גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

התוכנית החדשה לכיסוי הגירעון: הטלת מס על ירידה מהארץ ורילוקיישן

ועדה של רשות המסים בוחנת לאחרונה שורת פתרונות לסגירת פרצות המס בעת ירידה מהארץ או רילוקיישן ● בין הפתרונות - החמרה של "מס הגירה" שכבר קיים היום אך לא נאכף, וחיוב להעביר לנאמנות נכסים

מנהל רשות המסים, ערן יעקב / צילום: ליאב פלד
מנהל רשות המסים, ערן יעקב / צילום: ליאב פלד

רשות המסים מתכננת לסגור את פרצת "מס ההגירה", במטרה למלא את קופת המדינה ולסייע עוד קצת בסגירת הגירעון התקציבי. מס ההגירה הוא מס שמוטל על מי שחדל להיות תושב ישראל, למשל ישראלים שיוצאים לרילוקיישן או מהגרים, ונועד למסות רווח מנכס מסוים שלא מומש לפני שהנישום עזב עד הארץ, עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל.

לפני כשבועיים חשפנו ב"גלובס" את "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי", ששוקדת על גיבוש רפורמה במיסוי בינלאומי. בין היתר הוועדה גיבשה המלצה למנהל רשות המסים, ערן יעקב, להקשיח את "מבחני ניתוק התושבות" לישראלים שעוזבים את הארץ ומבקשים לנתק את חבות המס שלהם לישראל. הרפורמה במבחני התושבות תוביל להשפעות מרחיקות לכת על אלפי ישראלים היוצאים לרילוקיישן ועל חיוב המס שלהם.

כעת מתברר כי מטרה נוספת ששמה לעצמה הוועדה היא "מס ההגירה". כשאדם עושה רילוקיישן או מהגר מהארץ לצמיתות, המדינה זכאית ל"תשלום" בעבור חלק מהרווחים שאותו אדם יעשה כשימכור את הנכסים שצבר בתקופה שהיה תושב ישראל.

רבים מהעוזבים את הארץ לא יודעים זאת, וברשות המסים גם לא ממש הצליחו ליישם את סעיף החוק שמעניק למדינה את הנתח שלה בנכסים של הישראלים שהיגרו. זאת, מאחר שבמקרים רבים אותם ישראלים לשעבר לא דיווחו על עזיבתם את הארץ ובוודאי שלא דיווחו מאוחר יותר על מכירת הנכסים שצברו בתקופת "ישראליותם". 

ברשות המסים רוצים לשים יד על הכספים האלה ולהבטיח כי גם לאחר ניתוק התושבות, ישלם אותו אזרח לשעבר את המס שמגיע למדינה.

איך הם יעשו את זה? זו השאלה שמצויה בימים אלה בלב-ליבה של מחלוקת סוערת בין חברי הוועדה הסודית, שמגבשת תיקוני חקיקה דרמטיים בתחום הרילוקיישן והמיסוי בינלאומי.

חוק ישן אבל לא מיושם

"מס ההגירה", או בשמו הנוסף "מס היציאה", מעוגן בסעיף 100א לפקודת מס הכנסה, שמטיל מס רווח הון על מי שיצא לרילוקשיין או היגר מהארץ וחדל להיות תושב ישראל. המס מוטל בגין "אירוע מס רעיוני", במסגרתו נמכרו כביכול הנכסים של אותו מהגר קודם ליציאתו מישראל. מס יציאה נועד לתת מענה למצב שבו תושב ישראל שמחזיק בנכס מחוץ לישראל, יהפוך להיות תושב חוץ ורק לאחר מכן ימכור את הנכס - ואז לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר שהמוכר הוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל.

מטרת מס היציאה למסות את הרווח שצמח לישראלי לשעבר מהנכס - עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. מדובר במס מקובל בעולם, ולא בהמצאה ישראלית, אלא שבישראל קיימת בעיה לגבות אותו.

החוק מעניק לישראלי העוזב את האפשרות לדחות את תשלום המס למועד שבו יימכרו נכסיו בפועל. הדחייה מתבקשת מאחר שלא תמיד יש לאותו אדם, שעושה רילוקיישן או מהגר, סכומי כסף גבוהים נזילים לשלם לרשות המס, וגם בשל האפשרות שאותו אדם יחזור לארץ, לפני שימכור את נכסיו או שערך נכסיו ירד הרבה מתחת לשוויים במועד העזיבה את הארץ, ואז על מה בכלל הוא שילם את המס?

אבל אותה התחשבות בישראלי העוזב הפכה לבעיה הגדולה של רשות המסים, מכיוון שברגע שהוא ניתק את התושבות - אין לו חובת דיווח לישראל. רבים מהמהגרים בוחרים שלא לדווח על מכירת הנכסים שהחזיקו עוד כשהיו תושבים. ובכלל, אותם תושבים עוזבים לא חייבים לדווח על כך שעזבו ולא חייבים לדווח אלו נכסים יש להם בעת העזיבה את הארץ.

לרשות המסים אין כוח-אדם וכלים לרדוף אחרי כולם ברחבי העולם ולאתר נכסים שהיו לישראלים בעת שעזבו, האם הם נמכרו ומתי.

מהצהרת הון ועד לרישום בנאמנות

ברשות המסים מבקשים לסגור את הפירצה הזאת. חלק מהפתרון יכלול חובת דיווח חדשה, שתחייב את הישראלים היוצאים לחו"ל להגיש הצהרת הון ובה פירוט על כל נכסיהם באותה עת. אבל חברי הוועדה מתקשים להסכים על הפתרון הכולל והמלא לפרצת המס ואילו ערבויות יידרשו מהתושבים העוזבים.

כך למשל, בוועדה עלה הרעיון לחייב את התושבים העוזבים להעביר את הנכסים שבבעלותם בחו"ל לידי נאמנויות, ובעת המכירה הנאמנות תהיה מחויבת בדיווח בארץ. הרעיון הזה נתקל בהתנגדות של נציגי לשכת יועצי המס ובדעות חלוקות של חברי לשכת עורכי הדין בוועדה. לטענת המתנגדים, מדובר בהתערבות גסה בפעילות של אדם שמתנתק את תושבותו, המחייבת אותו בהוצאות (תשלומים לנאמן) וגם בקבלת אישור של הנאמנות לכל פעולה שהוא עושה ברכושו.

רעיונות נוספים שעלו הם הפקדת ערבות בנקאית, רישום הערת אזהרה לטובת ישראל בטאבו במדינות הזרות, הפקדת ערבות אישית, רישום משכון ועוד. ואולם כל הרעיונות הללו הולידו התנגדויות ושלל בעיות. 

הדיונים נמשכים כעת סביב הצעה שהעלו נציגי לשכת יועצי המס בוועדה, שרק מי שסך הנכסים הכולל שלו בחו"ל עולה על 5 מיליון שקל יהיה חייב לדווח ולהמציא ערבויות לרשות המסים בעת היציאה על נכסיו.

לדברי יועץ המס ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס בישראל, "באופן מהותי אנחנו בעד שינוי החקיקה בנוגע למס יציאה. כך נהוג בכל העולם במקרה של ניתוק תושבות וגם בישראל, ורק בגלל קושי ליישמו ובהיעדר 'שיניים' לחוק, לא מחויבים העוזבים במס יציאה. לצד זאת, צריך גם לשמור על מידתיות. אנחנו לא רוצים שכל מי שיש לו דירה ברומניה ועוזב את מדינת ישראל לטובת עבודה בחו"ל, יצטרך כעת להמציא ערבויות מהטאבו הרומני לרשות המסים או לשלם מס לפני שמכר את הדירה, ובמקביל לנהל דיונים עם פקידי השומה על שווי הנכס לצורכי מיסוי".

לדברי גינדי, "קביעת רף לחובת הדיווח תצמצם את הביורוקרטיה ואת הרגולציה. אנחנו גם רוצים לוודא בחקיקה מהי ערבות ראויה, כדי לצמצם את אי-הוודאות בנושא ואת המחלוקות מול פקידי השומה". 

דרישות דרקוניות ולא ריאליות

עו"ד ליאור נוימן, שותף מנהל קבוצת המסים במשרד עורכי הדין ש. הורוביץ ושות', מוסיף כי "יש מדינות שבהן אין בכלל אפשרות לדחיית מס יציאה. אתה משלם את המס ברגע שאתה יוצא מהארץ, וזו קטסטרופה עבור אנשים שמחזיקים נדל"ן, יהלומים ורכוש יקר-ערך. גם מכיוון שאין לאנשים נזילות של מיליונים, וגם מכיוון שתנועות ההון בעולם הן כאלה שאנשים יוצאים וחוזרים יוצאים וחוזרים, ולא תמיד מוכרים את הנכסים שלהם, אז הם שילמו סתם מס".

הפתרון הפשוט לכאורה שמציע נוימן הוא חובת דיווח תקופתית. "חלק מהקושי פותרים כבר באמצעות הצעה לתיקון חובת הדיווח בעת היציאה מהארץ. היום אדם שנוסע לחו"ל לא צריך לתת אפילו דוח מה יש ומה אין לו, והנחת העבודה היא שאם לא באתי לשלם - אז דחיתי את המס. אף אחד בכלל לא יודע שעזבתי את הארץ. אני לא חייב לדווח.

"במסגרת הצעת התיקון שעלתה בוועדה, רוצים קודם כל שתהיה הצהרת הון, שתדווח בעת היציאה מהארץ על כל מה שיש לך במועד הזה. זה עושה סדר, כי כך רשות המסים יכולה לעקוב אחרי אותו אדם. ברגע שיש את הרשימה של הנכסים של הבנאדם - בעולם של מידע שוטף אי-אפשר להעלים דברים".

נוימן מסביר כי "התיקון המתגבש רלוונטי לכל מי שעושה רילוקיישן ויש לו נכסים מחוץ לישראל, ויש אלפי ישראלי שעושים רילוקיישן מדי שנה ומחזיקים בנכסים של מיליוני דולרים ואפילו עשרות מיליוני דולרים מחוץ לישראל. זה רלוונטי לכל שכיר שאין לו בכלל תיק במס הכנסה ועוזב, ורלוונטי להמון עצמאים שעוזבים את ישראל לחו"ל. לכן, התיקון חייב להיעשות בזהירות".

מרשות המסים נמסר בתגובה: "לאור השינויים הגלובליים שהתרחשו בשנים האחרונות, הנהלת הרשות ראתה לנכון לבחון את מדיניות וחקיקת המיסוי הבינלאומי מתוך מטרה להתאים את החוק לעידן הנוכחי וחשוב מכל - ליצור ודאות. לצורך כך הקימה הרשות ועדה שתבחן את הנושא. מאחר שהוועדה טרם גיבשה והגישה המלצותיה, הדיון בנושאים הנדונים הוא מוקדם ועקר". 

עוד כתבות

ראשית המסיק בכרם פתורה / צילום: ערן כהן

ראש וראשון: שמן הזית הכי טרי, ראשון למסיק

לצרפתים יש את הבוז'ולה, היין הצעיר הראשון של הבציר, ולנו יש ראשון המסיק, שמן הזית הטרי של תחילת המסיק ● במסעדת רוברטה וינצ’י עושים לו כבוד

גלעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

2019 הייתה שנה טובה לבתי ההשקעות - ובעיקר לאלטשולר שחם

בית ההשקעות, שהנפיק השנה בהצלחה את חברת הגמל שלו, מציג רווחים אדירים של 213 מיליון שקל מתחילת השנה - ונהפך לבעל היקף הנכסים השני בגודלו בשוק ההון הישראלי

שי באב"ד / צילום: יונתן בלום, גלובס

"יש לנו אפס ציפיות מהמנהיגים שלנו": שי באב"ד רוצה שתדעו מה הוא עשה באוצר

שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר, בראיון אישי ● על הילדות בהרצליה בבית דתי, על הסב הדומיננטי, על המינוי למנכ"ל "צים ישראל" בגיל 31, על ההתקדמות המהירה במגזר הציבורי, על ההצטרפות לרשימת כולנו לכנסת ועל הבוס, השר כחלון: "בתקופתו נעשו דברים שלא נעשו עשרות שנים"

הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

בורסת תל אביב נפתחה בעליות; קבוצת דלק עולה ב-3%

ביום שישי האחרון נתונים טובים משוק העבודה האמריקאי הקפיצו את המדדים סביב ה-1% ● עיני השוק מופנות להודעת הריבית של הפד ביום חמישי ולבחירות בבריטניה

בנימין ושרה נתניהו בקלפי / צילום: חיים צח לעמ

ארבעה ימים לפיזור הכנסת: נתניהו קורא לבחירה ישירה לראשות הממשלה

ראש הממשלה הציע לקיים בחירה ישירה בינו לבין גנץ כדי למנוע בחירות נוספות ● לדבריו, "בכחול לבן אומרים שהם יודעים מה העם רוצה, אז אני בעד שהעם יחליט" ● יו"ר ש"ס פנה ליו"ר כחול לבן: "אם אתה לא יכול לעבוד תחת נתניהו - תן לציבור להכריע"

מלון Martinez קאן, צרפת / צילום: שאטרסטוק

10 המלונות היקרים בעולם: מה תקבלו בתמורה ל-150 אלף דולר ללילה?

בניו יורק ובדובאי, בפיג'י או בווגאס: במלונות האלו לא מציעים רק ספא או ארוחת בוקר ● מפל פרטי, ציורים של פיקאסו ומאטיס על הקירות, באטלר צמוד ומרפסת בשטח 250 מ"ר משקיפה הישר לסנטרל פארק ● שם המשחק הוא כסף. והרבה ● צ'ק אין לסופ"ש

ג'ף בזוס, מנכ"ל אמזון / צילום: דני מולושוק, רויטרס

אמזון תפתח משרדים במערב מנהטן; תעסיק למעלה מ-1,500 עובדים

הדיווח מגיע אחרי שבתחילת השנה אמזון ביטלה את פתיחת HQ2 בקווינס, וזאת בעקבות ביקורת ציבורית על הטבות המס שענקית הקמעונאות קיבלה בתמורה לפתיחת המטה בניו יורק ● עוד דווח כי פייסבוק נמצאת גם היא במגעים לשכור שטחי משרדים גדולים במערב מנהטן

אמיר אוחנה, שלמה (מומו) למברגר, אביחי מנדלבליט / צילומים: רפי קוץ, לשכת עורכי הדין

משפט שלמה של אוחנה ומנדלבליט: העימות של שר המשפטים והיועמ"ש על ממלא-המקום של שי ניצן

אמיר אוחנה מאמין ששלמה למברגר יכול לכהן כמ"מ פרקליט המדינה ● אבל למברגר הוא המועמד המועדף של היועמ"ש, ולאוחנה חשוב להראות שהוא הבוס ● למה ליאת בן-ארי לא מועמדת להחליף את שי ניצן? יכול להיות שהתשובה נמצאת בכלל אצל בודהא ● פרשנות

יולי אדלשטיין / צילום: דוברות הכנסת

ח"כ עמר בר-לב מנסה לגייס 61 חתימות להמלצה על יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין

חבר הכנסת מהעבודה-גשר אמר באירוע שבתרבות: צריך הרבה אומץ במפלגות השונות בשביל להבין שאולי זאת האפשרות היחידה שתמנע מאיתנו את הבחירות השלישיות – ולוותר על הרבה אגו" ● במקביל, נודע שמאחורי הקלעים אדלשטיין קיבל פניות להקמת מממשלה בראשותו

מאז המאה ה־20, הולכת הימה ומתייבשת / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כך מי שהייתה הימה ה-4 בגודלה בעולם נהפכה למוקד תיירותי, דווקא כשמתייבשת

לפני כחמישים שנה הייתה ימת אראל בקזחסטן הימה הרביעית בגודלה בעולם כולו ● גסיסתה מושכת זן ייחודי של מטיילים: "תיירות סוף העולם" ● ז'אנר תיירותי מתפתח

גיל אגמון / צילום: איל יצהר

גיל אגמון מגדיל את ההחזקה בדלק רכב, המניה מזנקת

העסקה צפויה להתבצע בימים הקרובים לפי במחיר של 19.27 שקל למניה ● מדובר באפסייד של כ-20% על מחיר השוק הבוקר בבורסה בתל אביב

דונלד טראמפ / צילום: Leah Millis, רויטרס

טראמפ: "יש יהודים בארה"ב שאינם אוהבים מספיק את ישראל"

בנאום לפני כנס של המועצה הישראלית-אמריקאית, ארגון של מהגרים ישראליים בארה"ב, מנה טראמפ את פעולותיו למען ישראל והכריז: "אני מקיים את הבטחותיי" ● הצהיר: לא בטוח שאעזוב את הבית הלבן אחרי שמונה שנים ● "אל תצביעו בעד הדמוקרטים – הם ייקחו לכם את כל הכסף"

רוחאני. מסר פייסני לארה"ב  / צילום: רויטרס

החרם הכלכלי מעיק, אז מדוע ההנהגה באיראן אופטימית

בממשל טהראן הצליחו לדכא את המהומות במדינה, ונהנים גם מהצטרפותן של שש מדינות אירופיות למנגנון עקיפת הסנקציות האמריקאיות

שרון שפורר / צילום: כדיה לוי, גלובס

חם לה בגיהנום: שרון שפורר ניצחה את אפי נוה ולא מוכנה לשתוק

"חופשת הלידה שלי הלכה על דגמי ואפי נוה", מספרת העיתונאית שרון שפורר ● ב"אוף דה רקורד" היא מסבירה איך זה שהיא מסכימה עם הביביסטים בביקורת על מערכת המשפט, ולמה גיא פלג ואביעד גליקמן מגיעים לשחיתות מאוחר מדי ● ומה הבעיה שלה עם "גלובס"? ●  האזינו

נכנסים הביתה / צילום: איתי בנית

משחקי חום וקור: הבית במרכז שמציג תפיסות עיצוב מנוגדות תחת קורת גג אחת

המעטפת החיצונית של הבית במרכז הארץ תוכננה בסגנון אירופי קלאסי, בעוד הוויזואליה הפנימית היא אקלקטית ● "האתגר המרכזי היה ליצור מרחב מגורים כפרי בלב סביבה אורבנית", מסבירות האדריכליות שרה ונירית פרנקל

פרויקט תמ"א 38 בראשל"צ / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מי רשאי לדרוש להפעיל את הבוררות בהסכמי תמ"א 38

האם צריך שכל בעלי הדירות יסכימו על מנת להפעיל את המנגנון, או שמספיק שרק חלק מהם יבקשו לעשות זאת?

מפעל עלבד בדימונה / צילומים: אתר חברת אורון

קריסתן של מניות חברות הבדים נמשכת - ותוצאות הרבעון אינן מעודדות

בזמן שמדדי המניות המובילים קרובים לשיא, ספגו מניות מגזר הבדים ירידות משמעותיות מתחילת 2019 והתרחקו 35%-70% מהשיא שרשמו בשנים 2016-2017 בבורסת ת"א ● אף אחת מארבע החברות - שלא"ג, עלבד, ספאנטק ואבגול - לא הצליחה לשפר את הכנסותיה ברבעון השלישי של 2019

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

הדרך לכישלון רצופה בכוונות טובות של הממונה על שוק ההון ברקת

בעולם שבו יש מחסור עצום באנליזה איכותית בכל צמתי ההשקעות בגופים המוסדיים, נכון יותר לעודד את המוסדיים להשקיע במחקר תומך השקעה שישפר את קבלת החלטות ההשקעה - ולא לייצר מחלקה ביורוקרטית שכל תפקידה הוא כסת"ח ● פרשנות

יואב קיש / צילום: דוברות הכנסת

"בא מהצורך לשמור על הימין": ח"כ קיש יתמוך בסער לראשות הליכוד

בתוך כך מצטרף קיש לח"כ מיכל שיר שכבר הביעה תמיכה בסער ● בראיון ל"פגוש את העיתונות"  קיש ציין כי יש אנשים רבים בליכוד החושבים כמוהו

תמרה דה למפיקה - Gettyimages ישראל

סלפי של פעם: ההזדמנות להיחשף לנשים אמיצות שהעזו גם לצייר את עצמן

הסרט 'דיוקן של נערה עולה באש' הוא אחת הסנוניות בגל של יצירות ששוטף את אירופה כדי להזכיר לנו שנשים צוירו לאורך השנים גם בידי נשים