גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מכונת הכסף של ילין לפידות: בית ההשקעות שמרוויח כ-150 מיליון שקל בשנה בלי מינוף פיננסי

מותג חזק, רווחיות גבוהה ומנגד תמהיל מוצרים צר שעלול לגרום לתנודתיות ותלות במייסדים - זה מה שחושבים במידרוג על בית ההשקעות שמובילים דב ילין ויאיר לפידות ● ההחזקה ב-50% מבית ההשקעות, באמצעות אטראו, היא הבסיס העיקרי לאיתנות ולתזרים של חברת לידר השקעות, שהנפקת האג"ח שלה קיבלה דירוג A1 באופק יציב

יאיר לפידות ודב ילין / צילום: איל יצהר
יאיר לפידות ודב ילין / צילום: איל יצהר

בית ההשקעות ילין לפידות מתאפיין במותג חזק, בבסיס לקוחות רחב ומפוזר, והוא אחד מארבעת בתי ההשקעות הגדולים בישראל מבחינת היקף הנכסים המנוהלים. עם זאת, בית ההשקעות המצליח - שנוסד על ידי צמד מנהליו דב ילין ויאיר לפידות - מתאפיין בתלות רבה במייסדים ובתמהיל מוצרים צר שעלול לגרום לתנודתיות בהכנסות, בכפוף לחשיפה הגבוהה לשוקי ההון ולסנטימנט הציבור. כך סבורים כלכלני חברת מידרוג במסגרת עבודת דירוג ראשוני מותנה לאג"ח שתנפיק חברת לידר השקעות, שבאמצעות החברה הבת אטראו מחזיקה 50% ממניות ילין לפידות (יתרת המניות וחזקת בידי צמד המייסדים). במידרוג מעניקים ללידר דירוג A1 באופק יציב.

לידר השקעות היא חברת החזקות שעיקר פעילותה בתחומי שוק ההון, התעשייה והנדל"ן. החברה נמצאת בשליטת יורשי דן דוד, והיא מובלת על ידי היו"ר צחי אפלויג. לידר נסחרת לפי שווי של כרבע מיליארד שקל לאחר שמנייתה נסקה ב-93% מתחילת השנה, והיא מתעתדת לגייס עד 120 מיליון שקל באמצעות הנפקת האג"ח.

הנכס המרכזי של החברה הוא ההחזקה באטראו  (46%) שבידיה מחצית ממניות ילין לפידות - בית ההשקעות המוביל שהוקם בשנת 2004 ושרק פסגות, מיטב דש ואלטשולר שחם מנהלים כספים בהיקף גבוה משלו. נכון לסוף יוני השנה ניהל ילין לפידות נכסים בהיקף של כ-86 מיליארד שקל, וזאת לעומת כ-78 מיליארד שקל בסוף שנת 2018. בסיכום המחצית הראשונה של 2019 רשם ילין לפידות רווח נאה של 82.8 מיליון שקל לאחר שב-2018 כולה רשם רווח שנתי של 153 מיליון שקל. 

ילין לפידות - ירידה בהכנסות

ההחזקה בילין לפידות היא הבסיס העיקרי לאיתנות ולתזרים של לידר, שלגביו אומרים במידרוג כי "בשנים האחרונות היקף הנכסים המנוהלים נטה לתנודתיות" ו"חל שינוי מסוים בתמהיל הנכסים המנוהלים עם הטיה לכיוון פעילות הגמל וההשתלמות, שהיוו כ-45% מסך הנכסים המנוהלים בסוף 2018 לעומת כ-33% ב-2015. זאת, בעיקר על חשבון ניהול קרנות נאמנות שהיוו כ-27% מסך הנכסים המנוהלים (לעומת 39% ב-2015) ולצד יציבות בניהול התיקים שהיוו בסוף 2018 כ-29% מסך הנכסים".

עוד מציינים במידרוג כי ילין לפידות פועל ללא מינוף פיננסי ו"שיעור גבוה של נכסים נזילים מתוך סך הנכסים". כלומר, מדובר בבית השקעות יציב ואיתן שגם מתאפיין שנים בשיעור רווחיות טוב "הבולט לטובה ביחס לבתי השקעות המדורגים על ידינו. דבר זה נובע להערכתנו בעיקר מיעילות תפעולית עודפת ומבנה הוצאות רזה יחסית".

עם זאת, הרווחיות המרשימה של ילין לפידות, שגבוהה מזו של מיטב דש ושל אלטשולר שחם וכנראה גם מזו של פסגות הפרטי, אינה מושגת ללא סיכון. "לילין לפידות תמהיל מוצרים צר יחסית, שעלול לגרום לתנודתיות בהיקף ההכנסות וללא פעילויות שחשופות פחות לשוקי ההון ולסנטימנט הציבור כמו קרנות פנסיה, אשראי חוץ בנקאי, ביטוח ועוד, אשר קיימים בחלק מבתי ההשקעות האחרים", אומרים במידרוג.

אך לא רק זאת, בחברת הדירוג מפרטים כי "תמהיל זה מוטה לפעילות השקעות קצרת טווח (קרנות נאמנות וניהול תיקים) החושפת את ילין לפידות לתנודתית בהכנסות וברווח ותלויה במידה רבה בטעמי הציבור ותשואות שוק ההון". תלות נוספת היא כאמור בצמד המייסדים: "לילין לפידות מבנה בעלות ריכוזי יחסית, בשליטת דב ילין ויאיר לפידות... קיימת להערכתנו תלות מסוימת באנשי המפתח לעיל, העלולה לחשוף את החברה לסיכון מוניטין ואובדן פעילות".

הצפי לעתיד: יציבות ודיבידנדים

ילין לפידות פועל בתחום תחרותי לצד שורת גורמים עסקיים ובראשם בתי ההשקעות וקבוצות הביטוח. הדבר נכון במיוחד לגבי השווקים המרכזיים שבהם הוא פועל - הגמל וההשתלמות, שמשמשים אלטרנטיבות לשוק הפנסיה החדשה הצומח (שבו ילין לפידות לא פועל). על רקע זה טוענים במידרוג כי "בתרחיש הבסיס לשנים 2020 ו-2021 אנו מניחים כי הסביבה העסקית אליה חשופים בתי השקעות צפויה להיוותר מאתגרת, בשל רמת תחרות גבוהה בכלל מגזרי הפעילות, המונעת גם על ידי רגולציה מעודדת תחרות במקטעים מסוימים, שתמשיך להוביל להערכתנו לשחיקת דמי הניהול ותנודתיות שוק ההון, אשר משפיעה על טעמי הציבור בבחירת מוצרי השקעה והיקף הנכסים המנוהלים".

עם זאת, הן ילין לפידות והן המתחרים שלו פועלים בשוק ובכלכלה שגדלים. כך, לדברי כלכלני מידרוג "הסביבה הכלכלית צפויה להמשיך להוביל לגידול בהיקף הנכסים המנוהלים במגזר החיסכון הבינוני-ארוך כתוצאה מצמיחת תמ"ג יציבה, שיעור אבטלה נמוך ועלייה בשכר הריאלי". על רקע אלה, "אנו מעריכים כי הפרופיל העסקי של ילין לפידות יוותר ברמה דומה בשנתיים הקרובות והיקף ההכנסות לא ישתנה מהותית.

"בתרחיש הבסיס שלנו לשנים 2019 ו-2020 אנו מניחים שילין לפידות ייצר הכנסות שנתיות בטווח 590-550 מיליון שקל וישמר רווחיות גבוהה יחסית, אם כי זו עלולה להיות תנודתית, כך שהיקף הרווח הנקי (השנתי, ר' ש') ינוע בטווח של 160-110 מיליון שקל בשנתיים הקרובות, בדומה לממוצע של 2017-2018 שעמד על כ-145 מיליון שקל. בנוסף לילין לפידות יתרות נזילות חופשיות מהותיות בהיקף של כ-260 מיליון שקל ליום 30 ביוני 2019 ,התומכות גם כן ביכולת לחלק דיבידנדים בשנים הקרובות".

בהקשר זה הם מוסיפים כי "בהתאם להסכם בעלי המניות בילין לפידות אנו מניחים כי כל הרווח הנקי יחולק כדיבידנד לבעלי המניות. כפועל יוצא, בתרחיש הבסיס היקף הדיבידנדים ודמי ניהול שיתקבלו בלידר השקעות מחברת אטראו ינוע בטווח של 35-25 מיליון שקל לשנה".

ללידר תלות משמעותית בהיקפי הדיבידנדים שיחולקו מילין לפידות, דרך אטראו, לצורך מימון שירות החוב ופעילותה השוטפת כאשר "תמורת הגיוס הנוכחי תשמש את החברה למחזור חובות קיימים ולשימושיה השוטפים". נכון ל-30 ביוני 2019 ללידר השקעות חוב של כ-97 מיליון שקל המורכב מהלוואה שניטלה מבנק לאומי ושתי סדרות אג"ח נסחרות. לטובת מחזיקי האג"ח שיונפקו עתה ישועבדו מניות אטראו לפי יחס של 155% שווי שוק לחוב ביום הגיוס וללא מנגנון התאמה למחיר שוק לאחר מכן. 

עוד כתבות

פעולות חיטוי נגד נגיף הקורונה בעיר העתיקה של ירושלים / צילום: Mahmoud Illean, AP

7,428 מקרי קורונה בארץ; 2,874 אנשי צוות רפואי בבידוד

357 חולים החלימו מהנגיף ● 113 במצב קשה, כולל 96 מונשמים ● מספר המתים בארץ הגיע ל-39 אנשים

רמי גראור / צילום: איל יצהר

מנכ"ל שירות התעסוקה: "אף אחד לא חזה כזה צונאמי של אבטלה"

מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור, מספר על הרגע שבו התברר שיהיו יותר ממיליון מובטלים, על החלשים שפוטרו ראשונים ועל הרופאים הפרטיים שהגיעו ללשכות, ומעריך כי מאות אלפים יתקשו לחזור למעגל העבודה ● פורטפוליו

פגישת עבודה דרך זום  / צילום: רויטרס

מנכל זום: נפסיק להשקיע בפיתוח פיצ'רים ונתמקד בתיקון בעיות אבטחה

בחודשים האחרונים זום ראתה עלייה חדה בשימוש בפלטפורמה שלה בצל משבר הקורונה ● אריק יואן: החברה  תתמקד בפתרון של בעיות אבטחה ופרטיות

בדיקת קורונה לצעיר בבני ברק / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

בני ברק הוכרז כ"אזור מוגבל"; מספר המתים עלה ל-36

מספר הנדבקים בישראל עלה ל-6,857, מתוכם 108 חולים קשה ● 338 איש החלימו ושוחררו ● הכרזה על אזור עם תחלואה גבוהה כ"אזור מוגבל" תאפשר להגביל את תנועת הציבור בכניסה וביציאה מהאזור

דונלד טראמפ / צילום: Patrick Semansky, AP

הטוויטר של טראמפ מכה שוב: התערב במשבר הנפט העולמי

בציוץ בטוויטר כתב הנשיא האמריקאי לפני זמן קצר כי הוא דיבר "חברו" הנסיך הסעודי, מוחמד בין סלמאן, ששוחח עם הנשיא פוטין, וכי הוא מקווה שהשניים יקצצו בערך 10 מיליון חביות נפט ● מחר ייפגש טראמפ עם ראשי חברות הנפט האמריקאיות

מפעל רכב מושבת 
של GM בקוריאה הדרומית
צילום: רויטרס, Yonhap News Agency

עוד מכה נוחתת על תעשיית הרכב: חשש מגל פשיטות רגל של ספקים

ספקית רכיבים גרמנית הודיעה היום על פשיטת רגל ויצרנית רכב חשמלית עצמאית הגישה בקשה להקפאת הליכים ● גרמניה מושיטה רשת ביטחון לחברות סטארט-אפ

כחלון ונתניהו / צילום: Amir Cohen, רויטרס

80 מיליארד שקל ומהר: מאחורי הקלעים של תוכנית הסיוע למשק

ראש הממשלה הכריז השבוע על הכוונה להעניק מענקים לחג למשפחות עם ילדים, וגם לקשישים ● האם ייתכן שהדרג המקצועי במשרד האוצר בכלל לא ידע על זה? ● השבוע בפודקאסט "הצוללת", מאחורי הקלעים של תוכנית הסיוע למשק להתמודדות עם משבר הקורונה ● האזינו

ניר כנורי, טוטנאור / צילום: יח"צ

"סטריליזציה היא הנשק האולטימטיבי - ה-F15 כדי למנוע התפשטות חיידקים"

ניר כנורי, מנכ"ל יצרנית מכונות הסטריליזציה טוטנאור: "יש לנו נוכחות נרחבת בבתי חולים ומרפאות בעולם, ואנחנו רואים שקיים מחסור אדיר במסכות בעיקר מסוג N95 ובציוד נלווה"● "ביציאה מהמשבר יהיה ביקוש גדול לציוד שלנו"

גיל שוויד / צלם: תמר מצפי

גיל שויד קיבל בשנת 2019 תגמולים בעלות כוללת של 40 מיליון דולר

כמו בכל השנים האחרונות, גם ב-2019 רובו ככולו של התגמול לשויד הוא מנייתי ● שכר הבסיס של שויד הוא שכר מינימום, לפי בקשתו

חיטוי של שכונה ברומא, איטליה / צילום: Mauro Scrobogna/LaPresse, AP

יותר ממיליון חולים ברחבי העולם; 471 מתים בצרפת היום

סך מקרי הקורונה בעולם חצה את רף המיליון, כאשר יותר מרבע מהמקרים מגיע מארה"ב ● איטליה דיווחה אתמול על סך קורבנות בנפש של 13,155 עם שיעור תמותה מהנגיף של 11.8% ● סך הקורבנות בצרפת מגיע ליותר מ-4,500 בני אדם

ג'ראד קושנר / צילום: Leah Millis, רויטרס

פרשנות: קושנר ישיר לנו סולו - החתן הראשון של ארה"ב יצא למתקפה

החתן הראשון של ארה"ב מתייצב בפעם הראשונה בפני המיקרופונים בתדרוך היומי על מצב הקורונה ויוצא בהתקפה חסרת תקדים על כשירותם והתאמתם של מושלים וראשי ערים ש"אין להם מושג מה מתרחש במדינותיהם"

חדוה בר/ צילום איל יצהר

בנק ישראל לא מרוצה מהבנקים ותוקף: "חיוני שהם ימשיכו לספק אשראי, בדגש על עסקים קטנים ובינוניים ומשקי בית"

המפקחת במכתב לראשי המערכת הבנקאית: "אני שבה וקוראת לכם לבחון מחדש את מדיניות התמחור של ההלוואות בעת הזו, ובפרט ללקוחות שערב המשבר עמדו בתשלומים כסדרם, ואשר סביר להניח שהקושי שלהם הוא נזילותי באופיו"

“מליפיסנט: אדונית הרשע" /   צילום: באדיבות פורום פילם

מטיפולי פוריות ועד ניאו נאצים: 5 המלצות צפייה לעת בידוד ומגפה

המשפחתי, העילאי, הקשוח, האופטימי, וסרט הילדים. המלצות קולנועיות לתקופה הזו

קובי שגב, מנכ"ל קרנות אילים הפורש / צילום: תמר מצפי, גלובס

מאחורי החודש הגרוע בתולדות תעשיית הקרנות: כולם נדבקו בווירוס, אבל היו כמה שיותר

שוק קרנות הנאמנות בישראל איבד כמעט רבע משוויו ברבעון הראשון של 2020 ● היקף חסר תקדים של פדיונות מהקרנות ברבעון, שעיקרם נעשה בחודש מרץ בשל השפעות משבר הקורונה, שבר את כל השיאים השליליים בשוק

לשכת תעסוקה / צילום: אריאל ירוזלימסקי

כבר כמעט רבע מהמדינה: שיעור האבטלה עומד על 24.9%

לפי נתוני שירות התעסוקה, מתחילת מרץ ועד היום נרשמו 882,577 נרשמים חדשים – 89.2% מהם בחל"ת ● אתמול נרשמו 14,544 דורשי עבודה

פרופ’ ברכה רגר / צילום: איל יצהר, גלובס

"איבדנו את תשתית הידע, חסרים חוקרים שמבינים את הנגיף"

פרופ' ברכה רגר מאוניברסיטת בן גוריון, מהווירולוגים הבכירים בישראל, חשבה בתחילת הקריירה שלה שחיסונים יעשו לווירוסים מה שעשתה האנטיביוטיקה לחיידקים • באופן אירוני, היא אומרת ל"גלובס", הצלחתם הובילה לנטישת התחום ומענקי המחקר נעלמו • עכשיו אנחנו משלמים את המחיר

אולפן חדשות 13 / צילום: באדיבות חדשות 13

אסיפת חירום בחדשות 13; "מדובר בקיצוץ אגרסיבי, חסר תקדים"

חברת ועד העובדים ניצן קפלנסקי: "ההנהלה החליטה והודיעה לנו שלא מעניין אותה ההסכם הקיבוצי שנחתם בחברה ובכוונתם להפר אותו ברגל גסה וללכת על תכנית קיצוצים גדולה ונרחבת. צעדים קשים של ההנהלה יענו בצעדים קשים שלנו"

דרור פויר/ צילום: יונתן בלום

דעה: המטרה לא מקדשת את השקר

ככל שהקורונה תימשך, תעמיק שליטת הכוחות הנעלמים בחיינו. אני מקווה שעוד לא מאוחר מדי, אבל לפי הרפלקסים שלי, הסוסים שברחו מהאורווה כבר מתו מזקנה

בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מערכת הבריאות טובה, אבל נמתחת לקצה שלה

בדיון על מערכת הבריאות רה"מ בוחר להבליט מדדים שמתמקדים ביחס עלות–תועלת, שבהם ישראל מצטיינת • אבל העובדה שאנחנו בריאים יותר בשגרה לא מבטיחה שנתמודד היטב בחירום • רק תסתכלו על איטליה וספרד, שמדורגות בראש המדד שבו מתגאה נתניהו ● המשרוקית של גלובס

זוהר לוי - יו"ר סאמיט / צילום: יחצ

שיאני השכר: 18 מיליון שקל לזוהר לוי בסאמיט, 12 מיליון שקל לחן ליכטנשטיין באדמה

רף הכניסה לדירוג 100 שיאני השכר בבורסה בת"א - 4.5 מיליון שקל ● בין השיאנים שהחברות אליהן משתייכים פועלות בחו"ל - כמה ממנהלי חברת הנדל"ן איי.די.או, שקיבלו סכומים חד-פעמיים בגין סיום תפקידם על רקע שינוי השליטה בחברה ● רק שתי מנהלות בין מאה שיאני השכר הישראלים