גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סיידוף יירד מהעץ? האם שיכון ובינוי תדחה את ההצבעה על אישור תנאי השכר החריגים לבכירים

החברה מבקשת לאשר תנאי שכר משודרגים ליו"ר תמיר כהן ולמנכ"ל היוצא משה לחמני, אך התרחיש הסביר הוא שהיא תיאלץ לדחות את ההצבעה בשל התנגדות חברת הייעוץ אנטרופי וייתכן אף כי תידרש להקטין את היקף התגמול ● אשר למנכ"ל אייל לפידות, הדירקטוריון יוכל לאשר את חבילת התגמול שלו, גם אם לא יושג הרוב הנדרש באסיפה הקרובה ● ניתוח "גלובס"

אייל לפידות, נתי סיידוף / צילום: אמיר מאירי, אבי שאולי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
אייל לפידות, נתי סיידוף / צילום: אמיר מאירי, אבי שאולי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

בתחילת השבוע הבא אמורה להתכנס אסיפת בעלי המניות של חברת שיכון ובינוי, כשעל סדר יומה אישור תנאי ההעסקה של המנכ"ל הנכנס, אייל לפידות, ושל צמד בכירים נוספים - היו"ר, תמיר כהן, והמנכ"ל היוצא, משה לחמני. מדובר בהסכמי תגמול חריגים בהיקפם, הכוללים הענקת אופציות למניות בשווי כולל של יותר מ-100 מיליון שקל (עיקרן עבור לפידות וכהן).

תילי תילים של מילים נשפכו בחודש האחרון לנוכח חבילות התגמול האסטרונומיות שנתפרו עבור השלושה בחברת הנדל"ן והתשתיות שבשליטת נתי סיידוף. לביקורת בעיתונות הכלכלית הצטרפה בשבוע שעבר גם חוות הדעת של חברת הייעוץ אנטרופי, שנחשפה ב"גלובס", אשר מעמידה את סיידוף בפני דילמה לא פשוטה, לנוכח המלצתה ללקוחותיה המוסדיים להתנגד באסיפה לתנאי ההעסקה המשודרגים של היו"ר כהן והמנכ"ל היוצא לחמני. זאת בניגוד לתמיכתה של אנטרופי באישור חבילת התגמול של לפידות.

זאת ועוד, במקרה של לפידות, נתונה לדירקטוריון שיכון ובינוי האפשרות לאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס גם אם האסיפה הכללית תצביע נגדם (אובר רולינג). זאת בהתאם להוראות תיקון 20 לחוק החברות ("חוק שכר הבכירים"). לעומת זאת, החוק אינו מאפשר לדירקטוריון חברה ציבורית להפוך החלטת אסיפה לגבי שכרו של היו"ר. לגבי האפשרות של הדירקטוריון לבצע אובר רולינג על החלטה נגד שכרו של המנכ"ל הפורש לחמני, הדעות חלוקות.

שיכון ובינוי עשויה לנסות לקבל את אישור האסיפה הכללית הקרובה לחבילות התגמול של כהן ולחמני, תוך לקיחת סיכון שהללו לא יזכו לרוב מקרב בעלי מניות המיעוט בחברה. לחלופין, אם לא תצליח לגייס רוב טרם ההצבעה, הגיוני יותר שבשיכון ובינוי ירצו לחסוך את ההתבזות, ויורידו את נושא אישור שכרם של השניים מסדר היום של האסיפה הקרובה. במקרה כזה יחזרו בחברה ל"שולחן השרטוטים" כדי לגבש חבילות תגמול צנועות יותר, להן ניתן יהיה לקבל את תמיכתה של אנטרופי (דוגמת אלו שתכננה שיכון ובינוי לאשר לכהן וללחמני בחודש מרץ האחרון), כשבהמשך תכונס אסיפה נוספת בתוך מספר שבועות לצורך אישור תנאי התגמול המעודכנים.

"התוספת להסכם הקודם אינה מידתית"

אנטרופי, נזכיר, הפתיעה כשהמליצה ללקוחותיה המוסדיים לתמוך בחבילת השכר העצומה של המנכ"ל הנכנס לפידות, עד לאחרונה מנכ"ל קבוצת הביטוח הפניקס. חבילת התגמול ללפידות כוללת שכר בעלות של 4 מיליון שקל בשנה, מענק חתימה של 2 מיליון שקל, מענק שנתי של עד 4 מיליון שקל וגולת הכותרת - חבילת אופציות בשווי של 65 מיליון שקל (לפי נוסחת בלאק אנד שולס) הניתנות למימוש ב-5% ממניות שיכון ובינוי, שמחיר המימוש שלהן נמצא עמוק בתוך הכסף. בסך הכל מדובר, על פי אנטרופי, בעלות תגמול שנתית של כ-21 מיליון שקל, ללא מענק החתימה.

"הוחלט על ידינו, באופן יוצא דופן מאחר והינו חריג ממדיניות ההצבעה, לתמוך באישור התגמול של אייל לפידות וזאת לאחר הבנה כי הנסיבות הינן יוצאות דופן אף הן. הבנה זו נעשתה לאחר כאמור פגישות עם יו"ר הדירקטוריון, נציג בעל השליטה, וועדת התגמול ונציגים אחרים בחברה ותוך הבנה כי המקרה דנן מטרתו הן להשיא ערך גבוה לכלל בעלי מניות וזאת בראיה צופה פני עתיד, והן לייצב את החברה... תמיכתנו מתבססת על הגיבוי שמצאנו לנכון לתת לדירקטוריון החברה", נכתב בדוח אנטרופי.

בניגוד להמלצה לתמוך בחבילת התגמול של לפידות (שמאז פרסום דבר מינויו בסוף חודש מרץ זינק שווייה של שיכון ובינוי בכמיליארד שקל), בחברת הייעוץ ממליצים כאמור להתנגד להסכמי התגמול היו"ר תמיר כהן ושל המנכ"ל היוצא, משה לחמני. לכהן, נציגו של הבעלים סיידוף, מבקשת שיכון ובינוי להעניק חבילת תגמול הכוללת רכיב הוני (בעיקר אופציות לכ-3% ממניות שיכון ובינוי) בשווי של יותר מ-40 מיליון שקל. באנטרופי מעריכים את עלות שכרו השנתית בכ-13 מיליון שקל (עבור 85% משרה).

בחברת הייעוץ כותבים כי "הסכם התגמול המוצע לו דומה במהותו לזה בו המלצנו לתמוך בחודש מרץ 2019 למעט תוספת משמעותית ברכיב התגמול ההוני וכן עדכון כי יהיה זכאי לצבירת מענקים ותגמול הוני בתקופת ההסתגלות וההודעה המוקדמת (בדומה לתנאיו של המנכ"ל הנכנס). ועדת התגמול הסבירה כי הגידול נובע מהרצון להביא להתאמה למול התוספת שניתנה למנכ"ל וכך, בין היתר להביא לחיזוק מעמד היו"ר למול המנכ"ל ולזהות אינטרסים לטובת בעלי המניות. אנו בדעה כי התוספת להסכם הקודם אינה מידתית. אנו סבורים כי ההסכם הקודם (שכר בעלות של 5.4 מיליון שקל לשנה, ש' ש') ראוי יותר מבחינת קבוצת ההשוואה וכן נותן מענה לתמרוץ ארוך טווח וזהות אינטרסים לטובת בעלי המניות".

מצנח הזהב של המנכ"ל היוצא: יותר מ-12 מיליון שקל

ללחמני, שכיהן בעבר כיו"ר שיכון ובינוי ועבר לתפקיד המנכ"ל יחד עם העברת השליטה בחברה מידי שרי אריסון לסיידוף אשתקד, נתפר "מצנח זהב" הכולל שלל מעניקים ורכיבים הוניים, שעלותו לשיכון ובינוי הוערכה על ידי החברה ביותר מ-12 מיליון שקל ב-2019. גם כאן כותבת אנטרופי כי "אנו סבורים, כי היקף התגמול שנקבע עבורו בהצעה הקודמת שהובאה בפני בעלי המניות בחודש מרץ (עלות שכר של 6.2 מיליון שקל בשנה לפני מענק, ש' ש') וירדה מסדר היום ביום האסיפה, הינה ההצעה הרלוונטית והנכונה בהתייחס למחוייבות החברה כלפיו".

באנטרופי מוסיפים ומפרטים את הרקע לשידרוג התגמול המוצע לכהן וללחמני: "בהתאם לדיווח החברה, בחודש אוגוסט 2018 דירקטוריון החברה אישר את תנאי התגמול למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון, שהחלו את כהונתם בסמוך לאותו מועד, באופן דומה לתנאי הכהונה וההעסקה של קודמיהם בתפקיד, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שהתכנסה ביום 28 בפברואר 2019... בהמשך נדחתה האסיפה לטובת מיצוי דיונים עם יועצים לבעלי מניות מוסדיים (אנטרופי), ולאחר הבנות ותיקונים נדרשים פרסמה החברה ביום 15 במרץ 2019 דוח זימון אסיפה מתוקן כאשר ביום 24 במרץ 2019 נדחתה האסיפה.

"נבקש לציין כי במועד זה (מרץ 2019) הגענו להסכמות לגבי היו"ר (תמיר כהן) והמנכ"ל (משה לחמני) אשר לדעתנו צריכות להוות בסיס לאישור תנאי התגמול/פרישה שלהם (בהתאמה) גם לגבי האסיפה הנוכחית. כעת, בעקבות מינויו של של אייל לפידות כמנכ"ל, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון את תנאי התגמול שלו וערכו עדכונים בתנאי התגמול של יו"ר הדירקטוריון ושל המנכ"ל היוצא, שאושרו בעבר ונכללו בדוח הזימון הקודם.

"במסגרת גיבוש התייחסותינו נפגשנו עם ועדת התגמול, נושאי משרה ויועצים חיצוניים לוועדת התגמול, במטרה לקבל הסבר מורחב לשיקולים שהביאו למבנה הנוכחי של הסכמי התגמול. ככלל, החברה טענה כי הוחלט על החלפת המנכ"ל היוצא במנכ"ל בעל שיעור קומה ורקורד הצלחות מוכח ובהתאם בעלי השליטה הביעו נכונותם לתגמול גבוה יותר בהנחה שהמינוי אמור להביא לעלייה במחירי המניה ובכך להשיא ערך לכלל בעלי המניות". 

עוד כתבות

 עו"ד מיכאל דבורין /צילום: יונתן בלום

"במשרד עורכי דין תל אביבי ממוצע יש 80% שמאלנים ו-20% ימנים וגם הם 'בארון'"

עו"ד מיכאל דבורין, היועץ האסטרטגי-פוליטי לקמפיין של הליכוד, בראיון אישי ● על הילדות בירושלים, על הסכמי אוסלו, על הבחירה במשפטים, על ההתמודדות בבחירות ללשכה, ועל התיקים הפליליים נגד ראש הממשלה

אהרון ברק ואיילת שקד /צילום: רפי קוץ

האקדח המעשן שהעליונים הניחו על שולחן הממשלה

מי היו השרים שביקשו לאתגר את מערכת המשפט, ומה גרם לכישלונם הפוליטי בדרך לשינוי? • אילו מחירים אנחנו משלמים בגלל החובה שמטיל ביהמ"ש על שרי הממשלה לפרוש עם הגשת כתב אישום • וגם, מדוע צריך להתנגד למתווה הנבצרות של הנשיא ● דעה

יאיר דוכין, ויצמן נגר, אביחי שניר ואפרת טולקובסקי / צילום: שלומי יוסף

"אנחנו לקראת הסופה התחבורתית המושלמת בגוש דן. פקק של יממה"

המחירים בשמים? המשקיעים אשמים במשבר הדיור? הממשלה מגזימה בהתערבות בשוק? חסרות דירות? ● בפאנל "גלובס" כינסנו הפעם 4 חוקרים: ד"ר אפרת טולקובסקי, ד"ר ויצמן נגר, ד"ר יאיר דוכין וד"ר אביחי שניר, שמסכימים כי הדרך לפתור את משבר הדיור חייבת לעבור דרך תשתיות התחבורה

נעמה יששכר יחד עם אימא יפה / צילום: באדיבות המשפחה

שורת מעשי הונאה: ההאקר הרוסי שסיבך את נעמה יששכר

אלכסיי בורקוב נעצר בישראל לפני כ-4 שנים בנתב"ג, לאחר שבארה"ב הוגש נגדו כתב אישום בגין הונאה בכרטיסי אשראי ● בית המשפט העליון קבע כי אין מניעה להסגירו לארה"ב חרף בקשה דומה מצד רוסיה, בעוד ששם מפעילים לחץ בדמות גזר דין כבד על נעמה יששכר

טראמפ מחמם את שוק הנדל"ן בגרינלנד / צילומים: רויטרס, shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

טראמפ מחמם את שוק הנדל"ן בגרינלנד (והוא עדיין יותר זול מאשר בתל אביב)

התושבים בגרינלנד לא שמחו לשמוע שנשיא ארצות הברית מעוניין לקנות את האי שלהם ● אבל, המתווכים מספרים שתשומת הלב שהופנתה לעיר מזניקה עוד יותר את המחירים הגבוהים מלכתחילה

עדי סופר תאני / צילום: יונתן בלום

"לא הבנתי כלום. תתחילו מההתחלה": עדי סופר תאני מספרת על ניהול הצד הישראלי של הרשת החברתית הגדולה בעולם

מה עושה מנכ"לית פייסבוק ישראל, עדי סופר תאני, כדי להיות אפקטיבית בניהול ● "האמירה שאם אתה האדם הכי חכם בחדר אז אתה לא בחדר הנכון, נכונה גם למנכ"לים. ואם זה באמת ככה, אז או שצריך לפטר את המנכ"ל או שצריך לפטר את החדר" ●"50 המשפיעות של ליידי גלובס"

מוחמד סעוד הבלוגר הסעודי / צילום: צילום מסך מתוך טוויטר

מוחמד סעוד, המוכר בכינויו "הבלוגר הסעודי": סוחטים אותי

מוחמד סעוד המפרסם חדשות לבקרים ציוצים בעד ישראל וראש הממשלה נתניהו בחשבון הטוויטר שלו, ואף נפגש עם נתניהו לפני מספר חודשים, מאשים את האקטיביסט באיומים ● זאת בתגובה לציוץ שפרסם רותם בו נכתב: "לא מציע לך להיכנס איתי ראש בראש כי זה יגמר רע מאד בשבילך"

מכת חום / צילום: רויטרס Maria Alejandra Cardona

מה יעוללו עוד כמה מעלות חום? צונאמי של ממש בכלכלה, בחברה ובביטחון

מה יקרה כשהטמפרטורה בישראל תעלה ב-5 מעלות? ● פרופ' יוסי זעירא מזהיר מפני השלכות משבר האקלים על ישראל: "אם קו המדבר יעלה 30 ק"מ צפונה זו קטסטרופה שאין כדוגמתה"

העולם נלחם בפערי שכר מגדריים / צילום: shutterstock

שווים ושוות פחות: איך למנוע את הרצח הבא

לצערנו הנתונים מראים שעדין נשים מופלות ולנשים קשה יותר להתקדם מגברים ● חלק מהעניין נובע מכך שנשים שואפות פחות וזה בעקבות החינוך שניתן להן ● דעה

181 מנהלים אמריקאים חותמים "רווחים זה לא הכל" / צילום: רויטרס

הניסיון לטעון שהרווח משרת את כולם הוא מיתמם ומטעה

לא ניתן להתעלם מן ההיבט החברתי, שכן פערים גדולים מדי מייצגים את אחד הסיכונים הכי גדולים לעצם קיומו של המשטר הקפיטליסטי ● מי שימשיך ויתמיד בגישה שהכל טוב, שהרווח הוא הכל, שאין שום רע בפערים כלכליים עמוקים ככל שיהיו, כורה קבר עמוק מאוד לקפיטליזם ● דעה

אי הפלסטיק/ צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כתם מוסרי: אי הפלסטיק באוקיינוס השקט זורע הרס וגדל לממדים בלתי נתפסים

הוא זכה לכינוי אי הפלסטיק, אבל למעשה מדובר בכתם עצום בגודלו – משהו בין מדינת טקסס לרוסיה כולה - שהולך ומתפשט באוקיינוס השקט, זורע הרס, ובעיקר לא הולך להיעלם לשום מקום ● האשמים: כולנו

סמסונג גלקסי נוט 10 פלוס / צילום: יח"צ

מצלמה משודרגת ופיצ'ר לגיימרים: האם כדאי לקנות את הגלקסי נוט החדש?

עט פונקציונלית יותר, צבעים חיים ופילטרים לאינסטגרם: הנוט 10 פלוס נכנס לקטגוריית המכשירים שבמיינסטרים - אבל זאת בשורה חיובית

בורסת פריז / צילום: Shutterstock

ירידות באירופה על רקע נתוני מאקרו חלשים מסין; בורסת פריז יורדת ב-0.6%

עליות של למעלה מ-1% בוול סטריט בסוף השבוע לאחר הדיווחים על הסכמות בנוגע לחלק מסוגיות הסחר ● החלק הראשון של ההסכם יתייחס לדאגות ארה"ב סביב סוגיות הקניין הרוחני והשירותים הפיננסיים ● בורסת יפן בחופש ● סמסונג עולה בלמעלה מ-2%

טלגרם / צילום: שאטרסטוק

ה-SEC עצר מכירת מטבעות הדיגיטליים של טלגרם בשווי של 1.7 מיליארד דולר

המכירה הייתה אמורה להתקיים החל מסוף החודש הנוכחי ● ברשות אמרו כי פרויקט המטבעות הדיגיטליים של טלגרם המכונה "גרם" ("Grams") נכשל ברישום למכור מטבעות דיגיטליים

ההפצצות הטורקיות בסוריה./ צילום: רויטרס

גרמניה וצרפת משעות מכירת נשק לטורקיה בשל המתקפה בסוריה

עם זאת, ההודעות מתייחסות רק ל"נשק שעלול להיות בשימוש בסוריה", מה שמאפשר את המשך עסקאות הצוללות וכלי השיט בין גרמניה לטורקיה ● מחר יתכנסו בבריסל שרי החוץ של האיחוד לדון בתגובה למתקפה

ניצול מרבי של חומרי גלם / צילום: סן פלגרינו - יח"צ חו"ל

עד הפירור האחרון: קולניריה ירוקה שבה אוכלים הכל, כולל הכל

אחד הביטויים הקולינריים של המגמה הסביבתית "אפס פסולת" הוא "אפס פחת", שימוש בכל החלקים של חומר הגלם, שלרוב היו נזרקים מיד לאשפה ● כך מוצאים חלקים לא פוטוגניים כמו אשכי עגל, עיני דגים או קליפות וגבעולים את דרכם אל הצלחות במיטב מסעדות תבל

מלחמת סחר בין ארה"ב לסין / שאטרסטוק

טראמפ אומר שהגיע עם סין להבנות משמעותיות בחלק מסעיפי הסכם הסחר

טראמפ אמר שארה"ב וסין הגיעו להסכם סחר ראשוני וסיימו את "השלב הראשון" בדרך לחתימה על הסכם סופי ● בהסכמות נכללים כמה תחומי מסחר, בהם שירותים כלכליים, קנין רוחני ורכישות של תוצרת חקלאית ● המכס על מוצרים תוצרת סין שהיה אמור להתחיל ביום ג' הקרוב מושהה לעת עתה

פרופגנדה אפקטיבית /צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

חפשו את הנבל, את הדפוס ואת הפרופגנדה: הכירו את החוקרת שמלמדת לצרוך תקשורת באופן ביקורתי

פרופ' רנה הובס, שעוסקת בחינוך לצריכת מדיה באופן ביקורתי, חושבת שפרופגנדה היא לא בהכרח דבר רע והיא חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה, לא רק ממשטרים אפלים ● הבעיה מתחילה בחוסר הבנה של תפקיד הרגש בגיבוש האידיאולוגיה ובחוסר מודעות להטיות של הסיפור

מיליארדר / אילוסטרציה: Shutterstock

הגרף שמסעיר את ארה"ב: כך נהנים המיליארדרים של אמריקה משיעורי מס נמוכים במיוחד

בעיצומו של דיון ציבורי ער על אי השוויון בארה"ב, מפרסמים החוקרים פרופ' עמנואל סאיז ופרופ' גבריאל זוקמן, ממצאים חדשים: משקי הבית העשירים ביותר בארה"ב נהנים משיעור מסים של 23%, לעומת ממוצע של 28% בכלל האוכלוסייה • לשם השוואה, בשנות ה־60 הם שילמו מעל 50%

אמבולנס של מגן דוד אדום / צילום: תמר מצפי

חשד לחיסול באור יהודה: גבר בן 37 נהרג מפיצוץ רכב

התקרית אירעה סמוך לכניסה לעיר בכביש 412 ● צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של נהג הרכב, תושב העיר המוכר למשטרה וככל הנראה השתייך לארגון הפשיעה של מיכאל מור