גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון הכריע: תנובה לא תחשוף את דוח מקינזי

ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של פרופ' ירון זליכה וקבע כי תנובה לא מחויבת לחשוף את דוח מקינזי, שבעקבותיו העלתה את מחירי מוצרי החלב בתחילת העשור ● לטענת זליכה, בדוח שייוותר חסוי נכללה מסקנה כי "קיים ביקוש קשיח" לגבינה של תנובה, ולכן "תנובה יכולה להרשות לעצמה להעלות את מחירה"

מוצרי תנובה / צילום: תמר מצפי
מוצרי תנובה / צילום: תמר מצפי

סופית: הדוח הסודי שהכינה חברת מקינזי ונחשף בדוח המבקר המדינה, ושבעקבותיו נטען כי תנובה העלתה מחירים בתחילת העשור, ייוותר חסוי - כך קבע אמש (ב') בית המשפט העליון.

פרופ' ירון זליכה, לשעבר החשב הכללי באוצר, מוביל כבר מספר שנים מאבק נגד תנובה סביב מחיר מוצרי החלב שגבתה מכלל הציבור בשנים שקדמו למחאת הקוטג' ב-2011. במסגרת שתי בקשות לאישור תובענה כייצוגית על סך חצי מיליארד שקל שהגיש זליכה נגד תנובה ב-2014 ומתנהלות בפני השופטת תמר בזק-רפופורט בבית המשפט המחוזי בירושלים, טוען זליכה כי החברה עברה על חוק ההגבלים העסקיים (שבינתיים שונה שמו ל"חוק התחרות הכלכלית"), בכך שניצלה את כוחה המונופוליסטי ומכרה מוצרי חלב מסוימים מתוצרתה במחיר מופרז, טרם הכנסת מוצרים אלה לפיקוח.

לטענת זליכה, מה שאיפשר לתנובה במידה רבה להעלות את המחיר, לאחר שנרכשה בשנת 2007 על-ידי קרן ההשקעות אייפקס, הוא דוח סודי מינואר 2008 שהכינה חברת הייעוץ העסקי מקינזי, שנשכרה על-מנת לבחון את יכולת התמחור של מוצרי תנובה. לטענת זליכה, בדוח שייוותר חסוי נכללה מסקנה כי "קיים ביקוש קשיח" לגבינה של תנובה, ולכן "תנובה יכולה להרשות לעצמה להעלות את מחירה"

מאז הוגשה הייצוגית, מתמקד המאבק בין זליכה לתנובה סביב השאלה אם יש הצדקה להטיל חיסיון על דוח מקינזי. כבר ב-2015 ביקש זליכה מתנובה לחשוף את הדוח, הנוגע בליבת טענותיו נגד תנובה. תחילה, תנובה טענה כי אין בידיה דוח הנוגע לטענות שהעלה זליכה בייצוגית, וכי העברת כל המסמכים הנוגעים לייעוץ שניתן לה על-ידי חברת מקינזי תכביד עליה באופן בלתי סביר. בית המשפט המחוזי לא התייצב לצדו של זליכה, דחה את בקשתו וקיבל את טענת תנובה, לפיה תוצרי עבודת הייעוץ של מקינזי חובקים כמות ניכרת של מסמכים, ובהתאם אין מקום להטיל על תנובה לברור מבין המסמכים הרבים הללו את הנתונים הנוגעים למוצרים שמחלוקת.

ירון זליכה / צילום: שלומי יוסך

אלא שבשנת 2017 פורסם דוח שנתי של מבקר המדינה שטרף את הקלפים והוביל את זליכה לטעון כי תנובה הצהירה הצהרות כוזבות בפני בית המשפט, כאשר הכחישה תחילה את קיומו של הדוח. באחד מפרקי הדוח השנתי של המבקר, תחת הכותרת "ליקויים בפיקוח הממונה על ההגבלים העסקיים על גופים מונופוליסטיים", צוין כי בינואר 2018 הגישה מקינזי לאייפקס דוח שכותרתו "הגשמת מצוינות בתמחיר", שבו לכאורה הומלץ להעלות את מחירם של חלק מהמוצרים של תנובה, בשיעור שבין 10% ל-12%.

זליכה, כמובן, רתם לטובתו את הדוח ומיהר להגיש בקשה נוספת לבית המשפט שיורה לתנובה לחשוף את הדוח, וכן שיורה להעביר אליו מסמכים נוספים שהתקבלו מחברת מקינזי שלא הועברו לו כאמור בפעם הראשונה בשל טענת ההכבדה. הוא טען כי דוח המבקר סותר את טענת תנובה בתשובה לבקשת הגילוי הראשונה שהגיש ב-2015, לפיה אין בידה מסמך סדור של מקינזי בנושא בקשות האישור - ודי בכך על-מנת להורות לתנובה לגלות את דוח מקינזי.

תנובה, באורח לא מפתיע, התנגדה לבקשה. החברה טענה, בין היתר, כי מדובר בדוח הכולל ייעוץ אסטרטגי בלבד שאינו רלוונטי לדיון בייצוגית, והגישה את הדוח במעטפה סגורה לבית המשפט המחוזי. בהקשר זה טענה תנובה כי דוח מקינזי אינו עוסק במוצרים שמחלוקת, ועוד נאמר כי הוא כולל נתונים כספיים והמלצות אסטרטגיות שלא פורסמו מעולם לציבור, העולים כדי סודות מסחריים; ומשכך, ביקשה להטיל עליו חיסיון.

בית המשפט המחוזי עיין בדוח מקינזי, שהוגש כאמור לעיונו בלבד, וקבע כי הדוח איננו עוסק במוצרים שבמחלוקת, וממילא עניינו בייעוץ, ולא בפעולות שביצעה תנובה בפועל. המחוזי גם קיבל את טענת הסודיות של תנובה וקבע כי דוח מקינזי כולל נתונים רבים והמלצות אסטרטגיות שמטבעם הם סודיים ביותר, ומשכך אין הצדקה לחשוף אותו.

גם "גלובס" הגיש בקשה לחשוף את תוכן הדוח, אך בקשתו נדחתה מאותם נימוקים.

"מסמך שאיננו רלוונטי לדיון בייצוגית"

בבקשת רשות ערעור שהגיש זליכה לבית המשפט העליון, הוא חזר על טענתו לפיה מדובר במסמך הרלוונטי לניהול ההליך, וגם טען כי דוח המבקר מהווה שינוי נסיבות המצדיקות את תיקון ההחלטה הראשונה של בית המשפט המחוזי.

אלא שגם בית המשפט העליון סבר כמו המחוזי. זליכה טען כי לאחר שפורסם דוח המבקר, התברר כי למעשה יש בנמצא דוח ספציפי של מקינזי בעניין הייעוץ שהעניקה לאייפקס, וכי עובדה זו שומטת את הקרקע תחת טענתה של תנובה, לפיה מסמכי הייעוץ של מקינזי אינם מרוכזים במסמך בודד אלא נפרשים על פני כמות עצומה של מסמכים. העליון דחה טענה זו. 

"בכל הכבוד, אין בידי לקבל טענה זו, וסבורתני כי בדין קבע בית המשפט המחוזי כי אין בדוח המבקר כדי להשליך על החלטת הגילוי הראשונה", קבעה שופטת בית המשפט העליון ענת ברון, שהוסיפה: "העובדה שדוח מסוים של מקינזי מצא את דרכו לדוח המבקר - אין בה כדי לכרסם בטענה שישנה עוד כמות גדולה של מסמכי ייעוץ של מקינזי שחורגים מנושא המחלוקת. בהתאם, גם אין באמור כדי לערער את הקביעה שמדובר בדרישת גילוי רחבה שבנסיבות העניין אין להתירה - בין היתר מאחר שהיא תדרוש מתנובה להשקיע מאמצים משמעותיים שאינם נחוצים".

בנוסף דחתה ברון גם את בקשת זליכה לקבל לידו את דוח מקינזי. "בהינתן קביעת בית המשפט המחוזי שדוח מקינזי איננו עוסק במוצרים שבמחלוקת, נראה כי מדובר במסמך שאיננו רלוונטי לדיון בייצוגית", קבעה השופטת. "נראה על פניו כי הנחיצות של דוח מקינזי לדיון היא פחותה, וספק אם בכלל קיימת. זאת, בין היתר, בהינתן שמדובר במסמך ייעוץ שאיננו מעיד על מעשיה בפועל של תנובה. דברים אלה אמורים במיוחד בהתחשב בקביעת בית המשפט המחוזי כי דוח מקינזי 'כולל נתונים רבים והמלצות אסטרטגיות שהם סודיים ביותר מטבעם'".

דוח מקינזי טען כי המחיר יכול לעלות ב-15% לפחות

דוח מקינזי, שקיומו נחשף לראשונה ב"גלובס", נחשב לבסיס שעליו נשענה תנובה כדי להעלות את מחירי מוצרי החלב לאחר רכישת תנובה על-ידי אייפקס. כפי שפורסם ב"גלובס" (בכתבות שפורסמו בשנים 2011-2014), לאחר הרכישה ביקשה אייפקס לייצר רווחים מהירים ושכרה לשם כך את חברת הייעוץ מקינזי, שיחד עם הכלכלנית הראשית של תנובה, ד"ר שולה פסח, הגישו דוח בעניין מחירי מוצרי החלב. לפי הפרסום דאז, מסקנת הדוח הייתה שהביקוש לגבינה צהובה, גבינה לבנה וקוטג' הוא קשיח, וניתן להעלות את המחיר ב-15% לפחות מבלי לפגוע בביקוש. כיום, בעקבות הליכים משפטיים שונים שננקטו נגד תנובה, ידוע כי הייעוץ שהעניקה מקנזי היה רחב בהרבה: מקנזי לא הגבילה את העבודה שלה לדוח ספציפי כלשהו - אלא עבודתה נפרשה על פני סדרה שלמה של מסמכים, מצגות ועוד.

עם קבלת הדוח, תנובה הקפיצה את מחירי המוצרים, ועליית המחיר נמשכה עד שכדור הנפץ הזה התפוצץ בחרם הקוטג' שפרץ בקיץ 2011, בעקבות תחקיר "גלובס" על המתרחש בשוק המזון. על הרקע הזה, בין היתר, הוגשה ב-2014 תביעתו של פרופ' זליכה נגד תנובה.

הופעתו של דוח מקינזי בדוח מבקר המדינה השנתי לשנת 2016 התאפשרה בזכות העובדה שרשות ההגבלים העסקיים (כיום "רשות התחרות") תפסה את דוח מקינזי במסגרת חקירה שניהלה נגד תנובה. הרשות חשדה כי תנובה לא מסרה לה את כל המסמכים המבוקשים, ותנובה הסכימה לקבל על עצמה תשלום קנס בגובה 3 מיליון שקל, מבלי להודות בחשדות שייחסה לה הרשות.

עוד כתבות

אילוסטרציה: shutterstock

מחיר הביטקוין נפל מתחת ל-7,000 דולר לשפל של חצי שנה

בשבוע האחרון ירד שער הביטקוין ביותר מ-15%, ועדיין מחירו גבוה פי שניים משהיה בתחילת 2019 ● שווי השוק של הביטקוין קרוב ל-130 מיליארד דולר - כשני שליש משווי של כלל שוק המטבעות הדיגיטליים

טלי דביר לבנת / צילום: סתיו עזר

"להקים משרד ממשלתי לעסקים קטנים ובינוניים"

טלי דביר לבנת (39) היא מנהלת משרד פרסום ● "החוק לא דואג לתנאים הסוציאליים של העצמאיים בהמון נושאים" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

שי ניצן/ צילום: איל יצהר

פרקליט המדינה שי ניצן בשיחות סגורות: נתניהו לא יכול לקבל מנדט להקים ממשלה תחת כתב האישום

על פי גורמים במשרד המשפטים, פרקליט המדינה שהיה אחד הגורמים הדומיננטיים בהליכים המשפטיים טען בשיחות כי נתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה משום שעליו לקבל מנדט להרכיבה ודבר זה איננו אפשרי תחת כתב אישום

גלי צהל בירושלים / צילום באדיבות משרד הבטחון

"כל פעם שאני פותח מיקרופון אני מפחד שייפלט משהו שייתפס כשמאלני"

ככל שמתקדמות החקירות צצים עוד חומרים המציגים קשרים בעייתיים בין מנהלי גופי השידור הציבוריים לבין הפוליטיקאים ● האם התקשורת הסתאבה, או שהחידוש הוא רק באור השמש שחושף את המנגנון? ● בינתיים, במסדרונות התאגיד וגל"צ מדברים על הטיה ימינה שמגיעה מלמעלה

אביחי מנדלבליט ובנימין נתניהו / צילום: רויטרס ואיל יצהר, גלובס

כך נראו הרגעים הדרמטיים מאחורי הקלעים של ההכרעות בתיקי ראש הממשלה

איך התנהל תהליך קבלת ההחלטות בתיקי 1000, 2000 ו-4000, מי הם עשרות הפרקליטים שהיו מעורבים, איפה התנהלו הדיונים, מה היו טענות ההגנה המרכזיות, ומה היו ההתלבטויות שהובילו להחלטה של היועמ"ש אביחי מנדלבליט • "גלובס" חושף את התהליך המשפטי המורכב והחשוב ביותר שהתקיים בישראל בשנים האחרונות

אייל טריבר/צילום: יחצ

מיטרוניקס ממשיכה לצמוח בשיעור דו ספרתי והמניה דוהרת; קיבוץ יזרעאל מחזיק מניות בשווי 2 מיליארד שקל

יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות שחייה דיווחה על הכנסות של כ-165 מיליון שקל ברבעון השלישי, צמיחה של 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ● "העונה בחצי הכדור הצפוני התארכה לתוך הרבעון השלישי, שהתאפיין בהמשך ביקושים חזקים בארה"ב ופתיחה מרשימה של העונה באוסטרליה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו והיועמ"ש אביחי מנדלבליט / צילומים: תמר מצפי, איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

ההחלטה להגיש כתב אישום נגד נתניהו טיפסה לכותרות בעולם

ערוצי החדשות הבינלאומיים דיווחו בשידורים חיים מירושלים, וכמה כלי תקשורת אירופיים הקדישו להודעת היועץ המשפטי את הכותרות הראשיות שלהם

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: תמר מצפי

ה"לא יהיה כלום כי אין כלום", הפך ל"יהיה הרבה כי יש הרבה"

כתב האישום חושף מציאות עגומה, שבה האיש החזק במדינה מביא כמעט לחורבן של חלקים בתקשורת החופשית ● היום מנדלבליט הוכיח שרוב הביקורת נגדו הייתה חסרת תוקף - מי שתקף אותו בבוטות, חייב לו התנצלות ● פרשנות

בני גנץ / צילום: אמיר מאירי, גלובס

כחול לבן דורשים מנתניהו: התפטר מכל תפקידך כשר בממשלה

נתניהו משמש כיום כשר הבריאות, הרווחה, התפוצות והחקלאות וזאת מעבר לכהונה כראש הממשלה ● ההערכה במערכת הפוליטית היא כי נתניהו יבקש חסינות

רנדי צוקרברג / צילום: Andrew Kelly, רויטרס

רנדי צוקרברג תתחיל להשקיע בסטארט-אפים בתחום המדיה בישראל

צוקרברג מצטרפת כשותפה כללית לקרן חדשה בשם סבבה ונצ'רס ● לפי הודעת הקרן, היא מבקשת לגייס 35 מיליון דולר להשקעות

קון אגוארו חוגג את השער הראשון של נבחרת ארגנטינה./ צילום: רויטרס

הפרטת אירועי הספורט הלאומיים היא לא אופציה

אבל לפני שממהרים לנסות להעביר גם את ניהול משחקי הנבחרות הלאומיות לחברות פרטיות, צריך לחשוב מה יקרה למחירי הכרטיסים

גדעון סער / צילום: טל שניידר, גלובס

גדעון סער: יש לקיים פריימריז לראשות הליכוד אם הולכים לבחירות שלישיות

אולם בית המשפט העליון./ צילום:ראובן קסטרו

סיר הלחץ של המשבר החוקתי ממשיך להתבשל

הפור נפל השבוע והמועד לדיון בפסילת "חוק יסוד הלאום" נקבע לקיץ ● כעת נותר רק לצפות באסון החוקתי המתרחש למולנו בהילוך איטי ● זה לא חוק יסוד הלאום שמטריד את השופטים ● אלה ההגבלות על כוחם שהם מבקשים למנוע ● ועל הדרך ידרסו את מה שבעבר ראו כקדוש

נוני מוזס / צילום: יוסי כהן

ארגון העיתונאים מצטרף לקריאה לנוני מוזס: השעה את עצמך

ארגון העיתונאים: "אנחנו קוראים לכל עיתונאי שחש על בשרו לחצים פסולים או נחשף לצעדים בלתי לגיטימיים לפנות אלינו ולקבל ייעוץ משפטי ואת כל הגב שלו הוא יזדקק"

כיצד יתמודדו חברות עם השלכות האוטומציה שלהן? / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

BigPanda גייסה 50 מיליון דולר בהובלת Insight partners

את הגיוס הובילה קרן Insight partners, שהשקיעה גם בוויקס הישראלית ובטוויטר, והשתתפו בו גם המשקיעים הקיימים בחברה Sequoia, Battery Ventures ו- Mayfield

לב לבייב / צילום: תמר מצפי

הדילמה של משקיעי אפי פיתוח: האם להיענות להצעת הרכש של לבייב - בפחות מחצי מההון העצמי

הצעת הרכש שהגיש לבייב   להחזקות הציבור בחברה בסכום של 110 מיליון דולר, תישאר פתוחה עד 19 בדצמבר ● לבייב באופן ישיר בכ-65% ממניות אפי פיתוח, אותן רכש בספטמבר 2016 מחברת אפריקה ישראל הקורסת

אביחי מנדלבליט ובנימין נתניהו / צילום: רויטרס ואיל יצהר, גלובס

סערה בזירה הפוליטית לאחר החלטת היועמ"ש להגיש כתב אישום נגד רה"מ

פוליטיקאים וחברי כנסת מגיבים להחלטת היועמ"ש להגיש כתב אישום נגד רה"מ נתניהו בגין עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים ● ח"כ ניצן הורוביץ: "אסור שנתניהו יכהן ולו רגע אחד נוסף. מדובר בשפל היסטורי" ● ח"כ מיקי זוהר: "עצב גדול. כואב לי על רה"מ, איזו מתנה 'נהדרת' העניקה לו המדינה על כך שנתן את מיטב שנותיו למעננו"

ברק שפגע במטוס בשדה התעופה בניו זילנד / צילום: רויטרס

תפס את הרגע: המטוס שנקלע לסערה בניו זילנד ויצא ללא פגע

המטוס המתין לפני המראה בנמל התעופה כרייסצ'רץ' בניו זילנד, אלא שמזג האוויר הסוער באזור, שכלל סערת ברד, גשמים וברקים לא איפשר את תנועת המטוסים בשדה התעופה ובסביבתו ● איש מהנוסעים או מהצוות נפגע מהברק, והתוצאה מסתכמת בתמונה המרהיבה

וול סטריט / צילום: רויטרס

טראמפ אמר כי ארה"ב וסין קרובות מאוד להסכמות; ה-S&P 500 צפוי לסגור שבוע ראשון של ירידות מזה חודש

כלכלת גרמניה נמנעה מגלישה למיתון ברבעון השלישי ● המשקיעים בכל העולם ממשיכים לעקוב אחרי החדשות בנוגע להסכם סחר אפשרי בין ארה"ב לסין

כנס חדרה לאנרגיה- שומרי הבית / צילום: ענבל בן יעקב

"התנהלות המדינה סביב אסדת לווייתן ממשיכה להיות תמוהה"

המועצות המקומית זיכרון יעקב, פרדס חנה-כרכור, עמק חפר, ג'סר א-זרקא, מגידו ועמותת "צלול" הגישו עתירה לביטול היתר הפליטה של אסדת לוויתן והן דורשות צו מניעה נגד הפעלת האסדה ● גם עמותת "שומרי הבית" פנתה לבית המשפט, ופעיליה שיבשו את נאומו של השר שטייניץ הבוקר בכנס בחדרה