גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לקראת הדיון על הצעת מייזל: נאמן אג"ח אפריקה הגיש מתווה חלופי

עו"ד גיא גיסין: "המתווה המפורט עושי לשמש כחלופה עצמאית לקידום הסדר הבראה לחברה אשר יוציא אותה מחדלות הפירעון בה היא נמצאת" ● קרן ההשקעות שהגישה את ההצעה לאפריקה ישראל ולקבוצת אלון היא קרן Keystone שהקימו רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר

עו"ד גיא גיסין / צילום: איל יצהר
עו"ד גיא גיסין / צילום: איל יצהר

מחזיקי איגרות החוב של חברת אפריקה ישראל יתכנסו ביום ראשון הקרוב (7 באפריל) לדיון בהצעה החדשה להסדר חוב שהגישו לחברה ביום רביעי המשקיעים האמריקאים לארי מייזל ומייקל שטייברג. שלושה ימים לאחר מכן אף יצביעו המחזיקים משלוש סדרות האג"ח על הצעת החלטה להורות לנאמני האג"ח ולנציגות המחזיקים לנהל משא-ומתן עם מייזל ושטייברג על הצעתם. 

אלא שבמקביל העביר אתמול הנאמן של שתי הסדרות הגדולות (כ"ו-כ"ז) מתווה עצמאי לביצוע של הסדר חוב אפשרי באפריקה, שיתחרה בהצעות הקיימות ושבמסגרתו יקבלו מחזיקי האג"ח בעלות מלאה ורשמית על אפריקה ישראל . לצד מתווה זה, קיבלו המחזיקים הצעה נוספת למכירת החזקותיה (35.5%) של אפריקה ישראל בחברות המפעילות את כבישי האגרה (חברות המפעיל) תמורת כ-180 מיליון שקל.

במכתב שנשלח אתמול לחברת אפריקה ישראל כותב בא כוח נאמן האג"ח, עו"ד גיא גיסין, כי מדובר בסיכום עקרונות כלכליים למתווה הסדר נושים אפשרי, שנבחן וגובש בדיונים פנימיים על ידי הנאמן, הנציגות והיועצים הכלכליים מפירמת בייקר טילי. "המתווה המפורט עשוי לשמש כחלופה עצמאית לקידום הסדר הבראה לחברה אשר יוציא אותה מחדלות הפירעון בה היא נמצאת", כותב עו"ד גיסין.

לפי המכתב, יתרונו של המתווה נעוץ בכך שאינו תלוי בקבלת הצעות מצד שלישי, אולם גם אינו מונע המשך קידום הצעות חלופיות המשלבות גיוס משקיע לחברה או לאיזה מנכסיה, כדוגמת הצעת קבוצת מייזל-שטייברג. מהצגת המצורפת שהכינה בייקר טילי עולה כי במסגרת ההסדר תומר כל יתרת חוב האג"ח ל-100% מניות חדשות של אפריקה ישראל שיונפקו למחזיקים ויירשמו למסחר בבורסה, כאשר המניות הקיימות יבוטלו.

בנוסף יקבלו המחזיקים את כל המזומן הקיים כיום בחברה, בניכוי רזרבה לחשיפת תקורות בהיקף מוערך של כ-100 מיליון שקל. להערכת בייקר טילי מדובר על תשלום מזומן של כ-265 מיליון שקל שיקבלו המחזיקים.

בנוסף, יקבלו המחזיקים אג"ח חדשות של אפריקה ל-5 שנים, בעלות שווי כלכלי ממוצע של כ-235 מיליון שקל. האג"ח החדשות יובטחו בשעבוד על מניות חברות המפעיל והקרקעות בישראל של אפריקה ישראל, כאשר כל תמורה ממימוש הנכסים המשועבדים תשמש לפירעון מוקדם של האג"ח.

עוד עולה מהמצגת כי כנגד קבלת תמורה נוספת שתוגדר במו"מ עם בעל השליטה הנוכחי לב לבייב, יסכימו המחזיקים להעניק פלו טור מתביעות, והם אף יבקשו מביהמ"ש כי במסגרת הסדר החוב יתקבל פטור מכל התביעות (ייצוגיות ונגזרות) כנגד החברה. "פעולות אלו יהפכו את אפריקה ישראל לחברה 'נקיה' המחזיקה ב-100% מדניה סיבוס שמחזיקה ב-74% מאפריקה מגורים, כאשר נותרת סדרה קטנה יחסית של אג"ח המובטחת בנכסים המשועבדים", כותבים בבייקר טילי.

לדעת היועצים הכלכליים השווי המוערך של החבילה שיקבלו מחזיקי האג"ח תנוע בטווח של 1.033-1.248 מיליארד שקל, כאשר האומדן הממוצע עומד על 1.141 מיליארד שקל. מההצעה עולה כי השווי המוערך של דניה סיבוס (סולו) נע בטווח של 220-320 מיליון שקל, כך שבממוצע עומד השווי על 270 מיליון שקל.

בנוסף, דיווחה כאמור אפריקה ישראל כי קיבלה הצעה למכור את החזקתה (35.5%) בחברות המפעיל. את ההצעה הגישה קרן השקעות ישראלית, אולם היא מותנית בכך שגם קבוצת אלון (שבבעלות מחזיקי האג"ח שלה) תסכים למכור לקרן את החזקתה (29%) בחברות המפעיל. 

לפי ההצעה, תרכוש הקרן 64.5% ממניות חברות המפעיל בתמורה לסך השווה ל-64.5% מצירוף סכום של 330 מיליון שקל יחד עם יתרת המזומנים ושווי המזומנים של כל חברות המפעיל ליום 31.12.2018. על פי אפריקה ישראל, חלקה בתמורה מוערך לתאריך הדוח בסכום של עד כ-180 מיליון שקל.

ביתרת מניות המפעיל (35.5%) מחזיקה חברת שיכון ובינוי, שגם היא העבירה בעבר הצעות לרכישת החזקותיהם של אפריקה ישראל וקבוצת אלון. בהצעה הנוכחית מדגישה קרן ההשקעות, כי במקרה ששיכון ובינוי תבקש לממש את זכות הסירוב שלה או את זכות ההצטרפות שלה, תהא הצעתה בטלה ומבוטלת. מאפריקה ישראל נמסר כי ההצעה טרם נדונה על ידי האורגנים שלה.

קרן קיסטון התחילה בבחירת פרויקטים להשקעה

קרן ההשקעות שהגישה את ההצעה לאפריקה ישראל ולקבוצת אלון היא קרן Keystone (קיסטון), שהקימו רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר. במקביל להגשת ההצעה, השיקו היום השלושה באופן רשמי את קרן קיסטון, שתפעל במתכונת של קרן ריט ותשקיע בתחומי התשתיות.

קיסטון הוקמה על בסיס יוזמת משרד האוצר ורשות ניירות ערך, לעידוד השקעה בפרויקטי תשתית במבנה של קרן ריט. הקרן מתכננת לבצע השקעות מגוונות בסיכון מבוקר בפרויקטים ובנכסי תשתית מניבים.

הנכסים שבהם תשקיע הקרן יהיו בגדלים ובשלבי פעילות שונים - ייזום, הקמה ותפעול ובאופן שייצור תמהיל מאוזן שמטרתו להעניק למשקיעים תשואה הולמת, ודאות ותזרים הכנסות שנתי צפוי. הפרויקטים יהיו בתחומים מגוונים בהם: מים, תחבורה, אנרגיה, תקשורת, ובין היתר על בסיס שותפות בין הסקטור הפרטי לציבורי (PPP).

דויטש ובירם הם שניים מבכירי שוק ההון הישראלי. בין השאר, הקימו השניים את בית ההשקעות אקסלנס, פיתחו את ענף תעודות הסל ואף הקימו את קרן הנדל"ן המניב ריט1. לאחר שמכרו את אקסלנס לקבוצת הפניקס לפני כעשור, רכשו דויטש ובירם את חברת סאנפלאואר אשר הקימה והשקיעה בפרויקטי אנרגיה ונדל"ן מניב בארץ ובחו"ל.

נבות בר מציג גם הוא ניסיון של שנים בשוק ההון, האנרגיה והתשתיות, ועד לאחרונה אף שימש מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה. לדבריו, קיסטון תייצר אפיק השקעה חדש וסחיר לגופים רבים ולציבור שעד היום לא יכלו להשתתף במשחק. בצד הפרויקטים, תהווה הקרן משקיעה אסטרטגית בעלת ידע וניסיון אשר יתרמו לפרויקטים יבטיחו את יציבותם ואת הנבתם. "במגזר הפרטי יש היום את כל הידע והניסיון הנדרשים לצורך פיתוח תשתיות לאומיות לרבות במתכונת PPP בצורותיה השונות. היוזמה של האוצר ושל הרשות לניירות ערך להקמת קרנות כדוגמת קיסטון תייצר השפעה חיובית הן על ציבור החוסכים לטווח הארוך שיזכה לתשואה יציבה ובטוחה והן למשק הזקוק לשדרוג התשתיות בתחבורה, באנרגיה, במים ובתקשורת, וזאת תוך הוזלת עלויות ההקמה", אמר.

בימים אלה התחילה הקרן בבחינה ובחירה סלקטיבית של פרויקטים להשקעה ובהמשך, תונפק הקרן ותהפוך ציבורית. על פי טיוטת הרגולציה המתהווה יש להנפיק את הקרן בתוך 36 חודשים מיום היווסדה אך בקרן מעריכים כי ההנפקה תתבצע במועד מוקדם יותר. בהתאם לרגולציה, תחלק Keystone מידי שנה 90% מהכנסתה החייבת כדיבידנד, כך שמשקיעיה ייהנו מתזרים מזומנים יציב וידוע שכן תשואת הדיבידנד יציבה וניתנת לחיזוי.

עוד כתבות

הבטחה של "פנסיה לכל עובד" בשלטי תעמולה בירושלים בבחירות 2009 / צילום: Reuters, Yannis Behrakis

ישראל זקוקה למדיניות פנסיה ברורה ועקבית

אף שמערכת הפנסיה במדינת ישראל במצב טוב יחסית לעולם, עדיין נדרשת בה רפורמה עמוקה ● לכך דרושה מנהיגות פוליטית אמיצה, שתקבל החלטות קשות אבל בלתי נמנעות

גיל שרון / צילום: תמר מצפי

הרווח הנקי של בזק צלל ב-85% בצל האירוע החשבונאי בחברה הבת

בזק בינלאומי גוררת את כל הקבוצה לשחיקה אדירה בעקבות האירועים החשבונאיים הקשים שהתגלו ובעקבות מחיקות וירידת ערך ● החברה שהייתה רשומה בספרי בזק ב-652 מיליון שקל תירשם ב-123 מיליון שקל ● בנטרול ירידת הערך בבזק בינלאומי בזק רשמה זינוק של כ-40% ברווחי הרבעון השלישי

ביומד - מעבדה - מבחנות - תרופות / צילום: כפיר זיו

פתחה את חלון הנפקות הביומד מחדש: Human Xtensions גייסה 158 מיליון שקל

ההנפקה האחרונה בתחום הביומד בבורסה בת"א הייתה של קדימהסטם ב-2013, ומקבץ הנפקות משמעותי של חברות ביומד התרחש בפעם האחרונה ב-2010

בצלאל סמוטריץ’, ימינה / צילום: יצחק קלמן

האם ליברמן בא לכנסת בעיקר כדי להפיל יוזמות של סמוטריץ'?

סמוטריץ' עקץ את ליברמן על הרקורד הפרלמנטרי שלו. על מה הוא מתבסס? ● המשרוקית של גלובס

בייגלה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

חברת מאיר בייגל עוזבת את ההפצה של דיפלומט לטובת דנשר

החברה עדכנה את רשתות הקמעונאות כי ב-1 בינואר מערך ההפצה שלה יעבור לידי דנשר, וקראה לקמעונאים לסיים את התחשבנות מולה עד לתאריך זה ● בכך מסיימת מאיר בייגל התקשרות של שמונה שנים עם חברת ההפצה והיבוא דיפלומט

מטוס של פליי דובאי. "הממשלה נותנת שקט" / צילום: דני שדה

"טורקיש צריכה להתחיל לדאוג, והיא לא היחידה": מנכ"ל פליי דובאי משיק את הקו בישראל

200 נוסעים הביאה עמה חברת הלואו קוסט פליי דובאי בטיסת הבכורה לת"א, אלא שהפוטנציאל בקו לא נעצר בנוסעים ● מנכ"ל החברה ריית' אל ריית' מסביר לגלובס כיצד יחבר את הישראלים ליעדים רבים בעולם, ולמה בקרוב מאוד המסחר בין המדינות יגדל משמעותית

קנס, קנסות, אי עטית מסכות, שוטרים, משטרה, קורונה / צילום: דוברות משטרת ישראל

המגמה נמשכת: יותר מ-1,200 חולים חדשים ביממה

גם מספר הבדיקות האמיר: ברחבי הארץ נלקחו כ-56 אלף דגימות, מתוכן 2.2% נמצאו חיוביות ● מספר החולים במצב קשה נותר יציב ועומד על 264 בני אדם ● פרופ' נחמן אש: "אנחנו במצב חירום. יש עלייה בתחלואה יחד עם תחושה בציבור שהקורונה הלכה"

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

ועדת הכספים תדון בביטול הגדלת מס הרכישה למשפרי דיור

הוועדה תדון מחר בההצעה שמבקשת להשיב את המצב לקדמותו ולקבוע כי משפרי דיור יכולים לרכוש דירה חדשה ולהחזיק בישנה במשך שנתיים, מבלי שייחשבו למשקיעים ויוטל עליהם מס גבוה ● שר האוצר לשעבר כחלון קיצר את משך הזמן לשנה וחצי

הבית הטמפלרי באלוני אבא. אין יכולת להשוות לנכסים דומים / צילום: תמונה פרטית

הנכס היקר בעמק למכירה: בכמה יימכר בית טמפלרי באלוני אבא

בית טמפלרי, בן למעלה מ-100 שנה, מוצע ב-10 מיליון שקל לאחר שעבר שיפוץ מקיף ● כיצד קובעים מחיר לנכס מסוג זה? ● ניתוח עסקה

מה לא לשאול בראיונות

מועמדים לעבודה, אלו השאלות שאתם צריכים לשאול בראיון

מועמדים למשרה? אל תחכו לסוף הראיון כדי לשאול מה שמעניין אתכם ● בראיון עבודה שני הצדדים צריכים לבחון זה את זה, ואלה השאלות שיעזרו למרואיינים להדגיש את החוזקות שלהם ולהבין לאן הם נכנסים ● ניהול וקריירה, מדור חדש

שי פלדמן / צילום: אמיר מאירי

לאחר שיצא מהמרוץ לדירקטוריון ישראכרט: שי פלדמן מצטרף לדירקטוריון מנורה מבטחים

מנכ"ל יבואנית הרכב סמלת ובעבר מנכ"ל AIG ישראל יצטרף למנורה מבטחים כדח"צ ●  אייל דבי מלאומי על דוחות החברה: "החברה סגרה כמעט לחלוטין את הפער בינה לבין הפניקס והראל"

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

מגמה מעורבת בבורסה בת"א; אבוג'ן קופצת ב-16%, בזק ב-3%

מחזור המסחר מסתכם בכ-850 מיליון שקל ● עליות באירופה ובמסחר בחוזים על מדדי וול סטריט ● בזק דיווחה על ירידה חדה ברווח ● הביטקוין מתקרב ל-20,000 דולר, והדולר ל-3.30 שקלים

אוטובוס חוצה כביש מוצף ליד באר מילכה. ההצעה היא להקים אתרי ויסות / צילום: Reuters, Amir Cohen

בהיעדר רגולטור אחראי: מינהל התכנון מציע תוכניות חדשות להתמודדות עם שיטפונות

לגלובס נודע כי במינהל מציעים הקמת אגני ניקוז ש”יתפסו” את מי הגשמים בשטחים הפתוחים ● כיום ניהול ההתמודדות עם שיטפונות והצפות מבוזר בין ידיים רבות עם אינטרסים שונים

נשיא סין, שי ג'ינפינג, באזור שיבדונג במהלך סיור באזורים כפריים במדינה ב־2013 / צילום: Associated Press, Wang Ye

המהפכה הסינית החדשה: מעודדת הגירת ענק פנימית - הפעם מהערים לכפרים

במהלך שנועד להילחם בעוני, הנשיא שי רוצה שיזמים וצרכנים יעברו לעיירות כפריות שמפגרות אחרי ערי הענק, ויביאו לשגשוגם

השופט בדימוס אורי גורן / צילום: שלומי יוסף

"גורן היה מזועזע": החוקר שגרם לשופט בדימוס לעזוב את בוררות המיליארדים

אורי גורן, נשיא המחוזי בדימוס, ששימש כבורר בסכסוך בין משה ומנדי גרטנר לבין המיליארדר דן גרטלר, התפטר לאחרונה מתפקידו • זאת, לאחר שגילה כי משה גרטנר שכר חוקר פרטי, אחיו של אפי נוה, כדי לברר עליו מידע • "גורן נפגע מהטלת הספק ביושרתו ומעצם שכירת החוקר"

ראש הפד, ג'רום פאוול / צילום: רויטרס

יו"ר הפדרל ריזרב: שחררנו 2 טריליון דולר לתמיכה בכלכלה במהלך המגפה

נגיד הפדרל ריזרב פאוול ושר האוצר האמריקאי מנוצ'ין צפויים להעיד היום בשימוע בקונגרס

השרה גילה גמליאל / צילום: רפי קוץ, לע"מ

ועדת הכלכלה אישרה: חוק הפיקדון ייכנס לתוקף בסוף 2021

הרוחות סערו בדיון ועדת הכלכלה, במהלכו מתנגדי החוק טענו כי יש צורך בזמן היערכות נוסף ● השרה גמליאל השיבה כי לתאגידים היה עשור להיערך לשינוי המציאות, וכי "חוק הפיקדון הוא עובדה מוגמרת, וכדאי להפנים זאת"

קונים בקניון איילון, שנפתח בסוף השבוע / צילום: ראובן קסטרו - וואלה! News

אחרי הביקורת על פיילוט הקניונים: הממשלה משנה את ההנחיות

קבינט הקורונה קבע כי התפוסה המרבית בקניון תשתנה מיחס של אדם ל-7 מ"ר לאדם ל-15 מ"ר

ביטקוין צ'יינג' בתל אביב / צילום: כדיה לוי

חודש חזק לביטקוין: זינק ב-40% בנובמבר - ומגרד את שיא כל הזמנים

מחיר הביטקוין הגיע היום עד לרמה של כ-19,800 דולר, כשהוא משקף למטבע הקריפטו את שווי השוק הגדול אי פעם ● את'ר, המטבע השני בגודל השוק שלו, השלים בחודש החולף זינוק של כמעט 60% במחירו הדולרי

מסכים במנהטן. לפי אחד התרחישים, בעתיד נוצף עוד יותר במסכים עם תכנים פרסומיים / צילום: Associated Press, John Minchillo

הקרב על תשומת הלב: 4 תרחישים משרטטים איך ישתלבו המסכים בחיינו

ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום התקשורת יצרו שדה קרב חדש: מי ישלוט בתכנים שנצפה בהם, ובאופן שבו נעשה זאת ● דוח חדש משרטט ארבעה תרחישים אפשריים לחיים עם המסכים, ומכולם עולה סוגיה מהותית נוספת: מי יחזיק במידע שלנו, אנחנו או חברות הטכנולוגיה