גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עם הגב לקיר: אי.די.בי החלה ברוד שואו לקראת גיוס של כ-200 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה

הגיוס קריטי לאי.די.בי, שכן הוא נועד לסייע לפרוע סדרות חוב ישנות בסוף נובמבר, בצל תשואות זבל דו-ספרתיות שבהן נסחרות כיום אג"ח החברה ● הסדרה החדשה תזכה לבטוחה חזקה יחסית בדמות שיעבוד על כ-10% ממניות כלל ביטוח

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

חברת אי.די.בי פתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין, החלה השבוע ברוד שואו לקראת הנפקה של סדרת אג"ח חדשה, לראשונה מאז יולי 2017. אי.די.בי אמנם נמצאת במצב פיננסי מורכב, ואיגרות החוב שלה מסדרות ט'  ו-י"ד  נסחרות לפי תשואות זבל לפדיון של 28% ו-17%, אולם בחברה מאמינים כי את הנפקה סדרת ט"ו החדשה היא תצלח ללא קשיים מיוחדים.

הסיבה העיקרית לכך היא העובדה שסדרה ט"ו תזכה לבטוחה חזקה יחסית בדמות שיעבוד על כ-10% ממניות חברת כלל ביטוח  (ו/או על התמורות ממכירתן), לפי יחס בטוחה לחוב (VLO) של 133% (היקף החוב שיגויס יהיה נמוך ב-33% משווי הבטוחה). חברת כלל ביטוח נסחרת כיום לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל, כך ש-10% ממניותיה שוות כ-300 מיליון שקל.

אם שווי זה יישאר ללא שינוי עד מועד ההנפקה, שמתוכנן לשבוע הראשון של נובמבר, הרי שהיקפו של גיוס האג"ח הנוכחי יעמוד על כ-200 מיליון שקל. סכום זה יסייע לאי.די.בי לבצע בסוף נובמבר פירעון מלא של שתי סדרות האג"ח האחרות שלה, י"א  ו-י"ג , שמגיעות לסוף חייהן ושהיקף החוב כלפיהן עומד על כ-480 מיליון שקל.

אי.די.בי מחזיקה כיום באופן ישיר ב-15.3% ממניות כלל ביטוח, אולם על פי מתווה המכירה שקבעה בעבר הממונה הקודמת על רשות שוק ההון והביטוח, היא תידרש למכור עד תחילת ינואר 5% מהמניות, ולכן אינה יכולה לשעבדן לטובת גיוס חוב נוסף. יש לציין כי לפי החלטת דירקטוריון אי.די.בי, תוקדם מכירה זו ותתבצע עוד במהלך 2019, אם כנגד תמורה במזומן ואם כנגד תמורה באג"ח מסדרות ט' ו-י"ד, כפי שבוצע בתחילת ספטמבר.

מחצית הקרן תיפרע תוך שנה

מתווה מכירת מניותיה בכלל ביטוח, מחייב את אי.די.בי למכור מנה נוספת ואחרונה של 5% ממניות כלל ביטוח בתחילת מאי 2020. מדובר במניות שיהיו משועבדות לטובת סדרה ט"ו החדשה, ומשום כך נקבע כי מחצית הקרן של סדרה זו תיפרע כבר בסוף ספטמבר 2020, בעוד שהמחצית השנייה תיפרע רק בסוף יוני 2022.

הנפקת החוב הנוכחית קריטית לצורך פירעון החוב למחזיקי אג"ח י"א ו-י"ג, כאשר האלטרנטיבה העיקרית והפחות רצויה על אי.די.בי לפי שעה היא מכירת כלל ההחזקה הישירה בכלל ביטוח (15.3%) כבר כעת. מלבד ההחזקה הישירה, חשופה אי.די.בי עדיין לשינויים במחירן של עוד כ-20% ממניות כלל ביטוח, שנמכרו על ידה בשנתיים האחרונות בדרך של עסקאות החלף עם הבנקים. מדובר במניות בעלות שווי שוק של כ-600 מיליון שקל, שנמכרו במחירי שוק של 56-62 שקל למניה, הגבוהים ממחיר השוק הנוכחי (54 שקל למניה).

משום כך צפויה לפי שעה אי.די.בי לשלם לבנקים תשלומי פיצוי בעת סגירתן של עסקאות החלף אלו. בדוח התזרים החזוי שצירפה אי.די.בי לדוחות הרבעון השני, העריכה החברה כי תשלם לבנקים בגין סיומן של עסקאות אלו סכום של 94 מיליון שקל במחצית השניה של 2019 ועוד 30 מיליון שקל ב-2020. עם זאת, מדובר על הערכה שהתבססה על מחיר השוק של מניית כלל ביטוח בעת פרסום הדוחות הכספיים, כך שהסכום הסופי שישלם אחד הצדדים בעסקה לצד שכנגד, ייקבע בהתאם למחיר השוק של המניה במועד סגירתן של עסקאות החלף אלו.

נזק גדול לאי.די.בי מעסקאות ההחלף

במקביל נדרשת אי.די.בי להשלים מכירה של 5% ממניות כלל ביטוח לידי אייל לפידות, שתיעשה כנראה באמצעות סגירת עסקת החלף קיימת. העסקה עם לפידות, שנחתמה במאי, העניקה שווי של 132 מיליון שקל לחבילת המניות, כאשר מתוך סכום זה התחייבה אי.די.בי להעניק לו הלוואת מוכר של 118 מיליון שקל.

אלא שלאי.די.בי אין את הסכום הדרוש ולכן היא הסכימה לאחרונה למכור את ההלוואה לידי קרן הגידור כלירמרק בתמורה ל-93.5 מיליון שקל, קרי בהפסד, במטרה לשפר את נזילותה. בפני אי.די.בי עמדה גם האופציה למכור רק כמחצית מהלוואה לידי בית ההשקעות מיטב דש, אולם בחברה טענו כי על פי כל פרמטר כלכלי, העסקה עם כלירמרק טובה יותר.

עם זאת, השלמת המכירה ללפידות במחיר של 47.7 שקל למניה וסגירת עסקת החלף כנגדה, תביא בהכרח לתשלום גדול לבנק, מאחר שהמניות נמכרו כאמור בעבר במחיר גבוה יותר. לפי שעה, דומה כי עסקאות ההחלף הסבו לאי.די.בי נזק של עשרות מיליוני שקלים אם לא מאות מיליוני שקלים, בהשוואה למכירה רגילה של המניות שהייתה מבוצעת באותה התקופה.

עסקאות אלו מנעו לכאורה הצפה של השוק במניות כלל ביטוח, שהייתה אולי לוחצת את מחיר השוק שלהן עוד יותר כלפי מטה ומסבה הפסד גדול יותר. הן גם העניקו לאי.די.בי זמן נוסף לנסות ולמכור את מניות השליטה בכלל ביטוח כמקשה אחת ובפרמיה מהותית על מחיר השוק, אלא שאת האופציה הזאת אי.די.בי לא מימשה וכנראה שגם לא תממש.

השלמת מהלכים אלו, תשאיר כנראה את אי.די.בי ללא הערת עסק חי בדוחות הכספיים לסיכום הרבעון השלישי והרביעי של 2019. בדוחות לסיכום הרבעון השני כתבו רואי החשבון של אי.די.בי, כי "יכולת הפירעון של החברה של יתרת חובותיה בעיתוי הנדרש, תלויה בין היתר בגורמים שאינם בשליטתה ובעיקר בשוויה הכלכלי של איגרת החוב מדולפין איי אל (שרכשה ממנה את השליטה בחברת דסק"ש בהלוואה מוכר, ע"כ) ובתזרימי המזומנים שינבעו ממנה עד לסיום התחייבויות החברה כלפי נושיה".

דילמה: להשתתף בגיוס של סלקום?

בינתיים, תידרש דסק"ש להכריע בקרוב האם להשתתף בגיוס ההון הגדול של החברה הבת סלקום , שאמור לצאת לדרך עוד ב-2019. דסק"ש נוהגת לשמור לעצמה עתודות מזומנים גדולות, אולם ויתור על השתתפות בגיוס של סלקום משמעו דילול עמוק של החזקתה בחברת התקשורת לפי שווי נמוך במיוחד.

סלקום, שנסחרת כיום לפי שווי של כ-1 מיליארד שקל, הכריזה לאחרונה כי ברצונה לגייס כ-400 מיליון שקל בהנפקת מניות, כך שמדובר על הגדלת ההון המונפק של החברה בכ-40%. דסק"ש מחזיקה כיום ב-44% ממניות סלקום, והחלטה שלה שלא להשתתף בגיוס תביא כאמור לדילול החזקתה ואף תקשה מאוד על הצלחתו.

אדוארדו אלשטיין שולט באי.די.בי ובדסק"ש באמצעות חברת הנדל"ן והפיננסים הארגנטינית אירסה, שנסחרת בבורסה בניו יורק לפי שווי של 355 מיליון דולר, וזאת אחרי שאיבדה בחמש השנים האחרונות 63% מערכה. מדובר, אגב, באותן חמש שנים שבהן שולטת אירסה בקבוצת אי.די.בי-דסק"ש (דיסקונט השקעות הישראלית) בה השקיעה עד כה סכום עתק של כ-660 מיליון דולר (20 מיליון דולר מתוכם רק באחרונה) עם התחייבות להשקעה נוספת של 40 מיליון דולר בשנתיים הקרובות. 

עוד כתבות

הטבות נדל"ן בצל הקורונה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מוותרות על כספים ודוחות תשלומים: אלה ההטבות שמעניקות חברות הנדל"ן

משבר הקורונה משפיע על כל ענף הנדל"ן, ולכל החברות ברור שקשיים או קריסה של סקטורים מסוימים תשפיע עליהן במוקדם או במאוחר ● כמה חברות בענף כבר מציעות הטבות שונות ללקוחותיהן

אהובי גלפנד / צילום: איל יצהר

"בשבוע אחד הכל נפסק": עבור חצי מיליון עצמאים ובעלי עסקים הקורונה היא איום כלכלי קיומי

זה לא היה רק מקור פרנסה עבורם, אלא גם חלק מהנשמה ● כעת, כמו מאות אלפי בעלי עסקים קטנים אחרים, הם ניצבים חסרי אונים מול משבר שאיש לא דמיין ● כך נראים האנשים שמאחורי המספרים

מעבדה של BGI בסין. החברה הייתה אמורה לשלוח לישראל עשרות מכונות בדיקה / צילום: China Stringer Network, רויטרס

התוכנית הגרנדיוזית להקמת מעבדה שתבצע אלפי בדיקות קורונה ביום בישראל הותירה שובל של סימני שאלה

בתחילת השבוע הודיע הסטארט–אפ הישראלי מיי–הריטג’ כי יקים בשיתוף חברה סינית מעבדה שתבצע 10,000 בדיקות קורונה ביום • זמן קצר לאחר מכן הקפיא משרד הבריאות את המיזם ללא הסבר • בכירים במערכת הבריאות, בהייטק ובאקדמיה מעלים שורה של שאלות • מאחורי הקלעים של ההקפאה

קרקע חקלאית/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

שוב: תביעה נגד משווקי קרקע חקלאית שנותרה מיותמת מבנייה

לפני כעשור 79 קונים שילמו בממוצע כ-160 אלף שקל עבור קרקע חקלאית ליד כפר הס בעלת פוטנציאל השבחה  כעת הם תובעים את המשווקים בטענה כי ייעוד הקרקע לא השתנה ● הנתבעים: "תביעה מופרכת"

מיכל הלפרין/ צילום:יוסי זמיר

"לא נהסס לפעול נגד עסקים שינצלו את קשיי התקופה לצורך התנהגות אנטי-תחרותית"

כך מתריעה היום הרשות לתחרות ● מבהירה כי "ענפי המזון והטואלטיקה זוכים לתשומת-לב מיוחדת" מצדה דווקא במהלך משבר הקורונה, זאת עקב "תלות רבה של משקי-הבית בישראל באספקה סדירה" ועל-מנת למנוע ניצול של מגפת הקורונה לפגיעה בתחרות ובציבור

חרדי תושב בני ברק עם מסכת פנים סוחב עגלת קניות  / צילום: Oded Balilty, AP

בירושלים ובבני ברק יש הכי הרבה חולי קורונה. ומה קורה בעיר שלכם?

מניין החולים בישראל הוא 8,018, ו-47 מתו מהנגיף ● היקף הנדבקים בעולם עומד על 1,205,801 בני אדם, 64,975 מתו ו-247,961 החלימו ● בשעות הבוקר יתווספו מתחמי "היבדק וסע" גם בערים נוף הגליל ועראבה

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

מתחזקות הירידות בת"א; לייבפרסון נחתכת ב-6%, קבוצת דלק מזנקת

המדדים המובילים מאבדים כ-1% ● מחיר הנפט זינק בקרוב ל-40% בשני ימי המסחר האחרונים ● עליות חדות במניות אנרג'יאן, דלק קידוחים, פז ותמר פטרוליום ●

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

סימני השאלה סביב בדיקות הקורונה וגיוס ההון החריג בזמן המשבר: השבוע בהייטק

המדינה עומדת להשיק תוכנית סיוע לתעשיית ההייטק - האם צריך לסייע לסטארט-אפים ברוטשילד? ● מה חושבים בקרן בלאמברג על תעשיית הפינטק בזמן המשבר, ולמה משרד הבריאות הקפיא את ההסכם עם מיי הריטג' ● מה קרה השבוע בהייטק

שר הבריאות יעקב ליצמן / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

פרשנות - האדמו"רים נעלמו, המנהיגים התמהמהו: כל הדרך למשבר בחברה החרדית

בשיאו של המשבר, הבינו אנשי רפואה שכדי לגרום לציבור החרדי להפנים את צו השעה יש לרתום את בכירי הקהילה למשימה • וגם: בדרך להקמת ממשלה נתניהו מוותר על מוקדי הכוח שטיפח במשך שנים

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

ברקת יאפשר למוסדיים לדחות אג"ח ולהחליף חוב בקלות לחברות לוות שנקלעו למשבר

מנייר התייעצות שתפרסם רשות שוק ההון עולה כי התוכנית שלה לשיקום החברות הטובות שנקלעו לקשיי החזר באג"ח תכלול בין היתר דחייה של עד שנה בתמורה לתוספת בריבית של 0.55% ועד 3.5%, ללא תספורת בחוב 

פרופ’ ברכה רגר / צילום: איל יצהר, גלובס

מה חושבת הווירולוגית הבכירה בישראל על הסיכוי למצוא חיסון לקורונה

פרופ' ברכה רגר מאוניברסיטת בן גוריון, מהווירולוגים הבכירים בישראל, חשבה בתחילת הקריירה שלה שחיסונים יעשו לווירוסים מה שעשתה האנטיביוטיקה לחיידקים • באופן אירוני, היא אומרת ל"גלובס", הצלחתם הובילה לנטישת התחום ומענקי המחקר נעלמו • עכשיו אנחנו משלמים את המחיר

גיוס הון / צילום: Shutterstock

למרות הקורונה: גיוסי ההון בחברות הייטק הגיעו לשיא ברבעון הראשון

גיוסי ההון בחברות הייטק עמדו על 2.74 מיליארד דולר ב-1,339 עסקאות שבוצעו ברבעון הראשון, כך לפי דוח של חברת המחקר IVC ומשרד ZAG ● עם זאת, הרבעון השני של השנה צפוי להיות חלש בשל מגפת הקורונה

לא נוגעים באורח החיים. סטוקהולם, בשבוע שעבר / צילום: David Keyton, AP

בשבדיה חיים כמעט כאילו אין קורונה: האם זה ייגמר באסון?

בתי הספר פתוחים, המסעדות מלאות והרחובות שוקקי חיים ● ראש הממשלה התנצל מעומק לבו כשהודיע שמעתה מותר לשבת במסעדות רק סביב שולחנות ולא על הבר ● ליאורה לויאן עוברת את משבר הקורונה בגטבורג ונפעמת מהסירוב המוחלט של השבדים לצאת מהשגרה ● האזינו לפודקאסט "דברים שרואים משם"

בני גנץ / צילום: Sebastian Scheiner - AP

פרשנות: להיות אופציה על המדף - ולהמתין בסבלנות

החלופה לשלטון הימין הגיעה אל סוף דרכה ● האפשרות האחרונה שנותרה לאופוזיציה הישראלית היא להודות בעקרותם של קיצורי הדרך, להסכים להיות אופציה, ולדעת שמימושה יצריך דור שלם

מדף בקבוקי פלסטיק של קוקה קולה / צילום: תמר מצפי

קוקה-קולה ישראל מתחילה למכור מזון ומשקאות ישירות לצרכנים

החברה תמכור במכירה ישירה לצרכנים משקאות קלים, אלכוהול ומוצרי מזון ממגוון המותגים שהיא משווקת, החל מקוקה-קולה ועד ממרחי עגבניות של MUTTI ● זמן האספקה יהיה "מהיום למחר", ללא דמי משלוח

תאגיד השידור כאן / צילום: שלומי יוסף

כהונתה של מועצת תאגיד השידור תוארך בחמישה חודשים

זאת מתוקף התקנות לשעת חירום ● בתוך כך, פעילותה של ועדת האיתור לבחירת מועצה חדשה בראשות השופט אילן שיף תקועה בעקבות בעיות ביורוקרטיות הנובעות ממשבר הקורונה

בני גנץ ובנימין נתניהו / צילום: Associated Press

בליכוד ובימינה מאיימים: בלי החלת ריבונות לא נאפשר רוטציה

חבר הכנסת יואב קיש והשר בצלאל סמוטריץ' הודיעו כי הם לא יעבירו את חוקי הרוטציה בלי התחייבות להעברת הריבונות במלואה ● שאלת החלת הריבונות היא סלע המחלוקת העיקרי במשא ומתן בין כחול לבן והליכוד ● הסכמות לגבי חוק הגיוס

פרופ' דפנה ברק ארז, שופטת עליון / צילום: שלומי יוסף

פרשנות: העליון ביטל את פוטנציאל השווי - ויצר פוטנציאל לצרות

פסק הדין של ביהמ"ש העליון, שנדרש לסוגיית הפיצויים כתוצאה מתוכנית בנייה פוגעת, קבע כי יש לנטרל את רכיב הפוטנציאל משווי הנכס ● ההחלטה תמריץ ועדות תכנון לפעול ליצירת מערכת מלאכותית של מחירים, שמנותקת ממחירי השוק

גייטס ומנדלה, לפני 17 שנה בפורום שעסק באיידס / צילום: Jeff Christensen, רויטרס

מפוליו ועד קורונה: ביל גייטס היה הראשון לזהות

כך הפך ביל גייטס לאביר המחלות הזיהומיות: מייסד מיקרוסופט היה מהראשונים לזהות שמחלות ויראליות הן אחת הבעיות המרכזיות של הכפר הגלובלי

אנטנה סלולרית/ צילום: תמר מצפי

"לא לאפשר לראשי ערים להחליט האם להקים אנטנות סלולריות"

בכיר במשרד התקשורת בביקורת חריפה על ראשי ערים שמסרבים להקים אתרים סלולריים: כל ראש עיר חושב שהוא שריף, ועל הדרך פוגע בתושבים ומונע תקשורת סלולרית שהיום מבינים עד כמה היא חיונית