גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סיידוף יירד מהעץ? האם שיכון ובינוי תדחה את ההצבעה על אישור תנאי השכר החריגים לבכירים

החברה מבקשת לאשר תנאי שכר משודרגים ליו"ר תמיר כהן ולמנכ"ל היוצא משה לחמני, אך התרחיש הסביר הוא שהיא תיאלץ לדחות את ההצבעה בשל התנגדות חברת הייעוץ אנטרופי וייתכן אף כי תידרש להקטין את היקף התגמול ● אשר למנכ"ל אייל לפידות, הדירקטוריון יוכל לאשר את חבילת התגמול שלו, גם אם לא יושג הרוב הנדרש באסיפה הקרובה ● ניתוח "גלובס"

אייל לפידות, נתי סיידוף / צילום: אמיר מאירי, אבי שאולי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
אייל לפידות, נתי סיידוף / צילום: אמיר מאירי, אבי שאולי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

בתחילת השבוע הבא אמורה להתכנס אסיפת בעלי המניות של חברת שיכון ובינוי, כשעל סדר יומה אישור תנאי ההעסקה של המנכ"ל הנכנס, אייל לפידות, ושל צמד בכירים נוספים - היו"ר, תמיר כהן, והמנכ"ל היוצא, משה לחמני. מדובר בהסכמי תגמול חריגים בהיקפם, הכוללים הענקת אופציות למניות בשווי כולל של יותר מ-100 מיליון שקל (עיקרן עבור לפידות וכהן).

תילי תילים של מילים נשפכו בחודש האחרון לנוכח חבילות התגמול האסטרונומיות שנתפרו עבור השלושה בחברת הנדל"ן והתשתיות שבשליטת נתי סיידוף. לביקורת בעיתונות הכלכלית הצטרפה בשבוע שעבר גם חוות הדעת של חברת הייעוץ אנטרופי, שנחשפה ב"גלובס", אשר מעמידה את סיידוף בפני דילמה לא פשוטה, לנוכח המלצתה ללקוחותיה המוסדיים להתנגד באסיפה לתנאי ההעסקה המשודרגים של היו"ר כהן והמנכ"ל היוצא לחמני. זאת בניגוד לתמיכתה של אנטרופי באישור חבילת התגמול של לפידות.

זאת ועוד, במקרה של לפידות, נתונה לדירקטוריון שיכון ובינוי האפשרות לאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס גם אם האסיפה הכללית תצביע נגדם (אובר רולינג). זאת בהתאם להוראות תיקון 20 לחוק החברות ("חוק שכר הבכירים"). לעומת זאת, החוק אינו מאפשר לדירקטוריון חברה ציבורית להפוך החלטת אסיפה לגבי שכרו של היו"ר. לגבי האפשרות של הדירקטוריון לבצע אובר רולינג על החלטה נגד שכרו של המנכ"ל הפורש לחמני, הדעות חלוקות.

שיכון ובינוי עשויה לנסות לקבל את אישור האסיפה הכללית הקרובה לחבילות התגמול של כהן ולחמני, תוך לקיחת סיכון שהללו לא יזכו לרוב מקרב בעלי מניות המיעוט בחברה. לחלופין, אם לא תצליח לגייס רוב טרם ההצבעה, הגיוני יותר שבשיכון ובינוי ירצו לחסוך את ההתבזות, ויורידו את נושא אישור שכרם של השניים מסדר היום של האסיפה הקרובה. במקרה כזה יחזרו בחברה ל"שולחן השרטוטים" כדי לגבש חבילות תגמול צנועות יותר, להן ניתן יהיה לקבל את תמיכתה של אנטרופי (דוגמת אלו שתכננה שיכון ובינוי לאשר לכהן וללחמני בחודש מרץ האחרון), כשבהמשך תכונס אסיפה נוספת בתוך מספר שבועות לצורך אישור תנאי התגמול המעודכנים.

"התוספת להסכם הקודם אינה מידתית"

אנטרופי, נזכיר, הפתיעה כשהמליצה ללקוחותיה המוסדיים לתמוך בחבילת השכר העצומה של המנכ"ל הנכנס לפידות, עד לאחרונה מנכ"ל קבוצת הביטוח הפניקס. חבילת התגמול ללפידות כוללת שכר בעלות של 4 מיליון שקל בשנה, מענק חתימה של 2 מיליון שקל, מענק שנתי של עד 4 מיליון שקל וגולת הכותרת - חבילת אופציות בשווי של 65 מיליון שקל (לפי נוסחת בלאק אנד שולס) הניתנות למימוש ב-5% ממניות שיכון ובינוי, שמחיר המימוש שלהן נמצא עמוק בתוך הכסף. בסך הכל מדובר, על פי אנטרופי, בעלות תגמול שנתית של כ-21 מיליון שקל, ללא מענק החתימה.

"הוחלט על ידינו, באופן יוצא דופן מאחר והינו חריג ממדיניות ההצבעה, לתמוך באישור התגמול של אייל לפידות וזאת לאחר הבנה כי הנסיבות הינן יוצאות דופן אף הן. הבנה זו נעשתה לאחר כאמור פגישות עם יו"ר הדירקטוריון, נציג בעל השליטה, וועדת התגמול ונציגים אחרים בחברה ותוך הבנה כי המקרה דנן מטרתו הן להשיא ערך גבוה לכלל בעלי מניות וזאת בראיה צופה פני עתיד, והן לייצב את החברה... תמיכתנו מתבססת על הגיבוי שמצאנו לנכון לתת לדירקטוריון החברה", נכתב בדוח אנטרופי.

בניגוד להמלצה לתמוך בחבילת התגמול של לפידות (שמאז פרסום דבר מינויו בסוף חודש מרץ זינק שווייה של שיכון ובינוי בכמיליארד שקל), בחברת הייעוץ ממליצים כאמור להתנגד להסכמי התגמול היו"ר תמיר כהן ושל המנכ"ל היוצא, משה לחמני. לכהן, נציגו של הבעלים סיידוף, מבקשת שיכון ובינוי להעניק חבילת תגמול הכוללת רכיב הוני (בעיקר אופציות לכ-3% ממניות שיכון ובינוי) בשווי של יותר מ-40 מיליון שקל. באנטרופי מעריכים את עלות שכרו השנתית בכ-13 מיליון שקל (עבור 85% משרה).

בחברת הייעוץ כותבים כי "הסכם התגמול המוצע לו דומה במהותו לזה בו המלצנו לתמוך בחודש מרץ 2019 למעט תוספת משמעותית ברכיב התגמול ההוני וכן עדכון כי יהיה זכאי לצבירת מענקים ותגמול הוני בתקופת ההסתגלות וההודעה המוקדמת (בדומה לתנאיו של המנכ"ל הנכנס). ועדת התגמול הסבירה כי הגידול נובע מהרצון להביא להתאמה למול התוספת שניתנה למנכ"ל וכך, בין היתר להביא לחיזוק מעמד היו"ר למול המנכ"ל ולזהות אינטרסים לטובת בעלי המניות. אנו בדעה כי התוספת להסכם הקודם אינה מידתית. אנו סבורים כי ההסכם הקודם (שכר בעלות של 5.4 מיליון שקל לשנה, ש' ש') ראוי יותר מבחינת קבוצת ההשוואה וכן נותן מענה לתמרוץ ארוך טווח וזהות אינטרסים לטובת בעלי המניות".

מצנח הזהב של המנכ"ל היוצא: יותר מ-12 מיליון שקל

ללחמני, שכיהן בעבר כיו"ר שיכון ובינוי ועבר לתפקיד המנכ"ל יחד עם העברת השליטה בחברה מידי שרי אריסון לסיידוף אשתקד, נתפר "מצנח זהב" הכולל שלל מעניקים ורכיבים הוניים, שעלותו לשיכון ובינוי הוערכה על ידי החברה ביותר מ-12 מיליון שקל ב-2019. גם כאן כותבת אנטרופי כי "אנו סבורים, כי היקף התגמול שנקבע עבורו בהצעה הקודמת שהובאה בפני בעלי המניות בחודש מרץ (עלות שכר של 6.2 מיליון שקל בשנה לפני מענק, ש' ש') וירדה מסדר היום ביום האסיפה, הינה ההצעה הרלוונטית והנכונה בהתייחס למחוייבות החברה כלפיו".

באנטרופי מוסיפים ומפרטים את הרקע לשידרוג התגמול המוצע לכהן וללחמני: "בהתאם לדיווח החברה, בחודש אוגוסט 2018 דירקטוריון החברה אישר את תנאי התגמול למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון, שהחלו את כהונתם בסמוך לאותו מועד, באופן דומה לתנאי הכהונה וההעסקה של קודמיהם בתפקיד, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שהתכנסה ביום 28 בפברואר 2019... בהמשך נדחתה האסיפה לטובת מיצוי דיונים עם יועצים לבעלי מניות מוסדיים (אנטרופי), ולאחר הבנות ותיקונים נדרשים פרסמה החברה ביום 15 במרץ 2019 דוח זימון אסיפה מתוקן כאשר ביום 24 במרץ 2019 נדחתה האסיפה.

"נבקש לציין כי במועד זה (מרץ 2019) הגענו להסכמות לגבי היו"ר (תמיר כהן) והמנכ"ל (משה לחמני) אשר לדעתנו צריכות להוות בסיס לאישור תנאי התגמול/פרישה שלהם (בהתאמה) גם לגבי האסיפה הנוכחית. כעת, בעקבות מינויו של של אייל לפידות כמנכ"ל, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון את תנאי התגמול שלו וערכו עדכונים בתנאי התגמול של יו"ר הדירקטוריון ושל המנכ"ל היוצא, שאושרו בעבר ונכללו בדוח הזימון הקודם.

"במסגרת גיבוש התייחסותינו נפגשנו עם ועדת התגמול, נושאי משרה ויועצים חיצוניים לוועדת התגמול, במטרה לקבל הסבר מורחב לשיקולים שהביאו למבנה הנוכחי של הסכמי התגמול. ככלל, החברה טענה כי הוחלט על החלפת המנכ"ל היוצא במנכ"ל בעל שיעור קומה ורקורד הצלחות מוכח ובהתאם בעלי השליטה הביעו נכונותם לתגמול גבוה יותר בהנחה שהמינוי אמור להביא לעלייה במחירי המניה ובכך להשיא ערך לכלל בעלי המניות". 

עוד כתבות

כל מה שצריך לדעת על הגירעון

מה קורה כשהמדינה נכנסת לאוברדראפט עמוק מדי: כל מה שצריך לדעת על משבר הגירעון

2019 צפויה להסתיים בגירעון גדול משמעותית מכפי שהעריכו באוצר, וב-2020 המצב יהיה כפי הנראה גרוע יותר ● אבל מה זה בכלל גירעון תקציבי, איך הוא משפיע על חיי היומיום שלנו והאם זה הזמן להתחיל לדאוג ● "גלובס" עושה סדר

טירה / צילום: איל יצהר

לראשונה בעיר טירה: תוכנית לבנייה על קרקעות מדינה

הוועדה המחוזית מרכז במינהל התכנון אישרה תוכנית להקמת שכונת מגודים חדשה, שתכלול 606 יחידות דיור ● 120 דירות יוקצו עבור דירות קטנות

ארז ויגודמן / צילום: איל יצהר

ניצחון לטבע: בית המשפט לא מצא פסול במענקי המיליונים לבכירים הפורשים - למרות מצבה הרעוע

סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, חאלד כבוב, דחה את הטענה לפיה נוכח מדיניות התגמול של טבע והפסדי העתק שספגה, היה עליה להימנע מלהעניק מענקי פרישה על-סך מיליוני דולרים לבכירה שפרשו: ארז ויגודמן שכיהן כנשיא ומנכ"ל טבע, וסיגורדור אולפסון ששימש כמנכ"ל ונשיא הפעילות הגנרית הגלובלית של טבע ●  כבוב לא התייחס לשאלה האם מדובר במענקים סבירים או לא

ג'רום פאואל/ צילום: רויטר סMary Calvert

פסגות: "הפד הולך להפחתות ריבית אבל הציב הרבה תנאים כדי שזה יקרה כבר ביולי"

בהמשך להודעת הריבית של הפד, בפסגות מעריכים כי המצב הנוכחי לא מצדיק הפחתות ריבית כל כך אגרסיביות בפרק זמן כל כך קצר ● "השוק בעיקר הקשיב לנכונות של הפד להפחית ריבית ותרגם את זה למעשה מיידי" ● השוק מתמחר הורדת ריבית ביולי ב-100%

חוגגים עליות ב-NYSE  / צילום: רויטרס

הפד מתדלק את השווקים: החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק קופצים ביותר מ-1%; הדולר נחלש

הפדרל ריזרב הותיר אתמול את הריבית בארה"ב ללא שינוי ברמה של 2.25%-2.5%, אך צופה הורדת ריבית אחת ב-2020, למרות שהמשקיעים עדיין מהמרים על ירידה בריבית כבר ביולי ● בורסות וול סטריט ננעלו אמש בעליות, החוזים העתידיים על הנאסד"ק קופצים ב-1.2% ● הדולר נחלש מול האירו, היואן והשקל

צפייה בטלוויזיה / צילום: Shutterstock

איגוד המפיקים וארגון אק"ט במחלוקת סביב שכר העובדים

איגוד המפיקים מאשים את ארגון העובדים, שמייצג את עובדי המחלקות הטכניות והאומנותיות בתעשיית ההפקות, בתיאום מחירים ● איגוד המפיקים לאק"ט: הפסיקו תיאום מחירים או שנבטל את ההסכם איתכם

אביליטי / צילום: אתר החברה/ צילום: רויטרס

ממשיכה להסתבך: רשות ני"ע האמריקאית הגישה תביעה אזרחית נגד אביליטי ובעלי השליטה בה

בתביעה טענות בדבר הפרה לכאורה של תקנות ניירות ערך, על רקע עסקה שביצעה ספקית הטכנולוגיות המודיעיניות בסוף 2015 עם השלד הבורסאי Cambridge, שבמסגרתה הפכה לחברה ציבורית בנאסד"ק

פרופ' אבי שמחון / צילום: תמר מצפי

פרופ' אבי שמחון: "חיפה לא מצליחה להתרומם, אבל הממשלה אינה אשמה בכך"

בהרצאה בוועידת השיווק של הצפון אמר שמחון כי הנוכחות של מפעלים מזהמים במפרץ חיפה עשויה להיות סיבה עיקרית למצבו העגום של מטרופולין חיפה ● שמחון הדגיש את הצורך ליישם את המלצות דוח מקינזי בנושא המפעלים במפרץ חיפה

נגיד הפד, ג'רום פאואל/ צילום: רויטרס / Jonathan Ernst

הפד הותיר את הריבית ללא שינוי; פאואל מסיר מהשולחן הורדת ריבית ב-2019 - בניגוד לתחזיות בשווקים

בתום ישיבה בת יומיים של חברי ועדת השוק הפתוח, הבנק המרכזי בארה"ב לא מפתיע את השוק ומותיר את הריבית ללא שינוי ● האירו מגיב בתנודה חדה מול הדולר ומטפס ב-0.5%

רופא / צילום: שאטרסטוק

מימון טיסות לחולים ומענקים גדולים לרופאים: כך מתכננת המדינה לשקם את מערכת הבריאות באילת

במשרד הבריאות הקצו לצעדים 10 מיליון שקל לשנה ודנים במתן מענקים בגובה מיליון שקל למשך חמש שנים לרופאים מומחים שיעברו לעיר • מנכ"לי הקופות מתריעים שסגירת שדה דב תמנע מרופאים מהמרכז להגיע לאילת

דוד פורר / צילום: רפי דלויה	,

אורנשטיין העניק להראל ואלטשולר שעות בודדות להגיב לאפשרות שעסקת ביקום-סרצ'לייט תיחתם על בסיס רוב של 70% בלבד

בדיון דחוף שנערך הבוקר אצל נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, השופט איתן אורנשטיין, עשוי לאפשר לשתי החברות לחתום כבר ביומיים הקרובים על העסקה במטרה להמשיך ולקדמה

הנשיא טראמפ משיק רשמית את מסע הבחירות שלו לנשיאות ב־2020/ צילום: רויטרס

טראמפ לא נזהר, וגם בקרב הרפובליקנים כבר חוששים משובו של המיתון

כלכלן רפובליקאי בכיר מזהיר שההתאוששות בארה״ב מתקרבת אל קיצה ועלולה להפוך למיתון "אם הממשלה לא תיזהר" ● טראמפ אינו נזהר. הוא מסרב להכחיש ידיעה, שהוא שוקל להדיח את נגיד הבנק המרכזי ● אבל מצד שני הוא משמח את הבורסה בהודעה שייפגש עם נשיא סין לדבר על סחר ● פרשנות

מל"ט אמריקאי מסוג גלובל הוק / צילום: רויטרס

איראן: יירטנו מל"ט ריגול אמריקאי שחדר לשטחנו האווירי

סוכנות הידיעות אירנ"א דיווחה כי כלי הטיס מדגם RQ-4 Global Hawk הופל במחוז הורמוזגאן שבדרום המדינה ● גורם אמריקני אמר כי המל"ט הופל על ידי טיל קרקע-אוויר בזמן שהיה במרחב האווירי הבינלאומי במצרי הורמוז ● התקרית מגיעה על רקע המתיחות הצבאית באזור

דולר וזהב/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

לאחר הכרזת הפד: הזהב מזנק 2.7% לשיא של 5 שנים

מחירי הזהב רושמים שיא שלא נראה מאז מרץ 2014 בשווקים ● המחיר לאונקיה מוסיף כ-3% לערכו ומטפס לכ-1,385 דולר ● במקביל, הדולר נחלש ותשואות האג"ח בארה"ב יורדות לאחר הודעת הריבית של הפד אמש, שהותיר את הריבית ללא שינוי אך אותת על הורדה בהמשך

מכונת דפוס של דולרים/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

הדולר מאבד גובה לאחר הריבית של הפד: נופל 0.7% מול השקל

הפד הותיר אמש את הריבית ללא שינוי, אך הותיר פתח להורדת ריבית בהמשך ● פריקו: "ירידת הדולר אל מתחת לרמת 3.6 שקלים, גררה מימוש הוראות מכירה בארה"ב והפילה את הדולר"

לגו בדרך לקוביות מהצומח? / צילום: Oscar Gonzalez/WENN.com

לא רק המבורגר: האם לגו תצליח לייצר חלקי משחק מפלסטיק שמופק מצמחים?

ענקית הצעצועים הקדישה את שבע השנים האחרונות ו-150 מיליון דולר כדי למצוא חלופות לחומרי הגלם שלה ● עד כה היא בחנה מעל 20 צירופים של חומרים, אבל רק 2% ממוצריה מיוצרים היום מפלסטיק שמבוסס על צמחים

עמדת טעינה/ צילום הדמיה: EV Edge

כפר סבא מתחברת לזרם: תתקין 500 עמדות טעינה למכוניות חשמליות

בעירייה טוענים כי התוכנית, שבמסגרתה יותקנו עמדות במגרשי חניה עירוניים ולצדי מדרכות, מבוססת על תחזית מעמיקה למספר המשתמשים העתידי ולכן בחרו לוותר על פיילוט ● כפר סבא ותל אביב הן הערים היחידות שמתכננות רשת טעינה עירונית בלי להסתייע במענקי המדינה

קשישה / צילום :  Shutterstock

ניצולי שואה יקבלו תוספת סיוע של 15 מיליון אירו בשנה

ניצולי שואה, הזכאים לרנטה חודשית ממשלת גרמניה, יקבלו תוספת לקצבה שתנוע בין 100 ל-400 אירו בחודש

בנייני מגורים ברובע קרויצברג בברלין / צילום: Fabrizio Bensch, רויטרס

האם מהפכת שכר הדירה בברלין תשנה את תרבות הדיור העולמית?

הצעת חוק חסרת תקדים תאסור באופן גורף העלאת שכר דירה בבירת גרמניה במשך חמש שנים ● המהלך כבר נתקל בהתנגדות ועשוי לפגוע במשקיעי נדל"ן ישראלים בעיר ● מה ומי עומדים מאחורי התכנית, והאם זהו הפתרון ליוקר המחייה? ● האזינו

רותם סלע בפרסומת לטורנדו / יחצ

הפרסומות הזכורות והאהובות: שלוש פרסומות למזגנים בטופ

מנתוני יפעת בקרת פרסום עולה כי מספר הפרסומות והחסויות, אשר שודרו השבוע בטלוויזיה עומד על 520 (לעומת 491 בשבוע שעבר) ● סך התקציבים שהושקעו השבוע בקמפיינים הפרסומיים עומד על כ- 36.5 מיליון ₪ (לעומת 32.5 מיליון ₪ בשבוע שעבר)