גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הממשלה מציעה לדחות את הרפורמה למינוי נאמנים באופן שוויוני

כיום, מינוי הנאמן מבוסס על הצעות נושים מרכזיים, על הצעת החייב או על המלצות ביהמ"ש, ובין היתר פוגע בכניסת אנשי מקצוע חדשים לתחום ● החוק החדש קובע שנאמנים בהליכי חדלות פירעון ימונו מתוך רשימה סגורה שתגובש על ידי ועדה מקצועית שתבטיח מינוי אובייקטיבי, שוויוני ושקוף ● עקב הקדמת הבחירות לכנסות ה-21 וה-22, לא הושלמה ההיערכות למינוי הנאמנים

פתיחת הכנסת ה 21/ צילום: יוסי זמיר
פתיחת הכנסת ה 21/ צילום: יוסי זמיר

האם הבשורה שהביאה עמה מהפכת חדלות הפירעון בכל הנוגע להליך מינוי שוויוני יותר של נאמנים בתיקי חדלות פירעון - עומדת להידחות? ועדה מיוחדת תדון מחר (ב') בדחיית הכניסה לתוקף של הליך מינוי הנאמן בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שאמור להיכנס לתוקף בספטמבר הקרוב.

בעוד כחודשיים, בחודש ספטמבר השנה, עתיד להיכנס לתוקפו "חוק חדלות פירעון החדש", שצפוי לחולל מהפכה גדולה בתחום חדלות הפירעון, ונחשב לאחד ממהלכי החקיקה הגדולים והמורכבים ביותר שנעשו בישראל בשנים האחרונות. החוק החדש, המחליף חקיקה מנדטורית בת למעלה מ-80 שנה, מגדיר כמטרה ראשונה את השיקום הכלכלי של החייב וקובע, בין היתר, כי תהליך השיקום יוגבל לארבע שנים, שבסופן יקבל החייב פטור מחובותיו. בשורה גדולה נוספת שאמור החוק להביא עמו קשורה להליכי מינוי בעלי תפקיד בהליכי חדלות פירעון.

כיום, מינוי הנאמן מבוסס על הצעות נושים מרכזיים, על הצעת החייב או על המלצות ביהמ"ש. בשתי האפשרויות הראשונות קיים חשש שיופעלו על הנאמן לחצים לפעול לטובת נושה כזה או אחר. בנוסף, הנוהל הקיים פוגע בכניסת אנשי מקצוע חדשים לתחום ופיתוח הענף. החוק החדש קובע שנאמנים בהליכי חדלות פירעון ימונו מתוך רשימה סגורה שתגובש על ידי ועדה מקצועית שתבטיח מינוי אובייקטיבי, שוויוני ושקוף. החידוש העיקרי במינוי הנאמנים הוא ביצירת רשימות נאמנים לסוגים שונים של הליכים, קביעת הליך הקבלה שיעברו המועמדים והסדרת עבודת הוועדה הציבורית שתגבש את רשימות הנאמנים.

ואולם, עקב הקדמת הבחירות לכנסות ה-21 וה-22, לא הושלמה ההיערכות למינוי הנאמנים לפי ההסדר הקבוע בחוק החדש. לפיכך, הממשלה מציעה לקבוע הסדר ביניים למינוי נאמנים, בהוראת שעה עד ליום 1 ביולי 2020, שתאפשר להשלים את ההיערכות הנדרשת למינוי נאמנים לפי החוק החדש. עיקרו של ההסדר הוא שמירת הדין הישן לעניין תנאי הכשירות של הנאמנים והליך המינוי שלהם. בנוסף, לאור זאת שלא הוקמה ועדת חוקה בכנסת ה-21, מוצע לקבוע כי באופן זמני, ועדה מיוחדת שתיקבע, תוכל להתקין תקנות אגרות חדשות שיסדירו את גביית האגרות לפי החוק החדש.

הוועדה המיוחדת, בראשות חברת הכנסת אוסנת הילה מארק, תתכנס מחר ב-9:00 בבוקר בחדר ועדת החוקה על מנת לדון באפשרות הדחייה האמורה.

סמכויות רחבות הופקדו בידי הנאמנים

מדובר במכה לעוסקים בתחום חדלות הפירעון, אשר קיבלו בשמחה את הבשורה על עשיית הסדר בתחום, בעיקר אלה שמודרו מההמלצות או שלא הצליחו להיכנס למעגל הנאמנים הקבועים שממונים פעם אחר פעם בהליכי חדלות פירעון.

החוק החדש עשה האחדה של כל סוגי ההליכים להליך אחד של חדלות פירעון שנפתח עם הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים, ושבמסגרתו יכול להתמנות "נאמן" - בעל תפקיד מן השוק הפרטי האחראי לניהול הליכי חדלות הפירעון. הסמכויות שהופקדו בידי הנאמנים הן רחבות, ובהן: לגבי יחידים - הסמכות לחקור את היחיד בדבר מצבו הכלכלי, הסמכות לדרוש מידע אודותיו, וכן הסמכות לנהל את הליכי חדלות הפירעון בעניינו. לגבי תאגידים - הנאמן יכריע בתביעות החוב, יפעל לכינוס נכסי קופת הנשייה וניהולם, יגבש את הדרך המיטבית להפעלת התאגיד או יפעל למימוש הנכסים ועוד. כדי לאפשר פיקוח הולם על סמכותם של הנאמנים, נקבעו בחוק החדש מנגנונים המאזנים את כוחם, ובהם מנגנון חשוב הקובע הליך מסודר של מינוי ותנאי כשירות ברורים. מינוי הנאמנים לפי החוק החדש ייעשה בהליך מינוי רב-שלבי, במסגרתו על שר המשפטים למנות ועדה ציבורית שתגבש רשימה של נאמנים כשירים, וזאת תוך הסתמכות על תקנות שמוטל על השר להתקין.

בנובמבר האחרון פרסמה שרת המשפטים דאז איילת שקד להערות הציבור טיוטת תקנות העוסקת במינוי נאמנים בהליכי חדלות פירעון, וכן טיוטת תקנות להכשרה להתנהלות כלכלית נכונה של חייבים. מטרת התקנות על פי הודעת השרה הייתה "להסדיר, לאזן ולשקם", וזאת, לקראת כניסתו לתוקף, בספטמבר 2019 של החוק .

על פי טיוטת התקנות, יהיו ארבע רשימות נאמנים נפרדות לפי סוגי הליכי חדלות הפירעון השונים, כאשר לכל אחת תנאי סף אחרים, משום שלכל הליך נחוץ ניסיון שונה: רשימה מחוזית ליחידים - הרשימה תיקבע בנפרד לכל מחוז וכשירים להיכלל בה מועמדים שיש להם ניסיון של שלוש שנים בתחום חדלות הפירעון. מספר הנאמנים ברשימה זו מוגבל וייקבע לפי צרכי השוק; רשימה מחוזית לתאגידים לפני פירוק - הרשימה תיקבע בנפרד לכל מחוז וכשירים להיכלל בה מועמדים להם ניסיון של שלוש שנים; רשימת נאמנים מפעילים - ממנה ימונו נאמנים בהליכים של תאגידים שפניהם לפירוק או לשיקום כלכלי (הבראה), כאשר במהלך ההליכים עסקי התאגיד ממשיכים לפעול. הרשימה ארצית, וכשירים להיכלל בה מועמדים שמונו בכמה הליכי פירוק תאגיד; ורשימה להליכים מורכבים: ממנה ימונו נאמנים בהליכים שהכנ"ר סיווג כהליך מורכב (למשל היקף גדול, סיכונים מיוחדים או פריסה גיאוגרפית רחבה). הרשימה תהיה ארצית וכשירים להיכלל בה מועמדים עם ניסיון רב שכיהנו כנאמנים בהליכים בהיקפים משמעותיים.

עוד עלה מטיוטת התקנות כי הליך המיון יתקיים כל 3 שנים, כדי לאזן בין כניסת שחקנים חדשים לבין הרצון במחויבות של הנאמנים הנמצאים ברשימה; בשלב ראשון תפורסם הזמנה לציבור להגיש בקשות להימנות על רשימת הנאמנים; בשלב השני הוועדה הציבורית תבחן עמידה בתנאי הסף ובסייגים ותזמין את המועמדים המתאימים להיבחן בבחינה מקצועית. בשלב שלישי תתקיים בחינה מקצועית; ובשלב רביעי ייערך ראיון אישי למועמדים שעמדו בבחינה המקצועית. על פי התקנות, בסופו של ההליך תיקבענה הרשימות אשר תפורסמנה באתר האינטרנט של הכנ"ר.

הטיוטה מציעה גם לקבוע תשלום אגרה, קביעת תנאים לשימור ציון הבחינה המקצועית ואפשרות לגריעת נאמן מהרשימה או להקפאה זמנית את הופעתו ברשימה.

ואולם, כאמור, בשל המצב הייחודי שנוצר עקב הקדמת הבחירות לכנסות ה-21 וה-22, לא הושלמה ההיערכות למינוי הנאמנים לפי ההסדר הקבוע בחוק החדש, והממשלה מציעה לקבוע הסדר ביניים למינוי נאמנים, שיאפשר להשלים את ההיערכות הנדרשת למינוי נאמנים לפי החוק החדש.

בנוסף, בטרם ייכנס החוק לתוקף יש צורך להתקין תקנות אגרות חדשות שיסדירו את גביית האגרות לפי החוק החדש. ואולם, לפי החוק החדש אישור של תקנות אגרות ייעשה רק על ידי ועדת חוקה. כדי לאפשר את התקנת התקנות בכנסת ה-21 , שבה לא הוקמה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מוצע לקבוע בהוראת השעה כי באופן זמני ניתן יהיה להתקין תקנות אגרות כאמור על ידי ועדה אחרת שתיקבע לשם כך.

עוד כתבות

 גולי רצה בימת אראל שהתייבשה באוזבקיסטן /  צילום: Kelvin-Trautman

האישה שרצה 100 מרתונים למען האקלים

מינה גולי רצה 7 מדבריות ב-7 יבשות במשך 7 שבועות, והמשיכה ב-100 מרתונים ב-100 ימים, כדי לעורר מודעות למצב המים בעולם המתייבש והולך ● ראיון

הרכבת התחתית בביג'ינג  / צילום: Aly Song, רויטרס

החשש מנגיף הקורונה מתגלגל לת"א: ירידות של 1.5% בבורסה

המדדים ת"א 35, ת"א 90 ומדד הבנקים מאבדים עד 1.5% ● מגה אור צפויה לחתום על רכישת חברת הקניונים ישפרו מידיה של חברת נכסים ובנין ● בסוף השבוע האחרון בוול סטריט המדדים נצבעו באדום בצל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה

רקדני בלט/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

מה קורה לנו בגוף כשאנחנו רוקדים ומה אפשר ללמוד מביונסה ומטימברלייק

מדוע רקדנים מקצועיים פגיעים יותר מספורטאים אחרים ואיך אפשר למנוע פציעות באמצעות אווטארים ● מה הופך ריקוד למושך ● ומדוע המחשב התבלבל כשהראו לו תנועות של מוזיקת מטאל ● חוקרים מתחומי רפואת הספורט, המוח ומוזיקה הולכים ומבססים את מדעי הריקוד

הלן ראסל / אינפוגרפיק: Gettyimages ישראל

הדנים הכי מאושרים, הפולנים נעלבו: חד הקרן שיצאה לבדוק את מדד האושר ב-30 מדינות. האם ישראל ברשימה?

האוסטרלים נוהגים לבלות עם זרים, לדנים מותר להבריז לכמה שעות באמצע יום העבודה, האיטלקים נותנים לכאוס לעטוף אותם והבריטים מחייכים בכוח ● הלן ראסל, שאובחנה כסובלת מדיכאון, החליטה לא להתמסר לו, ויצאה לבדוק את סודות האושר ברחבי העולם: "אנחנו יודעים שיש השפעה לידיעה מה עושה אנשים מאושרים, וכבר יש מדינות שמיישמות את זה"

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - סופ"ש 24-25 בינואר

סופ"ש באיכילוב: 12 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

בוב סוואן, מנכ"ל אינטל העולמית/ צילום: רויטרס

ניגודי אינטרסים בהון סיכון ולמה מניית אינטל זינקה: השבוע שהיה בהייטק

האם דירקטוריון היי-בוב חוטא לתפקידו, מה הבעיה בריכוזיות בהון סיכון ואיך Gett מציגה תמונה יותר ורודה מהמציאות ● וגם: החוקר שבדק מתי אימוג'יז מגיעים לבית משפט והמשקיע שחושב ששיווק יותר חשוב מהמוצר ● מה קרה השבוע בהייטק

מתוך הסרט  ריצ'רד ג'ול/  צילום: באדיבות Tulip Entertainment

הסרט "ריצ'רד ג'ול" הוא פשטני וחסר מורכבות

הסרט "ריצ'רד ג'ול", עם תסריט חסר מורכבות ובימוי פושר של קלינט איסטווד, מנצל סיפור גבורה כדי לנגח את התקשורת

37 אלף נשים בישראל דיווחו על הטרדה במקום העבודה בתוך שנה / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

הגיע הזמן לחשוף את שמות החברות שבוצעו בהן הטרדות מיניות

37 אלף נשים בישראל דיווחו על הטרדה במקום העבודה בתוך שנה ● החברות מצידן מצליחות בחסות בית המשפט למנוע את חשיפתן לאורך ההליכים המשפטיים, בטענה לפגיעה במוניטין - ומשמרות תדמית נקייה ●  "גלובס" מוביל את המאבק לחשיפת החברות המטרידות וליצירת מקומות עבודה נקיים ובטוחים יותר

 אמרה סטודמאייר/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

היצירתיות מאחורי התרגילים לעקוף את הרגולציה בספורט

בספורט קיימים מנגנונים מורכבים של אסדרה, שאמורים לטפל בכמעט כל תרחיש אפשרי ● אבל עם ההשקעה במועדונים ושחקנים שהולכת וגדלה - מגיעים גם גדודי רואי החשבון ועורכי הדין, שמוצאים דרך לעשות צחוק מהתקנונים 

מייסדי טריגו דניאל גבאי מימין ומיכאל גבאי משמאל / צילום: עמר הכהן

"אנחנו באים לסופרמרקט המסורתי ומסבים אותו לסופרמרקט אוטונומי"

הסטארט-אפ הישראלי טריגו ויז'ן כבר גייס 34 מיליון דולר, חתם על שיתוף פעולה עם טסקו, אחת מרשתות המזון הגדולות בעולם, ומתחרה ישירות באמזון גו, רשת החנויות האוטומטיות שפיתחה אמזון. כל זאת, בתוך פחות משלוש שנים מאז שהוקמה ב-2017 ע"י האחים מיכאל ודניאל גבאי

פרופסור אריק גולדמן / צילום: כדיה לוי, גלובס

"האינטרנט יעוצב בסופו של דבר על פי החזון של הממשלות, לא על ידי חברות הטכנולוגיה"

חברות הטכנולוגיה לא יודעות איך לשפר את ההתנהלות שלהן, הרגולטורים מנסים להראות שהם קשוחים, והמאבק ביניהם דווקא פוגע בחדשנות • פרופ' אריק גולדמן, חוקר מוביל בתחום המשפט והאינטרנט, משרטט בראיון ל"גלובס" את האתגרים בתחום: "האינטרנט עלול להשתנות לרעה"

משאית של חברת ביכורי השדה / צילום: איל יצהר

ביכורי שדה חוזרת לבורסה: הסכנות וההזדמנויות בהנפקה

הניסיון של האחים שבע, בעלי ביכורי שדה, בתחום הסחר בתוצרת חקלאית עדיין לא הופך אותם למנהלים אולטימטיביים לרשת קמעונאית ארצית ● אבל אם הם יצליחו במשימה, תהיה זו בוננזה גדולה עבור המשקיעים

יוסי זינגר וארז בלשה / צילום: תמוז רחמן

קרן ג'נריישן רוכשת מידי עזריאלי את חברת ההתפלה GES בכ-110 מיליון שקל

GES עוסקת בטיפול, טיהור והתפלת מים ושפכים ● במסגרת העסקה נקבע כי ככל שהיא תושלם עד 31 במאי, כל רווחי GES החל מ-31 במרץ יישארו בחברה ● השלמת העסקה צפויה עד ליום 24 לאפריל 2020

צילום הספר

השואה כבסט-סלר: שלושה תרגומים חדשים לעברית

לרגל יום השואה הבינלאומי, שלושה תרגומים חדשים לעברית של רבי-מכר המספרים עליה מזווית לא יהודית

ר' במהלך השיחה עם "גלובס"./ צילום: יחצ

ההטרדה המינית שנגמרה בפיצוי של רבע מיליון ש': "המנהל המשיך להזמין את האדם שכמעט אנס אותי"

ר’ נסעה לרילוקיישן מטעם חברה ישראלית והוטרדה על ידי אדם זר ● כעת היא חושפת בעדות ב"גלובס": "אני רוצה להזהיר נשים אחרות" ● הטרדה מינית, השתקה תאגידית

בני גנץ / צילום: טל שניידר, גלובס

תוכנית השלום: גנץ יטוס להיפגש עם טראמפ ויחזור מיד לדיוני החסינות

לאחר מגעים אינטנסיבים במהלך סוף השבוע בין אנשי גנץ לבית הלבן סוכם, כי גנץ יגיע לפגישה אישית ביום שני עם הנשיא טראמפ, ויחזור לדיוני החסינות ● עוד הוסיף "חובה עלינו לזכור שאנו נמצאים בשיאו של מאבק מכונן על דמותה של המדינה"

גדי אייזנקוט / צילום: יוסי כהן

התפקיד הנוסף של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט בשוק ההון

לאחר שמונה בחודש נובמבר האחרון לחבר דירקטוריון חברת צור שמיר החזקות, אייזנקוט מעמיק את קשריו עם שוק ההון המקומי

צילום האלבום / צילום: צחי אלגיא

זמנך גָּבַר: איך נשמע האלבום החדש של אהוד בנאי?

באלבום "הולך ומתקרב" אהוד בנאי מלכד את זהויותיו המוזיקליות, מתכתב עם יצירתו וממשיך להתפתח ולהשתבח

הנשיא טראמפ./ צילום:רויטרס

פרקליטי טראמפ: התנהלות הנשיא באוקראינה – למען האינטרס הלאומי

בפתיחת שלב ההגנה במשפט טראמפ בסנאט טוענים עורכי הדין שלו: הדמוקרטים שואפים לקרוע את טפסי ההצבעה וליטול מהבוחרים את זכותם להחליט

דני עטר  / צילום: חיים ורסנו, יח"צ

חריגות הבנייה בביתו של יום קק"ל דני עטר יטופלו במסלול מינהלי

בפרקליטות החליטו כי יו"ר קק"ל דני עטר, בת זוגו ובנם ישלמו קנס מינהלי בגין בנייה לא חוקית שביצעו ביישוב גן-נר ● אם החריגות יטופלו, ייתכן כי הקנס לא יוטל ● בספטמבר הודיעה הפרקליטות על הגשת כתב אישום נגד עטר בכפוף לשימוע, אך לאחר השימוע הוחלט לעבור להליך מינהלי