גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בלי חקיקה, בלי תקנים, בלי פיקוח

מחיר הדמים שמשלם ענף הבנייה קשור ישירות לחוסר הצלחתה של הממשלה על שלוחותיה להסדיר את התחום

אזור קריסת העגורן ביבנה/ צילום: ג'וזף
אזור קריסת העגורן ביבנה/ צילום: ג'וזף

על רקע התאונה הקטלנית שהתרחשה השבוע ביבנה, בואו ניתן לעובדות להגדיר את מצב הבטיחות בתחום הבנייה עבודה בישראל. בשמונה השנים האחרונות נפלו בממוצע יותר משני עגורנים בשנה - זהו נתון חמור, בעיקר כשמביאים בחשבון שעגורנים נבנים בלב שטחים עירוניים, באזורים הומי אדם, באזורי מגורים, ליד מוסדות חינוך, צירי תנועה וכו'. רדיוס הפגיעה של עגורן יכול להיות יותר מ-60 מטר בנופלו, כלומר פוטנציאל גדול לתאונה עם הרבה נפגעים. בבואנו לדון בסוגיה, חייבים לזכור שהיקפי הבנייה לגובה בישראל רק צפויים להמשיך ולעלות בשנים הבאות.

הנה דוגמה לעומק הבעיה והזלזול בשטח, שאותה הצגתי בספטמבר אשתקד בוועדת הרווחה של הכנסת: בביקורת של מינהל הבטיחות והבריאות לאחר תאונה, התברר ששני עגורני ענק, שמוצבים מעל בית חולים בלינסון בפתח תקווה, היו חסרי בדיקת בודק מוסמך ומפעילם החזיקו ברישיונות מזויפים ואחד מהם היה קטין. מיותר לציין את היקף תנועת האזרחים נמצאים ברדיוס הנפילה הפוטנציאלי של עגורן כזה ומשמעותה של קריסה באזור.

כשנכנסתי לתפקיד ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית באפריל 2018 (תפקיד אותו עזבתי במחאה לאחר כחצי שנה), כבר ידענו על גודל המשבר והצבנו אותו בראש סדר העדיפות, למורת רוחם של חלק ממקבלי ההחלטות.

לאור הניתוח העמוק שביצענו למשק העגורנים, שכלל גם הצלבת מידע של שלושה מחקרים לא תלויים, שניים בארץ ואחד בחו"ל, מחקרים שהתבססו על ניתוח של מאות תאונות וכמעט תאונות. הוגדרו הפערים והותנעה פעילויות "חירום" בענף זה ,פעילות שאני מקווה שנמשכה גם לאחר התפטרותי.

עגורן צריח הוא מבנה הנדסי כבד וגבוה ונכון להיום לא קיימת חקיקה או נוהל שמגדירים את מארג המסמכים והאישורים שנדרשים כדי לבנות אותו. אין הגדרה של מרכיבי העגורן, אישורי מתקין ובודק חשמל, מעקב אחר שינויים שבוצעו לעגורן, שנת ייצור ובדיקות של כל מרכיב. ביקשנו ממכון התקנים לכתוב מודל ל"תיק עגורן צריח". המודל הוצג להתייחסות פורום מפעילי ומאחזקי העגורנים בכנס חירום בסוף אוקטובר אשתקד. קיומו של תיק כזה הוא מחויב המציאות, וזה רק שלב ביניים עד שיינתן פיתרון עמוק יותר בצורת חקיקה, תקנות ונהלים.

כ-1,800 עגורנים מוצבים כיום בישראל, כאשר כל אחד מהם חייב להיבדק על ידי בודק מוסמך לפחות פעמיים בשנה. בנוסף, עגורן חייב להיבדק לאחר שהוא מוקם או לאחר תיקון בעיה חמורה. כיום היקף הבודקים המוסמכים עומד על כ-10 בלבד - נדרש לפחות לשלש את מספרם כדי שיהיה לעמוד בהיקף הפעילות באופן מקצועי .

במקביל, יש לטפל בביטוח ייעודי לעוסקים בתחום, שמתקשים היום לבטח את עצמם.

אחת הסיבות המרכזיות לנפילת עגורני צריח היא חשיפה לרוחות חזקות, בעיקר כשמפעיל העגורן שוכח לשחרר את הבלם בסיום העבודה, כדי לאפשר למנוף להסתובב עם הרוח ולא לייצר מומנט נפילה חזק.

אפשר למזער סיכונים כאלה באמצעות הגבלת הצבת עגורנים עד 90% מגובה העבודה המקסימלי המותר - מה שיגדיל משמעותית את יציבותו. כמו כן יש למפות את משטרי הרוחות בגבהים של 60 מטר - נתון שחייבים להביא בחשבון בתהליך התכנון והצבת העגורנים , ניתוח כזה הטלנו על המכון המטאורולוגי באוגוסט האחרון.

כמו כן יש לחייב קשירת עגורנים, במיוחד באזורים עירוניים. אפשר לרתום עגורן למבנה שמוקם, כדי להגדיל את יציבותו. ברוב המקרים היום הדבר הזה לא מבוצע, לרוב משיקולי עלות. ככל שהתכנון ההנדסי של המבנה והמנוף מאפשרים זאת, נכון לחייב רתימת העגורן למבנה - אם בהיתרי בנייה שמפיקות הרשויות המקומיות ואם באמצעות רגולציה של המדינה.

קיימים שני בעלי מקצוע מרכזיים בתחום הפעלת העגורנים: האחד הוא מפעיל העגורן והשני הוא האתת, שמכוון אותו מהקרקע. אנחנו חייבים לשפר את תהליך ההכשרה שלהם, בין היתר על ידי אימונים בסימולטור. כמו כן, נכון יהיה להתנות חידוש עיתי של הרישיון במעבר של מבחן ידע.

אחת הבעיות הקשות של זיופי תעודות רישיון של מפעילי עגורנים צומצמה משמעותית כבר בסוף שנה שעברה, לאור הנפקה של תעודות פלסטיק קשות לזיוף ופרסום תמונות המנופאים באתר המינהל. כך ניתן להצליב בין התעודה למפעיל העגורן.

ישנן היום מערכות טכנולוגיות חדשות שמאפשרות שיפור ברמת הבטיחות של המנופים. למשל, מערכת למניעת התנגשות, מערכת לבקרת עומס העמסה, מערכת למדידת רוח ואף מערכות אופטיות שמשפרות את שדה הראייה ומבטלות "אזורים מתים" של מפעיל העגורן, ומקטינה את התלות באתת - יש לחייב שימוש באמצעים אלה, לדוגמה דרך היתרי הבנייה של הרשויות המקומיות.

בנוסף, יש לרענן את משק העגורנים. נכון להיום כ-50% מעגורני הצריח במדינה הם בני 50-20 שנה. זהו משק מיושן. חוקרים מקצועיים לא מצאו קשר מובהק בין תאונות לגיל העגורן, אבל כן נמצא קשר בין תאונות לתחזוקת העגורנים. כיום נושא זה פרוץ, ולא מוגדרים בעלי מקצוע, שאמורים לטפל ולתחזק עגורני צריח. הטיפול והתחזוקה מבוצע על ידי בעלי מקצוע שהוסמכו על ידי בעלי העגורנים בלבד. בנוסף, גם חלק ניכר מחלקי החילוף של העגורנים לא נמצאים תחת בקרה. לבקשתנו מכון התקנים הסכים להכניס לתוכנית העבודה שלו לשנה זאת כתיבת תקן לתחזוקת עגורנים.

למרות שלא נמצא קשר מובהק בין תאונות לגיל העגורן, יש להגביל את גיל העגורן כנהוג בחלק ממדינות ה-OECD. יש לתמרץ את בעלי העגורנים הישנים להחליפם בחדשים עם תמרוץ כספי ממשלתי. ייתכן שאפשר להשתמש בהחלטת הממשלה 1320 לתיעוש הבנייה. הגבלה זאת תמזער את התלות באחזקה ותכניס בדרך עקיפה מערכות טכנולוגיות חדשות שקיימות בעגורנים החדשים.

אינני יכול להתייחס למשק ולמצב העגורנים במדינה, בלי להתייחס למצבו של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה. במינהל עובדים אנשים יקרים מאוד, חדורי מוטיבציה, שעושים כל אשר ביכולתם כדי לקדם את הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל.

ראיתי אותם עובדים לילות כימים, גם שלא תוגמלו על כך, במטרה לקדם את הבטיחות. וזאת, למרות הביקורת הנוקבת על מצב הבטיחות בעבודה. לצערי, המינהל נמצא היום במצב שבו הוא "רודף אחרי הזנב של עצמו".

למינהל מגוון עיסוקים עצום - פיקוח על 65 אלף מפעלים, 13 אלף אתרי חקלאות, אלפי הסמכות בעלי מקצוע בתחום הבטיחות, 130 אלף מעליות, 13 אלף אתרי בנייה, כלל חומרי הנפץ במדינה שאינם בשימוש צבאי, מאות מרכזים עם סיכוני קרינה, הרפואה התעסוקתית במדינה ועוד. ניתוח מדוקדק שערכנו הראה שמעבר ל-130 התקנים הקיימים של המינהל, שכ-20% מהם לא מאוישים, חסרים לו לא פחות מ-160 תקנים נוספים. לאחרונה הובטחו למינהל 60 תקנים נוספים, בלבד.

בנוסף להיקף כוח-האדם החסר, יש לזכור שבשנים האחרונות פרשו ממטה המינהל מומחים רבים. אנשים שצברו את ניסיונם במשך שנים רבות עזבו, והמינהל לא מצליח לגייס לשורותיו מומחים חדשים. הסיבה העיקרית - השכר הלא אטרקטיבי של המשרד. כך יוצא שתחומים מקצועיים רבים נשארו ללא מוביל מקצועי במטה המינהל - כמו, באופן טרגי, תחום הבטיחות בבנייה.

למרות האתגרים הרבים שעומדים בפני המינהל, ניתן לשפר את המצב, בעיקר עם כניסתה של ממשלה חדשה. נידרש לאפשר לראש המינהל הבא לבצע את תפקידו ללא התערבות חיצונית (כמוגדר בחקיקה), ובמקביל להעמיד לרשותו בעדיפות עליונה את כול המשאבים המתאימים באופן המיידי.

הכותב הוא לשעבר ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה

עוד כתבות

עבודה של פאטמה שאנן / צילום: רן ארדה

כובשות את הנרטיב: אמניות פלסטיניות עכשוויות מספקות נקודת מבט חדשה

ואדי סאליב שלא הכרתם, דם מחזור במקום דם של מלחמות ופירוק דימוי האישה כמולדת - כל אלה ועוד הם מוטיבים בתערוכה חדשה בחיפה שבה אמניות פלסטיניות נאבקות על מקומן במאבק הלאומי

וול סטריט / צילום: רויטרס

שבוע מסחר סוער בוול סטריט ננעל בעליות; הנאסד"ק עלה 1.7%

בורסות אירופה ננעלו בעליות חדות, בהובלת בורסת איטליה שננעלה בעליות של 1.5% ● מדד הפוטסי נפתח למסחר לאחר עיכוב של כשעתיים בגלל תקלות טכניות ● שוקי אסיה ננעלו במגמה חיובית ● דובר משרד החוץ הסיני מסר כי שנחאי מצפה מארה"ב לפגוש אותה ב"אמצע הדרך" בכל הנוגע לשיחות הסחר

מוח / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מחקרים חדשים מנסים לפצח: מה קורה במוח של אדם שמאמין באלוהים?

מה מביא אדם להאמין באלוהים או להיות דתי? האם מבנה המוח שלו שונה משל אדם חילוני, והאם אתיאיסטים מתאפיינים במנת משכל גבוהה יותר ודתיים הם אנשים מאושרים יותר? ● מחקרים חדשים מנסים לפצח את הקשר פצח את הקשר בין אמונה לבין מה שקורה בין האזניים שלנו ● תאמינו לנו, הקול בראש

עמיר פרץ/ צילום: תמר מצפי

מה חושב נפתלי בנט על המצע הכלכלי של עמיר פרץ ולמה הקמפיינים הפוליטיים מקרטעים

במערכת בחירות נטולת תכנים מהותיים בלטה השבוע התוכנית הכלכלית של מפלגת העבודה, אך גם היא התעלמה מנושא הגירעון התופח ● התגובה של נפתלי בנט לא איחרה להגיע: "יהפכו אותנו לוונצואלה" ● בינתיים, בליכוד "סומכים על נתניהו" ● פרשנות

תל מרשה / צילום: אורלי גנוסר

חבר, אתה חופר: איפה בישראל תוכלו להיות ארכיאולוגים ליום אחד

תוכניות מיוחדות בגן הלאומי בית גוברין מאפשרות למבקרים ולמשפחות להשתתף בחפירות ארכיאולוגיות אמיתיות. אם יהיה לכם מזל אפילו תחזרו הביתה עם מזכרת

שאול ואיריס אלוביץ' בבית המשפט / צילום: שלומי יוסף

הגיע הזמן שהפרקליטות והמשטרה יפנימו את המסר המרסן של ביהמ"ש העליון בסוגיית החילוטים

בזמן שהמשטרה והפרקליטות ממשיכות במגמה של חילוט אגרסיבי של רכוש של חשודים ונאשמים בפלילים, שיש מי שיאמר שנועד בין היתר להגביר את הלחץ על חשודים בחקירותיהם, בית המשפט העליון חושב אחרת ● בשורה של פסקי דין מעביר העליון לשתי הרשויות מסר שלפיו היד שלהן על הדק החילוטים והתפיסות היא קלה מדי והגיע הזמן שירגיעו ● פרשנות

קורין אלאל / צילום: גיל בקשטיין

חגיגות 30 שנה ל"אנטארקטיקה": קורין אלאל והקהל הטעינו זה את זו באנרגיות

העובדה ש-30 שנים לא הפכו את השירים מהאלבום “אנטארקטיקה” של קורין אלאל לפחות רעננים ורלוונטיים, חידדה עוד יותר את הכאב המילולי שהלחנים הנפלאים של אלאל טשטשו לעיתים

פורד ST EDGE / צילום: יח"צ

מדיום לארג': הקרוס-אובר הספורטיבי של פורד גדול מהחיים

הגרסה הספורטיבית של ה"מדיום קרוס-אובר" האמריקאי מבית פורד נוטה לכיוון "לארג'" בכל הנוגע לממדים, ביצועים והספק מנוע ● תא הנוסעים אמנם משקף את גילו המתקדם של הרכב, אבל הביצועים מעניקים לו חיים חדשים

מיכאל כגן / אינפוגרפיק: איל יצהר, גלובס

הבריחה מרוסיה, ההצעה של איל ולדמן והאקזיט של 6.9 מיליארד דולר. המייסד השקט של מלאנוקס נחשף

ההימלטות מרוסיה רגע לפני שגויס שם לצבא, הנחיתה במרכז הקליטה בשכונת קטמון בירושלים וההצעה שקיבל מאיל וולדמן ששינתה את מסלול הקריירה שלו ● מיכאל כגן, אחד ממייסדי מלאנוקס וסמנכ"ל הטכנולוגיות שלה, מסכם 20 שנות פעילות בחברה שנמכרת כעת בסכום עתק לאנבידיה האמריקאית, בראיון ראשון ובלעדי

איינדהובן, מרכז העיר / צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

עוף החול ההולנדי: איינדהובן, העיר שהמציאה את עצמה מחדש

עד לפני שנים אחדות, הרעיון לבקר בעיר ההולנדית איינדהובן היה מעורר גיחוך. מה יש כבר לעשות שם? ● אלא שהמהפך שעברה מעיר תעשייתית כושלת לבירת העיצוב ההולנדי ולאחת הערים היצירתיות בעולם, הפך אותה לאלטרנטיבה תיירותית אורבנית, נעימה, צעירה, ירוקה, לא צפופה ומסקרנת

רוני מאנה / צילום: תמר מצפי

התיווך שלא היה: רוני מאנה הפסיד בתביעת הענק נגד תנובה, ישלם הוצאות משפט של כחצי מיליון שקל

התביעה הוגשה לפני כחמש שנים כשמאנה דרש לקבל דמי תיווך בהיקף של 11 מיליון שקל עבור מכירת השוק הסיטונאי בת״א לגינדי-הרבוע הכחול נדל"ן ● ביום חמישי האחרון דחה בית המשפט את התביעה

 

מכונית האסטון מרטין של ג’יימס בונד נמכרה ב-6.4 מיליון דולר. / צילום: REUTERS/Bobby Yip

מכונית האסטון מרטין של ג’יימס בונד נמכרה ב-6.4 מיליון דולר

זה לקח 4.5 דקות: המכונית שקידמה את הסרט "כדור הרעם" משנת 1965 נמכרה בסוף השבוע במכירה פומבית לזוכה המאושר, אשר העדיף להישאר אנונימי ● המכונית מגיעה עם האביזרים הנלווים שהופיעו במקור כמו לוחיות רישוי מסתובבות וחותכן צמיגים

דת הביטקוין / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ה-DATA, שמדתה: האנשים שהפכו את הטכנולוגיה לדת ואפילו משתילים לעצמם כרטיסי סים מתחת לעור

היזם הסדרתי שהמעריצים שלו הקימו כת, האמונה היוקדת של מעריצי הביטקוין, והאנשים שמשתילים טכנולוגיה בתוך הגוף שלהם ● כך הפכה המהפכה הטכנולוגית לדת חדשה

אלנתן גולום ואלון טיגר בחפץ חיים / צילום: תמר מצפי, גלובס

היום שאחרי השריפה: למה החזרה הביתה של תושבי מבוא מודיעים נראית רחוקה מתמיד

בסוף מאי, תושבי מבוא מודיעים מצאו את עצמם ללא קורת גג לאחר שהמושב שלהם נשרף כליל ● בסוף אוגוסט, יהיה עליהם להתפנות מבית ההארחה בחפץ חיים שבו הם שוהים מאז, ולא נראה שהמדינה קרובה לספק להם פתרון ● המשטרה הודיעה על סגירת התיק לאחר שהראיות לא הוכיחו חשד להצתה ● מעקב G

אנתוני דה–לנואה / צילום: שלומי יוסף

מסר מקרן המטבע הבינלאומית: "הבעיה של ישראל היא לא הגירעון אלא הדמוגרפיה"

הכלכלן אנתוני דה-לנואה מקרן המטבע הבינלאומית מודאג פחות מהגירעון בישראל אבל חושש מאוד מאי השתלבותם של החרדים בשוק העבודה • מחמיא למוכנות הסייבר של ישראל אך מזהיר מפני האיומים הגלומים באפליקציות תשלום • ומעלה שאלות לגבי אמינותו של הליברה • ראיון מיוחד

מימין: פרופ' יוסי רוזנווקס, פרופ' ליאו קורי ויאיר סאקוב / צילום: איל יצהר, גלובס

הפילוסופיה אולי לא מתה, אך לימודי מדעי הרוח מחפשים כיוון חדש ופרקטי: "ערכי החברה במשבר"

קמפיין פרסום שהושק לפני כמה חודשים ניסה לחזות שחורות לעתיד הפילוסופיה, הוא אמנם הגזים אבל אנשי מדעי הרוח מבינים שהם צריכים להשתלב ב"עידן הפרקטי" ● באוניברסיטת תל אביב נפתחו בשנים האחרונות תוכניות המשלבות בין לימודי הרוח לתחומים אחרים גם כדי להתמודד עם הירידה במספר הנרשמים לתואר ראשון אבל גם כמענה לדרישה של תעשיית ההייטק לאנשים רחבי אופקים

מייקרוסופט/  Shutterstockס.א.פ קריאייטיב

תוכנית ההתנתקות: יותר ויותר אנשים פורשים מהמרוץ ללייקים

פייסבוק, אינסטגרם ויתר הרשתות הדביקו את האנושות ב-FOMO, הפחד להחמיץ חוויות ● לאחרונה הולכת ומתפשטת תופעת ה־JOMO - ההנאה שבהחמצה ● פחות שעות גלישה במעמקי הפיד, פחות איסוף לייקים, וחזרה לשקט ולתקשורת אנושית ● המחמיצים מספרים על שחרור אמיתי, וענקיות הטכנולוגיה מנסות להתמודד עם התופעה שמשנה את העולם ● איך נגמלים מהסמארטפון? ● האזינו לפודקאסט "הצוללת"

נתניהו, טאליב, עומאר, טראמפ / צילום: רויטרס

איך סובבו שתי חברות קונגרס בלי ניסיון את טראמפ ונתניהו

בתרגיל מבריק אילהאן עומאר וראשידה טאליב הפכו את נשיא ארה"ב לנכס אלקטורלי, אילצו את המפלגה הדמוקרטית, לרבות ידידים מושבעים של ישראל, להתייצב מאחוריהן, והציגו את ישראל כמדינת אי כבוד ואת וראש ממשלתה - כמריונטה של הבית הלבן  ● דעה

מלי ביצור פרנס, עו''ד דנה הירשברג, אורי פדרמן, ד"ר מסעד ברהום / צילום:  קובי בן משה, מורג ביטן, איל יצהר,

ירח דבש באתונה: מנהלים מספרים על החופשה הראשונה בחו"ל

ד"ר מסעד ברהום מספר על החופשה באתונה, ואיך דבר לא השתנה בה בביקור השני ● עו''ד דנה הירשברג נזכרת במשלחת תלמידים למינכן שבה השתתפה ● מלי ביצור פרנס מספרת על החופשה באיטליה - החופשה הכי מדהימה שהייתה לה ● אורי פדרמן מתאר את הפעם הראשונה שזכה לפגוש ילדים מכל העולם

קרפצ'יו פלמידה, קפה איטליה / צילום: איל יצהר, גלובס

ביקורת מסעדה: האם הפשטות של "קפה איטליה" עדיין מנצחת?

"קפה איטליה" משחקת כבר שנים על משבצת האיטלקייה המודרנית שאינה שוכחת את תפקידה המסורתי ● ביקור חוזר בודק אם היא עדיין שומרת על הרמה