גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כיצד ניתן לנכות הוצאות פחת בגין נכס שאינו מופיע בתקנות?

נכסים בלתי מוחשיים רווחים במציאות הכלכלית כיום, אך תקנות הפחת הן תקנות מנדטוריות שנקבעו לפני קום המדינה וכמעט שלא עודכנו

הקלות במס / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
הקלות במס / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

שיטת המס בישראל מאפשרת לעסקים לדרוש ניכוי הוצאות, מההכנסות שהופקו בפעילותם העסקית. הכלל הבסיסי לניכוי הוצאות קובע, כי ניתן יהיה לנכות הוצאות אשר הוצאו לצורך ייצור ההכנסה בשנת המס. כלל בסיסי זה מקביל בין עיתוי היווצרות ההכנסה לעיתוי היווצרות ההוצאות בייצור אותה הכנסה.

במרבית העסקים מוצאות הוצאות מהותיות לרכישת נכסים קבועים שמשמשים את פעילות העסק למשך שנים רבות ולא בהכרח בשנת המס בו הוצאה, בין היתר: מבנים, מכונות וציוד, ריהוט, כלי רכב, הוצאות שיפור נכסים מושכרים, זיכיונות, נכסים בלתי מוחשיים ועוד. הוצאה לרכישת נכסים קבועים אינה נחשבת להוצאה שוטפת שהוצאה לצורך ייצור ההכנסה בשנת המס. אלא, עלות רכישת הנכסים הקבועים תירשם בספרי העסק כהשקעה בנכס, ועלות זו תנוכה כהוצאה שתיפרס לאורך שנות תקופת השימוש בנכס הקבוע שנרכש. הפריסה השנתית מכונה בשם "פחת". ניתן לומר כי ה"פחת" הוא מונח המבטא את ירידת הערך של נכס כתוצאה מבלאי לאורך תקופת השימוש בו.

פחת על נכסים בלתי מוחשיים

ברכישת פעילות עסקית, על מנת לזהות אילו נכסים נרכשו אגב רכישת הפעילות העסקית נהוג לערוך ייחוס של תמורת הרכישה לנכסים ולהתחייבויות של הפעילות הנרכשת (P.P.A). תהליך ייחוס התמורה לנכסים הנרכשים מבוסס על השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים, של הנכסים הבלתי מוחשיים המזוהים ושל המוניטין הגלום ברכישה. נכסים אלו ייחשבו לנכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה בידי מי שרכש את הפעילות העסקית.

נכסים בלתי מוחשיים כוללים רשימה ארוכה של נכסים, כגון: ידע, פטנט, תוכנות מחשב, מוניטין, קשרי לקוחות, סימן מסחרי, זיכיונות, קשרי ספקים, רישיונות, זכויות יוצרים, מותג, זכויות הוצאה לאור, ועוד.

עמדת רשויות המס היא כי ניכוי הוצאות פחת תתאפשרנה רק לגבי נכסים שנקבע לגביהם שיעור פחת בתקנות. רשות המסים פרסמה לעניין זה גם עמדה חייבת בדיווח שמספרה 3/2016, המבהירה כי לעמדתה לא יותר ניכוי בעד פחת "במקום בו לא נקבע שיעור פחת בדין בשל אותו נכס".

עמדה זו מעוררת קשיים ומחלוקות לאורך השנים. תקנות הפחת הן תקנות מנדטוריות שנקבעו עוד טרם הקמת המדינה בשנת 1941, בתקופה בה נכסי ההון העיקריים בכלכלה היו נכסים מוחשיים, כאשר התקנות עברו רק מספר מצומצם ומועט מאוד של תיקונים לאורך השנים. אי לכך, תקנות הפחת אינן כוללות התייחסות לנכסים בלתי מוחשיים הרווחים במציאות הכלכלית של היום.

יצוין, כי חריג לאמור הוא נכס בלתי מוחשי מסוג "מוניטין" שלגביו הותקנו בשנת 2003 תקנות פחת ספציפיות, המאפשרות פריסת התמורה ששולמה בעד מוניטין כהוצאת פחת על פני 10 שנות המס, למעט חריגים הקבועים בתקנות. הגם שנקבעו תקנות בנוגע למוניטין, ראינו כי בעולם העסקי קיימים נכסים בלתי מוחשיים רבים ואלו נותרו ללא מענה בתקנות.

קשרי לקוחות כמשל

אם ניקח כמשל את שאלת הפחת החל על נכס בלתי מוחשי מסוג תיק לקוחות או קשרי לקוחות, נמצא כי חרף עמדת רשות המסים, ישנן שתי תזות שיצדיקו את ניכוי הוצאות פחת בגין רכישת נכס קשרי לקוחות, הגם שאינו נמנה על רשימת הנכסים בתקנות הפחת.

התזה הראשונה גורסת כי תיק לקוחות הוא נכס המיוחס למוניטין ועל כן תמורת רכישתו תותר בניכוי כפחת על פני 10 שנים בהתאם לתקנות הפחת שהותקנו לעניין מוניטין. מוניטין הוגדר בפסיקה כ"מכלול בלתי מוגדר של תכונות או יתרונות המצטברים בעסק והגורמים לציבור בלתי מבוטל של לקוחות לשוב ולחזור אליו", ועל כן היות וקשרי לקוחות הם חלק מתכונות ויתרונות העסק, יהא ניתן לראותו כנכס מסוג מוניטין לצורכי מס, ועלותו תופחת לפי תקנות הפחת הקבועות לעניין מוניטין.

התזה השנייה, הנכונה למעשה לכל הנכסים שאינם נזכרים בתקנות, גורסת כי היות שדיני המס "שותקים" לגבי הפחתת קשרי לקוחות בפרט ונכסים בלתי מוחשיים (שאינם מוניטין) בכלל, יש לאמץ את כללי החשבונאות אל תוך דיני המס. בכללי החשבונאות נקבעו הוראות וכללים הנוגעים להפחתת נכסים בלתי מוחשיים, וזאת בהכירם בכך שנכס בלתי מוחשי הוא נכס בעל תוחלת חיים מוגדרת ומסוימת, אשר מתבלה לאורך השנים. תזה זו נתמכת במספר פסקי דין שקבעו כי לא ייתכן ששיעורי הפחת בתקנות יהיו מנותקים באופן מוחלט מהמציאות הכלכלית של נכסים בעסק (למשל פסקי הדין בעניין עינבר היכלי יופי לכלה ובעניין יעקב יעקובי ובניו).

נדגיש לבסוף, כי זיהוים של נכסים בלתי מוחשיים ורישומם כנכסים קבועים ייתכן כאשר נרכשת פעילות עסקית או כאשר מבוצעת רכישה ייעודית של נכס בלתי מוחשי, ואולם אינו רלוונטי כאשר מדובר בעסקה לרכישת המניות של החברה. ולפיכך לשאלה האם למכור פעילות או מניות ישנן השלכות מס שמומלץ לבחון. לאחרונה הבהיר בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין פליינג קרגו כי תיתכן רכישת מניות חברה לצד רכישת מוניטין של בעלי העסק (בין אם הוא אדם פרטי ובין אם חברה), וכי בניגוד לטענת רשות המסים, תיתכן הפרדה בין שתי העסקאות, באופן שמכר המניות ומכר המוניטין ימוסו בנפרד - כל אחד לפי כללי המיסוי הרלוונטיים לסוג נכסים זה, ובאופן שיאפשר דרישת ניכוי הפחת על מוניטין הנרכש.

לעמדתנו, נראה כי הגיע העת והזמן שרשות המסים תשכיל לאמץ את עיקרון אימוץ הכללים החשבונאיים לתוך דיני המס, על מנת לאפשר את מיסוי ההכנסה הכללית האמיתית שבידי בעלי העסקים תוך מתן ביטוי אמיתי לירידת הערך ולשחיקתם של הנכסים המשמשים את הפעילות העסקית. זאת, לפחות עד שיימצא לנכון לקבוע תקנות עדכניות ורלוונטיות, שתקבענה שיעור הפחתה אחיד ונהיר שיהיה מותאם למציאות הכלכלית-מסחרית הרווחת כיום.

הכותבים הם שותף במשרד ירון אלדר פלר שורץ ושות' ועורכת דין (רו"ח) במשרד 

עוד כתבות

סקר הסקרים

סקר הסקרים: פחות משבועיים לבחירות, אין שינוי במפת המנדטים

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

מעבדת ביוטק  / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

חברת הביוטק בתחום הסרטן NeoTX גייסה כבר 60 מיליון דולר ונחשפת לתקשורת

חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית, שנמצאת בשלב I של הניסויים בתחום הטיפול בסרטן, הודיעה היום על גיוס נוסף של 45 מיליון דולר, ויוצאת לאור לראשונה

בניין וואלה  / צילום: איל יצהר, גלובס

בעלי בניין וואלה בת"א מבקשים להגביהו ב-7 קומות

אחרי שהתוכנית להקים במקום מגדל בן 40 קומות נדחתה, מבקשים בעלי השטח - האחים לוסטרניק - לנייד זכויות בנייה למבנה הקיים, וכך להגביהו

המשטרה והמז"פ הגרמניים חוקרת את זירת הירי  / צילום: מייקל פרובסט, AP

10 הרוגים במסע ירי נגד בר נרגילות בגרמניה; המניע: ימין קיצוני

לפי הדיווחים, היורה נכנס אמש לבר נרגילות בעיר הנאו והחל לירות באופן חסר אבחנה בנוכחים; לאחר מכן נסע לבית קפה אחר וירה גם ביושביו ● מאוחר יותר פשטה המשטרה על הבניין שבו גר היורה - וגילתה שם את גופתו וכן מכתב וקטע וידאו המצביעים על שנאת זרים כמניע למסע הרצח

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

ירידות שערים בתל אביב; לייבפרסון יורדת 3%, מדד הבנקים מאבד 1%

נייס מתחזקת בכ-2% ● מניית טבע עולה בכ-1.5% לאחר שזינקה אתמול בניו יורק בכ-9% בהמשך למסיבת העיתונאים שנערכה בת"א ● דמרי ואחים דוניץ מאבדות 3% ● סאני אלקטרוניקה קופצת ב-17% ודולומיט נוסקת 34%

אל על נחיתה  787 / צילום: סיון פרג'

אל על: רכשו כרטיס טיסה לאירופה ותוכלו לבטל חינם עד 6 שעות לפני ההמראה

על רקע משבר הקורונה, אל על מציעה לרוכשים עד סוף החודש להזמין כרטיס "Classic" לאירופה ולבטל או לשנות, ללא עלות, עד יום ההמראה ● הרכישה לכל היעדים של אל על באירופה אפשרית לכל השנה הקרובה, כלומר גם לפסח וגם לקיץ

תיקונים במסילה שבין תחנת תל אביב השלום להגנה, רכבת ישראל / צילום: כדיה לוי

פרשנות: שורת טעויות בפרויקט שמלכתחילה היה גדול על רכבת ישראל

אז למה פרויקט החשמול נהפך לכישלון ● כי בסופו של דבר הפרויקט נשאר בידי הרכבת, וזו בחרה קבלן אחד לביצוע כל עבודות החשמול ● בנוסף, ההצעה הזוכה הייתה לא ריאלית. לא רק המחיר היה זול באופן חשוד, גם ההסכם שהטיל על הקבלן את האחריות בצורה לא הוגנת – היה טוב מדי

מיניבוס Bubble של ויה וחברת דן / צילום: יח"צ

דיווחים: עיריית ברלין לא תממן את שיתוף-הפעולה עם חברת VIa

לפי דיווחים באמצעי התקשורת בברלין, בעירייה החליטו שלא להקצות תקציב של 43 מיליון אירו בשנה למימון הפרויקט ● ויה: עדיין מתקיימים דיונים בנושא

אבישי אברהמי / צילום: יונתן בלום

הכנסות Wix ב-2020 צפויות להתקרב למיליארד דולר; למרות הצמיחה המהירה, עדיין לא מרוויחה

חברת האינטרנט צמחה בשנת 2019 ב-26.1% בהכנסות, שהגיעו לרמה של כ-761 מיליון דולר ● Wix סיימה את השנה עם הפסד נקי בסך 86.4 מיליון דולר, גבוה מההפסד שנרשם ב-2018

שי ג'ינפינג - נשיא סין / צילום: רויטרס

בפעם הראשונה מאז מותו של מאו צ'ה טונג: סין מגרשת עיתונאים

סין החליטה על גירוש שלושה עיתונאי "וול סטריט ג'ורנל", כעונש על פרסום מאמר דעה בעיתון ● השלושה נדרשים לעזוב את סין בתוך חמישה ימים ● מועדון הכתבים הזרים במדינה: "תגובה חסרת תקדים נגד עיתונאים זרים בסין"

כביש 431. נפתח לתנועה במלואו ברבעון הראשון של 2009 / צילום: איל יצהר, גלובס

השווי של זכיינית כביש 431 מוערך ב-325 מיליון שקל; החברה מקבלת מהמדינה 161 מיליון שקל בשנה

היקף התשלומים שמקבלת נתיבי היובל מתגלה בהערכת שווי של החברה שהגיעה לידי "גלובס" ● בעלת השליטה בחברה היא קרן תש"י, שמחזיקה ב-75% ממניותיה

אבי גבאי/ צילום: כדיה לוי

התוכנית של סלקום: גולן טלקום תשמור על המותג והעצמאות אחרי הרכישה

חלק מהפעילויות של סלקום וגולן טלקום, למשל נדידה בינלאומית, ימוזגו במטרה להקטין עלויות ● מנכ"ל סלקום אבי גבאי לעובדים: "גולן טלקום זו חברה מצוינת שיש מה ללמוד ממנה" ● המיזוג עשוי להקשות על אקספון, ששותפה ברשת של סלקום

דב גילהר / צילום: תמר מצפי, גלובס

דב גילהר פורש מהגשת התוכנית "ערב ערב" בערוץ "כאן 11"

במקום התוכנית של דב גילהר צפויה לעלות לאוויר התוכנית החדשה של שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה

מסופון אשראי / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הרגולטורים מנסים לשפר את ההוגנות באשראי הצרכני

עפ"י הודעת הפיקוח על הבנקים, בראשות המפקחת היוצאת ד"ר חדוה בר, ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות ד"ר משה ברקת, הם יפעלו יחדיו ל"הסדרה אחידה של פעילות העמדת אשראי צרכני במערכת הפיננסית ע"י הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון"

טל ברודי ומיקי ברקוביץ' מניפים את גביע אירופה / צילום: סער יעקב, לע"מ

תמונת המריבה: למי שייך הצילום של טל ברודי מניף את גביע אירופה?

הצלם שמואל רחמני תבע את כדורסלן העבר טל ברודי בגין הפרת זכויות יוצרים, לאחר שברודי העלה לדף הפייסבוק שלו תמונות של עצמו בעת זכייתה ההיסטורית של מכבי ת"א בגביע אירופה ב-1977 ● ברודי מצדו הגיש תביעה שכנגד ● מה קבע ביהמ"ש?

סער ברכה / צילום: ולדימיר אסקין

מצבה הקשה של תהל וכישלון ניסיונות המכירה של החברה הובילו להתפטרות המנכ"ל סער ברכה

את ברכה יחליף בינתיים רוני קומר, שמונה לממלא מקום המנכ"ל בתיאום עם הבנקים נושי החברה ● על פי מקורות בשוק, הבנקים ימשיכו לממן את תהל במסגרת תוכנית התייעלות שתאפשר לפרוע כמה שיותר מחובותיה כלפיהם

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 19 בפברואר

אתמול באיכילוב: 5 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

צביקי עשת/ צילום: איל יצהר

"מסעדנות זה העסק הכי בלתי נסבל שיש. צריך להיות מטורף כדי לעסוק בתחום הזה"

צביקי עשת, העומד בראש קבוצה המונה שש מסעדות ועוד שתיים בקנה: "מסעדנות עבורי זו דרך חיים. המטרה שלי היא לא נטו פרנסה או הצלחה כלכלית, אלא העשייה" • "הצרכן הישראלי הוא המבקר הקשה מכולם. באותה נשימה, אין על הישראלים" ● אנשים שנהנים בעבודה, מדור מיוחד

מה אפשר לקנות ב-1.2 מיליון שקל באזור חיפה / צילומים: איל יצהר. עיבוד: טלי בוגדנובסקי

איזו דירה תוכלו לקנות ב-1.2 מיליון שקל באזור חיפה

4.5 חדרים בקריית מוצקין, 4 חדרים בקריית ביאליק, 3.5 חדרים בזכרון יעקב או 4 חדרים בחיפה?

ארנון בר דוד. יו"ש ראש ההסתדרות / צילום: כדיה לוי

ארנון בר-דוד: "מי שישלמו את מחיר המחדל בחברות התעופה המקומיות יהיו כל אזרחי ישראל"

יו"ר ההסתדרות: "בשעה שענף התעופה העולמי נערך לשינויים מרחיקי לכת, חברות התעופה הישראליות עסוקות במאבק הישרדות יומיומי" ● "על הממשלה מוטלת האחריות לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי לעזור לאל על, ארקיע וישראייר לעמוד בתנאים שיאפשרו את המשך קיומן"