גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בלי חקיקה, בלי תקנים, בלי פיקוח

מחיר הדמים שמשלם ענף הבנייה קשור ישירות לחוסר הצלחתה של הממשלה על שלוחותיה להסדיר את התחום

אזור קריסת העגורן ביבנה/ צילום: ג'וזף
אזור קריסת העגורן ביבנה/ צילום: ג'וזף

על רקע התאונה הקטלנית שהתרחשה השבוע ביבנה, בואו ניתן לעובדות להגדיר את מצב הבטיחות בתחום הבנייה עבודה בישראל. בשמונה השנים האחרונות נפלו בממוצע יותר משני עגורנים בשנה - זהו נתון חמור, בעיקר כשמביאים בחשבון שעגורנים נבנים בלב שטחים עירוניים, באזורים הומי אדם, באזורי מגורים, ליד מוסדות חינוך, צירי תנועה וכו'. רדיוס הפגיעה של עגורן יכול להיות יותר מ-60 מטר בנופלו, כלומר פוטנציאל גדול לתאונה עם הרבה נפגעים. בבואנו לדון בסוגיה, חייבים לזכור שהיקפי הבנייה לגובה בישראל רק צפויים להמשיך ולעלות בשנים הבאות.

הנה דוגמה לעומק הבעיה והזלזול בשטח, שאותה הצגתי בספטמבר אשתקד בוועדת הרווחה של הכנסת: בביקורת של מינהל הבטיחות והבריאות לאחר תאונה, התברר ששני עגורני ענק, שמוצבים מעל בית חולים בלינסון בפתח תקווה, היו חסרי בדיקת בודק מוסמך ומפעילם החזיקו ברישיונות מזויפים ואחד מהם היה קטין. מיותר לציין את היקף תנועת האזרחים נמצאים ברדיוס הנפילה הפוטנציאלי של עגורן כזה ומשמעותה של קריסה באזור.

כשנכנסתי לתפקיד ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית באפריל 2018 (תפקיד אותו עזבתי במחאה לאחר כחצי שנה), כבר ידענו על גודל המשבר והצבנו אותו בראש סדר העדיפות, למורת רוחם של חלק ממקבלי ההחלטות.

לאור הניתוח העמוק שביצענו למשק העגורנים, שכלל גם הצלבת מידע של שלושה מחקרים לא תלויים, שניים בארץ ואחד בחו"ל, מחקרים שהתבססו על ניתוח של מאות תאונות וכמעט תאונות. הוגדרו הפערים והותנעה פעילויות "חירום" בענף זה ,פעילות שאני מקווה שנמשכה גם לאחר התפטרותי.

עגורן צריח הוא מבנה הנדסי כבד וגבוה ונכון להיום לא קיימת חקיקה או נוהל שמגדירים את מארג המסמכים והאישורים שנדרשים כדי לבנות אותו. אין הגדרה של מרכיבי העגורן, אישורי מתקין ובודק חשמל, מעקב אחר שינויים שבוצעו לעגורן, שנת ייצור ובדיקות של כל מרכיב. ביקשנו ממכון התקנים לכתוב מודל ל"תיק עגורן צריח". המודל הוצג להתייחסות פורום מפעילי ומאחזקי העגורנים בכנס חירום בסוף אוקטובר אשתקד. קיומו של תיק כזה הוא מחויב המציאות, וזה רק שלב ביניים עד שיינתן פיתרון עמוק יותר בצורת חקיקה, תקנות ונהלים.

כ-1,800 עגורנים מוצבים כיום בישראל, כאשר כל אחד מהם חייב להיבדק על ידי בודק מוסמך לפחות פעמיים בשנה. בנוסף, עגורן חייב להיבדק לאחר שהוא מוקם או לאחר תיקון בעיה חמורה. כיום היקף הבודקים המוסמכים עומד על כ-10 בלבד - נדרש לפחות לשלש את מספרם כדי שיהיה לעמוד בהיקף הפעילות באופן מקצועי .

במקביל, יש לטפל בביטוח ייעודי לעוסקים בתחום, שמתקשים היום לבטח את עצמם.

אחת הסיבות המרכזיות לנפילת עגורני צריח היא חשיפה לרוחות חזקות, בעיקר כשמפעיל העגורן שוכח לשחרר את הבלם בסיום העבודה, כדי לאפשר למנוף להסתובב עם הרוח ולא לייצר מומנט נפילה חזק.

אפשר למזער סיכונים כאלה באמצעות הגבלת הצבת עגורנים עד 90% מגובה העבודה המקסימלי המותר - מה שיגדיל משמעותית את יציבותו. כמו כן יש למפות את משטרי הרוחות בגבהים של 60 מטר - נתון שחייבים להביא בחשבון בתהליך התכנון והצבת העגורנים , ניתוח כזה הטלנו על המכון המטאורולוגי באוגוסט האחרון.

כמו כן יש לחייב קשירת עגורנים, במיוחד באזורים עירוניים. אפשר לרתום עגורן למבנה שמוקם, כדי להגדיל את יציבותו. ברוב המקרים היום הדבר הזה לא מבוצע, לרוב משיקולי עלות. ככל שהתכנון ההנדסי של המבנה והמנוף מאפשרים זאת, נכון לחייב רתימת העגורן למבנה - אם בהיתרי בנייה שמפיקות הרשויות המקומיות ואם באמצעות רגולציה של המדינה.

קיימים שני בעלי מקצוע מרכזיים בתחום הפעלת העגורנים: האחד הוא מפעיל העגורן והשני הוא האתת, שמכוון אותו מהקרקע. אנחנו חייבים לשפר את תהליך ההכשרה שלהם, בין היתר על ידי אימונים בסימולטור. כמו כן, נכון יהיה להתנות חידוש עיתי של הרישיון במעבר של מבחן ידע.

אחת הבעיות הקשות של זיופי תעודות רישיון של מפעילי עגורנים צומצמה משמעותית כבר בסוף שנה שעברה, לאור הנפקה של תעודות פלסטיק קשות לזיוף ופרסום תמונות המנופאים באתר המינהל. כך ניתן להצליב בין התעודה למפעיל העגורן.

ישנן היום מערכות טכנולוגיות חדשות שמאפשרות שיפור ברמת הבטיחות של המנופים. למשל, מערכת למניעת התנגשות, מערכת לבקרת עומס העמסה, מערכת למדידת רוח ואף מערכות אופטיות שמשפרות את שדה הראייה ומבטלות "אזורים מתים" של מפעיל העגורן, ומקטינה את התלות באתת - יש לחייב שימוש באמצעים אלה, לדוגמה דרך היתרי הבנייה של הרשויות המקומיות.

בנוסף, יש לרענן את משק העגורנים. נכון להיום כ-50% מעגורני הצריח במדינה הם בני 50-20 שנה. זהו משק מיושן. חוקרים מקצועיים לא מצאו קשר מובהק בין תאונות לגיל העגורן, אבל כן נמצא קשר בין תאונות לתחזוקת העגורנים. כיום נושא זה פרוץ, ולא מוגדרים בעלי מקצוע, שאמורים לטפל ולתחזק עגורני צריח. הטיפול והתחזוקה מבוצע על ידי בעלי מקצוע שהוסמכו על ידי בעלי העגורנים בלבד. בנוסף, גם חלק ניכר מחלקי החילוף של העגורנים לא נמצאים תחת בקרה. לבקשתנו מכון התקנים הסכים להכניס לתוכנית העבודה שלו לשנה זאת כתיבת תקן לתחזוקת עגורנים.

למרות שלא נמצא קשר מובהק בין תאונות לגיל העגורן, יש להגביל את גיל העגורן כנהוג בחלק ממדינות ה-OECD. יש לתמרץ את בעלי העגורנים הישנים להחליפם בחדשים עם תמרוץ כספי ממשלתי. ייתכן שאפשר להשתמש בהחלטת הממשלה 1320 לתיעוש הבנייה. הגבלה זאת תמזער את התלות באחזקה ותכניס בדרך עקיפה מערכות טכנולוגיות חדשות שקיימות בעגורנים החדשים.

אינני יכול להתייחס למשק ולמצב העגורנים במדינה, בלי להתייחס למצבו של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה. במינהל עובדים אנשים יקרים מאוד, חדורי מוטיבציה, שעושים כל אשר ביכולתם כדי לקדם את הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל.

ראיתי אותם עובדים לילות כימים, גם שלא תוגמלו על כך, במטרה לקדם את הבטיחות. וזאת, למרות הביקורת הנוקבת על מצב הבטיחות בעבודה. לצערי, המינהל נמצא היום במצב שבו הוא "רודף אחרי הזנב של עצמו".

למינהל מגוון עיסוקים עצום - פיקוח על 65 אלף מפעלים, 13 אלף אתרי חקלאות, אלפי הסמכות בעלי מקצוע בתחום הבטיחות, 130 אלף מעליות, 13 אלף אתרי בנייה, כלל חומרי הנפץ במדינה שאינם בשימוש צבאי, מאות מרכזים עם סיכוני קרינה, הרפואה התעסוקתית במדינה ועוד. ניתוח מדוקדק שערכנו הראה שמעבר ל-130 התקנים הקיימים של המינהל, שכ-20% מהם לא מאוישים, חסרים לו לא פחות מ-160 תקנים נוספים. לאחרונה הובטחו למינהל 60 תקנים נוספים, בלבד.

בנוסף להיקף כוח-האדם החסר, יש לזכור שבשנים האחרונות פרשו ממטה המינהל מומחים רבים. אנשים שצברו את ניסיונם במשך שנים רבות עזבו, והמינהל לא מצליח לגייס לשורותיו מומחים חדשים. הסיבה העיקרית - השכר הלא אטרקטיבי של המשרד. כך יוצא שתחומים מקצועיים רבים נשארו ללא מוביל מקצועי במטה המינהל - כמו, באופן טרגי, תחום הבטיחות בבנייה.

למרות האתגרים הרבים שעומדים בפני המינהל, ניתן לשפר את המצב, בעיקר עם כניסתה של ממשלה חדשה. נידרש לאפשר לראש המינהל הבא לבצע את תפקידו ללא התערבות חיצונית (כמוגדר בחקיקה), ובמקביל להעמיד לרשותו בעדיפות עליונה את כול המשאבים המתאימים באופן המיידי.

הכותב הוא לשעבר ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה

עוד כתבות

אפליקציה של ויזה / צילום: יח"צ

האם ויזה גילתה דרך להרוג בעדינות חברות פינטק חדשות?

הבנקים מחויבים לאפשר לחברות פינטק להתקשר אל חשבונות הלקוחות שלהם, אבל איך זה מתבצע בפועל? ● חברת Plaid היא אחת מיצרניות צינורות התקשורת שעונות על הצורך ● האם ויזה קנתה את החברה כדי לפתח אותה או כדי להרוג אותה בעדינות? ● האזינו 

אולם המבואה של בורסת לונדון / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

עליות קלות בבורסות אירופה; שנחאי זינקה יותר מ-2% לאחר הורדת ריבית בסין

שורת הקלות בסין בניסיון להתמודד עם השפעות הווירוס הקטלני ● סינגפור מנמיכה את תחזית הצמיחה שלה ל-2020 ● כלכלת יפן התכווצה ברבעון הרביעי של 2019 בקצב שנתי של 6.3% ● היום לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל יום הנשיא

גונן אוסישקין  / צילום: סיון פרג'

מנכ"ל אל על לעובדים: "ימים קשים לפנינו, ייתכן שיידרשו צעדים דרמטיים והחלטות כואבות"

גונן אוסישקין שלח מייל לעובדי אל על ובו התייחס להשלכות נגיף הקורונה ● אל על הוציאה דיווח נוסף לבורסה בדבר "השלכות נגיף הקורונה על פעילות החברה"

סמי תותח, יו"ר ומנכ"ל זמני של מטומי / צילום: יחצ

אקורד סיום: ויולה מכרה את יתרת המניות שלה במטומי; סמי תותח פרש מהחברה

ויולה החזיקה ב-9.5% ממניות מטומי, ואם מכרה אותן במחיר השוק, הרי שהיקף המכירה עומד על פחות מ-2 מיליון שקל ● למרות הצניחה החדה בשווי מטומי בשנים האחרונות, ויולה כבר החזירה למעשה את ההשקעה הראשונית שלה בחברה

חומר פעיל חדש בקנאביס? / אילוסטרציה: שאטרסטוק

בתי המשפט פוסקים לנפגעי תאונות מאות אלפי שקלים לרכישת קנאביס

כמה פסקי דין שניתנו לאחרונה בתביעות של נפגעי תאונות דרכים מלמדים כי בתי המשפט הכירו בצורך של תובעים הסובלים מכאבים לקבל מחברות הביטוח מאות אלפי שקלים לצורך רכישת קנאביס רפואי

רחוב רשב"ם 3, רמת השרון / הדמיה: n-trace אנטרייס הדמיה אדריכלית

דיירי הבניין במרכז רמת השרון שיקבלו דירה חדשה ומרפסת

התחדשות עירונית ברמת השרון: משלוש קומות ו-12 דירות ל-8 קומות ו-28 דירות

חיים כץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה את בקשת החסינות של ח"כ חיים כץ

(עדכון) - לפני כשבועיים קיבלה ועדת הכנסת את בקשתו של ח"כ כץ להעניק לו חסינות, וכעת הבקשה אושרה גם במליאה ● ח"כ גדעון סער: "כל הרטוריקה של 'עיר מקלט' לא מתאימה כאן" ● משמר הדמוקרטיה לבג"ץ: לבטל את הענקת החסינות לח"כ כץ

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 16 בפברואר

אתמול באיכילוב: 8 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

רכבת המימן של אלסטום בגרמניה / צילום: Serene Stache, AP

הסכם ראשוני: אלסטום הצרפתית תקנה את בומברדייה הקנדית ב-7 מיליארד דולר

זהו ניסיון נוסף של אלסטום להתמזג עם חברה ובכך להגדיל את התחרות מול חברת CRRC הממשלתית הסינית - ספקית הרכבות הגדולה ביותר בעולם

בנימין נתניהו / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

נתניהו ביקש מזנדברג קיזוז בהצבעת החסינות של כץ - אך הופיע ותמך

ל"גלובס" נמסר כי בנימין נתניהו פנה לח"כ תמר זנדברג, שילדה בת בימים האחרונים, בבקשה להתקזז איתה בהצבעה היום ● בקשת החסינות של ח"כ כץ עברה ברוב של 62 נגד 43

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל  יצהר

נכסים ובניין ואי.די.בי סיכמו על יחס ההמרה של הלוואת הבעלים ל-IDB

הסיכום מהווה את השלב הראשון בעסקת בעלי העניין שמקדם אדוארדו אלשטיין למכירת חלקה של אי.די.בי ב-IDBG לידי נכסים ובניין

מתחם לפינוי בשכונת נווה דוד, חיפה / צילום: פאול אורלייב

רוצים עוד 25 מ"ר? יש לכם 45 יום לחתום: בחיפה נכנסים למרוץ נגד הזמן בפרויקטי פינוי בינוי

עיריית חיפה הציבה אולטימטום להחתמה על מיזמי פינוי בינוי בתנאים משופרים - אחר כך תוגבל התמורה לדיירים ל-12.5 מ"ר בלבד

בנו של עופר דקל / צילום: תמונה פרטית

"לפני משבר הקורונה תכננו להעביר את המפעל למקום גדול יותר. מה יהיה אחריו?"

איך ייראה שיקום של מפעל מושבת שהעסיק עד לפני חודש עשרות עובדים וסיפק סחורה לכל העולם? עופר דקל נערך לבקרת נזקים במפעל הטקסטיל שאותו הוא מנהל יחד עם אשתו ננה ● יומן ווהאן, פרק שני

אייל דרור  / צילום: סיוון פרג'

שטראוס נכנסת למעדניות ולקצביות עם מותג בוטיק חדש

שטראוס מסמנת את שוק החנויות המתמחות, כמו מאפיות שכונתיות, קצביות ומעדניות • השלב הראשון: השקת מותג סלטים פרימיום בתמחור גבוה יותר תחת השם "דליקטס"

אסדת תמר / צילום: אלבטרוס, יח"צ

כמה תמלוגים הרוויחה המדינה ממאגר תמר עד היום?

משרד האנרגיה דיווח כי התמלוגים מגז טבעי עמדו על 842 מיליון שקל ב-2019 - הרוב ממאגר תמר ● השנה התמורה הנמוכה ביותר הגיעה מלוויתן, אך בשנה הבאה המאגר צפוי להכפיל את היקף התמלוגים

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

ברקת דוחה יישום הוראות תקן חשבונאי לחברות הביטוח; מניותיהן קופצות בבורסה בתל אביב

הממונה על שוק ההון, משה ברקת, דוחה את יישום הוראות תקן חשבונאי 17 לחברות הביטוח ● אייל דבי, לאומי שוקי הון: "ההקלה שניתנה לחברות מהווה גם הקלה למשקיעים"

מסכה על הפנים ברחובות בייג'ין בנובמבר 2018  בגלל הזיהום / צילום : AP \ Andy Wong

נזקי זיהום האוויר בעולם עולים לנו מיליארדים מדי יום

דו"ח של גרינפיס מעריך את עלות זיהום האוויר שנגרם משימוש בדלקים פוסיליים ב-8 מיליארד דולר ביום ● בישראל נמצא הנושא במקום נמוך בסדר היום הציבורי, למרות העדויות המצטברות על הנזקים של נשימת אוויר מזוהם

נוסע נצור בספינת השיט "נסיכת דיאמונד"  / צילום: Eugene Hoshiko, AP

משרד הבריאות: ישראלית נוספת בספינה ביפן נדבקה בקורונה

עד כה אובחנו 3 חולים ישראלים על הספינה "דיימונד פרינס" ● לגבי יתר הישראלים על הספינה, ככל שלא יימצאו חיוביים לנגיף, הם יחזרו לישראל עד סוף השבוע הבא בטיסה מיוחדת

נשים בדירקטוריון - הוועדים המנהלים של האוניברסיטאות

באוניברסיטאות יש הרבה סטודנטיות - אך לא מספיק דירקטוריות

בעוד שנשים מהוות כ-60% מקרב הסטודנטים באוניברסיטאות, בוועדים המנהלים הן פחות מרבע

בני גנץ / צילום: דנה בר-און, יח"צ

ח"כ גנץ: דיון החסינות של כץ יהיה האחרון, אקים ועדה חיצונית

יו"ר כחול לבן הודיע כי יפעל להוציא את הדיונים על החסינות מהכנסת ולהעביר אותם לוועדה שתוכל לקבל "החלטה עניינית ומקצועית" ● "עצם הדיון של חברי הכנסת בחסינות חבריהם הוא פתח לשחיתות"