גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

האם יש עצירה בצמיחה של תעשיית ניהול תיקי ההשקעות?

בשנים האחרונות ניכרה בלימה במגמת הצמיחה ארוכת הטווח של תעשיית ניהול תיקי ההשקעות, ובשנה האחרונה נרשמה בפעם הראשונה ירידה של ממש מעבר למה שמתחייב מהתשואה המשוקללת של תיקי ההשקעות ● יוזמות חדשות של רשות ניירות ערך עשויות להביא לתפנית תוך שנתיים–שלוש ● כתבה ראשונה מבין שתיים

צמיחה / צילום: Shutterstock
צמיחה / צילום: Shutterstock

124 הוא מספר החברות בעלות רישיון לנהל תיקי השקעות בסוף 2018. בשנים האחרונות ניכרת התייצבות במספרן. לשם השוואה, מספר החברות בסוף שנת 2013 עמד על 120 (אחרי שירד מ-134 חברות בסוף 2012). השיא במספר הגופים נרשם ב-2007, רגע לפני הנפילה, עם 207 גופים ומאז קטן מספרם בכ-40%.

19 הוא מספרן של החברות המוגדרות "גדולות", דהיינו, 11 חברות שמנהלות יותר מ-5 מיליארד שקל עבור יותר מ-1,000 לקוחות, 5 כאלה שמנהלות אמנם פחות מ-5 מיליארד שקל, אבל עבור יותר מ-1,000 לקוחות, ו-2 שעמדו בקריטריונים האלה בשלוש השנים האחרונות. מספרן נותר יציב במשך כל השנים האחרונות.

272 מיליארד שקל הוא סך הנכסים המנוהלים במסגרת ניהול תיקי השקעות, ירידה של 5% לעומת שנה קודמת.
בשנים האחרונות היקף נכסי התעשייה היה סטטי (באופן יחסי לקרנות הנאמנות) ונע סביב 260 מיליארד שקל עד 290 מיליארד שקל. סטטיות במקרה זה פירושה נסיגה, שכן התשואות שהפיקו תיקי השקעות בשנים האחרונות עמדו על ממוצע של כ-4% עד 5% בשנה. עם זאת, בשנת 2018 נרשמו בדרך כלל תשואות שליליות שאותן אני מעריך באופן משוקלל (למדיניות ולסכומים המושקעים) ב-1%-, כך שאת היקף יציאת הכספים בשנת 2018 ניתן להעריך בכ-11 מיליארד שקל. רובו המכריע בתיקים המוסדיים. החלוקה היא כ-9 מיליארד שקל במוסדיים וכ-2 מיליארד שקל ללקוחות שאינם מוסדיים, קרי, לקוחות פרטיים ועסקיים. בסך הכל בשנים האחרונות יצאו כמה עשרות מיליארדי שקלים מתיקים מנוהלים לכמה כיוונים.

ראשון בהם הוא הנדל"ן, כמובן, אבל חלק מהכספים של הלקוחות, בעיקר היותר אמידים, פנה למכשירי השקעה חלופיים: פוליסות פיננסיות, תיקון 190, קופות גמל להשקעה, קרנות נדל"ן, קרנות להלוואות, קרנות גידור וכיו"ב.

מספר החברות המנהלות והתפלגותן לפי הסכומים המנוהלים 12.5.19

9% הוא שיעור הגידול הרב שנתי של התעשייה הזו ללא מוסדיים, כאשר בוחנים אותה בפרספקטיבה של 15 השנים האחרונות, למרות ואחרי הבלימה של השנים האחרונות, למעט 2017, וכולל 2018.

הגידול ארוך הטווח של התעשייה במונחי הנכסים תאם את מגמת הגידול בסך הנכסים הפיננסיים של הציבור והוא נבע בראש ובראשונה מהתשואה החיובית שהפיקו תיקי ההשקעות בכל השנים שמאז 2004, למעט כמובן 2008, ובמידת מה גם 2011 וכן 2018. עם זאת, עיקר הצמיחה הושגה עד וכולל שנת 2010. בשנים האחרונות הצמיחה נחלשה מאוד, וכך למשל, ב-5 השנים האחרונות שמסוף 2013 עד סוף 2018 היא עומדת על שיעור שנתי של כ-3% בלבד ולעובדה זו יש קשר הדוק ליציאת הכספים לנדל"ן ולהשקעות אלטרנטיביות. ניתן לראות בשנים האחרונות ירידה ברורה במספר התיקים המנוהלים מ-87,800 בסוף 2015 ל-80,216 בסוף 2018. מספרי הלקוחות בשנת 2004 עמד על פי האומדן שערכנו אז, על 40,000, וכיום מגיע מספרם לפי הערכתנו, לכ-67 אלף.

4-5 שנים הוא המח"מ הממוצע של לקוח בחברה לניהול תיקים.

ממצאים מעניינים במיוחד בדוח רשות ניירות ערך מתייחסים לשיעור ההצטרפות והעזיבה של לקוחות בניהול תיקים. נתונים אלה יש בהם כדי ללמד על שיעור התחלופה של לקוחות החברות לניהול תיקים, אבל במגבלות שונות, שכן הצטרפות של לקוח יכולה להיות של לקוח חדש שעד כה לא ניהל תיק השקעות באמצעות חברה לניהול תיקי השקעות, או שהיא מייצגת פשוט מעבר - נטישה של חברה אחת לטובת חברה אחרת.

בתעשיית ניהול תיקי השקעות נהוג לומר שהמח"מ הממוצע של לקוח נע סביב 4-5 שנים. בכל מקרה, זו תקופה ארוכה הרבה יותר משיעור התחלופה בתעשיית קרנות הנאמנות, שם מקובל לומר שתקופת האחזקה של לקוח בקרן נאמנות אקטיבית מסוימת נעה סביב 4-7 חודשים. הסיבה העיקרית לפער הזה נובעת מכך שבניהול תיקי השקעות קיים קשר ישיר בין החברה, ובאופן אישי - מנהל השקעות ו/או מנהל הקשר עם הלקוח לבין הלקוח, בעוד שכאשר מדובר בקרן נאמנות, החברה המנהלת כלל לא מכירה את הלקוח והשליטה על החלטותיו מצויה בידיו או בידי היועץ הבנקאי המלווה אותו. כך, במקרה של שינוי בטעמים של הלקוח ו/או של היועץ, או במקרה של הורדת דירוג לקרן בבנק עימו עובד הלקוח, היחידות בקרן נמכרות לטובת קרן אחרת, בדרך כלל, של מנהל קרנות אחר.

 

16% הוא שיעור עזיבת הלקוחות בקרב חברות גדולות מול שיעור הצטרפות של 15%. לעומת זאת, בחברות קטנות מאוד שיעור ההצטרפות של לקוחות חדשים ממשיך להיות גבוה משיעור העזיבה: 24% מול 15% בהתאמה. הסיבה לכך הינה בדרך כלל ה"מלאי" של החברות הקטנות שהוא קטן יותר.

הצמיחה הרציפה בנכסים המנוהלים על ידי החברות שאינן גדולות (קטנות/בינוניות) נעצרה. ב-2018 סך הנכסים ירד מ-46 מיליארד שקל ל-44.6 מיליארד שקל, שיעור דומה מאוד (3%), ואפילו מעט גבוה יותר משיעור הירידה בנכסי הלקוחות הפרטיים והעסקיים שבניהול החברות הגדולות.

ריכוזיות: 10 החברות הכי גדולות מנהלות יחד, להערכתי, כ-117 מיליארד שקל שהם כ-71% מהנכסים המנוהלים עבור לקוחות שאינם מוסדיים, בעוד ש-89 החברות הקטנות ביותר (מתוך 124 חברות) מנהלות רק כ- 7% מסך הנכסים, ובתווך - עוד 25 חברות מנהלות 22% מן הנכסים. זוהי תמונה כמעט זהה לתמונה בסוף 2017.

לכאורה, רמת ריכוזיות גבוהה, אבל בכל זאת התעשייה הזו מתאפיינת ברמת תחרות גבוהה ביותר, וכל לקוח יכול למצוא את מבוקשו לפי העדפותיו - ניהול תיק השקעות בחברה גדולה/בינונית/קטנה. התחרות החריפה מתנהלת לא רק בתוך התעשייה, אלא, כאמור, גם מול מוצרים אלטרנטיביים, כלומר, גם מול מוצרים שמחוץ לתעשייה. התחרות החריפה מתבטאת בעשור האחרון בירידה של ממש בדמי הניהול המקובלים בתעשייה.

10 החברות הגדולות בקרנות נאמנות אקטיביות/מסורתיות וכספיות מהוות 85.6% מסך הנכסים המנוהלים בקטגוריה זו.

דמי ניהול ועמלות אחרות: מעבר לירידה החדה בשיעור דמי הניהול שגובים מנהלי התיקים, הולכת ונעלמת התופעה של החזרים מעמלת הקנייה והמכירה שהבנקים גובים. מספר החברות לניהול תיקים, שההכנסות שלהן מהחזר עמלות מהווה בין 30% ל-50% מההכנסות שלהן בדמי הניהול, צנח מ-10 ב-2017 ל-1 בלבד ב-2018 ו-92 חברות מתוך 124 לא מקבלות החזר כלשהו בגין פעולות קנייה ומכירה.

רשות ניירות ערך עושה לאחרונה מאמצים ניכרים להביא לגידול בסך נכסי התעשייה הזו אל מול התחרות שמציבים לה מוצרים אחרים כמו פוליסות פיננסיות ומוצרים אלטרנטיביים. במסגרת זו הרשות מבקשת לייצר תיק השקעות "סגור" שייהנה מהטבות מס דומות למוצר של קופות גמל להשקעה, וכן לאפשר לחברות לניהול תיקים לנהל קרנות נאמנות שלא יירכשו באמצעות הבנק, ושהמעבר בין מסלול אחד בקרן (מבחינת מדיניות) למסלול אחר לא ייחשב לאירוע מס, וזאת בדומה למה שקיים בפוליסות פיננסיות. 

הכותב הוא בעלי בית ההשקעות מיטב דש ויו"ר מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ. אין לראות באמור מתן ייעוץ/שיווק השקעות והאמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

עוד כתבות

בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן  / צילום: חיים צח, לע"מ

מה קרה לכנסת בחילופי העונות, ולמה זה גרם לקרמניצר להתנגד לחוק היועמ"שים?

למה באמת נערך השנה סביב נוסף של בחירות, מה אפשר ללמוד מהמהלך על המעמד של הכנסת ואיך קרה ששני חוקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה מתארים את בית הנבחרים הישראלי בצורה כל כך שונה ● פרשנות

רקס טילרסון / צילום: שאטרסטוק

שר-החוץ האמריקאי לשעבר: הישראלים עבדו על טראמפ בעיניים

רקס טילרסון אמר את הדברים בדיון באוניבריסטת הארווארד ● עוד אמר כי "כשיש לכם עסק עם נתניהו, תתחמשו במנה גדולה של ספקנות. נתניהו הוא פוליטיקאי בעל כישורים יוצאים מהכלל, אך הוא קצת כמו מקיאוולי"

העובדים שמניעים את תכנון והנדסת העיר / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

למה מחלקות ההנדסה בעיריות ננטשות ומתרוקנות מעובדים?

יו"ר איגוד מהנדסי הערים היוצא, אבנר אקרמן, מתריע מפני פרישה נרחבת של בעלי מקצוע ותיקים ובעלי ניסיון

מבצע מעבר לקו הירוק / צילום: איל יצהר

עסקת המאה: 9 שקלים פחות עבור סיגריות מעבר לקו הירוק. ישראלים רבים חושבים שזה שווה את הסיכון

כשפערי המחירים הם עצומים כמעט בכל תחום, אפילו המצב הביטחוני לא יכול לעצור את עשרות אלפי הישראלים שנוהרים מדי סוף שבוע אל הכפרים בשטחים ● כל המעורבים משוכנעים שהכסף ימשיך לדבר חזק יותר מהפוליטיקה, ויש כבר מי שמציע שקבלני הבניין משני הצדדים "יסגרו הסכם שלום תוך דקה"

אביגדור ליברמן במסיבת העיתונאים היום / צילום: דני זקן

ליברמן ל"גלובס": "אמליץ על גנץ, אם יתחייב לממשלת אחדות חילונית ללא נספחים"

לליברמן לא נותרו הרבה אפשרויות, לאחר מסמך החישוק שהחתים נתניהו את מפלגות הימין והחרדים ● החתימה הזו מערימה קושי רב על גנץ להקים ממשלה כלשהי ● פרשנות

הטלנובלה של גזונדהייט / איור: גיל ג'יבלי

הטלנובלה של גזונדהייט: אישה בת 92 מירושלים התעשרה בחצי מיליארד שקל - במזומן. כך זה קרה

לפני כשבועיים מימשה שושנה גזונדהייט בת ה–92 את רוב החזקותיה בערד השקעות תמורת יותר מחצי מיליארד שקל ● האם זה ישים סוף לסאגה שנמשכת כבר חצי יובל וכוללת סכסוכים בין השותפים בחברה ותביעות על גבי תביעות? לא בטוח

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

סגירה חיובית בבורסה; ישראל קנדה זינקה ביותר מ-7%

המדדים המובילים בבורסה בתל אביב עלו בעד 0.5% ● מניית אופקו צנחה ב-6%, אמות ובזן עלו ב-3.9% ו-3.55% בהתאמה, שופרסל ואלוני חץ עלו ביותר מ-2% ● בריינסווי הודיעה על כוונתה למנות מנכ"ל אמריקאי במקום מר יעקב מיכלין שפורש

אמזון/ צילום:   Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

מסתמן: אמזון ישראל תעלה לאוויר בתחילת השבוע

הפרויקטורים של הפעילות הקמעונאית המקומית בישראל בהובלת רולף קימאייר עושים מאמצים אחרונים כדי לבצע את ההשקה הרשמית בתחילת השבוע, על-מנת להצליח לקחת חלק במכירות של ראש השנה שהולך ומתקרב

נתניהו והשליח למזרח התיכון ג'ייסון גרינבלט / צילום: קובי גדעון, לע"מ

נתניהו נפגש עם שליח ארה"ב למזרה"ת גרינבלט

בפגישה השתתפו גם שגריר ארה"ב בישראל דיוויד פרידמן ושגריר ישראל בארה"ב רון דרמר ● נשיא ארה"ב אמור לנאום באו"ם ביום שלישי הקרוב

לוגו חברת קולט / צילום: לוקאס ג'קסון, רויטרס

"יש מספיק": קולט תפסיק לייצר רובי AR-15 לשוק הפרטי

יצרנית הנשק אמרה שיש בשוק כמות מספקת של רובי ספורט ושהיא תתמקד בחוזים שלה מול הצבא ורשויות אכיפת החוק במקום זאת

האוהדים לא מגיעים כמו פעם. חלוץ נאפולי חוגג מול יציעים ריקים  / צילום: רויטרס

תוצאות צפויות וקרחות ביציעים: באופ"א רוצים להחזיר את ליגת האלופות לגדולתה

שלב הבתים בליגת האלופות שיצא השבוע לדרך מתאפיין בשנים האחרונות בהיעדר תחרותיות בגלל הפערים הגדולים בין הקבוצות ביבשת ● במקום לחזק את המועדונים הקטנים ולגשר על הפערים, פועלים באופ"א להשאיר רק את הגדולים והחזקים על המגרש

הצבעה בבחירות לכנסת ה-22 / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ועדת הבחירות פרסמה את התוצאות הסופיות של הבחירות

מדובר בתוצאות כמעט סופיות לאחר הליכי בדיקה ובקרה שביצעה הוועדה ● סה"כ נפסלו 27,601 קולות

ריבלין, נתניהו וגנץ באזכרה של הנשיא לשעבר פרס / צילום: לע"מ

מה באמת חושב דרעי ואיך הגיב נתניהו לתוצאות הבחירות. מאחורי הקלעים של הדרמה הפוליטית

בליכוד לא הפנימו במשך שעות ארוכות שאין לנתניהו שום סיכוי להרכיב ממשלה ושידרו עסקים כרגיל • רק כשהתמונה החלה להתבהר, מיהר ראש הממשלה להחתים את מפלגות הימין והחרדים על מסמך הבלוק הימני, ובמקביל לרוץ ולקרוא לבני גנץ להצטרף לממשלת אחדות

הרכבת הקלה בירושלים. משתלבת במרקם העירוני/צילום: נחשון פיליפסון

חתונה או חופש? המדינה תצטרך למצוא מודל נכון להקמת המטרו

מדינת ישראל ניסתה כבר את מודל חיי הזוגיות פעמיים, עם שתי הזכייניות של שני הקווים האדומים של הרכבת הקלה בתל אביב ובירושלים ● בתל אביב העסק התפוצץ מיד אחרי החתונה, בירושלים הזוגיות הייתה רווית ריב ומדון

רונן משה יועץ תקשורת / צילום: יחצ

ביהמ"ש אישר את הסדר הטיעון עם יועץ התקשורת רונן משה

(עדכון) - משה הואשם בפרשת משנה של תיק ישראל ביתנו ● לפי ההסדר, הוא ירצה 9 חודשי עבודות שירות ויורשע בסעיף של סיוע להפרת אמונים

7 כתבות הנדלן שעשו את השבוע / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

ברקס לכרמל שאמה ותוכנית להרחבת הכנסת. כותרות הנדל"ן

בית המשפט ביטל את החלטת עיריית רמת גן לאסור על תמ"א 48 באופן גורף ● בחיפה מתכננים מדיניות תמ"א משלהם. קובי אמסלם עובר לעמידר. ואיפה תוכלו לקנות דירות מוזלות שזוכי מחיר למשתכן ויתרו עליהן

שי ניצן ואביחי מנדלבליט/ צילום: איל יצהר

בפרקליטות פתוחים לניהול מו"מ לעסקת טיעון עם סנגוריו של ראש הממשלה

מדוע שכר ראש הממשלה את שירותיו של עו”ד רם כספי, המומחה דווקא בתפירת עסקאות מסחריות, אחרי פרישתו מהייצוג של ראש מחלקת צווארון לבן במשרדו, עו"ד נבות תל צור • במה יתמקדו עורכי דינו של רה"מ בשימוע בעוד שבועיים • ומה חברי הכנסת הנוכחית לא הבינו

בני גנץ / צילום: שלומי יוסף

בני גנץ בישיבה ראשונה: אקים ממשלת אחדות רחבה וליברלית בראשותי

את הדברים אמר גנץ בישיבת הח"כים הראשונה של רשימת כחול לבן לאחר הבחירות לכנסת ה-22 ● לפיד: "נתניהו לא מוכן לקבל את תוצאות הבחירות. בן אדם אחד מונע הקמת ממשלת אחדות ליברלית"

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

ירידות בוול סטריט; הנפט עולה; הנסדא"ק מאבד 1%

ה-S&P 500 נופל 0.45% והדאו ג'ונס מאבד 0.35% ● הרקע לעליות במחירי הנפט הן לאור הודעת הבית הלבן כי הטיל סנקציות על הבנק המרכזי של איראן ● בבורסות אירופה הקאק זינק ב-0.56%, הדאקס ננעל ביציבות ואילו הפוטסי הבריטי איבד היום 0.16% מערכו

מטוס של XL Airways / צילום: מרקו דג'וריקה, רויטרס

עוד קריסה: חברת הלואו קוסט XL Airways הפסיקה פעילותה

החברה נקלעה לקשיים כלכליים בעקבותיהם היא פרסמה הודעה באתר האינטרנט שלה לפיה היא מעדכנת את הנוסעים כי היא הפסיקה למכור כרטיסי טיסה לטיסותיה ● החברה מצטרפת לחברת לואו קוסט צרפתית אחרת שקרסה לאחרונה