גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביהמ"ש: חזרה בתשובה של ילד אינה מהווה התנהגות מחפירה כלפי הורה ואינה מצדיקה שלילת מתנה

ביהמ"ש לענייני משפחה חייב אב שבתו חזרה בתשובה לעמוד בהתחייבות שנתן, לפיה חלקו בדירת המגורים יופקד בחיסכון לטובתה ● נקבע: "התנהגות מחפירה היא כזו שמכוונת נגד נותן המתנה. חזרה בתשובה, שאינה לרוחו של נותן המתנה, אינה בגדר התנהגות מחפירה כלפיו"

ילדים חרדים / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
ילדים חרדים / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

האם אי-שיתוף הורה בתהליך חזרה בתשובה הוא משום התנהגות מחפירה המקנה להורים זכות לחזרה מהתחייבות לתת מתנה לילד? על שאלה זו השיב לאחרונה בית המשפט לענייני משפחה בשלילה, כאשר קבע כי אב אינו יכול לחזור בו מהתחייבות לתת לבתו חלק מדירה שהייתה בבעלותו ובבעלות האם.

בית המשפט קבע כי "לא ניתן לראות בחזרה בתשובה, כשלעצמה, התנהגות בלתי ראויה כלפי הורה. התנהגות מחפירה היא כזו שמכוונת נגד נותן המתנה. חזרה בתשובה, שאינה לרוחו של נותן המתנה, אינה בגדר התנהגות מחפירה כלפיו".

השאלה הזו הגיעה לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, במסגרת תביעה שהגישה אם של צעירה שחזרה בתשובה, לחייב את אבי הצעירה לעמוד בהתחייבות שנתן, לפיה חלקו בדירת המגורים יופקד בחיסכון לטובת ילדיהם.

האם - שכונתה בפסק הדין בשם הבדוי "מלכה" - והאב - שכונה בשם הבדוי "ישראל" - נישאו בשנת 1982, ונולדו להם שני ילדים צעירים, לילך ורז (גם שמותיהם בדויים). מלכה וישראל התגוררו בדירה שרכשו במהלך הנישואין עד שהתגרשו. בראשית שנות ה-90 ניתן תוקף של פסק דין להסכם גירושים בין ישראל ומלכה, במסגרתו הוסכם כי מלכה תוסיף להתגורר בדירה עד הגיע רז לגיל 21 ללא תשלום דמי שימוש, ישראל יישא לבדו בתשלום הלוואת המשכנתא ובנוסף ישלם עבור מזונות הקטינים סך 1,100 שקל.

מספר שנים לאחר מכן הגישה מלכה תביעות לפירוק שיתוף זכויות הצדדים בדירה ולפסיקת מזונותיהם של לילך ורז. זאת, משום שלטענתה ישראל לא שילם את דמי המזונות כסדרם והפר התחייבותו לתשלום הלוואת המשכנתא.

בפסק הדין שניתן בעניין זה אושרו הסכמות הצדדים, לפיהן התביעה לפירוק שיתוף תימחק, דמי המזונות יוגדלו, וההסדר שנקבע בהסכם הגירושים בעניין הדירה יעמוד בתוקפו בכפוף לשינויים שהוסכמו - ועיקרם התחייבות ישראל שחלקו בתמורת מכירת הדירה יופקד בחיסכון לטובת לילך ורז.

בהתאם לכך נרשמה הערת אזהרה לטובת לילך ורז על זכויותיו של ישראל בדירה "להבטחת ההתחייבות" על-פי פסק הדין.

כל אחד מהצדדים המשיך בחייו. ישראל נישא, ונולדו לו ילדים נוספים, ולמלכה יש בן זוג. עד בגרותם התגוררו לילך ורז עם מלכה וקיימו הסדרי שהות עם ישראל.

אלא שבשנת 2008 לערך, בתקופת שירותה הצבאי, החלה לילך בתהליך של חזרה בתשובה. בסמוך לסיום שירותה הצבאי שינתה לילך את שמה ונישאה לבן זוגה, אותו הכירה במהלך שירותה הצבאי. ללילך ובעלה יש שני בנים, הם מתגוררים בבני-ברק ומנהלים אורח חיים חרדי.

ישראל טען כי לילך הסתירה ממנו את תהליך חזרתה בתשובה, והוא גילה על כך רק כאשר לילך הייתה שקועה עמוק בתהליך ובאופן פנטי. ישראל סירב להשתתף בחתונה של לילך, ועל-פי דרישתו שמו לא נרשם כאבי הכלה על גבי ההזמנה לחתונתה. כשנולד בנה הבכור של לילך, הוזמן ישראל לברית המילה, אך סירב והשיב: "זהו היום העצוב בחיי". ישראל הוזמן גם לברית המילה של בנה השני של לילך, אך סירב להגיע. מאז נישואיה של לילך ניתק ישראל את יחסיו עמה.

על הדירה והצדדים עברו עוד כמה תהפוכות, ובין היתר, בראשית 2013, חתמו מלכה וישראל, כבעלי הדירה, על הסכם פינוי-בינוי. לצורך ליווי פרויקט הפינוי-בינוי נמחקה הערת האזהרה לטובת לילך ורז, אך היא נרשמה בשנית לטובתם בשנת 2015. ישראל שיתף פעולה עם מלכה לצורך הליך הפינוי-בינוי ולצורך רישום הערת האזהרה לטובת לילך ורז.

בשלהי שנת 2017, עת התקרב מועד קבלת מפתחות הדירה לאחר הליך הפינוי-בינוי, פנתה מלכה לישראל, שאישר כי אין לו התנגדות שבן זוגה ירכוש את חלקו בדירה. במרץ 2018 נמסרו למלכה מפתחות הדירה, והיא פנתה לישראל פעם נוספת בבקשה למכור את הדירה. אז כתב ישראל בפעם הראשונה שיסכים למכור את הדירה רק אם יקבל מראש את חלקו. ישראל הדגיש כי מחצית מתמורת המכירה היא שלו, וכי חלקו לא ילך לחיסכון. ישראל הוסיף כי "רז יקבל את מה שמגיע". 

מלכה תבעה, באמצעות עורכת דין עפרה אבולעפיה, את אכיפת פסק הדין, במסגרתו הוסכם כי התמורה ממכירת הדירה תופקד בחסכונות לטובת רז ולילך, ועתרה למתן צו לפירוק השיתוף בזכויות הצדדים בדירה ולהפקדת חלקו של ישראל בתכנית חיסכון עד לחלוקתו בין לילך ורז. טרם הוכרעה הדרישה, במסגרת ההליכים, הסכימו הצדדים על מכירת הדירה, מחצית מהכספים שהתקבלו ממכירת הדירה נמסרו ישירות למלכה, רבע מהם יימסרו ישירות לרז, והרבע הנותר הופקד בחשבון נאמנות עד הכרעה בתביעה שהגישה מלכה.

עוד במסגרת ההליכים הסכים ישראל להצעת בית המשפט להיפגש עם לילך, השניים נפגשו, אך המחלוקות ביניהם לא נפתרו - ומלכה המשיכה להילחם על זכויותיה של הבת בבית המשפט.

מלכה טענה כי התחייבות ישראל בפסק הדין היא התחייבות בלתי חוזרת ולא מתנה; היא חלק ממערך הסכמות בין הצדדים במסגרת התביעה להגדלת מזונות ולפירוק השיתוף בדירה; וגם אם ייקבע כי התחייבות זו היא בגדר מתנה, הרי שישראל אינו רשאי לחזור בו ממנה.

מנגד טען ישראל כי מדובר בהתחייבות לתת מתנה, וכי לאור התנהגותה המחפירה של לילך כלפיו, הוא זכאי לחזור בו מהתחייבותו לתת את המתנה.

השופטת קרן גיל דחתה את כל טענותיו של האב, וקבעה תחילה כי ההתחייבות להפקיד את כספי התמורה ממכירת הדירה בחסכונות עבור הילדים היא חלק מחוזה כולל שערך עם האם, ואין כלל רלוונטיות לטענת ישראל שלילך התנהגה כלפיו באופן מחפיר, משום שטענה זו אינה מקנה לו זכות לחזור מהתחייבות בלתי חוזרת על-פי פסק הדין.

"לילך כלל אינה צד להסכם שקיבל תוקף של פסק דין, והתחייבותו של ישראל בעניין הדירה לא הותנתה בדבר. להפך. ישראל התחייב התחייבות בלתי חוזרת שאינה תלויה בדבר. לפיכך, אין בהתנהגותה של לילך, גם אם לא הייתה שנויה במחלוקת, כדי לפטור את ישראל מקיום התחייבויותיו על-פי ההסכם שקיבל תוקף של פסק הדין", כתבה השופטת.

השופטת ציינה עוד כי "טענת 'ההגנה' היחידה של ישראל היא שהתחייבותו על-פי פסק הדין היא התחייבות לתת מתנה והוא רשאי לחזור בו מהתחייבות זו נוכח התנהגותה המחפירה (הנטענת) של לילך. משהמסקנה היא שהתחייבותו היא חלק מחוזה בתמורה ולא התחייבות לתת מתנה, הרי שדין התביעה להתקבל".

למרות זאת, המשיכה השופטת ובחנה מה הייתה התוצאה כאשר יוצאים מנקודת הנחה כי מדובר במתנה - וגם על כך ענתה באותו אופן, לפיו ישראל אינו יכול לחזור בו מהמתנה.

השופטת בחנה את השאלה מהי התנהגות מחפירה? וציינה כי "בחוק אין הגדרה של מונח זה. הלכה היא שהתנהגות מחפירה כוללת בין היתר התנהגות המצביעה על כפיות-טובה, או פגיעה בכבודו או ברכושו של הנותן או של בן משפחתו".

השופטת ציינה כי "על מקבל המתנה חובה לנהוג כלפי נותן המתנה בכבוד ובדרך ארץ. ישראל טען כי התנהגותה המחפירה של לילך כלפיו התבטאה בכך שהסתירה ממנו את תהליך החזרה בתשובה. ישראל לא טען שלילך דיברה אליו שלא בכבוד או שאמרה לו מילות גנאי. ישראל לא הניח תשתית ראייתית להוכחת התנהגות מחפירה של לילך, לבטח לא כזו המצדיקה חזרה מהתחייבות לתת מתנה. ישראל לא הוכיח כי לילך הסתירה ממנו את תהליך החזרה בתשובה, או שהיא סירבה ומסרבת לדבר עמו בטלפון ולהיפגש עמו. הוכח כי ההפך הוא הנכון. ישראל ידע בזמן אמת על התהליך של החזרה בתשובה. ישראל הוא שסירב ומסרב גם היום לשוחח עם לילך או להיפגש עמה, ולא ניתן לומר שהתנהגותה של לילך כלפיו הייתה בלתי ראויה, לא כל שכן מחפירה. בסיכומיו בחר ישראל להתעלם מעדותן של לילך ומלכה בעניין זה".

עוד ציינה השופטת בפסק הדין כי "אין חולק ששינוי אורחות חייו של ילד, בשונה מאורח החיים בו חונך וגדל, אינו קל להוריו. לילך, כבגירה, בחרה לחזור בתשובה במהלך שירותה הצבאי. העובדה שישראל לא היה שבע-רצון מבחירתה היא מובנת לחלוטין. גם מלכה לא שבעה נחת מבחירה זו. מלכה העידה מדם ליבה שניסתה להניא את לילך מלחזור בתשובה, אבל זה לא עזר, 'כי היא כבר החליטה', ולא היה לה קל עם התהליך", אך עם זאת השופטת הוסיפה: "לא ניתן לראות בחזרה בתשובה, כשלעצמה, התנהגות בלתי ראויה כלפי הורה".

עוד כתבות

מוריה 8 רמת השרון?/ צילום: איל יצהר

תמ"א 38 ברמת השרון: "תוך חצי שנה חתמנו על חוזה"

לשמונה דירות ישנות יתווספו עוד שש דירות חדשות, ובעלי הדירות הישנות יקבלו ממ"ד, חניה, מרפסת ומחסן - וגם תוספת גודל לסלון

בריטיש איירווייס / צילום: יחצ

בריטיש איירווייס ביטלה את טיסותיה לקהיר - מנימוק ביטחוני

אל ההודעה של בריטיש, שפורסמה אתמול במפתיע, הצטרפה גם לופטהנזה, שהודיעה כי ביטלה את טיסותיה ממינכן ומפרנקפורט לקהיר ● לופטהנזה הודיעה כי תחדש את קו הטיסות הזה היום

לווייני תקשורת של סאטקום באפריקה  / צילום: אתר החברה

פעילותה של חברת לוויין משובשת, והממשלה לא עושה כלום

חברת SATVIEW מתלוננת על הפרעות קשות לשידוריה באופן שמסכן את פעילותה ● לפי החברה, ההפרעות החלו לפני כשלושה חודשים ותלונות שהיא הגישה על הנושא למשרד התקשורת טרם הובילו לפתרון הבעיה, שמסבה נזרק רב שמסתכם במיליוני שקלים

יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

לאחר הירידות החדות במניה: קבוצת דלק תנסה לצרף שותף להשקעה באיתקה לקראת הנפקתה בלונדון

איתקה השלימה ביום חמישי גיוס של 500 מיליון דולר באג"ח למימון רכישת הענק של נכסי נפט וגז בים הצפוני, לאחר שקודם סגרה מימון בנקאי של 1.65 מיליארד דולר לעסקה ● קבוצת דלק עצמה תזרים לאיתקה 300-400 מיליון דולר ותצרף שותף שיזרים הון נוסף, בטרם תונפק איתקה בלונדון

תעשיית הסטארט-אפ הישראלית משגשגת/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

דוח חדש: תחום התעשייה 4.0 מתפתח, בלי התעשייה הישראלית

לפי דוח של סטארט-אפ ניישן סנטרל, פועלות כיום בישראל 230 חברות סטארט-אפ בתחום, לעומת 146 ב-2014

נפתלי בנט ואיילת שקד / צילום: אמיר מאירי

פגישתם המכרעת של שקד ובנט הסתיימה - ללא תוצאות

שרי המשפטים והחינוך לשעבר נפגשו בניסיון לגשר על הפערים סביב האיחודים שצפויים לימין החדש, אך פגישתם הסתיימה ללא החלטה ● שקד תומכת בחבירה לרשימת פרץ וסמוטריץ', ואילו בנט מעדיף חיבור לפייגלין שייצור שתי רשימות מימין לליכוד ● וגם, רע"מ בחרה את מועמדיה לבחירות הקרובות

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון./ צילום: רפי קוץ

בנק הפועלים: השוק לא השתכנע שבנק ישראל מתכוון להעלות ריבית

הודעת הריבית האחרונה של בנק ישראל כללה תחזית אופטימית להעלאת הריבית, בניגוד לבנקים מרכזיים בעולם ● השוק לא קנה את התחזית, ובנק ישראל בבעיה

איל זילברמן / צילום: שי אוקנין

הכירו את החברה שכל מי שהשקיע בה הרוויח, ויש כאלה שהרוויחו במיוחד

חברת בדיקות התוכנה, שהשליטה בה נמכרה לאחרונה לקרן הזרה ברידג'פוינט לפי שווי שהוערך ב-420 מיליון דולר, החליפה לא מעט ידיים ב-20 השנים האחרונות, כולל שתי חברות ציבוריות וקרן השקעות מקומיות ● כולן הרוויחו יפה, אך לנוכח השווי בעסקה הנוכחית, הן לבטח הרגישו תחושה של פספוס

משתתפי "הישרדות VIP" / צילום: משה נחומוביץ

רשת 13 משנה את אופן התשלום למפיקים: "כסף רק תמורת קלטת לשידור"

ל"גלובס" נודע כי הערוץ הודיע לחברות ההפקה עמן הוא עובד כי יפסיק לשלם "אבני-דרך לתוכניות", והחברות יקבלו תשלום רק בסוף ההליך ● גורמים בענף: "אי-הבנה בסיסית של שוק הטלוויזיה המקומי" ● רשת: "כל מהלך עם המפיקים נעשה בתיאום ובהסכמה"

מניית אמזון על מסכי וול סטריט רגעים לאחר ההגעה לשווי טריליון דולר / צילום: Reuters

לקראת השבוע בשווקים: מבול דוחות בוול סטריט ואפשרות להורדת ריבית באירופה

הבנק המרכזי של אירופה צפוי להכריז על גובה הריבית ביום חמישי הקרוב ● כלכלני לידר שוקי הון מעריכים כי יו"ר הבנק מריו דראגי עשוי להוריד את הריבית ● המתיחות מול איראן חוזרת לכותרות - בריטניה נערכת לסנקציות על הרפובליקה ● בוול סטריט עונת הדוחות מעלה הילוך עם פרסום שלל דוחות, בהם אלה של פייסבוק, אמזון, גוגל ופייסבוק ● התחזית השבועית של "גלובס"

פרופ' ירון זליכה ויחיאל שמן, יו"ר ועד עובדי פלאפון / צילום: יח"צ

נערכים להמשך המו"מ: פרופ' ירון זליכה ייעץ לוועד עובדי פלאפון

יו"ר ועד העובדים בפלאפון: "ההסכם הקיבוצי שהושג בבזק בינלאומי לא מחייב אותנו"

טינדר/ צילום: שאטרסטוק

טינדר נגד גוגל: עוקפת את העמלה שגוגל גובה על תשלומים באפליקציות

אפליקציית ההיכרויות הפופולרית החלה לעקוף את הליך התשלום דרך חנות האפליקציות של גוגל כדי להימנע מתשלום עמלת 30% שגוגל גובה על כל עסקה ● ההליך החדש מעודד משתמשים שמעוניינים להשתמש בפיצ'רים שונים באפליקציה בתשלום להכניס את פרטי האשראי שלהם ישירות לאפליקציה

פרופסור מימי אייזנשטדט / צילום: איל יצהר

נשיאת האוניברסיטה הפתוחה: "נשים נכנסות לשלבים הראשונים של הדוקטורט ונתקעות"

הפורטפוליו של פרופ' מימי אייזנשטדט, 62, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה ● “האקדמיה מאוד תחרותית ותובענית. היה לי מזל שהייתי במדעי החברה, כי במדעי החיים גם צריך להאכיל את חיות המעבדה בלילה”

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

אי.די.בי מתקרבת להסדר חוב? אלשטיין משך את בקשתו לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח

אי.די.בי חשופה כיום לשינויים בשווי הבורסאי של 44.3% ממניות כלל ביטוח ● ביטול הבקשה להיתר שליטה פירושו שאי.די.בי תמשיך במכירת החזקותיה בכלל ביטוח, אך הוא גם פותח את הדרך בפני משקיעים אחרים להגיש בעצמם בקשות להיתר שליטה בחברה

קווין פייגי והאחים רוסו / צילום: מריו אנזואוני, רויטרס

מלכי העולם: "הנוקמים" ניצחו את "אווטאר" - שברו את שיא ההכנסות

הסרט "הנוקמים: סוף המשחק" עקף את הסכום שהרוויח "אווטאר" ברחבי העולם - כך הכריז קווין פייגי, נשיא אולפני מארוול, בפני קהל מעריצים בכנס "קומיק-קון" ● זו הפעם הראשונה מזה 22 שנה שהסרט בעל ההכנסות הגבוהות ביותר אינו של הבמאי ג'יימס קמרון

איילת שקד בטקס הפרידה ממשרד המשפטים / צילום: רפי קוץ

איילת שקד תכריז הערב על עמידתה בראש מפלגת הימין החדש

שרת המשפטים לשעבר איילת שקד תודיע הערב על המשך דרכה הפוליטית, ולפי גורמים בימין החדש, היא תתייצב שוב לצד נפתלי בנט במפלגה שהקימו יחדיו, אך הפעם תעמוד בראשה במקום בנט ● המהלך צפוי להגביר את הלחץ על רפי פרץ לוותר על המקום הראשון באיחוד מפלגות הימין ● בנט: "המדינה חשובה יותר מקידום אישי"

רפי פרץ/ רובי קסטרו - וואלה חדשות

הבית היהודי: נתניהו הביע תמיכה ברפי פרץ כראש איחוד מפלגות הימין

מקורות בבית היהודי אומרים כי במספר שיחות שקיימו רפי פרץ וראש הממשלה נתניהו בימים האחרונים, אמר נתניהו כי מוטב לימין הציוני דתי לרוץ בשתי מפלגות, חרדלית שמרנית ואחת מתונה יותר, ובכך למקסם את קולות הציבור הדתי מסורתי ● לפי דיווח של עמית סגל, בנעשה התערבה גם שרה נתניהו שנפגשה עם מיכל פרץ אשתו של הרב רפי

עורך דין עמית חדד/  צילום: יונתן בלום

"המציאות המשפטית והפסיקה אמורות להביא לסגירת תיקי רה"מ"

עו"ד עמית חדד, הסנגור שמייצג כיום לבדו את בנימין נתניהו, כפי שלא היכרתם: על הילדות באשקלון ("לא תמיד התנהגתי כמו שציפו") ● על הבחירה בלימודי משפטים (בשיעור הראשון הבנתי שבחרתי נכון") ● ועל החשדות כי הלקוח מספר 1 קיבל שוחד בדמות סיקור תקשורתי חיובי: "מי שהדמוקרטיה בישראל חשובה לו, היה צריך להתנגד לחקירה"

מיכל הלפרין/  צילום: כדיה לוי

מהו מונופול? הכוח לקבוע תנאי אספקה פחות טובים מהתנאים שהיו נקבעים בשוק תחרותי

רשות התחרות פרסמה היום גילוי דעת, במסגרתו היא מחדדת את הגדרת "כוח שוק משמעותי" שמהווה בסיס להכרזה על חברה כמונופול במשק ● "כשגורם מסוים יכול להתנהג באופן חופשי מרסנים תחרותיים משמעותיים, אזי נתון בידיו כוח שוק משמעותי. במקרה כזה בידיו לקבוע תנאי אספקה נחותים משמעותית מתנאי האספקה בשוק תחרותי, שכן הוא אינו חושש למעבר לקוחות למתחריו"

יאיר כץ, יו"ר ועד עובדי תע"א / צילום: יונתן בלום

חוסר יעילות והפסדים של עשרות מיליוני שקלים: תע"א נערכת לפיטורי 600 עובדים

הפיטורים צפויים להתרחש בכלל יחידות וחטיבות החברה ● בתחילת השנה פיטרה החברה 200 עובדים במסגרת צעדי ייעול שאיחדו את כל פעילויות החטיבות האזרחיות שלה ● תוקפו של הסכם העבודה עם ועד העובדים יפוג בסוף אוגוסט, והוועד צפוי להתנגד לפיטורים נוספים בחברה