גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

התפתחות האשראי למגזר העסקי היא הצלחת רפורמת בכר

אחד היעדים המרכזיים של ועדת בכר היה צמצום הריכוזיות בתחום מקורות המימון, באמצעות יצירת מקורות אשראי חלופיים ע"י פיתוח אפיקי האשראי החוץ-בנקאי ● על ההצלחה בתחום זה מעידה התפתחות האשראי של הגופים המוסדיים למגזר העסקי, שזינק משיעור של 8% מהשוק ב-2013, לנתח של 30% אשתקד

מימון לעסקים / צילום: שאטרסטוק
מימון לעסקים / צילום: שאטרסטוק

בחודש אפריל 2004 מינה שר האוצר דאז, בנימין נתניהו, את ועדת בכר, כצוות שיבחן וימליץ על פעולות להגברת התחרות בשוק ההון בישראל. באוגוסט 2005 אושרה הרפורמה בסדרת חוקים בכנסת ישראל, והיא התאפיינה בלוח זמנים מהיר ובקבלת החלטות אמיצה, שהובילה לשינויים מרחיקי לכת בשוק ההון הישראלי.

אנו נתמקד באחת המטרות המרכזיות ששמה לה ועדת בכר - הגברת התחרות בתחום מקורות המימון, באמצעות צמצום הריכוזיות ויצירת מקורות אשראי חלופיים, וזאת על-ידי פיתוח אפיקי האשראי החוץ-בנקאי.

עיקר המהלך שיושם היה מכירת קופות הגמל הבנקאיות וקרנות הנאמנות לידיים חוץ-בנקאיות - חברות ביטוח ובתי השקעות - מהלך שהוביל לגידול ניכר בנכסים המנוהלים מחוץ למערכת הבנקאית ולהתפתחות שוק אשראי חוץ-בנקאי תוסס, המתחרה היום בחלק ניכר ממערך האשראי הבנקאי.

את הצלחת ועדת בכר בפיתוח תחרות ומקורות אשראי חדשים ניתן לראות בהתפתחות האשראי למגזר העסקי. בסוף שנת 2003 עמד היקף האשראי העסקי בגופים המוסדיים על 30 מיליארד שקל, מתוכו 4 מיליארד בהלוואות ישירות, סכום שהיווה כ-8% מהיקף האשראי למגזר.

בתום שנת 2018 עומד האשראי למגזר העסקי בגופים המוסדיים על 188 מיליארד שקל (זינוק של פי 6.3), מתוכו 78 מיליארד שקל בהלוואות, והיתרה באג"ח סחירות ולא-סחירות. סכום זה מהווה כ-30% מכלל האשראי למגזר העסקי.

אשראי במשק, ללא דיור

היתרונות הטמונים באשראי המוסדי

הגידול באשראי החוץ-בנקאי נובע בראש ובראשונה מזינוק בהיצע הכסף המוסדי, עקב מעבר כספי הגמל וקרנות הנאמנות מהסקטור הבנקאי לחברות הביטוח ולבתי ההשקעות. בהמשך הובילה שורה של שינויים רגולטוריים לגידול ניכר בחיסכון לטווח ארוך. בין השינויים האמורים היו ביטול הפנסיה התקציבית ומעבר לפנסיה צוברת, העלאת גיל הפרישה ופנסיה חובה - צעדים שהובילו להאצה משמעותית בגידול הנכסים המנוהלים בידי הגופים המוסדיים.

הגופים המוסדיים הקימו יחידות אשראי מיומנות, המתחרות בשוק האשראי העסקי ונותנות אשראי בהיקפים שנתיים של עשרות מיליארדי שקלים. כיום פועלות יחידות אשראי ב-11 גופים מוסדיים מובילים לפחות. ככלל, המוסדיים מחפשים עסקאות גדולות המגובות בביטחונות איכותיים. אנו נציג כאן מספר דוגמאות להבדלים בין עסקאות של גופים מוסדיים לבין המערכת הבנקאית.

מימון נכסים - למוסדיים מקורות אשראי ארוכים במיוחד, הצומחים במהירות (עקב גידול התיק). צמיחת תיק הנכסים יוצרת מצב פרמננטי של הקטנה בסיכון האשראי כתוצאה מקיטון חלקו היחסי בתיק גם ללא פירעונות קרן האשראי. משכך, בעסקאות שבהן יש שעבוד על נכס, למוסדיים יש יכולת מוגברת לשפר את תנאי האשראי בעיני הלווה; מח"מ ארוך יותר, LTV גבוה ופירעונות קרן נמוכים יחסית להצעה הבנקאית הם גורמים שכיחים, ובלא מעט מקרים יכול מחיר האשראי (הריבית) להיות נמוך ביחס להצעת הבנק.

היקף אשראי נכסים בקופות גמל וקרנות נאמנות בקבוצות הבנקאיות לפני ועדת בכר דצמבר 2013

עסקאות סולו - למוסדיים ניסיון רב במתן אשראי סולו בתיק האג"ח הסחיר (והלא-סחיר). בדיקת תזרים העסק והערכה אנליטית של מצבו הן אבני יסוד בהשקעה המוסדית בחוב או בהון. ניסיון זה מהווה יתרון, והלוואות סולו מוסדיות הן נפוצות יחסית.

עסקאות עתידיות פרטיות - בעסקה עתידית מתחייב גוף מוסדי לתת אשראי (בתנאים מסוימים) במועד עתידי קבוע (מרבית העסקאות נסגרות עד שנתיים מראש, אך ישנם מקרים שבהם התקופה ארוכה יותר). העסקה יכולה להיות מוחלטת, ולכלול אף את ריבית ההלוואה כשתינתן. זהו כלי מימוני מצוין לחברות כדי להבטיח את הגיוס העתידי במחיר נוח, ולצמצם מאוד את סיכוני השוק (סיכון ריבית, מרווח וכו'). המערכת הבנקאית מתקשה להתמודד בזירה זו, עקב הצורך שלה להקצות מקורות בשיעור של 50% כנגד עסקאות אלו.

הרחבה עתידית של אג"ח - בדומה לעסקה העתידית, יכולה חברה בעלת אג"ח סחירות לבצע עסקת הרחבה עתידית של האג"ח. נוסף על אבטחת הגיוס במחיר ידוע מראש, לעסקאות מסוג זה יתרונות משמעותיים נוספים, כמו הכנסת ידיים חזקות ו\או חדשות לנייר (המוסדיים המתחייבים רוכשים סכומים ניכרים, ומחזיקים את האג"ח לפדיון, בניגוד לשחקני השוק ה"קצרים"). אפקט נוסף הוא "ייבוש" השוק: הרחבה עתידית מצמצמת היצע עתידי, דבר שמוביל לצמצום מרווחים מיידי או עתידי בנייר.

מסגרות אשראי ארוכות - בתחום מסגרות האשראי, למוסדיים יש יתרון וחיסרון. היתרון טמון בעובדה שהמוסדיים אינם מחויבים להקצות הון כנגד המסגרת (המערכת הבנקאית מחויבת כאמור ב-50%), והחיסרון הוא גמישות מופחתת. התוצאה היא תחרות על מסגרות המשמשות לצורך דירוג (חברה המציגה מקורות למחזור מלוא האשראי שלה שנה קדימה, תקבל יתרון אצל חברות הדירוג); כך גם חברות המצפות לעסקה בתוך תקופה של שנתיים עד שלוש, ורוצות להבטיח את סכום העסקה (מתאים לחברות נדל"ן). במקרים אלה הופכת המסגרת להלוואה ארוכה בתנאים שסוכמו מראש.

נוסף על כך פועלים הגופים המוסדיים באמצעות קרנות חוב שונות, להגעה לעסקאות קטנות יותר ו"מורכבות" יותר. בשנים האחרונות הוקמו קרנות מתמחות באשראי רבות הנשענות על כסף מוסדי. דוגמאות מובילות הן קרן ה-SPECIAL SITUATION קלירמרק (הנמצאת כיום בגיוס קרן שלישית), קרן החוב ארבל, שגייסה יותר ממיליארד שקל, קרן החוב שקד, הקרנות לעידוד עסקים קטנים ועוד.

במהלך 15 השנים האחרונות, פיתחו הגופים המוסדיים יכולות משמעותיות בתחום האשראי. בשנים האחרונות נכנסים הגופים המוסדיים לתחומי אשראי חדשים, כגון ליווי בנייה, משכנתאות ואשראי לחברות מחוץ למשק הישראלי. סביר כי היצע הכסף הגדל ימשיך להוביל להרחבת תחומי פעילות האשראי המוסדי - הן בארץ והן בחו"ל. 

הכותב הוא שותף באופטימום קפיטל - בנקאות להשקעות. אין לראות באמור לעיל ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בניירות הערך או בנכסים הפיננסים ("המוצרים הפיננסיים") המאוזכרים בכתבה, או שידול, במישרין או בעקיפין, לקנות, למכור או להחזיק את המוצרים הפיננסיים כאמור. אין באמור לעיל כדי להחליף שיקול דעת עצמאי ו/או התייעצות עם יועץ מומחה בקשר לעובדות מקרה פרטניות לרבות שיקולי מס. לכותב או לגורמים הקשורים עימו יש, או יכולות להיות, החזקות או עניין אחר במוצרים הפיננסיים המאוזכרים לעיל

עוד כתבות

בוריס ג'ונסון חוגג את ניצחונו / צילום:  Hannah McKay, רויטרס

ניצחון השמרנים הרגיע את עשירי בריטניה והקפיץ את הליש"ט

המיליארדרים שהפכו את לונדון לביתם מרוצים מהוודאות שחזרה בעקבות הניצחון המוחץ של השמרנים וגם מהסרת האיום של קורבין, שרצה להגדיל את המיסוי על העשירים ● הליש"ט זינקה ב-2.5% בדקות לאחר פרסום המדגם ביום חמישי

משה כחלון / צילום: איל יצהר

דווקא בשלהי כהונתו של כחלון "מחיר למשתכן" מציגה שיא במכירת דירות

בליל נתונים ממשלתיים שפורסמו היום מציג שיאי מכירות בתוכנית, קיצור משך הזמן לרכישת דירה ואת ממוצע ההנחות מול דירות "רגילות" • "גלובס" עושה סדר במספרים

יובל שטייניץ / צילום: שלומי יוסף

צינור הגז השאפתני של שטייניץ לאירופה עוד עלול לגרור את ישראל לעימות אזורי

ההחלטה של טורקיה להרחיב את שטח המים הכלכליים מסכנת את "פרויקט EastMed" • עם זאת, בישראל מבינים כי ייתכן שהתסבוכת המדינית שבדרך לא מצדיקה פרויקט שהוצאתו לפועל תהיה יקרה וכמעט בלתי אפשרית לביצוע

ג'אק סבג, מנכ"ל שותפות רא"מ / צילום: אסף לב

המחשבה להפיק נפט בישראל פרנסה לא מעט סאטיריקנים: ראיון עם האיש שרוצה להחזיר אותה לאופנה

המחשבה להפיק נפט מאדמת הארץ ישראל פרנסה לא מעט סאטיריקנים, אבל לאחרונה נראה כי המשקיעים מאמינים מעט יותר להבטחות של השותפות רא"מ ● בראיון ל"גלובס", המנכ"ל ג'אק סבג מדבר על אתגרי המימון שבדרך ועל התקוות להכנסות גבוהות בעתיד

בניין של קבוצת רכישה / צילום: רפי קוץ

מתי מארגן קבוצת רכישה צריך לשלם מס רכישה?

מכה נוספת למארגני קבוצות רכישה: ועדת ערר קבעה כי מארגן שהחזיק יחידות קרקע ברשותו עד שיימכרו, יצטרך לשלם מס רכישה על מלוא עלות הדירות הגמורות, כמו כל חבר אחר

אלון חסן / צילום: אמיר מאירי

דעה: למה אלון חסן לא יחזיר את השכר שקיבל כשהושעה, למרות שהורשע בפלילים

עמדת ההסתדרות בנוגע לפיטורי אלון חסן, ובפרט בכל הקשור להשבת השכר, היא עניין שכדאי לשים אליו לב ● דעה

פרופ' אביעד הכהן, פרופ' איילת בלכר־פריגת והשופטת אסתר חיות / צילום: כפיר קרן

נשיאת ביהמ"ש העליון אסתר חיות מסבירה מה השלכות המחסור בעובדות ועובדים סוציאליים

לרגל ציון 30 שנה לחתימת ישראל על האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, נערך בשבוע שעבר במרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט" כנס בינלאומי בנושא

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון / צילום: איל יצהר

אבי לוי מפנה חלק מתמורת המכירה של מניות מליסרון לרכישת השליטה בחברת להב אל.אר

מנכ"ל מליסרון לשעבר, שמכר את עיקר מניותיו בענקית הנדל"ן המניב תמורת כ-280 מיליון שקל, צפוי להשקיע כ-100 מיליון שקל במניות חברת הנדל"ן והאנרגיה הירוקה, והוא יהפוך לבעל השליטה בה, במקום אלי להב ואיליק רוז'נסקי

אוהד רוזן, שותף מנהל קרן ריאליטי / צילום: יח"צ

קרן ריאליטי רוכשת ב-100 מיליון שקל קרקע לתעשייה בפתח-תקווה

השטח ממוקם באזור התעשייה קריית אריה, וקיים עליו מבנה לאחסנה בשטח בנוי של 4,000 מ"ר וכן מבנה משרדים ● המוכרת: משפחת שטראוס

מעבדת פארמה / צילום: shutterstock

האם "המניות הבטוחות" של סקטור הבריאות חוזרות להיות אטרקטיביות?

תיאום מחירים, סקנדלים ושחיתויות הפכו בשנים האחרונות את "המניות הבטוחות" מפעם של סקטור הבריאות לשק חבטות פופולרי ● אומנם אי-אפשר להתעלם מעננת אי-הוודאות שמעל התחום, אך כדאי לשים לב לכך שהחברות הללו נהנות מקצב גידול מרשים למרות ההאטה הכלכלית בעולם, גידול שלא בא לידי ביטוי במחירי המניות שלהן

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון / צילום: יוסי כהן

ראש עיריית ראשון לציון רז קינסטליך הודיע על תמיכה בגדעון סער

בפוסט בפייסבוק כתב קינסטליך כי "אני סבור שיש לסער את הכישרון, הניסיון, המנהיגות והיכולות להוביל את הליכוד ואת מדינת ישראל" ● סער קורא לנתניהו לבוא לעימות פוליטי טלוויזיוני

הייטק גלובלי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

הקטר שעדיין מושך את המשק: יצוא ההייטק עלה ב-12%

יצוא השירותים של ענפי ההייטק ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-7.2 מיליארד דולר ● התחדשה העלייה במספר המשרות הפנויות במשק

נפגעי הקורקינטים - סופ"ש 13-14 בדצמבר

בסופ"ש באיכילוב: 15 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

מטוס של חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס / צילום: שאטרסטוק

החוויה המפחידה של נוסעי קוואנטס: מה גרם למגלשות החירום של המטוס להיפתח?

נוסעי טיסת 575 פונו הבוקר מהמטוס באמצעות מגלשות החירום אחרי שעשן סמיך מילא את תא הנוסעים

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

המסחר בבורסה ננעל בירידות; להב אל.אר זינקה ב-18%

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון לשעבר, צפוי להפוך לבעל השליטה בלהב אל.אר ● הכשרת היישוב זינקה ביותר מ-10% על רקע הנפקת מניות מוצלחת ● מחזור המסחר הסתכם ב-575 מיליון שקל

נחום איצקוביץ / צילום: איל יצהר, גלובס

מנהל רשות ההשקעות עזב כנס לאחר מחאה של עשרות משתתפים

כנס משותף למשרד הכלכלה והתעשייה ולעיריית קריית שמונה שהתקיים היום בקריית שמונה התפוצץ זמן קצר לאחר שהחל, וזאת לאחר שעשרות ממשתתפיו התפרצו בצעקות ובשריקות לעבר מנהל רשות ההשקעות, נחום איצקוביץ'

ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin

יזם הבלוקצ'יין ערן אייל הודה בהונאה בגיוס של 42 מיליון דולר בהנפקת מטבע דיגיטלי

מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ Shopin הודה באישומי התובעת הכללית בניו יורק, לאחר שהואשם גם על ידי רשות ני"ע האמריקאית כי הונה מאות משקיעים ב-ICO שביצע לפני כשנתיים ● בית המשפט הורה לאייל להשיב כמיליון דולר למשקיעים

מלון פאבליקה / צילום: עודד סמדר, יח"צ

טוכמאייר ורוזן רוכשים מאיסתא את חלקה בבית המלון פאבליקה בהרצליה תמורת 142 מיליון שקל

העסקה, הכוללת מכירת 66.6% מהזכויות במלון, תניב לאיסתא רווח של 38 מיליון שקל ● פאבליקה הוא מלון חדש, הכולל כ-160 חדרים, ושותף בו הקבלן ראובן אלה

הפגנה באמסטרדם למען המאבק בהתחממות כדור הארץ  / צילום: EVA PLEVIER, רויטרס

ללמוד מהולנד: כך מתכוננות הערים בארץ השפלה למשבר האקלים

הערים הסמוכות לים עלולות להתכסות במים אם מגמת ההתחממות הנוכחית תימשך ● לכן, אין זה מקרי שהן אלה שמקדמות בנייה ירוקה, תחבורה נקייה ופתרונות לניקוז מים

ניר שטרן/ צילום: תמר מצפי

מציאות כמעט בלתי אפשרית: דז'ה-וו למשקיעים בסלקום

למרות המציאות הענפית הקשה, רבים מאמינים כי השקעה סבלנית בפלטפורמה העסקית של סלקום עוד תביא עמה תשואות גבוהות בעתיד ● נראה כי אופוריה מוגזמת ביחס לשינוי כיוון בתנאי השוק עלולה להסתיים בפעם המי יודע כמה במפח-נפש