גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מכונת הכסף של ילין לפידות: בית ההשקעות שמרוויח כ-150 מיליון שקל בשנה בלי מינוף פיננסי

מותג חזק, רווחיות גבוהה ומנגד תמהיל מוצרים צר שעלול לגרום לתנודתיות ותלות במייסדים - זה מה שחושבים במידרוג על בית ההשקעות שמובילים דב ילין ויאיר לפידות ● ההחזקה ב-50% מבית ההשקעות, באמצעות אטראו, היא הבסיס העיקרי לאיתנות ולתזרים של חברת לידר השקעות, שהנפקת האג"ח שלה קיבלה דירוג A1 באופק יציב

יאיר לפידות ודב ילין / צילום: איל יצהר
יאיר לפידות ודב ילין / צילום: איל יצהר

בית ההשקעות ילין לפידות מתאפיין במותג חזק, בבסיס לקוחות רחב ומפוזר, והוא אחד מארבעת בתי ההשקעות הגדולים בישראל מבחינת היקף הנכסים המנוהלים. עם זאת, בית ההשקעות המצליח - שנוסד על ידי צמד מנהליו דב ילין ויאיר לפידות - מתאפיין בתלות רבה במייסדים ובתמהיל מוצרים צר שעלול לגרום לתנודתיות בהכנסות, בכפוף לחשיפה הגבוהה לשוקי ההון ולסנטימנט הציבור. כך סבורים כלכלני חברת מידרוג במסגרת עבודת דירוג ראשוני מותנה לאג"ח שתנפיק חברת לידר השקעות, שבאמצעות החברה הבת אטראו מחזיקה 50% ממניות ילין לפידות (יתרת המניות וחזקת בידי צמד המייסדים). במידרוג מעניקים ללידר דירוג A1 באופק יציב.

לידר השקעות היא חברת החזקות שעיקר פעילותה בתחומי שוק ההון, התעשייה והנדל"ן. החברה נמצאת בשליטת יורשי דן דוד, והיא מובלת על ידי היו"ר צחי אפלויג. לידר נסחרת לפי שווי של כרבע מיליארד שקל לאחר שמנייתה נסקה ב-93% מתחילת השנה, והיא מתעתדת לגייס עד 120 מיליון שקל באמצעות הנפקת האג"ח.

הנכס המרכזי של החברה הוא ההחזקה באטראו  (46%) שבידיה מחצית ממניות ילין לפידות - בית ההשקעות המוביל שהוקם בשנת 2004 ושרק פסגות, מיטב דש ואלטשולר שחם מנהלים כספים בהיקף גבוה משלו. נכון לסוף יוני השנה ניהל ילין לפידות נכסים בהיקף של כ-86 מיליארד שקל, וזאת לעומת כ-78 מיליארד שקל בסוף שנת 2018. בסיכום המחצית הראשונה של 2019 רשם ילין לפידות רווח נאה של 82.8 מיליון שקל לאחר שב-2018 כולה רשם רווח שנתי של 153 מיליון שקל. 

ילין לפידות - ירידה בהכנסות

ההחזקה בילין לפידות היא הבסיס העיקרי לאיתנות ולתזרים של לידר, שלגביו אומרים במידרוג כי "בשנים האחרונות היקף הנכסים המנוהלים נטה לתנודתיות" ו"חל שינוי מסוים בתמהיל הנכסים המנוהלים עם הטיה לכיוון פעילות הגמל וההשתלמות, שהיוו כ-45% מסך הנכסים המנוהלים בסוף 2018 לעומת כ-33% ב-2015. זאת, בעיקר על חשבון ניהול קרנות נאמנות שהיוו כ-27% מסך הנכסים המנוהלים (לעומת 39% ב-2015) ולצד יציבות בניהול התיקים שהיוו בסוף 2018 כ-29% מסך הנכסים".

עוד מציינים במידרוג כי ילין לפידות פועל ללא מינוף פיננסי ו"שיעור גבוה של נכסים נזילים מתוך סך הנכסים". כלומר, מדובר בבית השקעות יציב ואיתן שגם מתאפיין שנים בשיעור רווחיות טוב "הבולט לטובה ביחס לבתי השקעות המדורגים על ידינו. דבר זה נובע להערכתנו בעיקר מיעילות תפעולית עודפת ומבנה הוצאות רזה יחסית".

עם זאת, הרווחיות המרשימה של ילין לפידות, שגבוהה מזו של מיטב דש ושל אלטשולר שחם וכנראה גם מזו של פסגות הפרטי, אינה מושגת ללא סיכון. "לילין לפידות תמהיל מוצרים צר יחסית, שעלול לגרום לתנודתיות בהיקף ההכנסות וללא פעילויות שחשופות פחות לשוקי ההון ולסנטימנט הציבור כמו קרנות פנסיה, אשראי חוץ בנקאי, ביטוח ועוד, אשר קיימים בחלק מבתי ההשקעות האחרים", אומרים במידרוג.

אך לא רק זאת, בחברת הדירוג מפרטים כי "תמהיל זה מוטה לפעילות השקעות קצרת טווח (קרנות נאמנות וניהול תיקים) החושפת את ילין לפידות לתנודתית בהכנסות וברווח ותלויה במידה רבה בטעמי הציבור ותשואות שוק ההון". תלות נוספת היא כאמור בצמד המייסדים: "לילין לפידות מבנה בעלות ריכוזי יחסית, בשליטת דב ילין ויאיר לפידות... קיימת להערכתנו תלות מסוימת באנשי המפתח לעיל, העלולה לחשוף את החברה לסיכון מוניטין ואובדן פעילות".

הצפי לעתיד: יציבות ודיבידנדים

ילין לפידות פועל בתחום תחרותי לצד שורת גורמים עסקיים ובראשם בתי ההשקעות וקבוצות הביטוח. הדבר נכון במיוחד לגבי השווקים המרכזיים שבהם הוא פועל - הגמל וההשתלמות, שמשמשים אלטרנטיבות לשוק הפנסיה החדשה הצומח (שבו ילין לפידות לא פועל). על רקע זה טוענים במידרוג כי "בתרחיש הבסיס לשנים 2020 ו-2021 אנו מניחים כי הסביבה העסקית אליה חשופים בתי השקעות צפויה להיוותר מאתגרת, בשל רמת תחרות גבוהה בכלל מגזרי הפעילות, המונעת גם על ידי רגולציה מעודדת תחרות במקטעים מסוימים, שתמשיך להוביל להערכתנו לשחיקת דמי הניהול ותנודתיות שוק ההון, אשר משפיעה על טעמי הציבור בבחירת מוצרי השקעה והיקף הנכסים המנוהלים".

עם זאת, הן ילין לפידות והן המתחרים שלו פועלים בשוק ובכלכלה שגדלים. כך, לדברי כלכלני מידרוג "הסביבה הכלכלית צפויה להמשיך להוביל לגידול בהיקף הנכסים המנוהלים במגזר החיסכון הבינוני-ארוך כתוצאה מצמיחת תמ"ג יציבה, שיעור אבטלה נמוך ועלייה בשכר הריאלי". על רקע אלה, "אנו מעריכים כי הפרופיל העסקי של ילין לפידות יוותר ברמה דומה בשנתיים הקרובות והיקף ההכנסות לא ישתנה מהותית.

"בתרחיש הבסיס שלנו לשנים 2019 ו-2020 אנו מניחים שילין לפידות ייצר הכנסות שנתיות בטווח 590-550 מיליון שקל וישמר רווחיות גבוהה יחסית, אם כי זו עלולה להיות תנודתית, כך שהיקף הרווח הנקי (השנתי, ר' ש') ינוע בטווח של 160-110 מיליון שקל בשנתיים הקרובות, בדומה לממוצע של 2017-2018 שעמד על כ-145 מיליון שקל. בנוסף לילין לפידות יתרות נזילות חופשיות מהותיות בהיקף של כ-260 מיליון שקל ליום 30 ביוני 2019 ,התומכות גם כן ביכולת לחלק דיבידנדים בשנים הקרובות".

בהקשר זה הם מוסיפים כי "בהתאם להסכם בעלי המניות בילין לפידות אנו מניחים כי כל הרווח הנקי יחולק כדיבידנד לבעלי המניות. כפועל יוצא, בתרחיש הבסיס היקף הדיבידנדים ודמי ניהול שיתקבלו בלידר השקעות מחברת אטראו ינוע בטווח של 35-25 מיליון שקל לשנה".

ללידר תלות משמעותית בהיקפי הדיבידנדים שיחולקו מילין לפידות, דרך אטראו, לצורך מימון שירות החוב ופעילותה השוטפת כאשר "תמורת הגיוס הנוכחי תשמש את החברה למחזור חובות קיימים ולשימושיה השוטפים". נכון ל-30 ביוני 2019 ללידר השקעות חוב של כ-97 מיליון שקל המורכב מהלוואה שניטלה מבנק לאומי ושתי סדרות אג"ח נסחרות. לטובת מחזיקי האג"ח שיונפקו עתה ישועבדו מניות אטראו לפי יחס של 155% שווי שוק לחוב ביום הגיוס וללא מנגנון התאמה למחיר שוק לאחר מכן. 

עוד כתבות

קניון עזריאלי, ת"א. "תעסוקה שתתאים לצרכי המחר"   / צילום: שלומי יוסף

המצב הביטחוני: דיזנגוף סנטר נפתח, קניונים אחרים פתוחים למחצה

(עדכון) - בשעות הבוקר מתחם דיזנגוף סנטר בת"א היה סגור במלואו, וגם חלק ניכר מהחנויות הסמוכות ברחוב נותרו סגורות - אירוע חריג שלא זכור כמותו בשנים האחרונות ● בקניון עזריאלי ת"א כמחצית מהעסקים היו סגורים הבוקר, בעוד שעסקי המזון ובתי הקפה נפתחו

ד"ר סאמי מיעארי, הפורום הכלכלי הערבי / צילום: איל יצהר, גלובס

"בישראל יש שתי כלכלות ויש ביניהן פער עצום: הכלכלה היהודית היא כלכלה מודרנית והכלכלה הערבית נמצאת מאחור"

את הדברים אמר ד"ר סאמי מיעארי בסיכום כנס הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס" ● "תוכנית 922 שנועדה לסגור פערים קיימים בקושי יושמה. מתוך השקעה של 15 מיליארד שקל שכלולה בתוכנית, הביצוע עבר בפועל 2 מיליארד שקל"

ניר שוחט / צילום: תמונה פרטית

"יש תחושה שהמדינה הונתה אותנו. הוראות הפיצוי השתנו ונותרנו לבד"

ניר שוחט (38) הוא מבעלי מסעדת סושימוטו בשדרות ומוביל את מחאת המסעדנים בדרום, שקוראת לסיוע ממשלתי לעסקים באזור ● "הנזק הישיר שלנו מוערך בעשרות אלפי שקלים" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il  

צה"ל הפציץ בשכונת שג'אעיה בעזה את ביתו של בכיר בג'יהאד האסלאמי / צילום: REUTERS/Mohammed Salem

יותר מ-200 רקטות לאורך היום; פיקוד העורף: ניתן לקיים לימודים בגוש דן ובשפלה

מטחים כבדים נורו מעזה במהלך היום, בעקבות חיסול בכיר הג'יהאד האסלאמי ● צה"ל תקף ברצועה ● שליח האו"ם יגיע מחר לאזור ● לא יתקיימו מחר לימודים ביישובים שנמצאים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה

הלוויתו של בכיר הג'יהאד האיסלמי בעזה / צילום: Mohammed Salem, רויטרס

הטראבל מייקר של הרצועה: מיהו בכיר הג'יהאד האיסלמי שחיסולו הלילה הוביל להסלמה הביטחונית

ישראל חיסלה הלילה את מי שנחשב ל"עושה הצרות" של רצועת עזה - מפקד הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלמי בצפון הרצועה, בהאא אבו אל עטא ● מדובר במי שיזם את מרבית אירועי ירי הרקטות על ישראל

גירושין / צילום: שאטרסטוק

מצוקת המס של המתגרשים: מה עושים כשהתא המשפחתי המתפרק מחזיק בחברה

כשמתפרק תא משפחתי שמחזיק בחברה, נטיית בתי המשפט היא לקבוע כי בן הזוג שאיננו רשום כבעלים בחברה, לא יקבל את מחצית המניות, אלא את שווי המניות  ● אלא שהדבר עלול להשית על בן הזוג הנשאר בחברה את הנטל לממן את המס של בן הזוג היוצא

הריסות תחנת הטלוויזיה של החמאס בעזה / צילום: רויטרס Suhaib Salem

פעולה מקיפה של צה"ל בעזה הפכה לבלתי נמנעת

השאלה המכרעת היא אם חמאס יצא ידי חובתו בפעולה מוגבלת או שייאלץ לפעול בהיקף נרחב • אם יסתפק בתגובה סמלית, יהיה בכך הישג למדינת ישראל

מכונת דפוס של דולרים/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

השקל נחלש מול הדולר והאירו על רקע ההסלמה הביטחונית

הדולר קופץ ב-0.5% מול השקל לרמה של 3.516 שקלים, והאירו מוסיף 0.55% לערכו לרמה של 3.881 שקלים ● פריקו: "אי-הוודאות בשווקים על רקע המצב הביטחוני גורמת לביקוש ער לדולר"

עו"ד פיאד טמיש, פישר בכר חן וול אוריון ושות' / צילום: איל יצהר, גלובס

"יש לי חלום שלכל אזרח ערבי במדינת ישראל תהיה דירה ובית"

כך אמר יוסי חדד, מנהל אגף מיעוטים במשרד השיכון, בפאנל בנושא משכנתאות ומצוקת הדיור בחברה הערבית במסגרת ועידת הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס" ● "שני שליש מהאוכלוסייה הערבית לא מחזיקה בקרקע פרטית. נדרשת בנייה קבלנית שמסוגלת להעמיד פתרון לזוג צעיר"

שערי קניון דיזנגוף סנטר נעולים / צילום: שני מוזס, גלובס

ירידה של 10% בהיקף הקניות היום לעומת יום שלישי בשבוע שעבר

לפי נתוני חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים) בין השעות 9:00 ל-12:00 הייתה ירידה של 33% בסכום ההוצאות בכרטיסי אשראי

ירוטי כיפת ברזל מעל שמי אשקלון /צילום:  REUTERS/ Amir Cohen

האם ישראל ערוכה כלכלית להתמודדות ביטחונית ממושכת

חוסר היציבות שאותו חווים תושבי העוטף כבר שנים ארוכות, מחייב את הכנסת והממשלה להיות ערוכים עם רשת ביטחון כלכלית ומגוון פתרונות למעסיקים ולעובדים ● דעה

יעקב לוקסנבורג / צילום:תמר מצפי

הרשות לניירות ערך בודקת: מדוע לוקסי לא דיווח על בעלי זיקה משפחתית בהנפקה של סאני אלקטרוניקה

סאני אלקטרוניקה קיבלה כתב טענות מנהלי מצד רשות ני"ע בקשר לנתונים בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2015 ולשנה כולה, ובקשר לתשקיף שפרסמה החברה להנפקה בספטמבר של אותה שנה ● ל"גלובס" נודע כי מדובר באי דיווח על בעלי זיקה לבעל השליטה לוקסי

שריפה כתוצאה מפגיעת רקטה במפעל צעצועים בשדרות / צילום: רויטרס

הדילמה: מערכה בעזה או מערכת בחירות - בקופת המדינה אין מספיק כסף לשניהם

לאוצר יש רזרבה של 1.3 מיליארד שקל, והשאלה היא מה עושים איתה ● אם ישראל תיקלע למבצע צבאי ארוך בעזה, הגירעון התקציבי יקשה על הממשלה להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של העימות ● עם זאת, מחקרים מראים שלעימותים צבאיים יש השפעה מוגבלת על הכלכלה הישראלית

בנימין נתניהו \ צילום: אמיר מאירי

נתניהו: "ישראל לא מעוניינת בהסלמה, אך נעשה כל שיידרש להגן על אזרחינו"

כך אמר היום ראש הממשלה נתניהו על רקע חיסול הבכיר בג'יהאד האיסלמי והמטחים הבוקר על דרום המדינה ● גם הרמטכ"ל אביב כוכבי הדגיש כי צה"ל לא מעוניין בהסלמה ● ראש השב"כ נדב ארגמן ציין כי העיתוי לחיסול היה מקצועי בלבד

ישראל כ"ץ בעצרת האו"ם / צילום: Eduardo Munoz, רויטרס

משרד החוץ מגיב להחלטת בית הדין האירופי: בית הדין האירופי נגרר לקמפיין פוליטי נגד ישראל

יקב פסגות: החלטת בית הדין נגועה באפליה נגד ישראל, גאים בתרומתנו למאבק נגד ההחלטה

 

 

אנשים מתגוננים בעת אזעקה בשדרות / צילום: Ammar Awad, רויטרס

ההחלטה הכלכלית היקרה של פיקוד העורף

מפקד פיקוד העורף קיבל החלטה שעלותה נאמדת במיליארדי שקלים - השבתת העבודה מתל אביב ודרומה • מי ישלם את החשבון: קופת המדינה, המעסיקים או העובדים? • ההסלמה במצב הביטחוני חייבת להוות נקודת מפנה ביחס לחקיקה הקיימת בתחום ● דעה

רינת גזית  / צילום: פנאקסיה

נכנסים לקנאביס: בכירים נוספים מצטרפים לתעשייה

רינת גזית מונתה לדירקטורית בלתי תלויה בפנאקסיה ישראל, מפעל ייצור הקנאביס בלוד ● טוגדר, המגדלת קנאביס רפואי וקיבלה לאחרונה אישור להתחיל בגידול לצרכים מסחריים, הודיעה על מינוי יואב אליישוב למנהל תחום הפארמה בחברה

אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר/ צילום: יוסי זמיר

היום הראשון בתפקיד: שר הביטחון בנט מבקש להשאיר את אבי דיכטר כסגנו

דיכטר מונה לתפקיד על ידי ראש הממשלה נתניהו בתפקידו כשר ביטחון ועם מינוי בנט נדרש אישור מחדש

משתמשת בפייסבוק / צילום: שאטרסטוק

צ'ק דרך הוואטסאפ? פייסבוק משיקה שירות תשלומים חדש

השירות "פייסבוק פיי" יאפשר ביצוע תשלומים דרך כל אפליקציות החברה ● השירות יהפוך לזמין בפייסבוק ומסנג'ר בארה"ב במהלך השבוע הקרוב ובהמשך יהיה זמין במדינות נוספות

רצפת המכירה של המחר, כנס עושים שוק, גלובס / צילום: איל יצהר, גלובס

"ארגונים חייבים להקצות את המשאבים לחדשנות ומי שלא יעשה כן יישארו מאחור"

מנכ"ל ריטייל אינוביישן קלאב אורן פארן סיפר באירוע עושים שוק של "גלובס" כי כיום פועלים בארץ 350 סטארט-אפים בתחום בריטייל ● מיכאל גבאי מ-Trigo טען כי "בסטארט-אפים מבינים שלעבוד בישראל זה משהו שבסופו של דבר יעזור להם כשחקנים בינלאומיים"