גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ההפסדים נערמים, ההון מתכווץ הדלק מתייקר, והתחרות גוברת - אז למה באל על כל-כך אופטימיים?

תחשוב טוב יהיה טוב? למרות ההפסדים, ההון המתכווץ, התחרות הגוברת והעלייה במחיר הדלק הסילוני, אל על מצפה לרווח של מאות מיליוני דולרים בעתיד ● האם מדובר בהערכה אמיתית או בבדיה שנועדה לייצר נכס מס של 90 מיליון דולר?

מטוס בואינג 787 דרימליינר של אל על / צילום: יח"צ
מטוס בואינג 787 דרימליינר של אל על / צילום: יח"צ

ההפסד של אל על , גדול וכואב ככל שיהיה, אינו הנתון המרכזי בדוחות השנתיים ל-2018 שפרסמה החברה. נתון חשוב יותר, לטעמי, הוא כמות העובדים - 3,570 עובדים בסוף השנה - 10 עובדים פחות ממצבת כוח-האדם שנה קודם לכן.

במספר העובדים הזמניים חלה ירידה משמעותית יותר, מ-2,742 עובדים ל-2,608 עובדים. אך קשה לבחון את מספר העובדים הזמניים מנקודה לנקודה - מדצמבר 2017 לדצמבר 2018. מספר העובדים האלה מראש נתון לתנודות, בעיקר בגלל עונתיות. אבל גם אם נניח שאל על יישמה תהליך של צמצום כוח-האדם (וזה ממש לא בטוח), הרי שהוא היה בעיקר בעובדים הזמניים, וזה רחוק מלהספיק לחברה שנמצאת בסכנה.

אל על דיווחה על הפסד של 52.2 מיליון דולר בשנת 2018, לעומת רווח של 5.7 מיליון דולר בשנת 2017. המעבר להפסד כבד היה בניגוד למגמה בשורה העליונה - עלייה של 2% בהכנסות ל-2.14 מיליארד דולר.

ההפסד שחק את הונה של החברה ל-228.6 מיליון דולר. הון כזה אולי נשמע מרשים, אבל לא כאשר קצב ההפסדים הוא רבע ממנו (ובהינתן ש"ההפסד האמיתי" הוא הרבה יותר מרבע) ולא כאשר היקף המאזן עולה על 2.1 מיליארד דולר. במצב כזה, ההון אינו כרית ביטחון משמעותית. וכל זה עוד לפני שמתברר (כפי שנראה בהמשך) שההון החשבונאי לא מוצק כפי שניתן היה לשער.

התחרות תגבר ב-2019 - מה יקרה בשורה התחתונה?

הסיבה להפסד היא שחיקה (מתמשכת) ברווחיות - הרווח הגולמי ב-2018 הסתכם ב-282.2 מיליון דולר (13.2% מהמחזור), לעומת 348.3 מיליון דולר (16.6% מהמחזור) ב-2017. הירידה הזו נובעת מהגברת התחרות - "בשנים האחרונות חלה החרפה ניכרת בתחרות...", מסבירה הנהלת אל על בדוחות וממשיכה - "הגידול ברמת התחרות בשנים האחרונות הוביל לירידה במחירי כרטיסי הטיסה ולגידול בתנועת הנוסעים. החרפת התחרות באה לידי ביטוי, בין היתר, בהגדלת מגוון היעדים ומספר התדירויות שמפעילות חברות התעופה".

כלומר, מצד אחד חל גידול בפעילות וזה כנראה ההסבר לשמירה על מצבת העובדים הקבועים, ומצד שני - ירידה במחירים ובמרווחים. אך מה שהיה היה, השאלה היא מה יהיה? ובאל על משיבים "להערכת החברה בשנת 2019 צפויה החרפה נוספת בתחרות".

אז סיכום ביניים - החברה הפסידה 52.2 מיליון דולר בגלל התחרות, והתחרות תגבר בשנת 2019. המסקנה עשויה להיות שגם בשנת 2019 החברה תפסיד, אם כי, יש כמובן פרמטרים נוספים שמשפיעים על היקף הפעילות, על הדוחות הכספיים בכלל ועל הרווח בפרט.

אל על רגישה מאוד לשינויים במחיר הנפט ובחודשים האחרונים הוא עלה - רמז לעלייה בעלות הדלק הסילוני של החברה. אבל האמת שלא צריך רמזים. מנהלי אל על מדגישים בדוחות - "נכון למועד הדוח, מחיר השוק של הדלק הסילוני (דס"ל) לפני אגרות ומרווחי ספקים, המשוקלל בהתאם לשווקים בהם רוכשת החברה דס"ל, היה 161.5 סנט לגלון ואילו נכון למועד הסמוך לאישור הדוח מחיר זה הוא 195 סנט לגלון, עלייה של 21% . יש לציין, כי ההוצאה עבור הדס"ל מהווה כ-24% בקירוב ממחזור ההכנסות של החברה, ולפיכך לשינויים במחיר עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות".

אז לא רק שיש תחרות שצפויה להתחזק, ב-2019 צפויה גם עלייה בעלויות חומרי הגלם. אלה עדיין לא כל הפרמטרים שמשפיעים על התוצאות ועל הרווח, אבל נקודת הפתיחה לשנת 2019, נראית חלשה.

אל על סבורה שתרוויח בשנים הבאות - האם זה סביר?

ואם נקודת הפתיחה חלשה, אז איך זה שהחברה מתעקשת לספר לנו שהיא תרוויח בעתיד?

בדוחות לשנת 2018 רשמה החברה הכנסת מס של 15.6 מיליון דולר (אלמלא הכנסה מוזרה זו ההפסד היה 67.8 מיליון דולר). הכנסת המס הזו מתחלקת לשניים - הוצאות מס של 12.4 מיליון דולר בגין מסים נדחים, שעל רגל אחת מבטאים מעין הוצאות חשבונאיות בגין הטבה שקיבלה החברה; והכנסות מס של 28.4 מיליון דולר. הכנסות המס האלה נרשמו כנגד ההפסדים השוטפים של החברה והן אפשריות לרישום רק אם החברה מצפה לרווחים עתידיים.

זה עובד ככה - חברה שמפסידה בשנה מסוימת, אך מצפה לרווחים בהמשך, יכולה לטעון שהצגת ההפסד בלי הכנסת מס פוגעת בדיווח האמיתי - שכן בדיוק כפי שאם היה רווח היה משולם מס שמקטין את הרווח, כך שאם יש הפסד, הרי שנוצר נכס - הפסד לצורכי מס. הנכס הזה מהווה "זיכוי" מתשלום מס על רווחים עתידיים. כלומר, ניתן להפעיל אותו מול רשות מס הכנסה, אם יש רווחים עתידיים. אבל כבר עכשיו, ניתן להעריך את הסיכויים לרווחים ואם נמצא שיש סיכוי סביר לכך, ניתן לרשום את הנכס הזה בספרים. הנכס מקזז את ההפסד, וכך דיווחה חברת התעופה על הכנסות מסים.

הנכס הזה מסתבר הוא לא חדש. אל על באופן שיטתי מתייחסת להפסדים שלה כזמניים. לחברה יש הפסדים צבורים לצורך מס של 387 מיליון דולר, והיא סבורה שכל ההפסדים האלה ייעלמו מול רווחים עתידיים. הביטחון הזה, הביא את הנהלת החברה לרשום מול כל הסכום הזה נכס מס. הנכס הזה הוא החיסכון בתשלום מס של רווחים עד 387 מיליון דולר, ומדובר על 89 מיליון דולר (מס של 23% על יתרת הפסד של 387 מיליון דולר).

הנכס הזה לא מונח בכיס, ובהינתן התוצאות של 2018 והצפי ל-2019, ייתכן שהוא הוערך ביתר. אם כך, הרי שההון העצמי של אל על - 228 מיליון דולר, שגם כך באופן יחסי הוא נמוך, הוא אבסולוטית נמוך עוד יותר.

ואז מזווית שמרנית, עולה שאלה חשובה מאוד - בהינתן ההפסדים, התחרות, העלייה במחיר הדלק הסילוני, נכס המס "הבעייתי" וההון הלא מוצק - האם אל על היא עסק חי? השאלה הזו היא עסקית או כלכלית עם משמעות חשבונאית. עסק שלא מרוויח על פני תקופה, ושהונו העצמי הולך ונשחק (ובמקביל גם היחסים הפיננסים שלו משדרים חולשה ואף מצוקה) לא יכול לשרת את ייעודו - לייצר ערך לבעלי המניות, ובמקרים רבים גם לא יכול לשרת את החוב. אל על אולי לא שם, כך גם קבעו רואי החשבון שלה שנמנעו מלרשום הערת עסק חי בדוחות - אבל היא בהחלט בסכנה פיננסית. 

הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלה. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ניירות ערך. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. 

עוד כתבות

 יונתן סולומון, מנכ"ל ביומיקס/ צילום: איל יצהר

ביומיקס מתמזגת לחברת בלנק צ'ק בבורסת ניו יורק ומגייסת 70 מיליון דולר

החברה שצמחה במהירות מחממת FutuRX משלבת בין שני תחומים בחזית הטכנולוגיה – מיקרוביום ופאג'ים – כדי ליצור טיפולים לאקנה, מעי דלקתי ומחלות כבד ● חברת התרופות ביונדווקס גייסה 20 מיליון דולר בזכויות

יוסי לוי / צילום: איל יצהר

לאחר שהמניה הכפילה את שווייה בשנה: אינטרגאמא מוכרת למור השקעות 6% מההון

בית ההשקעות ישקיע כ-9 מיליון שקל במניות רדומות ובאופציות למניות רדומות של חברת ההחזקות, ויהפוך לבעל עניין בה ● העסקה נעשית לפי מחיר מניה הקרוב ל-68 שקל – נמוך בכ-12% משווי המניה היום

גלעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

לא לפרוטוקול בלבד: המכרז הציבורי הגדיל את שווי אלטשולר שחם גמל ופנסיה

אלטשולר שחם גמל ופנסיה קיבלה במכרז הציבורי ביקושים גבוהים וחריגים של 150 מיליון שקל ושוויה עודכן מעלה ל-1.15 מיליארד שקל

אברהם ביגר/ צילום: תמר מצפי

המאבק בפז: אנטרופי נגד הצעת היו"ר אברהם ביגר למנוע החלפת מחצית מהדירקטוריון

בכך, מצדדת חברת הייעוץ בעמדת מיעוט שהציגו הדירקטורים החיצוניים של פז, לפיה שינויים דחופים בתקנון פוגעים בממשל התאגידי של החברה ● עם זאת, באנטרופי מציינים כי "נדרש להביא בחשבון את רצון היו"ר החדש ביצירת רצף כהונה של דירקטורים ותיקים"

נטפליקס. יודעת לאתגר את הצרכן הצעיר והמתוחכם עם תוכן חדשני ומקורי / צילום: רויטרס - Mike Blake

אחרי הדוחות: מניית נטפליקס צוללת, IBM מזנקת

מניית נטפליקס צונחת ב-10% לאחר שמספר המשתמשים הרשומים של החברה ברבעון השני של השנה עלה בשיעור נמוך בהרבה מהצפוי ● במקביל, ענקית המחשוב IBM עקפה את תחזית הרווח למניה, מנייתה קופצת לאחר הנעילה

המחסן של אמזון./ צילום: רויטרס

אמזון פריים דיי 2019: היקף העסקאות גדל, ההיקף הכספי לכל עסקה ירד

פריים דיי, 48 השעות של יום ההנחות הגדול של אמזון, בעיקר לחברי מועדון הפריים של האתר (Amazon Prime), הסתיימו לפני זמן קצר בעלייה של 40% בכמות הלקוחות ובכמות העסקאות אך גם עם ירידה של 38% בסכום העסקה הממוצעת בהשוואה לפריים דיי של השנה שעברה

שי באב"ד/ תצלום: ליאור מזרחי

מנכ"ל האוצר: "האגו זו המחלה הישראלית ובמגזר הממשלתי זה מגיע לרמות מטורפות"

במסגרת הרצאה על איך מקדמים רפורמות מתח מנכ"ל האוצר שי באב"ד ביקורת נוקבת על המגזר הציבורי ● "לצערי אין בממשלה אחריותיות. אם אתה טוב אתה לא מתוגמל בשום דבר. אם אתה רע אף אחד לא יודע. אם לא כתבו עליך כלום בדוח המבקר ולא הגעת ל-433 – אז אתה מצויין"

משה רונן / צילום: שלומי יוסף

התחדש משפטו של רונן משה; מבקש לפסול את הודאותיו במשטרה בצל פרשת מסינג

רונן משה מואשם בשני מקרים של מתן שוחד וכן בעבירה של הלבנת הון, וזאת במסגרת פרשיית משנה של פרשת השחיתות ב"ישראל ביתנו" ● סניגוריו של משה ביקשו לנהל תחילה משפט "קטן" בתוך המשפט המרכזי בטענה כי יש לפסול את שלוש ההודאות שמסר משה במשטרה ביחס לחשדות נגדו, וזאת על רקע חשיפת פרשת גיל מסינג

וול סטריט. גם אם שוק האג”ח מזהה סיכון, נראה ששוק המניות לא יודע עליו כלום / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט: טבע ירדה לרמת שפל היסטורית; הנפט איבד 1.5% לאחר דוח המלאים

מלאי הנפט בארה"ב ירד בשבוע החולף מעבר לצפוי ● ספר הבז' של הפד: הכלכלה צמחה באופן "צנוע" ממאי עד יולי ● בנק אוף אמריקה היכה את תחזית הרווח למניה ברבעון השני ● בורסות אירופה ננעלו בירידות, בהובלת הקאק הצרפתי

צילום מסך מתוך אתר חברת FlyPark

קיבלו צו הרחקה מנתב"ג? אז מה: פליי פארק ממשיכה לפעול בשטחי נמל התעופה

לאור ריבוי תלונות על שירות לקוי, בסוף אפריל הוציאה רשות שדות התעופה צו הרחקה לחברה ● אבל במציאות, לא נראה שחל שינוי בהתנהלות החברה ● תגובת החברה: "הצו לא תקף לגבינו. חבל שלא מציינים את עשרות אלפי הלקוחות שכן נהנים ממחיר נמוך ושירות מצוין"

נטפליקס בסלקום / צילום: יח"צ

האסטרטגיה של סלקום נחשפת: לא רק סלולר

לידי "גלובס" הגיעה מצגת עם תוכנית הפעולה של סלקום לשנים הקרובות, והיא כוללת שורת צעדים דרמטיים ● בין היתר: צמצום ההשקעות בסלולר, הפחתה משמעותית בעלויות התפעול וחיפוש מנועי צמיחה חדשים, בדגש על תחום הטלוויזיה ● אלא שבינתיים לא נראה באופק תחליף הולם לסלולר

אזור קניות מרכזי בשנגחאי/ צילום: רויטרס, Aly Song

האם דובדבנים יסיימו את מלחמת הסחר בין הנשיא טראמפ לסין?

היה אפשר לשמוע השבוע את קול ליקוק השפתיים מן הבית הלבן: כלכלת סין רשמה את הצמיחה האטית ביותר זה 30 שנה ● בעיני הנשיא טראמפ זו ראיה שהלחץ על סין לוויתורי סחר נושא פירות, מפני שהכאב שהיא סובלת מניב פשרות ● אבל היא חושבת שהוא שוגה בהזיות

אהוד ברק מציג את הצעיף שכיסה את פניו כשיצא מדירת אפשטיין / צילום: אמיר מאירי

ברק תוקף: "כל מי שמפריע לנתניהו להיות בשלטון הופך לבוגד"

במפגש פעילים של מפלגת ישראל דמוקרטית בתל אביב, הצהיר יו"ר המפלגה, אהוד ברק, כי הפרסומים המיוחסים לו ב-24 השעות האחרונות בכל הנוגע למיליארדר המואשם בפדופיליה ג'פרי אפשטיין "הם שקר וכזב" ● "אלימות כלפי נשים היא פשע נגד האנושות, הפשע הנפוץ והבסיסי ביותר, ויש למגרו"

אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף

מתן האשראי לפישמן: האם הבנקים לא מחויבים לשקיפות?

הגילויים החדשים בנוגע לאשראי שנתן בנק הפועלים לאיש העסקים פושט הרגל אליעזר פישמן, מעלות תהייה לגבי התנהלות הבנק ● בכיריו הצהירו כי נגבו חובות "בדרכים ידידותיות", וטענו כי לא היה ניתן לחזות את נפילת הטייקון ● אך השאלה הגדולה היא למה בעצם הוענק האשראי גם כשלא החזיר את חובותיו? ● האזינו ל"גלובסטוק" - פודקאסט מאחורי הכותרות

שגיא בר, אלי הורוביץ, ענבל חמיידס, מירב זרביב, ופרופ' יואב ברגנר / צילום: עומר הכהן

חנוך לנער על-פי דרכו: האם הטכנולוגיה תצליח לשדרג את בית הספר?

וגם: עומרי בורל, מייסדת TechForGood, מצטרפת להנהלת ארגון WSA

מאיר שפיגלר / צילום: שלומי יוסף

הגירעון יגדל: הביטוח הלאומי הודיע כי יפסיק לרכוש אגרות חוב מהמדינה

זאת לאחר שלדברי מנכ"ל המוסד לא הושגה כל התקדמות במגעים לקראת הסכם חדש בין הביטוח הלאומי למדינה ● שפיגלר ציין כי בעבר הזהירו אותו באוצר שביטול ההסכם יוביל לזינוק בגירעון ל-3.9% - צעד שיביא לפגיעה בדירוג האשראי של ישראל ● מרידור: "שפיגלר לוקח על כתפיו אחריות לסיכונים כלכליים אימתניים"

בר רפאלי / צילום: שלומי יוסף

לא רוצה לשלם מס של 8 מיליון שקל: בר רפאלי תגיש מחר ערעור

מחר חל המועד האחרון להגשת הערעור של בר רפאלי לביהמ"ש העליון, על חיובה לשלם מס בישראל על הכנסות בהיקף עשרות מיליוני שקלים בחו"ל בשנים 2009 ו-2010 ● טענת עורכי הדין בערעור תהיה, כי מרכז חייה ועסקיה של רפאלי בשנות המס הרלוונטיות היה מחוץ לישראל, לא כל שכן בהיותה בת זוגו הקבועה של הכוכב ההוליוודי ליאונרדו דיקפריו לאורך שנים

אמזון/ צילום:   Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

נפתחה חקירת הגבלים עסקיים נגד אמזון באיחוד האירופי

החקירה תבחן את השימוש של החברה בדאטה שהיא אוספת על סוחרי צד שלישי שמוכרים דרך הפלטפורמה, כדי לבחון אם היא מנצלת לרעה את תפקידה ● לפי הנציבות, החקירה תבחן "איך השימוש בדאטה שנאסף מסוחרים ע"י אמזון, כקמעונאית, משפיע על התחרות" ● הנציבות ידועה תחת כהונתה של וסטגר, שצפויה להסתיים בקרוב, ידועה בהטלת קנסות כבדים על ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

היקום ההפוך שמנחה את המשקיעים: זו התעסוקה, לא הריבית

למרות נתונים כלכליים מעודדים בארה"ב, כמו דוח התעסוקה שהתפרסם בסוף השבוע, המשקיעים בוחרים להמשיך להתייחס לשאלה אחת בלבד, שנראה כי כבר אבד עליה הכלח - האם הריבית תרד או תעלה, ובאיזה שיעור

יו"ר רשות ניירות ערך ענת גואטה באירוע עושים שוק \ צילום: איל יצהר

רשות ניירות ערך רוצה להנגיש את ההשקעה בקרנות הגידור לציבור דרך קרן נאמנות ייעודית חדשה

הרשות "שוקלת לאפשר הצעה לציבור של קרן נאמנות אלטרנטיבית מסוג 'קרן גידור בנאמנות'" ● "במהלך השנים האחרונות חלה התפתחות מואצת בתעשיית הקרנות האלטרנטיביות"