גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ליקויים חמורים בטיפול הרשויות המקומיות בארץ בהטרדות מיניות

דוח מבקר המדינה חושף תמונה עגומה, שלפיה הגם שחלפו 20 שנה מאז נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, משרד הפנים לא קבע לרשויות המקומיות הנחיות ונהלים למניעת הטרדה מינית ולא פיקח על יישום החוק בהן ● התוצאות בהתאם: 86 רשויות מקומיות לא קיימו פעילויות הדרכה במניעת הטרדה מינית, 59 רשויות מקומיות לא מילאו את חובתן החוקית לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית, ו-40 רשויות מקומיות לא מינו אחראי למניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
הטרדה מינית / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

"86 רשויות מקומיות לא קיימו פעילויות הדרכה במניעת הטרדה מינית, 59 רשויות מקומיות לא מילאו את חובתן החוקית לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית ו-40 רשויות מקומיות לא מינו אחראי למניעת הטרדה מינית". אלה הם רק חלק מהליקויים החמורים שמפרט דוח מבקר המדינה שבדק את האופן שבו מטפלות הרשויות המקומיות בארץ בהטרדות מיניות ובמניעתן.

עוד מדוח מבקר המדינה:

צעד מפיצוץ קטלני: ריבוי החומרים המסוכנים בשטח קטן עלול להביא לאירוע רב-נפגעים במפרץ חיפה

פעילות לקויה של משרדי הממשלה הכשילה הקמת מפעל אמוניה

דוח מבקר המדינה: רשלנות, בזבוזים ותגמול מקורבים ברשויות המקומיות

תלונות הציבור לגופים צרכניים עלו ב-2018

הדוח שפורסם היום (ב') חושף תמונה עגומה שלפיה הגם שחלפו 20 שנה מאז נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, משרד הפנים, האחראי לבקרה על ניהול כוח האדם ולהבטחת המינהל התקין ברשויות המקומיות, לא קבע להן הנחיות ונהלים למניעת הטרדה מינית ולא פיקח על יישום החוק בהן. למשל, לא נקבעו הנחיות למינוי אחראי למניעת הטרדה מינית ולהכשרתו, פעולות שיש לנקוט לשם העלאת המודעות לאיסור על הטרדה מינית, אופן בירורן של התלונות והצעדים שיש לנקוט אם התקיימה הטרדה מינית.

בישראל 257 רשויות מקומיות המעסיקות כ-140,000 עובדים וכן עובדים רבים של חברות כוח אדם ונותני שירותים אחרים. בסביבת עבודה זאת מתקיימים בין עובדים רבים יחסי מדרג ותלות, ורבים מעובדי הרשויות המקומיות גם באים במגע תכוף עם הציבור, בעיקר במסגרת קבלת קהל ובמתן שירותים שונים לתושבים. במציאות זאת, על הרשות המקומית לוודא שסביבת העבודה נקייה מהטרדה מינית - הן בקרב עובדי הרשות המקומית, הן במגעי העובדים עם הציבור הרחב.

בחודשים אפריל-אוקטובר 2018 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בטיפולן של הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן, לרבות את אופן מילוין של החובות שהטילו עליהן החוק והתקנות.

הבדיקה נעשתה ב-20 רשויות מקומיות: 15 עיריות - אום אל-פחם, אור-עקיבא, אלעד, באר-שבע, חדרה, חיפה, טבריה, טירת הכרמל, מגדל העמק, נצרת, נשר, נתניה, רמת-גן, רעננה, ותל-אביב-יפו; שלוש מועצות מקומיות: באר-יעקב, הר אדר ורכסים; ושתי מועצות אזוריות - הגליל העליון וחוף הכרמל. בדיקות השלמה נעשו במשרד הפנים, במשרד המשפטים, במשרד החינוך, במשטרת ישראל (להלן - המשטרה), ברשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי, במרכז השלטון המקומי בישראל, בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות ובמכון התקנים הישראלי.

ביוני 2018 שלח משרד מבקר המדינה לכל 257 הרשויות המקומיות בארת שאלון לשם בדיקת פעילותן למניעת הטרדות מיניות ולטיפול בהן. עד אוקטובר 2018 מילאו כל 257 הרשויות את השאלון, כולו או קצתו.

הליקויים העיקריים

מינוי אחראים למניעת הטרדה מינית

40 רשויות מקומיות לא מינו אחראי למניעת הטרדה מינית, בניגוד לחובה הקבועה בתקנות. משרד הפנים לא הגדיר את תפקידו של האחראי למניעת הטרדה מינית ברשות המקומית, את תחומי אחריותו ואת תנאי הסף למינויו. לפיכך, מי שמונו לאחראים לא ידעו את מלוא תחומי אחריותם, ורשויות מקומיות מינו אחראים בדרג נמוך העלול להקשות עליהם למלא את תפקידם. חלק מהרשויות לא דאגו לתת לאחראי את המעמד הראוי, לא שיתפו עימו פעולה ולא יצרו עבורו סביבת עבודה תומכת שתאפשר לו לפעול באופן עצמאי וללא מורא. לאחראים אין גורם מקצועי שיוכלו להיוועץ בו כשמוגשת תלונה או בכל נושא אחר הקשור בתפקידם .

מבין הרשויות שנבדקו, בעיריות אור-עקיבא, אלעד ונשר ובמועצה המקומית רכסים האחראי לא עבר הכשרה ולא השתלמות תקופתית כלשהי בנושא.

פעולות הרשויות המקומיות למניעת הטרדה מינית

כאמור, 59 רשויות מקומיות לא מילאו את חובתן החוקית בכך שלא קבעו תקנון למניעת הטרדה מינית. עיריות אור-עקיבא, חדרה ורמת-גן, המועצות המקומיות באר-יעקב והר אדר והמועצות האזוריות הגליל העליון וחוף הכרמל לא עדכנו את תקנוניהן ולא יידעו את עובדיהן על הרחבת המעשים הנכללים בגדר הטרדה מינית אסורה.

86 רשויות מקומיות לא קיימו פעילויות הדרכה במניעת הטרדה מינית; למשל עיריות אום אל-פחם, אור-עקיבא, אלעד ונצרת והמועצה המקומית רכסים.

המבקר מציין לשבח את עיריית באר-שבע פעלה לדבריו בנחישות למניעת הטרדות מיניות בקרב עובדיה: בין השאר חייבה אותם להשתתף בהדרכות שקיימה להעלאת המודעות לנושא, פעלה לאימוץ "קוד וולונטרי" למניעת הטרדה מינית שפרסם מכון התקנים הישראלי, ולהנגשת התקנון לעובדיה, לרבות תרגומו לשפות אחרות והצגתו בפומבי ב-420 מקומות.

עוד מציין הדוח כי למרות הערתו של משרד מבקר המדינה משנת 2009 , המשטרה לא קבעה נהלים להעברת מידע ממנה לרשויות המקומיות על חקירות נגד עובדיהן באשמת הטרדה מינית, ונהלים לעיון בחומרים. לפיכך לא היו רשויות מקומיות מודעות לחקירה משטרתית נגד עובדיהן בנושא זה ולא יכלו לשקול נקיטת צעדים משמעתיים נגדם. לדוגמה, עירייה בדרום הארץ גילתה בדרך המקרה כי נגד עובד שלה, המועסק כאב בית בבית ספר בעיר, מתנהלת חקירה משטרתית בגין הטרדה מינית של קטינה.

טיפולן של הרשויות המקומיות בתלונות על הטרדה מינית

גם כאן נמצאו כשלים. כך, למשל, רשויות מקומיות שנבדקו טיפלו באופן לקוי בתלונות על הטרדה מינית: לא נמצא כי רשות מקומית א' שקלה נקיטת צעדי משמעת נגד מנהל שהודה בהטרדה מינית במסגרת הליך פלילי, והעבירה את המתלוננת לתפקיד אחר, בניגוד לרצונה; רשות מקומית ב' לא עירבה את האחראית בטיפול בתלונה על הטרדה מינית ושיבצה את המטריד בעבודה בקרבת קטינים בעת שהתנהל נגדו הליך פלילי באשמת עבירות מין.

טיפול הרשויות המקומיות הערביות בהטרדות מיניות ובמניעתן

לפי דוח המבקר, רשויות מקומיות ערביות לא יישמו את הוראות הדין בכל הנוגע לנקיטת פעולות להעלאת מודעותם של עובדיהן לאיסור ההטרדה המינית; לקביעת תקנון למניעת הטרדה מינית; ולמינוי אחראים למניעת הטרדה מינית. ברשויות אלה מספר התלונות על הטרדות מיניות קטן מאוד.

ההמלצות העיקריות

מבקר המדינה ממליץ למשרד הפנים, בין היתר, לגבש לרשויות המקומיות קווים מנחים לטיפולן בהטרדות מיניות ובמניעתן, על מנת שטיפולן יהיה מקצועי; להגדיר את תפקיד האחראי, את תחומי אחריותו ואת תנאי הסף למינוי; ולבחון דרכים שיאפשרו לרשות מקומית לדעת על קיומם של הליכים משמעתיים בגין הטרדה מינית נגד מועמד למשרה בה, על מנת שתוכל להביא בחשבון מידע זה בבחינת התאמתו למשרה.

"על משרד הפנים לתת את הדעת על התנהלותן של הרשויות המקומיות הערביות במניעת הטרדות מיניות ובטיפול בהן, ולגבש בהקדם תוכנית פעולה למאבק בהטרדה המינית, שתתאים למאפייניה של החברה הערבית".

בנוסף, המבקר מורה למשטרה לפעול בהקדם, בתיאום עם משרד הפנים, לקביעת נהלים להעברת מידע לרשויות, לרבות מידע על חקירות של עובדי רשות מקומית בגין הטרדה מינית בעת מילוי תפקידם, כדי לאפשר להן לבחון אם יש מקום לנקיטת אמצעים במישור המשמעתי והמינהלי.

עוד כתבות

שטר 10 לירות ישראליות, 1958 / צילום: Shutterstock

קמפוס צדדי, דפיקה בדלת: איך נולדים מחקרים ישראלים ובמה הם שונים?

איך נולד מחקר מאירוע "על האש", ומה עושים פוסט-דוקטורנטים ישראלים בהרווארד כדי להשיג יתרון על חבריהם ● פרופ' גד יאיר, שחוקר את תרבות המדע הישראלית, מסביר מה מבחין אותה מתרבויות מדע אחרות ● מבולגנים? חסרי היררכיה? לא כולם מסכימים שהמדענים הישראלים שונים מאחרים

אלכס קופר, מגישת הפודקאסט "Call Her Daddy" / צילום: ערוץ היוטיוב הרשמי

הכירו את מגישת הפודקאסט שרוצה שהוא יהיה הגדול ביותר בעולם

אלכס קופר בנתה מותג על הקשר שבין שיחות סקס לבין העצמה נשית ● לספוטיפיי זה שווה 20 מיליון דולר בשנה

סמל האולימפיאדה בטוקיו / צילום: Associated Press, Hiro Komae

קרן אור מארץ השמש העולה: אנחנו זקוקים לאולימפיאדה הזו

המשחקים האולימפיים צריכים להמשיך בעיקר מכיוון שאנחנו זקוקים לדוגמה לכך שהחיים יכולים להיות רגילים שוב ● פרץ האמון העולמי שיכול לנבוע מאירוע מצליח הוא בלתי ניתן לחישוב ● שיהיה חג אולימפיאדה שמח

גולדה / צילום: ליאל סאנד

השפים הגדולים מסתכלים ומשתגעים: כך הפכה גולדה למותג נוצץ שמוכר גלידות ב-600 מיליון שקל בשנה

לפני שנה וחצי השפים לא היו מאמינים שהם ישנעו מנות גורמה בצידנית לבתים, ושגם גלידות וקרואסונים הם מזון שאפשר לארוז למשלוח בוולט ● מדד המותגים

הרובוט פפר עוזר במלון קורונה ביפן / צילום: Associated Press, Eugene Hoshiko

פפר הרובוט דמוי אדם של סופטבנק פוטר כמעט מכל עבודה שקיבל

פפר, הרובוט מבית סופטבנק, עבר תקלות בזמן הקראות של פסוקים, עשה הפסקות לא מתוכננות בשיעורי התעמלות ולא מצליח לזהות את תווי הפנים של בעליו

חמי פרס ואדם סינגולדה בהנפקת טאבולה בנאסד"ק / צילום: טאבולה

טאבולה נכנסת למסחר מקוון: ביצעה רכישת ענק של 800 מיליון דולר

חברת המלצות התוכן טאבולה הודיעה על רכישת חברת האי-קומרס קונקסיטי תמורת סכום עתק של 800 מיליון דולר, בין הרכישות הגדולות ביותר שביצעו חברות ישראליות ● קונקסיטי, עם לקוחות כמו eBay, תהפוך לזרוע המסחר המקוון של טאבולה

עו''ד ציון אילוז, פרקליט מחוז דרום / צילום: איל יצהר

"החצר האחורית של המדינה": פרקליט מחוז דרום מסכם קדנציה

עו"ד ציון אילוז סוגר חמש שנים בתפקיד פרקליט מחוז דרום (אזרחי) ומדבר על הפשיעה המשתוללת בדרום ("האכיפה לא אפקטיבית"), על הפרעות בזמן מבצע שומר החומות ("מי שפוגע בתשתיות ציבורית ישלם") ועל בעיית המטמנות ("הדרום הפך להיות החצר האחורית של המדינה")

אבישג סמברג עם דגל ישראל לאחר שזכתה במדליית הארד / צילום: Reuters, Murad Sezer

מדליה ראשונה של ישראל בטוקיו: אבישג סמברג הדהימה עם ארד בטאקוונדו

הלוחמת הישראלית בת ה-19 הפתיעה בענף בו ישראל מעולם לא ניצחה עד טוקיו ● כבר איבדה יתרון 12 נקודות בקרב על הארד, אבל סיפקה קאמבק אדיר והשיגה את מדליית הארד

Torch Tower, טוקיו / צילום: MITSUBISHI ESTATE

המגדל הכי גבוה ביפן ש"יאיר את שמי העולם"

המבנה מתוכנן בצורה של לפיד כציון דרך לאבולוציה של העיר טוקיו, והאדריכל מבטיח שמקומת התצפית אפשר יהיה לראות את הר פוג'י, במרחק 100 קילומטר ● מדור אדריכלות

עו"ד אופיר נאור, נאמן אי.די.בי פיתוח / צילום: שלומי יוסף

מחזיקי אג"ח אי.די.בי דחו את ההצעות למכירת החברה: הורו לנאמן לחלק את לידיהם את המזומן שבקופה

בקופתו של נאמן אי.די.בי, עו"ד אופיר נאור, הצטברו כספים בהיקף של 304 מיליון שקל, המיועדים לנושי החברה ובראשם מחזיקי אג"ח ט' ● חמש הצעות לרכישת החברה, ביניהן של איש עסקים בינלאומי, נדחו

מפגינים נגד הממשל בקובה / צילום: Shutterstock

בעקבות המהומות בקובה: מה צריך לעשות כדי להפיל דיקטטורה?

אנחנו מתגעגעים אל הימים שבהם העזתו של ההמון הייתה מפחידה דיקטטורים והפגנות ענק היו מרתיעות את השלטון הדכאני ● לא עוד: מהונג קונג ומינסק ועד הוואנה, מדינות משטרה למדו איך להישאר בחיים, ובשלטון

שי אספריל / צילום: שלומי יוסף

סופר הצללים: האיש שהזהיר מפני חברת הסייבר ההתקפי NSO כבר לפני כמעט עשור

הסופר והמרצה שי אספריל חשף את פעילותה של NSO כבר לפני תשע שנים, שם הזהיר מפני הפרות מהותיות של זכויות אדם בידי מדינות שיכולה טכנולוגיה כזו לגרום ● הרומן האחרון שפרסם, "השופט", תיאר באופן מטלטל את הצדדים האפלים של ההייטק והמשפט הישראליים

הכוח שוב בידיים של העובדים / צילום: Shutterstock

העובדים מדלגים ממשרה למשרה, המעסיקים נלחמים על כל טאלנט: מה קורה בשוק העבודה?

שוק העבודה רותח עם למעלה מ–120 אלף משרות פנויות - ומתברר שזה לא רק בגלל החל"ת ● בדיקת גלובס מציגה תמונה של עובדים שממהרים לעבור ממשרה למשרה, משווים בין מעסיקים ולא מוכנים להתפשר על שכר

שיאני השבוע במדיות המובילות / עיצוב: גלובס

מה יש למוניקה לווינסקי להגיד לעולם ולמה כולם מבוהלים בטיקטוק? על מה דיברו השבוע

הסינגל הבינלאומי של נועה קירל - שעשה בלגן, ההרצאה החושפנית של מוניקה לווינסקי בטד, הסדרה שחזרה לככב בנטפליקס וההאשטאג שגרף 100 מיליון צפיות ● על מה כולם דיברו השבוע? מדור חדש  

גלידות בן אנד ג'ריס. יותר מ־1,600 דיונים ברשתות החברתיות ובפורומים / צילום: Shutterstock

פרשת בן אנד ג’ריס הצליחה לבלבל את הציבור, והמרוויחה המפתיעה היא יוניליוור

כ-40% מהגולשים הישראלים סבורים כי יש לנקוט בחרם בפרשת הגלידות, כך עולה מניתוח של חברת באזילה עבור גלובס ● עם זאת, הישראלים לא מספיק מכירים את מותגי חברת האם יוניליוור, וכמי שמשווקת בארץ את גלידות שטראוס, היא תרוויח גם אם יחרימו את בן אנד ג'ריס

פרויקט פינוי בינוי בקרית חיים. ההתחדשות העירונית תקועה / צילום: בר - אל

צמצום מנגנון ההקלות: רפורמות הנדל"ן המשמעותיות בחוק ההסדרים

משרד האוצר הפיץ את תזכיר טיוטת חוק ההסדרים לפני הדיון בממשלה, מסמך בן 271 עמודים הכולל שלל רפורמות גדולות ומשמעותיות בכל תחומי חיינו, בין השאר, גם בנדל"ן ● מהסבת מבני תעסוקה למגורים ועד היטל ההשבחה על התחדשות עירונית: אלה השינויים המהותיים בחוק בתחום הנדל"ן

חוות כריית ביטקוין / צילום: Shutterstock, PHOTOCREO Michal Bednarek

הביטקוין רע לסביבה? תלוי את מי שואלים

הביטקוין בקושי בן 10 שנים. שווי השוק שלו אינו מגיע אפילו ל־10% מזה של הזהב הפיזי בעולם, הוא שווה פחות מ־0.5% משוק איגרות החוב העולמי, וכבר רבים ומכובדים תולים בו את כל צרות העולם הנוכחיות והעתידיות ● האם הביטקוין באמת כה נורא לסביבה?

אלון מאסק / צילום: Shutterstock

חדשות טובות למאסק: SpaceX זכתה בחוזה נוסף עם נאס"א

חברת החלל של מאסק תספק את המשגר למשימת אירופה קליפר, שתבצע סקר של הירח אירופה שמקיף את כוכב הלכת צדק ● שווי החוזה עומד על 178 מיליון דולר

דר' אירית יניב, מקימת קרן אלמדה / צילום: איל יצהר

המנכ"לית שמקדמת נשים לתפקידים בכירים: "החברות מהפילאטיס שואלות אותי באילו חברות השקעתי ולמה"

כשד"ר אירית יניב, מייסדת שותפות המו"פ הראשונה במדעי החיים אלמדה ונצ'רס, קיבלה את התפקיד הניהולי הבכיר הראשון שלה - היא שמה לב שמסביבה יש רק גברים ● עכשיו, במיזם חדש, היא מעודדת נשים נוספות ללכת בעקבותיה: "ראיתי שיש הרבה מנהלות בשכבות הביניים  - אבל שם זה נעצר"

אדם נוימן ומסאיושי סאן / עיבוד: Shutterstock

שאיפות גרנדיוזיות, החלטות פזיזות ותחרות: מערכת היחסים שהפילה את WeWork

אדם נוימן ומסאיושי סאן דחפו את WeWork לגבהים חדשים כשאתגרו זה את זה לחשוב בגדול ולהמר על מיליארדים ● כשהיחסים ביניהם נפרמו, כך קרה גם לחברה