גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דוח מבקר המדינה: ליקויים חמורים במשרד העבודה תחת כץ

לדברי המבקר, אלין אלול מונתה בדצמבר 2016 למ"מ מנכ"ל משרד העבודה והרווחה באופן זמני אחרי פטירת המנכ"ל הקודם ● מינויה הזמני של אלול נעשה למרות הביקורת וההתנגדות הנחרצת של נציב שירות המדינה ● לפי נציבות שירות המדינה, אלול עברה עבירות משמעת חמורות וקיבלה נזיפה בשנת 2013

שר העבודה, חיים כץ / צילום: ראובן קפוצ'ינסקי
שר העבודה, חיים כץ / צילום: ראובן קפוצ'ינסקי

דוח מבקר המדינה נכנס למינוי הבכירים במשרד העבודה והרווחה, תחת אחריותו של השר חיים כץ ומצא ליקויים רבים. לדברי המבקר אלין אלול מונתה בדצמבר 2016 לממלאת מקום מנכ"ל משרד העבודה והרווחה באופן זמני אחרי פטירת המנכ"ל הקודם של המשרד. המינוי הזמני של אלול, למשך חודש, התקיים למרות ביקורת והתנגדות נחרצת של נציב שירות המדינה. אלול, לפי נציבות שירות המדינה עברה עבירות משמעת חמורות, קיבלה נזיפה בשנת 2013. היא לא נשאה תפקידים בכירים קודם לכן, וספק אם עמדה בתנאי כשירות לתפקיד ממלאת המקום.

החל מינואר 2017 , מינה השר חייץ כץ את אביגדור קפלן לתפקיד מנכ"ל משרד הרווחה וחודש לאחר מכן, כאשר נגד אלול עומדת התראה בעקבות הליך משמעתי שלה, לרבות דיווחים כוזבים שלה, מינה קפלן את אלול לעמוד בראש ועדת המכרזים של המשרד וחברה בתפקיד ועדת התמיכות של המשרד, תפקיד ממנו נקבעות כל חלוקות התקציבים לעמותות ורשויות מקומיות.

אלול הגישה גם מועמדות לתפקיד סמנכ"לית בכירה ומנהלת אגף תקון, אך חמש פעמים נדחו מועדים שנקבעו להתכנסות ועדת הבוחנים למכרז לתפקיד, בין היתר משום שהנהלת משרד הרווחה נמנעה מלהוציא את מכתב ההתראה בגין עבירות המשמעת לאלול. למרות כל זאת, הוועדה בחרה פה אחד באלול לתפקיד.

מבקר המדינה קובע שהתנהלותו של מנכ"ל משרד הרווחה, אביגדור קפלן, שהיה חבר בוועדת הבוחנים לתפקיד סמנכ"לית בכירה, הטילה פגם בהליך המכרז: הוא שוחח עם אלול ערב המכרז; הוא גילה באוזניה את דעתו וכוונתו לבחור בה לתפקיד. כל זאת בניגוד לכללים. לאחר המכרז הוגשו לאגף המכרזים בנציבות שירות המדינה השגות על המכרז בדבר ניסיונה הניהולי של אלול. אגף המכרזים בנציבות ביקש מקפלן לקבל בעניין זה את התייחסותו המקצועית של אחד מבין שלושה בעלי תפקידים רלוונטיים שצוינו בבקשה. בתיאום עם אלול עצמה בחר קפלן אחד מבין שלושת בעלי התפקידים האמורים וכך פעלו קפלן ואלול ב ניגוד עניינים חמור.

עוד קובע המבקר, השר כץ ואלול, בתפקידה כממלאת מקום המנכ"ל בחודש בו מילאה את התפקיד, פעלו להשיב את היועצת המשפטית של משרד הרווחה לתקן של סגנית ולא להאריך את תקופת הניסיון שניתנה לה, זאת בניגוד להנחיה המפורשת של היועץ המשפטי לממשלה ושל נציב שירות המדינה דאז. התנהלות זו היא הפרה בוטה של כללי מינהל תקין ושל הנחיות הגורמים המוסמכים, קובע המבקר.

מינוי לקוי של מנהל אגף מעונות יום ומשפחתונים

מנכ"ל המשרד אביגדור קפלן סיכם עם השר כץ שעובד המכונה בדוח מבקר המדינה כ"ב'" ימונה לתפקיד מנהל אגף מעונות יום ומשפחתונים ובפברואר 2017 הוטל עליו לבצע את התפקיד. באפריל 2017 פורסם מכרז בין-משרדי לתפקיד זה, והעובד ב' הגיש את מועמדותו. אגף המכרזים בנציבות שירות המדינה הודיע לב' כי הוא לא עומד בתנאי הסף לתפקיד, ואי אפשר לאשר את מועמדותו וב׳ ערער על ההחלטה. מנכ"ל המשרד אביגדור קפלן הפציר לעשות "כל מאמץ" לקבל את הערר שהגיש ב'.

מבקר המדינה קובע שכך, קפלן סימן מראש מועמד לתפקיד הדורש מכרז ופעל באופן אקטיבי למנותו לתפקיד. נציבות שירות המדינה פסלה את מועמדותו של ב' בשל אי-עמידה בתנאי הסף, אבל קפלן, שהיה חבר בוועדת הבוחנים, גילה ליועץ השר, עוד טרם התכנסות הוועדה, את דעתו כי המועמדות האחרות לא מתאימות לתפקיד, וסלל את הדרך למכרז פומבי.

עד 1.7.18 לא התפרסם מכרז פומבי לתפקיד מנהל מעונות היום וב' עדיין מילא תפקיד זה בהטלת תפקיד.

מהביקורת עלה כי מר קפלן החליט מבעוד מועד, וטרם התכנסות הוועדה, מה יהיו תוצאות המכרז. כך הוא פעל בניגוד לדיני המכרזים, דינים המחייבים מתן הזדמנות שווה והתנהלות ללא דעה קדומה. השר כץ ומר קפלן פעלו למען מינויו של ב' אף שלא עמד בתנאי הסף למשרה ובניגוד לכללי מינהל תקין.

עוד מספר המבקר כיצד המנכ"ל קפלן, הסמנכ"לית אלול, שניהם בידיעת השר כץ פעלו כדי להעביר את ניהול תחום המכרזים וההתקשרויות מעובד אחד לעובד אחר: קפלן העביר מתפקידו את מנהל אגף רכש ומכרזים והטיל על עובד אחר את התפקיד והחליט כי בדעתו לשדרג את עובד האחר. בהמשך היה מר קפלן חבר בוועדת הבוחנים במכרז לתפקיד סמנכ"ל תשתיות ולוגיסטיקה ושם העובד המועדף על קפלן נבחר לתפקיד. המבקר קובע כי המנכ"ל קפלן פעל בניגוד לכללי מינהל תקין.

מינויים בביטוח הלאומי: השר כץ מינה את הרופא האישי של אביו, מקורביו מסיעת עוז בהסתדרות ומקורבים מן התעשייה האווירית

בחוק המוסד לביטוח לאומי נקבע כי הרשות העליונה של הגוף היא מועצה המונה 56 חברים וכי למועצה מתמנים נציגים של ארגונים שונים, כולל ארגוני עובדים ומעסיקים.

בתקנות המועצה נקבע כי שר הרווחה ימנה שישה מומחים לחברי מועצה. לכל אחד מהמומחים שמינה השר חיים כץ, יש קשר אליו: ארבעה מהמומחים כיהנו בתפקידים שונים בתעשייה האווירית או בוועד העובדים של התעשייה האווירית, מומחית אחת פעילה בסיעת "עוז" בהסתדרות - הסיעה שהקים השר כץ, ומומחה אחד, רופא, טיפל באביו המנוח של השר. המבקר קובע שיש טעם לפגם בכך ש לכל ששת המומחים שמינה השר כץ למועצה יש קשר ארוך שנים אליו.

כל ששת המומחים המקורבים לשר כץ מונו לכהן כיושבי ראש ועדות במועצת הביטוח הלאומי. בנוסף, מינתה ועדת המינויים של המועצה תפקידי שונים בוועדות של הביטוח הלאומי, וביניהם 12 מקורבים לשר כץ מקרב מרכז הליכוד, התע"א וההסתדרות. אף אחד מהם לא התבקש לחתום על הסדר ניגוד עניינים או לדווח על זיקתו לשר, וממילא לא עשו זאת. לשכת השר כץ הייתה מעורבת באופן פעיל בשיבוץ חברים בוועדות.

סמנכ"ל משאבי אנוש בביטוח הלאומי

רמי גראור נכנס לתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש בביטוח הלאומי בדצמבר 2016. קודם לכן הוא עבד בתעשייה האווירית. בפברואר 2017 הודיע השר חיים כץ שגראור קודם מתפקיד סמנכ"ל הביטוח הלאומי לתפקיד ממלא מקום המנכ"ל של הביטוח הלאומי, עד שימונה מנכ"ל קבוע, אך דיווח למועצת הביטוח הלאומי רק כשלושה חודשים וחצי לאחר יום המינוי וביקש אישור רשמי למינוי רק בספטמבר 2017, כשבעה חודשים לאחר המינוי.

המבקר קובע שהשר כץ מינה את סמנכ"ל משאבי האנוש, גראור לתפקיד משנה למנכ"ל הביטוח הלאומי שלא באמצעות מכרז - דרך המינוי שהייתה נהוגה לתפקיד.

עוד מתאר המבקר כיצד השר כץ, מנכל המשרד קפלן והסמנכ"ל גראור, פעלו יחד להחליף את נציג המעסיקים בוועדת המינויים זמן קצר לפני כינוס הוועדה ולאחר שכבר קיבל זימון להשתתף בה. יש פגם חמור בכך שסמנכ"ל משאבי אנוש היה מעורב, הלכה למעשה, בהשפעה על קביעת הרכב ועדת המינויים שדנה במינויו לתפקיד משנה למנכ"ל, במיוחד כשהכול ידעו שנציג המעסיקים מחזיק בעמדה שלילית אשר להתנהלותו של גראור. 

תגובת משרד העבודה והרווחה

תגובת משרד העבודה והרווחה לדוח מבקר המדינה בעניין ליקויים במינויים במשרד: מאז תחילת כהונתו של השר חיים כץ ומינויי של המנכ"ל ד"ר אביגדור קפלן נעשו במשרד העבודה והרווחה מהלכי הבראה ורפורמות מרחיקות לכת הכוללות בין היתר שינויים ארגוניים שהמשרד לא ידע כמותם במשך שנים שנועדו להדק את הפיקוח על ניצול משאבי המשרד ולטפל בכשלים ובליקויים החמורים שהתגלו בחלק מעבודת המשרד ובשירות הניתן לאזרחי המדינה, כפי שעלה גם בדוחות מבקר המדינה שפורסמו במהלך השנים.

מידי חודש מתקיימים במשרד עשרות מכרזים ומינויים חדשים וכולם נעשים בכפוף לכללי מנהל תקין ושיקולים ענייניים ומקצועיים בלבד שתכליתם המרכזית הינה להביא למינויו של המועמד המתאים ביותר לתפקיד. אנו בטוחים שאילו מבקר המדינה היה בודק גם את התפוקות של האגפים שבוקרו בדוח זה לפני ואחרי המינויים ודאי שהיה מוצא אותם כראויים ביותר.

כל השינויים נעשו לאחר עבודת מטה מקיפה בשיתוף חברה ליעוץ ארגוני ובהנחיית ואישור נציבות שירות המדינה. במידה ונעשה פגם כלשהו באחד מתהליכי המינוי הרי שנעשה בתום לב ובהיסח הדעת ואנו נסיק את המסקנות הנדרשות מכך.

אנו מודעים לכך ששינויים שנעשים לאחר שנים רבות של סטגנציה יוצרות לעתים גם תחושות של אכזבה ותסכול אצל חלק מהעובדים שהוזזו מתפקידם. אנו גאים כי בסקר שביעות רצון עובדים שנערך באפריל השנה באמצעות חברה חיצונית עולה כי ישנה שביעות רצון גבהה (ממוצע 9.2) בקרב העובדים מעבודתם במשרד וכי עובדי המשרד מאמינים בשינוי הארגוני שההנהלה מובילה (ממוצע 8.9).

באשר להערות המבקר בעניין הביטוח הלאומי: כל המומחים עליהם הצביע צוות הבדיקה נמצאו ראויים לתפקיד, אולם כל חטאם היה ששמם נקשר בשמו של השר. כלל המינויים ראויים ונעשו משיקולים מקצועיים בלבד. השר בחר בנציגים אשר להם רצון ויכולות לתרום להבראתו של המוסד לביטוח לאומי ובכוונתם לעשות זאת. צוות מבקר המדינה מגדיר כל אדם שעבד בתע"א כמקורבו של השר השימוש במילה "מקורב" מאבד מתוכנו בעת שהמינוי נמצא מקצועי וראוי. לצורך העניין מר קפלן, מנכ''ל משרד העבודה והרווחה הנוכחי, עבד בתע"א לפני למעלה מ-30 שנה.

הבעיות המבניות בביטוח הלאומי החלו הרבה לפני כהונתו של השר חיים כץ, שפעל לתקן עיוותים בתפקוד הביטוח הלאומי שהתקיימו לאורך השנים, תוך נקיטת צעדים אנטי פוליטיים כמו צמצום מספר חברי הוועדה במועצת הביטוח הלאומי מ-56 חברים ל-19 בלבד.

בנוסף, להלן תגובתנו הפרטנית לליקוים המופעים בדוח כפי שהוצגו למבקר המדינה: לגבי מינויה של אלין אלול למ"מ מנכ"ל: אלול הינה מנהלת מצטיינת ומוערכת שמונתה לתפקידה ללא כל הכרות מוקדמת עם השר או המנכ"ל והבחירה בה מבוססת אך ורק על הצטיינותה בתפקידים הרבים שביצעה במשך 24 שנות פעילותה במשרד. בעת מינוייה ותהליך המכרז הפומבי בו נבחרה, ההנהלה וצוות הבוחנים לא מצא כל דופי בתפקודה ונקבע כי עבירות המשמעת המיוחסות לה נובעות מעוינות של הממונים לה לאחר שהנ"ל חשפה בפני הנהלת המשרד כשלים חמורים בפעילות חקירות הילדים שם כיהנה כחוקרת ילדים, כשלים שנתגלו כנכונים ונדרש בהם טיפול יסודי. התנגדותו של נציב שירות המדינה דאז למינוי מ"מ אינה רלוונטית שכן החוק קובע כי על השר לקיים חובת היוועצות בלבד. לא היה צורך באישורו של הנציב למינוי והשר פעל על פי דין.

לגבי מינוייה של היועמ"ש
צוות מבקר המדינה מתעלם מהעובדה כי לפני מותו הפתאומי התריע המנכ"ל הקודם אליעזר יבלון ז"ל שוב ושוב בפני השר ובפני היועמ"ש על תפקודה הלקוי של המחלקה המשפטית במשרד.

היועצת המשפטית של המשרד נבחרה לתפקידה בניגוד לדעתו הנוקבת והנחרצת של מנכ"ל המשרד הקודם. במהלך עבודתה מעת בחירתה, הביע המנכ"ל הקודם מורת רוח מתפקודה בפרט ומתפקוד המחלקה בכלל וביקש שלא להאריך את כהונתה בתום תקופת הניסיון בתפקידה, ולהחזירה לתפקידה הקודם כסגנית היועצת המשפטית של המשרד. משנפטר המנכ"ל הקודם לפתע עוד לפני תום תקופת הניסיון של היועצת המשפטית, החליט השר לממש את החלטתו של המנכ"ל הקודם והנחה החזרתה לתפקידה הקודם. ממלאת מקום המנכ"ל פעלה לממש את הנחיית השר.

לאחר מינויו, המנכ"ל החדש ביקש להאריך את תקופת הניסיון שלה בתפקיד כדי לאפשר לו לעמוד על תפקודה ואכן תקופת ניסיון זו הוארכה בהסכמתה ובאישור היועמ"ש לממשלה בשלושה חודשים נוספים. אפקטיבית, עמדו לרשותו פחות מחודשיים שבהם לא יכול היה לעמוד על יכולותיה. המנכ"ל החדש מר קפלן, לא ראה מקום להמשיך ולהתמודד עם הארכה נוספת של תקופת הניסיון והסכים לתת לה קביעות בתפקיד.

מינוי מנהל אגף בכיר מעונות יום

יש להסיר ליקוי זה מדוח צוות המבקר שכן עובד ב' עבר ביום: 25.2.2019, על פי כל דין מכרז של נציבות שירות המדינה ומשמש בתפקיד מנהל אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך בהצלחה. עוד, ייאמר כי מעבר להיותו ראוי למינוי, ניכר כי בתקופת הזמן בה עובד ב' משמש בתפקיד, אף הצליח להבריא מחלקה "חולה" ולהגביר תפוקות באופן ניכר כפי שיפורט בהמשך.

יודגש כי אגף מעונות יום ומשפחתונים היה במשבר חמור כאשר זרוע העבודה עברה ממשרד הכלכלה לסמכותו של השר. התעלמות מצד צוות מבקר המדינה לעובדה זו מקוממת.

האגף, שכל תכליתו מתן שירות להורים במעונות מסובסדים, פעל בתחלופה של מנהלים - במשך כ-4 שנים התחלפו 4 מנהלים. מצב בלתי סביר זה חייב מתן מענה מידי.

לעניין זה ראוי לציין כי במשך 6 שנים (2011-2016) הוקצו כ-1.1 מיליארד שקל לרשויות המקומיות לצורך בנייה של כ-300 מעונות יום. סכום זה נקבע בהחלטת ממשלה שאימצה את המלצות ועדת טרכטנברג. עד לשנת 2016 הסתיימה בנייתם של 24 מעונות יום בלבד ובוצעה ההקצאה האחרונה מכוח החלטת הממשלה, כאשר לשנים שלאחר מכן לא הובטח תקציב לצורך פעילות חשובה זו.

מאז קיץ 2016 הרחבת היצע המעונות קיבלה תפנית דרמטית, הן בהכפלת התקציבים השנתיים שהושגו ביוזמת השר, והוקצו בחודש ינואר בכל שנה בכדי לאפשר לרשויות המקומיות לבנות בקצב מהיר; והן בפעילות מאומצת בהנחיית השר מול הרשויות המקומיות לקידום הבנייה, כך שבמשך כשנתיים בלבד נבנו 186 מעונות יום וקיבלו סמל ועוד 109 מעונות יום נמצאים בשלבי בנייה סופיים. פעילות זו אפשרה הוספה של כ-22,100 ילדים למערכת המסובסדת והמפוקחת וממחישה יותר מכל את פועלו ואופן תפקודו הראוי של עובד ב'.

מינוי סמנכ"ל בכיר תפעול תשתיות ולוגיסטיקה

אחד הכשלים החמורים ביותר שהתגלו למר קפלן מיד עם כניסתו לתפקיד היה התפקוד הלקוי של אגף משק ומכרזים. משרד הרווחה הוא משרד אשר מרבית שירותיו לציבור ניתנים באמצעות מיקור חוץ. היקף הרכש החברתי של המשרד עומד על 9.5 מיליארד שקל בשנה.

התנהלותו הכושלת של מנהל אגף המכרזים לצד תפקודו הבעייתי של יו"ר ועדת המכרזים, כמתואר לעיל, הייתה ידועה לכל, באחריותו להליכים האיטיים, המסורבלים, המיושנים הכרוכים בבזבוז כספי ציבור שהתבטאו בהתקשרויות בלתי סבירות בעליל.

לכך מתווספות שורת פניות ותלונות באשר להתנהלותו כמנהל המעון, שהועברו אף הן למבקר המדינה. בין היתר, תלונה מיום 9.1.2019, שהועברה לידנו מנציגות דיירי המעון ומלינה על יחס משפיל ומזלזל מצידו, אלימות מילולית, התעלמות מבעיות רפואיות של הדיירים, התעלמות מליקויים כגון: היעדר חימום למבנה ומים חמים, ועוד.

לכן, בסדר עדיפות ראשון פעל מר קפלן להעבירו מתפקידו, בהסכמה, ומבלי לפגוע בתנאי העסקתו.

מר קפלן לא ראה כל פסול בהעברת עובד מתפקידו לתפקיד אחר בהסכמתו, כאשר תפקודו ירוד ובתפקיד חלופי תרומתו למשרד ולשירות הציבורי תהא גבוהה יותר ולמנות במקומו, בהטלת תפקיד בנוסף על תפקידו, עובד ותיק במשרד. עובד ג' ניהל באותה עת את אחד המעונות שמפעיל המשרד והוטל עליו בנוסף לתפקידו זה גם תפקיד מנהל אגף משק ומכרזים החל מיום 14.6.2017.

במקביל, התפרסם מכרז סמנכ"ל בכיר לתשתיות ותפעול שהיא משרה שונה לגמרי מהמשרה של מנהל אגף רכש ומכרזים. סמנכ"ל בכיר לתשתיות ותפעול אחראי בנוסף לאגף רכש ומכרזים גם על תחום הפעילות של המהנדס הראשי ועל אגפי הבנא"מ בשתי זרועות המשרד (עבודה ורווחה).

ועדת הבוחנים התכנסה ביום 10.9.2017 ובחרה בעובד ג' לתפקיד. אכן מר קפלן היה אחד מתוך ארבעת חברי ועדת הבוחנים שהתנהלה על ידי נש"מ ללא כל דופי ותמך בבחירתו של עובד ג'. לדעתנו לא נפל שום פגם בתהליך המתואר לעיל.

עוד כתבות

מכונית האסטון מרטין של ג’יימס בונד נמכרה ב-6.4 מיליון דולר. / צילום: REUTERS/Bobby Yip

מכונית האסטון מרטין של ג’יימס בונד נמכרה ב-6.4 מיליון דולר

זה לקח 4.5 דקות: המכונית שקידמה את הסרט "כדור הרעם" משנת 1965 נמכרה בסוף השבוע במכירה פומבית לזוכה המאושר, אשר העדיף להישאר אנונימי ● המכונית מגיעה עם האביזרים הנלווים שהופיעו במקור כמו לוחיות רישוי מסתובבות וחותכן צמיגים

קורין אלאל / צילום: גיל בקשטיין

חגיגות 30 שנה ל"אנטארקטיקה": קורין אלאל והקהל הטעינו זה את זו באנרגיות

העובדה ש-30 שנים לא הפכו את השירים מהאלבום “אנטארקטיקה” של קורין אלאל לפחות רעננים ורלוונטיים, חידדה עוד יותר את הכאב המילולי שהלחנים הנפלאים של אלאל טשטשו לעיתים

נתניהו, טאליב, עומאר, טראמפ / צילום: רויטרס

איך סובבו שתי חברות קונגרס בלי ניסיון את טראמפ ונתניהו

בתרגיל מבריק אילהאן עומאר וראשידה טאליב הפכו את נשיא ארה"ב לנכס אלקטורלי, אילצו את המפלגה הדמוקרטית, לרבות ידידים מושבעים של ישראל, להתייצב מאחוריהן, והציגו את ישראל כמדינת אי כבוד ואת וראש ממשלתה - כמריונטה של הבית הלבן  ● דעה

עבודה של פאטמה שאנן / צילום: רן ארדה

כובשות את הנרטיב: אמניות פלסטיניות עכשוויות מספקות נקודת מבט חדשה

ואדי סאליב שלא הכרתם, דם מחזור במקום דם של מלחמות ופירוק דימוי האישה כמולדת - כל אלה ועוד הם מוטיבים בתערוכה חדשה בחיפה שבה אמניות פלסטיניות נאבקות על מקומן במאבק הלאומי

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

בין המסורת של הטכניון למסורת של סל התרופות

בזמן שבטכניון הציגו הנהלה חדשה בלי אף אישה, ליצמן מינה מקורב ליו"ר סל התרופות ● וגם הבחירות המשיכו לספק לנו כותרות השבוע ● פרשנות

אהוד ברק/  צילום: כדיה לוי

ראשי הרשימה המשותפת תוקפים את ברק: "היה ונשאר גזען"

פוסט שפרסם ראש הממשלה לשעבר בפייסבוק לאחר מעצר אזרחים שהפגינו נגד היועמ"ש בפתח תקווה, ביניהם העוזרת שלו, העלה את חמתם של ראשי הרשימה ● בפוסט כתב ברק "פתח תקווה זה לא אום חיראן" ● איימן עודה פרסם בתגובה "תשע עשרה שנים עברו מאז שהיית אחראי להרג של שלושה עשר אזרחים ערבים בגלל שיצאו לרחובות"

זמן אמיתי / צילום: ליאת פדרמן

30 שנה לבית הספר לברמנים "זמן אמיתי": "עד שנות ה-90 האלכוהול נתפס בישראל כחוסר תרבות"

בית הספר לברמנים "זמן אמיתי" חוגג 30, וזה לא עניין של מה בכך במדינה שלפני 30 שנה עוד התייחסה לאלכוהול כאל דבר מגונה ● מי בכלל חשב אז על ברי קוקטיילים ייעודיים ועל ברמן כבעל מקצוע מכובד

אירוח - נצרת / צילום: איל יצהר, גלובס

“תראו מה קורה בנצרת ובכפרים מסביב. יש כאן תרבות של שופוני”

סוזן מזאווי, מנכ"לית משרד הפרסום הבולט במגזר הערבי, מארחת את החברות לארוחת ערב בביתה שבנצרת

הילה מיכוביץ'-סיטון  / צילום: גבע רונן

די כבר, קרצייה! בעידן של הפרעות קשב הכירו את האישה שתשלמו לה כדי שתנג'ס לכם

בעידן של מולטי-טסקינג ואינסוף הפרעות קשב, מסתבר שיש צורך בעבודה כזאת, ויש גם מי שעושה אותה בכישרון רב ● הכירו את הילה מיכוביץ'-סיטון, הקרצייה שמנדנדת לכם בתשלום ● פרק ראשון בסדרה "העבודה שלי"

מייקרוסופט/  Shutterstockס.א.פ קריאייטיב

תוכנית ההתנתקות: יותר ויותר אנשים פורשים מהמרוץ ללייקים

פייסבוק, אינסטגרם ויתר הרשתות הדביקו את האנושות ב-FOMO, הפחד להחמיץ חוויות ● לאחרונה הולכת ומתפשטת תופעת ה־JOMO - ההנאה שבהחמצה ● פחות שעות גלישה במעמקי הפיד, פחות איסוף לייקים, וחזרה לשקט ולתקשורת אנושית ● המחמיצים מספרים על שחרור אמיתי, וענקיות הטכנולוגיה מנסות להתמודד עם התופעה שמשנה את העולם ● איך נגמלים מהסמארטפון? ● האזינו לפודקאסט "הצוללת"

סקר הסקרים - מועד ב'

סקר הסקרים: הליכוד שוב מובילה, ימינה נחלשת משמעותית; שונות גדולה בין סקרי סוף השבוע

מערכת הבחירות החדשה יצאה לדרך, וסקר הסקרים חוזר ● מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה? ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הלוהטת

זהר זיסאפל / צילום: יונתן בלום, גלובס

הוא משקיע בתחום הרכב, מזהיר מפני בועה ולוטש עיניים לבינה מלאכותית: זהר זיסאפל לא עוצר

כמעט 40 שנה לאחר שהקים עם אחיו את חברת רד, זהר זיסאפל לא מוריד את הרגל מהגז ● הוא משקיע בעשרות סטארט-אפים, מדלג מתחום לתחום ועכשיו הוא מחפש את הטכנולוגיה הבאה ● "לענקיות הטכנולוגיה יש כוח אדיר וצריך לפעול נגדן, אך כוחן לא גדול מאשר היה בעבר"

מחיצת ההפרדה בהופעה בעפולה / צילום: שלומי גבאי, וואלה!  NEWS

טוטו, אנחנו לא בקנזס: איך קשור דיון על אפליה בארה"ב למופע בהפרדה בעפולה

מה התרסק השבוע על הגבעה בפארק העירוני של עפולה ● אחרי טיסה ארוכה מארצות הברית, ובשם איזה ערך כמעט ובוטל המופע החרדי בהפרדה ● וגם ברינגר משיב לחן מענית: "הליהוק הקבוע של המחוקק לתפקיד שולל הזכויות – מופרך" ● דעה

רשידה טליב / צילום: רויטרס

לאחר הפנייה האישית: השר דרעי אישר את כניסת ראשידה טאליב לישראל

לאחר הפנייה האישית של ראשידה טאליב, הסכים השר דרעי לאפשר לחברת הקונגרס להיכנס לישראל על מנת לפגוש את סבתה ● "אני מתחייבת לפעול לפי הגבלות מדינת ישראל ולא לקדם חרם על המדינה", כתבה חברת הקונגרס הפלסטינית-אמריקאית מוקדם יותר במכתבה לשר הפנים

וול סטריט / צילום: רויטרס

שבוע מסחר סוער בוול סטריט ננעל בעליות; הנאסד"ק עלה 1.7%

בורסות אירופה ננעלו בעליות חדות, בהובלת בורסת איטליה שננעלה בעליות של 1.5% ● מדד הפוטסי נפתח למסחר לאחר עיכוב של כשעתיים בגלל תקלות טכניות ● שוקי אסיה ננעלו במגמה חיובית ● דובר משרד החוץ הסיני מסר כי שנחאי מצפה מארה"ב לפגוש אותה ב"אמצע הדרך" בכל הנוגע לשיחות הסחר

איינדהובן, מרכז העיר / צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

עוף החול ההולנדי: איינדהובן, העיר שהמציאה את עצמה מחדש

עד לפני שנים אחדות, הרעיון לבקר בעיר ההולנדית איינדהובן היה מעורר גיחוך. מה יש כבר לעשות שם? ● אלא שהמהפך שעברה מעיר תעשייתית כושלת לבירת העיצוב ההולנדי ולאחת הערים היצירתיות בעולם, הפך אותה לאלטרנטיבה תיירותית אורבנית, נעימה, צעירה, ירוקה, לא צפופה ומסקרנת

דור הזכוכיות השבורות / צילום: גטי אימג'ס

ילדי הזכוכיות השבורות: מה הסכנות שמחכות לצעירי האלפא ולמה החוקרים מודאגים מ"דור המסכים"?

הם לומדים להפעיל אפליקציות כבר בינקות, ונהנים מאופציות רבות מאי פעם למיצוי אישי, אבל לצד כל אלה אורבות לדור המסכים סכנות כבדות ● 'לא ישימו לב אליי אם לא אהיה שונה ופרובוקטיבי. ככל שאהיה 'יותר', כך אקבל יותר לייקים' - זו החשיבה שהחוקרים מזהים בקרב צעירים, והם מודאגים מאוד: מי שחי ברשתות עלול לפתח נכות רגשית

חגיגות עשור לנישואין של עידן ובתיה עופר במיקונוס / צילום: צילום מסך מתוך news 24-7

חמישה מיליון יורו ו-700 מוזמנים; עידן עופר חגג עשר שנות נישואים

העיתונות ביוון סיקרה בסוף השבוע בהרחבה את מסיבת הענק שערך המיליארדר הישראלי במיקונוס לרגל עשר שנות נישואיו לבתיה

רשידה טליב / צילום: רויטרס

טלאיב שוב מהתלת בישראל: בלי טובות, לא מגיעה בתנאים שלכם

לאחר ששר הפנים דרעי אישר כניסתה בעקבות בקשתה "לבקר את סבתא שלי", צייצה טלאיב: "ישראל מנצלת את אהבתי לסבתי כדי לסתום לי את הפה"

איילת שקד / צילום: כדיה לוי

כמה פלסטינים יקבלו אזרחות ישראלית בתוכנית הסיפוח של ימינה

שקד ובנט מציעים לספח 60% מהגדה המערבית המוגדרים כשטח C, כולל אזרחות לכל התושבים • ישראל, הם טוענים, יכולה לקלוט 100 אלף פלסטינים • בדיקה מגלה שמספר הפלסטינים בשטח C גבוה הרבה יותר, בשל יישובים בשטחי A ו–B הגולשים לתוכו - האם גם להם תוצע אזרחות?