גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית הדין לעבודה: העברת עובדים למיקור חוץ אינה הרעת תנאים

ביה"ד דחה את תביעת עובדי המחשוב של ביה"ח הדסה לקבלת פיצויים מהארגון ומהמעסיקה הישירה, חברת נס ● ההסתדרות טענה כי הדסה ונס נקטו פעולות לחיסול התארגנות עובדי המחשוב, אך ביה"ד קבע כי הפעולות שנקטו העובדים נעשו שלא בתום-לב וכחלק מסכסוך עבודה מבוים שנבע מהעברתם למיקור חוץ

הפגנת עובדי המחשוב של הדסה / צילום: דוברות ההסתדרות
הפגנת עובדי המחשוב של הדסה / צילום: דוברות ההסתדרות

האם עצם העברתם של עובדים להעסקה במיקור חוץ מהווה הרעת תנאים? והאם החובות של מזמין העבודה במסגרת סכסוך העבודה עם עובדי הקבלן זהות לאלה של המעסיק? בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע כי התשובה לשתי השאלות הללו שלילית, והכריע לטובתן של הדסה וחברת נס בסכסוך העבודה הקיבוצי התקדימי שיזמו עובדי מחלקת המחשוב בבתי החולים הירושלמים.

בית הדין דחה את דרישת ההסתדרות וועד העובדים לקבל פיצויים על סך 5 מיליון שקל, וחייב אותם בתשלום הוצאות להדסה ולנס על סך 50 אלף שקל.

הסכסוך המר והקשה בהדסה נולד לאחר שהסתדרות מדיצינית הדסה, המפעילה גם את בית החולים הדסה הר הצופים וגם את הדסה עין-כרם, החליטו להעביר את עובדי המחשוב שהעסיקה לעבוד בחברת נס. השתלבותם של העובדים בנס לא צלחה, בלשון המעטה, עד כדי כך שבדצמבר 2018 הודיעה הדסה לנס כי היא מפסיקה את ההתקשרות עימה. בעקבות זאת הגישה נס תביעה תקדימית נגד ההסתדרות על סך 16 מיליון שקל, בטענה כי התנהלותה גרמה להדסה לבטל את החוזה עימה. 

לטענת ההסתדרות, הדסה וחברת נס נקטו פעולות שנועדו לחסל את התארגנותם של עובדי תשתיות המחשוב שהוצבו מטעם חברת נס בהדסה, תוך הפרת הוראות חוק הסכמים קיבוציים. הדסה ונס טענו מנגד כי כל הפעולות שלהן נעשו כדין ובלית-ברירה אחרת, שכן סכסוך העבודה שההסתדרות הכריזה עליו היה מבוים ונבע אך ורק מהמעבר למיקור חוץ.

העובד החזיק סיסמה כ"בת-ערובה"

תקדימיות הטענות של ועד העובדים וההסתדרות נוגעת במידה רבה לכך שבמקרה של עובדי המחשוב בהדסה מדובר בעובדי קבלן, שהועסקו באמצעות נס וסיפקו שירותים לבתי החולים, ושביקשו לתקוף גם את מעסיקם הישיר, אבל בעיקר את הדסה. במסגרת הסכסוך הקשה בין הצדדים נדרש בית הדין להכריע האם חובותיה של הדסה, שבחצריה הועסקו העובדים, זהות לאלה שהיו מוטלות עליה לו הייתה המעסיק הישיר של העובדים. לסיטואציה המורכבת הזו יש להוסיף את העובדה כי העובדים הועסקו בהדסה טרם מיקור החוץ, וחלק מהעובדים ביצעו פעולות שלטענת הדסה סיכנו את חייהם של החולים.

לטענת הדסה, שיוצגה בהליך בידי עורכי הדין שושנה גביש ודניאל עובדיה ממשרד ש. הורוביץ, ועד העובדים וההסתדרות הובילו עיצומים ושיבושים קשים במערך המחשוב בבית החולים - עד כדי סיכון ממשי של חייהם של המטופלים בבית החולים. במקרה מסוים אחד מעובדי המחשוב בבית החולים החליף ללא סמכות את סיסמת הגישה הראשית של מערכת אבטחת המידע בבית החולים והחזיק את הסיסמה החדשה אצלו כ"בת-ערובה".

במקרה אחר, טענה הדסה, הורה עובד לטכנאי שלא לתקן עגלות וציוד מחשוב שהיה בשימוש מבצעי בחדר ניתוח, ולהורידם למחסן ציוד המחשוב. בנסיבות אלה, טענה הדסה, לא הייתה לא כל ברירה אלא לפנות לבית הדין ולבקש צו שיגרום לעובדים לחדול מפעולותיהם.

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים אומנם קבע כי במקרה אחד בודד הפרו נס והדסה את חוק ההסכמים הקיבוציים, כאשר דרשו להרחיק את אחד העובדים השובתים ולא קיימו לו שימוע, באופן שפגע בזכות ההתאגדות. עם זאת, בית הדין דחה בזו אחר זו את מרבית טענותיה של ההסתדרות נגד נס והדסה, ודחה כאמור את דרישתה לפיצויים בגובה של 5 מיליון שקל.

בית הדין קבע כי סכסוך העבודה שוועד העובדים וההסתדרות הכריזו עליו, ובגינו נקטו הדסה ונס צעדים ארגוניים שונים שכללו גם פיטורים של אחד מהעובדים - נעשה בחוסר תום-לב. עובדי המחשוב בהדסה, שעבדו כאמור תחת הדסה לפני כניסתה של נס כמעסיקתם כחברת קבלן, טענו כי העברתם לנס נעשתה באופן חד-צדדי. אלא שבית הדין דחה טענה זו וקבע כי "המהלך של מיקור חוץ של שירותי מחשוב שביצעה הדסה באמצעות ההתקשרות עם נס לא נעשה על-ידי הדסה מבלי לשתף את נציגות העובדים".

"תואנות מלאכותיות של העובדים"

עוד קבע בית הדין כי טענת העובדים שלפיה חלה הרעת תנאים בהעברתם לנס, וכי נס סירבה לנהל עימם משא-ומתן ענייני כדי לסייע להם בנוגע לכך, היא "לא מדויקת". בית הדין אף ביקר את הוועד שלא הגיש את כל המסמכים הרלוונטיים להליך. למשל, הוועד נמנע מלהגיש לבית הדין את אחד מהמכתבים ששלחה לו נס, אשר יוצגה בהליך על-ידי עורכי הדין אפרת דויטש ויניב ימפולסקי. במכתב זה הופיעו תשובות לחלק מהטענות שהעלה הוועד. על בסיס חלופת המכתבים המלאה בין נס לוועד, וכן בשל טעמים נוספים, קבע בית הדין כי "לא היה כל סירוב מצד נס לנהל משא-ומתן לתיקון ולפתרון המחלוקות".

גם לגופו של עניין, בית הדין קבע כי לא הוכחה הרעת תנאים של העובדים, על סמך עדותם של חלק מהעובדים הפעילים בוועד, שלא שכנעו את בית הדין. בית הדין אף הגדיל לעשות והסיק כי הרעת התנאים שאליה התכוונה ההסתדרות היא עצם העברתם של העובדים להעסקה במיקור חוץ, וכי טענות העובדים לסכסוך עבודה בטענות אחרות אינן אלא "תואנות מלאכותיות". "פיהם ולבם של הוועד וההסתדרות", קבע בית הדין, "לא היו שווים".

בקשר לפעולות שדרשה הדסה מנס לבצע נוכח פעולות העובדים, בית הדין הדגיש כי הוא אומנם דוחה את טענת הדסה שלפיה אין לעובדים כל עילה נגדה מכיוון שהיא אינה מעבידתם, והזכיר כי לפי פסיקת בית הדין הארצי גם מי שאינו המעסיק הישיר לא יכול לנקוט פעולות שמתערבות באופן בלתי מידתי בסכסוך עבודה; אך גם קבע כי הדסה הייתה רשאית לעמוד על קיום התחייבויותיה של נס לפי ההסכם ביניהן, כמו למשל לדרוש החלפתו של עובד שהחליף סיסמאות של מערכות בית החולים מבלי לעדכן על כך. בנוסף, בית הדין קבע כי הצעדים הארגוניים שנקטו העובדים היו מכוונים נגד הדסה, "מבלי שהונחו באופן הגון 'על השולחן'".

בית הדין אף הדגיש כי "גם אם הדין מכיר בחובה של הדסה שלא לפגוע באופן לא מידתי במימוש זכות ההתאגדות של עובדי קבלן שמועסקים אצלה, עדיין אין דין לקוח שבחצריו נוקטים עובדי מעסיק צעדים ארגוניים, כדין המעסיק של העובדים, מבחינת ההתנהגויות שבאיזון מול זכות ההתאגדות של העובדים, ניתן להכיר בהן כמידתיות. לעניין זה, גם העובדה שהדסה עוסקת בטיפול בחולים ובהצלת חיים, שוקלת לעניין הערכת מידתיות הצעדים שנקטה".

תגובה ההסתדרות: "בית הדין קיבל את טענות ההסתדרות, שלפיהן הדסה ונס הפרו את החוק ופגעו בהתאגדות העובדים. כמו כן, נדחתה טענת הדסה שלפיה היא רשאית לפגוע בהתאגדות העובדים, כיוון שאינה מעסיקתם הישירה. לצערנו, בית הדין בחר שלא לפסוק פיצוי ואף העניק הוצאות משפט להדסה ונס מפרות החוק. קביעותיו אלה ייבחנו בערכאת הערעור". 

עו"ד שושנה גביש, שותפה וראש תחום דיני עבודה במשרד ש. הורוביץ ומי שייצגה את הדסה בהליך, מסרה: "פסק הדין הוא תזכורת שמגבלות חלות לא רק על כוחו של מעסיק, כי אם גם על כוחו של ארגון עובדים, ושימוש בנשק רב-העוצמה של שביתה חייב להיעשות באיפוק ובריסון ובזהירות מרבית ושלא תוך נקיטה בפעולות בלתי חוקיות".

עוד כתבות

עין הנצי"ב. מעיין בתוך קיבוץ / צילום: אורלי גנוסר

גם בלי להתקבל לחברות: ביקור במעיין שבתוך הקיבוץ

מעיין שבתוך קיבוץ וסדנת אמנות קצת אחרת

אמיר אורעד מנכ"ל סייסנס / צילום: יח"צ

"החלטנו להציע שימוש חינמי של הטכנולוגיה שלנו לכל ארגון שנלחם בקורונה"

אתגר המנכ"ל עם אמיר אורעד, מנכ"ל חברת הבינה העסקית סייסנס ● על התקשורת עם 800 עובדים ב-10 אתרים בעולם בימי קורונה, על ההחלטה לסייע בעזרת הטכנולוגיה של החברה במלחמה בנגיף ועל התמיכה בעובדים שהפגינו נגד האפליה הגזעית בארה"ב ● ויש גם המלצה על ספר

אאודי RSQ3 / צילום: יח"צ

האאודי החדשה תעזור לכם לברוח מהמציאות

אין לנו מילה אחת רעה להגיד על אאודי RSQ3 ● אם יש לכם 460 אלף שקל תוכלו לקבל רכב פנאי משפחתי שמציע ביצועים של מכונית ספורט אקזוטית ● המכונית הזאת תגרום לכם להרגיש כמו סופרמן, אבל אל תתבלבלו: זה לא אתם, זאת היא

איור: מורן ברק

דיור מוגן מדי? אפס ביקורים, אפס יציאות, אפס קורונה

"חודשיים לא יצאנו מהדירה, היינו אסירים בכלוב של זהב" ● עד לפני המגפה היו רשתות הדיור המוגן היוקרתי בוננזה נדל"נית ● כעת, אחרי העוצר, הפטרנליזם והבדידות, מניותיהן בצניחה ובני הגיל השלישי כבר לא בטוחים שזה הפתרון עבורם ● רשתות הדיור המוגן: "לדיירים אצלנו היה הרבה יותר קל מאשר לחבריהם בבית"

הסלעים המסתוריים של העיר הנבטית שבטה / צילום: יותם יעקבסון

הריחוק החברתי כבר בפנים: טיול לילי באזור פתחת ניצנה

אחת האטרקציות של הקיץ היא טיולי לילה וערב במדבר, בשעות בהן כבר לא כל-כך חם. זה יפה במיוחד בליל ירח מלא, כמו זה שזורח השבוע, שיספק אור גדול ובהיר לטיול רומנטי או משפחתי

התעלומה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

מי הצליח לצאת מהארץ שנייה לפני שמגפת הקורונה סגרה את השמיים?

עומר לרנר תופס את ד"ר שחאדה לשיחה ומטלטל את עולמו ● למחרת שניהם כבר במקום אחר לגמרי, נפגשים בנפרד עם אותו בחור צעיר ● ומה קורה בין הבכירה בבנק לחוקר של משרד רואי החשבון? ● התעלומה: חידה בלשית בהמשכים

פרופ' סיגל סדצקי / צילום: איל יצהר, גלובס

משרד הבריאות משנה את הכללים: פחות אנשים יידרשו בבידוד

על פי הכללים החדשים, תיערך הבחנה בין מי שבא במגע עם חולה קורונה מאומת בעל תסמיני מחלה לבין מי שבא במגע עם חולה שלא פיתח תסמינים ● התוצאה: פחות אנשים יידרשו בבידוד

מלון מריוט בשיקגו. החברה עצרה את תשלומי הדיבידנדים  / צילום: Patrick Gorski, רויטרס

שיא של יותר מעשור: קיצוץ עמוק בדיבידנדים של חברות אמריקאיות ברבעון השני של 2020

בעלי המניות בארה"ב קיבלו הודעות על הפחתה של 42.5 מיליארד דולר נטו בתשלומי דיבידנדים בחודשים אפריל-יוני - הקיצוץ החד ביותר מאז תחילת 2009, לפי מדדי S&P דאו ג'ונס

הדמיה: המסעדה הראשונה בישראל ללא מגע יד אדם
 / צילום: גו נודלס

הריחוק החברתי מגיע לשוק המסעדות: נפתחת המסעדה הראשונה בישראל ללא מגע יד אדם

במסעדה החדשה של גו נודלס אין נותני שירות – לא מארחים ולא מלצרים ● הלקוח נדרש לבצע את ההזמנה באמצעות מסך מקוון, והוא אוסף אותה באמצעות סיסמה מאחד מ-24 הלוקרים שניצבים בחדר

חניונים בשכונת מלחה בי-ם יהפכו למתחם תחזוקה וחניון קרונות לרכבת הקלה / הדמיה: אדריכל גיל קריבין, צוות אב לתחבורה

חניוני אוטובוסים בשכונת מלחה בי-ם יהפכו למתחם תחזוקה וחניון קרונות לרכבת הקלה

כך אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים ● המתחם (דפו) יכלול שני מפסים בקיבולת של 102 קרונות ● ביצוע הפרויקט יבוצע על ידי הזוכה במכרז לזכיינות לקו הכחול והשלישי של הרכבת הקלה בבירה שצפוי לפעול החל מסוף 2027

הנשיא טראמפ עומד ברקע פסלי ראשי הנשיאים של ארה"ב, של הר ראשמור המפורסם / צילום: Alex Brandon, Associated Press

דונלד טראמפ נגד "האספסוף הזועם"

לנוכח סקרים מזעזעים, נשיא ארה"ב מגייס את קודמיו המתים למסע הבחירות שלו ● הוא מבטיח להציל אותם מידי "השמאל הפשיסטי" הזומם למחוק את ההיסטוריה ● האם זה יעזור לו? ספק

מלון ליר סנס. "יצרנו חבילות חדשות לכלות וחתנים"  / צילום: סימפלקס 360

"יולי היה יכול להיות פיצוץ, אבל המצב קטטוני": המלונות בפרברים מחפשים מודל עסקי חדש

מצליינים לסדנאות רוחניות, מאנשי הייטק לזוגות מתחתנים: המלונות שנפתחו במקומות שמחוץ לאתרי התיירות המרכזיים היו מלכתחילה צריכים להתאמץ יותר, ובעקבות הקורונה הם צריכים למצוא אפיקים חדשים לגמרי

עורך דינו של רה"מ נתניהו, עמית חדד, ועורך דינו לשעבר מיכה פטמן  / צילום: עמית שאבי, ידיעות אחרונות

כולם היו סנגוריו של רה"מ - והמחיר כבד

מאז מות עו"ד יעקב וינרוט, החליף ראש הממשלה יותר מעשרה סנגורים • בין היתר, על רקע ענייני שכר טרחה ולאור סירוב ועדת ההיתרים לאפשר לו לקבל מימון להגנתו • את המחיר משלמים לא רק הסנגורים שלא קיבלו שכר טרחה, אלא הציבור כולו שמוסדותיו מותקפים ע"י נתניהו

קורט יוליין, מנכ"ל ברליץ העולמי / צילום: יח"צ

קורונה שפה קשה: אי אפשר לטוס, אבל אנשים עדיין רוצים ללמוד שפות

בראיון ל"גלובס" מספר מנכ"ל ביה"ס הגדול בעולם ללימודי שפות קורט יוליין על האירוע ששינה את האופן שבו הם מלמדים ועל המזל שהיה להם בזכות הטכנולוגיה ● הוא משיב על שאלה קרדינלית הרבה יותר: מי בכלל צריך ללמוד שפה זרה כשאי אפשר לטוס

איילת שקד / צילום: רפי קוץ

שופטים בניגוד עניינים: לא באמת המערב הפרוע

שאלת הפיקוח על הרשות השופטת חזרה השבוע למרכז הבמה ● התמונה שמציירים חברי כנסת מהימין, ולפיה שופטים פטורים מראש מקיום עיקרון ניגוד העניינים, ואין מי שיקרא אותם לסדר אם חרגו ממנו, חוטאת לעובדות ● "המשרוקית של גלובס"

ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה על הנחיות חדשות למשבר הקורונה / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

לו הייתי בנימין נתניהו: כך הייתי מסכם את מורשתי המשפטית

השבוע בו איכזב רבים במחנה השמרני הוא הזדמנות טובה לנסות ולדמיין כיצד היה מסכם ראש הממשלה בנימין נתניהו את מורשתו המשפטית ● מסמך 10 הנקודות שמעולם לא נכתב, אבל אולי עוד ייכתב

ז’איר בולסונארו / צילום: רויטרס, Ricardo Moraes

עיתונאים תובעים את בולסונארו: הסיר את המסכה במסיבת העיתונאים בה הודיע שהוא חולה בקורונה

במסיבת העיתונאים בה בישר נשיא ברזיל כי הוא נדבק בנגיף הקורונה הסיר את המסכה מפניו, לאחר שהתרחק מעט מן העיתונאים ● כעת טוען נשיא התאחדות העיתונאים כי "הנשיא בולסונארו ממשיך להתנהג בצורה נפשעת ולסכן חיים של אחרים"

אלון מאסק מנכ"ל טסלה / צילום: רויטרס

אינטל מאבדת את הבכורה והשפים שעושים הסבה מקצועית: השבוע בהייטק

למה טסלה, אנבידיה ולמונייד מסמלות על בועה בתעשיית ההייטק ● מה הבעיה בבוטקאמפס, ומה אפל חשפה על הפרקטיקות הפסולות של לינקדאין ● מה קרה השבוע בהייטק

ליקר ביתי מדובדבנים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

להכין ליקרים ביתיים מפירות העונה - הרבה יותר קל ממה שחשבתם

הכנת ליקר ביתי מדובדבנים, שזיפים ושאר פירות קיץ עושה קאמבק, קצת בחסות הקורונה וקצת מנוסטלגיה לטעם של פעם, כשסבים וסבתות מרומניה או מטוניסיה היו מכינים ליקרים מפירות העונה

"פעילות התאים הסנסנטיים תלויה בסביבה שלהם" / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

החזית המפתיעה במלחמה בסרטן: פיצוח מנגנון ההזדקנות

אם היינו יכולים לסלק מהגוף תאים שהזדקנו, האם היינו מגלים את מעיין הנעורים? ומה התפקיד של מנגנון ההזדקנות במניעת סרטן? ● מחקריו של פרופ' איתי בן-פורת מגלים את פוטנציאל ההרס והריפוי של אותו מנגנון