גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קריסת אינוונטק: הנאמן מבקש להגיש תביעת עתק נגד לפידות, לוקסנבורג ועיזבון יולי עופר

בבקשה שהוגשה היום נטען כי לפידות ולוקסנבורג רוקנו את אינוונטק ממזומנים תמורת העברת נכסי נדל"ן כושלים ממזרח אירופה לתוך החברה, במהלך שהביא לקריסתה ● עוד נטען כי המהלך התאפשר הודות לשיתוף-פעולה מצד מעריכי שווי ורואי חשבון ישראליים והתבססות על חוות-דעת "מוזמנת" וכוזבת שיצרה שיערוך פיקטיבי של הנכסים

יעקב (לוקסי) לוקסנבורג / צילום: גיזי
יעקב (לוקסי) לוקסנבורג / צילום: גיזי

"פרשה כלכלית מהחמורות שידע שוק ההון הישראלי" - כך מתאר עו"ד עדי פיגל, הנאמן של חברת אינוונטק סנטראל מלונות, חברת הנדל"ן שקרסה בשנת 2014, את הנסיבות שעומדות בבסיס הבקשה שהגיש היום (ה') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. במסגרת הבקשה התבקש בית המשפט לאשר הגשתה של תביעה על-סך 110 מיליון שקל נגד חברת לפידות, בעל השליטה בה יעקב לוקסנבורג (לוקסי), שרק בשבוע שעבר הצעתו לשליטה באפריקה ישראל התקבלה ברוב קולות, עיזבון יולי עופר וגורמים רבים נוספים.

באמצעות עורכי הדין יוסי בנקל ודקל וייזר ממשרד שבלת, מעלה הנאמן להסדר הנושים של אינוונטק את הטענה לפיה לפידות ולוקסנבורג השתלטו על קופת המזומנים של אינוונטק ורוקנו אותה אל תוך לפידות, ששלטה בכ-88% מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה של החברה. זאת עשו - כפי שנטען בכתב התביעה שהגשתו עדיין כפופה כאמור לאישורו של בית המשפט - "באמצעות ביצוע עסקה סיבובית להחלפת המזומנים שבקופת אינוונטק, בפעילות נדלני"ת 'רעיונית' וכושלת שרוכזה במזרח אירופה. פעילות שכולה הפסדית וחסרת כל תוחלת כלכלית". פעילות זו, נטען בכתב התביעה, הוכנסה לאינוונטק באמצעות חברה הולנדית שהוחזקה בבעלות עקיפה של יולי עופר, שהפכה למעשה לבעלת השליטה באינוונטק "החדשה".

אותה עסקה סיבובית התאפשרה, נטען בכתב התביעה, גם הודות לשיתוף-פעולה מצד מעריכי שווי ורואי חשבון ישראליים והתבססות על חוות-דעת "מוזמנת" וכוזבת שיצרה שיערוך פיקטיבי של ערך נכסי החברה ההולנדית שהחזיק עופר בעקיפין. חוות-דעת זו, נטען, הוצגה באופן חלקי ומטעה. זמן קצר לאחר מכן החברה קרסה, והוגשה כנגדה בקשת פירוק.

"לאחר העברת קופת המזומנים ללפידות, לא נותר בחברה כמעט דבר, זולת יתרת מזומנים בסכום נמוך, ובעיקר נותרו שם אותם נכסי נדל"ן רעילים וחסרי כל ערך חיובי ממשי, שבפועל היה להם ערך שלילי", נטען בכתב התביעה. כך קרה, נטען, שכספי אינוונטק "הושקעו בנכסים רעילים אלה תוך חילוץ של בעלי השליטה החדשים בחברה. אותה לפידות הפקירה, כך ממש, את אחריותה לבעלי מניות המיעוט בחברה, אשר הם, שלא היו חלק מאותה העסקה, נותרו בחברה והועמדו בפני שוקת שבורה עד לקריסתה הצפויה".

אלא שגם בכך לא תם העניין. אותה פעילות נדל"נית שימשה פעם נוספת, לפי כתב התביעה, לגיוס כספים, והפעם מקרב הציבור. באמצעות הפעילות הנדל"נית האמורה, יצרו בחברה "פורטפוליו נכסים כוזב וחסר ערך לכשעצמו", שבהמשך אף שימש כבסיס לגיוס אג"ח מהציבור. זאת, עשו, לפי הטענה, "בלא כל יכולת עתידית ונראית לעין להשתמש בנכסים האמורים לשירות החוב".

לפי התביעה, "התברר כי הנכסים שעמדו בבסיס קביעת שווי החברה לצורך גיוס האג"ח שווים כקליפת השום, ומשלא היה בנכסים האמרים כדי 'לשרת את החוב', החברה קרסה תוך שהותירה אחריה חובות עתק לבעלי החוב ותוך מחיקת כל ערך שיורי ליתר בעלי המניות של החברה".

התשקיף שפירסמה אינוונטק על-מנת לגייס אג"ח בסכום של עד 50 מיליון שקל, התבסס לטענת התביעה על דוחות פרופורמה לא מבוקרים, לפיהם שווי ההון העצמי של החברה המיוחס לכלל בעלי המניות עמד על סך 132 מיליון שקל, שבתשקיף הופחת לסך של 103 מיליון שקל. מספר חודשים לאחר פרסום התשקיף התברר כי שווי החברה התכווץ לכדי 60 מיליון שקל, "למרות שבמהלך תקופה זו לא התרחש בחברה כל אירוע שהצדיק הפחתת שווי".

הגשת הבקשה על-ידי עורכי הדין פיגל, בנקל ווייזר היום היא תולדה של חקירה מאומצת ונרחבת שהתנהלה במשך תקופה ארוכה. לאחר שבשנת 2014 אושר מינויו של פיגל נאמן על הסדר הנושים של החברה שקרסה, החלו הנאמן, בא-כוחו ובעל מניות מיעוט בחברה בחקירות ובדיקות נרחבות.

אותן בדיקות, נטען בתביעה, הביאו ל"חשיפתה של פרשה כלכלית מהחמורות שידע שוק ההון הישראלי, פרשה המתמצת בקליפת האגוז, במהלך מתוכנן שנועד לנצל לרעה כספי בעלי מניות ונושים, כזה שהביא בסופו של יום לקריסת החברה עד לחדלות פירעון מוחלטת".

עוד נטען בתביעה כי המהלך התאפשר גם הודות "לעצימת עיניים מוחלטת, בה לקו לאורך תקופה שורה ארוכה של דירקטורים, מנהלים, שלוחים ונציגים בפועל של בעלי שליטה, יועצים ושומרי סף של החברה, תוך שכל אלה כשלו בחובתם לשמור על האינטרסים ולפעול לטובת החברה ובעלי העניין בה (לרבות נושי החברה)".

בנוסף ללפידות, לגביה טוענים הנאמן ובא-כוחו כי ביצעה "'לוליינות פיננסית' פסולה בכל קנה-מידה והתנערות מכל חובת זהירות ואמון" לטובת בעל השליטה בה לוקסנבורג, "תוך הימצאות תמידית בניגוד עניינים אינהרנטי ופרמננטי" - מופנה כתב התביעה גם לגורמים רבים נוספים.

בין היתר מבקש הנאמן אישור לתבוע את אליהו קמר, ששימש כנציגו ואיש אמונו של לוקסנבורג בפועל; את יוסף קלרמן, שהיה איש הכספים הבכיר ביותר באינוונטק ובמקביל שימש בתפקיד זהה בלפידות, ובכך לפי הטענה "פעל בניגוד עניינים אינהרנטי"; ואת חברי הדירקטוריון, כולל הדח"צים, של אינוונטק.

עוד מופנית התביע, נגד מעריכי השווי, שלפי הטענה "בחרו להעניק לחברה שווי כוזב, מוכתב מראש, ומלאכותי, זאת כבסיס להצגת ואישור העסקה המשולבת בדירקטוריון החברה"; נגד רות עופר, עיזבון יולי עופר ז"ל ונמרוד רינות, שמשו כבעלי שליטה של אינוונטק לאחר העסקה הסיבובית לכאורה; ונגד שותפות רואי החשבון BDO זיו-האפט, שאחראית לפי התביעה לפסדים שנגרמו עקב התשקיף המטעה שליווה את הנפקת האג"ח.

תגובת לפידות: "החברה טרם קיבלה לידיה את כתב התביעה ותגיב לגופם של דברים רק לאחר שנלמד אותו. יחד עם זאת, על פניו נראה כי מדובר בתביעה מופרכת מיסודה, שכן העסקה המדוברת אושרה כדין במוסדותיה של אינוונטק, בין היתר על-ידי למעלה מ-95% מבעלי מניות המיעוט, לפני למעלה מעשר שנים, לאחר שהתקבלו הערכות שווי ממומחים בינלאומיים מהשורה הראשונה. עוד יצוין כי אינוונטק הנפיקה את אגרות חוב כחצי שנה לאחר מועד העסקה, במועד בו לא היו לפידות ו/או בעל השליטה בה ו/או נושאי המשרה בה בעלי כל השפעה באינווטק. החברה משוכנעת כי התביעה תידחה לגופה".

עוד כתבות

ג'רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב / צילום: Sarah Silbiger, רויטרס

מתערב בשוק האג"ח: הפד ירכוש אגרות חוב החל משבוע הבא

הפד צפוי להתחיל לרכוש אגרות חוב אמריקאיות לטווחים הקצרים בהיקף של עד 60 מיליארד דולר ● המהלך שיחל ביום ג' וימשך לפחות עד הרבעון השני ב-2020, צפוי להעלות את מאזן הבנק לרמה של 4.2 טריליון דולר

נעמה יששכר / צילום: באדיבות המשפחה

בית המשפט ברוסיה גזר 7.5 שנות מאסר לישראלית שנעצרה בגין החזקת סמים

ממשרד החוץ נמסר כי ישראל רואה בחומרה את פסק הדין שניתן בעניינה של נעמה יששכר בת ה-26, העצורה במדינה מאז אפריל לאחר שבתיקה נמצא חשיש ● ראש הממשלה נתניהו ציין כי ביקש להקל בעונשה והבהיר כי לא ניתן לשחרר את ההאקר הכלוא בישראל

רהט / צילום: גיא נרדי

נסיון לרצח מהנדס העיר רהט על רקע נדל"ני

העיריה הציעה שינוי יעוד שטח מריבה ממגורים לציבורי, וכפי הניראה, זו הסיבה לירי

 

 

אהרון ברק ואיילת שקד /צילום: רפי קוץ

האקדח המעשן שהעליונים הניחו על שולחן הממשלה

מי היו השרים שביקשו לאתגר את מערכת המשפט, ומה גרם לכישלונם הפוליטי בדרך לשינוי? • אילו מחירים אנחנו משלמים בגלל החובה שמטיל ביהמ"ש על שרי הממשלה לפרוש עם הגשת כתב אישום • וגם, מדוע צריך להתנגד למתווה הנבצרות של הנשיא ● דעה

מוחמד סעוד הבלוגר הסעודי / צילום: צילום מסך מתוך טוויטר

מוחמד סעוד, המוכר בכינויו "הבלוגר הסעודי": סוחטים אותי

מוחמד סעוד המפרסם חדשות לבקרים ציוצים בעד ישראל וראש הממשלה נתניהו בחשבון הטוויטר שלו, ואף נפגש עם נתניהו לפני מספר חודשים, מאשים את האקטיביסט באיומים ● זאת בתגובה לציוץ שפרסם רותם בו נכתב: "לא מציע לך להיכנס איתי ראש בראש כי זה יגמר רע מאד בשבילך"

מטבע של 5 שקל /צילום: תמר מצפי

מדוע השקל הוא המנצח הבלתי מעורער של שוק המטבעות?

השאלה היא לא מדוע השקל חזק, אלא מדוע הוא הכי חזק בעולם ● דעה

מדוזה אורליה במפרץ אילת/ צילום:  גולן רידר רשות הטבע והגנים

מזל דגים: מה הקשר בין לוקוס לסביבה ומה נסראללה עושה פה?

אי ירוק בים - זה נשמע פסטורלי, אבל כשצוללים במים העמוקים רואים שזה לא תמיד ככה ● ביקור בשמורה הימית החדשה באכזיב-ראש הנקרה

שיחת עבודה בין הרמטכ"ל יצחק רבין (משמאל) לשמעון פרס / צילום: לע"מ

האם השמאל הציוני הגיע לסוף דרכו? ואיך ניתן לשקם אותו?

כיצד הגיע מחנה השמאל לעבר פי סכנת הכחדה מוחלטת בשתי מערכות הבחירות האחרונות? ● שמונה דמויות מפתח בשמאל הפוליטי מנסות להבין לאן ממשיכים מכאן ● פרויקט מיוחד

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

תביעות ענק ומוניטין בצניחה: דורי בנייה הרימה ידיים. כך זה נראה מאחורי הקלעים

הליך משפטי של חברת אינסטלציה לגביית חוב הוביל את החברה להגשת בקשה להקפאת הליכים ● בדיקת "גלובס" מגלה שהחברה איננה מעורבת בשום פרויקט נדל"ני, וכי לקריסתה "אחראים" פרויקטים שבנתה בעבר ושבגינם היא נתבעת על ליקויים רבים

פרופגנדה אפקטיבית /צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

חפשו את הנבל, את הדפוס ואת הפרופגנדה: הכירו את החוקרת שמלמדת לצרוך תקשורת באופן ביקורתי

פרופ' רנה הובס, שעוסקת בחינוך לצריכת מדיה באופן ביקורתי, חושבת שפרופגנדה היא לא בהכרח דבר רע והיא חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה, לא רק ממשטרים אפלים ● הבעיה מתחילה בחוסר הבנה של תפקיד הרגש בגיבוש האידיאולוגיה ובחוסר מודעות להטיות של הסיפור

מיליארדר / אילוסטרציה: Shutterstock

הגרף שמסעיר את ארה"ב: כך נהנים המיליארדרים של אמריקה משיעורי מס נמוכים במיוחד

בעיצומו של דיון ציבורי ער על אי השוויון בארה"ב, מפרסמים החוקרים פרופ' עמנואל סאיז ופרופ' גבריאל זוקמן, ממצאים חדשים: משקי הבית העשירים ביותר בארה"ב נהנים משיעור מסים של 23%, לעומת ממוצע של 28% בכלל האוכלוסייה • לשם השוואה, בשנות ה־60 הם שילמו מעל 50%

ההנפקה של ליפט./Shutterstock  צילום:א.ס.א.פ קריאייטיב

אובר לא לבד, גם ליפט תובעת את עיריית ניו יורק: "פוגעת בנוסעים ובנהגים"

חוק חדש בניו יורק קובע כי מעתה על הנהגים יהיה להסיע נוסעים ברכבם לפחות 69% מהזמן ● דובר ליפט: "חוק זה אינו נועד להתמודד ברצינות עם נושא העומס התחבורתי והפקקים, וסופו לפגוע בנוסעים ובנהגים בניו יורק"

פקק תנועה / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

פקקים ומחסור בחניה: הפתרון הוא (גם) הסברתי

מאות חברות טכנולוגיה פועלות במטרה לסייע ולפתור בעיות תחבורה בארץ ובעולם ● אולם זה לא מספיק – נדרש מאמץ חינוכי והסברתי לשכנע את הציבור ● דעה

מתקן הפקת נפט/  צילום: רויטרס, Axel Schmidt

הפנטגון: ארה"ב תשלח כוחות צבא בהיקף נרחב לסעודיה

משרד ההגנה האמריקני הודיע כי וושינגטון תשלח את הכוחות, שיכללו בין היתר טייסות קרב וסוללות הגנה אוויריות. גורמים אמרו לרויטרס כי המהלך מגיע בתגובה לתקיפת מתקני הנפט בחודש שעבר. "שר ההגנה הודיע לבן סלמן על עיבוי הכוחות, כדי להעצים את ההגנה על סעודיה"

טלגרם / צילום: שאטרסטוק

ה-SEC עצר מכירת מטבעות הדיגיטליים של טלגרם בשווי של 1.7 מיליארד דולר

המכירה הייתה אמורה להתקיים החל מסוף החודש הנוכחי ● ברשות אמרו כי פרויקט המטבעות הדיגיטליים של טלגרם המכונה "גרם" ("Grams") נכשל ברישום למכור מטבעות דיגיטליים

זה בידיים שלנו / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

עשה זאת בעצמך: עד שהממסד יתעורר, יותר ויותר אזרחים מתגייסים להציל את כדור הארץ

יכולנו להביא תסריטי אימה של אסונות אקלים, אבל בחרנו להציג את הפתרונות ● כך אפשר לעצור את ההתחממות הגלובלית - אבל חייבים לפעול עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי

מנהיגי הירוקים בגרמניה חוגגים לאחר הבחירות/ צילום:  רויטרס - Hannibal Hanschke

אור ירוק בפוליטיקה: האם המפלגות הירוקות מתחילות להטביע חותם?

בגרמניה הירוקים ממריאים, באוסטריה הם הגדילו פי 4 את כוחם, ובאמריקה הם פעילים בתוך המפלגה הדמוקרטית ● ירוקים יכולים להיות המחסום היעיל לפופוליסטים של הימין הקיצוני, ובלבד שלא יהיו קיצונים בעצמם

 עו"ד מיכאל דבורין /צילום: יונתן בלום

"במשרד עורכי דין תל אביבי ממוצע יש 80% שמאלנים ו-20% ימנים וגם הם 'בארון'"

עו"ד מיכאל דבורין, היועץ האסטרטגי-פוליטי לקמפיין של הליכוד, בראיון אישי ● על הילדות בירושלים, על הסכמי אוסלו, על הבחירה במשפטים, על ההתמודדות בבחירות ללשכה, ועל התיקים הפליליים נגד ראש הממשלה

 סוחרים בבורסתNYSE/  צילום: רויטרס  .rendan McDermid

וול סטריט נסגרה בעליות; מניית אפל הגיעה לשיא כל הזמנים

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים על רקע האיתותים מוושינגטון ומסין על הבנות משמעותיות בשיחות הסחר ● מניית אפל קפצה ב-2.6% לשיא של כל הזמנים עם מחיר של כ-236 דולר למניה ● הפד צפוי להתחיל לרכוש אגרות חוב אמריקאיות לטווחים הקצרים בהיקף של עד 60 מיליארד דולר ● הנפט מזנק בלמעלה מ-2%

אביב כוכבי צילום: ארז חרודי – עושים צילום

בצל ההסלמה הביטחונית, הקבינט אישר לאחרונה תוספת לביטחון שהיקפה עשוי להגיע לכ-320 מיליון שקל

ל"גלובס" נודע כי התוספת תובא בקרוב לאישור הוועדה המשותפת לוועדת הכספים וועדת חוץ וביטחון והיא מיועדת למימון פרויקט בטחוני רגיש הקשור לבטחון השוטף ● הרמטכ"ל אביב כוכבי ושר האוצר משה כחלון נפגשו אתמול