גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפועלים על פרשת פישמן: "כשלי אשראי הם חלק בלתי נפרד מפעילות הבנק"

בנק הפועלים הגיש היום את תגובתו לבקשה לאישור תביעה נגזרת נגד שורה של דירקטורים ונושאי משרה בבנק בטענות לכשלים של הבנק בהעמדת אשראי לקבוצת פישמן, והתנהלות הבנק בגבייתו ● "מדובר בבקשת אישור שעניינה בניסיון לא מצליח ל'מועד ב', ובניצול ציני של מוסד התביעה הנגזרת"

אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף
אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף

"מטרתו של כל בנק היא להשיא רווחים, מה שאומר בהכרח (גם) נטילת וניהול סיכונים. ניהול סיכונים מקצועי וסביר אינו משמיע אפס סיכונים, וכשלי אשראי הם חלק בלתי נפרד מפעילות הבנק. הדרך היחידה להבטיח שבשום מקרה לא יגרמו הפסדי אשראי, היא לא להעניק אשראי. העובדה שבסופו של דבר מתן אשראי לקבוצת פישמן הסב לבנק הפסד, אינה משמעותה שסיכוני האשראי לא נבחנו או שהבנק לא פעל לגבות את החוב. מגמות בשוק ואירועים בלתי צפויים הביאו לפגיעה בכושר ההחזר של הקבוצה ושחיקת ביטחונות הבנק". כך טוען בנק הפועלים בתגובה שהוגשה היום (א') לבקשה לאישור תביעה נגזרת נגד שורה של דירקטורים ונושאי משרה בבנק בטענות לכשלים של הבנק בהעמדת אשראי לקבוצת פישמן, והתנהלות הבנק בגבייתו. התגובה הוגשה באמצעות עוה"ד פנחס רובין, ירון אלכאוי ושירין גבאי ממשרד גורניצקי ושות'.

הבקשה הוגשה ע"י בעל מניות מיעוט בבנק, רו"ח משה אהרוני, ובמסגרתה נטען כי בנק הפועלים זכאי לפיצוי כספי של מיליארד שקל לפחות על הנזקים שנגרמו לו בגלל התנהלות בכירים בו בהווה ובעבר בעת מתן האשראי לאליעזר פישמן ולקבוצתו. התיק הועבר לגישור בפני עו" ד רם כספי אך לאחרונה הודיעו הצדדים לביהמ"ש כי הגישור נכשל.

טענות למחדלי גבייה והיעדר ערבות

המבקש, רו"ח משה אהרוני, ביקש תחילה מביהמ"ש לחייב את הבנק למסור מסמכים הקשורים למערכת היחסים בינו לפישמן, אך לאחר שהמחוזי קיבל את הבקשה, הפועלים ערער לעליון - וניצח שם, לאחר שנקבע שאינו חייב לחשוף את המסמכים המבוקשים.

חרף דחיית בקשתו הגיש אהרוני את הבקשה לאישור הנגזרת במסגרתה העלה מספר טענות נגד התנהלות הבנק, ובהן טענה בנוגע להעמדת "אשראי הלירה הטורקית " - במסגרת זו נטען כנגד האפשרות שניתנה למר פישמן בשנים 2005-2006 "להמר" על הלירה הטורקית בהיקף עצום, שעה שהבנק לא בדק כביכול את יכולת הפירעון של הקבוצה במקרה של פיחות בלירה הטורקית ומבלי שקבוצת פישמן נדרשה לביטחונות ראויים כנגד הפסד אפשרי (שהתממש בשיעור של כ-750 מיליון שקל) .

טענה נוספת עוסקת במחדלי גבייה - הימנעות הבנק מנקיטה בהליכי גבייה כלפי קבוצת פישמן במשך כעשור למרות חוב בשיעור 2 מיליארד שקל. במסגרת זו נטען, בין היתר, כי כשל אי הגבייה נמשך כעשור שלם במהלכו לא חל שינוי בקרן החוב של קבוצת פישמן כלפי הבנק; כי פישמן וקבוצתו היו חדלי פירעון כביכול כבר בשנת 2006; כי עם היווצרות ההפסד כתוצאה ממשבר הלירה הטורקית, הבנק לא דרש ולא קבע מועדי פירעון האשראי שניתן על ידו ובכך איפשר לפישמן לנהל בעצמו את חובותיו כלפי הבנק; כי רק באוגוסט 2016, לאחר שרשות המסים נקטה בפעם השנייה בהליכי פש"ר "נזכר" הבנק להעמיד את חובות פישמן לפירעון מיידי ולהצטרף להליכי הפש"ר כאחרון הנושים; וכי הימנעות של שנים מצד הבנק בנקיטת הליכי גבייה כנגד פישמן אפשרה לפישמן ולבני משפחתו, על פי הטענה, להבריח נכסים ולהיערך לפשיטת הרגל תוך גרימת נזק עצום לבנק.

טענה נוספת היא להיעדר ערבות בני משפחה אחרים ממשפחת פישמן. במסגרת זו נטען כי הבנק החליט להימנע מלקבל ערבויות לחובות פישמן מרעייתו וילדיו של פישמן לאור סירובם והשלמת הבנק עם המצב. עוד נטען כנגד העובדה שהבנק הסתפק לאורך שנות פעילותו של פישמן בערבותו האישית בלבד, מבלי לקבל ערבות של אשתו או שלושת ילדיו לאשראי שניתן לקבוצת פישמן, וכי בכך התאפשר להם להיערך לפשיטת רגל ולהבריח נכסים ומאות מיליונים שהיו יכולים לשרת את חובות הבנק.

טענה רביעית היא למתן אשראי חדש לקבוצת פישמן. המבקש טוען לאשראי חדש שניתן לקבוצת פישמן על ידי הבנק כחצי שנה לאחר שננקטו הליכי פש"ר וכינוס ע"י נושים אחרים, ואשר לשיטת המבקש ניתן בניגוד לציפייה סבירה לפיה כאשר ידוע לכולי עלמא שפישמן וקבוצת פישמן חדלי פירעון אין לתת להם אשראי חדש. 

היום, כאמור, הוגשה תגובת בנק הפועלים לבקשה לאישור הנגזרת במסגרתה נטען, בין היתר, כי את יעילות מערך ניהול הסיכונים של הבנק בוחנים בראי תיק האשראי של הבנק בכללותו ולא בראי הלווה הבודד. לטענת הבנק, להפסדים בתיק פישמן לא הייתה השפעה על רווחיות הבנק לנוכח יעילות ניהול הסיכונים הכולל של הבנק. עוד נטען כי במקרה של כשל אשראי, גבייה מחוץ לכותלי בית המשפט היא הפרקטיקה העדיפה. נקיטה בהליכים משפטיים עלולה לפגום במקסום ההחזר לבנק, ולכן היא המוצא האחרון.

כך, נטען, פעל הבנק גם בעניינו של פישמן וזאת מטעמים של טובת הבנק ומקסום החזר החוב כלפיו, ללא מניעים זרים או בלתי עניינים.
על פי התגובה, במהלך השנים פעל הבנק למכירת נכסים, עיבוי בטוחות ודרישה לפרעונות ממקורות חיצוניים, וקבוצת פישמן אכן נהגה בשיתוף פעולה ופעלה להחזר החוב - כך הצליח הבנק לגבות למעלה מ-800 מיליון שקל עד לפתיחת ההליכים המשפטיים.

בנק הפועלים מוסיף וטוען, כי הוא הבנק המוביל במערכת הבנקאות בהסדרי חוב ללווים פרטיים "קטנים" והיחידי שמפעיל את "פועלים בהבראה" ו"הזדמנות שנייה", כחלק מתפיסה כוללת מול לקוחותיו.

הבנק טוען כי "דין בקשת האישור לסילוק על הסף שכן היא נעדרת תשתית ראייתית וזאת בהתאם לקביעת בית המשפט העליון. על פי הנטען, בית המשפט העליון, מפי השופט דוד מינץ, כבר פסק במסגרת הליך בקשה לגילוי מסמכים שקדם להליך, שאין בנמצא תשתית ראייתית ראשונית. קל וחומר שאין באותו ריק ראייתי כדי למלא אחר הדרישה המחמירה יותר להעמדת 'תשתית ראייתית לכאורה' בשלב הבקשה לאישור תובענה נגזרת. יודגש - רוב רובה של התשתית הראייתית שבבקשת האישור היא אותה 'תשתית ראייתית' שכבר נקבע בעניינה שאינה עומדת בדרישות הדין, ואין בנמצא מסמכים נוספים ומחדשים אשר לא נבחנו על ידי הערכאות במסגרת בקשת הגילוי ואשר מקימים תשתית ראייתית לבקשת האישור.

"עיון בתשתיתו הראייתית המיומרת של המבקש מעלה כי מבוססת על כתבי טענות ותצהירים שהוגשו במסגרת הליכים אחרים אשר אינם קבילים במסגרת ההליך דנא ולמצער בעלי משקל ראייתי נמוך ביותר", נכתב בתגובת הבנק; עוד נטען, כי המבקש משליך את עיקר יהבו על הטענה כי לבנק נגרם נזק משמעותי בעקבות חובות קבוצת פישמן בהתעלם מההלכה העקבית כי לא די בנזק בלבד בכדי להוות תשתית ראייתית; וכי גם חוות דעת המומחה מטעם המבקש נסמכת על אותו "ריק ראייתי" ואינה יוצרת יש מאין תשתית ראייתית לכאורה. "מדובר בבקשת אישור שעניינה בניסיון לא מצליח ל'מועד ב', ובניצול ציני של מוסד התביעה הנגזרת", נטען.

חובות של 4 מיליארד

איש העסקים אליעזר פישמן, שנחשב בעבר לאחד מעשירי ישראל, הוכרז כפושט רגל ביוני 2016, בגין חובות של 4 מיליארד שקל. בעקבות זאת, מונה נאמן על נכסיו בפשיטת הרגל. מהדוחות שהוגשו בעניינו עולה כי פישמן גלגל את חובותיו שהלכו וצמחו למיליארדים במשך שנים רבות, כמעט באין מפריע. לפי הערכות, גם של פישמן עצמו, לאחר מימוש הנכסים של איש העסקים, ייוותר עדיין חוב עצום המוערך ב-1.5 מיליארד שקל.

בשנתיים האחרונות בוצעו מימושים של נכסים וקרקעות של קבוצת החברות שהחזיק פישמן, בהיקפים של מאות מיליוני שקלים על-מנת להחזיר את החובות לחלק מהנושים.

ברקע התנהלו כל העת מאבקים קשים בין בני משפחת פישמן לעו"ד יוסי בנקל, המשמש כנאמן בתיק, מאבקים שכללו חילופי האשמות בין הצדדים, במסגרת הסאגה המכונה "פרשת פישמן".

***גילוי מלא: איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם בחברת "מוניטין", המחזיקה (100%) בעיתון "גלובס". פישמן ואלונה בר און, מבעלות השליטה הנוכחיות בחברה, מצויים בסכסוך משפטי עסקי ואישי מתמשך.

עוד כתבות

אינסטגרם / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

כך מתכננת פייסבוק לנצל את עוינות הממשל האמריקאי כלפי טיקטוק

אינסטגרם, שבשליטתה של פייסבוק, השיקה בשבוע שעבר ב-50 מדינות את Reels, אפשרות ליצירת סרטונים בני 15 שניות, כמו בטיקטוק ● פייסבוק מנסה להעמיד אלטרנטיבה מתחרה אם אכן יאסרו את פעילות טיקטוק בארה"ב

ראש הממשלה בנימין נתניהו מציג את תוכנית המענקים / צילום: קובי גדעון, לע"מ

ביטוח לאומי על מענק לכל אזרח: 90% מהכסף עבר לאזרחים

הביטוח הלאומי מדווח כי מענקים בגובה 5.9 מיליארד שקל כבר הועברו לאזרחים ● כ-800 אלף איש טרם קיבלו את המענק, אך רובם עדיין לא עדכנו את הביטוח הלאומי בפרטי חשבון הבנק שלהם

עו”ד רז נזרי ועו”ד ד”ר גור בליי / צילום: ליאב פלד, עדינה ולמן - דוברות הכנסת

מי המועמדים לתפקיד היועמ"ש של הכנסת, ומה יעשה היו"ר יריב לוין

היועץ החדש ייבחר ע"י יו"ר הכנסת, יריב לוין, מבין כמה מועמדים שיומלצו לו ע"י ועדת איתור ● הרכב הוועדה יקשה על לוין לבחור מועמד שמרן, כפי שהוא רוצה ● לתפקיד צפויים להתמודד מועמדים רבים ● המובילים הם: המשנה ליועמ"ש עו"ד נזרי והיועמ"ש של ועדת חוקה עו"ד בליי

בעסקי השכירות חוזרים לשגרה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

חושבים לקנות או למכור דירה בתקופת המגפה? לרשות המסים יש שורה של הטבות עבורכם

בעקבות משבר הקורונה החליטה הממשלה על שורה של הקלות בתחום מיסוי הנדל”ן • "גלובס" עושה סדר בהחלטות האחרונות

מתקן רוח של אנרג'יקס, מכשיר מדידה של חברת נובה, רובוט לניקוי בריכה של מיטרוניקס. מיני-מהפכה בהרכב של מדד ת"א 35 / צילום: יח"צ

ת"א הייטק: הכירו את שש מניות הטכנולוגיה שהצטרפו למדד הדגל של הבורסה

התפשטות וירוס הקורונה הביאה לשינוי בטעמי המשקיעים בבורסת תל אביב ● בעקבות זאת, חלה מיני-מהפכה בהרכב של מדד הדגל בבורסה, עם לא פחות משש מצטרפות חדשות, שחמש מהן נכללות בו לראשונה - החל בתחילת שבוע המסחר הנוכחי

ד"ר אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

הנגיד: בחירות נוספות - בשורה שלילית לכלכלה הישראלית

פרופ' אמיר ירון קורא לממשלה להתעשת בהתייחסות מיוחדת של בנק ישראל להתפתחויות הפוליטיות האחרונות - "ישנה חשיבות רבה ליציבות בהתנהלות הממשלה ולתהליך קבלת החלטות סדור, שיפחיתו את אי הוודאות"

יונה אברושמי שרצח את המפגין בהפגנות שמול משרד ראש הממשלה ב-1983 / צילום: צילום מסך חדשות 12

חקירה פלילית נגד יונה אברושמי בחשד להסתה לאלימות בראיון לערוץ 12

בראיון שנתן יונה אברושמי לעיתונאי יגאל מוסקו בערוץ 12 אמר כי "אני לא הולך היום לבלפור. יש היום בחורים צעירים שיילכו לבלפור, והם כבר ידעו מה לעשות" ● אברושמי הורשע ברצח גרינצוויג, פעיל שלום עכשיו, במהלך הפגנה שנערכה ב-1983

שרון זייד, מנכ"ל ברן / צילום: יח"צ

ברן ממשיכה להתאושש: הסכם לביצוע פרויקט של 200 מיליון אירו באפריקה

מדובר בפרויקט שעליו דיווחה לראשונה ברן לפני יותר משנתיים, לתכנון, אספקה וביצוע "מאות בארות מים, מערכות מי שתייה למאות יישובים ותכולות נוספות", כנראה בחוף השנהב

ישרוטל. הביקוש מתמקד באילת / צילום: רוני בלחסן

הישראלים יושבים על הגדר, והמלונאים בהמתנה: איך תשפיע פתיחת השמיים על התפוסות בחגים

החגים המתקרבים מחזירים את הדילמה הישראלית היכן להעביר אותם, כשהפעם מצטרפת להחלטה האפשרות שחלק מהמדינות ישובו וייפתחו בפנינו ● האם הישראלים ינהרו לחו"ל, או שאולי הם יעדיפו להישאר כאן ● וגם: היכן עדיין נרגיש את המשבר

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אלשטיין מאיים שלא להזרים לאיי.די.בי כ-140 מיליון שקל

ביום ד' השבוע אמורים מחזיקי אגרות החוב של חברת אי.די.בי מהסדרות המובטחות י"ד ו-ט"ו, להתכנסת לאסיפות התייעצות נפרדות, בתום חודש של משא ומתן עקר מול בעל השליטה אדוארדו אלשטיין על הצעתו להסדר חוב

בנק הפועלים/ צילום: יחצ דוברות בנק הפועלים

כך בנק ישראלי יכול להפוך לשותף של בנק אמריקאי גדול

במהלך המאה ה-20 הפכו הבנקים לגופים מורכבים ומסורבלים ● המגמה הייתה התרחבות וצמיחה, עד כדי ניפוח ● אבל אז הגיעה מהפכת הפינטק, והדברים התחילו להשתנות, ונפתחה הזדמנויות גם לבנקים יחסית קטנים ● האזינו

נחום ביתן / צילום: שלומי יוסף

נחום ביתן ממשיך לממש: יוחננוף רוכשת 5 חנויות בתמורה לכ-68 מיליון שקל

זאת, חודשים לאחר שהתפוצצה עסקה בין השתיים למכירת שני סניפים אחרים ●  לאחרונה חשפנו ב"גלובס" כי יינות ביתן העמידה למכירה 35 סניפים, אותם הציעה לרכישה בקבוצה או ביחידים למתחרים שונים בענף

ג'ק דורסי, מייסד טוויטר, וסאטיה נדאלה, מנכ"ל מיקרוסופט בקרב על הטיקטוק / צילום: רויטרס

מה הופך את הרשת החברתית טיקטוק לכל כך אטרקטיבית (ושנויה במחלוקת)?

הרשת החברתית טיקטוק מצאה את עצמה באמצע סערה גיאו-פוליטית ועסקית - טראמפ יוצא נגדה, מיקרוסופט וטוויטר רוצות לרכוש חלקים ממנה ● מה הופך את הרשת החברתית לאימת הממשל האמריקאי, ובמקביל לפעילות עסקית מוצלחת?

עופר שלח / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הכנסת תקיים דיון בסוגיית רכש הגומלין בעקבות חשיפת "גלובס"

"גלובס" חשף טענות כי פקידי האוצר מעכבים מכרזים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים בשל התנגדותם לסעיף רכש הגומלין, שמחייב לבצע בישראל רכש או השקעות חוזרות ● הדיון בסוגיה יתקיים מחר

הפגנת עולם התרבות / צילום: תיקי אדיסון

הממשלה החליטה: עולם התרבות חוזר לפעילות באופן מיידי

בשלב זה תתאפשר פעילות של מופעי תרבות באוויר הפתוח בלבד, כאשר כל מתחם הופעות יחולק לקפסולות, שיכילו עד 20 איש ● בשבועות הקרובים יגובש מתווה גם למופעים בחללים סגורים

מפגינים מול משרד החוץ בביירות, שנפרץ ביום שבת. על השלטים: "ביירות בירת המהפכה" / צילום: Bilal Hussein, Associated Press

אין ממשלה, אין כסף: המשבר הפוליטי בלבנון חוסם את השימוש בסיוע הבינלאומי

אלפי מפגינים צרו על בניין הפרלמנט ופרצו אל משרד החוץ בקריאה לנבחרים להתפטר ● בינתיים נענו לדרישה להתפטר כמעט כל חברי הפרלמנט מהסיעות הנוצריות וגם שרת ההסברה ● באין ממשלה מתפקדת, הצלב האדום וארגונים אזרחיים מטפלים בסיוע הזורם למדינה המוכה

ישראל כ"ץ, בנימין נתניהו, בני גנץ / צילום: עדינה ולמן-דוברות הכנסת, AP, אוליביה פיטוסי-הארץ

תרחיש האימים והסיכוי לפשרה בדקה ה-90: האם ישראל בדרך לבחירות נוספות?

האפשרות שתקציב המדינה לא יאושר על-ידי הממשלה הנוכחית עלולה לשלוח את ישראל למחוזות בלתי מוכרים של כאוס ניהולי ● "גלובס" בוחן מה צפוי לנו בחודשים הקרובים בגזרת התקציב, הכנסת והממשלה ● האם ישראל בדרך לכאוס בחירות נוסף?

סיגי בארי / צילום: יח"צ

סיגי בארי תחליף את דיקלה פרסיקו כמתכננת הוותמ"ל

האדריכלית סיגי בארי שימשה בתפקידה האחרון כמנהלת אגף פרויקטים לאומיים במינהל התיכנון ● בהצעה המקודמת עתה, הוותמ"ל אמורה להתמקד בקידום התחדשות עירונית מתחמית, ציפוף לאורך מערכות הסעת המונים, ותכנון ייעודי לחרדים ולערבים

מנהלי קרן קדמה: גלעד שביט, גלעד הלוי ואורי עינן / צילום: איל יצהר

קרן קדמה מוכרת 50% מפמי פרימיום לפי שווי של 400 מיליון שקל לקרן G Square האירופאית

על רקע השגשוג בתחום הטלה-רפואה המאפשר לספק שירותים דרך אמצעים טכנולוגיים,  הישראלית פמי פרימיום מתרחבת לחו"ל ● מנכ"ל החברה: "בתקופת הסגר הפעילות שלנו צמחה בצורה משמעותית ואחרי הסגר עוד המשכנו לצמוח"

הנשיא טראמפ עומד ברקע פסלי ראשי הנשיאים של ארה"ב, של הר ראשמור המפורסם / צילום: Alex Brandon, Associated Press

זוכר את נובמבר: טראמפ לוחץ על כפתורי הסנקציות, מכסי-העונשין והצווים המנהליים

פחות מ-90 יום לפני הבחירות, הנשיא משתמש בכל סמכויותיו, ואולי גם בלא־סמכויותיו, כדי לשנות את סדר היום ● הוא מעניש בנשימה אחת את "המפלגה הקומוניסטית של סין" ואת בעלת הברית ההיסטורית קנדה ● הקנדים המנומסים מחליטים הפעם להיות פחות מנומסים ולהשיב עין-תחת-עין