גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפועלים על פרשת פישמן: "כשלי אשראי הם חלק בלתי נפרד מפעילות הבנק"

בנק הפועלים הגיש היום את תגובתו לבקשה לאישור תביעה נגזרת נגד שורה של דירקטורים ונושאי משרה בבנק בטענות לכשלים של הבנק בהעמדת אשראי לקבוצת פישמן, והתנהלות הבנק בגבייתו ● "מדובר בבקשת אישור שעניינה בניסיון לא מצליח ל'מועד ב', ובניצול ציני של מוסד התביעה הנגזרת"

אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף
אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף

"מטרתו של כל בנק היא להשיא רווחים, מה שאומר בהכרח (גם) נטילת וניהול סיכונים. ניהול סיכונים מקצועי וסביר אינו משמיע אפס סיכונים, וכשלי אשראי הם חלק בלתי נפרד מפעילות הבנק. הדרך היחידה להבטיח שבשום מקרה לא יגרמו הפסדי אשראי, היא לא להעניק אשראי. העובדה שבסופו של דבר מתן אשראי לקבוצת פישמן הסב לבנק הפסד, אינה משמעותה שסיכוני האשראי לא נבחנו או שהבנק לא פעל לגבות את החוב. מגמות בשוק ואירועים בלתי צפויים הביאו לפגיעה בכושר ההחזר של הקבוצה ושחיקת ביטחונות הבנק". כך טוען בנק הפועלים בתגובה שהוגשה היום (א') לבקשה לאישור תביעה נגזרת נגד שורה של דירקטורים ונושאי משרה בבנק בטענות לכשלים של הבנק בהעמדת אשראי לקבוצת פישמן, והתנהלות הבנק בגבייתו. התגובה הוגשה באמצעות עוה"ד פנחס רובין, ירון אלכאוי ושירין גבאי ממשרד גורניצקי ושות'.

הבקשה הוגשה ע"י בעל מניות מיעוט בבנק, רו"ח משה אהרוני, ובמסגרתה נטען כי בנק הפועלים זכאי לפיצוי כספי של מיליארד שקל לפחות על הנזקים שנגרמו לו בגלל התנהלות בכירים בו בהווה ובעבר בעת מתן האשראי לאליעזר פישמן ולקבוצתו. התיק הועבר לגישור בפני עו" ד רם כספי אך לאחרונה הודיעו הצדדים לביהמ"ש כי הגישור נכשל.

טענות למחדלי גבייה והיעדר ערבות

המבקש, רו"ח משה אהרוני, ביקש תחילה מביהמ"ש לחייב את הבנק למסור מסמכים הקשורים למערכת היחסים בינו לפישמן, אך לאחר שהמחוזי קיבל את הבקשה, הפועלים ערער לעליון - וניצח שם, לאחר שנקבע שאינו חייב לחשוף את המסמכים המבוקשים.

חרף דחיית בקשתו הגיש אהרוני את הבקשה לאישור הנגזרת במסגרתה העלה מספר טענות נגד התנהלות הבנק, ובהן טענה בנוגע להעמדת "אשראי הלירה הטורקית " - במסגרת זו נטען כנגד האפשרות שניתנה למר פישמן בשנים 2005-2006 "להמר" על הלירה הטורקית בהיקף עצום, שעה שהבנק לא בדק כביכול את יכולת הפירעון של הקבוצה במקרה של פיחות בלירה הטורקית ומבלי שקבוצת פישמן נדרשה לביטחונות ראויים כנגד הפסד אפשרי (שהתממש בשיעור של כ-750 מיליון שקל) .

טענה נוספת עוסקת במחדלי גבייה - הימנעות הבנק מנקיטה בהליכי גבייה כלפי קבוצת פישמן במשך כעשור למרות חוב בשיעור 2 מיליארד שקל. במסגרת זו נטען, בין היתר, כי כשל אי הגבייה נמשך כעשור שלם במהלכו לא חל שינוי בקרן החוב של קבוצת פישמן כלפי הבנק; כי פישמן וקבוצתו היו חדלי פירעון כביכול כבר בשנת 2006; כי עם היווצרות ההפסד כתוצאה ממשבר הלירה הטורקית, הבנק לא דרש ולא קבע מועדי פירעון האשראי שניתן על ידו ובכך איפשר לפישמן לנהל בעצמו את חובותיו כלפי הבנק; כי רק באוגוסט 2016, לאחר שרשות המסים נקטה בפעם השנייה בהליכי פש"ר "נזכר" הבנק להעמיד את חובות פישמן לפירעון מיידי ולהצטרף להליכי הפש"ר כאחרון הנושים; וכי הימנעות של שנים מצד הבנק בנקיטת הליכי גבייה כנגד פישמן אפשרה לפישמן ולבני משפחתו, על פי הטענה, להבריח נכסים ולהיערך לפשיטת הרגל תוך גרימת נזק עצום לבנק.

טענה נוספת היא להיעדר ערבות בני משפחה אחרים ממשפחת פישמן. במסגרת זו נטען כי הבנק החליט להימנע מלקבל ערבויות לחובות פישמן מרעייתו וילדיו של פישמן לאור סירובם והשלמת הבנק עם המצב. עוד נטען כנגד העובדה שהבנק הסתפק לאורך שנות פעילותו של פישמן בערבותו האישית בלבד, מבלי לקבל ערבות של אשתו או שלושת ילדיו לאשראי שניתן לקבוצת פישמן, וכי בכך התאפשר להם להיערך לפשיטת רגל ולהבריח נכסים ומאות מיליונים שהיו יכולים לשרת את חובות הבנק.

טענה רביעית היא למתן אשראי חדש לקבוצת פישמן. המבקש טוען לאשראי חדש שניתן לקבוצת פישמן על ידי הבנק כחצי שנה לאחר שננקטו הליכי פש"ר וכינוס ע"י נושים אחרים, ואשר לשיטת המבקש ניתן בניגוד לציפייה סבירה לפיה כאשר ידוע לכולי עלמא שפישמן וקבוצת פישמן חדלי פירעון אין לתת להם אשראי חדש. 

היום, כאמור, הוגשה תגובת בנק הפועלים לבקשה לאישור הנגזרת במסגרתה נטען, בין היתר, כי את יעילות מערך ניהול הסיכונים של הבנק בוחנים בראי תיק האשראי של הבנק בכללותו ולא בראי הלווה הבודד. לטענת הבנק, להפסדים בתיק פישמן לא הייתה השפעה על רווחיות הבנק לנוכח יעילות ניהול הסיכונים הכולל של הבנק. עוד נטען כי במקרה של כשל אשראי, גבייה מחוץ לכותלי בית המשפט היא הפרקטיקה העדיפה. נקיטה בהליכים משפטיים עלולה לפגום במקסום ההחזר לבנק, ולכן היא המוצא האחרון.

כך, נטען, פעל הבנק גם בעניינו של פישמן וזאת מטעמים של טובת הבנק ומקסום החזר החוב כלפיו, ללא מניעים זרים או בלתי עניינים.
על פי התגובה, במהלך השנים פעל הבנק למכירת נכסים, עיבוי בטוחות ודרישה לפרעונות ממקורות חיצוניים, וקבוצת פישמן אכן נהגה בשיתוף פעולה ופעלה להחזר החוב - כך הצליח הבנק לגבות למעלה מ-800 מיליון שקל עד לפתיחת ההליכים המשפטיים.

בנק הפועלים מוסיף וטוען, כי הוא הבנק המוביל במערכת הבנקאות בהסדרי חוב ללווים פרטיים "קטנים" והיחידי שמפעיל את "פועלים בהבראה" ו"הזדמנות שנייה", כחלק מתפיסה כוללת מול לקוחותיו.

הבנק טוען כי "דין בקשת האישור לסילוק על הסף שכן היא נעדרת תשתית ראייתית וזאת בהתאם לקביעת בית המשפט העליון. על פי הנטען, בית המשפט העליון, מפי השופט דוד מינץ, כבר פסק במסגרת הליך בקשה לגילוי מסמכים שקדם להליך, שאין בנמצא תשתית ראייתית ראשונית. קל וחומר שאין באותו ריק ראייתי כדי למלא אחר הדרישה המחמירה יותר להעמדת 'תשתית ראייתית לכאורה' בשלב הבקשה לאישור תובענה נגזרת. יודגש - רוב רובה של התשתית הראייתית שבבקשת האישור היא אותה 'תשתית ראייתית' שכבר נקבע בעניינה שאינה עומדת בדרישות הדין, ואין בנמצא מסמכים נוספים ומחדשים אשר לא נבחנו על ידי הערכאות במסגרת בקשת הגילוי ואשר מקימים תשתית ראייתית לבקשת האישור.

"עיון בתשתיתו הראייתית המיומרת של המבקש מעלה כי מבוססת על כתבי טענות ותצהירים שהוגשו במסגרת הליכים אחרים אשר אינם קבילים במסגרת ההליך דנא ולמצער בעלי משקל ראייתי נמוך ביותר", נכתב בתגובת הבנק; עוד נטען, כי המבקש משליך את עיקר יהבו על הטענה כי לבנק נגרם נזק משמעותי בעקבות חובות קבוצת פישמן בהתעלם מההלכה העקבית כי לא די בנזק בלבד בכדי להוות תשתית ראייתית; וכי גם חוות דעת המומחה מטעם המבקש נסמכת על אותו "ריק ראייתי" ואינה יוצרת יש מאין תשתית ראייתית לכאורה. "מדובר בבקשת אישור שעניינה בניסיון לא מצליח ל'מועד ב', ובניצול ציני של מוסד התביעה הנגזרת", נטען.

חובות של 4 מיליארד

איש העסקים אליעזר פישמן, שנחשב בעבר לאחד מעשירי ישראל, הוכרז כפושט רגל ביוני 2016, בגין חובות של 4 מיליארד שקל. בעקבות זאת, מונה נאמן על נכסיו בפשיטת הרגל. מהדוחות שהוגשו בעניינו עולה כי פישמן גלגל את חובותיו שהלכו וצמחו למיליארדים במשך שנים רבות, כמעט באין מפריע. לפי הערכות, גם של פישמן עצמו, לאחר מימוש הנכסים של איש העסקים, ייוותר עדיין חוב עצום המוערך ב-1.5 מיליארד שקל.

בשנתיים האחרונות בוצעו מימושים של נכסים וקרקעות של קבוצת החברות שהחזיק פישמן, בהיקפים של מאות מיליוני שקלים על-מנת להחזיר את החובות לחלק מהנושים.

ברקע התנהלו כל העת מאבקים קשים בין בני משפחת פישמן לעו"ד יוסי בנקל, המשמש כנאמן בתיק, מאבקים שכללו חילופי האשמות בין הצדדים, במסגרת הסאגה המכונה "פרשת פישמן".

***גילוי מלא: איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם בחברת "מוניטין", המחזיקה (100%) בעיתון "גלובס". פישמן ואלונה בר און, מבעלות השליטה הנוכחיות בחברה, מצויים בסכסוך משפטי עסקי ואישי מתמשך.

עוד כתבות

גיל דון, מנכ”ל ספליטיט / צילום:  כדיה לוי

"גיל עשה עבודה מצוינת": מייסד חברת הפינטק ספליטיט יעזוב את תפקיד המנכ"ל

מניית ספליטיט עלתה ב-153% מאז הונפקה באוסטרליה בתחילת השנה ● המנג"ל הפורש גיל דון ימונה למנהל אזור

טכנולוגיות רכב / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

ענקית סחר הרכב האמריקאית COX AUTOMOTIVE נכנסת לפעילות בישראל

החברה, שמובילה את תחום סחר המשומשות בארצות הברית, נכנסת כשותפת השקעה במאיץ האוטו-טק "דרייב" של קבוצת מאיר

פרופ’ דפנה קריבן/ צילום: שלומי יוסף

עלייתו של השכיר היזם: בעל חזון ולא מתכוון לפתוח עסק משלו

פרופ' דפנה קריב, החוקרת אקוסיסטם של יזמות, מצביעה על תופעה חדשה: יזמות פנים-ארגונית, שמאפשרת גם לשכירים לממש את הלהט היזמי שלהם ● בראיון ל"גלובס" היא מסבירה מדוע כדאי לחברה להעמיד לרשות עובדיה סוללה של מנטורים ולשתף פעולה עם אקסלרטורים

העובדים שמניעים את תכנון והנדסת העיר / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

למה מחלקות ההנדסה בעיריות ננטשות ומתרוקנות מעובדים?

יו"ר איגוד מהנדסי הערים היוצא, אבנר אקרמן, מתריע מפני פרישה נרחבת של בעלי מקצוע ותיקים ובעלי ניסיון

בניין ה-OECD בפריז / צילום: עמירם ברקת

ה-OECD פסימי: צופה האטה נוספת בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית

ארגון המדינות המפותחות צופה התכווצות בסחר העולמי ברבעון השלישי של השנה, לראשונה מאז 2016 ● מזהיר: מלחמת הסחר בין ארה"ב ובין סין גרמה עצירה בגידול בייצור ובהשקעות

ערן גפן, / צילום: מנחם רייס

חוצים את הקווים: אנשי הפרסום שעוברים להייטק מגיעים למיטאפ של "גלובס"

המיטאפ ייערך ביום שני הקרוב, 23 בספטמבר ● הפרסומאי ערן גפן עבר עם סוכנות הפרסום שלו לחברת Wix, ואימי עירון מייעצת לחברות הייטק בנוגע לסטוריטלינג ובניית מותג – השניים ישתתפו בשיחה מעניינת על השינוי שעוברת תעשיית ההייטק וההשפעה שלה על ענף הפרסום

מוחמד ג'וואד זריף, שר החוץ האיראני / צילום: shutterstock

שר החוץ האיראני: אם נותקף - תפרוץ מלחמה כוללת

בראיון לרשת CNN אמר שר החוץ של איראן ג'וואד זריף: "האמירה הזו מעידה על כוונותינו להגן על ארצנו, אנחנו לא ניזום מהלך התקפי, אבל לא נהסס לפעול בכל הכוח להגן על אדמתינו"

ניצן הורוביץ, סתיו שפיר ואהוד ברק / המחנה הדמוקרטי / צילום: המחנה הדמוקרטי

"אין לנו אג'נדה": הטעויות שהובילו לנפילת מפלגות השמאל

תוצאות הבחירות מציגות תמונה עגומה לגוש המשאל, שלמרות התחזקות במנדט, נותרו מצומק עם 11 מנדטים בלבד ● ליאת רון אירחה באולפן "גלובסטוק" את חה"כ לשעבר איתן כבל ואת ד"ר מוטי גיגי, ראש ביה"ס לתקשורת במכללת ספיר, כדי לנתח את הטעויות שהובילו את אזרחי ישראל לעזוב את המפלגות שהיו בעבר שחקניות מרכזיות בפוליטיקה הישראלית ● האזינו

ג'יי קלייטון, יו"ר רשות ני"ע של ארה"ב / צילום: רויטרס

יו"ר ה-SEC: הביטקוין דורש "פיקוח טוב יותר" לפני שיוכל להיסחר בבורסות

ג'יי קלייטון התייחס למעמדו של המטבע הדיגיטלי המוביל, כמה ימים לאחר שחברות הקריפטו האמריקאיות SolidX ו-VanEck החליטו למשוך את בקשתן לאשר השקה של קרן סל מבוססת ביטקוין ● ממשלת גרמניה החליטה לאסור על הנפקת מטבעות "מקבילים" לאירו, כולל ליברה של פייסבוק

מובטלים בלשכת התעסוקה / צילום: איל יצהר

עלייה בשיעור האבטלה במשק: עמד בחודש אוגוסט על 3.8%

זאת לעומת לעומת 3.7% בחודש יולי - כך עולה מנתוני סקר כוח-האדם שמפרסמת היום הלמ"ס ● בנוסף, הנתונים מצביעים על ירידה במספר המועסקים בהיקף מלא ועלייה במספר העובדים במשרה חלקית

נבחרת ישראל / צלם: שלומי יוסף

רייטינג נמוך ועלויות בשמיים: משדר הספורט שכולנו משלמים עליו

רק 3% מהאוכלוסייה צופים במשחקי נבחרת ישראל בכדורגל המשודרים בערוץ הציבורי, אך תאגיד השידור ממשיך לשלם כ-850 אלף שקל לכל משחק ● הגיע הזמן שמדינת ישראל תתקדם ותאפשר שידורי של משחקי הנבחרת בערוצים המסחריים ● פרשנות

ח״כ אביגדור ליברמן, יו״ר ישראל ביתנו / צילום: טל שניידר

אביגדור ליברמן: נתניהו לא מוכן לקבל את הכרעת הבוחר ולהודות בכישלון

ליברמן הוסיף כי נתניהו מנסה להרדים את המערכת כאשר הוא קורא לאחדות ומנגד ממשיך בנסיונות שלו לשכנע ח"כים ממפלגות אחרות להצטרף אליו ול"גוש ההלכה" שהקים אתמול על מנת להשיג רוב של 61 מנדטים

האדריכל מידד גנדלר, משרד V5, / צילום: מוריה כהן

איך משווים את כמות העוסקים בספורט בישראל לרמת שאר העולם?

האדריכל מידד גנדלר ממשרד V5 אדריכלים חושב שצריך להגדיל דרמטית את היצע מתקני הספורט בארץ ● "הנושא של תרבות הפנאי, הספורט והפעילות הגופנית הוא שווה-ערך בעיניי לשעת לימוד של ילד"

יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי

קריסת אינוונטק: הנאמן מבקש להגיש תביעת עתק נגד לפידות, לוקסנבורג ועיזבון יולי עופר

בבקשה שהוגשה היום לביהמ"ש נטען כי לפידות ולוקסנבורג רוקנו את אינוונטק ממזומנים תמורת העברת נכסי נדל"ן כושלים ממזרח אירופה לתוך החברה, במהלך שהביא לקריסתה ● עוד נטען כי המהלך התאפשר הודות לשיתוף-פעולה מצד מעריכי שווי ורואי חשבון ישראליים והתבססות על חוות-דעת "מוזמנת" וכוזבת שיצרה שיערוך פיקטיבי של הנכסים

רותם סלע בקמפיין קסטרו / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של קסטרו

סקר הפרסומות: קסטרו הכי זכורה השבוע, 9 מיליון הכי אהובה

גיאוקרטוגרפיה: הקמפיין של קסטרו "Do whatever you please", באמצעות אדלר-חומסקי ובכיכובה של רותם סלע, הוא המושקע ביותר מבחינה תקציבית גם השבוע עם כ-1.3 מיליון שקל

ג'וזף לובין, מייסד ומנכ"ל חברת הבלוקצ'יין Consensys / צילום: יח"צ, Zaza Weissgerber

מייסד ConsenSys ג'ו לובין: "בלוקצ'יין תהיה תשתית האמון של העולם"

בפאנל שעסק בבלוקצ'יין ומטבעות קריפטו בכנס ג'רני של EY ישראל ו"גלובס" אמר חיים פינטו מבנק הפועלים: "אנו צריכים לעבוד מול פקידי מדינה שמבינים בטכנולוגיה ובכלכלה" ● עמרי בן דוד, ויולה ונצ'רס: "נתחיל לראות קריפטו משמש לתשלומים וסחר, ולא משנה אם דרך ליברה של פייסבוק או מטבע קריפטו סיני"

קורא בעיתון גלובס / צילום: איל יצהר

משני צידי התקשורת, תפקידה הוא הוגנות לפני הכול

תפקידה המרכזי של העיתונות הוא דיווח הוגן, מקצועי ואחראי - ולא לשמש מכשיר לאיחוד חברתי על חשבון הצגה נכונה של עובדות • תגובה למאמרה של אלונה בר און ● דעה

יגאל דמרי / צילום: איל יצהר

על בסיס מזומן בלבד: יגאל דמרי מגייס 282 מיליון שקל מחברות הביטוח לרכישת אפריקה ישראל

ההצעה המשופרת שהגיש יגאל דמרי למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל נוקבת בסכום של 1.27 מיליארד שקל, שישולם כולו במזומן ● כעת יידרשו המחזיקים להחליט האם לפתוח את ההתמחרות על אפריקה ישראל מחדש, או לחלופין, להמשיך עם הבחירה בהצעת לפידות-אלטשולר שנקבה בתמורה נמוכה יותר

אמזון/ צילום:   Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

מסתמן: אמזון ישראל תעלה לאוויר בתחילת השבוע

הפרויקטורים של הפעילות הקמעונאית המקומית בישראל בהובלת רולף קימאייר עושים מאמצים אחרונים כדי לבצע את ההשקה הרשמית בתחילת השבוע, על-מנת להצליח לקחת חלק במכירות של ראש השנה שהולך ומתקרב

משרדי פלאפון / צילום: איל יצהר

על רקע הקשיים במו"מ להסכם קיבוצי: שביתת פתע בפלאפון

בעקבות השביתה הודיעה הנהלת פלאפון כי בשל עיצומי עובדים חלק ממוקדי השירות ייסגרו, ולכן זמני ההמתנה יהיו ארוכים מהרגיל