לחלופה הראשונה, ה-LLC תשלם מס בישראל אך ורק במועד חלוקת הדיבידנד ממנה, אך מנגד, בעל המניות לא יוכל לקזז כנגד המס הישראלי החל על הכנסת הדיבידנד את המס ששולם על-ידיו בארה"ב בגין הכנסת החברה שיוחסה אליו.

בהתאם לחלופה השנייה - הנישום יאמץ בישראל את הגישה שנקט בארה"ב, ישלם מס אישי מדי שנה על מלוא הכנסות ה-LLC, בהתאם לסיווג שניתן להן בדוח שהגיש בארה"ב, אך מנגד יוכל להזדכות על המס ששולם בארה"ב, וכמובן גם לא ישלם מס נוסף בישראל בעת חלוקת ההכנסות כדיבידנד.

הווה אומר, בהתאם לפס"ד הראל, הנישום לא יוכל ליהנות משני העולמות: לשלם מס בישראל רק על הכנסת הדיבידנד שחולקה לו, ומנגד לבקש להזדכות על מלוא המס ששולם בגין הכנסתה העסקית של החברה.

חוזר מס הכנסה 5/2004, שבו מפורטות החלופות למיסוי ה-LLC, מדגיש כי מתן האפשרות להשקיף את החברה האמריקאית אף לצורכי מס ישראלי, נועד אך ורק לפתור את כפל המס הפוטנציאלי, תוך מתן אפשרות ליחיד להשקיף את החברה ולהזדכות על המס האמריקאי ששולם על-ידיו בגין החברה. עוד מודגש בחוזר, כי מנגנון ההשקפה אינו משנה את מעמדו של התאגיד לצורכי מס ישראלי, ועל כן הפסדים כתוצאה מפעילות התאגיד בחו"ל לא ייוחסו למחזיק, אלא יישארו בחו"ל, ויקוזזו כנגד הכנסות עתידיות של ה-LLC בשנים העוקבות.

בפסק דין סקמסקי, דן השופט דורות בסוגיית קיזוז הפסדים בין מספר חברות LLC שבבעלות מר גרינפלד. גרינפלד החזיק ב-15 חברות LLC, שאותן השקיף גם לצורכי מס ישראלי, וביקש לקזז את רווחי החברות המרוויחות כנגד הפסדי החברות המפסידות. פקיד השומה לא קיבל את עמדת הנישום, וקבע כי החוזר אינו משנה את העובדה שמדובר בהכנסת התאגיד ולא בהכנסת היחיד, וממילא לא ניתן לקזז בין תוצאות המס של החברות בינן לבין עצמן.

בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה, וקבע כי בהתאם לפקודת מס הכנסה, הכנסות של LLC היו ונותרו הכנסות של תאגיד, ולא ניתן להתייחס לקבוצת תאגידים כאל ישות אחת. מצבו המיסויי של גרינפלד אינו שונה ממצבו המיסויי של בעל מניות המחזיק במספר חברות ישראליות, ואשר אינו רשאי לדווח על סכום הרווח נטו של מספר חברות שבבעלותו, אף אם כולן עוסקות בנדל"ן.

הנישום טען כי כל חטאו מתמצה בכך שלא החזיק בחברות ה-LLC באמצעות חברת LLC מרכזת, אשר לטעמו הייתה מרכזת את הכנסות ה-LLC, וממילא מאפשרת קיזוז בין הכנסות החברות השונות. בית המשפט דחה גם טענה זאת, בקובעו כי עליו לפסוק בהתאם למצב העובדתי בפועל, ולא בהתאם למהלכים שיכול היה הנישום לעשות ולא עשה.

לסיכום ייאמר כי פסק הדין תוחם את ההטבה הגלומה ב"מנגנון ההשקפה" שניתן בחוזר מס הכנסה, ושולל קיזוז הפסדים בין ישויות משפטיות שונות. כאמור, בית המשפט לא דן במסגרת פסק הדין בשימוש בחברת LLC שתחזיק בחברות ה-LLC האחרות - בשאלה האם מבנה מעין זה יוכל דה-פקטו להביא למצב של קיזוז הרווחים וההפסדים של חברות ה-LLC המוחזקות, אשר הכנסותיהן תושקפנה לחברת האם. תוצאת המס של מבנה החזקות מעין זה, כמו גם מבנה מקביל העושה שימוש בשותפות מרכזת, טעונה בדיקה בהתאם לדין המס בישראל.

מכל מקום, אין ספק כי הפסיקה בעניינו של גרינפלד מחדדת את הכללים לעניין קיזוז הפסדים, ומדגישה את ההכרח בתכנון מס מקיף בכל הקשור לביצוע השקעות ולניהול עסקים בארה"ב, תוך שימוש בחברות LLC. 

הכותבים הינם שותפים באשכול המיסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו האפט

עוד כתבות

בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן / צילום: חיים בורנשטיין

אחרי עשור רה"מ נזכר "לקחת אחריות" על מחדל הדיור הציבורי: אלה הבעיות הדחופות

זכאי הסיוע בדיור נדחקים כבר שנים מסדר היום ● בסוף השבוע האחרון, כשקמפיין הבחירות ברקע, הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא "לוקח אחריות", וספג ביקורת מ"ישראל ביתנו" כמי שמנסה "לגנוב" מהם מנדטים ● "גלובס" עושה סדר ומנתח את הבעיות הדחופות של התחום

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

אי אמון מהול בהפתעה: במינוי דב קוטלר למנכ"ל הפועלים עצר הדירקטוריון את "שרשרת הירושה"

ההמלצה של ועדת האיתור והבחירה של הדירקטוריון מלמדות על רצון עז להביא לבנק משהו שונה, לתת קונטרה של ממש ולעצור את רצף המינויים הפנימיים ● בנק הפועלים הפך במרוצת השנים לבית גידול למנהלים מצוינים בכל המערכת הבנקאית ולכן מדובר בהפתעה

הבניינים ברחוב בן יהודה 52 / צילום: איל יצהר, גלובס

הדירה שלכם, המרפסת של המדינה: הדרישות של נת"ע

הקמת הרכבת הקלה מחייבת לא רק הריסה והפקעה של בניינים שלמים, אלא גם של חלקי בניינים ומרתפים

יובל שטייניץ/ צילום: איל יצהר

אכזבה: רק שתי חברות זרות חדשות מתמודדות במכרז על רשיונות הגז הימיים

שתי קבוצות המונות חמש חברות, ישראליות וזרות, הגישו הצעות במכרז של משרד האנרגיה ל-19 רשיונות חיפושי נפט וגז ● שני השמות החדשים - SOCO ו-CAIRN - לא מוכרים בזירה הישראלית ● אקסון מובייל וחברות מובילות נוספות שרכשו את מסמכי המכרז החליטו שלא לגשת ● שטייניץ: "ממשיכים לפעול להפיכת ישראל למעצמת אנרגיה אזורית"

גלעד אלטשולר / צילום: ענבל מרמרי

הנפקה מוצלחת לאלטשולר גמל ופנסיה: שווי של 1.1 מיליארד שקל

הושלם השלב המוסדי בהנפקת חברת החיסכון לטווח ארוך של בית ההשקעות אלטשולר שחם ● הביקושים הגיעו כמעט למיליארד שקל ● במכרז המוסדי מחיר המניה נקבע על 5.9 שקלים, גבוה ב-25% ממחיר המינימום

בנימין נתניהו וזאב אלקין / צילום: קמפיין הליכוד, יח"צ

קמפיין הליכוד במגזר הרוסי מתניע; נתניהו: "בעיות המגזר הרוסי לא נפתרו"

היום נערכה הפגישה הראשונה הרחבה של נתניהו עם 25 פעילים של מטה השטח הרוסי של הליכוד ● לפי הודעה שהוציא מטה הליכוד, הפעילים שהוזמנו היום למפגש עבדו בעבר עם מפלגת ישראל ביתנו ● נתניהו: "ליברמן לא עשה כלום. הוא רק ידע לתת סיסמאות"

צ'אד דיקרסון, לשעבר מנכ"ל חברת Etsy יום הנפקת החברה ב-2015  / צילום: רויטרס, Mike Segar

חרדות, דיכאון והפרעות אכילה: יזמים בתעשיית ההייטק קורסים תחת הלחץ

יזמים ובכירים בחברות סטארט־אפ צריכים לשדר רוגע וביטחון למשקיעים ולעובדים, אך הלחץ להצליח מוביל רבים מהם להתמודד עם הפרעות נפשיות • יזמים רבים עזבו את החברות ושינו אורח חיים, ויש כאלו שלא הצליחו להתאושש • כך נראה הצד הסמוי של עולם היזמות

איתי שטרום / צילום: רוני שיצר

פרשת הרצת מניות אי.די.בי: איתי שטרום משתחרר היום מהכלא

שטרום משתחרר היום לאחר שנשיא המדינה קיצר את עונש המאסר שהוטל עליו, שעמד על שנתיים מאסר בפועל • איש העסקים נוחי דנקנר מרצה באותה פרשה עונש של 3 שנות מאסר

דוכן פירות וירקות / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

העלאת הריבית מתרחקת: מדד המחירים לצרכן הפתיע את השוק - ירד ביוני ב-0.6%

בעקבות המדד הנמוך מהצפוי ירד קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ל-0.8% ● זו הפעם הראשונה מאז יוני אשתקד שקצב האינפלציה יורד אל מתחת לאחוז, כלומר מתחת לרף התחתון ביעד האינפלציה של בנק ישראל ● מדד מחירי הדירות החדשות עלה בחודשים אפריל-מאי ב-0.6% לעומת מרץ-אפריל

נדב פתאל מנכל ROOMS  / צילום: עזרא לוי, יח"צ

פתאל משיקה: מיזם מתחמי עבודה משותפים בתל אביב

רשת פתאל השיקה את "ROOMS", מיזם מתחמי עבודה משותפים שמשתלב עם תחום המלונאות ● הרעיון מיושם בבית אמות הצמוד למלון NYX של הרשת ● "המטרה היא לייצר אינטראקציה בין הקהילה המקומית ובין האורחים"

בנימין נתניהו, יאיר לפיד / צילומים: יוסי סמיר, אמיר מאירי, עיצוב: טלי בוגדנובסקי

חרף ניסיון נתניהו: שיח הפנים בנושא דת ומדינה "גובר" על האיום האיראני

מוקדם יותר נתניהו שיגר סרטון וידיאו המגנה את ההתייחסות של שרת החוץ של האיחוד האירופי שבו היא מבקשת להחיות את הסכם הגרעין מול איראן ● אולם, בארץ המערכת הפוליטית ממשיכה לגעוש בעקבות המתח בין דת למדינה שעלה לכותרות בימים האחרונים

קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

מורגן סטנלי מזעזע את מניית טבע: הוריד המלצתו ל"תשואת חסר"

בנק ההשקעות קיצץ את מחיר היעד שלו למניית טבע ב-62.5% - מ-16 דולר ל-6 דולרים בלבד - מחיר שבו המניה נסחרה לאחרונה בשנת 1999

IPO / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ותודה למדינת ישראל שהביאה אותנו עד ל-IPO: דירוג ההנפקות הראשוניות הגדולות בבורסה בת"א

מחלקת המחקר בבורסה אספה עבור "גלובס" את 40 ההנפקות הראשוניות הגדולות של שלושת העשורים האחרונים ● מי מההנפקות הגדולות הסתיימה בתספורת ומי בקריסה מהדהדת, איך כבשו החברות הממשלתיות את צמרת ההנפקות ומי המתברגת החדשה לעשיריה הראשונה

מוריס תפילין / צילום: לילך תפילין

"אם יש לי חלום ולא אגשים אותו - מצבי גרוע"

מוריס תפילין (47) הוא מהנדס תוכנה בטרידיון ● טווח שכר: 38-33 אלף שקל

חן ליכטנשטיין, מנכל אדמה / צילום: תמר מצפי

אדמה: הרווח הנקי המתואם ירד ב-15% עד 22% במחצית הראשונה של 2019

החברה, שמניותיה נסחרות בבורסת שנזן בסין, מעריכה כי רשמה רווח נקי מתואם של 123-133 מיליון דולר ● זאת בהשוואה ל-2018, שם הרווח הנקי המתואם היה 157 מיליון דולר ● לדברי הנהלת החברה, שיבושי מזג אוויר קיצוניים בצפון אמריקה, אירופה ואסיה עיכבו והפחיתו צריכת מוצרי הגנת הצומח

נשיאי סין וארה"ב, שי וטראמפ, בוועידת G20 / צילום: רויטרס, Kevin Lamarque

מחיר מלחמת הסחר: יצרניות אמריקאיות מוציאות פסי ייצור מסין

המכסים שהטילה ארה"ב על יבוא מסין גורמים לחברות להעביר את הייצור למדינות אחרות ● אלא שהן כמעט לא מחזירות את הייצור לארה"ב, כפי שקיווה ממשל טראמפ

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מנוצ'ין: לא מרגיש "נוח" עם המטבע הדיגיטלי של פייסבוק

שר האוצר האמריקאי מצטרף למתקפה על הליברה והביע חשש מניצול של המטבע הדיגיטלי לפעולות טרור ● לדבריו מדובר בסוגיית הביטחון הלאומי של ארה"ב

איל יגב ודדי גולדברג, Upreal נדל"ן / צילום: תמר מצפי

תא"ל במיל' נגד מפקד הטייסת לשעבר: תביעת מיליונים נגד בעלי אפריל בטענה לתרמית משקיעים

דדי גולדברגר, מפקד טייסת בעברו, ושותפו אייל יגב, נתבעים בסכום של 7.5 מיליון שקל על ידי משקיעים פרטיים מהם גייסו כספים עבור פרויקט נדל"ן בברוקלין ● בראש קבוצת התובעים, שהשקיעו מאות אלפי שקלים כל אחד, עומד תא"ל במיל' בחיל האוויר ● שנה לפני קריסת "ברוקלנד אפריל", בה הוחזק הפרויקט הכושל, מכרו גולדברגר ויגב את מניותיהם בה לשותפם בועז גלעד תמורת מיליוני דולרים

אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי

אפריקה נכסים רוכשת את מלוא הבעלות בפרויקט איירפורט סיטי בבלגרד

החברה, ששמה צפוי להשתנות בקרוב לאפי נכסים, תרכוש באמצעות החברה הבת אפי אירופה את החזקתה של חברת תדהר ב-66.3 מיליון אירו ● המוכרת תקבל גם את חלקה ברווחי הפרויקט מתחילת הרבעון השני ועד למועד השלמת העסקה

הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

הבורסה רחוקה מלממש את הפוטנציאל: מחזור שפל של 315 מיליון שקל בת"א אתמול

מחזורי המסחר הגדולים ביותר למניה בודדת עמדו אתמול על פחות מ-10 מיליון שקל בכל אחת משתי מניות הבנקים הגדולים – לאומי והפועלים ● יתר מניות ת"א 35 ריכזו מחזורי מסחר של מיליוני שקלים בודדים כל אחת