גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כיצד ניתן לנכות הוצאות פחת בגין נכס שאינו מופיע בתקנות?

נכסים בלתי מוחשיים רווחים במציאות הכלכלית כיום, אך תקנות הפחת הן תקנות מנדטוריות שנקבעו לפני קום המדינה וכמעט שלא עודכנו

הקלות במס / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
הקלות במס / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

שיטת המס בישראל מאפשרת לעסקים לדרוש ניכוי הוצאות, מההכנסות שהופקו בפעילותם העסקית. הכלל הבסיסי לניכוי הוצאות קובע, כי ניתן יהיה לנכות הוצאות אשר הוצאו לצורך ייצור ההכנסה בשנת המס. כלל בסיסי זה מקביל בין עיתוי היווצרות ההכנסה לעיתוי היווצרות ההוצאות בייצור אותה הכנסה.

במרבית העסקים מוצאות הוצאות מהותיות לרכישת נכסים קבועים שמשמשים את פעילות העסק למשך שנים רבות ולא בהכרח בשנת המס בו הוצאה, בין היתר: מבנים, מכונות וציוד, ריהוט, כלי רכב, הוצאות שיפור נכסים מושכרים, זיכיונות, נכסים בלתי מוחשיים ועוד. הוצאה לרכישת נכסים קבועים אינה נחשבת להוצאה שוטפת שהוצאה לצורך ייצור ההכנסה בשנת המס. אלא, עלות רכישת הנכסים הקבועים תירשם בספרי העסק כהשקעה בנכס, ועלות זו תנוכה כהוצאה שתיפרס לאורך שנות תקופת השימוש בנכס הקבוע שנרכש. הפריסה השנתית מכונה בשם "פחת". ניתן לומר כי ה"פחת" הוא מונח המבטא את ירידת הערך של נכס כתוצאה מבלאי לאורך תקופת השימוש בו.

פחת על נכסים בלתי מוחשיים

ברכישת פעילות עסקית, על מנת לזהות אילו נכסים נרכשו אגב רכישת הפעילות העסקית נהוג לערוך ייחוס של תמורת הרכישה לנכסים ולהתחייבויות של הפעילות הנרכשת (P.P.A). תהליך ייחוס התמורה לנכסים הנרכשים מבוסס על השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים, של הנכסים הבלתי מוחשיים המזוהים ושל המוניטין הגלום ברכישה. נכסים אלו ייחשבו לנכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה בידי מי שרכש את הפעילות העסקית.

נכסים בלתי מוחשיים כוללים רשימה ארוכה של נכסים, כגון: ידע, פטנט, תוכנות מחשב, מוניטין, קשרי לקוחות, סימן מסחרי, זיכיונות, קשרי ספקים, רישיונות, זכויות יוצרים, מותג, זכויות הוצאה לאור, ועוד.

עמדת רשויות המס היא כי ניכוי הוצאות פחת תתאפשרנה רק לגבי נכסים שנקבע לגביהם שיעור פחת בתקנות. רשות המסים פרסמה לעניין זה גם עמדה חייבת בדיווח שמספרה 3/2016, המבהירה כי לעמדתה לא יותר ניכוי בעד פחת "במקום בו לא נקבע שיעור פחת בדין בשל אותו נכס".

עמדה זו מעוררת קשיים ומחלוקות לאורך השנים. תקנות הפחת הן תקנות מנדטוריות שנקבעו עוד טרם הקמת המדינה בשנת 1941, בתקופה בה נכסי ההון העיקריים בכלכלה היו נכסים מוחשיים, כאשר התקנות עברו רק מספר מצומצם ומועט מאוד של תיקונים לאורך השנים. אי לכך, תקנות הפחת אינן כוללות התייחסות לנכסים בלתי מוחשיים הרווחים במציאות הכלכלית של היום.

יצוין, כי חריג לאמור הוא נכס בלתי מוחשי מסוג "מוניטין" שלגביו הותקנו בשנת 2003 תקנות פחת ספציפיות, המאפשרות פריסת התמורה ששולמה בעד מוניטין כהוצאת פחת על פני 10 שנות המס, למעט חריגים הקבועים בתקנות. הגם שנקבעו תקנות בנוגע למוניטין, ראינו כי בעולם העסקי קיימים נכסים בלתי מוחשיים רבים ואלו נותרו ללא מענה בתקנות.

קשרי לקוחות כמשל

אם ניקח כמשל את שאלת הפחת החל על נכס בלתי מוחשי מסוג תיק לקוחות או קשרי לקוחות, נמצא כי חרף עמדת רשות המסים, ישנן שתי תזות שיצדיקו את ניכוי הוצאות פחת בגין רכישת נכס קשרי לקוחות, הגם שאינו נמנה על רשימת הנכסים בתקנות הפחת.

התזה הראשונה גורסת כי תיק לקוחות הוא נכס המיוחס למוניטין ועל כן תמורת רכישתו תותר בניכוי כפחת על פני 10 שנים בהתאם לתקנות הפחת שהותקנו לעניין מוניטין. מוניטין הוגדר בפסיקה כ"מכלול בלתי מוגדר של תכונות או יתרונות המצטברים בעסק והגורמים לציבור בלתי מבוטל של לקוחות לשוב ולחזור אליו", ועל כן היות וקשרי לקוחות הם חלק מתכונות ויתרונות העסק, יהא ניתן לראותו כנכס מסוג מוניטין לצורכי מס, ועלותו תופחת לפי תקנות הפחת הקבועות לעניין מוניטין.

התזה השנייה, הנכונה למעשה לכל הנכסים שאינם נזכרים בתקנות, גורסת כי היות שדיני המס "שותקים" לגבי הפחתת קשרי לקוחות בפרט ונכסים בלתי מוחשיים (שאינם מוניטין) בכלל, יש לאמץ את כללי החשבונאות אל תוך דיני המס. בכללי החשבונאות נקבעו הוראות וכללים הנוגעים להפחתת נכסים בלתי מוחשיים, וזאת בהכירם בכך שנכס בלתי מוחשי הוא נכס בעל תוחלת חיים מוגדרת ומסוימת, אשר מתבלה לאורך השנים. תזה זו נתמכת במספר פסקי דין שקבעו כי לא ייתכן ששיעורי הפחת בתקנות יהיו מנותקים באופן מוחלט מהמציאות הכלכלית של נכסים בעסק (למשל פסקי הדין בעניין עינבר היכלי יופי לכלה ובעניין יעקב יעקובי ובניו).

נדגיש לבסוף, כי זיהוים של נכסים בלתי מוחשיים ורישומם כנכסים קבועים ייתכן כאשר נרכשת פעילות עסקית או כאשר מבוצעת רכישה ייעודית של נכס בלתי מוחשי, ואולם אינו רלוונטי כאשר מדובר בעסקה לרכישת המניות של החברה. ולפיכך לשאלה האם למכור פעילות או מניות ישנן השלכות מס שמומלץ לבחון. לאחרונה הבהיר בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין פליינג קרגו כי תיתכן רכישת מניות חברה לצד רכישת מוניטין של בעלי העסק (בין אם הוא אדם פרטי ובין אם חברה), וכי בניגוד לטענת רשות המסים, תיתכן הפרדה בין שתי העסקאות, באופן שמכר המניות ומכר המוניטין ימוסו בנפרד - כל אחד לפי כללי המיסוי הרלוונטיים לסוג נכסים זה, ובאופן שיאפשר דרישת ניכוי הפחת על מוניטין הנרכש.

לעמדתנו, נראה כי הגיע העת והזמן שרשות המסים תשכיל לאמץ את עיקרון אימוץ הכללים החשבונאיים לתוך דיני המס, על מנת לאפשר את מיסוי ההכנסה הכללית האמיתית שבידי בעלי העסקים תוך מתן ביטוי אמיתי לירידת הערך ולשחיקתם של הנכסים המשמשים את הפעילות העסקית. זאת, לפחות עד שיימצא לנכון לקבוע תקנות עדכניות ורלוונטיות, שתקבענה שיעור הפחתה אחיד ונהיר שיהיה מותאם למציאות הכלכלית-מסחרית הרווחת כיום.

הכותבים הם שותף במשרד ירון אלדר פלר שורץ ושות' ועורכת דין (רו"ח) במשרד 

עוד כתבות

עו"ד מיכה פטמן / צילום: איל יצהר, גלובס

כמה זמן דרוש כדי לנהל "תיק צווארון לבן גדול ומתוקשר"?

וגם: קצת חדשות טובות בימי קורונה, וזהר זיסאפל מבטיח עבודה בהייטק

תושבי העיר ווהאן עומדים בתור לבדיקות החומצה הגרעינית, בשבוע שעבר / צילום: רויטרס, Aly Song

העיר הסינית ווהאן מדהימה את העולם: 9 מיליון בדיקות בתוך 10 ימים

החשש מפני גל נוסף של קורונה הביא את הרשויות בעיר שבה התפרץ הנגיף לראשונה לאסוף בדיקות מרוב תושביה ● רוב הבדיקות כבר עובדו, וזוהו 180 נשאים ללא תסמינים

 

שירה גרינברג, מאיר שפיגלר, איציק שמולי / צילום: איל יצהר, דוברות משרד האוצר

הפתרון לכפל הקצבאות: מינורי מדי, מאוחר מדי ולא מטפל בבעיות השורש

האוצר הסכים באופן זמני לשלם ל-40 אלף הזכאים לקצבת הכנסה, שפוטרו או הוצאו לחל"ת, גם דמי אבטלה במקביל ● אבל המאבק להפוך את הזמני לקבוע יצא לדרך, על רקע הנתונים שמראים כי דווקא האוכלוסיות המוחלשות כלכלית הן גם אלו שיחזרו אחרונות לשוק העבודה

מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: יחצ

אחרי זינוק של כ-200% במניה: פייבר רוצה לגייס 115 מיליון דולר

ההנפקה אינה כוללת הצעת מכר מצד בעלי מניות קיימים ● במחיר הנוכחי של מניית פייבר, גיוס של 115 מיליון דולר משמעותו הנפקה של כ-1.8 מיליון מניות חדשות, שיהוו כ-5.4% מהון המניות לאחר ההנפקה

יפתח רון טל / צילום: יוסי וייס חברת החשמל

יו"ר חברת החשמל: "נדרוש מתמר להוזיל את הגז ב-35% לפחות"

לאחר הבהרת פומפאו כי ארה"ב לא רואה בעין יפה פעילות סינית בישראל, יו"ר חברת החשמל יפתח רון-טל מצהיר כי החברה לא תמנע מרוכשים סיניים להשתתף בקבוצה שתרכוש תחנת כוח

משאית חשמלית על מסלול הניסויים של אלקטריאון בשבדיה / צילום: יח"צ

בלי הכנסות בכלל: הכירו את חברת ההייטק שנסחרת בתל אביב וכבר שווה יותר מאזורים, דלתא ובנק אגוד

חברת הטכנולוגיה אלקטריאון, הפועלת בתחום הטעינה האלחוטית של כלי רכב חשמליים באמצעות "כביש חכם", הכפילה את שווייה פי 30 מאז שהצטרפה לבורסה ב-2017

קפה ביאליק בת"א. מתלבטים אם לפתוח / צילום: איל יצהר, גלובס

תחת ערפל, הנחיות מבלבלות וגל קריסות: המסעדות חוזרות היום, בקושי

רק אתמול בלילה אישרה הממשלה את ההנחיות החדשות באופן רשמי • רונן נמני, בעלי קבוצת "קפה קפה": "אחרי כל ההתנהלות ההזויה עד כה, גם הפעם אנחנו לא יודעים עד הרגע האחרון מה קורה"

מפעל בואינג ברנטון, וושינגטון. / צילום: רויטרס Lindsey Wasson

האג"ח הקונצרניות גונבות את ההצגה בוול סטריט

עם גיוסים של מאות מיליארדי דולרים בחודשים האחרונים, הנפקות איגרות החוב בעולם שוברות שיאים ומציעות למשקיעים תשואה גבוהה לפדיון ● במבט קדימה, אנו צפויים לראות עוד גיוסים משמעותיים, אבל בקצב יורד

בדיקות קורונה במעבדה בסין  / צילום: Thomas Peter, רויטרס

מדענים סינים דוחים את ההאשמות: אין סיכוי שהקורונה הגיעה ממעבדה או משוק החיות

בצל המתקפה האמריקאית על סין כאחראית להתפרצות הקורונה, אומר מנהל המכון הווירולוגי בווהאן כי הנגיף החדש שונה מכל ווירוס שנחקר במעבדות ● מומחה מגפות בכיר טוען כי השוק הוא "אחד מקורבנות המגפה"

מונית של אובר. העיר המארחת של משרדיה טרם נקבעה / צילום: shutterstock

"אם הייתי פוסק כי פעולות אובר אינן חוקיות, הייתי צריך אבטחה"

תביעה בארה"ב: הבורר שפסק לטובת אובר בתביעת תיאום המחירים פעל מתוך פחד ● הערעור כולל קטע מתמלול המשפט, בו אמר הבורר: "הפחד שלי הוא שאם הייתי פוסק כי פעולותיה של אובר אינן חוקיות, לא הייתי יכול ללכת ברחובות בלילה. היו רודפים אותי"

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

אושרה תוכנית המדינה לתמרץ מוסדיים להשקיע בהייטק

המדינה נותנת הגנה של עד 40% מירידת ערך של השקעות המוסדיים ● המדינה מקווה שהמוסדיים יזרימו סכום של 2 מיליארד שקל

גן אירועים "Ocean", תל אביב. האולמות וגני האירועים יתחילו לחזור לפעילות תחת הגבלות משרד הבריאות / צילום: תמר מצפי, גלובס

פרטנר משיקה מערכת מיוחדת לקראת פתיחת המסעדות ומתחמי האירועים

המערכת תאפשר לבית העסק ולמנהל המתחם לדעת בכל רגע נתון ובזמן אמת כמה אנשים נמצאים במקום ● "המעבר לשגרת קורונה על כל המגבלות והשינויים בהרגלים שלנו כעסקים וכצרכנים, מחייב התאמה של העסק למציאות החדשה"

מזרחי טפחות משכנתא/צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ותודה למחיר למשתכן: הציבור לקח באפריל משכנתאות בהיקף 5 מיליארד שקל

היקף המשכנתאות אומנם נפל ב-43% לעומת השיא במרץ, אך עדיין מדובר בהיקפים דומים לאלו שהיו בפסח שעבר ● חלקם של זוכי מחיר למשתכן הגיע לשיא של 13% מכלל המשכנתאות באפריל

דנה ויס / צילום : יחצ אייל בן יעיש

חדשות 12 ודנה ויס בתביעה נגד יאיר נתניהו: "התבטאויות חמורות"

השבוע כתב בנו של ראש הממשלה בטוויטר: "מישהו יודע איך דנה ויס קיבלה תפקיד כה בכיר בערוץ 2? רהוטה? לא. חכמה? לא. מעניין..." ● תביעת הדיבה תוגש בימים הקרובים

עודד פורר/ צילום: איל יצהר

טיפול במובטלים? הח"כים מעדיפים להתקוטט על איוש ועדות הכנסת

למעלה משבוע אחרי השבעת הממשלה, ובראש הוועדות הכלכליות עדיין יושבים יו”רים זמניים - דבר הפוגע בהזרמת כספים לנפגעי הקורונה

אמזון./ צילום:  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

הענן והסחר המקוון מחסנים את אמזון בפני הקורונה

משבר הקורונה התגלה כהזדמנות להוכחת המודל העסקי של ענקית הקמעונות המקוונת אמזון ● למרות מעמדה המוביל בתחומי צמיחה "חמים", מניית אמזון נסחרת בתמחור חסר משמעותי

מימין: מפעל ספאנטק בארה"ב, עובד במפעל של אבגול ומפעל של עלבד / צילום: איל יצהר, עינת לברון ורון שטיינבלט

המניות מזנקות: כך הפיחה הקורונה חיים ביצרניות המגבונים הלחים

אף שהן עוד רחוקות עשרות אחוזים מרמות השיא של 2017, בחודשיים האחרונים נהנו המניות של חברות הבדים הלא-ארוגים מעליות מרשימות, בעיקר בזכות הביקושים הגוברים למגבונים

אורי לוין, מנכ"ל קבוצת דיסקונט / צילום: רמי זרניגר, יח"צ

דיסקונט הרוויח 279 מיליון שקל ברבעון; הפסדי האשראי קפצו ב-365%

הבנק דיווח על ירידה של 31% ברווח הנקי ברבעון הראשון לרמה של כ-279 מיליון שקל, לעומת רווח של 405 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019 ● התשואה על ההון עמדה על 6%

חנן פרידמן / צילום: רפי דלויה

השפעות הקורונה על לאומי: זינוק בפיקדונות ומעבר להפסד ברבעון

בנק לאומי רשם הפסד חריג של 232 מיליון שקל ברבעון הראשון למרות גידול בהכנסות מעמלות ● שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור קפץ ל-1.2%

מוטי בן משה, בעל השליטה בדור אלון / צילום: אלון רון

דור אלון בוחנת העברת נדל"ן לרבוע כחול נדל"ן בתמורה להקצאת מניות

לפי דיווח לבורסה, נדל"ן מניב ונדל"ן בהקמה של חברת האנרגיה יועברו בתמורה להקצאת מניות מהחברה האחות ● הנכסים שיועברו כוללים את פרויקט אלוני ים בהרצליה פיתוח, פרויקט אלוני כפר סבא והמתחם המסחרי בעין שמר, ואינם כוללים שטחים המשמשים את מתחמי התדלוק ואת פעילות קמעונאות המזון