גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

למה ביטל ביהמ"ש את תשלום המזונות של ספורטאי העבר

ספורטאי עבר שילם לאשתו מזונות במשך 17 שנה, במסגרת הסדר "שלום-בית או לחלופין גירושים" ● ההסדר בוטל לאחר שלא יושם במשך שנים ארוכות

גירושין /צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
גירושין /צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

האם ספורטאי מצליח בעברו צריך להמשיך לשלם מזונות לאשתו (לה ולא לילדיו), כאשר הגירושים מתמהמהים במשך שנים ארוכות? כמה שנים עליו לשאת בנטל, אם היא מרוויחה יותר ממנו ומושכת את יישום הגירושים? והאם העובדה שהוא נקלע להליכי פשיטת רגל במהלך השנים מצדיקה את ביטול המזונות?

בשאלות הללו דן לאחרונה בית המשפט לענייני משפחה, כאשר הגיע לפתחו סיפורו של ספורטאי מפורסם ומצליח בעברו, אשר ירד עם השנים מנכסיו, אך המשיך להעביר לאשתו בנפרד סכום חודשי (לא גבוה) בעבור מזונותיה מזה כשני עשורים. זאת, בעקבות הסכם "שלום-בית ולחלופין גירושים" עליו חתמו השניים, אשר לא יושם משך שנים ארוכות.

השופט ארז שני מבית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב קבע כי הנתק ארו- השנים בין הצדדים, והסכם "שלום-בית ולחלופין גירושים" שלא בוצע, הם בבחינת "שינוי נסיבות" המצדיקים ביטול חיוב המזונות. "הגעתי למסקנה כי שינוי נסיבות אכן יכול לנבוע לא רק מפחיתה בהכנסות, מהגדלתן או משינוי מהותי בצרכים אשר לא היו צפויים מראש, אלא גם מכך שהסכם לא בוצע משך זמן רב או שהמשך חיוב המזונות יהא בלתי צודק בעליל", כתב השופט, והוסיף כי "אי-ביצוע הסכם משך שנים ארוכות הוא עצמו בבחינת שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי".

גם העובדה שהאישה עיכבה את הגירושים במשך שנים, בחוסר תום-לב, מתוך רצון "לחגוג" על חשבון הגבר, הובילה למסקנה כי יש לבטל את מזונותיה, וכן העובדה כי בעוד התובע נקלע למצב כלכלי עגום, האישה מרוויחה 10,000 שקל לחודש.

שלום-בית או הליך גירושים זריז

סיפור "הגירושים שלא מומשו" של הספורטאי לשעבר נפתח לפני 17 שנה, אז חתם הספורטאי על הסכם עם אשתו, שבו התחייב לשלם לה מזונות אישה בסך 1,500 שקל בחודש. ההסכם כלל שתי חלופות: ניסיון שלום-בית בין הצדדים או גירושים מהירים, אם שלום-הבית לא צלח. 

על-פי ההסכם, אם שלום-הבית מצליח - המזונות מבוטלים, וגם במקרה של גירושים מבוטל חיוב המזונות שהוטל על הגבר.

כן הוסכם כי לאישה תהא זכות מגורים בביתו של הגבר עד לגירושים או עד לקבלת 90 אלף דולר (סכום שהוסכם על הצדדים), על-פי המאוחר מבין השניים. בידי הגבר ניתנה האפשרות לדרוש את פינוי האישה מן הבית עם הגירושים, ובלבד שעד לתשלום מלוא הסכום המוסכם, ישלם ומדי חודש מראש תשלום סך בשקלים השווה ל-800 דולר לחודש.

ואולם הסכם זה לא יושם, לאחר שהאישה סירבה במשך שנים להתגרש מהבעל. לאורך השנים המשיכה האישה להתגורר בביתם המשותף, ולאחר שספורטאי העבר נמנע בשנים האחרונות מתשלום סכום המזונות החודשי, פתחה נגדו בהליכי הוצאה לפועל. הרקע להפסקת תשלום המזונות היה העובדה שבשנים האחרונות הידרדר מצבו הבריאותי של הגבר, וכך גם מצבו הכלכלי, וחובותיו הגיעו למאות אלפי שקלים.

האישה גובה מזונות ומסרבת להתגרש

על הרקע הזה, לפני כשנה הגיש הספורטאי לשעבר בקשה לביטול ההסכם עם פרודתו. באמצעות עו"ד רפי שדמי טען השחקן כי שתי מטרותיו החלופיות של ההסכם - "שלום-בית או גירושים" - לא התבצעו, בשל סירובה של האישה.

לטענת הגבר, האישה מתעבת אותו, גובה את המזונות לאורך השנים אך מסרבת להתגרש. עוד טען הגבר כי הוא חולה, חסר חשבון בנק, נטול רישיון נהיגה, והכנסתו נמוכה מאוד - בעוד האישה משתכרת היטב וממשיכה להתגורר בביתו.

בתגובה לתביעה טענה האישה, באמצעות עו"ד איריס שינפלד-גרמן, כי הספורטאי לשעבר הוא דמות מפורסמת, והכנסותיו עשרות אלפי שקלים בחודש, אותם הוא מבריח מרשויות המס וממנה. לטענתה, לא חל כל שינוי מאז נחתם ההסכם ביניהם, הסכמים יש לקיים, ואין עילה לביטול ההסכם.

עוד טענה האישה כי ערך ביתו של ספורטאי העבר (בו, כאמור, היא מתגוררת) עלה מאז פרידתם ועומד על כ-10 מיליון שקל. לטענתה, ההסכם הוא "כלים שלובים", ואין להקטין את המזונות מבלי לחייב את הגבר לקיים את חובו הרכושי בהסכם.

האישה הצביעה על כך ששחקן העבר עצמו לא הגיש תביעת גירושים, ולכן, טענה, הוא לא יכול להתלונן כי ההסכם לא קוים.

בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב דחה את כל טענותיה של האישה, כאשר בין היתר קבע השופט כי היום כלל לא היו נפסקים מזונות לאישה לאור הכנסותיה, וכל עוד היא מתגוררת בביתו של הספורטאי לשעבר, גם אין לה צורכי מדור.

עוד קבע השופט, כאמור, כי "שינוי נסיבות" בקשר למזונות יכול לנבוע גם מעצם העובדה שההסכם מכוחו הם ניתנו לא בוצע במשך זמן רב, ומכך שהמשך החיוב יהיה בלתי צודק.

השופט ארז שני / צילום: דוברות בתי המשפט

הסכם המזונות אינו חזות הכול

כבסיס לביטול המזונות מכוח ההסכם מציין השופט הלכות משפטיות, שבהן נקבע, בין היתר, כי עצם מתן פסק דין לא הופך את הסכם המזונות לחזות הכול, ויש לבחון מה הייתה המציאות מאז חתימתו, מדוע זנחו אותו הצדדים, והאם המצב לא מאוזן בעת קיום ההסכם (כאשר צד אחד מקיים אותו והאחר לא).

באשר לטענת האישה כי הגבר לא הגיש תביעת גירושים, מציין השופט שני כי גם אם הגבר היה מגיש תביעה לגירושים, היא לא הייתה מסכימה לגירושים, כפי שאמרה במפורש בבית הדין הדתי שדן בעניינם.

השופט קבע כי "למעשה, האישה תמרנה למצב כלכלי שההסכם כלל לא התכוון לו. מחד, היא סירבה להתגרש על דרך הצבת דרישות כספיות כהבנתה; ומאידך, היא מינפה את ההסכם למגורי חינם עשרות שנים בבית התובע, וצבירת חוב מזונות וגביית חלקו על פני עשרות שנים - עניין אשר הסכם הגירושים כלל לא התכוון לו, והרי לך חוסר תום-לב בביצוע ההסכם בדווקנות אסורה, שיש בה כדי סיכול הביצוע".

עוד דחה בית המשפט את טענות האישה לפיהן ספורטאי העבר נהנה מהכנסות אותן הוא מסתיר. לדברי השופט, חוסר הנוחות הכלכלית של ספורטאי העבר אינה "מתיישבת" על טענות האישה בדבר הכנסות עבר של עשרות אלפי שקלים.

בא-כוחו של הספורטאי, עו"ד רפי שדמי, מסר בתגובה: "כל החובות שנזקפו לחובת השחקן בהוצאה לפועל הם בגין אי-תשלום המזונות. בית המשפט ביטל את ההסכם רטרואקטיבית מיום הגשת התביעה, והפנה את התובע להגיש תביעה אחרת נגד האישה לגבי השנים שעברו. תמו הימים בהם הזכות למזונות אישה מבעלה תנוצל כמנוף להשגת יתרונות רכושיים אם זו נהגה בחוסר תום-לב". 

עוד כתבות

ברקזיט/  צילום: רויטרס

פוחתים הסיכויים להסכמה היום על הברקזיט: הצפון-אירים מתנגדים

המפלגה הדמוקרטית הצפון-אירית הודיעה הבוקר כי אינה יכולה לתמוך במתווה הברקזיט החדש שגובש בשל ההצעה הנוגעת לחוקי המכס בצפון אירלנד ● התנגדות המפלגה מצמצמת את הסיכוי לאשר אותו בבריטניה ובאיחוד האירופי

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה

נזקי הסנדוויץ' המורעל: לצרכנים יש זיכרון קצר, אבל לא בטוח שזה יעזור במקרה של ארומה ת"א

אשפוז לקוחות ארומה ת"א שאכלו כריך טונה עלול לגרום לחברה נזק תדמיתי שעוד מוקדם להעריכו ● מומחים מעריכים שכעת הדילמה היא בין עורכי הדין שמפחדים מתביעות לבין יועצי התקשורת שמציעים שקיפות ● ועד כמה נלקח הזיכרון הקצר של הצרכנים בניהול המשבר? ● ניתוח גלובס

המכונית האוטונומית של גוגל /צילום: רויטרס

מה יקרה לרכבי המיני והאם הג'יפונים כאן כדי להישאר? כך ייראה שוק הרכב ב-2020

חלק מהסיבות לשינויים הן פנימיות, כמו פגיעה בשוק ההיברידיות כתוצאה מעדכון המס הירוק, וחלקן נובעות מתהליכים גלובליים בשוק • מה שלא משתנה הוא החיבה של הישראלים לג'יפונים שלהם

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

פנס: ארה"ב וטורקיה הסכימו על הפסקת אש בסוריה

ההודעה מגיעה לאחר פגישתם של פנס ופומפאו, שר ההגנה האמריקאי, עם נשיא טורקיה ארדואן ● "כל הפועלות הצבאיות של טורקיה בסוריה יופסקו, המבצע יחדול, והכוחות הכורדיים יאובטחו", אמר פנס

טרודו עם בוחרים פוטנציאלים /צילום: רויטרס

החרדות הכלכליות של תושבי קנדה ינצחו בבחירות בעוד שבוע

ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו ויריבו השמרן אנדרו שיר נושאים עיניים לפרברי טורונטו, שמהם תבוא ההכרעה בבחירות בשבוע הבא • אף שתמונות ישנות של טרודו מחופש לשחור עלולות לפגוע בתמיכה בו, מה שמעניין את הבוחרים הם מחירי הדיור ומס שמייקר את הנסיעה

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

בכירים במטבע של פייסבוק במאמר מיוחד: למה ליברה תעודד חדשנות ותחרותיות

הדיון סביב המטבע הדיגיטלי ליברה נעדר פעמים רבות את היתרונות של המבנה המבוזר שלו, שייטיב עם החברות ועם הצרכנים

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

משרד הבריאות: ארומה ת"א אחראית להרעלת המזון

לפי תוצאות המעבדה הראשוניות של משרד הבריאות, מקור ההרעלות בסניף ארומה ת"א ברחוב דרך בגין היה ככל הנראה באחסון לקוי של טונה בסניף ● ארומה ת"א: "נעשה הכול על-מנת שתקלה מסוג זה לא תחזור" ● אדם נוסף הגיע לחדר מיון לאחר שאכל כריך טונה בקיוסק בנמל ת"א

טראמפ וארדואן במטה נאט"ו בבלגיה ביולי / צילום: רויטרס

"אל תהיה טיפש": המכתב המדהים של טראמפ לארדואן

בתאריך 9 באוקטובר הציע נשיא ארה"ב לנשיא טורקיה להגיע להסכמות, וכתב לו: "אתה לא רוצה להיות האיש האחראי לטבח אלפי אנשים, ואני לא רוצה להיות אחראי להרס הכלכלה של טורקיה"

נתי סיידוף / צילום: אבשלום ששוני

יוסטון יש לנו בעיה: שו"ב צופה הפסד של 16-12 מיליון דולר מעיכוב בפרויקט הקמת נתיבי אגרה

החברה הודיעה כי השותפות הקבלנית המקימה את כבישי האגרה, שבה מחזיקה שו"ב 21.6%, הודיעה לה כי העיכוב נגרם "מגורמים שונים שחלקם אינם בשליטת החברה, ובכלל כך מספר אירועי מזג אוויר"

מרגרט וסטגר / צילום: רויטרס, Francois Lenoir

האישה שקנסה את גוגל ואפל במיליארדים: "הקנסות - לא הפתרון הנכון"

מרגרט וסטגר, הממונה על ההגבלים העסקיים באירופה: "צריך להצליח למנוע את הבעיות מראש"

ג'ראד קושנר ובנימין נתניהו / צילום: קובי גדעון/לע"מ

ג'ארד קושנר מגיע לישראל לדון על תכנית השלום

על פי דיווח באמצעי תקשורת אמריקאים, יבחן קושנר את האווירה הפוליטית בישראל בעקבות הבחירות האחרונות ● קושנר מתכנן לתת פומבי לתכנית השלום בין ישראל לפלסטינים

חליפות החלל של אנדר ארמור / צילום: Virgin Galactic

אנדר ארמור חושפת: אלה חליפות החלל שעיצבנו לריצ'ארד ברנסון

אנדר ארמור משתפת פעולה עם וירג'ין גלאקטיק, חברת הטיסות הפרטיות לחלל שבשליטת ריצ'ארד ברנסון, בקולקציה שלמה של לבוש חלל - "הראשונה שנוצרה במיוחד עבור אסטרונאוטים פרטיים"

קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

לקראת הסדר בפרשת משככי הכאבים בארה"ב? דיווח: טבע וחברות נוספות מציעות פיצויים בכ-50 מיליארד דולר

לפי הדיווח, חמש חברות שעסקו בייצור ובהפצה של משככי הכאבים מציעות לשלם פיצויים בסכום של כ-22 מיליארד דולר במזומן ועוד כ-28 מיליארד דולר בתרופות ובשירותים

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

בנימין נתניהו פרסם מתווה לממשלת אחדות

נתניהו פנה לח"כ בני גנץ והציע בין השאר הקפאת הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה ואימוץ מתווה אטיס לחוק הגיוס

תיירים צופים בציור קיר של אירועי "בלאדי סאנדיי". הגבולות בין צפון אירלנד ואירלנד שוב במוקד המחלוקת   / צילום: Clodagh Kilcoyne, רויטרס

כשהאדמה הבריטית רועדת תחת רגלי הנמר הקלטי

אחרי שהכלכלה האירית התרסקה כתוצאה משילוב של המשבר העולמי ומשבר פנימי, היא חווה צמיחה גבוהה במיוחד בעשור האחרון ● אבל לא בפעם הראשונה בהיסטוריה אירלנד לומדת שגורלה שזור בזה של בריטניה, ובמקרה של ברקזיט ללא הסכם, היא עלולה להינזק אף יותר ממנה

מערבל בטון של שפיר הנדסה. סיום הפרויקט בכביש 6 השפיע על התוצאות / צילום: אתר החברה

ארבעת האחים שפירא מבקשים לשדרג את שכרם בשפיר הנדסה לעד 5.5 מיליון שקל בשנה כל אחד

כל אחד מהארבעה צפוי ליהנות משכר חודשי של 135 אלף שקל, לצד הטבות נוספות, בעלות שנתית מוערכת של כ-2.5 מיליון שקל ● זאת בנוסף למענק שנתי בסכום מקסימום של 3 מיליון שקל

בני גנץ נואם לאחר פרסום תוצאות המדגם / צילום: כדיה לוי, גלובס

גנץ השיב בשלילה להצעת נתניהו: החזר את המנדט, המתווה שלך לא כולל התייחסות לטוהר המידות

גנץ ציין כי במתווה של נתניהו אין התייחסות לנושא טוהר המידות וכי ההצעה היא "דרך לחסינות"

מטוסי בואינג 777 / צילום: GECAS

תע"א תסב מטוסי בואינג 777 עבור GECAS במאות מיליוני דולרים

התעשייה האווירית מרחיבה את פעילותה בתחום הסבת המטוסים: במסגרת הסכם חדש שעליו היא חתמה עם GECAS, היא תסב עבורה 15 מטוסי בואינג 777 מתצורה של מטוסי נוסעים לתצורת מטען

ספוטיפיי / שאטרסטוק

פרטנר תאפשר ללקוחות הטלוויזיה להשתמש בספוטיפיי

בפרטנר אומרים כי שירותי מוזיקה בטלוויזיה הופכים להיות יותר ויותר מבוקשים ● ההטמעה של אפליקציית ספוטיפיי בממירי פרטנר תהיה אוטומטית

סי אנד סאן ומלון West /צילום:שלומי יוסף

צרות של עשירים: מה עומד מאחורי ההתנגדות היוקדת של דיירי סי אנד סאן להרחבת הפרויקט

לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 116 דירות יוקרה ו–198 יחידות מלונאיות בצמוד לפרויקט היוקרה שבצפון העיר ● לטענת בעלי הנכסים שבמתחם, התוכנית החדשה "מנופחת" ועשויה להוריד מערך נכסיהם ● במהלך הדיונים נחשף כי חלק מהיחידות המלונאיות במלון West משמשות למגורי קבע, בניגוד לחוק