גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דוח: יותר חברות קורסות; פחות אזרחים פושטים רגל

מדוח הכנ"ר המתפרסם היום עולה כי ב-2018 נרשמה ירידה של 6.5% במספר בקשות פשיטת הרגל, אך מנגד נרשמה עלייה של 2% במספר הבקשות לפירוק חברות ● היקף תביעות החוב שהוגשו לכנ"ר אשתקד עומד על כ-38.3 מיליארד שקל, כ-30.8 מיליארד מתוכן הוגשו בהליכי פשיטת רגל ● וגם: הידעתם שהכנ"ר יכול לנהל נגדכם חקירות פליליות?

פשיטת רגל / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
פשיטת רגל / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

לאחר ארבע שנים בהן נרשמה עליה במספר הליכי פשיטת הרגל שנפתחו בישראל מדי שנה, נרשם שינוי מגמה: בשנת 2018 הוגשו 19,854 בקשות לפתיחת הליכי פשיטת רגל (צווי כינוס נכסים) - נתון המשקף ירידה של כ-6.5% במספר הבקשות לצו כינוס לעומת שנת 2017, בה הוגשו 21,231 בקשות.

גם מספר פושטי הרגל בפועל ירד: במהלך שנת 2018 ניתנו על-ידי בתי המשפט ברחבי הארץ 19,538 צווי כינוס, נתון המציין ירידה של כ-2% לעומת שנת 2017.

ירידה נוספת נרשמה במספר ההחלטות שפטרו את פושטי הרגל מחובותיהם (צווי הפטר) - במהלך שנת 2018 ניתנו על-ידי בתי משפט 7,325 צווי הפטר, נתון המשקף ירידה של כ-4% לעומת שנת 2017, אז ניתנו 7,620 צווי הפטר. בשנת 2016 ניתנו 6,587 צווי הפטר.

עם זאת, בזירת החברות לא נרשמה "בשורה" דומה של ירידה במספר הקריסות. במהלך שנת 2018 הוגשו 1,207 בקשות פירוק - עלייה של 2.3% במספר בקשות הפירוק לעומת שנת 2017. בין החברות שקרסו אשתקד היו גם הוניגמן, אחת מקבוצות קמעונאות האופנה הגדולות והמוכרות בישראל, שנכנסה בפברואר אשתקד למצב של הקפאת הליכים על רקע קשיים כלכליים; רשת ספורט ורטהיימר שהגישה בקשה למתן צו פירוק לחברה, לאור חוסר יכולתה להתמודד עם האתגרים בענף הקמעונאות והקושי של הרשת להתרומם לאחר קריסתה הכלכלית וכניסתה להליכי חדלות פירעון לפני כשלוש שנים; וכן חברת כים ניר, שמפעילה את טייסת ה כיבוי היחידה בישראל, שביקשה מבית המשפט צו להקפאת הליכים ומינוי נאמן על רקע קשיים תזרימיים אליהם נקלעה.

העלייה במספר הבקשות לפירוק חברות במהלך 2018, ממשיכה את מגמת העלייה בקריסות החברות הנרשמת בשנים האחרונות. זאת, לאחר שבשנת 2017 הוגשו 914 בקשות פירוק - עלייה של 3% במספר בקשות הפירוק לעומת שנת 2016; וניתנו 607 צווי פירוק - עלייה של כ-1% לעומת שנת 2016.

הנתונים הללו מעוגנים בדוח סיכום פעילות האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים לשנת 2018, המתפרסם הבוקר (א'). הדוח כולל סקירה כללית של הפעילות בתחומי הפעילות השונים של המשרד כאפוטרופוס כללי, כונס רשמי ורשם לענייני ירושה וכולל נתונים על היקפי הפעילות בתחומים אלו בישראל.

מהדוח עולה עוד כי היקף תביעות החוב שהוגשו לכונס הרשמי בשנת 2018 עומד על סך של כ-38.3 מיליארד שקל, כ-30.6 מיליארד מתוכן הוגשו בהליכי פשיטת רגל, ו-7.7 מיליארד הוגשו בהליכי פירוק חברות.

מחלקת חקירות פלילית עצמאית

עוד הוקדש בדוח פרק לסמכות הכונס הרשמי לבצע חקירה מקיפה בענייו של של חייב שניתן נגדו צו כינוס, ובכלל זה בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו ונכסיו. פעמים רבות עולות טענות כלפי פושטי רגל כי הם מסתירים נכסים אצל קרוביהם, חיים ברמת מחייה גבוה מאוד ומבקשים פטור מחובותיהם תוך מרמה כלפי הנושים והמדינה. במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, שיכנס לתוקף בספטמבר השנה, הוענקו לחוקרי הכונס הרשמי, סמכויות חקירה פליליות שנועדו לאתר את המקרים הללו.

עם כניסתו הצפויה של החוק לתוקף בחודש ספטמבר תהפוך יחידת החקירות של הכנ"ר למחלקת חקירות פלילית ארצית ועצמאית. "השינוי שנקבע בחוק חדלות פירעון בכל הנוגע ליחידת החקירות הוא שינוי משמעותי הן תפיסתית והן מבחינת הצרכים הארגוניים, המבניים והמקצועיים של היחידה. לפיכך - ממועד חקיקת חוק חדלות פירעון, עוסק מטה היחידה בהערכות לשינויים האמורים ולהשלכות הנובעות מהענקת סמכויות החקירה הפליליות ליחידה", נכתב בדוח.

פעולות החקירה נעשות על -ידי חוקרים מקצועיים ביחידת החקירות - רואי חשבון, כלכלים ועורכי דין - בהדרכה ובהכוונה של מנהל מחלקת החקירות. החל מינואר השנה, כחלק מההערכות לכניסת החוק לתוקפו, החלה היחידה לפעול כיחידה עצמאית, הפרוסה במספר מוקדים ברחבי הארץ. בתקופה זו הגישה המחלקה 4 כתבי אישום נגד פושטי רגל; 33 תיקים נמצאים בשלבי חקירה גלויה; 19 תיקים נמצאים בשלבי חקירה סמויה; ב-7 תיקים הסתיימה החקירה והם ממתינים להחלטה על נקיטת אמצעים; ו-19 תיקים הסתיימו כתוצאה מהחקירה בהסדרים המיטיבים עם הנושים.

בנוסף מרוכזת במטה הנהלת היחידה עבודת פניות לבנקים ולגופים פיננסים לצורך קבלת מידע ונתונים על חייבים בהליכי פשיטת רגל והזנתם. מהדוח עולה כי בשנת 2018 בוצעו אלפי פניות לקבלת נתונים ומידע לגופים שונים, בהם בנקים וחברות ביטוח.

2 מיליארד שקל ללא דורש

בזירת הפעילות של האפוטרופוס הכללי, צוין בדוח, בין היתר, כי המשרד מנהל כספים עזובים עבור הזכאים להם (כספים של נפטרים או נעדרים שלא ידוע מי זכאי לרשת אותם, ואין להם דורש) בהיקף של 1.931 מיליארד שקל, וכי נכון ל-31 בדצמבר 2018 היו בניהול האפוטרופוס הכללי 16,085 תיקי ניהול רכוש פעילים, מתוכם 11,340 תיקי כספים ו- 4,745 תיקי נדל"ן, הכוללים 862 דירות ובתי עסק.

בשנת 2018 השיב האפוטרופוס הכללי לזכאים או ליורשים 122 נכסי מקרקעין וכספים בשווי כ-27.9 מיליון שקל.

עוד מעוגנים בדוח נתוני תיקי החילוט של האפוטרופוס הכללי. יחידת החילוט הוקמה באפוטרופוס הכללי על רקע המאבק המתגבר בפשיעה הכלכלית ובהון השחור והצורך בהקמת מנגנוני ניהול אפקטיביים לרכוש התפוס. בשנת 2018 נפתחו ביחידת החילוט 1,412 תיקי חילוט, הכוללים חילוט נדל"ן, כספים ומטלטלין בחילוט זמני או קבוע; התקבולים בקרנות החילוט מכוח החוק לאיסור הלבנת הון הסתכמו בסך של כ-52 מיליון שקל; התקבולים מכוח פקודת הסמים המסוכנים הסתכמו בסך של כ-15 מיליון שקל; התקבולים מכוח חוק המאבק בטרור המנוהלים ע"י יחידת החילוט עבור אוצר המדינה הסתכמו בשנת 2018 בסך של כ-811 אלף שקל.

עוד אחראי האפטרופוס הכללי על עיזבונות ותרומות לטובת המדינה, כאשר מהדוח עולה כי בשנת 2018, התקבלו באפוטרופוס הכללי עיזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך כולל של כ-74 מיליון שקל.

עו"ד סיגל יעקבי, האפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית במשרד המשפטים, אמרה על רקע פרסום הדוח כי "האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי היה שותף להובלת תיקוני חקיקה חברתיים רבים בשנים האחרונות שנותנים את אותותיהם הלכה למעשה בשטח בין השאר בהנגשת זכויות לאוכלוסיות מוחלשות. מהפכת החלופות לאפוטרופסות מאפשרות כיום לכל אדם לקבוע את ההסדרים שיחולו לגביו כאשר לא יהיה מסוגל לדאוג לענייניו.

"כמו כן, במהלך שנת 2018 המשיך האגף בהערכות ליישום חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, העתידה לחולל מהפכה של ממש בתחום ניהול הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) של יחידים. השינויים הרבים באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי מובלים על-ידי עובדים ומנהלים מצוינים שתודתי נתונה להם".

עוד כתבות

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

המכרז המוסדי בהנפקת המניות של כלל ביטוח: ביקוש ער שמוביל לדילול של סדר גודל של כ-20% של בעלי מניות קיימים

במכרז המוסדי של הנפקת המניות החדשות של כלל ביטוח התקבלו ביקושים ערים בהיקף 900 מיליון שקל והחברה תגייס 650 מיליון שקל ● כלל תגייס עוד עד 868 מיליון שקל בכתבי התחייבויות נדחים

טראמפ וארדואן / צילום: Peter Nicholls, רויטרס

החלטה היסטורית בארה"ב: הסנאט הכיר רשמית ברצח העם הארמני

ההחלטה, שהינה בעיקר מוסרית והצהרתית, מגיעה על רקע מערכת היחסים הרעועים בין ארה"ב וטורקיה בשנים האחרונות ובמיוחד בעקבות מעורבותה של טורקיה במלחמת האזרחים בסוריה באחרונה ● על פי דיווחים בטורקיה, בעקבות החלטת הסנאט, טורקיה הוציאה בשעה האחרונה זימון לשגריר ארה״ב באנקרה לשיחת נזיפה

מסחר בוול סטריט./  צילום: רויטרס

עליות בוול סטריט לאחר שסין אישרה שנחתם הסכם עם ארה"ב

הנשיא טראמפ:מכסים בגובה של 25% על סחורות מסין יישארו בתוקף אבל ארה"ב תשהה את כניסתם לתוקף של מכסים נוספים ● בורסת לונדון מזנקת בכ-2% בעקבות תוצאות הבחירות בבריטניה ● הפאונד מזנק ביותר מ-1% מול הדולר

יגאל גלאי / צילום: רפי דלויה

מיזוג בענף יחסי הציבור: גלאי תקשורת וגל תקשורת מאחדים כוחות

החברה החדשה תיקרא גל-גלאי ותנוהל על ידי יגאל גלאי וגל בייסברג

הצבעה בקריאה הראשונה על חוק פיזור לכנסת ה-22 / צילום: דוברות הכנסת - גדעון שרון, יח"צ

ממימון מפלגות עד כלים חד פעמיים - כמה אתם שולטים בחדשות?

מתי יתפטר נתניהו מתפקידיו כשר, איפה נבחרה ראשת הממשלה הצעירה ביותר בעולם ואת מי הכי חיפשו השנה הישראלים בגוגל? 10 שאלות מסיפורים שהיו השבוע בחדשות

שרגא ברוש / צילום: שלומי יוסף

"מקווה שמחקריו רציניים יותר": מדוע הגיש נשיא התאחדות התעשיינים תלונה לנשיא הטכניון?

חודש וחצי לפני הבחירות לנשיא ההתאחדות, המרוץ בין שמואל דונרשטיין וד"ר רון תומר מתחמם ● הבעת תמיכה בדונרשטיין מצד פרופ' אהוד קינן, נשיא הפקולטה לכימיה בטכניון, מסעירה בימים האחרונים את ההתאחדות והובילה את הנשיא היוצא שרגא ברוש להגיש תלונה נגד פרופ' קינן

מלון הרודס באילת / צילום: יח"צ

בוכים ומרוויחים: שוק המלונות הישראלי חוגג את הרנסנס בעסקי התיירות המקומית

תוצאותיהן הכספיות של רשתות המלונות דן, פתאל וישרוטל, שמניותיהן נהנו מעליות דו-ספרתיות מתחילת 2019, יכולות להסביר את הפוטנציאל שמזהה עזריאלי בענף המלונאות ● עזריאלי חתמה על עסקה לרכישת מלון הר ציון בירושלים מידי שלמה אליהו בכ-322 מיליון שקל

סוסון ים שנתקע בכוס חד פעמית שהושלכה לים  / צילום: נועם קוטלר

סוף סוף: עיר בישראל תאסור שימוש בכלים חד-פעמיים בחוף הים

כך לפי החלטת מועצת העיר אילת ● הקנס הצפוי לעובר על החוק - עד 730 שקל

ארבעת הפרופסורים שהעידו בשימוע על ההדחה / צילום: רויטרס - Mike Segar

פרשנות - ימים של אימפיצ'מנט: הפרופסורים ו"ההפיכה היהודית"

ימי האימפיצ'מנט בוושינגטון הם זמן של חרדה, של מרירות ושל פילוג ● אנשים מצביעים זה על זה ואומרים דברים לא נעימים ● למשל, "הם יהודים" ● פרשנות

שופט העליון, נועם סולברג / צילום: אוריה תדמור

דעה: מהפכת הסבירות של השופט נעם סולברג

אף שהכרזת שופט העליון סולברג לא הופנמה, בקרוב נחוש את גלי ההדף • מי שעתיד לשמש כנשיא העליון מבקש לעצב מחדש את יחסי הממשלה ובתי המשפט, ולאפשר לדרג הנבחר לעשות את מה שהפך בשנים האחרונות ללא מקובל: למשול • וגם, מה ניתן ללמוד מראיונות הפרישה של שי ניצן ● פרשנות

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

בריטניה מצביעה: תורים נרשמים בבחירות המכריעות של העשור

עד כמה ישפיעו הבחירות על עתיד הברקזיט ועל הליש"ט, מיהם המועמדים המובילים שמתמודדים, ומה חוזים הסקרים? ● "גלובס" מציג שורת שאלות ותשובות לגבי הבחירות

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

ת"א צמצמה את הירידות בנעילה לאחר הציוץ של טראמפ

המדדים המובילים ננעלו בטריטוריה הירוקה לאחר יום אדמדם ● טראמפ צייץ כי ארה"ב וסין קרובות ל"הסכם סחר גדול" ● לאומי פרטנרס במגעים לרכוש 20% מחברה בת של פוקס, מנייתה של חברת האופנה זינקה ביותר מ-7%

פרופסור איליאן מיחוב / צילום: שלומי יוסף

"אנחנו שוכחים שלצמיחה יש גם צד שלילי"

פרופ' איליאן מיחוב, דיקן INSEAD, מבתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים, גדל בבולגריה הקומוניסטית, למד בפרינסטון, הפך לקפיטליסט מושבע – ועכשיו משוכנע שהשיטה זקוקה לתיקון דחוף, והוא יכול להגיע רק מכיוון המגזר העסקי ● ראיון

סקר הסקרים

סקר הסקרים: כחול לבן מגדילה את הפער, אבל עדיין לא תצליח להקים ממשלה

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

בנימין נתניהו ואריה דרעי מאחוריו/ צילומים: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט, איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

דעה: נכנע ללא קרב - נתניהו סלל את הדרך להעברתו מתפקיד ראש הממשלה

ברגע שנתניהו מקבל (גם אם תוך כדי מחאה) את העובדה שהוא אינו יכול לכהן כשר, ולא מבקש להגן על זכותו לכהן בתפקיד זה - הוא מכשיר את פסיקת בג"ץ אף על כהונתו כראש הממשלה ● דעה

סוחרים בבורסת NYSE / צילום: רויטרס Lucas Jackson

הדיווח על הסכם סחר עקרוני בין ארה"ב וסין הזניק את בורסות וול סטריט לשיא

דיווחים על הסכם סחר שמתקרב בין ארה"ב לסין שלחו את מדד S&P 500 לשיא, בעוד העלאת המכסים הצפויה ב-15 לחודש מתקרבת ● ה-ECB בראשות קריסטין לגארד הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה אפסית ● תורים ארוכים בקלפיות בבריטניה ● דיווח על צו מניעה מה-FTC נגד פייסבוק הכביד על המניה

מלון הר ציון ירושלים - 7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: איל יצהר, גלובס

מרד בהרצליה, זעם המתווכים ועזריאלי עולים לי-ם. כותרות הנדל"ן

בכמה מכר שלמה אליהו את מלון הר ציון בירושלים לעזריאלי, למה 300 מתווכים הגיעו השבוע לבית ציוני אמריקה בת"א, פרטים ראשונים על ההגרלה העשירית של מחיר למשתכן וגם: תוכנית ההתחדשות העירונית הגדולה של קרית ים קיבלה אור ירוק

דרור פויר / צילום: יונתן בלום, גלובס

דעה: הטיפשות והשקר הולכות יד ביד לעבר השקיעה

אנחנו חיים בשקרים כמו שהדג חי במים ● אבל שקרים אינם המים, הם כתמי הנפט ושקיות הניילון שמזהמים את הים ● דעה

ההצבעה על פיזור הכנסת/  צילום: Gettyimages/Anadolu Agency

פרשנות - באישון לילה, בלי ליברמן, דרעי ובנט ותחת איום של כחול לבן: כך פוזרה הכנסת בפעם השלישית בתוך שנה

ב–3:00 לפנות בוקר הופיע נתניהו לפתע במליאה, השתתף בהצבעות וחמק מיד לאחר מכן ● תחת הלחץ בוועדה המיוחדת שהתכנסה להכין את חוק פיזור הכנסת לקריאה שנייה ושלישית התקבלו החלטות שאף אחד לא חלם לאשר ● רק צדיק אחד הצביע נגד הגדלת מימון המפלגות ● פרשנות

ליאור שליין והשר גלעד ארדן / צילומים: ישראל סלם, תמר מצפי

פרשנות: הכירו את החוקר שדורש מפוליטיקאים להפסיק לשקר ויש לו גם תוכנית שתגרום לזה לקרות

ד"ר אלעד אורג מהקריה האקדמית אונו מציע להטיל על עובדי ציבור חובה משפטית עקרונית לומר את האמת לציבור • המקרה של ליאור שליין והשר גלעד ארדן כמשל ● פרשנות