גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

איך שאלת השימוש בפחם יצרה מחלוקת של 16 מיליארד ש' בין שני גופים ממשלתיים

מלחמה בין המשרד להגנת הסביבה לרשות החשמל הולידה שני מסמכים עם מסקנות שונות לגבי המחיר של הפסקת השימוש בפחם ● המשרד טוען כי הרשות התעלמה מעלות פליטת מזהמים ומנזקים סביבתיים ● הרשות: נציגות המשרד נכחה בדיונים ותמכה במסקנות ● כתבה ראשונה בסדרה

תחנת אורות רבין בחדרה/ צילום: יוסי וייס חברת החשמל
תחנת אורות רבין בחדרה/ צילום: יוסי וייס חברת החשמל

מסמך מדיניות של רשות החשמל, שמנתח את המשמעויות הכלכליות של הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל, לוקה בשורה ארוכה של פגמים וליקויים מקצועיים - כך טוען המשרד להגנת הסביבה. במסמך תגובה, שהגיע לידי "גלובס", קובע המשרד כי חלק ניכר מההנחות ששימשו את רשות החשמל לא היו מדויקות, ובין היתר נכללו בו קביעות בנושאים סביבתיים שמנוגדות לעמדה המקצועית של המשרד.

המשרד להגנת הסביבה טוען שבשורה התחתונה, בניגוד למסקנה העולה מהניתוח הכלכלי של רשות החשמל, הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל לא תגרור עלויות של 3.5 מיליארד שקל, אלא דווקא תחסוך למשק כ-13 מיליארד שקל (בערכים מהוונים).

מדובר בעליית מדרגה בסערה שחוללה טיוטת מסמך, שפורסמה לשימוע ציבורי ב-2 בספטמבר 2019. המסמך הוכן כחלק מיוזמת שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ, לגבש מדיניות בנושא הפחתת השימוש בפחם עד כדי הפסקה מוחלטת עד שנת 2030.

המאבק על שימוש בפחם לייצור אנרגיה ב-2030

עלויות הזיהום מפחם לא נבחנו - וזו הסיבה

30% מהחשמל בישראל מיוצר עדיין בפחם באמצעות שתי תחנות כוח גדולות - אורות רבין בחדרה ורוטנברג באשקלון. במסגרת הסכם הרפורמה בחברת החשמל, סוכם שהחברה תוכל להמשיך ולהפעיל את התחנות הפחמיות עד 2030, אך יחידות 1-4 בחדרה, שמייצרות כרבע מהחשמל המיוצר בפחם, ייגרטו עד 2022. במקומן אמורות להיבנות שתי תחנות כוח גדולות שמופעלות בגז טבעי.

הפחם נחשב לדלק זול יחסית ואמין לייצור חשמל ובשנים האחרונות הושקעו מיליארדים בפרויקט להתקנת סולקנים להפחתת פליטת מזהמים בתחנות הכוח בחדרה ובאשקלון. עם זאת, הפחם פולט גזי חממה בכמות כפולה מגז טבעי וחלקיקים מסוכנים שנפלטים מהארובות גורמים לתחלואה ולתמותה מוקדמת בהיקף של 230 איש בשנה, על פי הערכות המשרד להגנת הסביבה (לפני התקנת הסולקנים).

טיוטת הניתוח הכלכלי של רשות החשמל עוררה תגובות חריפות של ארגוני הסביבה בישראל, שזעמו על-כך שהרשות בחרה לא לתת ערך כלכלי להפחתת פליטות גזי החממה, כתוצאה מהפסקת השימוש בפחם. "בחרנו שלא לקבוע ערך כלכלי להפחתת הפליטות, משום שסקירה של מגוון עבודות שנעשו בארץ ובעולם לתמחור הפליטות מלמדת כי קיימת שונות רבה בערך הכלכלי המיוחס לפליטות", נכתב בטיוטת המסמך של רשות החשמל.

ברשות החשמל הסבירו כי מטרת המסמך הייתה להציג למקבלי ההחלטות את העלויות הנלוות להחלטה על הפסקת השימוש בפחם, בלי להתייחס למשמעות הסביבתית והערכית שלה - שתיקבע על-ידי מקבלי ההחלטות בהתאם לתפיסת עולמם. "רשות החשמל לא הניחה שערך הפליטות הוא אפס. העבודה מאפשרת להשוות באופן שקוף את מחיר ההפחתה לתועלת הצפויה מההפחתה, בשונה מעבודות אחרות".

כעת מתברר שלביקורת על המסמך יש שותפים גם בתוך הממשלה. נייר העמדה של המשרד להגנת הסביבה משבח את משרד האנרגיה ורשות החשמל על ההחלטה לבחון את המשך השימוש בפחם, אך מותח ביקורת נוקבת על המסמך עצמו ועל קביעות מקצועיות שבו - שאת חלקן הוא מכנה "תמוהות".

בשורה התחתונה קובע המשרד להגנת הסביבה כי מחישוב שביצע עולה, כי "הסבת היחידות הפחמיות (בחדרה ובאשקלון) לגז טבעי תביא לחיסכון משקי של כ-13 מיליארד שקל (מהוון) ולא עלות עודפת של 3.5 מיליארד שקל כפי שהוצגה בעבודה זו".

המשרד להגנת הסביבה לא מפרט את התחשיב, אך טוען לאי-דיוקים משמעותיים בתחשיב שערכה רשות החשמל.

כך למשל, סבורים במשרד כי התחשיב של הרשות מבוסס על עלות פחם זולה בהרבה מהמחיר הריאלי שלו וכי הרשות שגתה כשכללה בתחשיב עלות הגז למשק גם את רכיב המס הגבוה שמוטל על גז טבעי (תמלוגים, מס חברות ומס ששינסקי). המס הזה, לטענת המשרד להגנת הסביבה, אינו יכול להיחשב כ"עלות", משום שהוא משולם לתקציב המדינה.

"לא משקף את התמונה הכלכלית המלאה"

נקודת הביקורת העיקרית של המשרד להגנת הסביבה היא על ההתעלמות מהערך הכלכלי של הפחתת הפליטות. "ניתוח עלות-תועלת שמתעלם מהעלויות החיצוניות של מזהמי אויר אינו משקף את התמונה הכלכלית המלאה, שתשולם ע"י המשק", נכתב בתגובת המשרד. "זו החלטה חישובית שאינה נכונה ואינה עומדת בקנה אחד עם המתודולוגיות המקובלות בעולם".

במשרד להגנת הסביבה מביעים תמיהה נוספת: "הרשות שקלה בדעתה האם להתחשב או להתעלם אך ורק מעלויות חיצוניות, שנובעות מפליטות גזי חממה, וכלל לא שקלה עלויות חיצוניות מפליטת מזהמי אוויר.
נציין, כי לא ניתן כל נימוק מדוע לא נשקלה התייחסות למזהמי אוויר שגורמים לתחלואה ולתמותה בנוסף. אנו דוחים את הנימוק בדבר ‘שונות רבה בערך הכלכלי המיוחס לפליטות’, אשר לגישת המחברים מצדיק התעלמות מהעלות החיצונית של פחמן דו-חמצני. נחזור ונדגיש כי קיים ערך כספי בשקלים לפליטות פחמן-דו חמצני, אשר המשרד להגנת הסביבה מפרסם מאז שנת 2012".

נקודה עקרונית נוספת שמעלה המשרד נוגעת לחלופה לייצור חשמל בפחם. ברשות החשמל בחנו רק את האפשרות שבמקום להשתמש בפחם ישתמשו בגז טבעי - תוך התעלמות ממחקרים המצביעים על-כך שבתוך 15 שנה (כלומר חמש שנים אחרי תאריך היעד) ניתן יהיה להפיק חשמל סולארי בזול יותר מגז טבעי וללא בעיית אגירה. "ישראל אינה יכולה להתעלם מהתפתחויות אלו ועל כן נדרשת בחינה יסודית של החלפת מלוא ההספק הפחמי הקיים בהספק סולארי עם אגירת אנרגיה על פני מספיק זמן, כך שמקדם החלפת ההון יהיה זהה לתחנות הכוח הפחמיות".

רשות החשמל מסרה בתגובה, כי היא ביצעה עבודה יסודית וכי העבודה בוצעה בשיתוף משרדי הממשלה והציבור ומסקנותיה אומצו על ידי מליאת רשות החשמל. "נציגות המשרד להגנת הסביבה נכחה בדיון, תמכה במסקנות באופן פורמלי, ואף ציינה שהמסקנות מתאימות למחקרים נוספים שנעשו על ידי המשרד.

"אנו מצפים שהמשרד להגנת הסביבה יגבש עמדה עקבית ומבוססת, ולכשזו תגובש יציג אותה במסודר לגורמי הממשלה ולא באמצעות הדלפות לתקשורת". 

עוד כתבות

עסקה עסקאות ידיים מיזוג לחיצת ידיים חתימת חוזה / צלם: פוטוס טו גו

דעה: האם משבר הקורונה יחשב "כוח עליון" המצדיק השתחררות מכבליו של הסכם אשר נכרת ערב המשבר?

אין בישראל תקדים משפטי רלוונטי ממנו ניתן ללמוד באופן ישיר לגבי המשבר בעיצומו אנו מצויים וזאת אף שנידונו בעבר סיטואציות משבריות שונות ● איך בכל זאת ניתן לפרש את הוראות החוק ולהסיק ממקרים קודמים

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Tom Nicholson, רויטרס

ראש ממשלת בריטניה ג'ונסון שוחרר מטיפול נמרץ; יישאר באשפוז בבית החולים

צבא גרמניה יעביר מכונות הנשמה לבריטניה, מרקל הפצירה בציבור הגרמני להישמע להנחיות "למרות מזג האוויר היפה", הרשויות בספרד רואות "סימנים מעודדים" במלחמה בהפצת הנגיף וגם באיטליה שוקלים יציאה הדרגתית מצעדי הסגר

צלעות טלה במרינדת סחוג / צילום: דן פרץ

לא רק גפילטע: אוכל יהודי מעודכן, לא מה שחשבתם

ההגדרה לאוכל יהודי בארץ ובעולם היא כבר מזמן לא רק כבד קצוץ וגפילטע פיש ● המטבח היהודי-איטלקי מתערבב עם היהודי-הולנדי, עם המזרח אירופי ועם הישראלי, ויוצר שעטנז טעים ומשמח ● וגם: יין שמגיע עד הבית

בנימין נתניהו עם נפתלי בנט / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

בנט בביקורת על הסגר הכללי; גורם בסביבת נתניהו: שיבצע את שהוטל עליו

"חייבים לעבור ממדיניות הפטיש למדיניות הפינצטה", כתב הערב שר הביטחון נפתלי בנט בפוסט פייסבוק ● בסביבת נתניהו לא היו מרוצים והגיבו כי "במצב חירום מצופה משר בממשלה להתנהג בצורה אחראית ולקיים את הדיונים בפורומים המקצועיים בממשלה ולא בתקשורת"

מעבדה של BGI בסין. החברה הייתה אמורה לשלוח לישראל עשרות מכונות בדיקה / צילום: China Stringer Network, רויטרס

ישראל תרכוש ערכות לבדיקת קורונה של ענקית הגנומיקה הסינית BGI ב-90 מיליון שקל

העסקה לאספקת מיכשור וחומרים שיאפשרו ביצוע של 10,000 בדיקות PCR נוספות ביום לפחות בוצעה מול חברת AID GENOMICS – השותף של BGI בישראל ● במסגרת עסקה זו יסופק ציוד למעבדות של קופות החולים

מסעדה סגורה בסיאטל. בעל המסעדה חוסם את החלונות כדי למנוע ביזה / צילום: Ted S. Warren, AP

OECD: חודש מרץ מסתמן כגרוע בהיסטוריה מבחינה כלכלית

על-פי סקירה שמפרסם היום הארגון, הסימנים לכניסה למיתון באירופה ובגוש האירו חזקים יותר מכפי שהיו במהלך משבר 2008 ●לפי כותבי הסקירה, לא ניתן כעת לצפות מתי המיתון יגיע לסופו, אולם ככל שהסגרים יתארכו הפעילות הכלכלית צפויה להתאים את עצמה למציאות החדשה

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

מענקים מהירים והגנה על השקעות מוסדיים: תוכנית הסיוע של המדינה לתעשיית ההייטק בימי הקורונה

האוצר יעביר לרשות החדשנות באופן מיידי 1.25 מיליארד שקל, כחלק מהתקציב השנתי שלה, שישמשו בעיקר למענקים בתמורה לתמלוגים ● המדינה תספק למוסדיים מנגנוני הגנה במטרה לעודד אותם להשקיע בחברות הייטק בהיקף של 2 מיליארד שקל

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עומד לנאום על סכנות נגיף הקורונה / צילום: Patrick Semansky, Associated Press

הצבעה בצל המגיפה: "טראמפ לא יכול לדחות את הבחירות"

האם הבחירות לנשיאות ארה"ב ייערכו במועד ● איך מקיימים פריימריז בזמן מגפה ● ולמה הצבעה במעטפות הפכה לשאלה המכרעת של הקמפיין ● יפתח דיין, פרשן ובלוגר לפוליטיקה האמריקאית, מתארח בפודקאסט ׳המדריך לטראמפיסט׳ כדי להסביר מה עושה נגיף אחד לקמפיין 2020 ● האזינו

דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה / צילום: כדיה לוי, גלובס

"חשובים מכל הם העובדים שהצלחנו לשמור גם בימים קשים אלו"

לדברי דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה, "אנו מנסים ככל הניתן לשמור על השגרה. המרכזים המסחריים והלוגיסטיים שלנו ממשיכים לפעול ברחבי הארץ, גם אם חלקית. לא הוצאנו את העובדים שלנו לחל"ת ואין לנו כוונה כזו"

פרויקט תמ"א 38 / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

דעה - לאור המצב: על הממשלה לשקול הארכת תוקף תמ"א 38

רשויות המדינה אמנם עושות מאמצים להבטיח ודאות בשוק, ויש דברים שאפשר לקדם גם בימים אלה, אולם כדאי כבר לחשוב הלאה

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

דירת 4 חדרים בלוד / צילום: יח"צ

עסקה בעיצומם של ימי המגפה: כמה עלתה דירת 4 חדרים בלוד

אילו נכסים נוספים נמכרו והושכרו לאחרונה בערד ורמת גן?

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

"הביצועים של הראל ראויים להערכה בגלל שאיכות נשמרת בעקביות ולאורך זמן"

כך אמר ראש מחלקת המחקר בלאומי שוקי הון, אייל דבי, על קבוצת הביטוח הראל, שמציגה "צמיחה אדירה בנכסים" ● "זה לא דבר של מה בכך, שהרי מכאן נגזרת בסופו של יום השורה התחתונה"

נכנסים לבית - שירלי דן בהרצליה / צילום: שי אדם, גלובס

אירופי עם לב חם: הבית בהרצליה שכל אחד היה רוצה להעביר בו בידוד

בבית בן ארבע הקומות שתכננה שירלי דן בהרצליה נעשה ניסיון לחמם את החללים הבהירים באמצעות רצפת עץ, רהיטים שחורים וקירות מחופי לבֵנים

סוחרים מודאגים בוול סטריט צופים בנשיא טראמפ / צילום: Mark Lennihan, Associated Press

חבילת חילוץ של הפד הובילה את וול סטריט לנעילה חיובית, מניות חברות התעופה טסו

הפד הכריז על תוכנית 2.3 טריליון דולר לתמיכה בעסקים ● שיעור האבטלה בארה"ב עומד על 4.4% ● נעילה חיובית באירופה, הפוטסי זינק ב-2.9% ● נעילה מעורבת בבורסות אסיה: בורסת אוסטרליה זינקה, הניקיי ביפן ירד

מטוסי אל על חונים בנתב"ג, שהתרוקן מנוסעים / צילום: Ariel Schalit, AP

התחזית הקודרת של ארגון התעופה העולמי לא פוסחת על ישראל

לפי בדיקת ארגון התעופה העולמי, משבר הקורונה עומד לפגוע משמעותית בענף התעופה בישראל ויוביל לירידה משמעותית של מיליוני נוסעים בביקוש לטיסות ● המחזור הכספי של החברות הישראליות צפוי לרדת בכ-2.3 מיליארד דולר בעקבות עוצר הטיסות

מחסום משטרתי בבני ברק / צילום: Ammar Awad, רויטרס

התפשטות הקורונה: מניין המתים בישראל עלה ל-73; בן 63 מת בבי"ח סורוקה

הגבר סבל ממחלות רקע, מוקדם יותר בת 90 עם מחלות רקע מתה בשערי צדק ● מניין הנדבקים עלה ל-9,404 ● מצבו של ג'ונסון התייצב והוא מגיב לטיפול ● בספרד מספר החולים זינק ל-147 אלף ● מלון קורונה נפתח בחיפה ● העוצר יימשך עד מחר ב-07:00

הקורונה במספרים / אינפוגרפיק: אפרת לוי, גלובס

האם מספר החולים היומי באמת בירידה? הגרפים של מגפת הקורונה בישראל

כמה חולים אובחנו היום לעומת השבוע שעבר? כמה מהם במצב קשה וכמה כבר החלימו? כמה בדיקות כבר בוצעו בישראל וכמה מהן יצאו חיוביות? ● ״גלובס״ מציג את סיפורה של המגפה בישראל בשישה גרפים פשוטים ● בשיתוף עידן דרדיקמן ורות השקס

גילי רגב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

"יכולנו לעצור את ההתפשטות הרבה יותר מוקדם. הזהרתי מראש"

"ניבאתי אחד לאחד את מה שקורה היום, ואמרתי שחייבים להתכונן, אבל משרד הבריאות עצר את הבדיקות מסיבה לא ברורה", אומרת ל'ליידי גלובס' פרופ’ גילי רגב, האחראית האפידמיולוגית במתחם הקורונה בשיבא ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל 

פסח בישראל בצל הקורונה / צילום: AP

העוצר נגמר, הסגר הכללי יימשך עד מחר; מניין המתים בישראל עלה ל-79

ההנחיות הנוגעות לליל הסדר הסתיימו היום ב-07:00, אך עדיין אסור לעבור בין הערים ● המרכולים והפארמים נפתחים, ומותרת ההצטיידות במצרכים חיוניים ● הסגר יימשך עד ליום שישי בבוקר, אך ייתכן והממשלה תאריך את המועד ● 9,755 בני אדם נדבקו עד כה בנגיף בהם 165 במצב קשה ו-119 מונשמים