"על מנת למנוע שחיתות שלטונית בתחום התו"ב יש להפחית את הסמכויות שיש בידי נבחר ציבור בכל הנוגע לממשק הישיר עם התושב... זאת התורה על רגל אחת, ולגישתי על מנת לגשר על קושי זה, יש להעצים את מעורבות הציבור בפיקוח על השלטון הציבורי".

כך אמר לפני זמן קצר (א') השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בנאום שסגר את וועידת ישראל לנדל"ן של "גלובס" במוזיאון תל-אביב לאמנות.

המבקר, בנאומו התייחס בעיקר לניגוד העניינים המובנה הקיים במוסדות התכנון והבנייה ברשויות המקומיות.

"הקשר הקרוב במיוחד ברשויות מקומיות קטנות בין התושבים לנבחרי הציבור, מהווה מימוש של הדמוקרטיה במיטבה. ושם לכל קול יש משקל ומשמעות עבור נבחר הציבור. השלטון המקומי דומה למערכת בחירות אזורית, בה הקשר בין הנציג הנבחר לבוחר הינו קשר קרוב וישיר. זאת בשונה משיטת הממשלה המרכזית בממשלה...", אמר המבקר. לדבריו, "היכולת להשפיע על שיקול הדעת של נבחרי הציבורי בין היתר בתחום התכנון והבניה משיקולים פוליטיים ולא מקצועיים הינה רבה ומסוכנת".

לשאלת עורך הנדל"ן ב"גלובס" גיא ליברמן האם הוא מתוסכל כאשר דוחותיו לא מיושמים, השיב המבקר בהפתעה - "ממש לא מתסכל כי אין כזה דבר. בשנים עברו דו"חות של המבקר שימשו כדי למנוע מהדלת שלא תיסגר. היום אנחנו במצב שונה לחלוטין וכל מבוקר שיש בדעתו להתקדם, ולעזוב את השירות הציבורי, להגיע ולהיות דירקטור פועל בהתאם... על מנת שלא יגיע למצב שהוא יככב בדור של מבקר המדינה".

עוד ציין המבקר, כי "הסוכריה שמקבל מי שמתקן את הליקויים מוביל את המבוקרים העתידיים להבנה, שטוב למנוע את הליקוי מאשר לתקן אותו".

בהתייחסות לדוח על מצב התחבורה בישראל ולשר ישראל כ"ץ אמר שפירא: "חשבתי לשנות את הדוח על שוק התחבורה ולקרוא לו 100 שנים של בדידות".

לפני המבקר, דיבר השופט (בדימוס) דוד רוזן, נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בשיחה עם כתבת המשפט של "גלובס" אלה לוי-וינריב, בנושא "מי מאיים על מעמדם של שומרי הסף".

השופט רוזן התייחס בעיקר לסוגיית המאכערים בעולם התכנון והבניה. "בחברה מתוקנת ובמוסדות מתוקנים, לא צריך מאכערים. הרי לא מדובר בעיסוק לגיטימי, אף אדם לא משלם לאדם שעיסוקו לוביסט או מאכעאר אם הוא יכול לקבל את אותם שירותים מבלי לשלם. אם נבחן בעין משפטית, יש סכנה לא קלה של ירידה במורד, ומעשים שנושקים לעבירת השוחד", אמר רוזן.

לטענתו, נושא זה "חייב להיות מוסדר עלי חוק. כיוון שאנו מדברים על עיסוק שנושק לעבירת השוחד. מצד שני מדובר כאן בזכות עיסוק של אזרח. כפי שהסדירו את הלוביסטים בכנסת כך צריך להסדיר את נושא זה".

השופט רוזן, שהרשיע בעבר את ראש הממשלה אולמרט, בחר כצפוי שלא להתייחס לתיקי ראש הממשלה. "אני פשוט לא אתייחס לזה לא בגלל שהחלטתי לשמור על שורת זהירות. אלא פשוט אני לא יודע את הפרטים. אני כמעט ולא יודע דבר".

רוזן, שכיום משמש כנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה, ובאלה גם הפרקליטות, בחר להעניק להם "גב" נוכח הביקורת האחרונה שחטפו ראשיה מרה"מ ונבחרי ציבור נוספים. לשאלת המנחה לוי-וינריב, כיצד הוא רואה את המתקפות הללו, השיב רוזן כי "הפרקליטות היא גוף שפועל בנתיב מקצועי ולא בנתיב פוליטי. ולכן אם למישהו יש תלונות אני מפנה אותו לפנות לנציבות ואנחנו נדבוק זאת בצורה נאמנה, ללא קשר למניע של מגיש התלונה".

בנוגע לטענות רה"מ לגופן, במסגרתם נטען בין השאר, כי הפרקליטות רודפת אותו אישית, השיב רוזן, כי "קשה להתייחס לטענות שלא באו לפתחי ולא בדקנו אותם".