גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לקראת הדיון על הצעת מייזל: נאמן אג"ח אפריקה הגיש מתווה חלופי

עו"ד גיא גיסין: "המתווה המפורט עושי לשמש כחלופה עצמאית לקידום הסדר הבראה לחברה אשר יוציא אותה מחדלות הפירעון בה היא נמצאת" ● קרן ההשקעות שהגישה את ההצעה לאפריקה ישראל ולקבוצת אלון היא קרן Keystone שהקימו רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר

עו"ד גיא גיסין / צילום: איל יצהר
עו"ד גיא גיסין / צילום: איל יצהר

מחזיקי איגרות החוב של חברת אפריקה ישראל יתכנסו ביום ראשון הקרוב (7 באפריל) לדיון בהצעה החדשה להסדר חוב שהגישו לחברה ביום רביעי המשקיעים האמריקאים לארי מייזל ומייקל שטייברג. שלושה ימים לאחר מכן אף יצביעו המחזיקים משלוש סדרות האג"ח על הצעת החלטה להורות לנאמני האג"ח ולנציגות המחזיקים לנהל משא-ומתן עם מייזל ושטייברג על הצעתם. 

אלא שבמקביל העביר אתמול הנאמן של שתי הסדרות הגדולות (כ"ו-כ"ז) מתווה עצמאי לביצוע של הסדר חוב אפשרי באפריקה, שיתחרה בהצעות הקיימות ושבמסגרתו יקבלו מחזיקי האג"ח בעלות מלאה ורשמית על אפריקה ישראל . לצד מתווה זה, קיבלו המחזיקים הצעה נוספת למכירת החזקותיה (35.5%) של אפריקה ישראל בחברות המפעילות את כבישי האגרה (חברות המפעיל) תמורת כ-180 מיליון שקל.

במכתב שנשלח אתמול לחברת אפריקה ישראל כותב בא כוח נאמן האג"ח, עו"ד גיא גיסין, כי מדובר בסיכום עקרונות כלכליים למתווה הסדר נושים אפשרי, שנבחן וגובש בדיונים פנימיים על ידי הנאמן, הנציגות והיועצים הכלכליים מפירמת בייקר טילי. "המתווה המפורט עשוי לשמש כחלופה עצמאית לקידום הסדר הבראה לחברה אשר יוציא אותה מחדלות הפירעון בה היא נמצאת", כותב עו"ד גיסין.

לפי המכתב, יתרונו של המתווה נעוץ בכך שאינו תלוי בקבלת הצעות מצד שלישי, אולם גם אינו מונע המשך קידום הצעות חלופיות המשלבות גיוס משקיע לחברה או לאיזה מנכסיה, כדוגמת הצעת קבוצת מייזל-שטייברג. מהצגת המצורפת שהכינה בייקר טילי עולה כי במסגרת ההסדר תומר כל יתרת חוב האג"ח ל-100% מניות חדשות של אפריקה ישראל שיונפקו למחזיקים ויירשמו למסחר בבורסה, כאשר המניות הקיימות יבוטלו.

בנוסף יקבלו המחזיקים את כל המזומן הקיים כיום בחברה, בניכוי רזרבה לחשיפת תקורות בהיקף מוערך של כ-100 מיליון שקל. להערכת בייקר טילי מדובר על תשלום מזומן של כ-265 מיליון שקל שיקבלו המחזיקים.

בנוסף, יקבלו המחזיקים אג"ח חדשות של אפריקה ל-5 שנים, בעלות שווי כלכלי ממוצע של כ-235 מיליון שקל. האג"ח החדשות יובטחו בשעבוד על מניות חברות המפעיל והקרקעות בישראל של אפריקה ישראל, כאשר כל תמורה ממימוש הנכסים המשועבדים תשמש לפירעון מוקדם של האג"ח.

עוד עולה מהמצגת כי כנגד קבלת תמורה נוספת שתוגדר במו"מ עם בעל השליטה הנוכחי לב לבייב, יסכימו המחזיקים להעניק פלו טור מתביעות, והם אף יבקשו מביהמ"ש כי במסגרת הסדר החוב יתקבל פטור מכל התביעות (ייצוגיות ונגזרות) כנגד החברה. "פעולות אלו יהפכו את אפריקה ישראל לחברה 'נקיה' המחזיקה ב-100% מדניה סיבוס שמחזיקה ב-74% מאפריקה מגורים, כאשר נותרת סדרה קטנה יחסית של אג"ח המובטחת בנכסים המשועבדים", כותבים בבייקר טילי.

לדעת היועצים הכלכליים השווי המוערך של החבילה שיקבלו מחזיקי האג"ח תנוע בטווח של 1.033-1.248 מיליארד שקל, כאשר האומדן הממוצע עומד על 1.141 מיליארד שקל. מההצעה עולה כי השווי המוערך של דניה סיבוס (סולו) נע בטווח של 220-320 מיליון שקל, כך שבממוצע עומד השווי על 270 מיליון שקל.

בנוסף, דיווחה כאמור אפריקה ישראל כי קיבלה הצעה למכור את החזקתה (35.5%) בחברות המפעיל. את ההצעה הגישה קרן השקעות ישראלית, אולם היא מותנית בכך שגם קבוצת אלון (שבבעלות מחזיקי האג"ח שלה) תסכים למכור לקרן את החזקתה (29%) בחברות המפעיל. 

לפי ההצעה, תרכוש הקרן 64.5% ממניות חברות המפעיל בתמורה לסך השווה ל-64.5% מצירוף סכום של 330 מיליון שקל יחד עם יתרת המזומנים ושווי המזומנים של כל חברות המפעיל ליום 31.12.2018. על פי אפריקה ישראל, חלקה בתמורה מוערך לתאריך הדוח בסכום של עד כ-180 מיליון שקל.

ביתרת מניות המפעיל (35.5%) מחזיקה חברת שיכון ובינוי, שגם היא העבירה בעבר הצעות לרכישת החזקותיהם של אפריקה ישראל וקבוצת אלון. בהצעה הנוכחית מדגישה קרן ההשקעות, כי במקרה ששיכון ובינוי תבקש לממש את זכות הסירוב שלה או את זכות ההצטרפות שלה, תהא הצעתה בטלה ומבוטלת. מאפריקה ישראל נמסר כי ההצעה טרם נדונה על ידי האורגנים שלה.

קרן קיסטון התחילה בבחירת פרויקטים להשקעה

קרן ההשקעות שהגישה את ההצעה לאפריקה ישראל ולקבוצת אלון היא קרן Keystone (קיסטון), שהקימו רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר. במקביל להגשת ההצעה, השיקו היום השלושה באופן רשמי את קרן קיסטון, שתפעל במתכונת של קרן ריט ותשקיע בתחומי התשתיות.

קיסטון הוקמה על בסיס יוזמת משרד האוצר ורשות ניירות ערך, לעידוד השקעה בפרויקטי תשתית במבנה של קרן ריט. הקרן מתכננת לבצע השקעות מגוונות בסיכון מבוקר בפרויקטים ובנכסי תשתית מניבים.

הנכסים שבהם תשקיע הקרן יהיו בגדלים ובשלבי פעילות שונים - ייזום, הקמה ותפעול ובאופן שייצור תמהיל מאוזן שמטרתו להעניק למשקיעים תשואה הולמת, ודאות ותזרים הכנסות שנתי צפוי. הפרויקטים יהיו בתחומים מגוונים בהם: מים, תחבורה, אנרגיה, תקשורת, ובין היתר על בסיס שותפות בין הסקטור הפרטי לציבורי (PPP).

דויטש ובירם הם שניים מבכירי שוק ההון הישראלי. בין השאר, הקימו השניים את בית ההשקעות אקסלנס, פיתחו את ענף תעודות הסל ואף הקימו את קרן הנדל"ן המניב ריט1. לאחר שמכרו את אקסלנס לקבוצת הפניקס לפני כעשור, רכשו דויטש ובירם את חברת סאנפלאואר אשר הקימה והשקיעה בפרויקטי אנרגיה ונדל"ן מניב בארץ ובחו"ל.

נבות בר מציג גם הוא ניסיון של שנים בשוק ההון, האנרגיה והתשתיות, ועד לאחרונה אף שימש מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה. לדבריו, קיסטון תייצר אפיק השקעה חדש וסחיר לגופים רבים ולציבור שעד היום לא יכלו להשתתף במשחק. בצד הפרויקטים, תהווה הקרן משקיעה אסטרטגית בעלת ידע וניסיון אשר יתרמו לפרויקטים יבטיחו את יציבותם ואת הנבתם. "במגזר הפרטי יש היום את כל הידע והניסיון הנדרשים לצורך פיתוח תשתיות לאומיות לרבות במתכונת PPP בצורותיה השונות. היוזמה של האוצר ושל הרשות לניירות ערך להקמת קרנות כדוגמת קיסטון תייצר השפעה חיובית הן על ציבור החוסכים לטווח הארוך שיזכה לתשואה יציבה ובטוחה והן למשק הזקוק לשדרוג התשתיות בתחבורה, באנרגיה, במים ובתקשורת, וזאת תוך הוזלת עלויות ההקמה", אמר.

בימים אלה התחילה הקרן בבחינה ובחירה סלקטיבית של פרויקטים להשקעה ובהמשך, תונפק הקרן ותהפוך ציבורית. על פי טיוטת הרגולציה המתהווה יש להנפיק את הקרן בתוך 36 חודשים מיום היווסדה אך בקרן מעריכים כי ההנפקה תתבצע במועד מוקדם יותר. בהתאם לרגולציה, תחלק Keystone מידי שנה 90% מהכנסתה החייבת כדיבידנד, כך שמשקיעיה ייהנו מתזרים מזומנים יציב וידוע שכן תשואת הדיבידנד יציבה וניתנת לחיזוי.

עוד כתבות

הפגנות יוצאי אתיופיה/ צילום:  רויטרס Corinna Kern

איזה מקום לבחור והאם להימנע משיוך פוליטי? מחקרים מגלים – להפגין זה מדעי

איפה למקם את ההפגנה, האם צריך להיזהר מזיהוי פוליטי, ואיך משפיעה הפעלת אלימות ● שורה של ותיקי הפגנות ואנשי אקדמיה מנסחים כללי עשה ואל תעשה עבור הישראלים ששוב יוצאים לרחובות

תעשיית הסטארט-אפ הישראלית משגשגת/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

דוח חדש: תחום התעשייה 4.0 מתפתח, בלי התעשייה הישראלית

לפי דוח של סטארט-אפ ניישן סנטרל, פועלות כיום בישראל 230 חברות סטארט-אפ בתחום, לעומת 146 ב-2014

פרופסור ענת אדמתי/ צילום: ענבל מרמרי צולם במלון NYX בהרצליה מרשת פתאל

"צוקרברג יותר חזק מרוב המנהיגים": פרופ' ענת אדמתי הקדישה חייה לקרב נגד הבנקים, עכשיו היא נלחמת בענקיות הטק

"אמזון, גוגל ופייסבוק לוקחות נתח שוק גדול מדי" ● "חברות הטכנולוגיה מעמידות במבחן את הדמוקרטיה" ● "למארק צוקרברג יש יותר כוח משיש לרוב ראשי המדינות" ● בראיון מיוחד ל–G פרופ' ענת אדמתי מסבירה איך תאגידי הענק הצליחו לבלבל את כולנו, מה המחיר שהציבור משלם, ומאיפה יכול להגיע השינוי

אש עוד תבוא / באדיבות פסטיבל הקולנוע בירושלים

פסטיבל הקולנוע בירושלים: 5 סרטים שלא כדאי להחמיץ

רוב הסרטים שיוקרנו בפסטיבל לא יגיעו לבתי הקולנוע בארץ ● מי שיעלה לרגל יוכל לצפות בכמה יצירות מיוחדות

שירי דובר / צילום: מתן פורטנוי, גלובס

הורים, את הספרים האלה הילדים שלכם כבר קראו?

ז'אנר ספרי ההשראה על נשים מובילות לאורך ההיסטוריה הוא מומלץ ומבורך, רק חבל שלפעמים נשכח קהל היעד החשוב ביותר שלו

פרופ’ גרגור ריד /צילום: יחצ

חיידקים טובים, מוצרים רעים: חלוץ המחקר בפרוביוטיקה יוצא נגד השרלטנים

פרופ' גרגור ריד, שגילה שיוגורט עשוי להועיל יותר מאנטיביוטיקה בדלקות שתן חוזרות, כועס על מחקר של מכון ויצמן שיצא נגד מוצרים פרוביוטיים, אבל מודה: "רק 10% מהמוצרים היום ראויים לתואר הזה"

קריקטורה / איור: גיל ג'יבלי

שהאחרון יפיל את העט: לאן נעלמות הקריקטורות הפוליטיות?

מה יש בקריקטורה הפוליטית שמעצבן כל–כך הרבה אנשים? למה עורכי העיתונים ממהרים לזרוק את הקריקטוריסטים לכלבים במקום להגן על חופש הביטוי? האם הקריקטורה אכן בסכנת הכחדה? ואת מי להאשים - את טראמפ, את הדתיים, את התקינות הפוליטית או את האינטרנט? ● וגם: איך הקריקטורות של מוחמד שינו את דנמרק לעד

קארן קווינטוס, סמנכ"לית הלקוחות של חברת Dell / צילום: שלומי יוסף

רוצים חברות שאכפת להם: דור ה-Z נכנס לשוק העבודה ומחפש מעסיקים ערכיים

קארן קווינטוס, סמנכ"לית הלקוחות של חברת Dell והאישה הבכירה בארגון, מספרת בראיון ל"גלובס" על השינויים האסטרטגיים שעוברת החברה, על החשיבה לטווח ארוך ועל המעורבות של מייקל דל בנושאים של גיוון והכלה ● "למה נושאי גיוון הם באחריות של סמנכ"לית הלקוחות? כי ללקוחות שלנו אכפת מהם"

אהוד ברק ובנימין נתניהו  / צילום: תמר מצפי

הכניסה של ברק למירוץ - מיתוג הדמוקרטיה כ"שמאלנית"

ברק משלים את המהפכה של נתניהו ושקד. ואולם הבעיה המרכזית היא הצגת הימין כלא-דמוקרטי

כרמי דרור / צילום: אייל אגיבייב באדיבות המרכז לאמנות עכשווית תל אביב

על אינטרנט ואי נחת בתערוכה "מעידות בעמק המוזרות"

מדור האמנות של מגזין G: בתערוכה “מעידות בעמק המוּזרוּת” במרכז לאמנות עכשווית בתל אביב, גם העבודות שנראות כאילו נעשו בטכניקות של עבודת יד, הן למעשה סינתטיות ומזמינות מחשבות על הנוף שמעוצב על–ידי הטכנולוגיות החדשות ● עסקת מכירה: עבודה של טל מצליח נמכרה ב-28 אלף דולר

סוחר מודאג בוול סטריט / צילום: Brendan McDemid, רויטרס

על רקע המתיחות במפרץ הפרסי: נעילה שלילית בוול סטריט

המדדים ירדו לאחר התפוגגות הדברים שאמרו בכירי הפד אמש המצדדים בהורדת ריבית ● טראמפ שוב התנגח במדיניות הבנק הפדרלי וטען כי היא "הדוקה מדי" ● מחיר הנפט עולה על רקע הודעת משמרות המהפכה של איראן כי הם השתלטו על מכלית נפט בריטית

היינן הצעיר אדריאן רוסטאן ביקב שהקים באחוזת הכרמים של סבו/ צילום: יח"צ חו"ל

העמק הוא חלום: היינות מעמק הרון שלא משחקים אותה רציניים מדי

אחד מאזורי היין הכי מגוונים בצרפת ובכלל, הוא עמק הרון ● מתברר שהם יודעים לעשות גם יינות אדומים לא כבדים שמתאימים לקיץ

אהוד ברק באירוע של ישראל דמוקרטית בתל אביב / צילום: אמיר מאירי

ברק: איחוד עמיר פרץ ואורלי לוי עלול לסגור את הגולל על מפלגת העבודה

ברק שב וקרא לאיחוד הכוחות בשמאל: "טובת הגוש הייתה ונותרה איחוד רחב של כל הכוחות שבו. ניצחון זה לא הדבר הכי חשוב, זה היחיד שחשוב" ● על האיחוד של עמיר פרץ ואורלי לוי: "אני מקווה שזה עדיין לא בלתי הפיך"

איך מתמודדים עם כישלון?  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מהי הדרך הבריאה ביותר להתמודד עם כישלון?

מה קורה לכם ביום שאחרי שנכשלתם במשימה שהייתה חשובה לכם? ● האם אתם מנסים לא לחשוב על זה בכלל? ● אולי להיפך, שואלים את עצמכם שוב ושוב באובססיביות מה הייתם עושים אחרת? ● אולי אתם מאשימים אנשים אחרים או שאתם מחליטים שאבד הטעם לחייכם ושלעולם לא תצליחו עוד בשום דבר? ● מהי הדרך הבריאה ביותר להתייחס לכישלון שלנו? ● האזינו לפודקאסט "חזית המדע"

צפון אמריקה בסטיישן

צפון אמריקה בסטיישן, שבוע 25: הרוח והמים והוויי-פיי

350 משפחות בחניון הקרוואנים, אבל מתברר שרק אותנו מטריד שאין אינטרנט ● האמריקאים אולי רובוטריקים, אבל כשהם בטבע הם נטורל

מרכז הפצה של אמזון בארה"ב / צילום: Lucas Jackson, רויטרס

תוכנית ההכשרה מחדש של אמזון: צורך אמיתי עטוף בהרבה יחסי ציבור

בסוף השבוע האחרון הכריזה אמזון על השקעה של 700 מיליון דולר בתוכנית הכשרה מחדש של שליש מכוח העבודה שלה בארה"ב ● התומכים התלהבו מכך שהשוק החופשי לא מחכה לממשלה, המבקרים דיברו על השקעה שלא עולה על זו של חברות אחרות, אבל כולם מסכימים על המגמה - יותר ויותר תאגידים מבינים שלאור המחסור בעובדים מיומנים הם צריכים לקחת את המושכות לידיהם

 המגדלור של Davaar, ליד קמפבלטאון / צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

סקוטלנד למתקדמים, או לכל מי שמוכן להתמסר לאיטיות ולערפל

הטיול בדרום-מערב סקוטלנד, בחצי האי קינטייר, אינו מסע לכל אדם ● הוא מתאים למי שמחפשים שקט אמיתי ומוכנים להתמסר לאיטיות, לגשם, לערפל וליופיים של צוקים, מגדלורים, כפרי דייגים, איים קטנים ומזקקות וויסקי לרוב

אדם נוימן / צילום: צילום: רויטרס Eduardo Munoz ,

לפני ההנפקה: אדם נוימן מימש מניות ווי וורק ב-700 מיליון דולר לפני ההנפקה

היקף ועיתוי המימוש נחשב יוצא דופן בהתחשב בכך שהמייסדים מחכים בדרך כלל עד לאחר ההנפקה הציבורית כדי לממש אחזקות ● על פי הדיווח, נוימן כבר הקים פמילי אופיס כדי להשקיע את ההכנסות

אורי גלזר/  צילום: שלומי יוסף

"מישהו התבלבל פה. זה לא הצמח שלהם, זה הצמח שלנו"

אורי גלזר, אקטיביסט ומטופל קנאביס רפואי שהיה מאדריכלי התחום, מקים חוות קנאביס שיתופית ורוצה לשבור את מחירי השוק בזכות מטופלים שמגדלים עבור עצמם

השור של וול סטריט / צילום: שאטרסטוק

"לפעול במהירות": הסגנים של פאואל מדברים על הורדה אגרסיבית של הריבית

נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, אמר כי יש להקדים תרופה למכה ולחתוך הריבית ● למרות שדבריו התבססו על מחקרים ולא על ישיבת הפד האחרונה, למשקיעים זה הספיק כדי לחמם מנועים לקראת שיאים חדשים ● אחרי וויליאמס, סגנו של פאואל, קלרידה, הוסיף רמז למדורה, ועלו הסיכויים להורדת ריבית כפולה