גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רוזנשטיין נגד הפרקליטות: אין הצדקה למנוע חופשה מהכלא

העבריין הכלוא זאב רוזנשטיין, לשעבר "היעד מספר 1 של המשטרה", טען כי שב"ס סירב לבקשתו לצאת לחופשה מהכלא, וזאת לכאורה נוכח מידע מודיעיני שהובא כחומר חסוי לביהמ"ש ● נציב הביקורת על הפרקליטות, דוד רוזן, מצא כי תלונתו מוצדקת ● הפרקליטות: "נערכת בדיקה ביחס לידיעות בטרם העברתן לביהמ"ש"

דוד רוזן, נציב הביקורת על הפרקליטות / צילום: איל יצהר
דוד רוזן, נציב הביקורת על הפרקליטות / צילום: איל יצהר

יהיו כנראה מי שיבליעו חיוך למשמע המשפט הבא: נציב הביקורת על מייצגי המדינה בערכאות, השופט המחוזי בדימוס דוד רוזן, מצא כי תלונתו של העבריין הכלוא זאב רוזנשטיין, שבמרכזה טענה לטיפול לא ראוי של הפרקליטות במידעים מודיעיניים המובאים כחומר חסוי לבתי משפט, היא תלונה מוצדקת; וכי חלה על הפרקליטות חובה לנהוג בזהירות מיוחדת בהצגת מידע חסוי בפני בתי המשפט.

רוזנשטיין, שכונה בעבר "היעד מספר 1 של משטרת ישראל", נעצר בנובמבר 2004 במסגרת שיתוף-פעולה בין משטרת ישראל וארה"ב, בחשד לסחר בסמים. ב-2006 הוא הוסגר מישראל לארה"ב, שם הועמד למשפט בגין הפצת מיליוני כדורי אקסטזי. ב-16 בינואר 2007 הוא נידון ל-12 שנות מאסר, 3 שנות מאסר על-תנאי וקנס בסך 17,500 דולר. רוזנשטיין מרצה את תקופת המאסר בבית כלא בישראל. 

במסגרת עסקת הטיעון הודה רוזנשטיין בישראל בקשירת קשר לביצוע רצח. הוא הודה בכך שהוא שילם לרוצחים שכירים מבלארוס על-מנת שירצחו את האחים יעקב ונסים אלפרון. זו הייתה הפעם הראשונה בה הודה רוזנשטיין במעורבות במלחמות בין ארגוני פשע. במסגרת עסקת הטיעון נידון רוזנשטיין לחמש שנות מאסר בפועל, שנוספו על עונש המאסר שנגזר עליו בארה"ב, כך שבסך-הכול הוא נידון ל-17 שנות מאסר. 

"מסורב חופשות"

רוזנשטיין, המרצה את מאסרו בכלא איילון ומוגדר אסיר בקטגוריה א' בעניין מסוכנות, התלונן, באמצעות עו"ד פנחס (פיני) פישלר, על כך ששירות בתי הסוהר סירב לבקשתו לאשר לו יציאה לחופשה, "וזאת לכאורה נוכח 'מידעים מודיעיניים' המצויים בידי גורמי המודיעין של משטרת ישראל ושב"ס". 

רוזנשטיין טען כי על סמך מידעים מודיעיניים עלומים, הוא "מסורב חופשות" במשך שנים רבות ב"עתירות אסיר" שהוא מגיש לבתי המשפט, וכי על סמך מידעים אלה נדחו גם בקשותיו לחנינה מנשיא המדינה ולוועדת השליש.

עו"ד פישלר טוען כי הפרקליטות משמשת כ"צינור" להעברת מידעים מודיעיניים, שנאספו על-ידי גורמי המודיעין של משטרת ישראל ושל שירות בתי הסוהר לבתי המשפט ולוועדות השחרורים, "מבלי לבקר, לבחון או לבדוק את גורמי המודיעין ואת האינפורמציה הנמסרת לידיה ובאמצעותה לערכאות השונות. מתווה זה הפך לפרקטיקה ונורמה נוהגת של הפרקליטות בתיקים אלה, והדבר פסול, בלתי תקין ומנוגד לחוק".

רוזנשטיין טוען כי במידעים המודיעיניים אין כל ממש, וכי גורמים בעלי עניין סוחרים במידעים כאלה בין כותלי בית הסוהר, אולי אף מחוצה לו, "רק כדי לבוא חשבון עמו ו/או כדי לקבל הקלות והטבות לאותם מוסרי המידע".

"הדעת אינה סובלת", ציין עו"ד פישלר, "קיום מצב בו 'מידע מודיעיני' מתקבל, אם בכלל מתקבל, ולא נבחן ונבדק עד דק, באיזמל מנתחים, בטרם מובא כ'עובדה מוגמרת' למגרשו של בית המשפט או למגרש ועדת השחרורים בכלא. מדובר בסוגיה חשובה ועקרונית לה השלכות רבות גם לאסירים רבים אחרים. קם הצורך לבקר את עבודת הפרקליטות בכל הקשור לבחינת 'מידעים מודיעיניים' המתקבלים ברשותה ממשטרת ישראל ושב"ס ומועברים על-ידה לבית המשפט".

הנציב רוזן העמיד במרכז הבדיקה את השאלה אם קמה חובה לבחון את הפרקליטות דווקא במקרים קשים, וקבע כי "בשלה העת לבחון את הפרקליטות הכיצד היא באה לבחון את הנתונים והמידעים, תוכנם, אמינותם, עדכניותם, בטרם תציג אותם בפני הערכאות השונות, או שמא מועברים לידיעת בית המשפט בבחינת 'העתק הדבק'".

הפרקליטות התחמקה מתגובה

הנציב רוזן ביקש את התייחסות פרקליטות מחוז מרכז לטענות, אולם התשובה שהתקבלה הייתה שהתלונה למעשה מופנית כלפי חטיבת המודיעין במשטרה ולגורמי המודיעין בשב"ס, ומכיוון שהם לא נמנים עם מייצגי המדינה בערכאות, מדובר בתלונה שאין מקום לבררה.

רוזן פנה פעם שנייה לפרקליטות בבקשת התייחסות לתלונה, אולם הפרקליטות חזרה על עמדתה, לפיה אין מקום לברר אותה באמצעות הנציבות. הפרקליטות ענתה לנציב כי אין לה אמצעים לבחון את אמיתות תוכנו של מידע מודיעיני, והסבירה כי "בחינת אמיתות תוכנו של מידע מודיעיני היא מלאכה מודיעינית מובהקת, שאינה שוכנת לפתחה של הפרקליטות אלא לפתחם של גורמי המודיעין, ושלהם בלבד".

רוזן דחה על הסף את טענת הפרקליטות כאילו על התלונה להיות מופנית לגורמי המודיעין במשטרה ובשב"ס, וקבע כי מתשובות הפרקליטות "עשויה להצטייר תמונה לפיה הנטען בתלונה אכן משקף את הפרקטיקה הנוהגת".

בהחלטתו מדגיש רוזן כי "לא ניתן לקבל בשום פנים ואופן, ולא ככותרת עיתונאית, גישה לפיה הפרקליטות ובאי-כוחה בבית המשפט הם בבחינת 'צינור אטום' להעברת מידע לבית המשפט. הפרקליטות אינה משולה ל'צינור' ובוודאי לא ל'צינור אטום' שדרכו מועברים נתונים, מסמכים ועמדות משפטיות. הפרקליטות מייצגת את המדינה, וכל שמועבר על-ידה לבית המשפט נתון לשליטתה ואחריותה. הפרקליטות סוברנית להחליט האם מידע מסוים יועבר לבית המשפט אם לאו.

"מוסכם כי אין בידה של הפרקליטות להשפיע על מקורות המידע ואון התגבשותו. ברם, בכוחה לבחון ולראות סיווג המידע והערכתו על-ידי גורמי המודיעין, והאם הוא מתיישב ו/או נתמך, אליבא דגורמי המודיעין המוסכמים במידע אחר, או שמא הוכלא במין שאינו מינו".

"החומר אינו פתוח ונגיש לעותר"

רוזן הדגיש בהחלטתו כי על הפרקליטות לנהוג בזהירות רבה בהצגת עובדות לבית המשפט, לאחר בדיקה ובחינה; וכי "פרקליט לא יכול להגן על החלטת הרשות המינהלית, ובענייננו החלטת שב"ס, מבלי שבדק ובחן את סבירותה, מידתיותה, חוקיותה, נכונותה והשיקולים שעמדו בבסיס קבלתה, ובכללם 'החומרים החסויים' המצויים בתיק. דברים אלה מקבלים יתר תוקף דווקא ב'עתירות אסיר', נוכח העובדה כי החומר אינו פתוח ונגיש לעותר, וממילא תוכן החומר וממצאיו אינם עומדים במבחן של חקירה נגדית וטיעון הצד השני".

רוזן הצביע על הנחיית פרקליט המדינה (מספר 12.8), לפיה "כדי למנוע הבאת עובדות בלתי בדוקות בעתירות אסירים, יש לנהוג בזהירות רבה בכל הנוגע למידע הנמסר על-ידי הפרקליטות לבית המשפט, ועל הפרקליט המופיע בתיק להזמין את תיק שב"ס וכן לזמן את נציג שב"ס בפניו לקבלת הסברים ומידע. על הפרקליט לבסס את טיעוניו גם על החומר המצוי בתיק, לאחר שנבדק על-ידו, ולא להסתפק במידע הנמסר בעל-פה מפי נציגי שב"ס".

בסיכומו של דבר החליט רוזן כי התלונה בעניין זאב רוזנשטיין מוצדקת, והמליץ למייצגי המדינה בערכאות לבחון להבא את המידע לגבי רוזנשטיין בפניותיו הבאות. כמו כן המליץ רוזן "לנקוט צעדים שיהא בהם לרענן ולחדד הנחיית פרקליט המדינה מספר 12.8 שעניינה הטיפול וההופעה בעתירות אסיר נגד שירות בתי הסוהר, ולנהוג ביתר דווקנות וזהירות בהצגת מידע חסוי בפני בית המשפט". 

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "כפי שנמסר לנציב רוזן במענה לפנייתו, הפרקליטות סבורה כי התלונה, העוסקת בבחינה איכותית של מידעים מודיעיניים, מופנית מטבע הדברים רובה ככולה לגופים אשר אינם כפופים לביקורת הנציב, והם חטיבת המודיעין במשטרה וגורמי המודיעין בשירות בתי הסוהר. יחד עם זאת, ברור כי נערכת בדיקה ביחס לידיעות בטרם העברתן לבית המשפט. החלטת הנציב התקבלה, והיא תיבחן כמקובל".

עוד כתבות

שילוט חוצות בחירות 2019, סבב ב' / צילום: טל שניידר

פחות בוטים, יותר מסרים נגטיביים: מה גרם למפלגות לשנות אסטרטגיה בתוך 5 חודשים

הכוכבים של בחירות 2019, סבב א' - הבוטים והפייק ניוז - קיימים פחות בשיח הבחירות הנוכחי, ונראה כי את מקומם חזרו לתפוס שלטי החוצות ברחובות ● הסיבה: הגבלות של ועדת הבחירות ושל פייסבוק ואינסטגרם ● מנכ"ל BBDO IM: "כשיש ואקום, משהו אחר נכנס – הפעם התשדירים הפכו להיות הרבה יותר נגטיביים"

ארון האריס, Y Combinator / צילום: Y Combinator

"סטארט-אפ לא צריך לשאוף להימכר לענקיות הטכנו'": המשקיע שמאחורי האקסלרטור המוביל בעולם בראיון

המשקיע ארון האריס הגיע לישראל כדי לחפש סטארט-אפים ל-Y Combinator ● בראיון ל"גלובס" הוא מסביר למה החליטו להגיע עד ליזמים כדי לראיין אותם, ואומר: "הסמן הגדול ביותר להצלחה עבור חברה זה כשהיא משנה את העתיד ואת הדרך בה העולם עובד"

ראשי המפלגות בבחירות לכנסת ה-22, פודקאסט ליום הבוחר / צילום: גיל ג'יבלי, גלובס

גונבים קולות: הפודקאסטים שיעשו לכם יום הבחירות

ביום הבחירות השלישי בתוך שנה זאת ההדמנות שלכם לגנוב את הקול שלנו ● שימו אוזניות ותקשיבו לפודקאסטים פוליטיים בועטים מבית "גלובס" שיעבירו לכם בנעימים את יום השבתון ● פודקסאט לבחירות ● האזינו

בנימין נתניהו / צילום: יוסי זמיר

יו"ר ועדת הבחירות נגד הצ'ט בוט של נתניהו: לא לפרסם סקרים

בעתירה שהוגשה לחנן מלצר נטען כי רה"מ מפיץ נתוני סקרים במסגרת הצ'ט בוט בפייסבוק - זאת על אף שהחוק אוסר זאת במהלך חמישה הימים האחרונים של הבחירות ● מלצר קבע: הפרסומים עומדים בניגוד לחוק דרכי תעמולה

תעמולת בחירות במגזר הערבי / צילום: צילום מסך

הבליץ עובד? הערכה: שיעור ההצבעה במגזר הערבי יגיע ל-60%

ההתקפות של נתניהו על הציבור הערבי, לצד ההתחייבות של גנץ לחוקק חוק יסוד לשוויון אזרחי, מעוררות את האזרחים הערבים לצאת ולהצביע - כך קובע ד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"ל משותף של עמותת יוזמות אברהם הפועלת לשילוב ערבי-יהודי

הראל ויזל מנכל ובעלים קבוצת פוקס / צילום: שוקה כהן

הראל ויזל מתרחב: במו"מ לפתיחת חנויות בשיתוף עם נייקי ו-Foot Locker באירופה

הקבוצה בראשות הראל ויזל צפויה לבצע את המהלך באמצעות חברת ריטיילורס, המפעילה כבר היום רשת חנויות תחת המותג נייקי בישראל ובקנדה ורשת חנויות תחת המותג Foot Locker בישראל

אביחי מנדלבליט ובנימין נתניהו/ צילום: אוהד צויגנברג ידיעות אחרונות

איך תיראה מערכת המשפט אחרי הבחירות?

ייבחר או ילך לאופוזיציה ● ייפרד מהאישומים בשימוע - או ימשיך לכהן תחת כתב אישום ● איך ישפיעו תוצאות הבחירות על יחסי הגומלין בין הפוליטיקאים למערכת המשפטית, ואילו אתגרים צפויים לה לנוכח החוקים שצפוי נתניהו לקדם - אם ייבחר - כדי לא לעמוד לדין? ● ניתוח

הנשיא טראמפ. / צילום: רויטרס Kevin Lamarque

טראמפ: איראן כנראה אשמה, אבל איני רוצה מלחמה עם אף אחד

נשיא ארה"ב מסרב לקבוע חד-משמעית שאיראן אחראית להפצצת מתקני הנפט בסעודיה ● הפנטגון קורא לבית הלבן לנהוג באיפוק ● הנשיא מעביר את הכדור לסעודיה

איתמר בן דוד / צילום:  דב גרינבלט

תוכנית המתאר למושב בת שלמה אושרה להפקדה

מדובר בצעד ראשון לקידום והסדרת פיצול מהיר של הנחלות ושימור האופי הכפרי של היישוב ● התוכנית מגדירה את מקסימום ההתרחבות של היישוב לסך של 300 יח"ד

 

חממת גידול קנאביס של תיקון עולם. / צילום: רויטרס NIR ELIAS

קנביט מחזירה את תיקון עולם למשחק; איך יושפע שוק הקנאביס מהעסקה הגדולה?

קנביט תשלם 42 מיליון דולר ותעביר לתיקון עולם 4.99% ממניותיה ● את המו"מ מטעם קנביט ניהל ברק רוזן, שמנוע מלהחזיק יותר מ־5% מהחברה בשל הגבלות משרד הבריאות והמשטרה ● העסקה תלויה באישור הרשויות

בית קפה בתל אביב בבוקר הבחירות / צילום: שני אשכנזי

בעלי בית קפה בת"א: "היה הרבה יותר הגיוני לסגור היום את העסק"

אוריאלי, בעלי קפה "נחת", מספר כי למרות העומס הרב, הפדיון היום צפוי להיות נמוך מאשר ביום רגיל; העובדים מקבלים שכר על 200% משרה (84 שקל לשעה), וזאת הפעם השנייה בחצי שנה שהעסקים יספגו הפסדים בשל יום הבחירות ● מונא חאג', עובדת בבית הקפה, לא בטוחה אם תצביע: "אני מרגישה שאני בקושי בן אדם"

בני גנץ, בנימין נתניהו. צופים העלאת מסים / צילומים: אמיר המאירי, תמר מצפי, אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

לא משנה מי יהיה ראש הממשלה הבא, הוא יהיה מוכרח להעלות מסים

למרות הכרזות הפוליטיקאים שלא יעלו מסים, התרחיש הסביר מצביע על מהלך קלאסי של העלאת מס הכנסה, מע"מ ומס חברות ב-1%, שיכניס למדינה 11 מיליארד שקל ● ההבדלים בין הקואליציות יתבטאו רק בשולי התקציב, למשל מיסוי משקאות ממותקים או צמצום משרדי ממשלה ● ניתוח "גלובס"

סוחרים בוול סטריט / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט; מחיר הנפט זינק ב-13%

המדדים הבולטים בארה"ב ירדו בעד 0.5% ● מחיר הנפט קופץ ל-62 דולר לחבית לאחר המתקפה על מתקני הפקת הנפט בסעודיה בסוף השבוע האחרון ● המתקפה בסעודיה עשויה לגרור את דחיית הנפקת ארמקו, חברת הנפט הממשלתית של סעודיה ● טראמפ מאשים את איראן במתקפה, ולטענתו היא משקרת עם ההכחשה ● באירופה, המדדים ננעלו בירידות: הדאקס איבד 0.7%, הקאק ירד ב-0.9%

חנן מלצר / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"30% הנחה למי שמצביע"? ועדת הבחירות קבעה כי זה "מתן שוחד"

מיזם "מצביעים 70", שביקש להעלות את אחוז ההצבעה ע"י מתן הנחות במגוון בתי עסק, נפסל בנימוק כי מדובר "במתן שוחד" ● במיזם קראו לבעלי העסקים "להמשיך ולתת את ההטבות, ללא שום תנאים מקדימים וללא צורך בהוכחת הצבעה"

תביעות דיבה ואיומים. בנימין נתניהו, איתמר בן גביר, אהוד ברק ועוד / צילומים: איל יצהר, כדיה לוי, אילוסטרציה: טלי ב

נתניהו נגד ראשי כחול לבן, עמיר פרץ נגד נתניהו, בן גביר נגד הרב לאו: מה קרה לאיומים בתביעות דיבה?

הפוליטיקאים ממהרים לרוץ לתקשורת ולהצהיר שעוד רגע הם מגישים תביעת דיבה נגד המתחרים הפוליטיים שהכפישו אותם ● בדיקת "גלובס" מגלה כי ברוב המקרים מדובר בהצהרות חסרות סיכוי שלא מגיעות לבית המשפט

דפנה מורביץ, 8400 / צילום: יח"צ

המובחרים לביומד: "מועדון העילית" של תעשיית הבריאות מציג שלושה פרויקטים חדשים

בחודשים האחרונים החלו לצאת אל הפועל שלושה פרויקטים שנולדו בתוך ארגון 8400, שפעילותו נחשפה כאן לראשונה ● שילוב בוגרי יחידות מובחרות של צה"ל בתעשיית הביומד; סטאז' של רופאים צעירים בחברות סטארט-אפ; והקמת מאגר מידע לשימוש בציוד מחקרי

מליאת הכנסת / צילום: איל יצהר

מהקלפי ועד התוצאות הסופיות: 11 השלבים בדרך להקמת הממשלה

5 חודשים אחרי הבחירות לכנסת ה-21, בקלפיות שוב יחכו לכ-6 מיליון בוחרים ● השאלה כמה מהם יצביעו עשויה להכריע את המערכה, כי לפי הסקרים מפלגות משני קצות המפה קרובות לאחוז החסימה ● כל מה שצריך לדעת על אחוז החסימה ועל האפשרויות שיעמדו בפני נשיא המדינה

קלפי בבחירות הקודמות/ צילום: איל יצהר

"הבחירות בישראל הן לא סביב כלכלה, ולכן לא מובילות לתזוזות דרמטיות בשוק"

את הדריכות בשוק לקראת הבחירות שייערכו מחר כבר היו מי שהגדירו כ"שואפת לאפס" ● הפעילים מעריכים כי להרכב הממשלה העתידית לא תהיה השפעה משמעותית על הכלכלה ועל כיוון השוק המקומי בהמשך, ואילו התפתחויות פוליטיות ממילא אינן משפיעות בדרך-כלל על המשקיעים

דורון בהר / צילום: יפית שקרלו

הסטארט-אפ שיעזור לכם לשמור על הבריאות בעזרת בדיקה גנטית

אייג'נטיפי מציעה ייעוץ גנטי דיגיטלי במקום או בנוסף לייעוץ מפי הרופא, שיאפשר לפרש ולפשט את הבדיקות הגנטיות שאתם צפויים לעבור

הסטארט-אפים שפונים למילניאלים / אילוסטרציה: Shutterstock

בדרך לכבוש את העולם, הסטארט-אפים מתמודדים עם אתגרי ההתרחבות הגלובלית

הסטארט-אפים מתרחבים בשווקים הבינלאומיים מהר יותר, המשקיעים בעמק הסיליקון מחפשים חברות להשקעה, ואתגרי הצמיחה הופכים מורכבים ● דעה