גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביהמ"ש: חזרה בתשובה של ילד אינה מהווה התנהגות מחפירה כלפי הורה ואינה מצדיקה שלילת מתנה

ביהמ"ש לענייני משפחה חייב אב שבתו חזרה בתשובה לעמוד בהתחייבות שנתן, לפיה חלקו בדירת המגורים יופקד בחיסכון לטובתה ● נקבע: "התנהגות מחפירה היא כזו שמכוונת נגד נותן המתנה. חזרה בתשובה, שאינה לרוחו של נותן המתנה, אינה בגדר התנהגות מחפירה כלפיו"

ילדים חרדים / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
ילדים חרדים / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

האם אי-שיתוף הורה בתהליך חזרה בתשובה הוא משום התנהגות מחפירה המקנה להורים זכות לחזרה מהתחייבות לתת מתנה לילד? על שאלה זו השיב לאחרונה בית המשפט לענייני משפחה בשלילה, כאשר קבע כי אב אינו יכול לחזור בו מהתחייבות לתת לבתו חלק מדירה שהייתה בבעלותו ובבעלות האם.

בית המשפט קבע כי "לא ניתן לראות בחזרה בתשובה, כשלעצמה, התנהגות בלתי ראויה כלפי הורה. התנהגות מחפירה היא כזו שמכוונת נגד נותן המתנה. חזרה בתשובה, שאינה לרוחו של נותן המתנה, אינה בגדר התנהגות מחפירה כלפיו".

השאלה הזו הגיעה לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, במסגרת תביעה שהגישה אם של צעירה שחזרה בתשובה, לחייב את אבי הצעירה לעמוד בהתחייבות שנתן, לפיה חלקו בדירת המגורים יופקד בחיסכון לטובת ילדיהם.

האם - שכונתה בפסק הדין בשם הבדוי "מלכה" - והאב - שכונה בשם הבדוי "ישראל" - נישאו בשנת 1982, ונולדו להם שני ילדים צעירים, לילך ורז (גם שמותיהם בדויים). מלכה וישראל התגוררו בדירה שרכשו במהלך הנישואין עד שהתגרשו. בראשית שנות ה-90 ניתן תוקף של פסק דין להסכם גירושים בין ישראל ומלכה, במסגרתו הוסכם כי מלכה תוסיף להתגורר בדירה עד הגיע רז לגיל 21 ללא תשלום דמי שימוש, ישראל יישא לבדו בתשלום הלוואת המשכנתא ובנוסף ישלם עבור מזונות הקטינים סך 1,100 שקל.

מספר שנים לאחר מכן הגישה מלכה תביעות לפירוק שיתוף זכויות הצדדים בדירה ולפסיקת מזונותיהם של לילך ורז. זאת, משום שלטענתה ישראל לא שילם את דמי המזונות כסדרם והפר התחייבותו לתשלום הלוואת המשכנתא.

בפסק הדין שניתן בעניין זה אושרו הסכמות הצדדים, לפיהן התביעה לפירוק שיתוף תימחק, דמי המזונות יוגדלו, וההסדר שנקבע בהסכם הגירושים בעניין הדירה יעמוד בתוקפו בכפוף לשינויים שהוסכמו - ועיקרם התחייבות ישראל שחלקו בתמורת מכירת הדירה יופקד בחיסכון לטובת לילך ורז.

בהתאם לכך נרשמה הערת אזהרה לטובת לילך ורז על זכויותיו של ישראל בדירה "להבטחת ההתחייבות" על-פי פסק הדין.

כל אחד מהצדדים המשיך בחייו. ישראל נישא, ונולדו לו ילדים נוספים, ולמלכה יש בן זוג. עד בגרותם התגוררו לילך ורז עם מלכה וקיימו הסדרי שהות עם ישראל.

אלא שבשנת 2008 לערך, בתקופת שירותה הצבאי, החלה לילך בתהליך של חזרה בתשובה. בסמוך לסיום שירותה הצבאי שינתה לילך את שמה ונישאה לבן זוגה, אותו הכירה במהלך שירותה הצבאי. ללילך ובעלה יש שני בנים, הם מתגוררים בבני-ברק ומנהלים אורח חיים חרדי.

ישראל טען כי לילך הסתירה ממנו את תהליך חזרתה בתשובה, והוא גילה על כך רק כאשר לילך הייתה שקועה עמוק בתהליך ובאופן פנטי. ישראל סירב להשתתף בחתונה של לילך, ועל-פי דרישתו שמו לא נרשם כאבי הכלה על גבי ההזמנה לחתונתה. כשנולד בנה הבכור של לילך, הוזמן ישראל לברית המילה, אך סירב והשיב: "זהו היום העצוב בחיי". ישראל הוזמן גם לברית המילה של בנה השני של לילך, אך סירב להגיע. מאז נישואיה של לילך ניתק ישראל את יחסיו עמה.

על הדירה והצדדים עברו עוד כמה תהפוכות, ובין היתר, בראשית 2013, חתמו מלכה וישראל, כבעלי הדירה, על הסכם פינוי-בינוי. לצורך ליווי פרויקט הפינוי-בינוי נמחקה הערת האזהרה לטובת לילך ורז, אך היא נרשמה בשנית לטובתם בשנת 2015. ישראל שיתף פעולה עם מלכה לצורך הליך הפינוי-בינוי ולצורך רישום הערת האזהרה לטובת לילך ורז.

בשלהי שנת 2017, עת התקרב מועד קבלת מפתחות הדירה לאחר הליך הפינוי-בינוי, פנתה מלכה לישראל, שאישר כי אין לו התנגדות שבן זוגה ירכוש את חלקו בדירה. במרץ 2018 נמסרו למלכה מפתחות הדירה, והיא פנתה לישראל פעם נוספת בבקשה למכור את הדירה. אז כתב ישראל בפעם הראשונה שיסכים למכור את הדירה רק אם יקבל מראש את חלקו. ישראל הדגיש כי מחצית מתמורת המכירה היא שלו, וכי חלקו לא ילך לחיסכון. ישראל הוסיף כי "רז יקבל את מה שמגיע". 

מלכה תבעה, באמצעות עורכת דין עפרה אבולעפיה, את אכיפת פסק הדין, במסגרתו הוסכם כי התמורה ממכירת הדירה תופקד בחסכונות לטובת רז ולילך, ועתרה למתן צו לפירוק השיתוף בזכויות הצדדים בדירה ולהפקדת חלקו של ישראל בתכנית חיסכון עד לחלוקתו בין לילך ורז. טרם הוכרעה הדרישה, במסגרת ההליכים, הסכימו הצדדים על מכירת הדירה, מחצית מהכספים שהתקבלו ממכירת הדירה נמסרו ישירות למלכה, רבע מהם יימסרו ישירות לרז, והרבע הנותר הופקד בחשבון נאמנות עד הכרעה בתביעה שהגישה מלכה.

עוד במסגרת ההליכים הסכים ישראל להצעת בית המשפט להיפגש עם לילך, השניים נפגשו, אך המחלוקות ביניהם לא נפתרו - ומלכה המשיכה להילחם על זכויותיה של הבת בבית המשפט.

מלכה טענה כי התחייבות ישראל בפסק הדין היא התחייבות בלתי חוזרת ולא מתנה; היא חלק ממערך הסכמות בין הצדדים במסגרת התביעה להגדלת מזונות ולפירוק השיתוף בדירה; וגם אם ייקבע כי התחייבות זו היא בגדר מתנה, הרי שישראל אינו רשאי לחזור בו ממנה.

מנגד טען ישראל כי מדובר בהתחייבות לתת מתנה, וכי לאור התנהגותה המחפירה של לילך כלפיו, הוא זכאי לחזור בו מהתחייבותו לתת את המתנה.

השופטת קרן גיל דחתה את כל טענותיו של האב, וקבעה תחילה כי ההתחייבות להפקיד את כספי התמורה ממכירת הדירה בחסכונות עבור הילדים היא חלק מחוזה כולל שערך עם האם, ואין כלל רלוונטיות לטענת ישראל שלילך התנהגה כלפיו באופן מחפיר, משום שטענה זו אינה מקנה לו זכות לחזור מהתחייבות בלתי חוזרת על-פי פסק הדין.

"לילך כלל אינה צד להסכם שקיבל תוקף של פסק דין, והתחייבותו של ישראל בעניין הדירה לא הותנתה בדבר. להפך. ישראל התחייב התחייבות בלתי חוזרת שאינה תלויה בדבר. לפיכך, אין בהתנהגותה של לילך, גם אם לא הייתה שנויה במחלוקת, כדי לפטור את ישראל מקיום התחייבויותיו על-פי ההסכם שקיבל תוקף של פסק הדין", כתבה השופטת.

השופטת ציינה עוד כי "טענת 'ההגנה' היחידה של ישראל היא שהתחייבותו על-פי פסק הדין היא התחייבות לתת מתנה והוא רשאי לחזור בו מהתחייבות זו נוכח התנהגותה המחפירה (הנטענת) של לילך. משהמסקנה היא שהתחייבותו היא חלק מחוזה בתמורה ולא התחייבות לתת מתנה, הרי שדין התביעה להתקבל".

למרות זאת, המשיכה השופטת ובחנה מה הייתה התוצאה כאשר יוצאים מנקודת הנחה כי מדובר במתנה - וגם על כך ענתה באותו אופן, לפיו ישראל אינו יכול לחזור בו מהמתנה.

השופטת בחנה את השאלה מהי התנהגות מחפירה? וציינה כי "בחוק אין הגדרה של מונח זה. הלכה היא שהתנהגות מחפירה כוללת בין היתר התנהגות המצביעה על כפיות-טובה, או פגיעה בכבודו או ברכושו של הנותן או של בן משפחתו".

השופטת ציינה כי "על מקבל המתנה חובה לנהוג כלפי נותן המתנה בכבוד ובדרך ארץ. ישראל טען כי התנהגותה המחפירה של לילך כלפיו התבטאה בכך שהסתירה ממנו את תהליך החזרה בתשובה. ישראל לא טען שלילך דיברה אליו שלא בכבוד או שאמרה לו מילות גנאי. ישראל לא הניח תשתית ראייתית להוכחת התנהגות מחפירה של לילך, לבטח לא כזו המצדיקה חזרה מהתחייבות לתת מתנה. ישראל לא הוכיח כי לילך הסתירה ממנו את תהליך החזרה בתשובה, או שהיא סירבה ומסרבת לדבר עמו בטלפון ולהיפגש עמו. הוכח כי ההפך הוא הנכון. ישראל ידע בזמן אמת על התהליך של החזרה בתשובה. ישראל הוא שסירב ומסרב גם היום לשוחח עם לילך או להיפגש עמה, ולא ניתן לומר שהתנהגותה של לילך כלפיו הייתה בלתי ראויה, לא כל שכן מחפירה. בסיכומיו בחר ישראל להתעלם מעדותן של לילך ומלכה בעניין זה".

עוד ציינה השופטת בפסק הדין כי "אין חולק ששינוי אורחות חייו של ילד, בשונה מאורח החיים בו חונך וגדל, אינו קל להוריו. לילך, כבגירה, בחרה לחזור בתשובה במהלך שירותה הצבאי. העובדה שישראל לא היה שבע-רצון מבחירתה היא מובנת לחלוטין. גם מלכה לא שבעה נחת מבחירה זו. מלכה העידה מדם ליבה שניסתה להניא את לילך מלחזור בתשובה, אבל זה לא עזר, 'כי היא כבר החליטה', ולא היה לה קל עם התהליך", אך עם זאת השופטת הוסיפה: "לא ניתן לראות בחזרה בתשובה, כשלעצמה, התנהגות בלתי ראויה כלפי הורה".

עוד כתבות

תלמידים, סטודנטים / צילום אילוסטרציה: תמר מצפי

מכון אהרן נגד המל"ג: "הנתונים מוטעים, הפערים בין המגזר היהודי לערבי רק גדלו"

חוקרי מכון אהרן במרכז הבינתחומי טוענים כי המדדים שהמל"ג מציג מוטעים, ובפועל הפערים ברמת ההשכלה בין המגזר הערבי ליהודי מעמיקים ● המל"ג: "שיעורם של הסטודנטים הערבים בתואר ראשון עלה מכ-10% ב-2010 לכ-18% ב-2019. אנחנו גאים על כך"

אחד מהפריטים לחג המולד שהתגלו באתר הקניות של וולמארט / צילום: צילום מסך

זה לא שלג: למה וולמארט מיהרה להתנצל ולהסיר מהאתר סוודר חדש

חברת וולמארט הסירה מהאתר הקנדי שלה סוודרים של חג המולד שעליהם אריגה של סנטה קלאוס יושב מול שולחן ועליו שלוש שורות של מה שנראה כמו קוקאין ומתחת הכיתוב "LET IT SNOW" ● לאחר שהדבר פורסם, הוציאה וולמארט התנצלות

אלברטו סלזאר, נייקי / צילום: רויטרס

ארה"ב: מאות עובדות ועובדי נייקי הפגינו במחאה על יחס החברה לנשים

400 עובדות ועובדי חברת הלבשת הספורט הפגינו במחאה על היחס של החברה לנשים שכולל שכר נמוך יותר משל גברים והתנהגות לא ראויה ● העובדים ניצלו את אירוע חניכת הבניין החדש של החברה שנקרא על שם מאמן ריצה שהפעיל לחץ נפשי וסימם אתלטיות ואתלטים שאימן

שוחד / איור: יזהר כהן

הותר לפרסום: חשודים בפרשת שחיתות בגוף ביטחוני יועמדו לדין

זאת בכפוף לשימוע ● עפ"י החשד, עובדי ציבור בגוף ביטחוני לקחו שוחד מחברות העוסקות במכירת ציוד לגופי ביטחון, בתמורה לכך שיקדמו עסקאות מכר בין גוף הביטחון וגופי ביטחון נוספים לבין החברות המשחדות

שאול מרידור, ראש אגף תקציבים, שי באב"ד, מנכ"ל האוצר, משה כחלון, שר האוצר / צילום: רפי קוץ, יונתן בלום

כך נולד דוח המבקר על הגירעון, וכך הוא רוקן מתוכן

ההתרחשויות המלאות בשנה האחרונה, שנחשפות כאן, מציגות תמונה קשה באוצר ומשרד שהנהלתו אינה מתפקדת באופן מלא כבר כמעט שנה • ישיבות שבוטלו, ניסיונות יצירתיים לעכב את חשיפת הגירעון והאשמות בין פקידים בכירים • האוצר: מדובר ברכילות זולה

מטוס הדרימליינר העשירי של אל על הנקרא אילת  / צילום: יוחאי מוסי

כמה תעלה לכם טיסת הניסוי בקו החדש של אל על לאוסטרליה?

ההודעה ההיסטורית על בחינת הפעלת הקו הישיר לאוסטרליה יצאה עם פרסום דוחות אל על לרבעון השלישי ● אלה לוחות הזמנים והמחירים של הקו הניסויי החדש

סידני אוסטרליה  / צילום: shutterstock אס.איי.פי קריאייטיב

שתי חברות ישראליות שנסחרות באוסטרליה גייסו כמה מיליוני שקלים בהנפקות פרטיות

החברות הן אפסווילאג', שמפתחת תוכנה לעסקים קטנים, והרמד, שמפתחת מוניטור לשימוש בהריון

המבנה לשימור ברחוב רוטשילד-55/ צילום: איל יצהר

הגיע הזמן לחשוב לא רק על מתחמים לפיתוח אלא גם על מתחמים לשימור

צפיפות המגורים הממוצעת בברצלונה גבוהה פי ארבעה מהצפיפות הממוצעת בירושלים ובת"א, אבל מי אמר שמרכזי הערים רחובות והוד השרון חייבים להתנהג כמו ברצלונה?

יעקב פרנקל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מגובה בסל מטבעות ובנגיד לשעבר: סאגה משיקה מטבע קריפטו "יציב"

כמעט שלוש שנים לאחר שהוקם, השיק היום מיזם הבלוקצ'יין Saga, שנוסד על ידי משה חוגג ועידו שדה מן, מטבע דיגיטלי "יציב" ● עם צוות היועצים של החברה נמנים הפרופסורים לכלכלה יעקב פרנקל, מיירון שולס ודן גלאי

אביגדור ליברמן במסיבת העיתונאים היום / צילום: שלומי יוסף

ליברמן: מסע לחצים ופיתויים שאיני זוכר כמותו

יו"ר ישראל ביתנו: "אנחנו המפלגה היחידה בארץ שמסוגלת לקבל החלטות אך ורק לטובת מדינת ישראל, ובניגוד מוחלט לאינטרסים הפוליטיים והאלקטוראליים שלה" ● סער: "סקר שלישי השבוע מראה שאני מביא מנדטים ומגדיל את המחנה הלאומי, וכל זאת עוד לפני שנבחרתי. תארו לכם מה יקרה אחרי שאבחר"

Eyal Lifschitz / צילום: עופר וקנין, הארץ

הקרן הישראלית שהפכה לאחת המשקיעות הדומיננטיות במדעי החיים

קרן הון הסיכון פרגרין, שהוקמה ב-2001 ע"י האחים איל ובועז ליפשיץ ומפעילה כיום את חממת אינסנטיב, גייסה קרן רביעית בסך 115 מיליון דולר ● לפי דיווחים שלה, עד היום החברות שהשקיעה בהן עשו אקזיטים בסך 2 מיליארד דולר

נשיאת לשכת רוה"ח איריס שטרק / צילום: שלומי יוסף

שטרק נגד הבנקים: הורתה לרואי החשבון להפסיק לתת אישורים על לקוחותיהם

אחרי שנלחמה בהוראות רשות שוק ההון לרואי החשבון, מפנה כעת נשיאת הלשכה את הזרקור לבנקים, שלטענתה מנסים לגלגל על רואי החשבון את האחריות שהוטלה עליהם במאבק בהון השחור ● "הדרישה שנדע לגבי כל כסף בעולם אם הוא דווח, ידווח, האם הושג כדין ועוד - לא נורמלית"

הנשיא טראמפ. / צילום: רויטרס Kevin Lamarque

נקודת האל-חזור: הדמוקרטים הציגו שני סעיפי אישום נגד טראמפ

יו"ר ועדת המשפט של בית הנבחרים: "אנו חייבים להבהיר: אף אחד, אפילו לא הנשיא, אינו מעל החוק" ● סעיף האישום הראשון: הנשיא ניצל לרעה את סמכויותיו ● סעיף האישום השני: הנשיא ניסה לשבש הליכי חקירה של בית הנבחרים ● תהליך האימפיצ'מנט צפוי להסתיים עד סוף השנה; משפט טראמפ בסנאט – בינואר

מתי דב, מנכ"ל מגוריט  / צילום: איל יצהר, גלובס

מגוריט רוכשת 21 דירות בפרויקט הדר ויוסף של גבאי ב-57 מיליון שקל

הדירות, בנות 2-4 חדרים לצד דירות גן (180 מ"ר) מרפסות בשטח כולל של 220 מ"ר ו-21 חניות, צפויות להימסר למגוריט כשהן מוכנות למגורים, למטרת השכרה ארוכת טווח, בעוד כשנה

קאר2גו ואוטותל / צילום: יח"צ

חניה לאוטותל יש, רווחים אין: מה גורם לעלייה הניכרת בהפסדי מיזם הרכב השיתופי Car2Go?

בתוך פחות משנתיים מצטברים ההפסדים התפעוליים של קאר2גו, המוחזקת בשליטת חברת שגריר, לכ-20 מיליון שקל ● ההפסדים נובעים, בין השאר, מירידה ברווחיות הפעלתו של מערך הרכב השיתופי אוטותל בת"א ומעלייה בהוצאות המיוחסות להרחבת הפעילות לערים חדשות

נדב פרסמן - מקאן תל אביב /צילום: תמר מצפי

במקאן בונים את ההנהלה מחדש ומציגים את "מקאן 2025"; אמיר וייס ודן אלעזרי ישמשו כמשנים למנכ”ל

ל"גלובס" נודע כי מנכ"ל הקבוצה עמית משיח צפוי להודיע לעובדים על תוכנית אסטרטגית שכוללת שורת צעדים ארגוניים, לרבות מינויים חדשים בהנהלת הקבוצה וכניסה לתחומים חדשים, בהם עולם הדאטה ● נדב פרסמן ימונה למנכ"ל משרד הפרסום

סניף של סופר פארם / צילום: יח"צ

מזון טרי ובית מרקחת תחת קורת גג אחת: הפרטים על הרשת החדשה של סופר פארם נחשפים

רשת הפארם מתרחבת לתחום המזון באמצעות תת-הרשת החדשה "Daily" • החנויות הראשונות ייפתחו ברבעון השני של 2020 במתחם הבורסה בר"ג ובעזריאלי שרונה • החנויות יהיו קטנות מהסניפים המסורתיים ויורכבו ממחלקת מזון מוכן טרי, מוצרי טואלטיקה ובית מרקחת

סמסונג סאני / צילום: יחצ

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בסאני יבואנית סמסונג

לדברי העובדים, המשבר בסאני נגרם נוכח מבוי סתום וגרירת רגליים של ההנהלה במשא-ומתן להסכם קיבוצי ראשון בחברה, תוך ביזוי מתמשך של נציגות העובדים וניסיונות להכשיל את התאגדותם בהסתדרות

מרכז ביג באירופה / קרדיט צילום: ביג

ביג רוכשת מרכזים לוגיסטיים בסרביה ומנהלת מו"מ לרכישת הקניון שבנתה אביב ארלון במדינה

חברת הנדל"ן המניב ממשיכה להרחיב את פעילותה בסרביה ותשקיע כ-43 מיליון אירו בשלוש עסקאות חדשות

כפר בדואי בנגב /  צילום: רויטרס

קרן ברידג'ס תשקיע 14 מיליון שקל במפעלים שפועלים בחברה הבדואית

בעקבות ההשקעה המפעלים צפויים להתרחב ולקלוט עובדות מהחברה הבדואית, בה שיעור המובטלות גבוה במיוחד